incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From ksch...@apache.org
Subject svn commit: r1175495 - in /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/pl: ./ addons.index.html archive.html docs.index.html get_legal.html help.install.html helping.credits.html
Date Sun, 25 Sep 2011 18:17:18 GMT
Author: kschenk
Date: Sun Sep 25 18:17:16 2011
New Revision: 1175495

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1175495&view=rev
Log:
KLS - added pl repository

Added:
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/pl/
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/pl/addons.index.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/pl/archive.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/pl/docs.index.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/pl/get_legal.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/pl/help.install.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/pl/helping.credits.html  (with props)

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/pl/addons.index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/pl/addons.index.html?rev=1175495&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/pl/addons.index.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/pl/addons.index.html Sun Sep 25 18:17:16 2011
@@ -0,0 +1,312 @@
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pl" lang="pl">
+<head>
+	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+	<meta name="author" content="mellonedain@poczta.onet.pl" />
+	<meta name="description" content="Projekt pl.OpenOffice.org - pakiet w wersji polskiej"/>
+	<meta name="keywords" content="office, openoffice, pakiet office, download, darmowy pakiet biurowy"/>
+	<title>Pakiet biurowy OpenOffice.org po polsku</title>
+	<link href="./style.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
+	<link href="http://pl.openoffice.org/rss.xml" title="Aktualno¶ci pl.OpenOffice.org" type="application/rss+xml" rel="alternate"/>
+</head>
+<body>
+
+</div>
+</td></tr></table>
+
+<table id="mainpl"><tr>
+<td id="menu">
+	<a href="http://pl.openoffice.org" id="stronaglowna"></a>
+	<a href="http://pl.openoffice.org/product.download.html" id="pobieranie"></a>
+	<ul>
+		<li><a href="http://pl.openoffice.org/addons.index.html#slowniki">Słowniki</a></li>
+		<li><a href="http://pl.openoffice.org/addons.index.html#szablony">Szablony</a></li>
+		<li><a href="http://pl.openoffice.org/addons.index.html#cliparty">Kliparty</a></li>
+		<li><a href="http://pl.openoffice.org/addons.index.html#makra">Makra</a></li>
+		<li><a href="http://pl.openoffice.org/addons.index.html#rozszerzenia">Rozszerzenia</a></li>
+		<li><a href="http://pl.openoffice.org/addons.index.html#narzedzia">Narzędzia</a></li>
+	</ul>
+	<ul>
+		<li><a href="http://pl.openoffice.org/product.download.lpack.html">Pakiety językowe</a></li>
+		<li><a href="http://pl.openoffice.org/product.sources.html">Kod źródłowy</a></li>
+	</ul>
+	<a href="http://pl.openoffice.org/help.install.html" id="instalacja"></a>
+	<a href="http://pl.openoffice.org/docs.index.html" id="bazawiedzy"></a>
+	<a href="http://pl.openoffice.org/helping.how.html" id="wspolpraca"></a>
+	<br style="clear: both;" />
+	<div class="center"><a href="http://opensource.org/ "><img src="grafika/opensource.png" alt="" /></a>
+	<a href="http://www.nosoftwarepatents.com/pl/m/intro/index.html"><img src="grafika/no_software_patents.png" alt="" /></a>
+	<a href="http://www.firefox.pl/"><img src="grafika/firefox_apxl.png" alt="" /></a>
+	<a href="http://www.thunderbird.pl/"><img src="grafika/thunderbird.gif" alt="" /></a></div>
+	<br style="clear: both;" />
+</td><td id="plcontent">
+<h2>Dodatki do OpenOffice.org</h2>
+
+<a name="slowniki"></a><h3>Słowniki</h3>
+
+<table summary="Odnośniki do plików zawierających najnowsze słowniki pakietu biurowego OpenOffice.org">
+<thead>
+	<tr>
+		<td> Słownik </td>
+		<td> Rozmiar </td>
+		<td> Pobierz </td>
+		<td> Info </td>
+	</tr>
+</thead>
+<tbody>
+<tr>
+<td>Pakiet słowników dla OpenOffice 3</td>
+<td>~2.5 MB</td>
+<td><a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/pl-dict">Pobierz</a></td>
+<td><a href="http://pl.openoffice.org/pliki/README_pl.txt">Czytaj</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>Słownik ortograficzny</td>
+<td>~1 MB</td>
+<td><a href="http://sjp.pl/slownik/ort/sjp-myspell-pl.zip">Pobierz</a></td>
+<td><a href="http://pl.openoffice.org/pliki/README_pl_PL.txt">Czytaj</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td>Słownik dzielenia wyrazów</td>
+<td>~15 kB</td>
+<td><a href="http://pl.openoffice.org/pliki/hyph_pl_PL.zip">Pobierz</a></td>
+<td><a href="http://pl.openoffice.org/pliki/README_hyph_pl_PL.txt">Czytaj</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td>Słownik synonimów dla OOo 1.x</td>
+<td>~0,5 MB</td>
+<td><a href="http://pl.openoffice.org/pliki/thes_pl_PL.zip">Pobierz</a></td>
+<td><a href="http://pl.openoffice.org/pliki/README_th_pl_PL.txt">Czytaj</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td>Słownik synonimów dla OOo 2.x</td>
+<td>~1 MB</td>
+<td><a href="http://pl.openoffice.org/pliki/thes_pl_PL_v2.zip">Pobierz</a></td>
+<td><a href="http://pl.openoffice.org/pliki/README_th_pl_PL_v2.txt">Czytaj</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td>Pakiet słowników dla makra DicOOo</td>
+<td>~2.5 MB</td>
+<td><a href="http://pl.openoffice.org/pliki/pl_PL-pack.zip">Pobierz</a></td>
+<td><a href="http://pl.openoffice.org/pliki/README_pl_PL-pack.txt">Czytaj</a></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+
+<a name="szablony"></a><h3>Szablony</h3>
+
+<table summary="Odnośniki do plików zawierających najciekawsze szablony dla pakietu biurowego OpenOffice.org">
+<thead>
+	<tr>
+		<td> Opis </td>
+		<td> Ilość </td>
+		<td> Rozmiar </td>
+		<td> Pobierz </td>
+		<td> Info </td>
+	</tr>
+</thead>
+<tbody>
+<tr>
+<td>Szablony OpenOffice.org</td>
+<td>Oficjalne repozytorium szablonów OOo</td>
+<td>2.0.4 i nowsze</td>
+<td><a href="http://templates.services.openoffice.org/pl">Przejdź</a></td>
+<td>&nbsp;</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>Szablony prezentacji dla OOo Impress</td>
+<td>32</td>
+<td>8,5 MB</td>
+<td><a href="http://pl.openoffice.org/pliki/prezentacje.tar.bz2">Pobierz</a></td>
+<td><a href="http://pl.openoffice.org/pliki/prezentacje.txt">Czytaj</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td>Szablony zgłoszone na konkurs OpenOffice.org</td>
+<td>Ponad 200</td>
+<td>Nieznany</td>
+<td><a href="http://documentation.openoffice.org/Samples_Templates/User/template_2_x/index.html">Przejdź</a></td>
+<td><a href="http://documentation.openoffice.org/contests/template_clipart_2006/winners.html">Czytaj</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td>Szablony IBM Lotus Symphony (Impress, Calc, Writer)</td>
+<td>Nieznana</td>
+<td>Nieznany</td>
+<td><a href="http://symphony.lotus.com/software/lotus/symphony/gallery.jspa">Przejdź</a></td>
+<td><a href="http://symphony.lotus.com/software/lotus/symphony/termsofuse.jspa">Czytaj</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>Professional Template Pack (angielskie szablony firmy Sun)</td>
+<td>80</td>
+<td>Nieznany</td>
+<td><a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/SunTemplatepack_1">Przejdź</a></td>
+<td><a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/license/273">Czytaj</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>OxygenOffice Extras (szablony angielskie)</td>
+<td>Nieznana</td>
+<td>Nieznany</td>
+<td><a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/oxygenoffice-english-templates">Przejdź</a></td>
+<td>Licencje open source</td>
+</tr>
+
+</tbody>
+</table>
+
+<div class="uwaga">Licencje są zawarte pod adresami wskazanymi w kolumnie <i>Info</i>. Instalacja została opisana w podręczniku.</div>
+
+<a name="cliparty"></a><h3>Kliparty</h3>
+
+<table summary="Odnośniki do plików zawierających najciekawsze cliparty dla pakietu biurowego OpenOffice.org">
+<thead>
+	<tr>
+		<td> Opis </td>
+		<td> Rozmiar </td>
+		<td> Pobierz </td>
+		<td> Witryna </td>
+	</tr>
+</thead>
+<tbody>
+<tr>
+<td>Open Clip Art Library</td>
+<td>112 MB</td>
+<td><a href="http://www.openclipart.org/downloads/0.18/openclipart-0.18-full.tar.bz2">Pobierz</a></td>
+<td><a href="http://www.openclipart.org/">Przejdź</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td>WPClipart</td>
+<td>401 MB</td>
+<td><a href="http://www.ibiblio.org/abiclipart/downloads/wpclipart-2.1.zip">Pobierz</a></td>
+<td><a href="http://www.ibiblio.org/abiclipart/index.html">Przejdź</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td>Kliparty zgłoszone na konkurs OpenOffice.org</td>
+<td>Nieznany</td>
+<td><a href="http://documentation.openoffice.org/Samples_Templates/User/gallery/index.html">Przejdź</a></td>
+<td><a href="http://documentation.openoffice.org/contests/template_clipart_2006/winners.html">Czytaj</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td>Kliparty IBM Lotus Symphony</td>
+<td>Nieznany</td>
+<td><a href="http://symphony.lotus.com/software/lotus/symphony/gallery.jspa?search_type=gallery&amp;categoryID=18&amp;start=0">Przejdź</a></td>
+<td><a href="http://symphony.lotus.com/software/lotus/symphony/termsofuse.jspa">Czytaj</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>OxygenOffice Extras - Gallery</td>
+<td>Nieznany</td>
+<td><a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/oxygenoffice-gallery">Przejdź</a></td>
+<td>Licencje opensource</td>
+</tr>
+
+</tbody>
+</table>
+
+<a name="makra"></a><h3>Makra</h3>
+
+<table summary="Odnośniki do plików zawierających najciekawsze makra dla pakietu biurowego OpenOffice.org">
+<thead>
+	<tr>
+		<td> Nazwa </td>
+		<td> Opis </td>
+		<td> Pobierz </td>
+		<td> Witryna </td>
+	</tr>
+</thead>
+<tbody>
+<tr>
+<td>Zbiór OOoMacros</td>
+<td>Zbiór makr nadsyłanych przez użytkowników. Większość z nich jest anglojęzyczna.</td>
+<td>Brak jednolitego archiwum</td>
+<td><a href="http://www.ooomacros.org/">Przejdź</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td>Makra C. Kruka</td>
+<td>Zbiór makr przeznaczonych dla OpenOffice.org ułatwiających prace w tym pakiecie biurowym.</td>
+<td><a href="http://pl.openoffice.org/pliki/ooo-makro-2.2pl.zip">Pobierz</a></td>
+<td><a href="http://c.kruk.webpark.pl/#ooo-makro">Przejdź</a></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+
+<a name="rozszerzenia"></a><h3>Rozszerzenia</h3>
+
+<table summary="Odnośniki do plików zawierających najciekawsze rozszerzenia dla pakietu biurowego OpenOffice.org">
+<thead>
+	<tr>
+		<td> Nazwa </td>
+		<td> Opis </td>
+		<td> Dla&nbsp;wersji </td>
+		<td> Witryna </td>
+	</tr>
+</thead>
+<tbody>
+
+<tr>
+<td>Rozszerzenia OpenOffice.org</td>
+<td>Oficjalne repozytorium rozszerzeń OOo</td>
+<td>2.0.4 i nowsze</td>
+<td><a href="http://extensions.services.openoffice.org/?locale=pl">Przejdź</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>extendedPDF</td>
+<td>Rozszerzenie pozwalające na generowanie plików PDF. Szczególnie przydatne w wersji 1.x</td>
+<td>Wszystkie</td>
+<td><a href="http://www.3bview.com/epdf-home.html">Przejdź</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td>LanguageTool</td>
+<td>Korektor gramatyczny dla języka angielskiego, niemieckiego, <b>polskiego</b>. Poprawia błędy językowe, podstępne błędy ortograficzne i interpunkcyjne.</td>
+<td>2.x, wymaga Javy</td>
+<td><a href="http://morfologik.blogspot.com/">Przejdź</a></td>
+</tr>
+
+</tbody>
+</table>
+
+<a name="narzedzia"></a><h3>Narzędzia</h3>
+
+<table summary="Odnośniki do plików zawierających najciekawsze szablony dla pakietu biurowego OpenOffice.org">
+<thead>
+	<tr>
+		<td> Nazwa </td>
+		<td> Opis </td>
+		<td> Dla&nbsp;wersji </td>
+		<td> Pobierz </td>
+		<td> Witryna </td>
+	</tr>
+</thead>
+<tbody>
+<tr>
+<td>OOo_html_simplifier</td>
+<td>Pozostawia jedynie znaczniki w plikach html wygenerowanych przez OOo</td>
+<td>Wszystkie</td>
+<td><a href="https://wazniak.inf.sgsp.edu.pl/svn/OOo_html_simplifier/OOo_html_simplifier.pl">Pobierz</a></td>
+<td><a href="http://www.inf.sgsp.edu.pl/pub/PROGRAMY/OOo_html_simplifier/about_OOo_html.html">Przejdź</a></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+
+<br style="clear: both;" />
+</td>
+
+</tr></table>
+
+<table style="display: none;"><tr><td><div>
+
+<script src="minitab.js" type="text/javascript"></script>
+
+<script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript">
+</script>
+<script type="text/javascript">
+_uacct = "UA-599499-3";
+urchinTracker();
+</script>
+
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/pl/addons.index.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/pl/archive.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/pl/archive.html?rev=1175495&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/pl/archive.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/pl/archive.html Sun Sep 25 18:17:16 2011
@@ -0,0 +1,444 @@
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pl" lang="pl">
+<head>
+	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+	<meta name="author" content="mellonedain@poczta.onet.pl" />
+	<meta name="description" content="Projekt pl.OpenOffice.org - pakiet w wersji polskiej"/>
+	<meta name="keywords" content="office, openoffice, pakiet office, download, darmowy pakiet biurowy"/>
+	<title>Pakiet biurowy OpenOffice.org po polsku</title>
+	<link href="./style.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
+	<link href="http://pl.openoffice.org/rss.xml" title="Aktualno¶ci pl.OpenOffice.org" type="application/rss+xml" rel="alternate"/>
+</head>
+<body>
+
+</div>
+</td></tr></table>
+<table id="mainpl"><tr>
+<td id="menu">
+	<a href="http://pl.openoffice.org" id="stronaglowna"></a>
+	<a href="http://pl.openoffice.org/product.download.html" id="pobieranie"></a>
+	<a href="http://pl.openoffice.org/help.install.html" id="instalacja"></a>
+	<a href="http://pl.openoffice.org/docs.index.html" id="bazawiedzy"></a>
+	<a href="http://pl.openoffice.org/helping.how.html" id="wspolpraca"></a>
+	<br style="clear: both;" />
+	<div class="center"><a href="http://opensource.org/ "><img src="grafika/opensource.png" alt="" /></a>
+	<a href="http://www.nosoftwarepatents.com/pl/m/intro/index.html"><img src="grafika/no_software_patents.png" alt="" /></a>
+	<a href="http://www.firefox.pl/"><img src="grafika/firefox_apxl.png" alt="" /></a>
+	<a href="http://www.thunderbird.pl/"><img src="grafika/thunderbird.gif" alt="" /></a></div>
+</td>
+
+<td id="plcontent">
+
+<table summary="Odnośniki do najnowszych wiadomości dotyczących OpenOffice.org">
+<thead>
+	<tr>
+		<td colspan="2"> Aktualności </td>
+	</tr>
+</thead>
+<tbody>	
+	<tr>
+		<td class="headcol">16 września 2010</td>
+		<td><a href="http://morfologik.blogspot.com/2010/09/languagetool-11.html">LanguageTool 1.1</a></td>
+	</tr>	
+	<tr>
+		<td class="headcol">31 sierpnia-3 września 2010</td>
+		<td><a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/OpenOffice.org_Internship">OOoCon 2010 w Budapeszcie</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">4 czerca 2010</td>
+		<td><a href="http://pl.openoffice.org/product.download.html">OpenOffice.org 3.2.1 PL</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">3-6&nbsp;listopada</td>
+		<td><a href="http://conference.services.openoffice.org/index.php/ooocon/2009">OOoCon 2009 w Orvieto</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">1&nbsp;listopada</td>
+		<td><a href="http://openoffice.pl/index.php?a=com&id=582">100 milionów pobrań OpenOffice.org!</a></td>
+	</tr>	
+	<tr>
+		<td class="headcol">1&nbsp;listopada</td>
+		<td><a href="http://morfologik.blogspot.com/2009/11/languagetool-100.html">LanguageTool 1.0.0</a></td>
+	</tr>	
+	<tr>
+		<td class="headcol">1&nbsp;września</td>
+		<td><a href="http://pl.openoffice.org/product.download.html">OpenOffice.org 3.1.1 PL</a></td>
+	</tr>	
+	<tr>
+		<td class="headcol">1&nbsp;czerwca</td>
+		<td><a href="http://user.services.openoffice.org/pl/forum/">Ruszyło oficjalne forum po polsku</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">22&nbsp;maja</td>
+		<td><a href="http://morfologik.blogspot.com/2009/05/languagetool-099.html">LanguageTool 0.9.9</a></td>
+	</tr>	
+	
+	<tr>
+		<td class="headcol">27&nbsp;kwietnia</td>
+		<td><a href="http://templates.services.openoffice.org/pl">Repozytorium szablonów już po polsku!</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">27&nbsp;kwietnia</td>
+		<td><a href="http://extensions.services.openoffice.org/?locale=pl">Repozytorium rozszerzeń już po polsku!</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">19&nbsp;lutego</td>
+		<td><a href="http://portableapps.com/apps/office/openoffice_portable/localization">OpenOffice.org Portable 3.0.1</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">11 lutego 2010</td>
+		<td><a href="http://pl.openoffice.org/product.download.html">OpenOffice.org 3.2 PL</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">28&nbsp;kwietnia</td>
+		<td><a href="http://templates.services.openoffice.org/pl">OpenOffice.org 3.1 RC2</a></td>
+	</tr>
+		<tr>
+		<td class="headcol">26&nbsp;kwietnia</td>
+		<td><a href="http://morfologik.blogspot.com/2009/04/languagetool-098.html">LanguageTool 0.9.8</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">5&nbsp;marca</td>
+		<td><a href="http://morfologik.blogspot.com/2009/03/languagetool-097.html">LanguageTool 0.9.7</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">28&nbsp;stycznia</td>
+		<td><a href="http://pl.openoffice.org/product.download.html">Wydanie OpenOffice.org 3.0.1</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">21&nbsp;stycznia 2009</td>
+		<td><a href="http://morfologik.blogspot.com/2009/01/languagetool-096.html">LanguageTool 0.9.6</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">28&nbsp;grudnia</td>
+		<td><a href="http://grzglo.jogger.pl/2008/12/28/openoffice-org-3-0-portable-po-polsku/">OpenOffice.org 3.0 Portable po polsku</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">20&nbsp;grudnia</td>
+		<td><a href="http://download.openoffice.org/3.0.1rc1/index.html">OpenOffice.org 3.0.1 RC1</a></td>
+	</tr>
+		<tr>
+		<td class="headcol">18&nbsp;listopada</td>
+		<td><a href="http://pl.openoffice.org/product.download.html">Wydanie OpenOffice.org 2.4.2</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">6&nbsp;listopada</td>
+		<td><a href="http://morfologik.blogspot.com/2008/11/languagetool-095.html">LanguageTool 0.9.5</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">13&nbsp;października</td>
+		<td><a href="http://pl.openoffice.org/product.download.html">Wydanie OpenOffice.org 3.0</a></td>
+	</tr>	
+
+	<tr>
+		<td class="headcol">6&nbsp;października</td>
+		<td><a href="http://morfologik.blogspot.com/2008/10/languagetool-dostaje-zot-nagrod.html">Złota nagroda dla LanguageTool</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">6&nbsp;października</td>
+		<td><a href="http://quest-88.jogger.pl/2008/10/12/community-innovation-program-zakonczony/">Rozwiązanie konkursu Community Innovation Program</a></td>	
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">1&nbsp;października</td>
+		<td><a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/pl-dict">Stabilny pakiet słowników polskich do OOo 3.0</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">30&nbsp;września</td>
+		<td><a href="http://morfologik.blogspot.com/2008/10/languagetool-094.html">LanguageTool 0.9.4 (do OpenOffice.org 3.0)</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">29&nbsp;września</td>
+		<td><a href="http://download.openoffice.org/680/">OpenOffice.org 3.0 RC3</a></td>
+	</tr>	
+	<tr>
+		<td class="headcol">19&nbsp;sierpnia</td>
+		<td><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/splashvote/Splash_b_ok.png">Jacek Adamkiewicz autorem ekranu startowego OpenOffice.org 3!</a> Gratulacje.</td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">11-18&nbsp;sierpnia</td>
+		<td><a href="http://marketing.openoffice.org/3.0/splashvote/">Głosowanie na ekran startowy wersji 3.0</a></td>
+	</tr>	
+	<tr>
+		<td class="headcol">7&nbsp;sierpnia</td>
+		<td><a href="http://morfologik.blogspot.com/2008/08/languagetool-093.html">LanguageTool 0.9.3 (do OpenOffice.org 3.0 >m26, teraz działa automatycznie)</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">4&nbsp;sierpnia</td>
+		<td><a href="http://grzglo.jogger.pl/2008/08/04/go-oo-2-4-1-portable-po-polsku/">Go-OO 2.4.1 Portable po polsku</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">17&nbsp;lipca</td>
+		<td><a href="http://www.men.gov.pl/edukacja_informatyczna/ict/open_source.php">MEN zaleca OpenOffice.org</a> (<a href="http://prawo.vagla.pl/node/6099">od dwóch lat</a>)</td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">9&nbsp;lipca</td>
+		<td><a href="http://mirror.icis.pcz.pl/OOO/extended/3.0.0beta2/">OpenOffice.org 3 beta2</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">12&nbsp;czerwca</td>
+		<td><a href="http://pl.openoffice.org/product.download.html">OpenOffice.org 2.4.1 PL</a></td>
+	</tr>	
+	<tr>
+		<td class="headcol">30&nbsp;maja</td>
+		<td><a href="http://mirror.icis.pcz.pl/OOO/extended/2.4.1rc2/">Wersja testowa: OpenOffice.org 2.4.1 RC2</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">12&nbsp;maja</td>
+		<td><a href="http://synonimy.ux.pl">Nowa wersja słownika synonimów</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">11&nbsp;maja</td>
+		<td><a href="http://extensions.services.openoffice.org/node/807">Testowy pakiet słowników polskich do OOo 3.0</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">11&nbsp;maja</td>
+		<td><a href="http://downloads.sourceforge.net/pl-portableapps/OpenOffice_Portable_2.4_pl.paf.exe">OpenOffice.org Portable 2.4.0 PL</a></td>
+	</tr>	
+	<tr>
+		<td class="headcol">29&nbsp;marca</td>
+		<td><a href="http://pl.openoffice.org/product.download.html">OpenOffice.org 2.4 PL</a></td>
+	</tr>
+		<tr>
+		<td class="headcol">18&nbsp;marca</td>
+		<td><a href="http://pl.openoffice.org/planeta/">Nowa lokalizacja polskiej Planety OpenOffice.org</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">16&nbsp;marca</td>
+		<td><a href="http://mirror.icis.pcz.pl/OOO/extended/2.4.0rc6/">Wersja testowa: OpenOffice.org 2.4 RC6</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">3&nbsp;marca</td>
+		<td><a href="http://www.openoffice.org/licenses/newlicense2008.html">OpenOffice.org zmienia licencję na LGPL 3</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">1&nbsp;marca</td>
+		<td><a href="http://mirror.icis.pcz.pl/OOO/extended/2.4.0rc2/">Wersja testowa: OpenOffice.org 2.4 RC2</a></td>
+	</tr>
+		<tr>
+		<td class="headcol">25&nbsp;lutego</td>
+		<td><a href="http://beta.di.com.pl/news/19436,1,0,Katowice_porzucaja_Microsoft_Office.html">Katowice przechodzą na OpenOffice.org</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">17&nbsp;lutego</td>
+		<td><a href="http://morfologik.blogspot.com/2008/02/languagetool-092.html">LanguageTool 0.9.2</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">8&nbsp;grudnia </td>
+		<td><a href="http://pl.openoffice.org/product.download.html">OpenOffice.org 2.3.1 PL</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">4&nbsp;grudnia </td>
+		<td><a href="http://download.openoffice.org">OpenOffice.org 2.3.1 (angielski) już jest!</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">19&nbsp;listopada</td>
+		<td><a href="http://www.openzone.pl/ksiazka/index.php">Bezpłatny podręcznik: OpenOffice i Mozilla</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">19&nbsp;października</td>
+		<td><a href="http://quest-88.jogger.pl/2007/10/19/">O3Spaces Workplace po polsku</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">1&nbsp;października</td>
+		<td><a href="http://quest-88.jogger.pl/2007/10/02/sun-odf-plugin-1-1-dla-microsoft-office/">Sun ODF Plugin 1.1 do Microsoft Office</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">23-28 września</td>
+		<td><a href="http://pl.openoffice.org/product.download.html">Polski OpenOffice.org 2.3</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">19-21&nbsp;września</td>
+		<td><a href="http://quest-88.jogger.pl/2007/09/20/ooocon-2007-w-barcelonie/">OOoCon w Barcelonie</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">17&nbsp;września</td>
+		<td><a href="http://www.minez.nl/content.jsp?objectid=153176&amp;rid=home">ODF oficjalnym standardem w Holandii</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">17 września</td>
+		<td><a href="http://www.openoffice.org">Jest już angielski OpenOffice.org 2.3!</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">4 września</td>
+		<td><a href="http://www.iso.org/iso/newsandmedia/pressrelease.htm?refid=Ref1070">Microsoft Office Open XML nie będzie standardem ISO</a></td>
+	</tr>
+ 	<tr>
+		<td class="headcol">4 lipca</td>
+		<td><a href="http://quest-88.jogger.pl/2007/07/04/sun-odf-plugin-1-0-dla-microsoft-office-juz-dostepny/">Sun ODF Plugin dla Microsoft Office</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">27 czerwca</td>
+		<td><a href="http://www.standardy.org/taxonomy/term/3">pl.OpenOffice.org w Koalicji na Rzecz Otwartych Standardów</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">15 czerwca</td>
+		<td><a href="http://pl.openoffice.org/product.download.html">OpenOffice.org 2.2.1 po polsku!</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+	<td class="headcol">21 maja</td>
+		<td><a href="http://morfologik.blogspot.com/2007/05/languagetool-09.html">LanguageTool 0.9</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">4 maja</td>
+		<td><a href="http://synonimy.ux.pl/">Słownik synonimów i antonimów 1.4</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">11 kwietnia</td>
+		<td><a href="http://morfologik.blogspot.com/2007/04/languagetool-089.html">LanguageTool 0.8.9</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">29 marca</td>
+		<td><a href="http://pl.openoffice.org/product.download.html">OpenOffice.org 2.2 po polsku!</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">1 lutego</td>
+		<td><a href="http://blogs.sun.com/korn/entry/opendocument_v1_1_is_now">OpenDocument 1.1 oficjalnym standardem OASIS</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">2 lutego</td>
+		<td><a href="http://www.openoffice.pl/index.php?a=com&amp;id=507">PengYou: praca grupowa w OOo</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">30 stycznia</td>
+		<td><a href="http://morfologik.blogspot.com/2007/02/languagetool-088.html">LanguageTool 0.8.8</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">23 stycznia</td>
+		<td><a href="http://odftoolkit.openoffice.org/">Ruszył projekt ODF Toolkit</a></td>
+	</tr>
+		<tr>
+		<td class="headcol">17 stycznia</td>
+		<td><a href="http://pl.openoffice.org/product.download.html#mac">Pierwsza oficjalna wersja polska OpenOffice.org (2.1) dla Mac OS X!</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">5 stycznia</td>
+		<td><a href="http://synonimy.ux.pl/Wikka/wikka.php?wakka=Antonimy">Słownik synonimów słownikiem synonimów i antonimów</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">31 grudnia</td>
+		<td><a href="http://morfologik.blogspot.com/2007/01/languagetool-087-na-nowy-rok.html">LanguageTool 0.8.7 na Nowy Rok</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">29 grudnia</td>
+		<td><a href="http://quest-88.jogger.pl/2006/12/29/konwerter-odf-uof/">Konwerter UDF-ODF</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">23 grudnia</td>
+		<td><a href="http://synonimy.ux.pl">Słownik synonimów 1.3 pod choinkę</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">18 grudnia</td>
+		<td><a href="http://morfologik.blogspot.com/2006/12/languagetool-086.html">LanguageTool 0.8.6</a></td>
+	</tr>
+		<tr>
+		<td class="headcol">15 grudnia</td>
+		<td><a href="http://quest-88.jogger.pl/2006/12/15/ibm-pomoze-niewidomym-w-korzystaniu-z-aplikacji-odf-a-konsekwencje/">IBM wspiera czytniki ODF dla niewidomych</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">15 grudnia</td>
+		<td><a href="http://blogs.sun.com/dancer/entry/authors_for_openoffice.org_print_magazine">Zapowiedź utworzenia czasopisma Używaj OO.org</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">14 grudnia</td>
+		<td><a href="http://openoffice.pl/index.php?a=com&amp;id=490">Fińskie Ministerstwo Sprawiedliwości przechodzi na OpenOffice</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">12 grudnia</td>
+		<td><a href="http://pl.openoffice.org/product.download.html">Stabilna polska wersja OOo 2.1</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">1 grudnia</td>
+		<td><a href="http://documentation.openoffice.org/contests/template_clipart_2006/winners.html">Rozstrzygnięcie konkursu na szablony do OOo</a>. Zgłoszone na konkurs szablony dostępne są <a href="http://documentation.openoffice.org/Samples_Templates/User/template_2_x/index.html">tutaj</a>.</td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">30 listopada</td>
+		<td><a href="http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=43485&amp;scopelist=PROGRAMME">ODF oficjalną normą ISO</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">24 listopada</td>
+		<td><a href="http://www.pcadvisor.co.uk/news/index.cfm?newsid=7687">Parlament francuski przechodzi na OpenOffice.org i Linuksa</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">23 listopada</td>
+		<td><a href="http://pl.wikinews.org/wiki/OpenOffice.org_2.1_-_pierwsza_wersja_testowa">Pojawiła się wersja testowa OOo 2.1 RC1</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">19 listopada</td>
+		<td><a href="http://www.konrad.stobiecki.pl/openoffice.org.php">Powstał nieoficjalny webring firm korzystających z OOo</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">8 listopada</td>
+		<td><a href="http://7thguard.net/news.php?id=5330">Konferencja w Sejmie na temat otwartych standardów</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">31 października</td>
+		<td><a href="http://pl.openoffice.org/product.download.html">OpenOffice.org 2.0.4 - polska wersja (UX)</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">31 października</td>
+		<td><a href="http://morfologik.blogspot.com/2006/10/languagetool-085.html">Wersja 0.8.5 korektora LanguageTool</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">13 października</td>
+		<td><a href="http://download.openoffice.org">Pojawiła się wersja 2.04 OpenOffice.org</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">17 września</td>
+		<td><a href="http://pl.wikinews.org/wiki/Fotoreporta%C5%BC_z_konferencji_OpenOffice.org">Fotoreportaż z OOoCon Lyon</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">17 września</td>
+		<td><a href="http://pl.wikinews.org/wiki/Automatyczne_aktualizacje_w_OO.o_2.0.4">Automatyczne aktualizacje w OOo 2.0.4</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">16 września</td>
+		<td><a href="http://pl.wikinews.org/wiki/Konkursy_OpenOffice.org">Konkursy OpenOffice.org</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">14 września</td>
+		<td><a href="http://pl.wikinews.org/wiki/Microsoft_prawdopodobnie_wykorzysta_format_ODF_w_Microsoft_Office_2007">Microsoft wykorzysta ODF?</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">13 września</td>
+		<td><a href="http://pl.wikinews.org/wiki/Powsta%C5%82_nowy_portal_spo%C5%82eczno%C5%9Bci_ODF">Powstał portal społeczności ODF</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">13 września</td>
+		<td><a href="http://pl.wikinews.org/wiki/Kolejna_konferencja_OpenOffice.org_nagrana_przez_Kiberpipa">Nagrania z OOoCon Lyon</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">11-13 września</td>
+		<td><a href="http://marketing.openoffice.org/ooocon2006/">Konferencja OOoCon w Lyonie</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">8 września</td>
+		<td><a href="http://synonimy.ux.pl/">Nowa wersja słownika synonimów zawiera ponad 30 tysięcy wyrazów</a></td>
+	</tr>
+	<tr>
+		<td class="headcol">21 sierpnia</td>
+		<td><a href="http://morfologik.blogspot.com/2006/08/languagetool-084.html">Nowa wersja korektora LanguageTool - 100 nowych reguł dla polszczyzny</a></td>
+	</tr>
+</tbody>
+<tfoot>
+	<tr>
+		<td colspan="2">&nbsp;</td>
+	</tr>
+</tfoot>
+</table>
+
+</td>
+
+</tr></table>
+<table style="display: none;"><tr><td><div>
+
+<script src="minitab.js" type="text/javascript"></script>
+
+<script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript">
+</script>
+<script type="text/javascript">
+_uacct = "UA-599499-3";
+urchinTracker();
+</script>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/pl/archive.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/pl/docs.index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/pl/docs.index.html?rev=1175495&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/pl/docs.index.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/pl/docs.index.html Sun Sep 25 18:17:16 2011
@@ -0,0 +1,278 @@
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pl" lang="pl">
+<head>
+	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+	<meta name="author" content="mellonedain@poczta.onet.pl" />
+	<meta name="description" content="Projekt pl.OpenOffice.org - pakiet w wersji polskiej"/>
+	<meta name="keywords" content="office, openoffice, pakiet office, download, darmowy pakiet biurowy"/>
+	<title>Pakiet biurowy OpenOffice.org po polsku</title>
+	<link href="./style.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
+	<link href="http://pl.openoffice.org/rss.xml" title="Aktualno¶ci pl.OpenOffice.org" type="application/rss+xml" rel="alternate"/>
+</head>
+<body>
+
+</div>
+</td></tr></table>
+
+<table id="mainpl"><tr>
+<td id="menu">
+	<a href="http://pl.openoffice.org" id="stronaglowna"></a>
+	<a href="http://pl.openoffice.org/product.download.html" id="pobieranie"></a>
+	<a href="http://pl.openoffice.org/help.install.html" id="instalacja"></a>
+	<a href="http://pl.openoffice.org/docs.index.html" id="bazawiedzy"></a>
+	<ul>
+		<li><a href="http://pl.openoffice.org/docs.index.html#podrecznik">Podręcznik</a></li>
+		<li><a href="http://pl.openoffice.org/docs.index.html#faq">FAQ</a></li>
+		<li><a href="http://pl.openoffice.org/docs.index.html#ksiazki">Książki</a></li>
+		<li><a href="http://pl.openoffice.org/docs.index.html#kursy">Kursy multimedialne</a></li>
+		<li><a href="http://pl.openoffice.org/docs.index.html#polskieprawo">Polskie prawo</a></li>
+	</ul>
+	<ul>
+		<li><a href="http://pl.openoffice.org/docs.licencja.html">Licencja</a></li>
+		<li><a href="http://pl.openoffice.org/contact.users.html">Komunikacja</a></li>
+	</ul>
+	<a href="helping.how.html" id="wspolpraca"></a>
+	<br style="clear: both;" />
+	<div class="center"><a href="http://opensource.org/ "><img src="grafika/opensource.png" alt="" /></a>
+	<a href="http://www.nosoftwarepatents.com/pl/m/intro/index.html"><img src="grafika/no_software_patents.png" alt="" /></a>
+	<a href="http://www.firefox.pl/"><img src="grafika/firefox_apxl.png" alt="" /></a>
+	<a href="http://www.thunderbird.pl/"><img src="grafika/thunderbird.gif" alt="" /></a></div>
+	<br style="clear: both;" />
+</td><td id="plcontent">
+<h2>Baza wiedzy</h2>
+
+<a name="podrecznik"></a><h3>Podręcznik</h3>
+
+<div>Ze względów czysto technicznych podręcznik jest tworzony w ramach polskiego serwisu WikiBooks. Zapraszamy do przeglądania i rozwijania. <i><a href="http://pl.wikibooks.org/wiki/OpenOffice.org">Przejdź</a></i></div>
+
+<a name="faq"></a><h3>FAQ</h3>
+<a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/PL.openoffice.org/FAQ">Często zadawane pytania na temat OpenOffice.org.</a>
+
+<a name="pytania"></a><h3>Pomoc innych użytkowników</h3>
+Masz problem z pakietem? Chcesz pomóc innym? Zajrzyj na <a href="http://user.services.openoffice.org/pl/forum/">oficjalne polskie forum OpenOffice.org</a>.
+
+<a name="ksiazki"></a><h3>Książki</h3>
+
+<table summary="Spis książek o OpenOffice.org">
+<thead>
+	<tr>
+		<td> Tytuł </td>
+		<td> Cena </td>
+		<td> Dalej </td>
+	</tr>
+</thead>
+<tbody>
+
+<tr>
+<td><b>OpenOffice i Mozilla</b> - <i>Ewa Gawin</i></td>
+<td>0,00 zł</td>
+<td><a href="http://www.openzone.pl/ksiazka/index.php">Przejdź</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td><b>OpenOffice Math dla uczniów i studentów</b> - <i>Paweł Wimmer</i></td>
+<td>0,00 zł</td>
+<td><a href="http://pl.openoffice.org/pliki/OpenOfficeMath.pdf">Pobierz</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td><b>OpenOffice 2. Podręcznik</b> - <i>Marcin Biernat</i></td>
+<td>19,90 zł</td>
+<td><a href="http://openoffice.amistad.pl/">Przejdź</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td><b>OpenOffice.ux.pl 3 Oficjalny podręcznik</b> - <i>Mirosław Dziewoński</i></td>
+<td>59,00 zł</td>
+<td><a href="http://www.ux.pl/sklep/?page=shop&prod=197">Przejdź</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td><b>OpenOffice 2.0 PL</b> - <i>Mirosław Dziewoński</i></td>
+<td>47,00 zł</td>
+<td><a href="http://helion.pl/ksiazki/opof20.htm">Przejdź</a></td>
+</tr>
+
+
+<tr>
+<td><b>OpenOffice.ux.pl w biurze i nie tylko</b> - <i>Sergiusz Flanczewski</i></td>
+<td>47,00 zł</td>
+<td><a href="http://helion.pl/ksiazki/opobiu.htm">Przejdź</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><b>OpenOffice 2.0 PL. Funkcje arkusza kalkulacyjnego. Leksykon kieszonkowy</b> - <i>Bartosz Gajda</i></td>
+<td>24,90 zł</td>
+<td><a href="http://helion.pl/ksiazki/opoflk.htm">Przejdź</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><b>OpenOfficePL Podręcznik</b> - <i>Ewa Gawin</i></td>
+<td>35,00 zł</td>
+<td><a href="http://www.openoffice.com.pl/sklep/index.php?pokaz=opis&amp;id=1068">Przejdź</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td><b>OpenOffice.ux.pl Calc 2.0. Funkcje arkusza kalkulacyjnego</b> - <i>Maciej Groszek</i></td>
+<td>34,00 zł</td>
+<td><a href="http://helion.pl/ksiazki/opofun.htm">Przejdź</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td><b>OpenOffice 2.0 w szkole i nie tylko</b> - <i>Waldemar Howil</i></td>
+<td>37,00 zł</td>
+<td><a href="http://helion.pl/ksiazki/opof2s.htm">Przejdź</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td><b>OpenOffice.ux.pl Calc 2.0. Ćwiczenia</b> - <i>Waldemar Howil</i></td>
+<td>19,00 zł</td>
+<td><a href="http://helion.pl/ksiazki/cwooca.htm">Przejdź</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td><b>122 sposoby na OpenOffice.ux.pl 2.0</b> - <i>Adam Jaronicki</i></td>
+<td>79,00 zł</td>
+<td><a href="http://helion.pl/ksiazki/101opo.htm">Przejdź</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><b>ABC OpenOffice.ux.pl</b> - <i>Adam Jaronicki</i></td>
+<td>29,00 zł</td>
+<td><a href="http://helion.pl/ksiazki/abcopo.htm">Przejdź</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><b>OpenOffice 2 PL. Pakiet biurowy dla Windows i Linuksa</b> - <i>Bogdan Krzymowski</i></td>
+<td>27,00 zł</td>
+<td><a href="http://www.besthelp.pl/x_C_I__P_3010161-3010005.html">Przejdź</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><b>OpenOffice.ux.pl 2.0. Ćwiczenia praktyczne</b> - <i>Maria Sokół</i></td>
+<td>19,90 zł</td>
+<td><a href="http://helion.pl/ksiazki/cwopo2.htm">Przejdź</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><b>Po prostu OpenOffice.ux.pl 2.0</b> - <i>Maria Sokół</i></td>
+<td>39,00 zł</td>
+<td><a href="http://helion.pl/ksiazki/ppoo20.htm">Przejdź</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><b>OpenOffice 2.0 Calc dla Linuksa</b> - <i>Łukasz Sosna</i></td>
+<td>19,90 zł</td>
+<td><a href="http://sklep.nakom.com.pl/?page=shop/flypage&amp;product_id=139">Przejdź</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><b>OpenOffice 2.0 Impress dla systemu Linux</b> - <i>Łukasz Sosna</i></td>
+<td>19,90 zł</td>
+<td><a href="http://sklep.nakom.com.pl/?page=shop/flypage&amp;product_id=128">Przejdź</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><b>OpenOffice 2.0 Impress dla systemu Windows</b> - <i>Łukasz Sosna</i></td>
+<td>19,90 zł</td>
+<td><a href="http://sklep.nakom.com.pl/?page=shop/flypage&amp;product_id=138">Przejdź</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><b>OpenOffice 2.0 Writer dla Linuksa</b> - <i>Łukasz Sosna</i></td>
+<td>19,90 zł</td>
+<td><a href="http://sklep.nakom.com.pl/?page=shop/flypage&amp;amp;product_id=115">Przejdź</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><b>OpenOffice 2.0 Writer dla systemu Windows</b> - <i>Łukasz Sosna</i></td>
+<td>19,90 zł</td>
+<td><a href="http://sklep.nakom.com.pl/?page=shop/flypage&amp;amp;product_id=116">Przejdź</a></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+
+<a name="kursy"></a><h3>Kursy multimedialne</h3>
+<table summary="Spis książek o OpenOffice.org">
+<thead>
+	<tr>
+		<td> Tytuł </td>
+		<td> Cena </td>
+		<td> Dalej </td>
+	</tr>
+</thead>
+<tbody>
+<tr>
+<td><b>Poradniki wideo - OOovidtutors</b></td>
+<td>0 zł</td>
+<td><a href="http://ooovidtutors.inf.sgsp.edu.pl/">Przejdź</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td><b>Kurs multimedialny OpenOffice</b></td>
+<td>14 zł</td>
+<td><a href="http://www.openzone.pl/promocje/kurs-multimedialny-openoffice/">Przejdź</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td><b>Kurs OpenOffice 3 - Szybki start</b></td>
+<td>20 zł</td>
+<td><a href="http://www.tutoria.pl/sklep/kursy-wideo/biuro/kurs-openofficeorg-3-szybki-start">Przejdź</a></td>
+</tr>
+
+
+<tr>
+<td><b>Kurs OpenOffice</b></td>
+<td>32 zł</td>
+<td><a href="http://strefakursow.pl/katalog-kursow/office/kurs-openoffice.html">Przejdź</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td><b>Multimedialny kurs obsługi OpenOfficePL</b></td>
+<td>35 zł</td>
+<td><a href="http://www.openoffice.com.pl/sklep/index.php?pokaz=opis&id=1104">Przejdź</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><b>Multimedialny kurs OpenOffice.ux.pl</b></td>
+<td>17,22 zł</td>
+<td><a href="http://www.playshop.pl/produkt/1506/openoffice_kurs.html">Przejdź</a></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+
+<a name="polskieprawo"></a><h3>Ważne przepisy polskiego prawa</h3>
+
+<table summary="Spis ważnych rozporządzeń i przepisów prawnych dla OpenOffice.org">
+<thead>
+	<tr>
+		<td> Data </td>
+		<td> Opis </td>
+		<td> Więcej </td>
+	</tr>
+</thead>
+<tbody>
+<tr>
+<td>17.02.2005</td>
+<td>Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne</td>
+<td><a href="http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&amp;id=WDU20050640565">Przejdź</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td>11.10.2005</td>
+<td>Rozp. Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych</td>
+<td><a href="http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&amp;id=WDU20052121766">Przejdź</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td>28.11.2005</td>
+<td>Komunikat MSWiA z dnia 28 listopada 2005r.</td>
+<td><a href="http://www.mswia.gov.pl/index.php?dzial=2&amp;id=3607">Przejdź</a></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+
+<br style="clear: both;" />
+</td>
+</tr></table>
+
+<table style="display: none;"><tr><td><div>
+
+<script src="minitab.js" type="text/javascript"></script>
+
+<script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript">
+</script>
+<script type="text/javascript">
+_uacct = "UA-599499-3";
+urchinTracker();
+</script>
+
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/pl/docs.index.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/pl/get_legal.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/pl/get_legal.html?rev=1175495&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/pl/get_legal.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/pl/get_legal.html Sun Sep 25 18:17:16 2011
@@ -0,0 +1,149 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
+<html lang="pl">
+<head>
+<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+<title>Legalnie. OpenOffice.org</title>
+<link rel="shortcut icon" href="http://www.openoffice.org/favicon.ico" />
+<meta name="keywords" content="OpenOffice.org, Open Office, OpenOffice, openoffice, StarOffice, Star Office, OOo, ooo, xml, open source, developer, UNO" />
+<!-- link type="text/css" rel="stylesheet" href="http://es.openoffice.org/scripts/principal.css" / -->
+<meta name="author" content="OpenOffice.org Marketing Project" />
+<meta name="description" content="Koniec z piractwem - używaj bezpłatnego oprogramowania" />
+<style type="text/css">
+#contextualinformation { display: none ! important;
+}
+#contextualinformation.contentpart { display: none ! important;
+}
+#toptabs { display: none ! important;
+}
+#login { display: none ! important;
+}
+#apphead { display: none ! important;
+}
+.axial { display: none ! important;
+}
+#projecthome { display: none ! important;
+}
+#longdescription { display: none ! important;
+}
+.infomark { display: none ! important;
+}
+h1 { color: rgb(0, 62, 161);
+}
+h2 { color: rgb(0, 62, 161);
+}
+td { vertical-align: top;
+}
+.tasknav { display: none ! important;
+}
+#navcol { display: none ! important;
+}
+</style>
+</head>
+<body>
+<table style="width: 100%;" border="0">
+ <tbody>
+  <tr>
+   <td><div style="border: 1px dashed black; margin: 0px auto; padding: 15px; width: 94%; background-color: rgb(255, 255, 255);">
+     <h1>Legalnie. OpenOffice.org</h1>
+     <span style="font-weight: bold;">Czy masz legalny pakiet MS Office?</span> Według statystyk publikowanych przez firmę Microsoft 35% oprogramowania na świecie jest podrobione lub nielegalne. <br />
+     <br />
+     Po latach cichego przyzwolenia na piractwo zapewniającego duży udział w rynku <span style="font-weight: bold;">Microsoft przechodzi do ofensywy</span> mającej na celu sprawdzanie legalności kopii swojego oprogramowania. <br />
+     <ul>
+      <li>Microsoft kupił firmę specjalizującą się w weryfikacji oryginalności oprogramowania zainstalowanego na komputerach PC.</li>
+      <li>Za pośrednictwem Internetu firma włącza to oprogramowanie do pakietów MS Office zainstalowanych na komputerach użytkowników.</li>
+      <li>Business Software Alliance wprowadza w życie plany wyłapywania osób łamiących licencje, na przykład w Wielkiej Brytanii oferuje ogromne sumy dla życzliwych osób, które wskażą firmy korzystające z pirackich kopii.</li>
+      <li>Umowa licencyjna firmy Microsoft jest bardzo skomplikowana - bardzo łatwo jest ją błędnie zinterpretować.</li>
+     </ul>
+     Jeśli posiadasz kopię MS Office na komputerze w pracy, w szkole, w domu - <span style="font-weight: bold; font-style: italic;">czy wiesz, skąd się tam wzięła?</span><br />
+     <br />
+     <span style="font-weight: bold;">Na szczęście istnieje coś równie dobrego. Całkowicie legalnego i darmowego</span>. OpenOffice.org 2 to rozbudowany pakiet aplikacji biurowych, funkcjonujący podobnie do MS Office. OpenOffice.org 2 ma wszystkie potrzebne funkcje: przetwarzanie tekstu, arkusze kalkulacyjne, prezentacje i wiele, wiele więcej. Potrafi nawet używać formatu plików MS Office (.doc, .xls, .ppt), więc nie musisz przepisywać nic na nowo. Co więcej, ma funkcje, których brak w MS Office, takie jak eksport do plików pdf.<br />
+     <br />
+     Jeśli potrafisz obsługiwać MS Office, z pewnością poradzisz sobie z OpenOffice.org 2. Badania wykazały, że jest <span style="font-style: italic;">dziesięć razy taniej</span> przesiąść się na OpenOffice.org 2 niż na MS Office 2007.<br />
+     <br />
+     Ankieta portalu ITWire wykazała, że 86% użytkowników wolałoby OpenOffice.org 2, zamiast kupować MS Office 2003.<br />
+     <br />
+     Na co więc czekasz? To nic nie kosztuje. Jeśli Ci się spodoba, <span style="font-weight: bold;">dostaniesz OpenOffice.org 2 na zawsze.</span> Spokój ducha za darmo.<br />
+     <br />
+     <br />
+     <div style="text-align: center;">
+      <h2><span style="font-weight: bold;">Legalnie. <a href="http://pl.openoffice.org/product.download.html">OpenOffice.org</a> już dziś!</span></h2>
+      <br />
+      <br />
+     </div>
+    </div></td>
+   <td></td>
+   <td style="border: 3px double silver; padding: 4px; background-color: rgb(222, 238, 255);"><div>
+     <table style="border: 0px none white; padding: 0px;">
+      <tbody>
+       <tr>
+        <td><h2>Więcej na temat OpenOffice.org</h2>
+         <ul>
+          <li><a href="http://www.openoffice.org/product/writer.html">Edytor tekstu</a></li>
+          <li><a href="http://www.openoffice.org/product/calc.html">Arkusz kalkulacyjny</a></li>
+          <li><a href="http://www.openoffice.org/product/impress.html">Prezentacje</a></li>
+          <li><a href="http://www.openoffice.org/product/draw.html">Grafika</a></li>
+          <li><a href="http://www.openoffice.org/product/base.html">Baza danych</a></li>
+          <li><a href="http://www.openoffice.org/product/docs/ooo2prodflyera4en.pdf">Broszury (pdf)</a></li>
+         </ul>
+         <h2>Koszty migracji</h2>
+         <ul>
+          <li><a href="http://computerworld.com.sg/ShowPage.aspx?pagetype=2&amp;articleid=2742&amp;amp;amp;pubid=3&amp;issueid=66">USA</a></li>
+          <li><a href="http://insight.zdnet.co.uk/software/linuxunix/0,39020472,39236214,00.htm">Francja</a></li>
+         </ul>
+         <h2>Przeczytaj również</h2>
+         <ul>
+          <li><a href="http://www.microsoft.com/presspass/features/2006/apr06/04-24GenuineSoftware.mspx">Nielegalne oprogramowanie</a></li>
+          <li><a href="http://news.com.com/2100-1023-212942.html?legacy=cnet">Tolerowane piractwo</a></li>
+          <li><a href="http://software.silicon.com/applications/0,39024653,39158423,00.htm">Microsoft przejmuje AssetMetrix</a></li>
+          <li><a href="http://news.zdnet.co.uk/software/windows/0,39020396,39265719,00.htm">Licencje Microsoft</a></li>
+          <li><a href="http://www.bsa.org/uk/press/newsreleases/ukpressrelease26april2006.cfm">Nagrody dla informatorów</a></li>
+          <li>
+<a href="http://computerworld.com.sg/ShowPage.aspx?pagetype=2&amp;articleid=2742&amp;pubid=3&amp;issueid=66">Dziesięć razy taniej</a>
+          </li>
+          <li><a href="http://www.itwire.com.au/content/view/4054/53/">86% woli OpenOffice.org&nbsp;2</a></li>
+         </ul></td>
+       </tr>
+       <tr>
+        <td><br />
+         <br />
+         <div style="text-align: center;">
+          <a href="http://pl.openoffice.org/product.download.html"><img style="border: 0px solid ; width: 125px; height: 50px;" src="http://pl.openoffice.org/grafika/125x50_5.png" alt="Pobierz OpenOffice.org" title="Pobierz OpenOffice.org"/></a>
+         </div>
+         <br />
+         <br /></td>
+       </tr>
+      </tbody>
+     </table>
+    </div></td>
+  </tr>
+  <tr>
+   <td><br />
+    <div style="border: 1px dashed black; margin: 0px auto; padding: 15px; width: 94%; background-color: rgb(255, 255, 255);"><small><b>Webmasterzy!</b> Wspierajcie walkę z piractwem! Razem możemy zmniejszyć skalę piractwa i promować darmowe oprogramowanie. Wystarczy skopiować i wkleić poniższy kod na stronę lub blog i wyświetlić przycisk "Legalnie. OpenOffice.org" i kampanii.</small>
+     <table style="border: 0px none white;">
+      <tbody>
+       <tr>
+        <td><img style="border: 0px solid; padding: 3px;" src="grafika/ooo_get_legal.png" alt="Legalnie. OpenOffice.org"/></td>
+        <td><textarea readonly="readonly" wrap="hard" name="button" rows="4" cols="55" onclick="this.focus();this.select()">&lt;a href="http://pl.openoffice.org/get_legal.html"&gt;
+&lt;img src="http://pl.openoffice.org/grafika/ooo_get_legal.png"
+border="0" alt="Legalnie. OpenOffice.org"&gt;&lt;/a&gt;
+</textarea>
+     </td>
+       </tr>
+      </tbody>
+     </table>
+<br />
+<hr style="width: 100%; height: 2px;"/><small>Microsoft,
+Microsoft Office, Word, Excel, i Powerpoint to zastrzeżone znaki towarowe firmy Microsoft Corporation w 
+Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.</small>
+    </div></td>
+   <td></td>
+   <td></td>
+  </tr>
+ </tbody>
+</table>
+<br />
+<br />
+<br />
+<br />
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/pl/get_legal.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/pl/help.install.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/pl/help.install.html?rev=1175495&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/pl/help.install.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/pl/help.install.html Sun Sep 25 18:17:16 2011
@@ -0,0 +1,61 @@
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pl" lang="pl">
+<head>
+	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+	<meta name="author" content="mellonedain@poczta.onet.pl" />
+	<meta name="description" content="Projekt pl.OpenOffice.org - pakiet w wersji polskiej"/>
+	<meta name="keywords" content="office, openoffice, pakiet office, download, darmowy pakiet biurowy"/>
+	<title>Pakiet biurowy OpenOffice.org po polsku</title>
+	<link href="./style.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
+	<link href="http://pl.openoffice.org/rss.xml" title="Aktualno¶ci pl.OpenOffice.org" type="application/rss+xml" rel="alternate"/>
+</head>
+<body>
+
+</div>
+</td></tr></table>
+
+<table id="mainpl"><tr>
+<td id="menu">
+	<a href="http://pl.openoffice.org" id="stronaglowna"></a>
+	<a href="http://pl.openoffice.org/product.download.html" id="pobieranie"></a>
+	<a href="http://pl.openoffice.org/help.install.html" id="instalacja"></a>
+	<a href="http://pl.openoffice.org/docs.index.html" id="bazawiedzy"></a>
+	<a href="helping.how.html" id="wspolpraca"></a>
+	<br style="clear: both;" />
+	<div class="center"><a href="http://opensource.org/ "><img src="grafika/opensource.png" alt="" /></a>
+	<a href="http://www.nosoftwarepatents.com/pl/m/intro/index.html"><img src="grafika/no_software_patents.png" alt="" /></a>
+	<a href="http://www.firefox.pl/"><img src="grafika/firefox_apxl.png" alt="" /></a>
+	<a href="http://www.thunderbird.pl/"><img src="grafika/thunderbird.gif" alt="" /></a></div>
+	<br style="clear: both;" />
+</td><td id="plcontent">
+<h2>Instalacja</h2>
+
+<ol>
+<li><a href="http://pl.wikibooks.org/wiki/OpenOffice.org/Jak_zdoby%C4%87">Jak zdobyć potrzebne pliki</a></li>
+<li><a href="http://pl.wikibooks.org/wiki/OpenOffice.org/Instalacja_Windows">Instalacja w systemach Windows</a></li>
+<li><a href="http://pl.wikibooks.org/wiki/OpenOffice.org/Instalacja_Linux">Instalacja w systemach Linux</a></li>
+<li><a href="http://pl.wikibooks.org/wiki/OpenOffice.org/Instalacja_Unix">Instalacja w systemach Unix</a></li>
+<li><a href="http://pl.wikibooks.org/wiki/OpenOffice.org/Instalacja_MacOS">Instalacja w systemie MacOS</a></li>
+<li><a href="http://pl.wikibooks.org/wiki/OpenOffice.org/Instalacja_lokalizacji">Instalacja pakietu lokalizacyjnego</a></li>
+<li><a href="http://pl.wikibooks.org/wiki/OpenOffice.org/Instalacja_s%C5%82ownik%C3%B3w">Instalacja słowników</a></li>
+<li><a href="http://pl.wikibooks.org/wiki/OpenOffice.org/Instalacja_rozszerze%C5%84">Instalacja rozszerzeń</a></li>
+<li><a href="http://pl.wikibooks.org/wiki/OpenOffice.org/Pierwsze_uruchomienie">Pierwsze uruchomienie</a></li>
+<li><a href="http://pl.wikibooks.org/wiki/OpenOffice.org/Konfiguracja">Dostosowanie pakietu do własnych potrzeb</a></li>
+</ol>
+</td>
+</tr></table>
+
+<table style="display: none;"><tr><td><div>
+
+<script src="minitab.js" type="text/javascript"></script>
+
+<script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript">
+</script>
+<script type="text/javascript">
+_uacct = "UA-599499-3";
+urchinTracker();
+</script>
+
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/pl/help.install.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/pl/helping.credits.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/pl/helping.credits.html?rev=1175495&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/pl/helping.credits.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/pl/helping.credits.html Sun Sep 25 18:17:16 2011
@@ -0,0 +1,119 @@
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pl" lang="pl">
+<head>
+	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+	<meta name="author" content="mellonedain@poczta.onet.pl" />
+	<meta name="description" content="Projekt pl.OpenOffice.org - pakiet w wersji polskiej"/>
+	<meta name="keywords" content="office, openoffice, pakiet office, download, darmowy pakiet biurowy"/>
+	<title>Pakiet biurowy OpenOffice.org po polsku</title>
+	<link href="./style.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
+	<link href="http://pl.openoffice.org/rss.xml" title="Aktualno¶ci pl.OpenOffice.org" type="application/rss+xml" rel="alternate"/>
+</head>
+<body>
+
+</div>
+</td></tr></table>
+
+<table id="mainpl"><tr>
+<td id="menu">
+	<a href="http://pl.openoffice.org" id="stronaglowna"></a>
+	<a href="http://pl.openoffice.org/product.download.html" id="pobieranie"></a>
+	<a href="http://pl.openoffice.org/help.install.html" id="instalacja"></a>
+	<a href="http://pl.openoffice.org/docs.index.html" id="bazawiedzy"></a>
+	<a href="http://pl.openoffice.org/helping.how.html" id="wspolpraca"></a>
+	<ul>
+		<li><a href="/helping.how.html">Jak pomóc?</a></li>
+		<li><a href="/marketing.logo.html">Grafika</a></li>
+	</ul>
+	<ul>
+		<li><a href="/planeta/">Planeta</a></li>
+		<li><a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/PL">Wiki Projektu</a></li>
+		<li><a href="/servlets/ProjectNewsList">Ogłoszenia</a></li>
+	</ul>
+	<ul>
+		<li><a href="/contact.developers.html">Komunikacja</a></li>
+		<li><a href="/servlets/ProjectMailingListList">Listy dyskusyjne</a></li>
+		<li><a href="/servlets/ProjectForumView">Fora dyskusyjne</a></li>
+	</ul>
+	<ul>
+		<li><a href="/servlets/Login?detour=http://pl.openoffice.org">Logowanie</a></li>
+		<li><a href="/servlets/Join">Rejestracja</a></li>
+		<li><a href="/servlets/ProjectMemberList">Lista uczetników</a></li>
+		<li><a href="/helping.credits.html">Podziękowania</a></li>
+	</ul>
+	<ul>
+		<li><a href="/servlets/ProjectIssues">Śledzenie błędów</a></li>
+		<li><a href="/servlets/ProjectDocumentList">Dokumenty i pliki</a></li>
+		<li><a href="/source/browse/pl">Repozytorium CVS</a></li>
+	</ul>
+	<br style="clear: both;" />
+	<div class="center"><a href="http://opensource.org/ "><img src="grafika/opensource.png" alt="" /></a>
+	<a href="http://www.nosoftwarepatents.com/pl/m/intro/index.html"><img src="grafika/no_software_patents.png" alt="" /></a>
+	<a href="http://www.firefox.pl/"><img src="grafika/firefox_apxl.png" alt="" /></a>
+	<a href="http://www.thunderbird.pl/"><img src="grafika/thunderbird.gif" alt="" /></a></div>
+	<br style="clear: both;" />
+</td><td id="plcontent">
+<h2>Podziękowania</h2>
+
+<div>Nad OpenOffice.org w Polsce pracują wolontariusze, którzy poświęcają swój wolny czas. Wszystkim bardzo dziękujemy!</div>
+
+<h3>Instytucje wspierające</h3>
+
+<b>Fundusze</b><br /><br />
+
+Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (30,000 PLN)
+
+<h3>Tworzenie oprogramowania OpenOffice.org</h3>
+
+Lista jest bardzo długa i praktycznie niemożliwa do stworzenia ze względu na charakter oprogramowania open source. Drobny fragment listy jest dostępny w <a href="http://www.openoffice.org/welcome/credits.html">CREDITS</a>.<br /><br /> Wszystkim ogromnie dziękujemy!
+
+
+<h3>Zespół polskich testerów</h3>
+To dzięki nim regularnie udostępniamy oficjalne wydania pakietu po polsku.
+<ul>
+<li>Grzegorz Hajncel (Windows)</li>
+<li>Michał Janiak (Mac OS X)</li>
+<li>Jakub Kościelak (Windows)</li>
+<li>Łukasz Usowicz (Linux)</li>
+</ul>
+
+<h3>Tworzenie polskiej wersji językowej oprogramowania (l10n)</h3>
+
+Niezliczeni, anonimowi darczyńcy<br /><br />
+Paweł Goleniowski, Grzegorz Kocur, Jakub Kościelak, Grzegorz Rajda, Jarosław Staniek, Konrad Stobiecki<br /><br />
+<a href="http://www.ux.pl"><img class="credits" height="40" src="http://pl.openoffice.org/grafika/ux-b.gif" alt="UX Systems" /></a>
+<a href="http://www.openoffice.com.pl"><img class="credits" height="40" src="http://www.openoffice.com.pl/images/7.jpg" alt="OpenOffice Polska" /></a>
+
+<h3>OpenOffice.org po polsku (i18n)</h3>
+
+<div>Dokumentacja, witryna internetowa, marketing, obsługa techniczna, szablony, grafiki, dźwięki, słowniki, wykłady, ...<br/>
+
+Adam Dereszkiewicz, Marek Futrega, Eliza Jończyk, Konrad Kozłowski, Mariusz Litwińczuk, Marcin Miłkowski, Tomasz Miszczuk, Piotr Ożarski, Piotr Patronik, Grzegorz Rajda, Konrad Stobiecki, Mateusz Zasuwik</div>
+<br />
+<a href="http://www.pcen.rzeszow.pl"><img class="credits" height="40" src="http://www.pcen.rzeszow.pl/grafika/button_tik.gif" alt="Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli" title="Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli" /></a>
+<a href="http://www.joga.lublin.pl/"><img class="credits" height="40" src="http://pl.openoffice.org/grafika/joga.gif" title="Szkoła Jogi Tomasza Miszczuka" alt="Szkoła Jogi Tomasza Miszczuka"/></a>
+<div><br />
+<a href="http://www.kurnik.pl/slownik/">słownik alternatywny</a>
+&nbsp;
+<a href="http://synonimy.ux.pl/">synonimy.ux.pl</a>
+&nbsp;
+
+<a href="http://www.virus.aspt.pl/">Studenckie Koło Naukowe VIRUS Akademii Świętokrzyskiej</a>
+</div>
+<br style="clear: both;" />
+</td></tr></table>
+
+<table style="display: none;"><tr><td><div>
+
+<script src="minitab.js" type="text/javascript"></script>
+
+<script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript">
+</script>
+<script type="text/javascript">
+_uacct = "UA-599499-3";
+urchinTracker();
+</script>
+
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/pl/helping.credits.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message