incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From ksch...@apache.org
Subject svn commit: r1175457 [2/7] - /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/
Date Sun, 25 Sep 2011 18:12:04 GMT
Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/julkiset.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/julkiset.html?rev=1175457&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/julkiset.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/julkiset.html Sun Sep 25 18:12:02 2011
@@ -0,0 +1,482 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+
+
+<head>
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+</head>
+
+<body>
+<div id="fiheader">
+	<div id="fipositioner">
+		<a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+		<h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+	</div>
+</div>
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+<h1>OpenOffice.org julkisissa organisaatioissa</h1>
+
+<ul>
+ <li><a href="opendocument.html">OASIS OpenDocument -asiakirjastandardi</a></li>
+ <li><a href="#uutisia">Uutisia</a></li>
+ <ul>
+  <li><a href="#uutinen_20070914">Toinen laitos Oikeusministeriön Kysymysten ja vastausten käsikirjasta</a> (14.9.2007)</li>
+  <li><a href="#uutinen_20070824">Oikeusministeriöltä raportti OpenDocument-standardista</a> (24.8.2007)</li>
+  <li><a href="#uutinen_20061205">Oikeusministeriö päätti ottaa OpenOfficen käyttöön</a> (5.12.2006)</li>
+  <li><a href="#uutinen_20061101">Toinen laitos Oikeusministeriön Kysymysten ja vastausten käsikirjasta</a> (31.10.2006)</li>
+  <li><a href="#uutinen_20061031">Oikeusministeriö julkaisi OpenOffice-pilotoinnin loppuraportin</a> (31.10.2006)</li>
+  <li><a href="#uutinen_20060918">Oikeusministeriö julkaisi asennuskäsikirjan</a> (18.9.2006)</li>
+  <li><a href="#uutinen_20060606">Oikeusministeriö julkaisi OpenOffice.org-oppaan</a> (6.6.2006)</li>
+  <li><a href="#uutinen_20050929">OpenOffice.orgia suositellaan eduskuntaan</a> (29.9.2005)</li>
+  <li><a href="#uutinen_20050418">Oikeusministeriön selvitys suosittelee siirtymistä OpenOffice.orgiin</a> (18.4.2005)</li>
+ </ul>
+</ul>
+
+<h2><a name="uutisia">Uutisia</a></h2>
+
+<h3><a name="uutinen_20070914">Kolmas laitos Oikeusministeriön Kysymysten ja vastausten käsikirjasta</a> (14.9.2007)</h3>
+<div style="margin-left: 50pt;">
+
+ <img src="kuvat/kirja-om_kvkk_kansi_sml.png" align="right"/>
+
+ <p>Oikeusministeriön julkaisemasta OpenOfficen Kysymysten ja
+ vastausten käsikirjasta on ilmestynyt kolmas laitos. Julkaisu on
+ ilmestynyt sarjassa "Oikeusministeriön julkaisuja" 2007:5
+ (26.8.2007). Tekijät: Kaisa Karjalainen ja Martti Karjalainen, 374
+ sivua, PDF-tiedoston koko 8 Mtavua. PDF-muotoinen verkkoversio
+ löytyy osoitteesta:</p>
+
+ <ul>
+  <li> <a
+  href="http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/Julkaisuja/Julkaisujenarkisto/Oikeusministerionjulkaisuja2007/1187878580037">OpenOffice.org
+  versio 2. Kysymysten ja vastausten käsikirja, kolmas
+  laitos</a>.</li>
+
+ <li><a
+ href="http://www.om.fi/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Content-Length&blobheadervalue1=inline;%20filename=OMJU%202007%205%20.374%20s.pdf&blobheadervalue2=8306962&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1186988342501&ssbinary=true&SSURIapptype=BlobServer&SSURIcontainer=Default&SSURIsession=false&SSURIsscontext=Satellite%20Server">PDF</a>
+ suoraan (374 sivua, 8Mt)</li>
+
+ </ul>
+
+ <p>Uudessa laitoksessa on sivuja 374, eli vanhaan verrattuna yli
+ kolminkertainen määrä. Julkaisua saa vapaasti kopioida ja levittää
+ edelleen. Kolmas laitos ilmestyy aiempien laitosten tapaan myyntiin
+ Editassa syyskuun 2007 aikana. Käsikirjaa voi tilata Editasta 9
+ euron hintaan plus postikulut (n. 8 euroa). Tilaus:</p>
+
+ <p>Edita Prima Oy<br/>
+- Puh. 020 450 011<br/>
+- Sähköposti: asiakaspalvelu.prima@edita.fi<br/></p>
+
+ <p>Oikeusministeriö on julkaissut myös joukon <a
+ href="/mallit.html">mallipohjia</a> yleiseen käyttöön. Vapaasti
+ saataviin malleihin viitataan myös julkaisuissa.</p>
+
+</div>
+
+<h3><a name="uutinen_20070824">Julkaisu: "OpenDocument-standardi asiakirjojen tallennusmuotona"</a> (24.8.2007)</h3>
+<div style="margin-left: 50pt;">
+
+<p><b>Oikeusministeriö julkaisi raportin OpenDocument-asiakirjastandardista</b></p>
+
+ <p>OpenDocument on XML-kieleen pohjautuva tiedostomuoto
+ tyypillisille toimistosovellusten käsittelemille asiakirjoille,
+ kuten tekstiasiakirjoille, laskentataulukoille ja graafisille
+ esityksille. XML-rakenne luo edellytykset asiakirjoja käsittelevien
+ järjestelmien yhteentoimivuudelle ja asiakirjojen sisältämien
+ tietojen jatkokäsittelyn automatisoinnille. OASIS-yhteistyöjärjestön
+ kehittämä avoin OpenDocument-tiedostomuoto hyväksyttiin
+ ISO-standardiksi ISO/IEC 26300 vuonna 2006.</p>
+
+ <p>OpenDocument-raportti on laadittu oikeusministeriön OpenOffice-
+ ja OpenDocument-käyttöönoton yhteydessä suomenkieliseksi
+ perusinformaatioksi tiedostomuodosta ja sen hyväksikäytön
+ tietoteknisistä perusteista. Raportissa on kuvattu yleisellä tasolla
+ OpenDocument-tiedostomuoto, sen rakenne sekä kehittämisen ja
+ standardoinnin tausta. Raportissa on myös yhteenveto tiedostomuodon
+ käyttöönottotilanteesta ja avointen tiedostomuotojen EU-tasoisista
+ suosituksista.</p>
+
+ <p>Raportin teknisessä osuudessa on kuvattu tarkemmin tiedostomuodon
+ rakenne eri asiakirjatyypeille. Tiedostomuodon hyväksikäyttöä on
+ kuvattu useilla käyttötapauksilla ja niiden toteutuksen
+ periaatteilla. Käyttötapauksissa käsitellään asiakirjojen käsittelyn
+ integrointia organisaation tietojärjestelmiin ja integroinnin eri
+ toteutustekniikoita, OpenOfficen käyttöä palvelintilassa,
+ UNO-sovellusrajapinnan käyttöä ja XML-tekniikoiden käyttöä
+ OpenDocument-muotoisten tiedostojen käsittelyssä.</p>
+
+ <p>Oikeusministeriö teki vuonna 2006 päätöksen siirtymisestä
+ OpenOffice.org-ohjelmiston ja OpenDocument-tiedostomuodon
+ käyttöön. Käyttöönotto on alkanut vuoden 2007 alusta lukien.</p>
+
+<ul>
+ <li><a
+ href="http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/Toimintajahallinto/Toiminnanjahallinnonarkisto/Toimintajahallinto2007/1182266164955">OpenDocument-standardi asiakirjojen tallennusmuotona</a> (<a
+ href="http://www.om.fi/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Content-Length&blobheadervalue1=inline;%20filename=OMTH%202007%2025%2082%20sivua.pdf&blobheadervalue2=1267210&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1186988191203&ssbinary=true&SSURIapptype=BlobServer&SSURIcontainer=Default&SSURIsession=false&SSURIsscontext=Satellite%20Server">PDF</a>,
+ 82 sivua, 1,2 Mt) - Oikeusministeriö</li>
+
+ <li>tai tämän sivuston <a href="http://fi.openoffice.org/dokumentaatio.html">dokumentaatio</a>-sivulta.</a>
+</ul>
+
+</div>
+
+<h3><a name="uutinen_20070730">Oikeusministeriö julkaisi mallioppaan</a> (30.7.2007)</h3>
+<div style="margin-left: 50pt;">
+
+<p><b>Oikeusministeriö julkaisi OpenOfficen Mallioppaan</b></p>
+
+<p>Malliopas käsittelee mallipohjien, SFS 2487 -vakioasettelun ja
+lomakkeiden toteuttamista OpenOffice-ohjelmistolla, sekä tyylien
+käyttöä. Oppaan ensimmäinen painos on laajuudeltaan 70 sivua. Opas on
+vapaasti ladattavissa osoitteesta <a
+href="http://fi.openoffice.org/dokumentaatio.html">http://fi.openoffice.org/dokumentaatio.html</a>. Oppaan
+on kirjoittanut Marko Grönroos.</p>
+
+</div>
+
+<h3><a name="uutinen_20061205">Oikeusministeriö päätti ottaa OpenOfficen käyttöön</a> (5.12.2006)</h3>
+<div style="margin-left: 50pt;">
+
+<p><b>Oikeusministeriö on tehnyt virallisen päätöksen ottaa käyttöön
+OpenOffice.org-ohjelmiston ministeriön toimisto-ohjelmana vuoden 2007
+alusta lukien. Samassa yhteydessä oikeusministeriössä ja sen
+hallinnonalalla otetaan käyttöön OpenDocument-tiedostomuotostandardi
+asiakirjojen tallennusmuotona.</b></p>
+
+<p>Oikeusministeriö julkaisi <a href="#uutinen_20050418">keväällä
+2005</a> selvityksen, jonka tuloksena suositeltiin siirtymistä
+OpenOfficeen. Selvityksen jälkeen käynnistettiin yli 150 henkilöä
+käsittänyt OpenOffice-pilotointi, joka päättyi syyskuussa
+2006. Pilotointi osoitti, että OpenOfficen toiminnot kattavat
+oikeusministeriön hallinnonalan tarpeet ja että ohjelmiston
+yhteensopivuus Microsoft Officeen on korkeatasoinen.</p>
+
+<p>Käyttöönoton valmistelutoimenpiteenä ministeriön ja sen
+hallinnonalan 10000 Windows-työasemaa varustetaan OpenOffice.org
+-ohjelmistolla ja OpenDocument-valmiuksilla vuoden 2006 loppuun
+mennessä. OpenOffice.org korvaa ministeriön hallinnonalalla nykyisin
+käytössä olevan Lotus SmartSuite -ohjelmiston, ja käyttöönoton
+päätyttyä OpenOffice.org kattaa kokonaiskäytöstä noin 85% ja Microsoft
+Office noin 15%.</p>
+
+<p>Pilotoinnissa oli käytössä OpenOffice.org versio 2, joka käyttää
+asiakirjojen oletustallennusmuotona <a
+href="/opendocument.html">OpenDocument-standardin</a> mukaista
+tiedostomuotoa. OpenDocument on toukokuussa 2006 hyväksytty
+kansainväliseksi ISO-standardiksi (ISO 26300).</p>
+
+<p>Oikeusministeriö on julkaissut hankkeeseen liittyen seuraavat
+julkaisut:</p>
+
+ <ul>
+  <li><a href="http://www.om.fi/30801.htm">Oikeusministeriön hallinnonalan toimisto-ohjelmaselvitys</a></li>
+
+  <li><a
+  href="http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/Julkaisusarjat/Toimintajahallinto/Toiminnanjahallinnonarkisto/Toimintajahallinto2006/1160733641585">2006:29
+  Oikeusministeriön OpenOffice-pilotoinnin loppuraportti</a> (<a
+  href="http://www.om.fi/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Content-Length&blobheadervalue1=inline;%20filename=OMTH%202006%2029%20loppuraportti.pdf&blobheadervalue2=1594528&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1162314647290&ssbinary=true&SSURIapptype=BlobServer&SSURIcontainer=Default&SSURIsession=false&SSURIsscontext=Satellite%20Server">PDF</a>,
+  78 sivua).</li>
+
+  <li><a
+  href="http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/Julkaisusarjat/Toimintajahallinto/Toiminnanjahallinnonarkisto/Toimintajahallinto2006/1157538492255">OpenOffice.org
+  2.0 Asennuskäsikirja</a></li>
+
+  <li><a
+  href="http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/Julkaisusarjat/Oikeusministerionjulkaisuja/Julkaisujenarkisto/Oikeusministerionjulkaisuj
+  a2006/1161942336573">Openoffice.org versio 2. Kysymysten ja
+  vastausten käsikirja. Toinen, uudistettu laitos</a> (<a
+  href="http://www.om.fi/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Content-Length&blobheadervalue1=inline;%20filename=OMJU%202006%2012%20kysymysten%20ja%20vastausten%20k%C3%A4sikirja%20252%20s.pdf&blobheadervalue2=5612785&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1162314647307&ssbinary=true&SSURIapptype=BlobServer&SSURIcontainer=Default&SSURIsession=false&SSURIsscontext=Satellite%20Server">PDF</a>,
+  252 sivua, 5,3Mt)</li>
+ </ul>
+
+</div>
+
+<h3><a name="uutinen_20061101">Toinen laitos Oikeusministeriön Kysymysten ja vastausten käsikirjasta</a> (1.11.2006)</h3>
+<div style="margin-left: 50pt;">
+
+ <p>Toukokuussa ilmestyneestä OpenOfficen kysymysten ja vastausten
+ käsikirjasta on ilmestynyt uusi laitos. Julkaisu valmistui
+ 22.10.2006 ja on ilmestynyt sarjassa "Oikeusministeriön julkaisuja"
+ 2006:12. PDF-muotoinen verkkoversio löytyy osoitteesta:</p>
+
+ <ul>
+  <li><a
+  href="http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/Julkaisusarjat/Oikeusministerionjulkaisuja/Julkaisujenarkisto/Oikeusministerionjulkaisuj
+  a2006/1161942336573">Openoffice.org versio 2. Kysymysten ja
+  vastausten käsikirja. Toinen, uudistettu laitos</a>.</li>
+
+  <li><a href="http://www.om.fi/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Content-Length&blobheadervalue1=inline;%20filename=OMJU%202006%2012%20kysymysten%20ja%20vastausten%20k%C3%A4sikirja%20252%20s.pdf&blobheadervalue2=5612785&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1162314647307&ssbinary=true&SSURIapptype=BlobServer&SSURIcontainer=Default&SSURIsession=false&SSURIsscontext=Satellite%20Server">
+  PDF</a> suoraan (5,35 Mt)</li>
+ </ul>
+
+ <p>Uudessa laitoksessa on sivuja 252, eli vanhaan verrattuna yli
+ kolminkertainen määrä. PDF-tiedoston kokokin on muhkea 5
+ Mt. Julkaisua saa vapaasti kopioida ja levittää edelleen. Käsikirjaa
+ voi tilata Editasta 9 euron hintaan plus postikulut (n. 8
+ euroa). Tilaus:</p>
+
+ <p>Edita Prima Oy<br/>
+- Puh. 020 450 011<br/>
+- Sähköposti: asiakaspalvelu.prima@edita.fi<br/></p>
+
+ <p>Oikeusministeriö on julkaissut myös joukon <a
+ href="/mallit.html">mallipohjia</a> yleiseen käyttöön. Vapaasti
+ saataviin malleihin viitataan myös julkaisuissa.</p>
+
+</div>
+
+<h3><a name="uutinen_20061031">Oikeusministeriö julkaisi loppuraportin</a> (31.10.2006)</h3>
+
+<div style="margin-left: 50pt;">
+
+ <p>Oikeusministeriö julkaisi loppuraportin
+OpenOffice-siirtymähankkeen pilotoinnista. Raportti perustuu
+oikeusministeriössä tehtyyn toimisto-ohjelmien selvitystyöhön, johon
+liittyen vuoden 2005 lopussa käynnistettiin OpenOffice-ohjelmiston
+pilotointi. Pilotointi käsitti ajanjakson 1.12..2005 - 30.9.2006, ja
+siihen osallistui yli 150 henkilöä hallinnonalan virastoista lähinnä
+Hämeenlinnan alueelta.</p>
+
+ <p>Loppuraportista on luettavissa ilotoinnin tuloksena on selvitetty
+OpenOffice.orgin</p>
+
+<ol>
+
+ <li>toiminnallinen riittävyys hallinnonalan työtehtävien suorittamiseen</li>
+
+ <li>yhteentoimivuus muihin käytössä oleviin toimisto-ohjelmiin siirryttäessä OpenOffice-ohjelmiston käyttöön</li>
+
+ <li>koulutuksen rakenne, sisältö ja koulutusta tukevat aineistot</li>
+
+ <li>käyttöönoton koulutustarve</li>
+
+ <li>käytön tukitarve</li>
+
+ <li>työasemamallinnus ja asennuksen ohjeistaminen</li>
+
+</ol>
+
+<p>OpenOfficen version 2 jakelu aloitettiin keväällä 2006
+oikeusministeriön ja sen hallinnonalan Windows XP -työasemiin. Jakelun
+valmistuessa vuodenvaihteessa 2006/2007 OpenOffice on asennettuna
+käyttövalmiiksi noin 10 000 Windows XP -työasemaan.</p>
+
+ <p><a href="http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/Julkaisusarjat/Toimintajahallinto/Toiminnanjahallinnonarkisto/Toimintajahallinto2006/1160733641585">2006:29 Oikeusministeriön OpenOffice-pilotoinnin loppuraportti</a> (<a href="http://www.om.fi/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Content-Length&blobheadervalue1=inline;%20filename=OMTH%202006%2029%20loppuraportti.pdf&blobheadervalue2=1594528&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1162314647290&ssbinary=true&SSURIapptype=BlobServer&SSURIcontainer=Default&SSURIsession=false&SSURIsscontext=Satellite%20Server">PDF</a>, 78 sivua).</p>
+
+</div>
+
+<h3><a name="uutinen_20060918">Oikeusministeriö julkaisi asennuskäsikirjan</a> (18.9.2006)</h3>
+
+<div style="margin-left: 50pt;">
+
+ <p>Raportti perustuu oikeusministeriössä tehtyyn toimisto-ohjelmien
+selvitystyöhön ja vuoden 2005 lopussa käynnistettyyn OpenOffice-ohjelmiston
+pilotointiin. Käsikirjassa on kuvattu ja ohjeistettu yksityiskohtaisesti
+OpenOffice-version 2 asennusmalli ja sen käyttö oikeusministeriön
+hallinnonalalla. Asennusmalli käsittää seuraavat kokonaisuudet:</p>
+
+<ol>
+<li> suomenkielinen OpenOffice-perusasennus</li>
+<li> perusasennus täydennettynä käyttöasetusten säädöllä</li>
+<li> ruotsinkielisen käyttöliittymävalinnan käyttöönotto</li>
+<li> suomen kielen oikoluvun ja tavutuksen käyttöönotto</li>
+<li> vieraiden kielten oikoluvun ja tavutuksen käyttöönotto</li>
+<li> oman oletustekstipohjan suunnittelu ja käyttöönotto</li>
+<li> MultiSave-lisämoduulin käyttöönotto</li>
+<li> leikekuvakirjaston käyttöönotto</li>
+<li> ruotsinkielisen toimipisteen asennusmalli</li>
+</ol>
+
+<p>Käsikirjassa kuvatulla asennusmallilla aloitettiin keväällä 2006
+OpenOffice-version 2 jakelu oikeusministeriön ja sen hallinnonalan Windows
+XP -työasemiin. Jakelun valmistuessa vuodenvaihteessa 2006/2007 OpenOffice
+on asennettuna tämän mallin mukaisesti käyttövalmiiksi noin 10 000 Windows
+XP -työasemaan.</p>
+
+<p>Asennuskäsikirja on laadittu niin, että se olisi käyttökelpoinen sekä
+yksityishenkilöille että organisaatioille, jotka harkitsevat OpenOfficen
+käyttöönottoa. Käsikirjassa on esitetty kattavasti monet erilaiset
+asennusmenettelyt, joista lukija voi valita omaan tarkoitukseensa sopivan
+OpenOffice-asennuskokoonpanon. Jokainen asennusmalliin kuuluva menettely on
+käsitelty täysin itsenäisenä tekstikokonaisuutena, jonka lukeminen ja
+käyttö ei vaadi muiden tekstikokonaisuuksien läpikäyntiä. Esitystavassa on
+lisäksi pyritty sellaiseen tarkkuuteen ja havainnollisuuteen, että myös
+tietotekniikkaan vähemmän perehtynyt henkilö pystyy vaikeuksitta tekemään
+käsikirjassa kuvatut toimenpiteet.</p>
+
+<p>Asennuskäsikirja on julkinen asiakirja, jota saa vapaasti kopioida ja
+levittää edelleen.</p>
+
+
+</div>
+
+<h3><a name="uutinen_20060606">Oikeusministeriö julkaisi OpenOffice.org-oppaan</a> (6.6.2006)</h3>
+
+<div style="margin-left: 50pt;">
+ <p><b>Oikeusministeriö on julkaissut Kysymysten ja vastausten
+ käsikirjan, joka sisältää vastauksia OpenOffice.org-pilotoinnin
+ aikana esille tulleeseen keskeisiin kysymyksiin.</b></p>
+
+ <p>Pilotoinnin aikana syntynyt opas on osa Oikeusministeriön
+ hanketta siirtää 8 500 nykyistä Lotus SmartSuiten käyttäjää
+ OpenOffice.orgiin.</p>
+
+ <p>Merkittävä osa raportin sisällöstä käsittelee tiedostomuotojen
+ hallintaa ja yhteentoimivuutta muihin toimisto-ohjelmiin. Raportissa
+ on kuvattu yksityiskohtaisesti tiedostomuotojen hallinta ja
+ käytännön periaatteet yhteentoimivuudessa Lotus SmartSuite ja
+ Microsoft Office -ohjelmistoihin.</p>
+
+ <p>Raportissa on kuvattu myös monikielisen asiakirjatuotannon
+ käyttäminen OpenOfficessa. Mukana on ohjeistus suomen- ja
+ ruotsinkielisen käyttöliittymän hallintaan sekä useiden eri kielten
+ oikoluvun ja tavutuksen käyttöön ja käyttöönottoon. Raportissa
+ arvioidaan myös OpenOfficen toimintojen riittävyyttä ja
+ monipuolisuutta.</p>
+
+ <p>Julkaisu on ladattavissa Oikeusministeriön sivustolta: <a
+ href="http://www.om.fi/35953.htm">OpenOffice.org versio
+ 2. Kysymysten ja vastausten käsikirja</a> (<a
+ href="http://www.om.fi/uploads/qmwzmnv3ygt8.pdf">pdf</a>).</p>
+
+</div>
+
+<h3><a name="uutinen_20050929">OpenOffice.orgia suositellaan eduskuntaan</a> (29.9.2005)</h3>
+
+<div style="margin-left: 50pt;">
+ <p><b>Kansanedustajat Hanna-Leena Hemming (kok) ja Jyrki Kasvi
+ (vihr) vaativat, että eduskunnan on aloitettava valmistelu Linuxiin
+ ja OpenOffice.orgiin siirtymiseksi.</b></p>
+
+ <p>Hemmingin ja Kasvin mukaan valmistelu aloitettava pian, jos
+ Linuxia halutaan käyttää laajasti eduskunnan työasemissa vuonna 2011
+ alkavalla vaalikaudella. Heidän mukaansa esimerkiksi
+ OpenOffice.org-ohjelmiston testaaminen ja pilotointi olisi
+ aloitettava jo ensi vaalikauden aikana.</p>
+
+ <p>Hemmingin ja Kasvin mielestä julkishallinnon tietojärjestelmissä
+ on pyrittävä avoimiin, standardoituihin tiedon esitysmuotoihin,
+ jotka eivät sido viranomaisia yhden ohjelmistovalmistajan
+ asiakkaiksi.</p>
+
+ <p>Heidän mukaansa eduskunnan tulisi toimia edelläkävijänä ja
+ aloittaa siirtyminen avoimen lähdekoodin tietojärjestelmiin ja
+ avoimiin tiedostoformaatteihin.</p>
+</div>
+
+<h3><a name="uutinen_20050418">Oikeusministeriön selvitys suosittelee siirtymistä OpenOffice.orgiin</a> (18.4.2005)</h3>
+<div style="margin-left: 50pt;">
+
+ <p><b>Oikeusministeriö on julkaissut selvityksen, jossa annetaan
+ suositukset oikeusministeriön hallinnonalan 10.000:ssa työasemassa
+ käytettäviksi tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan ja graafisten
+ esitysten ohjelmiksi.</b></p>
+
+ <p>Selvityksen mukaan OpenOffice.orgiin vahvasti painottuvan
+ yhdistelmämallin (85% OOo ja 15% MSO) kokonaishinnaksi tulee alle
+ puolet puhtaaseen Microsoft Office -pohjaiseen ratkaisuun
+ verrattuna.</p>
+
+ <p>OpenOffice.orgin tärkeimmiksi eduiksi mainitaan korkea
+ yhteensopivuus Microsoft Officen kanssa, avoin XML-tiedostomuoto,
+ tuki OASIS OpenDocument XML-standardille, edullinen investointi- ja
+ käyttökustannus, avoimen lähdekoodin periaatteet ja vähäiset
+ tietoturvariskit.</p>
+
+ <p>Selvityksessä on tarkasteltu laajalti mualla Euroopassa ja
+ Suomessa tehtyjä ratkaisuja. Ulkomaisista julkisista
+ OpenOffice.org-ratkaisuista selvitys mainitsee mm. Ranskan poliisin
+ (80.000 työasemaa) ja sisäministeriön (15.000 työasemaa), Münchenin
+ (14.000 työasemaa), sekä useita muita. Suomalaisista ratkaisuista
+ mainitaan mm. Suomen lähi- ja perushoitajaliiton (vajaa 400
+ työasemaa) ja Invalidiliiton (yli 1000 työasemaa).</p>
+
+<ul>
+ <li>Kts. <a href="http://www.om.fi/30801.htm">Oikeusministeriön hallinnonalan toimisto-ohjelmaselvitys</a></li>
+</ul>
+
+</div>
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/julkiset.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaavat.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaavat.html?rev=1175457&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaavat.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaavat.html Sun Sep 25 18:12:02 2011
@@ -0,0 +1,140 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+
+
+<head>
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+</head>
+
+<body>
+<div id="fiheader">
+	<div id="fipositioner">
+		<a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+		<h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+	</div>
+</div>
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+<h1>Kaavojen muokkaus</h1>
+
+<p>
+<a href="kaappaukset/kaappaus-kaava-01.png"><img align="right" border="0" src="kaappaukset/kaappaus-kaava-01-peukalo.png" width="192" height="154" alt="Kuvaruutu"/></a>
+
+OpenOffice.org tarjoaa edistyneen kaavaeditorin tekstiin liitettyjen
+matemaattisten kaavojen muokkaamiseen.</p>
+
+<p><b><i>Uusi kaava</i></b> lisätään valikosta
+<b><u>L</u>isää</b>/<b>O<u>b</u>jekti</b>/<b><u>K</u>aava</b>. Tämä luo uuden tyhjän
+kaavaobjektin ja avaa kaavaeditorin.</p>
+
+<p><b><i>Olemassaolevaa kaavaa voi muokata</i></b> napsauttamalla sitä vasemmalla
+hiiripainikkeella kahdesti tai painamalla näppäimistöltä
+<b>Shift</b>+<b>F5</b>, joka valitsee seuraavan objektin, ja
+painamalla <b>Enter</b> objektin avaamiseksi. Muokkaustilasta pääsee
+pois <b>Esc</b>-näppäimellä.</p>
+
+<div align="center">
+<img border="0" src="kaappaukset/kaappaus-kaava-02.png" width="415" height="428" alt="Kaava"/>
+</div>
+
+<p>Kaavojen kirjoittamisessa käytetään erityistä kuvauskieltä,
+joka käytön myötä osoittautuu useimmiten varsin
+näppäräksi. Symbolivalikoima-ikkuna, jonka saa näkyviin valikosta
+<b>Näytä</b>/<b>Symbolivalikoima</b>, auttaa ohjauskoodien
+kirjoittamisessa.</p>
+
+<p>Kaavojen muotoilua voi muuttaa seuraavien ominaisuuksien osalta:</p>
+
+<ul>
+ <li>Fontti ja fonttikoko</li>
+ <li>Välistys</li>
+ <li>Tasaus</li>
+ <li>Kaavan muotoilu sen mukaan onko se tekstirivissä vai omalla rivillään</li>
+ <li>Kaavakehyksen (ja kehystyylin) muotoiluasetukset ohjelmasta johon kaava on upotettu</li>
+</ul>
+
+<p>Kaavat ovat lisäksi tuotavissa ja vietävissä yleisessä
+MathML-standardin mukaisessa muodossa.</p>
+
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kaavat.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kielityokalut.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kielityokalut.html?rev=1175457&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kielityokalut.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kielityokalut.html Sun Sep 25 18:12:02 2011
@@ -0,0 +1,153 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+
+
+<head>
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+</head>
+
+<body>
+<div id="fiheader">
+	<div id="fipositioner">
+		<a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+		<h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+	</div>
+</div>
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+<h1>Suomen kielen oikoluku ja tavutus</h1>
+
+<p>OpenOffice.orgin mukana ei tavallisesti tule suomen kielen kirjoituksen aputyökaluja
+(kuten oikolukua, tavutusta tai kieliopin tarkistinta). Nämä eivät myöskään sisälly
+tältä sivustolta jaettavaan suomen kielen kielipakettiin, sillä kielipaketti sisältää
+ainoastaan OpenOffice.orgin suomenkielisen käyttöliittymän. Erillisiä työkalupaketteja
+on kuitenkin saatavilla.</p>
+
+<h2>Saatavuus</h2>
+<p>OpenOffice.orgille saatavilla olevat kirjoituksen aputyökalut perustuvat yleensä
+<a href="http://voikko.sourceforge.net/">Voikkoon</a>.
+Joissakin Linux-jakeluissa Voikko tulee
+käyttöjärjestelmän mukana. Muissa käyttöjärjestelmissä Voikko voidaan asentaa
+lisäosana.</p>
+<p>Nykyään Voikko tarjoaa OpenOffice.orgiin oikoluvun, tavutuksen ja
+kieliopin tarkistimen. Kieliopin tarkistinta ei ole saatavilla Windows-käyttöjärjestelmälle.
+Synonyymisanastoa Voikossa ei vielä ole.</p>
+
+<h2>Linux-jakelun mukana</h2>
+<p>Linuxissa oikoluku ja tavutus toimivat parhaiten käytettäessä
+käyttöjärjestelmän mukana tulevaa OpenOffice.orgia. Esimerkiksi uusimmissa
+<a href="http://www.ubuntu-fi.org/">Ubuntuissa</a> Voikkoon perustuva
+oikoluku ja tavutus ovat käytettävissä
+heti käyttöjärjestelmän asennuksen jälkeen, jos asennuksen yhteydessä
+on valittu asennettavaksi suomen kielen tuki.</p>
+
+<h2>Lisäosat Windows- ja OS X -käyttöjärjestelmille</h2>
+
+<p>Voikkoon perustuvat kirjoituksen aputyökalut ovat saatavilla OpenOffice.orgin
+versiolle 2.2 tai uudemmille. Linkkejä asennuspaketteihin löytyy
+<a href="http://voikko.sourceforge.net/ports.html">Voikko-projektin
+sivuilta</a>.</p>
+
+<h2>Kielityökaluja muille kielille</h2>
+
+<p>Alla on suoria linkkejä joihinkin suomessa puhuttavien kielten kielityökaluihin.
+<a href="http://extensions.services.openoffice.org/dictionary">Lisäosapalvelun
+hakutoiminnolla</a> voi etsiä kieliltyökaluja muille kielille.</p>
+
+<table class="downloadtable">
+ <tr><th>Kieli</th><th>Oikoluku</th><th>Tavutus</th><th>Synonyymisanasto</th>
+  <th>Kieliopin tarkistus</th></tr>
+ <tr><th>suomi</th><td colspan="2"><a href="http://voikko.sourceforge.net/ports.html">Voikko</a></td>
+  <td class="graycell">-</td><td><a href="http://voikko.sourceforge.net/ports.html">Voikko</a> (ei Windows-versioissa)</td></tr>
+ <tr><th>ruotsi</th><td><a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/dict-sv">dict-sv</a></td>
+  <td><a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/Swedish_hyph_patterns">hyph-sv</a></td>
+  <td><a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/SweThes">SweThes</a></td>
+  <td><a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/languagetool">LanguageTool</a></td></tr>
+ <tr><th>pohjoissaame</th><td><a href="http://www.divvun.no/doc/proof/spelling/X-spell/install_use_OOo3x.html">Divvun</a>
+  </td><td colspan="3" class="graycell">-</td></tr>
+ <tr><th>englanti (britti- ja amerikan-)</th><td colspan="3">(asennetaan valmiiksi OpenOffice.orgin mukana)</td>
+  <td><a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/languagetool">LanguageTool</a></td></tr>
+</table>
+
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kielityokalut.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kiitokset.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kiitokset.html?rev=1175457&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kiitokset.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kiitokset.html Sun Sep 25 18:12:02 2011
@@ -0,0 +1,112 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+
+
+<head>
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+</head>
+
+<body>
+<div id="fiheader">
+	<div id="fipositioner">
+		<a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+		<h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+	</div>
+</div>
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+<h2>Kiitokset</h2>
+
+<ul>
+<li>Sun Microsystemsille, joka avasi lähdekoodin
+OpenOffice.org-toimisto-ohjelmistolle ja tukee OpenOffice.org-projektia.
+<li>OpenOffice.org-projektiin osallistuneilla: <a
+href="http://www.openoffice.org/welcome/credits.html">credits</a>.
+<li>OpenOffice.org-projektin ylläpitäjille.
+<li>Marko Grönroosille suomennoksesta.</li>
+<li>Slovenian ja tsekin lokalisointiprojekteille, erityisesti Pavel Janikille.
+<li>Kaikille, jotka tavalla tai toisella jakavat OpenOffice.org-toimisto-ohjelmaa.
+</ul>
+
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/kiitokset.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/lataa.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/lataa.html?rev=1175457&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/lataa.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/lataa.html Sun Sep 25 18:12:02 2011
@@ -0,0 +1,175 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+
+
+<head>
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+</head>
+
+<body>
+<div id="fiheader">
+	<div id="fipositioner">
+		<a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+		<h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+	</div>
+</div>
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+<h1 align="center">Lataa Openoffice.org käyttöösi</h1>
+
+<h2 align="center">Suomenkieliset asennuspaketit</h2>
+
+<table class="downloadlinks">
+<tr><td><a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/fi/3.3.0/OOo_3.3.0_Win_x86_install-wJRE_fi.exe"><small>OpenOffice.org 3.3 + JRE</small><br /> Windowsille</a></td></tr>
+<tr><td><a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/fi/3.2.1/OOo_3.2.1_MacOS_x86_install_fi.dmg"><small>OpenOffice.org 3.2.1</small><br /> Mac OS X:lle (Intel)</a></td></tr>
+<tr><td><a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/fi/3.3.0/OOo_3.3.0_MacOS_PPC_install_fi.dmg"><small>OpenOffice.org 3.3</small><br /> Mac OS X:lle (PPC)</a></td></tr>
+</table>
+
+<ul>
+<li><a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/fi/3.3.0/OOo_3.3.0_Win_x86_install_fi.exe">OpenOffice.org 3.3 Windowsille ilman Java-ajoympäristöä (JRE)</a></li>
+<li><a href="http://sv.openoffice.org/get/">Ruotsinkieliset asennuspaketit</a></li>
+<li><a href="http://download.openoffice.org/">Englanninkieliset asennuspaketit</a></li>
+<li><a href="asennus.html">Järjestelmävaatimukset, asennusohjeet, tietoja esteettömyystuesta ja
+    asennuspaketteja muille käyttöjärjestelmille (mm. Linux)</a></li>
+<li><a href="julkaisutiedot.html">Tunnettuja ja korjattuja vikoja</a></li>
+<li><a href="cdrom.html">OpenOffice.org CD-ROM-levyllä</a></li>
+</ul>
+
+<p>Asennusohjeet lyhyesti:</p>
+
+<dl class="instructions">
+<dt>Windows</dt>
+<dd>Asennus Windowsissa tapahtuu lataamalla
+asennuspaketti ja napsauttamalla asennuspakettitiedostoa. Tämä purkaa
+paketin väliaikaiseen kansioon ja käynnistää varsinaisen
+asennusohjelman. Väliaikaisen kansion voi poistaa asennuksen
+jälkeen.</dd>
+
+<dt>OS X</dt>
+<dd>Asennus tapahtuu lataamalla asennuspaketti ja napsauttamalla
+asennuspakettitiedostoa. Avautuvassa ikkunassa oleva OpenOffice.org-kuvake
+vedetään ja pudotetaan kansioon, jonne ohjelmisto halutaan asentaa (esimerkiksi
+Applications).</dd>
+</dl>
+
+<h2>Tavutus ja oikoluku</h2>
+<p>Yllä olevat asennuspaketit sisältävät oikoluvun ja tavutuksen mm. englannin kielelle sekä
+pelkän oikoluvun ruotsin kielelle. Suomen kielen tavutus ja oikoluku eivät sisälly näihin asennuspaketteihin,
+mutta ne voi asentaa lisäosana.</p>
+<ul>
+<li>Lataa tavutus- ja oikolukulisäosa suomen kielelle: <a href="http://www.puimula.org/htp/ooo/voikko.html">Windows</a> |
+<a href="http://www.puimula.org/htp/ooo/voikko-mac.html">OS X</a></li>
+<li><a href="kielityokalut.html">Lisää tietoa kielityökaluista</a></li>
+</ul>
+
+<!--
+<h2>Käyttöliittymän lisäkielipaketit</h2>
+
+<p>Jos haluat käyttää jo asentamaasi OpenOffice.orgia jollain toisella toisella OpenOffice.orgin tukemasta
+yli 70 kielestä, voit asentaa siihen lisäkielipaketin. Nämä kielipaketit eivät vaikuta oikoluvun tai
+tavutuksen toimintaan.</p>
+<table class="downloadtable">
+  <tr>
+   <td>
+    <a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/fi/3.2.1/OOo_3.2.1_Win_x86_langpack_fi.exe">Kielipaketti Windowsille (suomi, versio 3.2.1)</a>
+   </td>
+  </tr>
+</table>
+
+<p>Kielipaketin asennuksen jälkeen käyttöliittymän kieltä voi vaihtaa valikosta <b>Työkalut - Asetukset - Kieliasetukset
+- Kielet</b> kohdasta <b>Käyttöliittymä</b>.</p>
+-->
+
+<h2>Lisäosia ja asiakirjamalleja</h2>
+
+<ul>
+ <li><a href="mallit.html">Suomenkielisiä asiakirjamalleja Writerille</a></li>
+ <li><a href="http://extensions.services.openoffice.org/">Lisäosia ohjelman toiminnan laajentamiseksi</a>
+ (englanniksi)</li>
+ <li>Jotkin OpenOffice.orgin toiminnot, kuten Base-tietokantasovellus ja ohjattu kirjeiden luonti vaativat
+ Java-ajoympäristön. Se on asennettu valmiiksi useimpiin markkinoilla oleviin tietokoneisiin. Jos
+ sitä ei kuitenkaan koneessasi ole, voit ladata sen <a href="http://java.com/">Java-lataussivulta</a>
+ (englanniksi).</li>
+</ul>
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/lataa.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/lisenssit.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/lisenssit.html?rev=1175457&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/lisenssit.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/lisenssit.html Sun Sep 25 18:12:02 2011
@@ -0,0 +1,121 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+
+
+<head>
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+</head>
+
+<body>
+<div id="fiheader">
+	<div id="fipositioner">
+		<a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+		<h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+	</div>
+</div>
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+<h1>Lisensseistä</h1>
+
+<p>OpenOffice.org-toimisto-ohjelmistoa jaetaan 
+<a href="http://www.openoffice.org/licenses/lgpl_license.html">LGPL</a>-lisenssin
+version 3 alaisuudessa. Tämä lisenssi täyttää <a href="http://www.fsf.org/">Free Software Foundationin</a>
+asettamat <a href="http://fi.wikipedia.org/wiki/Vapaa_ohjelmisto">vapaan ohjelmiston</a> vaatimukset:</p>
+
+<ul>
+<li>vapaus käyttää ohjelmaa mihin tahansa tarkoitukseen</li>
+<li>vapaus muokata ohjelmaa omien tarpeiden mukaan</li>
+<li>vapaus levittää ohjelman kopioita joko ilmaiseksi tai maksua vastaan</li>
+<li>vapaus levittää ohjelman muokattuja versioita, niin että yhteisö voi hyötyä muutoksista.</li>
+</ul>
+
+<p>Myöd <a href="http://www.opensource.org/">Open Source Initiative</a> on hyväksynyt LGPL-lisenssin avoimen
+lähdekoodin lisenssiksi.</p>
+
+<p>OpenOffice.org-projekti käyttää WWW-sivustoillaan myös muita, pääosin vapaita lisenssejä. Katso näistä tarkemmin
+lisenssejä koskevalta <a
+href="http://www.openoffice.org/FAQs/faq-licensing.html">FAQ-sivulta</a>.</p>
+
+
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/lisenssit.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/lokalisointi.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/lokalisointi.html?rev=1175457&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/lokalisointi.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/lokalisointi.html Sun Sep 25 18:12:02 2011
@@ -0,0 +1,245 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+
+
+<head>
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+</head>
+
+<body>
+<div id="fiheader">
+	<div id="fipositioner">
+		<a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+		<h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+	</div>
+</div>
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+<h1>OpenOffice.orgin suomentaminen</h1>
+
+<p>OpenOffice 1.1-sarjan suomennokset ovat Marko Grönroosin
+tekemiä. Nämä suomennokset pohjautuvat 1.0-sarjan käännöksiin, jotka
+ovat alun perin Kongo Groupin teettämiä ja Sun Microsystemsin
+sittemmin ostamia. Versioita 2.0 - 2.4 suomensivat Marko Grönroos
+ja Harri Pitkänen. 3.x-sarjan versioita ovat suomentaneet Harri Pitkänen
+ja Risto Jääskeläinen.</p>
+
+<h2>Suomennetut ohjelmapaketit</h2>
+
+<p>Tältä sivustolta levitettävät suomenkieliset ohjelmapaketit
+rakentaa Pavel Janík. Lisäksi ainakin Debian GNU/Linuxin ja
+Ubuntun mukana tuleva OpenOffice.org käyttää näitä samoja
+ajan tasalla olevia suomennoksia. Muuta kautta asennetut versiot OpenOffice.orgista
+sekä muut OpenOffice.orgiin perustuvat tuotteet käyttävät suomennoksista Sun
+Microsystemsin versiota, joka on lähes sama mutta josta usein puuttuvat viimeisimmät
+ennen julkaisua tehdyt suomennoskorjaukset.</p>
+
+<h2>Suomennostehtäviä</h2>
+
+<!-- FIXME: tehtävät priorisoitava, osa tiedoista voi edelleen olla vanhentuneita -->
+
+<p><b>Jos haluat osallistua suomennostyöhön, liity postituslistalle
+(dev@fi.openoffice.org) ja valitse jokin alla olevista
+tehtävistä.</b></p>
+   <p>Valitse yksi dokumentti kerrallaan. Katso lähdelinkistä, mikä yksittäinen dokumentti
+   kiinnostaa sinua. Kerro postituslistalla, mitä olet tekemässä (dev@fi.openoffice.org).</p>
+
+   <table cellpadding="2" cellspacing="2" border="0"
+ style="width: 80%; text-align: left;">
+    <tbody>
+     <tr>
+      <td style="vertical-align: top; font-weight: bold;"></td>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(204, 204, 204); font-weight: bold;">Kuvaus</td>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(204, 204, 204); font-weight: bold;">Lähde</td>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(204, 204, 204); font-weight: bold;">Suomennoksen
+sijainti</td>
+      <td style="vertical-align: top; background-color: rgb(204, 204, 204); font-weight: bold;">Suomennettu</td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(204, 204, 204);"><span
+ style="font-weight: bold;">Usein kysytyt kysymykset</span></td>
+      <td style="vertical-align: top;">Lyhyitä
+kysymys-vastaus-pareja ohjelmistosta ja sen käytöstä.</td>
+      <td style="vertical-align: top;"><a
+ href="http://documentation.openoffice.org/faqs/index.html">User FAQ</a></td>
+      <td style="vertical-align: top;">fi.openoffice.org</td>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(255, 204, 204);">Ei</td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(204, 204, 204); font-weight: bold;">Kuinka
+teen...</td>
+      <td style="vertical-align: top;">Lyhyitä
+ruutukaappauksiin perustuvia ohjeita käyttäjille erilaisten
+tehtävien suorittamiseksi.</td>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a
+ href="http://documentation.openoffice.org/HOW_TO/index.html">HOW TO</a></td>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 255);">fi.openoffice.org</td>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(255, 204, 204);">Ei</td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(204, 204, 204); font-weight: bold;">Asennusohje</td>
+      <td style="vertical-align: top;">PDF-ohje asennusta varten.
+Sis&auml;lt&auml;&auml; ruutukaappauksia. </td>
+      <td style="vertical-align: top;"><a
+ href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Documentation/Dashboard/Setup_Guide">Setup
+Guide</a></td>
+      <td style="vertical-align: top;">fi.openoffice.org</td>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(255, 204, 204);">Ei</td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(204, 204, 204); font-weight: bold;">Käyttöliittymä</td>
+      <td style="vertical-align: top;">Ohjelmiston käyttöliittymä</td>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</td>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 255);">Lähdekoodissa</td>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(153, 255, 153);">Kyllä</td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td
+ style="vertical-align: top; font-weight: bold; background-color: rgb(204, 204, 204);">Suppeat vihjeet</td>
+      <td style="vertical-align: top;">Suppeat vihjeet pulpahdusikkunoissa</td>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</td>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 255);">Lähdekoodissa</td>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(153, 255, 153);">Kyllä</td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td
+ style="vertical-align: top; font-weight: bold; background-color: rgb(204, 204, 204);">Laajat vihjeet</td>
+      <td style="vertical-align: top;">Laajemmat vihjeet pulpahdusikkunoissa</td>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</td>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 255);">Lähdekoodissa</td>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(153, 255, 153);">Kyllä</td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(204, 204, 204); font-weight: bold;">Ohje</td>
+      <td style="vertical-align: top;">Todella laajat ohjeet
+ohjelman käyttöä varten</td>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</td>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 255);">Lähdekoodissa
+      </td>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(153, 255, 153);">Kyllä</td>
+     </tr>
+
+     <tr>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(204, 204, 204); font-weight: bold;">Esimerkit
+ja mallit</td>
+      <td style="vertical-align: top;">Esimerkkejä ja
+malleja, jotka auttavat käyttäjää hyödyntämään ohjelmistoa.</td>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a
+ href="http://documentation.openoffice.org/Samples_Templates/index.html">Samples
+and Templates</a> </td>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 255);">Lähdekoodissa</td>
+      <td
+ style="vertical-align: top; background-color: rgb(255, 204, 204);">Ei</td>
+     </tr>
+    </tbody>
+   </table>
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/lokalisointi.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/lokalisointi.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:executable = *

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit.html?rev=1175457&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit.html Sun Sep 25 18:12:02 2011
@@ -0,0 +1,430 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+
+
+<head>
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+<style type="text/css">
+ table.local {
+	border-collapse: collapse;
+	border: 2px solid;
+ }
+ th.local {
+    vertical-align: top;
+	border: 1px solid;
+ }
+ td.local {
+    vertical-align: top;
+	border: 1px solid;
+ }
+</style>
+
+</head>
+
+<body>
+<div id="fiheader">
+	<div id="fipositioner">
+		<a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+		<h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+	</div>
+</div>
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+
+
+<h1>Asiakirjamalleja ja esimerkkejä</h1>
+
+<p>OpenOffice.orgin asennuspaketissa ei tule mukana suomenkielisiä
+asiakirjamalleja. Alla joitain suomenkielisiä
+malleja. OpenOffice.orgissa voi käyttää myös useimpia MS Officelle
+tehtyjä malleja.</p>
+
+<p>Hyvä suomalaisia standardeja noudattava perusasiakirjamalli on
+<a href="mallit/om/om_perusmalli.ott">om_perusmalli.ott</a>. Tässä
+mallissa on käytössä mm. tekstin automaattinen tavutus. Lisää tietoja
+löytyy <a href="mallit/om/om_perusmalli_dokumentti.pdf">perusmallin
+selosteesta</a>.</p>
+
+<p>Malleja yhdessä paketissa: <a
+href="mallit/kaikkimallit.zip">kaikkimallit.zip</a>
+(ZIP-paketti). (Paketti ei sisällä Oikeusministeriön
+mallipohjia, ks. alla.)</p>
+
+<h2>Sekalaisia malleja</h2>
+
+ <table class="local">
+
+ <tr>
+  <td class="local"><a href="mallit/kirja_opas.ott">kirja_opas.ott</a></td><td class="local">(<a href="mallit/kirja_opas.pdf">pdf</a>)</td>
+
+  <td class="local">Kirja. Muotoilu on erityisesti oppaalle sopiva.</td>
+ </tr>
+
+ <tr>
+  <td class="local"><a href="mallit/kauppakirja_a3_duplex.ott">kauppakirja_a3_duplex.ott</a></td><td class="local">(<a href="mallit/kauppakirja_a3_duplex.pdf">pdf</a>)</td>
+
+  <td class="local">Malli huoneiston kauppakirjaksi. Luotu A3-kokoiselle sivulle
+  vaakasuuntaisesti linkittäen kehyksiä siten, että sisältö tulostuu
+  kaksipuoleisena "vihkona" (edellyttää tulostimelta kaksipuoleista
+  tulostusta).</td>
+ </tr>
+
+ <tr>
+  <td class="local"><a href="mallit/tyosopimus.ott">tyosopimus.ott</a></td><td class="local">(<a href="mallit/tyosopimus.pdf">pdf</a>)</td>
+
+  <td class="local">Työsopimuskaavakkeen malli.</td>
+ </tr>
+
+ <tr>
+  <td class="local"><a href="mallit/ansioluettelo.ott">ansioluettelo.ott</a></td><td class="local">(<a href="mallit/ansioluettelo.pdf">pdf</a>)</td>
+
+  <td class="local">Tiivis ansioluettelo (curriculum vitae). Vaihtoehtoinen osaamisluettelo, jne.</td>
+ </tr>
+
+ <tr>
+  <td class="local"><a href="mallit/luentomuistiinpanot.ott">luentomuistiinpanot.ott</a></td><td class="local">(<a href="mallit/luentomuistiinpanot.pdf">pdf</a>)</td>
+
+  <td class="local">Luentosarjan luentomuistiinpanot. Kaksi palstaa, pienellä
+  fontilla, paljon jäsennystasoja, lainaustyyli.</td>
+ </tr>
+
+ <tr>
+  <td class="local"><a href="mallit/elokuvakasikirjoitus.ott">elokuvakasikirjoitus.ott</a></td><td class="local">(<a href="mallit/elokuvakasikirjoitus.pdf">pdf</a>)</td>
+
+  <td class="local">Elokuvakäsikirjoitus tasakokoisella fontilla. Muotoilu
+  Hollywood-tyylinen, joillain korostuksilla.</td>
+ </tr>
+
+ <tr>
+  <td class="local"><a href="mallit/esityslistamalli.ott">esityslistamalli.ott</a></td><td class="local">(<a href="mallit/esityslistamalli.pdf">pdf</a>)</td>
+
+  <td class="local">Yleinen kokouksen esityslistan malli.</td>
+ </tr>
+
+ <tr>
+  <td class="local"><a href="mallit/poytakirjamalli.ott">poytakirjamalli.ott</a></td><td class="local">(<a href="mallit/poytakirjamalli.pdf">pdf</a>)</td>
+
+  <td class="local">Yleinen kokouksen pöytäkirjan malli.</td>
+ </tr>
+
+ <tr>
+  <td class="local"><a href="mallit/muistio.ott">muistio.ott</a></td><td class="local">(<a href="mallit/muistio.pdf">pdf</a>)</td>
+
+  <td class="local">Yksinkertainen muistio väliotsikoilla ja
+  kohtaluetteloilla.</td>
+ </tr>
+
+ <tr>
+  <td class="local"><a href="mallit/JoY_tutkielma.ott">JoY_tutkielma.ott</a></td><td class="local">(<a href="mallit/JoY_tutkielma.pdf">pdf</a>)</td>
+
+  <td class="local">Tutkielma. Noudattaa Joensuun yliopiston kasvatustieteen tiedekunnan
+  normeja, laatinut Jussi Silvonen.</td>
+ </tr>
+
+ <tr>
+  <td class="local"><a href="/files/documents/133/4159/kirjanpito.ots">kirjanpito.ots</a></td><td class="local"></td>
+  <td class="local">Kahdenkertainen kirjanpito.</td>
+ </tr>
+
+ </table>
+
+
+ <h2>SFS 2487 -standardin mukaiset mallit</h2>
+
+ <p>Nämä mallit noudattavat Suomen standardisoimisliitto SFS:n
+ asiakirjojen muotoilustandardia SFS 2487 mahdollisimman hyvin.</p>
+
+<table class="local">
+
+ <tr>
+  <td class="local"><a href="mallit/sfs_2487_perusmalli.ott">sfs_2487_perusmalli.ott</a></td><td class="local">(<a href="mallit/sfs_2487_perusmalli.pdf">pdf</a>)</td>
+
+  <td class="local">SFS 2487 perusmalli. Fontti Times 12 pistettä. Rivinväli 0,44
+  cm, sarakeväli 2,3 cm. Vastaanottaja mainitaan. Leipätekstin
+  sisennys kaksi sarakeväliä (4,6 cm). Numeroimattomat otsikot
+  (tyylit: Otsikko 1-4). Normaali leipäteksti "Sisennetty
+  leipäteksti"-tyylillä. Leipäteksti-tyylissä ensimmäinen rivi on
+  sisentämätön, eikä yläpuolella ole tyhjää riviä. Myöhempien
+  sivujen ylätunniste erilainen.</td>
+ </tr>
+
+ <tr>
+  <td class="local"><a href="mallit/sfs_2487_kokouskutsu.ott">sfs_2487_kokouskutsu.ott</a></td><td class="local">(<a href="mallit/sfs_2487_kokouskutsu.pdf">pdf</a>)</td>
+
+  <td class="local">SFS 2487 -muotoinen kokouskutsu. Pohjautuu
+  yo. perusmalliin. Numeroitu esityslista Otsikko 3 -tyylillä.</td>
+ </tr>
+
+ <tr>
+  <td class="local"><a href="mallit/sfs_2487_poytakirja.ott">sfs_2487_poytakirja.ott</a></td><td class="local">(<a href="mallit/sfs_2487_poytakirja.pdf">pdf</a>)</td>
+
+  <td class="local">SFS 2487 -muotoinen pöytäkirja. Pohjautuu
+  yo. perusmalliin. Fontti Bitstream Charter. Numeroitu kohtalista
+  Otsikko 2 -tyylillä, numerointi eri rivillä. </td>
+ </tr>
+
+ <tr>
+  <td class="local"><a href="mallit/sfs_2487_muistio.ott">sfs_2487_muistio.ott</a></td><td class="local">(<a href="mallit/sfs_2487_muistio.pdf">pdf</a>)</td>
+
+  <td class="local">SFS 2487 -muotoinen lyhyt muistio. Numeroitu kohtalista
+  Otsikko 2 -tyylillä, numerointi samalla rivillä.</td>
+ </tr>
+
+</table>
+
+ <h2>Oikeusministeriön julkaisemat mallit</h2>
+
+ <p>Nämä ovat Oikeusministeriön julkaisemia mallipohjia. Pohjien
+ asettelu ja määritellyt tyylit on dokumentoitu perusteellisesti
+ seuraavissa selosteissa. <b>Huomaa:</b> mallitiedostojen nimeäminen
+ on alla eri kuin selosteissa.</p>
+
+ <ul>
+
+  <li> <a href="mallit/om/om_asiakirjapohjat.pdf">Seloste asiakirjapohjista</a> (pdf, 5 sivua)</li>
+
+  <li> <a href="mallit/om/om_perusmalli_dokumentti.pdf">Seloste perusmallista</a> (pdf, 8 sivua).</li>
+
+ </ul>
+
+ <p>Kaikki Oikeusministeriön mallipohjat yhdessä paketissa: <a
+ href="mallit/om/kaikkimallit_om.zip">kaikkimallit_om.zip</a>
+ (ZIP-paketti).</p>
+
+<table class="local">
+
+ <tr>
+  <td class="local"><a href="mallit/om/om_perusmalli.ott">om_perusmalli.ott</a></td><td class="local">&nbsp;</td>
+
+ <td class="local">Oletustekstipohja: tyhjä asiakirja, jonka sivun asettelu ja tyylit ovat
+ vakioasettelun mukaiset. Oletustekstipohjalle on saatavilla <a
+ href="mallit/om/om_perusmalli_dokumentti.pdf">yksityiskohtainen
+ seloste</a> (pdf, 8 sivua).</td>
+ </tr>
+
+ <tr>
+  <td class="local"><a href="mallit/om/om_perusmalli_ruotsi.ott">om_perusmalli_ruotsi.ott</a></td><td class="local">&nbsp;</td>
+
+ <td class="local">Kuten oletustekstipohja yllä, mutta ruotsiksi.</td>
+ </tr>
+
+ <tr>
+  <td class="local"><a href="mallit/om/om_kirje.ott">om_kirje.ott</a></td><td class="local">(<a href="mallit/om/om_kirje.pdf">pdf</a>)</td>
+
+ <td class="local">Yleinen kirjepohja: lähettäjän ja asiakirjan tunnistetiedot,
+ vastaanottaja, lähettäjän yhteystiedot, ei logoa.</td>
+ </tr>
+
+ <tr>
+  <td class="local"><a href="mallit/om/om_kirje_logolla.ott">om_kirje_logolla.ott</a></td><td class="local">(<a href="mallit/om/om_kirje_logolla.pdf">pdf</a>)</td>
+
+ <td class="local">Kuten yleinen kirjepohja yllä, mutta logolla.</td>
+ </tr>
+
+ <tr>
+  <td class="local"><a href="mallit/om/om_kirje_ruotsi.ott">om_kirje_ruotsi.ott</a></td><td class="local">(<a href="mallit/om/om_kirje_ruotsi.pdf">pdf</a>)</td>
+
+ <td class="local">Kuten yleinen kirjepohja yllä, mutta ruotsiksi.</td>
+ </tr>
+
+ <tr>
+  <td class="local"><a href="mallit/om/om_kirje_engl.ott">om_kirje_engl.ott</a></td><td class="local">(<a href="mallit/om/om_kirje_engl.pdf">pdf</a>)</td>
+
+ <td class="local">Kuten yleinen kirjepohja yllä, mutta englanniksi.</td>
+ </tr>
+
+ <tr>
+  <td class="local"><a href="mallit/om/om_muistio.ott">om_muistio.ott</a></td><td class="local">(<a href="mallit/om/om_muistio.pdf">pdf</a>)</td>
+
+ <td class="local">Yleinen muistioiden ja muiden ilman vastaanottajaa
+ olevien asiakirjojen pohja. Lähettäjän ja asiakirjan tunnistetiedot,
+ lähettäjän yhteystiedot, ei logoa.</td>
+ </tr>
+
+ <tr>
+  <td class="local"><a href="mallit/om/om_muistio_logolla.ott">om_muistio_logolla.ott</a></td><td class="local">(<a href="mallit/om/om_muistio_logolla.pdf">pdf</a>)</td>
+
+ <td class="local">Kuten yleinen muistiopohja yllä, mutta logolla.</td>
+ </tr>
+
+</table>
+
+ <p></p>
+
+<h2>Asiakirjamallien asennus</h2>
+
+<p>Tallenna mallit tai pura mallipaketti OpenOffice.orgin
+asennuskansion alla olevaan kansioon
+<tt>UserInstallation/user/template</tt>.</p>
+
+<p>Voit myös asentaa mallit omaan mallikansioosi. Aseta mallien
+hakupolku valikosta <b>Työkalut - Asetukset - OpenOffice.org -
+Polut</b>.</p>
+
+<div align="center"><img src="kaappaukset/kaappaus_mallit1.png"
+ alt="malliasetukset" /></div>
+
+<p>Valitse <b>Mallit</b> ja napsauta <b>Muokkaa...</b>. Tässä
+ikkunassa voit lisätä oman kansiosi polun mallien hakulistaan.</p>
+
+<div align="center"><img src="kaappaukset/kaappaus_mallit2.png"
+ alt="mallien polut" /></div>
+
+<p>Napsauta <b>Lisää...</b> ja valitse kansio johon purit mallipaketin
+tai jossa itse tekemäsi mallit sijaitsevat.</p>
+
+<h2>Tarvitsemme malleja ja esimerkkejä!</h2>
+
+ <p>Lähetä oma viimeistelty mallisi ja esimerkkisi
+ OpenOffice.org-projektille. Lähetys sähköpostin liitteenä
+ <a href="yhteystiedot.html">yhteystiedoissa</a> mainittuun osoitteeseen. Liitä
+ mukaan kuvaus. Tiedostojen nimien tulee olla kuten yllä
+ muissa malleissa: ei suuraakkosia eikä ääkkösiä.</p>
+
+ <p>Perusfonttina tulee käyttää fonttia <i>Bitstream Charter</i> tai
+ <i>Times</i>, kooltaan 12 tai 10 pistettä. Käytä tyylejä kaikkien
+ muotoilujen tekemiseen. Tärkeimpiä tyylejä ovat <i>Oletus</i>,
+ <i>Leipäteksti</i> ja otsikkotyylit. Käyttäjän täytettävät kohdat
+ kannattaa merkitä esimerkiksi paikkamerkeillä: <b>Lisää - Kentät -
+ Muu - Toiminnot - Paikkamerkki - Teksti</b>. Mallien tiedostokoon
+ tulisi olla mahdollisimman pieni, joten älä sisällytä niihin
+ ainakaan kovin suuria kuvia, mielellään ei lainkaan.</p>
+
+ <p>Mallit liitetään tälle sivulle ja jaettavaan
+ mallipakettiin. Mallit ja esimerkit saatetaan tulevaisuudessa ottaa
+ osaksi OpenOffice.orgin perusasennusta.</p>
+
+ <h2>Kaivattuja malleja ja esimerkkejä</h2>
+
+ <ul>
+  <li>Tekstiasiakirjat (Writer)
+  <ul>
+   <li>Kirjeet, tiedotteet, kirjat, lehdet, esitteet, sopimukset,
+   yms.</li>
+
+   <li>Yrityksen laskut, kuitit, yms.</li>
+
+   <li>Lomakkeet</li>
+  </ul>
+  </li>
+
+  <li>Laskentataulukot ja tietokannat (Calc ja Base)
+  <ul>
+   <li>Yrityskirjanpito, kotikirjanpito, yms.</li>
+   <li>Yrityksen laskut, kuitit, yms.</li>
+  </ul>
+  </li>
+
+  <li>Piirrokset (Draw)
+  <ul>
+   <li>Esitteet, yms.</li>
+  </ul>
+  </li>
+
+  <li>Esitykset (Impress)</li>
+ </ul>
+
+ <p><b>Lokalisoitu perusasennus tehtävänä.</b> Jos omaat enemmän
+ teknisiä taitoja, pitäisi suomeksi lokalisoitu
+ <tt>extras</tt>-paketti tehdä, joka sisältäisi paitsi mallit ja
+ esimerkit, myös ohjattujen toimintojen suomenkielisiä asetuksia ja
+ muuta. Jos olet kiinnostunut, liity
+ dev@fi.openoffice.org-postituslistalle ja ota yhteyttä.</p>
+
+ <h2>Mallien ja esimerkkien tekijänoikeudet</h2>
+
+ <p><i>Huomautus mallien toimittajille.</i> Koska malleja ja
+ esimerkkejä on voitava käyttää vapaasti, ei niillä saa olla
+ tekijänoikeudellista rasitetta. Toimittaessasi malleja tai
+ esimerkkejä annat täyden käyttö-, kopiointi-, jakelu- ja
+ muutosoikeuden kaikkiin käyttötarkoituksiin. Sikäli kun se on Suomen
+ ja muiden maiden lainsäädännön nojalla mahdollista, luovut kaikista
+ oikeuksistasi toimittamiisi malleihin ja esimerkkeihin. Voit
+ toimittaa vain malleja ja esimerkkejä, joihin itselläsi on täydet
+ oikeudet.</p>
+
+ <p>Sikäli kun olet tallentanut malleihisi ja esimerkkeihisi
+ tekijätietosi, näkyy nimesi mallin käyttäjille. Saatamme poistaa tai
+ muuttaa näitä tekijätietoja.</p>
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/mallit.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/multisave.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/multisave.html?rev=1175457&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/multisave.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/multisave.html Sun Sep 25 18:12:02 2011
@@ -0,0 +1,131 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+
+
+<head>
+<title>Suomenkielinen OpenOffice.org</title>
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+ <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+ <meta name="version" content="0.1" />
+
+<!-- Begin Finnish header -->
+<style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(css/fi.css);
+-->
+/*]]>*/
+</style>
+<!-- End Finnish header -->
+</head>
+
+<body>
+<div id="fiheader">
+	<div id="fipositioner">
+		<a id="fiheader-logo" href="http://fi.openoffice.org/" accesskey="1" title="Suomenkieliselle OpenOffice.org-kotisivulle"></a>
+		<h1 id="fipositioner-text">Vapaa ja avoin toimisto-ohjelmisto</h1>
+
+	</div>
+</div>
+<table id="fibody">
+ <tr>
+ <td>
+  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
+  <tr>
+   <td></td>
+   <td colspan="2">
+   <table cellpadding="5">
+    <tr valign="top">
+    <td>
+    
+<!-- Begin Finnish navbar -->
+     <div class="fiLeftMenu">
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>OpenOffice.org&nbsp;suomeksi</strong></div>
+      <ul> 
+      <li><a href="index.html">Pääsivu</a></li>
+      <li><a href="lataa.html">Lataa</a></li>
+      <li><a href="tuote.html">Ohjelmiston&nbsp;kuvaus</a></li>
+      <li><a href="sivukartta.html">Sivukartta</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Ohjeita</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="tuki.html">Käyttäjätuki</a></li>
+      <li><a href="vastauksia.html">Vastauksia kysymyksiin</a></li>
+      <li><a href="dokumentaatio.html">Käyttöoppaat</a></li>
+      <li><a href="kielityokalut.html">Tavutus ja oikoluku</a></li>
+      <li><a href="mallit.html">Asiakirjamalleja</a></li>
+      </ul>
+     </div>
+     
+     <div class="toolgroup">
+      <div class="label"><strong>Suomennosprojekti</strong></div>
+      <ul>
+      <li><a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Tiedotteet</a></li>
+      <li><a href="postituslistat.html">Postituslistat</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="todo.html">Tehtäviä</a></li>
+      <li><a href="issuezilla.html">Viat ja toiveet</a>
+       (<a href="http://fi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">engl</a>)
+      </li>
+      <li><a href="yhteystiedot.html">Yhteystiedot</a></li>
+      </ul>
+     </div> 
+     </div>
+<!-- End Finnish navbar -->
+    </td>
+    <td class="pagecontent">
+<!-- END-FINNISH-HEADER-PART -->
+    
+<!-- ====================================================================== -->
+<h1>MultiSave-lisäosa joustavaan tallentamiseen</h1>
+
+<p>MultiSave-lisäosa tarjoaa mahdollisuuden tallentaa Writer-, Calc-
+tai Impress-asiakirja samanaikaisesti kolmeen eri
+tallennusmuotoon:</p>
+
+<ul>
+
+ <li>OpenOfficen oletuksena käyttämä OpenDocument-muoto</li>
+
+ <li>Microsoft Office 97/2000/XP (Word, Excel, PowerPoint)</li>
+
+ <li>PDF-tallennusmuoto</li>
+
+</ul>
+
+<p>Tallennus tapahtuu työkalun tallennuspainikkeella:</p>
+
+<div align="center"><img src="kaappaukset/kaappaus_multisave_2.png" width="366" height="52"></div>
+
+<p>Tallennuksessa voi valita tallennuskansion, tiedoston nimen ja
+tallennusmuodot:</p>
+
+<div align="center"><img src="kaappaukset/kaappaus_multisave_1.png" width="488" height="379"></div>
+
+<p>Lataa ja asenna MultiSave <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/MultiSave">
+OpenOffice.org-lisäosapalvelusta</a>.
+</p>
+
+<p>Asennuspaketti asennetaan lisäosien hallinnan avulla: <b>Työkalut ->
+Lisäosien hallinta</b>.</p>
+
+
+<!-- ====================================================================== -->
+    </td>
+    </tr>
+   </table>
+   </td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/fi/multisave.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message