incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From ksch...@apache.org
Subject svn commit: r1175490 [1/6] - /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/
Date Sun, 25 Sep 2011 18:16:44 GMT
Author: kschenk
Date: Sun Sep 25 18:16:42 2011
New Revision: 1175490

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1175490&view=rev
Log:
KLS - added no repository

Added:
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/_test.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/about-downloads.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/about-faq.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/about-guides.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/button_125x50_1.png  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/buttonsmall_forum.gif  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/buttonsmall_news.gif  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/buttonsmall_odf.gif  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/buttonsmallnativelang_top.gif  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/buttonsmallnew_top.gif  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/calc-small.png  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/calc.png  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/feed-icon-28x28.png  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/ico-osx.png  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/ico-sol.png  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/ico-tux.png  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/ico-win.png  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/impress-crop.png  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/impress-small.png  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/impress.png  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/index.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/news-archive.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/no.css  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/no.rss  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/odf-lesere-v3.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/odftest-Word2003.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/press-utf8.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/press.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/pressemelding-2010-09-28.pdf  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/project_tools.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/robots.txt  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/rss.pl  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/services.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/sponsors.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/stilsett.css  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/test.css  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/tools.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/translation.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/users.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/vedtekter-AAKPN.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/vedtekter-AAKPN.txt  (with props)

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/_test.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/_test.html?rev=1175490&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/_test.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/_test.html Sun Sep 25 18:16:42 2011
@@ -0,0 +1,310 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
+<html>
+<head>
+ <title>OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="no.css">
+ <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS 2.0" href="http://no.openoffice.org/no.rss">
+</head>
+<body>
+
+<div class="contentpart" id="spotlight">
+ <div id="spotlightgull">
+ <div class="buttongroup">
+
+  <!--
+    Standardlogoen er flytta ned hit og lenkjer til vår framside.
+    Den vanlege logoen er gøymt.
+  -->
+  <div>
+   <a href="http://no.openoffice.org/">
+   <img src="/branding/images/logonew.gif" alt="Openoffice.org-logo"
+      id="ooologo_no" height="58" width="200" /></a>
+  </div>
+
+  <ul>
+   <li><a href="http://www.openofficeorg.no/Forumsider/" class="button" id="buttonforum" title="Det norske brukerforumet"><span>Forum</span></a></li>
+   <li><a href="services.html" class="button" id="buttontjenester" title="Norske tilbydere av kurs og tjenester"><span>Kurs og tjenester</span></a></li>
+   <li><a href="odf-lesere-v3.html" class="button" id="buttonodf" title="Informasjon om OpenDocument-formatet"><span>OpenDocument</span></a></li>
+   <li><a href="press.html" class="button" id="buttonpresse" title="Norsk pressedekning om OpenOffice.org og oversettelsesprosjektet"><span>Pressedekning</span></a></li>
+   <li><a href="http://www.openoffice.org/" class="button" id="buttoninternasjonal" title="Den internasjonale forsiden til OpenOffice.org-prosjektet"><span>OOo internasjonalt</span></a></li>
+   <li><img src="Filer/hvitt.png" height="8" width="193"></li>
+   <li><img src="Filer/NUUG-prisvinner-2006-B193px.png" alt="NUUG-prisen 2006" height="140" width="193"></li>
+   <li>NUUG-prisen 2006</li>
+   <li><img src="Filer/rosings_spraakpris2006-B193px.png" alt="Rosings språkpris 2006" height="129" width="193"></li>
+   <li>Rosingprisen 2006</li>
+  </ul>
+
+ </div> <!-- "buttongroup" -->
+
+ <div class="graphicalpresentation">
+
+  <img src="http://www.openoffice.org/branding/images/eggsopen_v6_with_gull.gif" alt="Bilete av ein måse med egg" longdesc="Olly Clarke, http://www.flickr.com/photos/whatmeworry/40431517/" />
+
+  <div class="omooo">
+
+   <h2>Om OpenOffice.org</h2>
+
+   <p>OpenOffice.org er ein fri (open og gratis) kontorpakke
+   &ndash; omsett til bokmål, nynorsk og mange andre språk.
+
+   <p>Dei norske omsetjingane er finansierte av stiftinga
+   <a href="translation.html">Åpne kontorprogram på norsk</a>,
+   som er eit samarbeid mellom fleire kommunar og fylkeskommunar,
+   Skolelinux og Norwegian Unix User Group. Me er avhengige av
+   <a href="sponsors.html">sponsorbidrag</a> for å kunna gjera
+   dette arbeidet.</p>
+
+  </div> <!-- "omooo" -->
+
+ </div> <!-- "graphicalpresentation" -->
+
+ <div id="midten">
+
+  <h1>OpenOffice.org <br />&ndash; den frie kontorpakken </h1>
+
+  <!--
+    I "toppnytt" er det plass til ei lita, framheva nyhendesak.
+    Denne treng ikkje vera med.
+  -->
+  <!--
+  <div id="toppnytt">
+   <h3>Nytt brukarforum</h3>
+   <p>Me har endeleg fått på plass eit nytt,
+   norsk <a href="http://www.openofficeorg.no/Forumsider/">brukarforum
+   for OpenOffice.org.</a></p>
+  </div>
+  -->
+
+  <div id="nedlasting">
+   <h2 class="topploes">Last ned OpenOffice.org 2.2 &mdash;
+   <span class="mindre">
+   <a href="http://development.openoffice.org/releases/2.2.0.html">Endringer i versjon 2.2</a></span>
+   </h3></h2>
+
+   <table>
+    <tr>
+     <td>
+      <ul style="list-style-image: url(ico-win.png)">
+       <li><a href="http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&os=win&lang=nb&version=2.2.0">
+         Bokmål, Windows</a></li>
+       <li><a href="http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&os=win&lang=nn&version=2.2.0">
+         Nynorsk, Windows</a></li></ul>
+     </td>
+     <td>
+      <ul style="list-style-image: url(ico-tux.png)">
+       <li><a href="http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&os=linuxintel&lang=nb&version=2.2.0">
+         Bokmål, Linux (RPM)</a></li>
+       <li><a href="http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&os=linuxintel&lang=nn&version=2.2.0">
+         Nynorsk, Linux (RPM)</a></li></ul>
+     </td>
+    </tr>
+   </table>
+
+   <p class="topploes">Norsk stavekontroll må installeres separat.
+   <a href="http://no.openoffice.org/files/documents/178/2699/veiledning-installere_ordlister.pdf">Veiledning (pdf).</a><br>
+   <a href="about-downloads.html">Flere versjoner og mer informasjon, bl.a. for Mac og Debian.</a></p>
+
+  </div> <!-- "nedlasting" -->
+
+  <div id="veiledninger">
+
+   <h2>Norske brukerveiledninger
+    <span class="mindre">
+     <a href="http://www.kursing.no/oo/Nyttige%20dokumenter.html">Kilde</a> &mdash;
+     <a href="http://www.openoffice.org/licenses/PDL.html">Lisens</a> &mdash;
+     <a href="about-guides.html">Mer</a>
+    </span></h2>
+
+   <ul>
+    <li>Generell del, Writer og Calc
+     <a href="http://www.kursing.no/oo/Generell_Writer_Calc.pdf">PDF</a>
+     <a href="http://www.kursing.no/oo/Generell_Writer_Calc.odt">ODT</a>
+    </li>
+    <li>Draw og Impress
+     <a href="http://www.kursing.no/oo/Draw_Impress.pdf">PDF</a>
+     <a href="http://www.kursing.no/oo/Draw_Impress.odt">ODT</a>
+    </li>
+    <li>Trykksaker
+     <a href="http://www.kursing.no/oo/Trykksaker%20med%20OO%202.0.pdf">PDF</a></li>
+   </ul>
+
+  </div> <!-- "veiledninger" -->
+ </div> <!-- "midten" -->
+
+<br clear="right" />
+<!--
+ - Skriv alltid nyhenda på dette formatet:
+
+ <div class="nyhet">
+  <h3></h3>
+
+  <p class="dato">DD.MM.ÅÅÅÅ</p>
+
+  <p></p>
+ </div>
+
+ - Oppdater RSS-fila med
+   perl rss.pl < index.html > no.rss
+-->
+
+<div id="nyheter">
+ <div id="rss">
+  <a href="no.rss"><img src="feed-icon-28x28.png" width="28"
+             height="28" alt="RSS-kanal"></a>
+ </div>
+
+ <h2>Nyheter</h2>
+
+ <div class="nyhet">
+  <h3>RSS-kanal</h3>
+
+  <p class="dato">25.04.2007</p>
+
+  <p>Med den nye RSS-kanalen er det no endå enklare å følgja med på
+  nyhende om norsk OpenOffice.org. Du finn RSS-ikonet til høgre i
+  nyhendeboksen eller på adresselinja i dei fleste nettlesarar.</p>
+ </div>
+
+ <div class="nyhet">
+  <h3>Nytt brukarforum</h3>
+
+  <p class="dato">23.04.2007</p>
+
+  <p>Me har endeleg fått på plass eit nytt,
+  norsk <a href="http://www.openofficeorg.no/Forumsider/">brukarforum
+  for OpenOffice.org.</a></p>
+ </div>
+
+ <div class="nyhet">
+  <h3>OpenOffice.org 2.2</h3>
+
+  <p class="dato">29.03.2007</p>
+
+  <p>Stiftelsen «Åpne kontorprogram på norsk» er glade over å kunne
+  meddele utgivelsen av versjon 2.2 av kontorstøttepakken
+  OpenOffice.org, som inneholder regneark, skriveprogram,
+  presentasjonsprogram, database, et tegneprogram samt en
+  formelredigerer.</p>
+
+  <p>I versjon 2.2 er flere sikkerhetsfeil rettet, som har blitt
+  meldt i media siste uke. Da dette er alvorlige feil, er det viktig
+  å oppgradere. Grensesnittet er blitt bedre tilpasset Windows Vista,
+  tekstvisningen er forbedret og regnearket har fått bedre støtte for
+  pivot-tabeller og Excel-filer. I tillegg har OpenOffice.org 2.2
+  også fått flere andre rettelser og forbedringer.</p>
+ </div>
+
+ <div class="nyhet">
+  <h3>OpenOffice.org-tillegg for å åpne «Office Open XML»</h3>
+
+  <p class="dato">06.03.2007</p>
+
+  <p>Novell har gjort et tillegg tilgjengelig for OpenOffice.org som
+  gjør at du også i OOo kan åpne dokumenter fra Word 2007, som lagrer
+  i formatet «Office Open XML».
+  <a href="http://www.idg.no/computerworld/article45233.ece">Computerworld dekker saka.</a>
+  <a href="http://blogs.zdnet.com/microsoft/?p=298">Nærmere informasjon her (på engelsk).</a>
+  <a href="http://download.novell.com/SummaryFree.jsp?buildid=ESrjfdE4U58~">Tillegget ligger her.</a></p>
+ </div>
+
+ <div class="nyhet">
+  <h3 id="konferanse">Dagskonferanse om OpenOffice.org, 20. mars 2007</h3>
+
+  <p class="dato">18.02.2007</p>
+
+  <p>Stiftelsen Åpne kontorprogram på norsk ønsker velkommen til årets
+  dagskonferanse om OpenOffice.org. Som i fjor arrangeres
+  konferansen på Arena Hotell i Lillestrøm, og datoen er tirsdag 20.
+  mars.</p>
+
+  <p>Åpne standarder og fri programvare er i skuddet som aldri før. Vi
+  er glad for den positive holdningen som regjeringen har vist så
+  langt, blant annet ved å opprette et nasjonalt kompetansesenter
+  for fri programvare. Så gjenstår det å se om man klarer å gå fra
+  positive holdninger til praktisk politikk.</p>
+
+  <p>OpenOffice.orgs standardformat ODF er nå ISO-sertifisert, og
+  flere land anbefaler nå ODF som eneste godkjente åpne elektroniske
+  dokumentformatet.</p>
+
+  <p>Påmelding til konferansen kan gjøres på
+  <a href="http://www2.mrfylke.no/oo7">http://www2.mrfylke.no/oo7</a>;
+  der finner du også programmet.</p>
+ </div>
+
+ <div class="nyhet">
+  <h3>Test av Words programtillegg for ODT-filer</h3>
+
+  <p class="dato">08.02.2007</p>
+
+  <p>Axel Bojer har testet tillegget til Word, som nylig ble
+  annonsert i versjon 1.0 (se nedenfor) Med dette tillegget er det
+  både enklere og mer akseptabelt å gå over til å bruke det
+  ISO-godkjente odt-formatet istedenfor et lukket format.
+  <a href="http://no.openoffice.org/odftest-Word2003.html" name="Test av Word-tillegg for odt-filer">Testen kan leses her</a>.</p>
+ </div>
+
+ <div class="nyhet">
+  <h3>Store besparelser ved ODF</h3>
+
+  <p class="dato">08.02.2007</p>
+
+  <p>En dansk rapport, offentliggjort av Rambøll Management og Open
+  Source leverandører i Danmark (OSL) konkluderer med besparelser på
+  110 millioner i året for den danske stat ved å gå over til
+  odf-formatet og OpenOffice.org som kontorstøtteverktøy. Microsoft
+  Office og Open XML, både som eldre versjoner og som den nyeste,
+  var vurdert som alternativer.
+  <a href="http://www.osl.dk/upload-mappe/Presseramboll/">Les mer i
+  den danske pressemeldinga</a> (pdf).</p>
+ </div>
+
+ <div class="nyhet">
+  <h3>Oppdaterte brukerveiledninger for Writer og Calc</h3>
+
+  <p class="dato">08.02.2007</p>
+
+  <p>Brukerveiledning for Writer og Calc, som du finner ovenfor
+  nyhetene, er oppdatert. Alt er nå tilpasset OOo 2.1 og nye
+  kapitler er kommet til som beskriver bruk av lange dokumenter og
+  tekstbokser. Dessuten har fila et omfattende
+  stikkordsregister.<br> Også de andre brukerveiledningene
+  oppdateres fortløpende, siste oppgradering var for å dekke OOo
+  2.0. Brukerveiledningene er skrevet av Bjørnar Pedersen, og utgis
+  med støtte fra Utdanningsdirektoratet.</p>
+ </div>
+
+ <div class="nyhet">
+  <h3>Odf-filer kan brukes i Word</h3>
+
+  <p class="dato">02.02.2007</p>
+
+  <p>Microsoft lanserer programtillegg som skal la en åpne ODF-filer
+  også i Word. Tillegget utgis under en BSD-lisens.
+  <a href="http://www.digi.no/php/art.php?id=367506">digi.no dekker saka</a>.
+  Tillegget kan du
+  <a href="http://odf-converter.sourceforge.net/download.html">laste ned fra sourceforge</a>.
+  «The OpenDocument Foundation»
+  <a href="http://opendocument.us">jobber med et lignende tillegg</a>, som ikke er ferdig ennå.
+  <a href="http://www.digi.no/php/art.php?id=368389">Det samme gjelder SUN</a>
+  (også <a href="http://www.sun.com/aboutsun/pr/2007-02/sunflash.20070207.1.xml">her</a>
+  og <a href="http://zdnet.com.au/news/software/soa/Sun_plans_ODF_translator_for_MS_Office/0,130061733,339273501,00.htm">her</a>).
+  (oppdatert 08.02.07)</p>
+ </div>
+
+ <h2>
+  <a href="news-archive.html">Arkiv</a> &ndash;
+  <span class="mindre">Tips oss gjerne på dev&nbsp;@&nbsp;no.openoffice.org.</span></h2>
+
+</div> <!-- "nyheter" -->
+
+<div id="prosjektverktoy">
+ <p><a href="tools.html">Prosjektverktøy</a></p>
+</div>
+
+ </div> <!-- "spotlightgull" -->
+</div> <!-- "spotlight" -->
+
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/_test.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/about-downloads.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/about-downloads.html?rev=1175490&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/about-downloads.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/about-downloads.html Sun Sep 25 18:16:42 2011
@@ -0,0 +1,257 @@
+<html>
+<head>
+ <title>Nedlasting</title>
+ <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="no.css" />
+ <script type="text/javascript">
+  function show(div) {
+   document.getElementById(div).style.display='block';
+  }
+  function hide(div) {
+   document.getElementById(div).style.display='none';
+  }
+ </script>
+</head>
+<body>
+
+<div class="contentpart" id="spotlight">
+ <div class="buttongroup">
+
+  <!--
+    Standardlogoen er flytta ned hit. Den vanlege logoen er gøymt.
+  -->
+  <div>
+   <a href="http://no.openoffice.org/">
+   <img src="/branding/images/logonew.gif" alt="Openoffice.org-logo"
+      id="ooologo_no" height="58" width="200" /></a>
+  </div>
+
+  <ul>
+   <li><a href="http://www.openofficeorg.no/Forumsider/" class="button" id="buttonforum" title="Det norske brukerforumet"><span>Forum</span></a></li>
+   <li><a href="services.html" class="button" id="buttontjenester" title="Norske tilbydere av kurs og tjenester"><span>Kurs og tjenester</span></a></li>
+   <li><a href="odf-lesere-v3.html" class="button" id="buttonodf" title="Informasjon om OpenDocument-formatet"><span>OpenDocument</span></a></li>
+   <li><a href="press.html" class="button" id="buttonpresse" title="Norsk pressedekning om OpenOffice.org og oversettelsesprosjektet"><span>Pressedekning</span></a></li>
+  </ul>
+
+ </div> <!-- "buttongroup" -->
+
+
+<div id="innhold">
+
+ <h1>Nedlasting</h1>
+
+<p>Nye versjoner blir kunngjort her og på <a
+href="http://no.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">e-postlista
+announce&nbsp;@&nbsp;no.openoffice.org</a>.</p>
+
+   <p>Norsk stavekontroll er dessverre ikke med, men må installeres separat.
+<a href="http://no.openoffice.org/Filer/Installasjon_av_ordlister-v2.pdf">Veiledning (pdf).</a></strong> &ndash;
+<a href="http://no.openoffice.org/Filer/veiledning-installere_ordlister.pdf">Ordlisteinstallasjon for OOo 2.0 (pdf).</a><br>
+   <em>Viktig endring i versjon 2.3: Hyperlenker følges ved å holde Ctrl-tasten nede mens du klikker på lenka. </em>
+	</p>
+
+   Endringer i <a href="http://development.openoffice.org/releases/3.2.1.html">versjon&nbsp;3.2.1</a></span>
+   </h2>
+
+<table>
+ <tr>
+  <td>
+   <ul style="list-style-image: url(ico-win.png)">
+	<li><strong>Bokmål, Windows</strong><br>
+	 <a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nb/3.2.1/OOo_3.2.1_Win_x86_install_nb.exe">uten java</a> &ndash;
+	 <a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nb/3.2.1/OOo_3.2.1_Win_x86_install-wJRE_nb.exe">med java</a>
+	</li>
+   </ul>
+   <ul style="list-style-image: url(ico-win.png)">
+	<li><strong>Nynorsk, Windows</strong><br>
+	 <a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nn/3.2.0/OOo_3.2.0_Win32Intel_install_nn.exe">uten java</a> &ndash;
+	 <a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nn/3.2.0/OOo_3.2.0_Win32Intel_install_wJRE_nn.exe">med java</a>
+	</li>
+   </ul>
+  </td>
+  <td>
+   <ul style="list-style-image: url(ico-tux.png)">
+	<li><strong>Bokmål, Linux</strong><br>
+	  <a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nb/3.2.1/OOo_3.2.1_Linux_x86_install-rpm_nb.tar.gz">RPM</a> &ndash;
+	  <a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nb/3.2.1/OOo_3.2.1_Linux_x86_install-deb_nb.tar.gz">DEB</a> &ndash;
+	  <a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nb/3.2.1/OOo_3.2.1_Linux_x86-64_install-rpm-wJRE_nb.tar.gz">64-bit, RPM</a> &ndash;
+	  <a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nb/3.2.1/OOo_3.2.1_Linux_x86-64_install-deb_nb.tar.gz">64-bit, DEB</a>
+	</li>
+	<li><strong>Nynorsk, Linux</strong><br>
+	  <a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nn/3.2.0/OOo_3.2.0_LinuxIntel_install_nn.tar.gz">RPM</a> &ndash;
+	  <a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nn/3.2.0/OOo_3.2.0_LinuxIntel_install_nn_deb.tar.gz">DEB</a> &ndash;
+	  <a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nn/3.2.0/OOo_3.2.0_LinuxX86-64_install_wJRE_nn.tar.gz">64-bit, RPM</a> &ndash;
+	  <a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nn/3.2.0/OOo_3.2.0_LinuxX86-64_install_nn_deb.tar.gz">64-bit, DEB</a>
+	</li>
+   </ul>
+  </td>
+   <td>
+   <ul style="list-style-image: url(ico-osx.png)">
+	<li><strong>Bokmål, MacOS X</strong><br>
+	<a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nb/3.2.1/OOo_3.2.1_MacOS_x86_install_nb.dmg">For Intel-baserte maskiner</a>
+	</li>
+   </ul>
+   </td>
+  </tr>
+</table>
+
+<!--   <p>Hvis du vil laste ned Windows-versjonen med Java, gå <a href="http://download.openoffice.org/other.html">hit</a>
+   og kryss av for «Include the Java JRE with this download».</p>-->
+
+ <p id="md5link"><a href="javascript:hide('md5link'); show('md5sums');">Vis MD5-summer</a></p>
+
+ <div id="md5sums" style="display: none">
+  <p>Ved å sjekke MD5-summen kan du være trygg på at nedlastinga har gått feilfritt. <a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/using_md5sums.html">Les mer.</a></p>
+
+<pre>
+ae67dd5622ed852d0a12c0d2a85c3213 OOo_3.2.1rc1_20100506_Linux_x86-64_install-deb_nb.tar.gz
+ede6fd0cc7fd5d2195dd5aecbfef28dc OOo_3.2.1rc1_20100506_Linux_x86-64_install-rpm-wJRE_nb.tar.gz
+b896d4e797ed5036313f55e25afce154 OOo_3.2.1rc1_20100506_Linux_x86_install-deb_nb.tar.gz
+15b888e1f92a640e98bc19c8ad1ea30e OOo_3.2.1rc1_20100506_Linux_x86_install-rpm-wJRE_nb.tar.gz
+60bdf8299eac330b3a295e6975ae187e OOo_3.2.1rc1_20100506_MacOS_x86_install_nb.dmg
+1ae5f35b24144b9f847ca17b3ea09dd4 OOo_3.2.1rc1_20100506_Win_x86_install-wJRE_nb.exe
+8e1bd9b1632ea4a6d16ccbda46a38f11 OOo_3.2.1rc1_20100506_Win_x86_install_nb.exe
+</pre>
+
+ </div>
+
+  <p>Les mer om installasjon av RPM lenger nede på siden.</p>
+
+<h2>Andre versjoner</h2>
+
+<p>Versjoner for andre plattformer
+<a href="http://download.openoffice.org/all_rc.html#untested-full">finner du her</a>, eller nedenfor.
+<!--se etter filer med nb eller nn i (dette er språkkodene for Norsk nynorsk og Norsk bokmål):--><br>
+Disse er ikke testet, men virker sannsynligvis fint allikevel.
+
+<h3>Mac OS X</h3>
+<!--   <ul style="list-style-image: url(ico-tux.png)">
+    <li><a href="">2.4.1, bokmål, Linux (DEB)</a></li>
+    <li><a href="">2.4.1, nynorsk, Linux (DEB)</a></li>
+   </ul> -->
+
+<!--   <ul style="list-style-image: url(ico-osx.png)">
+ <li>OOo 3.2.0., Powerpc:
+	<a href="">3.2.0, bokmål, Mac OS X, PowerPC</a></li>
+	<a href="">3.2.0, nynorsk, Mac OS X, PowerPC</a></li>
+-->
+<!--    <li>OOo 3.2.0., Intel:
+	<a href="http://download.services.openoffice.org/files/extended/3.2.0rc5/OOo_3.2.0rc5_20100203_MacOSXIntel_install_nb.dmg">bokmål</a> &ndash;
+    <a href="http://download.services.openoffice.org/files/extended/3.2.0rc5/OOo_3.2.0rc5_20100203_MacOSXIntel_install_nn.dmg">nynorsk</a></li>
+   </ul>-->
+
+<!-- http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Porting_to_x86-64_(AMD64,_EM64T)
+
+   "The x86-64 port is work in progress. It is not ready for use yet,
+   but it compiles (with quite large set of patches), and performs
+   basic operations. It is of no use for non-developers."
+
+   <ul style="list-style-image: url(ico-tux.png)">
+    <li><a href="">2.0.3, bokmål, Linux 64-bit (RPM)</a></li>
+    <li><a href="">2.0.3, bokmål, Linux 64-bit (DEB)</a></li>
+    <li><a href="">2.0.3, nynorsk, Linux 64-bit (RPM)</a></li>
+    <li><a href="">2.0.3, nynorsk, Linux 64-bit (DEB)</a></li>
+  </ul>
+-->
+
+  <p>Se også <a href="http://www.planamesa.com/neojava/no/download.php">NeoOffice</a>, som er en variant av OOo.</p>
+
+<!--
+<ul style="list-style-image: url(ico-sol.png)">
+ <li><a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/1.1.3/OOo_1.1.3_SolarisSparc_install_nb.tar.gz">OpenOffice.org 1.1.3, bokmål, Solaris</a></li>
+ <li><a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/1.1.3/OOo_1.1.3_SolarisSparc_install_nn.tar.gz">OpenOffice.org 1.1.3, nynorsk, Solaris</a></li>
+</ul>
+-->
+
+<h2>Installasjon</h2>
+
+<h3>Windows</h3>
+
+<p>OpenOffice.org for Windows er en exe-fil som du kan kjøre
+direkte uten å pakke den ut først.</p>
+
+<h3>Mac OS X</h3>
+
+<p>OpenOffice.org 3.0.0. og nyere skal være bedre integrert med Mac OS X enn
+tidligere versjoner, og krever ikke lenger X11 for å kjøre.
+<a href="http://mac1.no/artikkel/7254/openoffice-3-lansert">Mac1.no skriver mer om dette</a>.
+<!--Dette gjelder dog bare de som kjører på Intel-Mac, PowerPC-brukere får lese videre.
+
+</p>
+OpenOffice.org 2.3 er ikkje tett integrert
+med Mac OS X. Det liknar ikkje på andre Mac-program, og det krev X11 for å
+køyra. Likevel fungerer det nokså greitt, og det ser
+akkurat likt ut som på Windows og Linux. Du installerer
+OpenOffice.org ved å opna diskfila og dra programikonet til
+«Programmer».</p>
+
+<p>X11 ligg på installasjons-DVD-en til Mac OS X Tiger (10.4), under
+«Optional Installs - Applications». Du må kanskje bla litt ned i
+filvindauget til DVD-en for å finna pakken.</p>-->
+
+
+<h3>Linux RPM</h3>
+
+<h4>Krav</h4>
+
+<p>Ein del funksjonar i OpenOffice.org treng Java. Sun Java 1.4 eller
+nyare fungerer bra. Du kan lasta denne ned frå nedlastingssida
+til <a href="http://www.java.com/en/download/linux_manual.jsp">Java
+JRE for Linux</a>. Det kan òg henda at Java allereie ligg på
+installasjonsmediet til den distribusjonen du brukar.</p>
+
+<h4>Installasjon</h4>
+
+<ol>
+ <li>Pakk ut den nedlasta fila i ei tom mappe. Den neste kommandoen
+ viser korleis du kan pakka ut til den mappa du står i:</li>
+ <li>tar xvzf OOo_2.1_LinuxIntel_install_nn_rpm.tar.gz</li>
+ <li>Dersom du ikkje er root, bruk «su» eller «sudo».</li>
+ <li>Gå til mappa «RPMS», der RPM-filene ligg.</li>
+ <li>Slett RPM-filer som du ikkje treng, til dømes
+ openoffice.org-gnome-integration-2.1.0-6.i586.rpm dersom du ikkje
+ har GNOME på maskina.</li>
+ <li>Køyr «rpm -Uvih *rpm».</li>
+</ol>
+
+<p>Ver klar over at OpenOffice.org installerer seg i /opt, så pass på
+at du har nok ledig plass her (litt over 300&nbsp;MiB).</p>
+
+<h4>Linux-distribusjonar med eigne pakkar</h4>
+
+<p>Mange Linux-distribusjonar kjem med sine eigne versjonar av
+OpenOffice.org, tilpassa oppsettet til distribusjonen. Desse
+versjonane er bygde og støtta av distribusjonane sjølve, ikkje av
+OpenOffice.org.</p>
+
+<!--
+<h3>Solaris</h3>
+
+<p>Du kan pakke ut fila ovenfor med kommandoen «tar zxf
+filnavn.tar.gz». Gå inn i den nye katalogen der fila ble pakket ut,
+og kjør programmet «setup». Hvis du skal installere for flere
+brukere på samme maskin, må du kjøre installasjonen som root. Hvis
+ikke, kan du kjøre som din egen bruker og installere til hjemmemappa
+di.</p>
+
+<p>I <a
+href="http://documentation.openoffice.org/setup_guide/prerelease/en/SETUP_GUIDE.pdf">«OpenOffice.org
+Setup Guide»</a> (PDF, engelsk) finner du mer detaljert informasjon,
+for eksempel om flerbruker- eller nettverksinstallasjon.</p>
+-->
+
+<!-- (Dette står det om øvst på sida, med lenkje til PDF-rettleiinga.)
+
+<h2>Stavekontroll og orddeling</h2>
+
+<p>Om du mangler stavekontroll og orddeling, kan du laste
+ned <a href="http://alioth.debian.org/project/showfiles.php?group_id=30577">no_NO-pack.zip</a> og installere
+denne med veiviseren i «Fil - Veivisere - Installer nye
+ordbøker». Velg «Installer ordbøker uten nettilgang» og bruk den fila
+du nettopp lastet ned.</p>
+-->
+
+</div> <!-- "innhold" -->
+</div> <!-- "spotlight" -->
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/about-downloads.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/about-faq.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/about-faq.html?rev=1175490&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/about-faq.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/about-faq.html Sun Sep 25 18:16:42 2011
@@ -0,0 +1,42 @@
+<html>
+<head>
+ <title>Vanlege spørsmål</title>
+ <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="no.css" />
+</head>
+<body>
+
+<div class="contentpart" id="spotlight">
+ <div class="buttongroup">
+
+  <!--
+    Standardlogoen er flytta ned hit. Den vanlege logoen er gøymt.
+  -->
+  <div>
+   <a href="http://no.openoffice.org/">
+   <img src="/branding/images/logonew.gif" alt="Openoffice.org-logo"
+      id="ooologo_no" height="58" width="200" /></a>
+  </div>
+
+  <ul>
+   <li><a href="http://www.openofficeorg.no/Forumsider/" class="button" id="buttonforum" title="Det norske brukerforumet"><span>Forum</span></a></li>
+   <li><a href="services.html" class="button" id="buttontjenester" title="Norske tilbydere av kurs og tjenester"><span>Kurs og tjenester</span></a></li>
+   <li><a href="odf-lesere-v3.html" class="button" id="buttonodf" title="Informasjon om OpenDocument-formatet"><span>OpenDocument</span></a></li>
+   <li><a href="press.html" class="button" id="buttonpresse" title="Norsk pressedekning om OpenOffice.org og oversettelsesprosjektet"><span>Pressedekning</span></a></li>
+  </ul>
+
+ </div> <!-- "buttongroup" -->
+
+
+<div id="innhold">
+
+ <h1>Vanlege spørsmål</h1>
+
+ <p>Me har samla vanlege spørsmål om OpenOffice.org i 
+ <a href="http://www.openofficeorg.no/Forumsider/index.php?board=13.0">brukarforumet</a>.</p>
+
+</div> <!-- "innhold" -->
+</div> <!-- "spotlight" -->
+
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/about-faq.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/about-guides.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/about-guides.html?rev=1175490&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/about-guides.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/about-guides.html Sun Sep 25 18:16:42 2011
@@ -0,0 +1,374 @@
+<html>
+<head>
+ <title>Bøker og veiledninger</title>
+ <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="no.css" />
+</head>
+<body>
+
+<div class="contentpart" id="spotlight">
+ <div class="buttongroup">
+
+  <!--
+    Standardlogoen er flytta ned hit. Den vanlege logoen er gøymt.
+  -->
+  <div>
+   <a href="http://no.openoffice.org/">
+   <img src="/branding/images/logonew.gif" alt="Openoffice.org-logo"
+      id="ooologo_no" height="58" width="200" /></a>
+  </div>
+
+  <ul>
+   <li><a href="http://www.openofficeorg.no/Forumsider/" class="button" id="buttonforum" title="Det norske brukerforumet"><span>Forum</span></a></li>
+   <li><a href="services.html" class="button" id="buttontjenester" title="Norske tilbydere av kurs og tjenester"><span>Kurs og tjenester</span></a></li>
+   <li><a href="odf-lesere-v3.html" class="button" id="buttonodf" title="Informasjon om OpenDocument-formatet"><span>OpenDocument</span></a></li>
+   <li><a href="press.html" class="button" id="buttonpresse" title="Norsk pressedekning om OpenOffice.org og oversettelsesprosjektet"><span>Pressedekning</span></a></li>
+  </ul>
+
+ </div> <!-- "buttongroup" -->
+
+
+<div id="innhold">
+
+ <h1>Bøker og veiledninger</h1>
+
+ <h2 id="complete_guides">Fullstendige veiledninger</h2>
+
+ <p>Bjørnar Pedersen har skrevet omfattende veiledninger rettet mot
+ begynnere og litt erfarne brukere. De inneholder mange nyttige
+ oppskrifter som alle er beskrevet med både tekst og
+ illustrasjoner. Veiledningene er PDF-filer fulle av klikkbare
+ lenker, slik at de lett kan leses på skjermen.</p>
+
+ <p>Veiledningene er finansiert av Utdanningsdirektoratet.
+ <a href="http://www.openoffice.org/licenses/PDL.html">Lisensregler</a></p>
+
+   <ul>
+    <li>Generell del, Writer og Calc
+     <a href="http://www.kursing.no/oo/Generell_Writer_Calc.pdf">PDF</a>
+     <a href="http://www.kursing.no/oo/Generell_Writer_Calc.odt">ODT</a>
+    </li>
+    <li>Draw og Impress
+     <a href="http://www.kursing.no/oo/Draw_Impress.pdf">PDF</a>
+     <a href="http://www.kursing.no/oo/Draw_Impress.odt">ODT</a>
+    </li>
+    <li>Trykksaker
+     <a href="http://www.kursing.no/oo/Trykksaker%20med%20OO%202.0.pdf">PDF</a></li>
+  <li>
+  <a href="http://www2.skolenettet.no/skolenettet/data/f/1/56/07/7_802_0/Brukerveiledning_OOo_1.1_Impress.pdf">Impress (1.1)</a> &mdash;
+  <a href="http://www2.skolenettet.no/skolenettet/data/f/1/59/75/9_802_0/OO_brukerveiledning_Draw.pdf">Draw (1.0)</a> &mdash;
+  <a href="http://www2.skolenettet.no/skolenettet/data/f/1/59/76/1_802_0/OO_brukerveiledning_html-ed.pdf">HTML (1.0)</a>
+  </li>
+  <li>
+   <a href="http://www2.skolenettet.no/skolenettet/data/f/1/71/52/4_802_0/Hele_brukerveiledningen_OOo_1.1.pdf">Hele brukerveiledningen til versjon 1.1</a>
+  </li>
+  <li>
+   <a href="http://www.kursing.no/oo/Nyttige%20dokumenter.html">Siste versjon av veiledningene &ndash; og noen til</a>
+  </li>
+ </ul>
+
+ <h2 id="short_guides">Korte veiledninger</h2>
+
+ <ul>
+
+  <li>Lag <b>pdf-skjemaer</b> med OpenOffice.org
+  <a href="http://no.openoffice.org/files/documents/178/3040/pdf-skjema.odt">
+  Open Document-format</a>
+  <a href="http://no.openoffice.org/files/documents/178/3039/pdf-skjema.pdf">
+  PDF-format</a>,
+  Martin Hauge 2005-11-15.
+  </li>
+
+  <li><a href="http://no.openoffice.org/files/documents/178/3041/etikettfletting-rettet.pdf">
+  Lag <b>etiketter eller visittkort</b> med OOo (PDF)</a>,
+  Axel Bojer 2005-11-15.</li>
+
+  <li><a href="http://no.openoffice.org/files/documents/178/2699/veiledning-installere_ordlister.pdf">
+  <b>Installere ordbøker</b></a> i OpenOffice.org. Av bjørnar Pedersen.
+  Oppdatert 2006-03-24.</li>
+
+  <li><a href="http://no.openoffice.org/files/documents/178/2830/norskOOo.pdf">
+  Norsk oppsett av OpenOffice.org 2.0 (PDF)</a>. Beskriver hvordan man
+  velger <b>menyspråk</b> og installerer en <b>ordliste</b>.
+  <a href="http://no.openoffice.org/files/documents/178/2831/norskOOo.odt">
+  (Open Document-format</a>), Axel Bojer 2005-08-19.</li>
+
+  <li>Lynkurs i <b>speilvending</b> av bilder,
+  silhuetter og kunsteffekter og endring av enkeltfarger i
+  <a href="http://no.openoffice.org/files/documents/178/1952/lynkurs-i-tegnefunksjone-i-draw.sxi">OpenOffice.org-format</a>,
+  <a href="mailto:&quot;Martin Hauge&quot;
+  &lt;Martin.Hauge&#64;mr-fylke.org&gt;">Martin Hauge</a>, 2003-01-22.
+  </li>
+
+  <li>Brukerveiledning i <b>fletting</b> med
+  Writer mot databaser/regneark i <a
+  href="http://no.openoffice.org/files/documents/178/1953/brukerveiledning-fletting-med-oo-writer-utg-2003-01-22.sxw">OpenOffice.org-format</a>,
+  <a href="mailto:&quot;Bjørnar Skalstad
+  Pedersen&quot;&lt;Bjornar.Pedersen&#64;mr-fylke.org&gt;">Bjørnar
+  Skalstad Pedersen</a>, 2003-01-22.
+  </li>
+
+  <li>Lynkurs i <b>krysstabeller</b> og analyse av store datamengder i Calc i
+  <a href="http://no.openoffice.org/files/documents/178/1955/lynkurs-i-krysstabeller-og-analyse-av-store-datamengder-i-calc.sxi">OpenOffice.org-format</a>,
+  <a href="mailto:&quot;Martin Hauge&quot;&lt;Martin.Hauge&#64;mr-fylke.org&gt;">Martin
+  Hauge</a>, 2003-01-10.
+  </li>
+
+  <li><a
+  href="http://no.openoffice.org/files/documents/178/1954/enkel_makro.html">Kom i
+  gang med <b>makroprogrammering</b></a>,
+  <a href="mailto:gaute&#64;verdsveven.com">Gaute
+  Hvoslef Kvalnes</a>, 2003-01-07.
+  </li>
+
+  <li>Lynkurs i <b>flygende objekter</b> i Impress i <a
+  href="http://no.openoffice.org/files/documents/178/1956/lynkurs-i-flygende-objekter-i-impress.sxi">OpenOffice.org-format</a>
+  (fungerer bare i OpenOffice.org 1.x),
+  <a href="mailto:&quot;Martin Hauge&quot;
+  &lt;Martin.Hauge&#64;mr-fylke.org&gt;">Martin Hauge</a>, 2002-12-27
+  </li>
+
+  <li><a
+  href="http://www.openofficeorg.no/brukerveiledninger/Oversikt_1-0-1-utg-2002-09-19.html">Oversikt
+  over <b>delprogrammene i OpenOffice.org&nbsp;1.0.1</b></a> (<a
+  href="http://www.openofficeorg.no/brukerveiledninger/Oversikt_1-0-1-utg-2002-09-19.doc">Word-format</a>,
+  <a href="http://www.openofficeorg.no/brukerveiledninger/Oversikt_1-0-1-utg-2002-09-19.sxw">OpenOffice.org-format</a>),
+  <a href="mailto:&quot;Bjørnar Skalstad
+  Pedersen&quot;&lt;Bjornar.Pedersen&#64;mr-fylke.org&gt;">Bjørnar Skalstad Pedersen</a>, 2002-09-19.
+  </li>
+
+  <li>Kort <b>innføring i OpenOffice.org Writer</b>
+  for Word-brukere som
+<a
+href="http://no.openoffice.org/files/documents/178/3045/Innforing-i-oo-writer-for-word-brukere-utg-2005-11-18.pdf">
+  Pdf-fil</a> Axel Bojer</a>, 2005-11-18.
+  </li>
+
+  <li>Eva Dahlø har laget et <a
+  href="http://103evadahlo.norsknettskole.no/">undervisningshefte i <b>Writer og Calc</b></a>,
+  rettet inn mot elever og lærere i skolen. Heftene er en del av et innføringskurs i Skolelinux.</li>
+
+  <li><a href="http://ingrid.bitnexus.net/OOo/">Ingrid Salt</a> har
+  skrevet en innføring i bruk av <b>databaser</b> og samlet andre norske
+  nettressurser.</li>
+
+ </ul>
+
+ <h2 id="books">Norske bøker</h2>
+
+ <ul>
+
+  <li><a href="http://www.eduke.no/">Eduke as</a> har gitt ut boka
+  «OpenOffice.org 1.1.0 bokmål» i august 2004. (ISBN: 82-487-0379-7,
+  280 sider, 106 oppgaver, veiledende pris: kr 298,- I tillegg får
+  dere rabatter i følge prisavtale.) Boka har et innhold
+  tilsvarende modul 2, 3, 4 og 6 i Datakortet fagplan 4.0.</li>
+
+  <li> N.W Damm &amp; Søn ved Ragnhild
+  Engetrøen har utgitt «OpenOffice.org
+  &ndash; en innføring». Boken fås
+  kjøpt bl.a. hos Narvesen og Posten. ISBN:
+  82-04-08824-8.</li>
+
+  <li>
+  Firak Gudbrandsen har utgitt flere bøker. De er gratis nedlastbare som pdf-filer på
+  nettstedet: <a href="http://www.zendata.no">www.zendata.no</a>,
+  under Officepakker og OpenOffice (i venstre marg).
+  <a href="http://www.zendata.no/office_pakker/openoffice.htm">Direktelenke</a>
+
+  <p>Bøkene er:</p>
+  <ul>
+   <li>Writer (67 sider)</li>
+   <li>Calc (91 sider)</li>
+   <li>Tekstbehandling og tegning (79 sider)</li>
+   <li>Bruk av tabeller i Writer (35 sider)</li>
+   <li>Lærebok i Impress (23 sider)</li>
+   </ul>
+   <p>Firak vil gjerne ha tilbakemelding på bøkene, skriv til: firak-krøllalfa-online-punktum-no.</p>
+   </li>
+
+  <li><a href="http://www.eigersundskolen.no/index.php?artikkel=79">Eigersundskolens nettsider</a>
+  har flere brukerveiledninger, også for OOo.</li>
+
+  <li><a
+  href="http://www.okforlaget.no/">Økonomiforlaget</a>
+  har utgitt «IT-guiden for OpenOffice» av
+  Ottesen, Øyen, Hære, Holst og
+  Svendsen. Boken har ISBN nr 82-7802-235-6, er på
+  194 sider og koster kr 195. Det finnes også
+  <a
+  href="http://php.okforlaget.no/index.php?seksjon=fag&amp;fag=bedok&amp:side=elev/bedok1&amp;b=bildebar_bedok.html">regnearkmodeller</a>
+  til forlagets bøker i bedriftsøkonomi.</li>
+
+  <li><a href="http://www.it-fag.no/">Gyldendal avdeling
+  IT-fag</a> har utgitt <a
+  href="http://www.it-fag.no/openoffice/">bok om
+  OpenOffice.org</a> PÃ¥ nettstedet kan du laste
+  ned vurderingseksemplar, ferdigmodeller og mye
+  mer. Boken har ISBN nr 82-05-31601-5. Boken koster kr
+  279,- er på 336 sider og godkjent for Datakortet
+  (fagplan 4).</li>
+
+  <li>Lærerne på Jessheim videregående
+  skole v/<a
+  href="mailto:kaarflot&#64;jessheim.vgs.no">Kjell
+  Aarflot</a> har laget lærebøker i
+  OpenOffice.org (Writer, Calc og Impress) ferdige
+  16. mai 2003. Bøkene er beregnet på
+  videregående skole. <br />Reklame i <a
+  href="http://www.openofficeorg.no/leremidler/reklame-lareboker-jessheim-vgs-2003-05-04.doc">Word-</a>
+  og <a
+  href="http://www.openofficeorg.no/leremidler/reklame-lareboker-jessheim-vgs-2003-05-04.sxw">OpenOffice.org</a>-format.</li>
+
+ </ul>
+
+ <h2 id="foreign">Utenlandske bøker og veiledninger</h2>
+
+ <ul>
+
+  <li>OpenOffice.org for Dummies. En paperback-bok på 384
+  sider er laget for dem som definerer seg som «dummies»
+  i bruk av OpenOffice. Boken er skrevet på engelsk, og har
+  ISBN: 076454222. Publisert på disse nettsidene 21-01-2004.</li>
+
+  <li>Solveig Hauglands <a
+  href="http://www.getopenoffice.org/book.html">OpenOffice.org
+  Resource Kit</a> (engelsk). </li>
+
+  <li><a
+  href="http://docs.sun.com/db/coll/999.2">Håndbøker
+  for StarOffice</a> (engelsk), som kan lastes ned fra Sun.
+  StarOffice er i hovedtrekk identisk med OpenOffice.org. </li>
+
+  <li><a href="http://www.taming-openoffice-org.com/">Taming
+  OpenOffice.org Writer</a> (engelsk) av Jean Hollis Weber tar for
+  seg Writer på et videregående nivå. Mange nyttige
+  tips for tidligere Word-brukere! Forfatteren oppfordrer til å
+  betale en liten sum for boka.
+  </li>
+
+  <li><a href="http://www.endres.dk/SO/Kogebog.html">StarOffice
+  6.0 kogebog</a> (dansk) av Patricia Endres.
+  </li>
+
+  <li><a href="http://www.sslug.dk/linuxbog/kontorbruger/bog/">Linux
+  &ndash; Friheden til at vælge kontorprogrammer</a> (dansk) av Peter
+  Toft og Jesper Laisen.</li>
+
+  <li><a href="http://ooo.chbs.dk/mat/ooo_og_mysql.php">OpenOffice.org
+  og MySQL på Linux</a> (kort innføring om databaser
+  på dansk)
+  </li>
+
+  <li><a
+  href="http://www.unixodbc.org/doc/OOoMySQL.pdf">OpenOffice.org&nbsp;1.0,
+  ODBC, and MySQL 'Howto'</a> (engelsk, beskriver Linux og
+  MySQL-databaser)
+  </li>
+
+  <li><a
+  href="http://logiciels-libres-cndp.ac-versailles.fr/bureautique/db/index.html">OpenOffice.org
+  et les bases de donn&eacute;es</a> (fransk, beskriver Windows,
+  PostgreSQL og overføring av data fra en
+  MS&nbsp;Access-database)
+    </li>
+
+  <li><a
+  href="http://documentation.openoffice.org/setup_guide/prerelease/en/SETUP_GUIDE.pdf">OpenOffice.org
+  Setup Guide</a> (engelsk)
+  </li>
+
+  <li><a
+  href="http://docs-pdf.sun.com/816-7522/816-7522.pdf">StarOffice
+  Software Administration Guide</a> (engelsk)
+  </li>
+
+ </ul>
+
+ <p>Se ellers litteraturlista nederst i <a
+  href="http://no.openoffice.org/files/documents/178/3045/Innforing-i-oo-writer-for-word-brukere-utg-2005-11-18.pdf">innføringen
+ for Writer</a>, eller på: <a
+  href="http://www.getopenoffice.org/book.html">http://www.getopenoffice.org/book.html</a>.</p>
+
+
+<h2 id="other">Andre ressurser</h2>
+
+ <p>Også her finner du hjelp, maler og informasjon knyttet til
+ Openoffice.org:</p>
+
+ <ul>
+
+  <li><a href="http://www.rosetta.no/">Rosetta Media</a> har
+  oversatt en 
+  <a href="http://www.rosetta.no/demofiler/ooo2brosjyrea4nb.pdf">firesiders
+  brosjyre om OpenOffice.org</a> (PDF).</li>
+
+  <li>Skolenettet har lagt ut flotte
+  <a href="http://skolenettet.no/openoffice/">videoklipp</a>
+  som demonstrerer en del funksjoner i OpenOffice.org.
+  </li>
+
+  <li><a
+  href="http://www.openofficeorg.no/Forumsider/">Norsk brukerforum
+  for OpenOffice.org</a>
+  </li>
+
+  <li><a href="http://da.openoffice.org/">Offisielt,
+  dansk OpenOffice.org-nettsted</a> DA.OpenOffice.org
+  </li>
+
+  <li><a href="http://www.oooforum.dk/">Dansk
+  OpenOffice.org-forum</a> Åbent forum til brugere af OpenOffice.org
+  og StarOffice. Forumet administreres af det danske modermålsprojekt <a
+  href="http://da.openoffice.org/">DA.OpenOffice.org</a> .
+  </li>
+
+  <li><a
+  href="http://www.kaaredyret.dk/openoffice_links_uk.html">Kaare
+  Ward Jensens oversikt over OpenOffice.org-ressurser</a>
+  (engelsk/dansk)
+  </li>
+
+  <li><a href="http://documentation.openoffice.org/">OpenOffice.orgs
+  egne hjelpesider</a> (engelsk)
+  </li>
+
+  <li><a href="http://www.getopenoffice.org/">getOpenOffice.org</a>
+  (engelsk)
+  </li>
+
+  <li><a href="http://www.ooodocs.org/">OOoDocs</a>
+  (engelsk)
+  </li>
+
+  <li><a href="http://ooextras.sourceforge.net/">OO Extras</a>
+  (engelsk)
+  </li>
+
+  <li><a href="http://ooosupport.good-day.net/">OOo support</a>
+  (engelsk)
+  </li>
+
+  <li><a href="http://inpics.net/">http://inpics.net/</a>
+  (engelsk)
+  </li>
+
+ </ul>
+
+ <p>Du kan også melde deg på de engelske <a
+ href="http://www.openoffice.org/mail_list.html">e-postlistene
+ til OpenOffice.org</a>. users&nbsp;&#64;&nbsp;openoffice.org er en
+ liste for vanlige
+ brukere. Det kan være ganske mye trafikk, men velger du
+ «digest», vil du daglig få bare &eacute;n e-post
+ med alle de siste innleggene samlet etter tema.</p>
+
+ <p>Vi glade for tilbakemeldinger, forslag, tillegg og forbedringer!
+ Hvis du lager veiledninger og annet materiale du tror kan være
+ av interesse for andre, vil vi gjerne at du sender
+ det til oss på dev&nbsp;&#64;&nbsp;no.openoffice.org.</p>
+
+</div> <!-- "innhold" -->
+</div> <!-- "spotlight" -->
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/about-guides.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/button_125x50_1.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/button_125x50_1.png?rev=1175490&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/button_125x50_1.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/buttonsmall_forum.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/buttonsmall_forum.gif?rev=1175490&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/buttonsmall_forum.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/buttonsmall_news.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/buttonsmall_news.gif?rev=1175490&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/buttonsmall_news.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/buttonsmall_odf.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/buttonsmall_odf.gif?rev=1175490&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/buttonsmall_odf.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/buttonsmallnativelang_top.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/buttonsmallnativelang_top.gif?rev=1175490&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/buttonsmallnativelang_top.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/buttonsmallnew_top.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/buttonsmallnew_top.gif?rev=1175490&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/buttonsmallnew_top.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/calc-small.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/calc-small.png?rev=1175490&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/calc-small.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/calc.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/calc.png?rev=1175490&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/calc.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/feed-icon-28x28.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/feed-icon-28x28.png?rev=1175490&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/feed-icon-28x28.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/ico-osx.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/ico-osx.png?rev=1175490&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/ico-osx.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/ico-sol.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/ico-sol.png?rev=1175490&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/ico-sol.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/ico-tux.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/ico-tux.png?rev=1175490&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/ico-tux.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/ico-win.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/ico-win.png?rev=1175490&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/ico-win.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/impress-crop.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/impress-crop.png?rev=1175490&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/impress-crop.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/impress-small.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/impress-small.png?rev=1175490&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/impress-small.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/impress.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/impress.png?rev=1175490&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/impress.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/index.html?rev=1175490&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/index.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/index.html Sun Sep 25 18:16:42 2011
@@ -0,0 +1,507 @@
+<html>
+<head>
+ <title>OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+ <link rel="stylesheet" type="text/css" href="no.css" />
+ <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS 2.0" href="http://no.openoffice.org/no.rss" />
+</head>
+<body>
+
+<div class="contentpart" id="spotlight">
+ <div id="spotlightgull">
+ <div class="buttongroup">
+
+  <!--
+    Standardlogoen er flytta ned hit og lenkjer til vår framside.
+    Den vanlege logoen er gøymt.
+  -->
+  <div>
+   <a href="http://no.openoffice.org/">
+   <img src="/branding/images/logonew.gif" alt="Openoffice.org-logo"
+      id="ooologo_no" height="58" width="200" /></a>
+  </div>
+
+  <ul>
+   <li><a href="http://www.openofficeorg.no/Forumsider/" class="button" id="buttonforum" title="Det norske brukerforumet" target="_blank"><span>Forum</span></a></li>
+   <li><a href="services.html" class="button" id="buttontjenester" title="Norske tilbydere av kurs og tjenester"><span>Kurs og tjenester</span></a></li>
+   <li><a href="odf-lesere-v3.html" class="button" id="buttonodf" title="Informasjon om OpenDocument-formatet"><span>OpenDocument</span></a></li>
+   <li><a href="press.html" class="button" id="buttonpresse" title="Norsk pressedekning om OpenOffice.org og oversettelsesprosjektet"><span>Pressedekning</span></a></li>
+   <li><a href="http://www.openoffice.org/" class="button" id="buttoninternasjonal" title="Den internasjonale forsiden til OpenOffice.org-prosjektet" target="_blank"><span>OOo internasjonalt</span></a></li>
+  </ul>
+
+ </div> <!-- "buttongroup" -->
+
+ <div class="graphicalpresentation">
+
+  <img src="http://www.openoffice.org/branding/images/eggsopen_v6_with_gull.gif" alt="Bilete av ein måse med egg" longdesc="Olly Clarke, http://www.flickr.com/photos/whatmeworry/40431517/" />
+
+  <div class="omooo">
+
+   <h2>Om OpenOffice.org</h2>
+
+   <p>OpenOffice.org er ein fri (open og gratis) kontorpakke
+   &ndash; omsett til bokmål, nynorsk og mange andre språk.</p>
+
+   <p>Dei norske omsetjingane er finansierte av stiftinga
+   <a href="translation.html">Åpne kontorprogram på norsk</a>,
+   som er eit samarbeid mellom fleire kommunar og fylkeskommunar,
+   Skolelinux og Norwegian Unix User Group. Me er avhengige av
+   <a href="sponsors.html">sponsorbidrag</a> for å kunna gjera
+   dette arbeidet.</p>
+
+  </div> <!-- "omooo" -->
+
+ </div> <!-- "graphicalpresentation" -->
+
+ <div id="midten">
+
+  <h1>OpenOffice.org <br />&ndash; den frie kontorpakken </h1>
+
+  <!--
+    I "toppnytt" er det plass til ei lita, framheva nyhendesak.
+    Denne treng ikkje vera med.
+  -->
+
+  <!--
+	This is the site for OpenOffice.org, not LibreOffice !
+
+  <div id="toppnytt">
+   <p>En norsk pressemelding om det nyopprettede LibreOffice finner du 
+   nedenfor, under nyheter.
+   </p>
+  </div>
+  -->
+
+
+  <div id="nedlasting">
+   <h2 class="topploes">Last ned OpenOffice.org 3.2.1 &mdash;
+   <span class="mindre">
+
+   Endringer i <a href="http://development.openoffice.org/releases/3.2.1.html">versjon&nbsp;3.2.1</a></span>
+   </h2>
+
+   <table>
+    <tr>
+     <td>
+	  <ul style="list-style-image: url(ico-win.png)">
+       <li><strong>Bokmål, Windows</strong><br>
+		<a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nb/3.2.1/OOo_3.2.1_Win_x86_install_nb.exe">uten java</a> &ndash;
+		<a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nb/3.2.1/OOo_3.2.1_Win_x86_install-wJRE_nb.exe">med java</a>
+	   </li>
+      </ul>
+      <ul style="list-style-image: url(ico-win.png)">
+       <li><strong>Nynorsk, Windows</strong><br>
+        <a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nn/3.2.0/OOo_3.2.0_Win32Intel_install_nn.exe">uten java</a> &ndash;
+        <a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nn/3.2.0/OOo_3.2.0_Win32Intel_install_wJRE_nn.exe">med java</a>
+	   </li>
+	  </ul>
+     </td>
+     <td>
+      <ul style="list-style-image: url(ico-tux.png)">
+       <li><strong>Bokmål, Linux</strong><br>
+		 <a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nb/3.2.1/OOo_3.2.1_Linux_x86_install-rpm_nb.tar.gz">RPM</a> &ndash;
+		 <a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nb/3.2.1/OOo_3.2.1_Linux_x86_install-deb_nb.tar.gz">DEB</a> &ndash;
+		 <a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nb/3.2.1/OOo_3.2.1_Linux_x86-64_install-rpm-wJRE_nb.tar.gz">64-bit, RPM</a> &ndash;
+		 <a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nb/3.2.1/OOo_3.2.1_Linux_x86-64_install-deb_nb.tar.gz">64-bit, DEB</a>
+	   </li>
+       <li><strong>Nynorsk, Linux</strong><br>
+		 <a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nn/3.2.0/OOo_3.2.0_LinuxIntel_install_nn.tar.gz">RPM</a> &ndash;
+		 <a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nn/3.2.0/OOo_3.2.0_LinuxIntel_install_nn_deb.tar.gz">DEB</a> &ndash;
+		 <a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nn/3.2.0/OOo_3.2.0_LinuxX86-64_install_wJRE_nn.tar.gz">64-bit, RPM</a> &ndash;
+		 <a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nn/3.2.0/OOo_3.2.0_LinuxX86-64_install_nn_deb.tar.gz">64-bit, DEB</a>
+	   </li>
+      </ul>
+     </td>
+	  <td>
+	  <ul style="list-style-image: url(ico-osx.png)">
+	   <li><strong>Bokmål, MacOS X</strong><br>
+	   <a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nb/3.2.1/OOo_3.2.1_MacOS_x86_install_nb.dmg">For Intel-baserte maskiner</a>
+	   </li>
+	  </ul>
+	  </td>
+</tr>
+   </table>
+
+   <p class="topploes">
+<strong>Java</strong> trengs for mer avanserte funksjoner og for databasen. Java kan installeres for seg eller sammen med OOo,
+som i pakken ovenfor.
+<a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Java_and_OpenOffice.org">Mer informasjon</a> &ndash;
+<a href="http://java.com/">Last ned separat Java</a>.<br>
+<strong>Norsk stavekontroll</strong>
+(ordliste, synonymer og orddeling) skal nå være med. Den kan imidlertid også installeres som
+<a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/Norwegian_dictionaries">en egen utvidelse</a>
+(<a href="http://no.openoffice.org/Filer/Installasjon_av_ordlister-v2.pdf">Se veiledning</a>).
+En annen nyttig utvidelse (ikke med som standard) er
+<a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/Norwegian_templates">norske maler</a>.
+<!--
+<a href="http://no.openoffice.org/Filer/veiledning-installere_ordlister.pdf">Ordlisteinstallasjon for OOo 2.0 (pdf).</a>
+<br>
+<em>Viktig endring i versjon 2.3: Hyperlenker følges ved å holde Ctrl-tasten nede mens du klikker på lenka. </em><br>
+-->
+<br>
+<a href="about-downloads.html">Flere versjoner og mer informasjon, bl.a. for <b>PPC-baserte Macintosh-maskiner</b></a>
+</p>
+
+<!--
+<p>Hvis du vil laste ned Windows-versjonen med Java, kan du også gå
+<a href="http://download.openoffice.org/other.html">hit</a>
+og krysse av for «Include the Java JRE with this download».</p>
+-->
+
+  </div> <!-- "nedlasting" -->
+
+  <div id="veiledninger">
+
+   <h2>Norske brukerveiledninger
+    <span class="mindre">
+     <a href="http://www.kursing.no/oo/Nyttige%20dokumenter.html">Kilde</a> &mdash;
+     <a href="http://www.openoffice.org/licenses/PDL.html">Lisens</a> &mdash;
+     <a href="about-guides.html">Mer</a>
+    </span></h2>
+
+	<h3>For OpenOffice.org versjon 3</h3>
+	 <ul>
+    <li>Alle delmodulene samlet
+     <a href="http://www.kursing.no/oo/Bok_3_skjerm.pdf">PDF</a>
+     <a href="http://www.kursing.no/oo/OOo_3_Bok.odt">ODT</a>
+		<li>Flerdelte versjoner <a href="http://www.kursing.no/oo/OO_3_0_bok.html">kan lastes ned herfra</a>
+	 </ul>
+
+	<h3>For OpenOffice.org versjon 2.x</h3>
+   <ul>
+    <li>Generell del, Writer og Calc
+     <a href="http://www.kursing.no/oo/Generell_Writer_Calc.pdf">PDF</a>
+     <a href="http://www.kursing.no/oo/Generell_Writer_Calc.odt">ODT</a>
+    </li>
+    <li>Draw og Impress
+     <a href="http://www.kursing.no/oo/Draw_Impress.pdf">PDF</a>
+     <a href="http://www.kursing.no/oo/Draw_Impress.odt">ODT</a>
+    </li>
+    <li>Trykksaker
+     <a href="http://www.kursing.no/oo/Trykksaker%20med%20OO%202.0.pdf">PDF</a></li>
+   </ul>
+
+  </div> <!-- "veiledninger" -->
+ </div> <!-- "midten" -->
+
+<br style="clear: right" />
+<!--
+ - Skriv alltid nyhenda på dette formatet:
+
+ <div class="nyhet">
+  <h3></h3>
+  <p class="dato">DD.MM.ÅÅÅÅ</p>
+  <p></p>
+ </div>
+
+ - Oppdater RSS-fila med
+   perl rss.pl < index.html > no.rss
+  <a href=""></a>
+-->
+
+<div id="nyheter">
+ <div id="rss">
+  <a href="no.rss"><img src="feed-icon-28x28.png" width="28"
+             height="28" alt="RSS-kanal" /></a>
+ </div>
+
+
+</div>
+
+<div class="nyhet">
+  <h3>OOo for barn</h3>
+  <p class="dato">04.09.2010</p>
+<p>Openoffice.org finnes i en forenklet utgave som er tilrettelagt for barn.</p>
+
+<p>Kontorpakken OOo4kids er en spesiell utgave av Openoffice.org som er tilrettelagt 
+for barn. Pakken er nå tilgjengelig på 13 språk, inkludert norsk bokmål.</p>
+
+<p>OOo4kids skal passe best for barn i alderen 7 til 12 år. Pakken består av 
+tekstbehandling, regneark, presentasjon og et tegneprogram. 
+Den kjører på Windows, Mac, Linux og XO Sugar. De er lisensiert under LGPL.
+
+<p>Organisasjonen Educooo står bak Ooo4kids.</p>
+
+<p><a href="http://vimeo.com/14287518">Se en videodemonstrasjon av pakken her</a></p>
+
+<p><a href="http://download.ooo4kids.org/">OOo4kids er tilgjengelig på ooo4kids.org</a></p>
+
+<p>Det arbeides også med en lett utgave av Openoffice.org, nemlig Ooolight, som er rettet 
+mot voksne brukere. Denne utvikles parallelt med Ooo4kids. En foreløpig versjon av 
+Ooolight for Windows er gjort tilgjengelig av Olav Dahlum, representant for Educooo i Norge, 
+på: <a href="http://login.kristshell.net/~olorin/ooolight/">kristshell.net</a>.</p>
+
+<p>(Kilde: Educooo i Norge)</p>
+<p>Saka ble dekket av <a href="http://www.hardware.no/artikler/kontorpakke_for_barn/78163">hardware.no</a></p>
+
+</div>
+
+<div class="nyhet">
+  <h3>OOo 3.2.1 er klar, også på norsk</h3>
+  <p class="dato">06.06.2010</p>
+<p>OpenOffice.org 3.2.1 er nå endelig ute og klar for nedlasting. Bruk lenkene ovenfor
+
+<p>I denne omgangen rakk vi dessverre ikke å få med nynorsk, da tidsfristen
+løp fra oss for oversettelsen. 3.2.0 ligger fortsatt
+tilgjengelig for de som foretrekker denne målformen. Men som plaster på
+såret får nå både Windows, Linux, og nytt for denne versjonen, Mac
+OS-brukere (Intel), nyte godt av OOo på bokmål. Vi lover selvfølgelig at
+neste versjon blir tilgjengelige på begge målformer.
+
+<p>3.2.1 er også en vedlikeholdversjon og som vanlig har man rettet opp i
+en hel del feil.
+Det anbefales også på det sterkeste at brukere av 3.1.1 og tidligere
+leser punktet «Configuration data for extensions» på 
+<a href="http://development.openoffice.org/releases/3.2.1.html#note">denne siden</a>
+
+<p>For bokmålsbrukere som har vært plaget av
+<a href="http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=109545">«Footnote
+loses superscript after saving/reopening in no_bk build»</a>, kan jeg nå
+meddele at denne feilen endelig er rettet opp.
+
+<p>Vi oppfordrer som alltid folk til melde inn feil og mangler de kommer
+over, slik at disse kan rettes opp.
+
+<p>Mvh Olav Dahlum<br>
+Åpne kontorprogram på norsk
+
+</div>
+
+ <div class="nyhet">
+  <h3>Rapport fra OOo-konferansen i Orviete 2009</h3>
+  <p class="dato">14.02.2010</p>
+  <p>Den årlige OOo-konferansen ble i 2009 holdt i Italia, Orvieto. Fra Norge var Bjørnar Pedersen og Martin Hauge med.
+  Les rapporten <a href="Filer/oooconf09-rapport.odt">som odf-fil</a> eller <a href="Filer/oooconf09-rapport.pdf">i pdf-format.</a></p>
+ </div>
+
+<div class="nyhet">
+  <h3>OOo 3.2.0 er klar, også på norsk</h3>
+  <p class="dato">11.02.2010</p>
+  <p>Etter fem runder med testversjoner ble endelig 3.2.0 lansert i dag.
+  Den nye versjonen kan lases ned via lenkene ovenfor.
+
+  Nytt fra og med 3.2. er blant annet:
+<ul>
+  <li>Integrerte norske ordlister</li>
+  <li>Raskere oppstart</li>
+  <li>Støtte for kommentarer i alle delprogrammene</li>
+  <li>Støtte for <a href="http://blogs.sun.com/GullFOSS/entry/new_chart_features_in_openoffice2">boblediagrammer</a></li>
+  <li>Bedre støtte for valg av flere celler og sortering i Calc</li>
+  <li>Bedre filter for bl.a. docx-filer (fra MS Office 2007)</li>
+  <li>Forbedret støtte for odf 1.2.</li>
+  <li>Og støtte for flere språk og mye annet</li>
+</ul>
+<p>En engelsk liste finner du <a hreF="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.2/">her</a> (lesevennlig og ikke altfor lang).
+Full liste over hva som er nytt finner du <a href="http://development.openoffice.org/releases/3.2.0.html">her</a>.</p>
+<p>
+Saka ble dekket av bl.a.
+<a href="http://www.digi.no/835395/oppdatering-gjor-openofficeorg-raskere">digi.no</a>,
+<a href="http://www.dinside.no/833409/ny-openofficeorg-straks-klar">dinside.no</a> og
+<a href="http://www.hardware.no/artikler/openoffice_org_blir_raskere/74859">Hardware.no</a>.
+</p>
+ </div>
+
+<div class="nyhet">
+  <h3>18 % bruker OpenOffice,org i Norge</h3>
+  <p class="dato">11.02.2010</p>
+  <p>Tyske Team23 viste i forrige uke resultatene av en undersøkelse over
+  hvor mange som har installert ulike kontorpakker, blant annet Microsoft Office og OpenOffice.org.
+</p><p>
+  Resultatene er offentliggjort på
+  <a href="http://www.webmasterpro.de/portal/news/2010/02/05/international-openoffice-market-shares.html">Webmasterpro.de</a>.
+  Undersøkelsen bruker antall besøk på bestemte nettsider der flashcounter err installert.
+</p><p>
+<a href="http://www.digi.no/835199/openoffice-paa-hver-femte-pc-i-norge">Digi.no dekker saka</a>
+</p>
+ </div>
+
+<div class="nyhet">
+  <h3>NRK innfører OpenOffice.org</h3>
+  <p class="dato">11.01.2010</p>
+<p>
+Fra og med 1. mars 2010 kan alle datamaskiner som brukes av NRKs ansatte få OpenOffice.
+Etter mange år med bare Microsoft Office, vil NRK nå støtte åpne formater som ODF.
+OpenOffice vil være standard kontorpakke på alle produksjonsmaskiner, Macintosher og terminalservere.
+Dermed tar NRK et langt steg i å støtte åpen programvare og åpne formater.
+</p><p>
+«Det er også slik at Microsofts Officepakke for Windows etter vår mening ikke har god nok støtte for ODF,
+og på Mac-versjonen er det ikke støtte for ODF i det hele tatt.» skriver NRK beta.
+</p><p>
+Alle NRKs 850 Macintosher og endel av NRKs 3 500 PC-er vil få OpenOffice.org installert i ukene fremover
+</p><p>
+De siste månedene har hele P3s redaksjon på Tyholt brukt OpenOffice.org som standard, og gruppeleder
+for teknologi på Tyholt, Steinar Bjørlykke sa til NRKbeta at det har gått forbløffende smertefritt:
+«Vi er overrasket over hvor lett det går, vi opplever svært få eller ingen problemer.»
+</p><p>
+PS: De som liker MS Offices sitt nye utseende («Ribbon»), les mer om en
+<a href="http://www.downloadsquad.com/2009/08/06/openoffice-org-demos-ribbon-style-ui-prototype">beta-versjon for OOo</a>.
+</p><p>
+<a href="http://nrkbeta.no/2010/01/08/openoffice/">Les hele artikkelen hos Nrkbeta.no</a> &ndash;
+Denne artikkelen er lisensiert under
+<a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/no/">Creative Commons lisensen</a>.
+</p>
+ </div>
+
+<div class="nyhet">
+  <h3>Frie veiledninger og andre nyheter</h3>
+  <p class="dato">26.10.2009</p>
+  <p>Bjarne Jullum skriver: «Da jeg ønsker å bidra til
+at flere bruker OpenOffice.org, har jeg bestemt meg for å legge ut
+mine kursbøker til gratis nedlasting som PDF.
+Kursbøkene kan lastes ned
+<a href=" http://www.jullum.no/office/ebook.html">her</a>.»</p>
+
+<p>Siden sist er det også kommet
+<a href="http://www.sun.com/software/star/odf_plugin/">en ny
+versjon av Suns odf-tillegg for Microsoft Office</a></p>
+
+<p>Regjeringa har også
+<a href="http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/pressesenter/pressemeldinger/2009/apne-standarder-bade-i-stat-og-kommune.html?id=578200">gitt
+endelig beskjed</a> om at de foreslåtte standardformatene, blant annet
+odf, html og pdf, skal gjelde for «alle offentlige nettsteder fra 1. januar 2010».<br>
+<a href="http://www.digi.no/824298/snart-maa-kommunene-bruke-aapne-formater">Digi.no dekker saka</a></p>
+ </div>
+
+
+<div class="nyhet">
+  <h3>OOo 3.1.1. klar på norsk</h3>
+  <p class="dato">11.09.2009</p>
+  <p>OOo 3.1.1 er ferdig testet på bokmål og nynorsk.</p>
+<p>
+3.1.1 inneholder ingen nye funksjoner, men fikser en god del feil, blant annet
+en sikkerhetsrisiko ved åpning av Word-dokumenter.</p>
+<p>
+<a href="http://development.openoffice.org/releases/3.1.1rc2.html">Detaljer om endringene i 3.1.1.</a></p>
+ </div>
+
+<div class="nyhet">
+  <h3>OOo 3.1.0. klar på norsk</h3>
+  <p class="dato">15.05.2009</p>
+  <p>Oo 3.1. er ferdig testet på bokmål og nynorsk, her er en oppsummering av de viktigste nyhetene:
+
+<p><h4>Generelt:</h4>
+<ul>
+  <li>Enklere å flytte objekter med forhåndsvisning av ny plassering</li>
+  <li>Klarere skrift med «Anti-aliasing»</li>
+  <li>Strek også over ord, i tillegg til gjennomstreking og understreking</li>
+</ul></p>
+
+<p><h4>Regneark:</h4>
+<ul>
+  <li>Dels mye raskere regneark</li>
+  <li>Skalering av visningsstørrelsen også i regneark</li>
+  <li>Flere visningsmuligheter for x- og y-akser i regneark.</li>
+  <li>Videofiler i Impress</li>
+</ul></p>
+
+<p><h4>Skriveprogrammet:</h4>
+<ul>
+  <li>Mer diskre markeringsfarge ved tekstmarkeringer
+ (lyseblå istedenfor svart)</li>
+  <li>Enklere omgjøring fra lenker til vanlig tekst og tilbake</li>
+  <li>Muligheten til å svare med en ny kommentar på en annens kommentar,
+ de vises så i hver sin farge.</li>
+  <li>Muligheten til å søke og erstatte også i kommentarer.</li>
+</ul></p>
+
+<p><h4>Presentasjoner:</h4>
+<ul>
+  <li>Egne knapper for å endre skriftstørrelsen raskt og enkelt</li>
+</ul></p>
+
+<p><a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/3.1/">Og flere andre mindre forbedringer</a></p>
+<p>Nedlastningslenkene finner du øverst på siden</p>
+ </div>
+
+ <div class="nyhet">
+  <h3>Enklere, men dårligere, ODF-støtte i MS Office</h3>
+  <p class="dato">12.05.2009</p>
+  <p>29. april kom Microsofts Service Pack 2 (SP2) til kontorpakken Office 2007.
+(se f.eks. <a href="http://www.digi.no/812024/office-2007-har-faatt-pdf-og-odf-stotte">digi.no's oppslag </a>)
+Oppgraderingen gir blant annet integrert støtte for dokumentformatene OpenDocument Format (ODF) og PDF.
+Du kan da kan åpne, redigere og lagre Regneark, tekstfiler og presentasjoner basert på ODF 1.1,
+som jo blant annet brukes av OOo. Dermed bør det være enklere for brukerne av MS Office og OOo å utveksle
+dokumenter. Tidligere har man måttet laste ned å installere
+<a href="http://no.openoffice.org/odftest-Word2003.html">egne tillegg</a> for å få dette til.</p>
+  <p>Det viktige spørsmålet er da hvor god denne støtten er.
+<a href="http://www.robweir.com/blog/2009/05/update-on-odf-spreadsheet.html">Dette har Rob Weir i SUN testet</a> for regnearkets del,
+og resultatet var ikke særlig oppløftende. &ndash; tilleggene fra
+<a href="http://odf-converter.sourceforge.net/">Clever Age</a> og
+<a href="http://www.sun.com/software/star/odf_plugin/get.jsp">Sun</a>
+gjør en bedre jobb enn SP2, dessverre.
+<a href="http://www.digi.no/812802/odf-stotten-i-excel-2007-svikter-i-test">Digi</a> og
+<a href="http://www.hardware.no/artikler/-_excels_odf-stotte_daarlig/69631">hardware.no</a>
+dekker saka.
+</p>
+ </div>
+
+ <div class="nyhet">
+  <h3>OOo 3.0.1 er klar</h3>
+  <p class="dato">10.02.2009</p>
+  <p>
+OOo 3.0.1 er nå ferdig testet for norsk bokmål og nynorsk for Linux og Windows.<br>
+Filene kan lastes ned fra lenkene ovenfor.
+
+Andre versjoner for andre operativsystemer kan lastes ned
+<a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/OOO300/OOO300_m15/Build-1/">herfra</a>
+Disse er ikke testet, men vil sannsynligvis virke helt fint allikevel.
+<br>
+Endringene fra 3.0.1 er stort sett bare feilrettelser. For en mer detaljert liste over endringene,
+<a href="http://development.openoffice.org/releases/3.0.1.html">se her</a>.
+<br>
+Versjon 3.1 er ventet i slutten av mars<br>
+</p>
+ </div>
+
+ <div class="nyhet">
+  <h3>OpenOffice.org runder en halv million</h3>
+  <p class="dato">20.01.2009</p>
+  <p>I 2008 var det 501.000 nedlastinger av kontorpakken OpenOffice.org.
+Dette er rekord med en økning på 67 prosent fra året før. I 2007 var det rundt
+300.000 nedlastinger. Nå er det rundt 50.000 til 70.000 nedlastinger i måneden.
+</p>
+<p>Antall nedlastinger av OpenOffice.org kan være høyere enn en halv million.
+Nytt av året er at mini-bærbare med Linux har blitt en naturlig del av pc-markedet.
+OpenOffice.org er standard på slike maskiner. Nettbutikker tilbyr også OpenOffice.org
+på datamaskiner med Windows. Dette er ikke tatt med. Vi har heller ikke tatt med alle
+de som har installert en Linux-distribusjon der kontorpakken er standard. Nedlasting
+fra andre nettsteder og torrent er utelatt. Engelsk og andre språkutgaver av
+OpenOffice.org er heller ikke med.
+Flere bedrifter og mange skoler laster ned OpenOffice.org fra ett punkt og distribuerer
+lokalt. Da blir det registret en nedlasting selv om det kan være flere hundre brukere.
+Det er også tilfeller der én bruker laster OpenOffice.org med på flere maskiner.
+På verdensbasis er det nærmere 30 millioner nedlastinger OpenOffice.org 3.0 tre måneder
+etter lanseringen. Les <a href="Filer/OpenOffice-501.000-nedlastinger-v4-utsendelse.pdf">hele pressemeldinga med graf</a>.
+</p>
+ </div>
+
+ <h2>
+  <a href="news-archive.html">Arkiv</a> &ndash;
+  <span class="mindre">Tips oss gjerne på dev&nbsp;@&nbsp;no.openoffice.org.</span></h2>
+
+</div> <!-- "nyheter" -->
+
+<div id="prosjektverktoy">
+ <h2><a href="tools.html">Prosjektverktøy:</a></h2>
+
+ <ul>
+  <li><a href="/servlets/ProjectMemberList">Medlemsskap</a></li>
+  <li><a href="/servlets/ProjectMailingListList">E-postlister</a></li>
+ </ul>
+
+ <ul>
+  <li><a href="/servlets/ProjectDocumentList">Dokument og filer</a></li>
+  <li><a href="/source/browse/no/">Versjonsstyring</a></li>
+  <li><a href="/servlets/ProjectIssues">Feilrapportar</a></li>
+ </ul>
+
+ <ul>
+  <li><a href="/servlets/StartPage">Mine sider</a></li>
+ </ul>
+</div>
+
+ </div> <!-- "spotlightgull" -->
+</div> <!-- "spotlight" -->
+
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/no/index.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message