incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From ksch...@apache.org
Subject svn commit: r1175462 - in /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ga: ./ foireann.html index-en.html index.html logo-ga.gif robots.txt
Date Sun, 25 Sep 2011 18:14:23 GMT
Author: kschenk
Date: Sun Sep 25 18:14:23 2011
New Revision: 1175462

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1175462&view=rev
Log:
KLS - added ga repository

Added:
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ga/
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ga/foireann.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ga/index-en.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ga/index.html  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ga/logo-ga.gif  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ga/robots.txt  (with props)

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ga/foireann.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ga/foireann.html?rev=1175462&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ga/foireann.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ga/foireann.html Sun Sep 25 18:14:23 2011
@@ -0,0 +1,52 @@
+<html>
+ <body>
+<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
+
+<tr>
+
+<td width="84%" height="769" valign="top">
+
+<div id="pagetitle"><img src="logo-ga.gif" alt="Openoffice.org" id="ooologo" border="0"
/></div>
+<div id="slogan"><b>Bogearra den scoth, chomh maith agus a bhí sé ariamh,
anois as Gaeilge</b></div>
+<p>
+<h3>Aistritheoirí/Translators</h3>
+<ul>
+<li><a href="http://ga.wikipedia.org/wiki/%C3%9As%C3%A1ideoir:Gabriel_Beecham">Gabriel
Beecham</a></li>
+<li>Pat Folan</li>
+<li>Iarla Mac Aodha Bhuí</li>
+<li>Justin McCubbin</li>
+<li><a href="http://www.geocities.com/brianeanna/">Brian Ó Broin</a></li>
+<li>Séamus Ó Ciardhuáin</li>
+<li>Seanán Ó Coistín</li>
+<li><a href="http://www.frozenstories.com/">Peadar Ó Guilín</a></li>
+<li><a href="http://student.dcu.ie/~osullc39/index.html">Ciarán Ó Súilleabháin</a></li>
+<li><a href="http://borel.slu.edu/">Kevin Scannell</a></li>
+</ul>
+
+<p>
+<h3>Táimid buíoch freisin de:/Thanks also to:</h3>
+<ul>
+<li>Denise Fay</li>
+<li>Con Hennessy</li>
+<li>Pavel Janík</li>
+<li>Enda McGuinness</li>
+<li>Mel McIntyre</li>
+</ul>
+
+<p>
+<a href="index.html">Leathanach Baile</a><br>
+<a href="index-en.html">Home Page</a>
+</p>
+
+</td>
+
+<td width="1%" valign="top">&nbsp;</td>
+
+<td width="15%" valign="top">
+
+
+</td>
+</tr>
+</table>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ga/foireann.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ga/index-en.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ga/index-en.html?rev=1175462&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ga/index-en.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ga/index-en.html Sun Sep 25 18:14:23 2011
@@ -0,0 +1,79 @@
+<html>
+ <body>
+<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
+
+<tr>
+
+<td width="84%" height="769" valign="top">
+
+<div id="pagetitle"><img src="logo-ga.gif" alt="Openoffice.org" id="ooologo" border="0"
/></div>
+<div id="slogan"><b>Great software, better than ever - now in Irish</b></div>
+<p>
+<a href="index.html">As Gaeilge</a>
+</p>
+<p>
+<h3>Version 3.2 available now!</h3>
+<h3>Download:</h3>
+
+<a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/ga/3.2.0/OOo_3.2.0_Win32Intel_install_ga.exe"><img
src="images/windows.png"/>&nbsp;Windows</a><br>
+<a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/ga/3.2.0/OOo_3.2.0_MacOSXIntel_install_ga.dmg"><img
src="images/mac.png"/>&nbsp;Mac OS X (Intel)</a>&nbsp;&nbsp;<br>
+<a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/ga/3.2.0/OOo_3.2.0_LinuxIntel_install_ga.tar.gz"><img
src="images/linux.png"/>&nbsp;Linux (x86 - rpm)</a>&nbsp;&nbsp;<br>
+<a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/ga/3.2.0/OOo_3.2.0_LinuxIntel_install_ga_deb.tar.gz"><img
src="images/linux.png"/>&nbsp;Linux (x86 - deb)</a><br>
+
+<p></p>
+We have created a version of
+Kevin Scannell's free Irish spellchecker (GaelSpell) and thesaurus 
+that is compatible with version 3.x,
+<a href="http://extensions.services.openoffice.org/en/project/focloiri-gaeilge">
+here</a>. Try it!<br>
+<hr>
+<p></p>
+<p>
+Welcome to the OpenOffice.org Irish localisation project
+</p>
+<p>
+We're a <a href="foireann.html">small group of volunteers</a> committed to providing
free
+software in the Irish language. 
+If you would like to
+help with translating, proofreading, testing, or other aspects
+of the project,
+please write to us at
+<a href="mailto:dev@ga.openoffice.org">dev@ga.openoffice.org</a>.
+</p>
+
+<p>
+OpenOffice.org is an open source and open standards complete productivity suite
+compatible with all major
+office suites. It's available for free and language packs for version 3.2 are available
in 67 languages.
+</p>
+
+<p>
+So what does the suite include?
+</p>
+
+<ul>
+<li>Writer: a powerful tool for creating professional documents, reports, newsl
+etters, and brochures</li>
+<li>Calc: a feature-packed spreadsheet</li>
+<li>Impress: the fastest, most powerful way to create effective multimedia pres
+entations</li>
+<li>Draw: will produce everything from simple diagrams to dynamic 3D illustrati
+ons and special effects</li>
+<li>Base: the tools you need for day to day database work in a simple spreadshe
+et-like form</li>
+<li>Math: a component for mathematical equations</li>
+</ul>
+
+<p>A full description of the application can be found on the product pages at:</p>
+<ul><li><a href="http://www.openoffice.org/product/">http://www.openoffice.org/product/</a></li></ul>
+</td>
+
+<td width="1%" valign="top">&nbsp;</td>
+
+<td width="15%" valign="top">
+
+</td>
+</tr>
+</table>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ga/index-en.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ga/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ga/index.html?rev=1175462&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ga/index.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ga/index.html Sun Sep 25 18:14:23 2011
@@ -0,0 +1,73 @@
+<html>
+ <body>
+<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
+
+<tr>
+
+<td width="84%" height="769" valign="top">
+
+<div id="pagetitle"><img src="logo-ga.gif" alt="Openoffice.org" id="ooologo" border="0"
/></div>
+<div id="slogan"><b>Bogearra den scoth, chomh maith agus a bhí sé ariamh,
anois as Gaeilge</b></div>
+<p>
+<a href="index-en.html">In English</a>
+</p>
+<p>
+<h3>Leagan 3.2 ar fáil anois!</h3>
+<h3>Íosluchtaigh:</h3>
+<a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/ga/3.2.0/OOo_3.2.0_Win32Intel_install_ga.exe"><img
src="images/windows.png"/>&nbsp;Windows</a><br>
+<a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/ga/3.2.0/OOo_3.2.0_MacOSXIntel_install_ga.dmg"><img
src="images/mac.png"/>&nbsp;Mac OS X (Intel)</a>&nbsp;&nbsp;<br>
+<a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/ga/3.2.0/OOo_3.2.0_LinuxIntel_install_ga.tar.gz"><img
src="images/linux.png"/>&nbsp;Linux (x86 - rpm)</a>&nbsp;&nbsp;<br>
+<a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/ga/3.2.0/OOo_3.2.0_LinuxIntel_install_ga_deb.tar.gz"><img
src="images/linux.png"/>&nbsp;Linux (x86 - deb)</a><br>
+<p></p>
+Chuir muid litreoir (GaelSpell) agus teasáras in oiriúint 
+do leagan 3.2 mar eisínteacht,
+<a href="http://extensions.services.openoffice.org/en/project/focloiri-gaeilge">anseo</a>.
 Bain triail as!<br>
+<hr>
+<p></p>
+<p>
+Fáilte go dtí togra logánaithe OpenOffice.org
+</p>
+<p>
+<a href="foireann.html">Grúpa beag saorálaithe sinn</a> a bhfuil ceangal
orainn bogearraí saora
+a chur ar fáil trí Ghaeilge (ghlac cuid againn páirt i dtograí logánaithe
+Firefox agus Audacity, mar shampla). Más mian leatsa páirt a ghlacadh in
+aistriú, profáil, tástáil, nó gné ar bith eile den togra, scríobh chugainn
+ag
+<a href="mailto:dev@ga.openoffice.org">dev@ga.openoffice.org</a>.
+</p>
+
+<p>
+Sraith feidhmchlár iomlán "foinse oscailte" agus "caighdeán oscailte"
+is ea OpenOffice.org atá comhoiriúnach le gach mórshraith feidhmchlár
+(Microsoft Office san áireamh). Tá sé saor in aisce agus tá leagan 3.2
+ar fáil i 67 teanga.
+</p>
+
+<p>
+Céard atá ann?
+</p>
+
+<ul>
+<li>Writer: Próiseálaí Focal fuinniúil lenar féidir leat doiciméid,
tuarascálacha, nuachtlitreacha agus bróisiúir a chruthú.</li>
+<li>Calc: Scarbhileog atá lán le gnéithe sainiúla.</li>
+<li>Impress: An modh is tapúla chun taispeántais ilmheáin a chruthú.</li>

+<li>Draw: Cuirfidh an clár seo ar do chumas idir léaráidí simplí, léiriúcháin
bhríomhara thríthoiseacha, agus maisíochtaí éagsúla a dhéanamh.</li>
+<li>Base: Clár láidir a thabharfas na huirlisí cuí duit gnáthobair bunachar
sonraí a dhéanamh go simplí ar bhonn scarbhileoig.</li>
+<li>Math: Clár a chuidíonn leat obair le cothromóidí matamaiticiúla.</li>
+</ul>
+
+<p>Gheobhaidh tú cursíos iomlán ar ghnéanna na sraithe anseo:</p>
+<ul><li><a href="http://www.openoffice.org/product/">http://www.openoffice.org/product/</a></li></ul>
+
+</td>
+
+<td width="1%" valign="top">&nbsp;</td>
+
+<td width="15%" valign="top">
+
+
+</td>
+</tr>
+</table>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ga/index.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ga/logo-ga.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ga/logo-ga.gif?rev=1175462&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ga/logo-ga.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ga/robots.txt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ga/robots.txt?rev=1175462&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ga/robots.txt (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ga/robots.txt Sun Sep 25 18:14:23 2011
@@ -0,0 +1,7 @@
+User-Agent: *
+Disallow: /source/
+Disallow: /issues/
+Disallow: /search/
+Disallow: /servlets/
+Disallow: /project/
+Disallow: /nonav/

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ga/robots.txt
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message