incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From ksch...@apache.org
Subject svn commit: r1175457 [7/7] - /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/
Date Sun, 25 Sep 2011 18:12:04 GMT
Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/yhteensopivuus.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/yhteensopivuus.html?rev=1175457&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/yhteensopivuus.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/yhteensopivuus.html Sun Sep 25 18:12:02 2011
@@ -0,0 +1,770 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+
+
+<head>
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+</head>
+
+<body>
+<div id="fiheader">
+	<div id="fipositioner">
+		<a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle
OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+		<h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+	</div>
+</div>
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+<h1>OpenOffice.orgin yhteensopivuus</h2>
+
+<p>Tällä sivulla:</p>
+
+<table align="center" bgcolor="#fff0f0" cellpadding="5">
+<tr valign="top"><td>
+
+<ul style="margin: 0; margin-right: 10;">
+ <li><a href="#teksti">Tekstiasiakirjojen tiedostomuodot</a></li>
+ <li><a href="#laskenta">Laskentataulukot</a></li>
+ <li><a href="#editykset">Esitykset</a></li>
+ <li><a href="#piirrokset">Piirrokset</a></li>
+ <li><a href="#kaavat">Matemaattiset kaavat</a></li>
+ <li><a href="#msoffice">Microsoft Office</a> -yhteensopivuus (MS Word,
Excel, Powerpoint)</li>
+ <li><a href="#fontit">Fontit</a></li>
+</ul>
+
+</td></tr></table>
+
+<h2>Asiakirjamuodot</h2>
+
+<!-- FIXME: Päivitettävä versiota 2.0 varten -->
+<p>Alla on luetteloitu OpenOffice 1.1.1:n tuntemat tiedostomuodot. <strong>Versio
2.0 ja uudemmat
+tukevat näiden lisäksi muitakin tiedostomuotoja.</strong></p>
+
+<p>"TALLENNUS" tarkoittaa, että kyseisessä muodossa avatut tai
+tallennetut tiedostot tallennetaan jatkossa automaattisesti samassa
+muodossa. "VIENTI" tarkoittaa, että piirroksen voi tallentaa tässä
+muodossa valitsemalla <i>Tiedosto/Vie</i>.</p>
+
+<h3><a name="teksti">Tekstiasiakirjat</a></h3>
+
+<table border="1" align="center">
+ <tr bgcolor="#e0e0ff">
+  <td><b>Tiedostomuoto</b></td>
+  <td><b>Pääte</b></td>
+  <td><b>Luku</b></td>
+  <td><b>Kirjoitus</b></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Writer 6.0 (OpenOffice.org 1.x)</td>
+  <td>.sxw</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Writer 6.0 mallipohja</td>
+  <td>.stw</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Microsoft Word 97/2000/XP</td>
+  <td>.doc</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Microsoft Word 97/2000 mallipohja</td>
+  <td>.dot</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Microsoft Word 6.0/95</td>
+  <td>.doc</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Microsoft Word 95 mallipohja</td>
+  <td>.dot</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Microsoft WinWord 5</td>
+  <td>.doc</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Microsoft Word 2003 XML</td>
+  <td>.xml</td>
+  <td>(OSITT.)</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>PDF - Portable Document Format</td>
+  <td>.pdf</td>
+  <td></td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>XHTML-sivu</td>
+  <td>.xhtml</td>
+  <td></td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Rich Text Format (RTF)</td>
+  <td>.rtf</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Teksti</td>
+  <td>.txt</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Teksti, koodattu</td>
+  <td>.txt</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>HTML-sivu</td>
+  <td>.html, .htm</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>AportisDoc (Palm)</td>
+  <td>.pdb</td>
+  <td>(OSITT.)</td>
+  <td>(OSITT.)</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>DocBook</td>
+  <td>.xml</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>PocketWord File</td>
+  <td>.psw</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>StarWriter 1.0</td>
+  <td>.sdw</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>StarWriter 2.0</td>
+  <td>.sdw</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>StarWriter 3.0-5.0</td>
+  <td>.sdw</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>StarWriter 3.0-5.0 mallit</td>
+  <td>.vor</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>StarWriter DOS</td>
+  <td>.txt</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+</table>
+
+<h3><a name="laskenta">Laskentataulukot</a></h3>
+
+<table border="1" align="center">
+ <tr bgcolor="#e0e0ff">
+  <td><b>Tiedostomuoto</b></td>
+  <td><b>Pääte</b></td>
+  <td><b>Luku</b></td>
+  <td><b>Kirjoitus</b></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Calc 6.0 (OpenOffice.org 1.x)</td>
+  <td>.sxc</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Calc 6.0 mallipohja</td>
+  <td>.stc</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>PDF - Portable Document Format</td>
+  <td>.pdf</td>
+  <td></td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Data Interchage Format</td>
+  <td>.dif</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>dBase</td>
+  <td>.dbf</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Microsoft Excel 97/2000/XP</td>
+  <td>.xls, .xlw</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Microsoft Excel 97/2000 mallipohja</td>
+  <td>.xlt</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Microsoft Excel 4.x-5.0 / 95</td>
+  <td>.xls, .xlw</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Microsoft Excel 4.x-5.0 / 95 mallit</td>
+  <td>.xlt</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Rich Text Format (OpenOffice.org Calc)</td>
+  <td>.rtf</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>StarCalc 3.0-5.0</td>
+  <td>.sdc</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>StarCalc 3.0-5.0 mallit</td>
+  <td>.vor</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>StarCalc 1.0</td>
+  <td>.sdc</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>StarCalc 2.0</td>
+  <td>.sdc</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>SYLK</td>
+  <td>.slk</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Teksti</td>
+  <td>.csv, .txt</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>HTML (taulukko)</td>
+  <td>.html, .htm</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>HTML Webquery</td>
+  <td>.html, .htm</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Lotus 1-2-3</td>
+  <td>.wk1, .wks</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Microsoft Excel 2003 XML</td>
+  <td>.xml</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Pocket Excel</td>
+  <td>.pxl</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+</table>
+
+<h3><a name="esitykset">Esitykset</a></h3>
+
+<table border="1" align="center">
+ <tr bgcolor="#e0e0ff">
+  <td><b>Tiedostomuoto</b></td>
+  <td><b>Pääte</b></td>
+  <td><b>Luku</b></td>
+  <td><b>Kirjoitus</b></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>OpenOffice.org 1.x Impress esitys</td>
+  <td>.sxi</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>OpenOffice.org 1.x Impress mallipohja</td>
+  <td>.sti</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Microsoft Powerpoint 97/2000/XP</td>
+  <td>.ppt, .pps</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>Microsoft Powerpoint 97/2000 mallipohja</td>
+  <td>.pot</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>OpenOffice 1.x Draw</td>
+  <td>.sxd</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>StarDraw 3.0/5.0 (StarImpress)</td>
+  <td>.sda, .sdd</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>StarImpress 4.0/5.0</td>
+  <td>.sdd, .sdp</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>StarImpress 4.0/5.0 mallit</td>
+  <td>.vor</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>CGM - Computer Graphics Metafile</td>
+  <td>.cgm</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+</table>
+
+<p><b>Huom!</b> Esitykset ovat yllä mainittujen tallennusmuotojen
+lisäksi vietävissä kaikkiin samoihin tiedostomuotoihin kuin
+piirroksetkin (alla).</h2>
+
+<h3><a name="piirrokset">Piirrokset</a></h3>
+
+<table border="1" align="center">
+ <tr bgcolor="#e0e0ff">
+  <td><b>Tiedostomuoto</b></td>
+  <td><b>Pääte</b></td>
+  <td><b>Luku</b></td>
+  <td><b>Kirjoitus</b></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>OpenOffice 1.x Draw</td>
+  <td>.sxd</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>OpenOffice 1.x Draw mallipohja</td>
+  <td>.std</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>HTML-sivu</td>
+  <td>.html</td>
+  <td></td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>PDF - Portable Document Format</td>
+  <td>.pdf</td>
+  <td></td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>SWF - Macromedia Flash</td>
+  <td>.swf</td>
+  <td></td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>DXF - AutoCAD Interchange Format</td>
+  <td>.dxf</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>EMF - Echanced Metafile</td>
+  <td>.emf</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>EPS - Encapsulated PostScript</td>
+  <td>.eps</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>MET - OS/2 Metafile</td>
+  <td>.met</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>PCT - Mac Pict</td>
+  <td>.pct</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>SGW - StarWriter Graphics Format</td>
+  <td>.sgf</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>SGV - StarDraw 2.0</td>
+  <td>.sgv</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>StarDraw 3.0/5.0</td>
+  <td>.sda, .sdd</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>StarDraw 3.0/5.0 mallipohja</td>
+  <td>.vor</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>SVM - StarView Metafile</td>
+  <td>.svm</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>WMF - Windows Metafile</td>
+  <td>.wmf</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>BMP - Windows Bitmap</td>
+  <td>.bmp</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>GIF - Graphics Interchange Format</td>
+  <td>.gif</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>JPEG - Joing Photographic Experts Group</td>
+  <td>.jpg, .jpeg, .jfif, .jif, .jpe</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>PBM - Portable Bitmap</td>
+  <td>.pbm</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>PCD - Kodak-valokuva-CD (192x128)</td>
+  <td>.pcd</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>PCX - Zsoft Paintbrush</td>
+  <td>.pcx</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>PGM - Portable Graymap</td>
+  <td>.pgm</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>PNG - Portable Network Graphic</td>
+  <td>.png</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>PPM - Portable Pixmap</td>
+  <td>.ppm</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>PSD - Adobe Photoshop</td>
+  <td>.psd</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>RAS - Sun Raster Image</td>
+  <td>.ras</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>TGA - Truevision Targa</td>
+  <td>.tga</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>TIFF - Tagged Image File Format</td>
+  <td>.tif, .tiff</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>XBM - X Bitmap</td>
+  <td>.xbm</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>XPM - X Pixmap</td>
+  <td>.xpm</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>SVG - Scalable Vector Graphics</td>
+  <td>.svg</td>
+  <td></td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+</table>
+
+<h3><a name="kaavat">Matemaattiset kaavat</a></h3>
+
+<table border="1" align="center">
+ <tr bgcolor="#e0e0ff">
+  <td><b>Tiedostomuoto</b></td>
+  <td><b>Pääte</b></td>
+  <td><b>Luku</b></td>
+  <td><b>Kirjoitus</b></td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>OpenOffice 1.x Kaava</td>
+  <td>.sxm</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>StarMath 2.0-5.0</td>
+  <td>.xmf</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>MathML 1.01</td>
+  <td>.mml</td>
+  <td>KYLLÄ</td>
+  <td>TALLENNUS</td>
+ </tr>
+ <tr>
+  <td>PDF - Portable Document Format</td>
+  <td>.pdf</td>
+  <td></td>
+  <td>VIENTI</td>
+ </tr>
+</table>
+
+<h2>Yhteensopivuus <a name="msoffice">Microsoftin toimisto-ohjelmistojen</a>
tiedostojen kanssa</h2>
+
+<p>OpenOffice.org-toimisto-ohjelmisto osaa avata lähes ongelmitta
+useimmat Microsoftin toimisto-ohjelmistojen tuottamat tiedostot ja
+useimmissa tapauksissa myös kirjoittaa niitä.</p>
+
+<p><i>Joitain muotoiluja saattaa kuitenkin hävitä</i>. Muotoilut
+saattavat myös muuttua virheellisiksi.</p>
+
+<p>Koska Microsoft ei ole julkistanut omien suljettujen
+tiedostomuotojensa kuvausta, ei OpenOffice.org voi olla täysin
+yhteensopiva niiden kanssa. Mainittavaa on myös, etteivät Microsoftin
+ohjelmistot osaa lainkaan avata tai tallentaa OpenOffice.orgin
+tiedostomuotoja, vaikka niiden kuvaukset ovatkin vapaasti
+saatavilla.</p>
+
+<p>OpenOffice.org ei osaa hyödyntää Microsoft Officen makroja. MS
+Office -tiedostoissa olevat makrot kuitenkin tallentuvat sellaisenaan,
+jos asiakirja tallennetaan uudestaan MS Office -muodossa.</p>
+
+<p>OpenOffice.org pitää sisällään oman makrokielensä, joka Microsoftin
+makrokielen tavoin perustuu Basic-kieleen.</p>
+
+<h2><a name="fontit">Fontit</a></h2>
+
+<p>Fontit muodostavat suurimman yksittäisen yhteensopivuusongelman
+siirrettäessä OpenOffice.org-asiakirjoja eri tietokoneiden
+välillä.</p>
+
+<p>Se, millaiselta asiakirja näyttää toisessa tietokoneessa,
+riippuu paitsi asennetuista fonteista, myös tietokoneen
+näyttömetriikasta, joka tulkitaan eri käyttöjärjestelmissä eri
+tavalla.</p>
+
+<p>Tämä koskee asiakirjojen siirtoa myös eri Linux-jakeluversioiden
+välillä.</p>
+
+<p>Fonttiongelmaan ei ole yksinkertaista ratkaisua. Ainoat
+välttämiskeinot ovat huolehtia että tekstikentissä on riittävästi
+tilaa ja välttää muotoiluja, jotka rikkovat aiotun muotoilun.</p>
+
+<p>Erillisiä välttämistekniikoita ovat:</p>
+
+<ul>
+ <li>Tekstityylien käyttö kaikkien muotoilujen toteuttamiseen</li>
+
+ <li>Leski- ja orporivien esto</li>
+
+ <li>Taulukoiden jakamisasetukset</li>
+
+ <li>Kuvien sitominen tekstiin siten, ettei niiden siirtyminen
+ aiheuta ongelmia</li>
+</ul>
+
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/yhteensopivuus.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/yhteystiedot.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/yhteystiedot.html?rev=1175457&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/yhteystiedot.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/yhteystiedot.html Sun Sep 25 18:12:02 2011
@@ -0,0 +1,116 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+
+
+<head>
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+</head>
+
+<body>
+<div id="fiheader">
+	<div id="fipositioner">
+		<a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle
OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+		<h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+	</div>
+</div>
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+<h1>Yhteystietoja</h1>
+
+<p>OpenOffice.org-projektin kansainvälisen yhteisön yhteystietoja löytyy tämän
sivun alalaidan
+linkeistä. Ohjelmiston suomentamiseen ja suomenkieliseen WWW-sivustoon liittyvissä
kysymyksissä
+voit ottaa yhteyttä seuraaviin henkilöihin:<p>
+
+<dl>
+<dt>Risto I. Jääskeläinen (ristoi@openoffice.org): Finnish native-lang project
co-lead</dt>
+<dd>Suomenkieliset WWW-sivut, ohjelmiston suomennokset, muut projektiin liittyvät
hallinnolliset asiat.</dd>
+</dl>
+
+<p>Huomaa, että yllä olevat sähköpostiosoitteet on tarkoitettu vain OpenOffice.org-projektiin
+ja ohjelmiston kehitykseen liittyviä yhteydenottoja varten. <strong>Älä lähetä
ohjelmiston
+asennukseen tai käyttöön liittyviä kysymyksiä näihin osoitteisiin</strong>,
sillä emme välttämättä
+ehdi vastaamaan niihin. <a href="tuki.html">Käyttäjätukisivulta</a>
löydät parempia paikkoja
+tällaisten kysymysten esittämiseen.</p>
+
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/yhteystiedot.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/yritykset.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/yritykset.html?rev=1175457&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/yritykset.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/yritykset.html Sun Sep 25 18:12:02 2011
@@ -0,0 +1,168 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+
+
+<head>
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+</head>
+
+<body>
+<div id="fiheader">
+	<div id="fipositioner">
+		<a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle
OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+		<h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+	</div>
+</div>
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+<h1>Kaupallinen tuki</h1>
+
+<p>Tälle sivulle on koottu OpenOffice.org -toimisto-ohjelmistolle
+tukipalveluita Suomessa tarjoavien yritysten ja konsulttien yhteystietoja. Tietoja muualla
maailmassa
+toimivista tukea tarjoavista tahoista löytyy osoitteesta
+<a href="http://bizdev.openoffice.org/consultants.html">bizdev.openoffice.org</a>.</p>
+
+<p>Eri yritykset voivat tarjota erityyppisiä palveluita. Jotkut yritykset tarjoavat
tukipalveluita, toiset taas
+ovat erikoistuneet ohjelmistojen kehittämiseen. Alla olevan taulukon tarkoituksena on
antaa viitteitä siitä,
+mistä yrityksistä kannattaa tiedustella minkäkinlaisia palveluita. OpenOffice.org-yhteisö
ei valvo yritysten
+toimintaa, joten emme anna myöskään takuita yksittäisten yritysten asiantuntemuksesta.
Yrityksistä esitetyt
+tiedot ovat yritysten itsensä antamia.</p>
+
+<table class="consultants">
+<caption>OpenOffice.org-tukea tarjoavat yritykset Suomessa</caption>
+<tr><th rowspan="2">Yritys</th><th colspan="7">Yrityksen tarjoamat
palvelut <small><sup>*)</sup></small></th></tr>
+
+<tr><th>K<small>oulutus</small></th><th>M<small>allit
ja makrot</small></th><th>A<small>sennus</small></th>
+<th>H<small>elp desk</small></th><th>J<small>ohdannaiset</small></th><th>L<small>isäosat</small></th>
+<th>O<small>sallistuminen</small></th></tr>
+
+<tr>
+ <td><b>Petrotek Oy</b><br />
+ <a href="http://www.petrotek.fi">http://www.petrotek.fi</a><br />
+ Tukea Windows-, Linux- ja Macintosh-alustoilla peruskäyttöön ja asennukseen Pohjois-Karjalan/Itä-Suomen
alueella</td>
+ <td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td class="supported">A</td><td
class="supported">H</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td>
+</tr>
+<tr>
+ <td><b>Suomen Mactuki</b><br />
+ <a href="http://www.mactuki.fi">http://www.mactuki.fi</a><br />
+ OpenOffice.org- ja muuta Mac-tukea pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Jyväskylässä</td>
+ <td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td class="supported">A</td><td
class="supported">H</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td>
+</tr>
+<tr>
+ <td><b>Tieturi Oy</b><br/>
+ <a href="http://www.tieturi.fi">http://www.tieturi.fi</a><br/>
+ Asiakaskohtaisesti sovitettuna OpenOffice.org-, Linux- ja Windows-koulutusta</td>
+ <td class="supported">K</td><td class="supported">M</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td>
+</tr>
+
+<tr><td colspan="8" class="consultantfooter">
+<b><small><sup>*)</sup></small> Palvelukuvaukset</b>
+<ul>
+<li><b>K</b>: Koulutusta tai koulutusmateriaaleja</li>
+<li><b>M</b>: Kevyttä mukautusta asiakkaan tarpeisiin, kuten esimerkiksi
asiakkaan
+    tarpeen mukaisia makroja tai mallipohjia</li>
+<li><b>A</b>: Käyttöönottoon liittyvää konsultointia (esim.
ohjelmiston soveltuvuuden
+    arviointia), asennustukea tai ohjelmiston jakelua fyysisten
+    tallennusvälineiden avulla</li>
+<li><b>H</b>: Help desk -tyyppistä yleistä neuvontaa eli yksittäisten
käyttöön liittyvien
+    ongelmien ratkaisua</li>
+<li><b>J</b>: Ohjelmiston mukauttamista asiakkaan tarpeisiin itse ohjelmiston
koodia
+    muuttamalla (C++/Java-ohjelmointia ja mukautettujen asennuspakettien
+    rakentamista)</li>
+<li><b>L</b>: Lisäosien kehitystä, joko yksittäisille asiakkaille
tai yleiseen jakeluun</li>
+<li><b>O</b>: Osallistuminen ohjelmiston kehitystyöhön toimittamalla
uusia ominaisuuksia,
+    bugikorjauksia tai muuta materiaalia OpenOffice.org-projektin virallisiin
+    asennuspaketteihin liitettäväksi</li>
+</ul>
+</td></tr>
+
+</table>
+
+<p>Jos yrityksesi tarjoaa tai jos yksityishenkilönä tarjoat
+konsultointia, koulutusta, tukea, räätälöintiä tai muuta vastavaa
+liittyen OpenOffice.orgiin, lähetä yhteystietosi; lähetä
+yhteystietojesi mukana myös valmiit WWW-linkit, jotta ne lisätään
+sivulle.</p>
+
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/yritykset.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message