incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From ksch...@apache.org
Subject svn commit: r1175494 - in /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fa: ./ fa-openoffice-css.css index.html localized_build.html requirements.html robots.txt
Date Sun, 25 Sep 2011 18:16:54 GMT
Author: kschenk
Date: Sun Sep 25 18:16:54 2011
New Revision: 1175494

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1175494&view=rev
Log:
KLS - added fa repository

Added:
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fa/
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fa/fa-openoffice-css.css  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fa/index.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fa/localized_build.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fa/requirements.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fa/robots.txt  (with props)

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fa/fa-openoffice-css.css
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fa/fa-openoffice-css.css?rev=1175494&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fa/fa-openoffice-css.css (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fa/fa-openoffice-css.css Sun Sep 25 18:16:54 2011
@@ -0,0 +1,55 @@
+#main_content_fa {
+    direction: rtl;
+    text-align: right;
+    font-family: Roya, Tahoma, Arial, Sans;
+	font-size: 10pt;
+	line-height: 14pt;
+}
+
+
+#main_content_fa h1,h2,h3,h4,h5,h6 {
+	font-family: Titr, Roya, Arial, Tahoma, Sans;
+	color: #222299;
+	padding-bottom: 8px;
+	border: none;
+	border-bottom: solid 1px #222299;
+}
+
+#main_content_fa h5 {
+	border: none;
+	padding-bottom: 0px;
+	color: #000;
+	margin-bottom: 5pt;
+	margin-top: 3em;
+	font-size: 10pt;
+}
+
+#main_content_fa h4 {
+	font-size: 12pt;
+}
+
+#main_content_fa h3 {
+	font-size: 14pt;
+}
+
+#main_content_fa h2 {
+	font-size: 16t;
+}
+
+#main_content_fa h1 {
+	font-size: 20pt;
+}
+
+
+#main_content_fa ul {
+	list-style: square;
+	display: table;
+}
+
+#main_content_fa a {
+	color: #222299;
+}
+
+#main_content_fa a:hover {
+	color: #5555dd;
+}

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fa/fa-openoffice-css.css
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fa/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fa/index.html?rev=1175494&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fa/index.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fa/index.html Sun Sep 25 18:16:54 2011
@@ -0,0 +1,46 @@
+<html>
+<head>
+<title>اُپن‌آفیس</title>
+<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="fa-openoffice-css.css">
+</head>
+<body>
+<div id="main_content_fa">
+<h3>
+اُپن‌آفیس
+</h3>
+اُپن‌آفیس یک پروژهٔ اُپن‌سورس
برای بستهٔ نرم‌افزاری اداری
چندزبانه‌ای است که روی انواع
سیستم‌عامل‌ها نصب و اجرا
می‌شود. اُپن‌آفیس با دیگر
بسته‌های نرم‌افزارهای اداری
معروف دنیا همخوانی دارد و برای
بارگیری، استفاده و نشر، آزاد
است. هدف پروژهٔ اُپن‌آفیس
پدید آوردن بستهٔ اداری Ù
 ¾ÛŒØ´Ø±Ùˆ در دنیا توسط جامعهٔ برنامه‌نویسان
است که روی تمام سیستم‌عامل‌های
اصلی دنیا قابل نصب و اجرا است.
سیستم‌عامل‌هایی که در حال
حاضر پشتیبانی می‌شوند عبارتند
از گنو/لینوکس، سان سولاریس،
ویندوز مایکروسافت، Mac OS، و FreeBSD.
+
+<!-- یک تصویر صفحه از یک پنجرهٔ
اُپن‌آفیس در محیط ویندوز،
یکی در محیط لینوکس و دیگری
در محیط مثلاً سان سولاریس و
دیگری در محیط مک-->
+برای مشاهدهٔ فهرست سخت‌افزار
و نرم‌افزار مورد نیاز برای
نصب اُپن‌آفیس بر روی هر یک
از بسترهای نام برده شده، <a
href="requirements.html"> اینجا</a> کلیک کنید.
+<h3>
+نسخهٔ 2، آغازی دیگر برای اُپن‌آفیس
+</h3>
+نسخهٔ اول اُپن‌آفیس اولین
محصولی بود که مزایای نرم‌افزارهای
اُپن‌سورس را برای کاربران
بازار عمده، با ابزارهای مورد
استفادهٔ روزانه، کاملاً بدون
هزینه به ارمغان آورد. به بیش
از ۳۰ زبان دنیا ترجمه شد و روی
تمام سیستم‌عامل‌های معمول
موجود بود. نسخهٔ 1 اُپن‌‌آفیس
در حال حاضر در سراسر دÙ
 یا توسط ده‌ها میلیون کاربر
استفاده می‌شود.
+اُپن‌آفیس با نسخهٔ 2 حتی بهتر
شد:
+<ul>
+<li>اولین بستهٔ اداری است که
از قالب سند باز OASIS، که قالبی
با آیندهٔ روشن برای بسته‌های
نرم‌افزاری اداری است، استفاده
می‌کند.</li>
+<li>مراحل نصب آسان‌تر شده است.
ظاهر نرم‌افزار جدیدتر، و
با بستری که در آن اجرا می‌شود
هماهنگ است.</li>
+<li>استفاده از آن آسان‌تر است
در عین حال قابلیت‌های جدید
بسیاری دارد.</li>
+<li>یک برنامهٔ جدید با نام دادگان
دارد. دادگان یک برنامهٔ مدیریت
پایگاه داده است و یک پایگاه
دادهٔ یکپارچه در خود دارد که
کار کردن با آن بسیار ساده است.</li>
+<li>با دیگر بسته‌های نرم‌افزاری
سازگارتر است. امکانات پیچیده‌تر
و حتی کم‌استفاده‌تری که دیگر
نرم‌افزارهای رقیب دارا هستند
را کاملاً متوجه می‌شود.</li>
+</ul>
+اما مجوز استفاده از اُپن‌آفیس
نسخهٔ 2 همانند اُپن‌آفیس نسخهٔ
1 است. استفاده از اُپن‌آفیس
با هر هدفی اعم از شخصی، آموزشی،
دولتی و استفادهٔ شغلی و نیز
نسخه‌برداری از روی سی‌دی
آن کاملاً آزاد است.
+<h3>
+برنامه‌های اُپن‌آفیس؟
+</h3>
+<ul>
+<li>کاتب، پردازشگر متن اُپن‌آفیس
است، برای نوشتن یک نامهٔ کوتاه
تا یک کتاب کامل حاوی تصاویر،
فهرست مطالب، و ... می‌توانید
از آن استفاده کنید. تکمیل خودکار،
قالب‌بندی خودکار و غلط‌یاب
املایی بی‌درنگ، سخت‌ترین
کارها را بسیار ساده کرده است.
کاتب برای امور نشر رومیزی،
مانند درست کردن صفحات Ø
 وزنامه‌ای چند ستونه، بروشور
و ... قابلیت‌های کافی را داراست.</li>
+<li>از محاسب برای کنترل کردن
اعداد و ارقام استفاده کنید.
این صفحه‌گستردهٔ قدرتمند
ابزارهایی برای محاسبه، تحلیل،
خلاصه‌سازی و نمایش گزارش‌هایتان
با نمودارهای عددی در اختیار
شما قرار می‌دهد. یک سیستم راهنمای
کامل، وارد کردن فرمول‌های
پیش‌رفته را بسیار آسان کرده
است. ابزارهای پیچیدهٔ Ø
 ªØµÙ…یم‌گیری تنها چند کلیک با
شما فاصله دارند. اطلاعات خارجی
را وارد کنید و سپس آن را صافی
کنید، مرتب کنید و تحلیل‌های
آماری مورد نیازتان را انجام
دهید. با بیش از ۱۳ نوع نمودار
شامل نمودار خطی، سطحی، ستونی،
XY و ... اطلاعات آماری خود را نمایش
دهید.</li>
+<li>جلوه، سریعترین و قدرتمند‌ترین
راه برای تهیهٔ ارائه‌های
چندرسانه‌ای مؤثر است. ارائهٔ
شما با متحرک‌سازی‌ها و ابزارهای
قدرتمند نقاشی، واقعاً چشمگیر
خواهد بود.</li>
+<li>نقاش، توانایی طراحی تصاویر،
از کشیدن اشکال ساده و نمودارها
تا طرح‌های سه‌بعدی پویا با
جلوه‌های ویژه را داراست.</li>
+<li>دادگان، شما را قادر می‌سازد
که اطلاعات خود را در یک پایگاه
داده در اُپن‌آفیس مدیریت
کنید. با پایگاه دادهٔ خودتان
و یا با پایگاه دادهٔ یکپارچه
با دادگان، فرم‌ها، جداول،
جستجو‌ها و ... را بسازید و تغییر
دهید.</li>
+</ul>
+
+<p>
+برنامه‌سازانی که مایل به
ساخت اُپن‌آفیس به زبان فارسی
هستند <a href="localized_build.html">اینجا</a> کلیک
کنند.
+</p>
+
+</div>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fa/index.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fa/localized_build.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fa/localized_build.html?rev=1175494&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fa/localized_build.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fa/localized_build.html Sun Sep 25 18:16:54 2011
@@ -0,0 +1,25 @@
+<html>
+<head>
+<title>برای ساختن اُپن‌آفیس
به زبان فارسی</title>
+<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="fa-openoffice-css.css">
+</head>
+<body>
+<div id="main_content_fa">
+<h3>
+ساخت اُپن‌آفیس به زبان فارسی
+</h3>
+برنامه‌سازانی که علاقه‌مند
به ساخت اُپن‌آفیس با واسط
کاربر فارسی روی کامپیوتر خود
هستند، می‌توانند با استفاده
از ترجمه‌های موجود و 
+راهنماهای ساخت موجود در وب‌گاه
اُپن‌آفیس این کار را انجام
دهند. پیغام‌های ترجمه شده
کار تعدادی از علاقه‌مندان
به پروژهٔ اُپن‌آفیس است
+و از آنجا که کار ترجمه‌ٔ پیغام‌ها
هنوز به پایان نرسیده است، بدیهی
است که ممکن است به مرور تغییرات
یا اضافاتی در ترجمه‌ها صورت
بگیرد.
+<p>
+برای ساخت اُپن‌آفیس به زبان
فارسی لازم است <a href="http://fa.openoffice.org/files/documents/198/3783/GSI_fa.sdf">پروندهٔ
ترجمهٔ پیغام‌های اُپن‌آفیس
به فارسی</a> را بارگیری کرده
و دستور ‎transex3/prj/localize را روی آن اجرا

+کنید،
+و سپس مراحل ساخت را از این پیوندها
برای <a href="http://tools.openoffice.org/dev_docs/build_linux.html">لینوکس</a>
یا <a href="http://tools.openoffice.org/dev_docs/build_windows.html">ویندوز</a>
دنبال کنید.
+<p>
+توجه داشته باشید که اگر یک
بار پروژه را با استفاده از
گزینهٔ ‎--with_lang ساخته باشید، می‌توانید
پس از اتمام کامپایل
+ بستهٔ زبان (lang-pack) جداگانه برای
اُپن‌آفیس بسازید. این بسته‌ها
به این صورت کار می‌کنند که
اگر نسخهٔ مشابه اُپن‌آفیس
انگلیسی
+روی دستگاه نصب شده باشد، امکانات
زبان دوم را به آن اضافه می‌کنند.
می‌توانید در پیوندهای ذکر
شده توضیحات بیشتری در این مورد
پیدا کنید.
+</div>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fa/localized_build.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fa/requirements.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fa/requirements.html?rev=1175494&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fa/requirements.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fa/requirements.html Sun Sep 25 18:16:54 2011
@@ -0,0 +1,85 @@
+<html>
+<head>
+<title>نیازمندی‌های نصب اُپن‌آفیس</title>
+<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="fa-openoffice-css.css">
+</head>
+<body>
+<div id="main_content_fa">
+<h2>
+نیازهای سخت‌افزاری
+</h2>
+حداقل سخت‌افزار و نرم‌افزار
مورد نیاز برای نصب اُپن‌آفیس
بر روی هر یک از سیستم‌عامل‌های
ذکر شده مطابق جدول زیر است:
+<br>
+
+<h5>ویندوز مایکروسافت</h5>
+<ul>
+<li> ویندوز 98، ویندوز ME، ویندوز
2000 (با سرویس‌پک 2 یا بالاتر)،
ویندوز XP، ویندوز 2003</li>
+<li> ۱۲۸ مگابایت حافظه</li>
+<li> ۲۰۰ مگابایت فضای دیسک سخت</li>
+<li> تفکیک صفحه‌نمایش ۸۰۰ در
۶۰۰ یا بالاتر، با حداقل ۲۵۶
رنگ</li>
+</ul>
+
+<h5>سولاریس: نسخهٔ بستر SPARK</h5>
+<ul>
+<li> سیستم‌عامل سولاریس 8 و
یا بالاتر</li>
+<li> ۱۲۸ مگابایت حافظه</li>
+<li> ۲۵۰ مگابایت فضای دیسک سخت</li>
+<li> کاگزار X با تفکیک صفحه‌نمایش
۸۰۰ در ۶۰۰ یا بالاتر و حداقل
۲۵۶ رنگ</li>
+</ul>
+
+<h5>سولاریس: نسخهٔ بستر x86</h5>
+<ul>
+<li> سیستم‌عامل سولاریس 8 و
یا بالاتر</li>
+<li> ۱۲۸ مگابایت حافظه</li>
+<li> ۲۵۰ مگابایت فضای دیسک سخت</li>
+<li> کارگزار X با تفکیک صفحه‌نمایش
۸۰۰ در ۶۰۰ یا بالاتر و حداقل
۲۵۶ رنگ
+</ul>
+
+<h5>گنو/لینوکس</h5>
+<ul>
+<li> هستهٔ لینوکس نسخهٔ 2.2.13 یا
بالاتر، glibc نسخهٔ 2.2.0 یا بالاتر
+<li> ۱۲۸ مگابایت حافظه
+<li> ۲۰۰ مگابایت فضای دیسک سخت
+<li> کارگزار X با تفکیک صفحه‌نمایش
۸۰۰ در ۶۰۰ یا بالاتر و حداقل
۲۵۶ رنگ
+</ul>
+
+<h5>سیستم‌عامل Mac OS x</h5>
+<ul>
+<li> پاورمک جی‌۳، ۴۰۰ مگاهرتز
یا بالاتر
+<li> Mac OS x خانوادهٔ 10.3 (10.3.5 پیشنهاد
می‌شود)، Mac OS x خانوادهٔ 10.4
+<li> ۲۵۶ مگابایت حافظه
+<li> ۳۵۰ مگابایت فضای دیسک سخت
+<li> X11 مورد نیاز است. برای OS X 10.3
در Apple.com <a href="http://www.apple.com/downloads/macosx/apple/x11formacosx.html">اینجا</a>
+ و برای OS X 10.4 در سی‌دی نصب موجود
است. راهنما برای کاربران Tiger
<a href="http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=301229">اینجا</a>
قرار دارد.
+<li> تفکیک صفحه‌نمایش ۸۰۰ در
۶۰۰ یا بالاتر با ۱۶٫۷ میلیون
رنگ
+</ul>
+
+<h5>جاوا</h5>
+<ul>
+<li> ‌نسخهٔ حداقل JDK/JRE برای استفاده
از آن دسته از امکانات اُپن‌آفیس
که به جاوا احتیاج دارند، نسخهٔ
1.3.1 است.
+<li>‌برای استفاده از فیلترهای
XSLT با JDK 1.3.1، باید پرونده‌های xalan.jar
و xml-apis.jar را از وب‌گاه Xalan و پروندهٔ
crimson.jar را از وب‌گاه Crimson بارگیری
نمایید. همچنین نیاز است که
این پرونده‌ها به مسیرکلاس‌های
اُپن‌آفیس اضافه شوند. این
کار از منوی ابزار -> ترجیحات
-> اُپن‌آفیس -> امنیت
+انجام می‌شود.
+<li>‌برای اینکه تمام قابلیت‌ها
فعال شوند به JDK/JRE 1.4.0_02 یا بالاتر
یا JDK/JRE 1.4.1_01 یا بالاتر نیاز است.
+</ul>
+
+<h4>برای دسترسی‌پذیری</h4>
+
+<h5>برای تمام بسترها</h5>
+<ul>
+<li>	محیط JRE 1.4.0.0_2 / 1.4.1_01 یا بالاتر
+<li> Java Access Bridge 1.0.3، برای گرفتن Java Access
Bridge به <a href="http://www.sun.com/star/accessibility">www.sun.com/star/accessibility</a>
مراجعه کنید.
+</ul>
+
+<h5>گنو/لینوکس</h5>
+<ul>
+<li>گنوم 2.2</li>
+</ul>
+
+<h5>سان سولاریس</h5>
+<ul>
+<li>گنوم 2.0</li>
+</ul>
+</div>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fa/requirements.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fa/robots.txt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fa/robots.txt?rev=1175494&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fa/robots.txt (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fa/robots.txt Sun Sep 25 18:16:54 2011
@@ -0,0 +1,7 @@
+User-Agent: *
+Disallow: /source/
+Disallow: /issues/
+Disallow: /search/
+Disallow: /servlets/
+Disallow: /project/
+Disallow: /nonav/

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fa/robots.txt
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message