incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From ksch...@apache.org
Subject svn commit: r1175456 [3/3] - /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/et/
Date Sun, 25 Sep 2011 18:11:58 GMT
Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/et/helmBundle_et.properties
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/et/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/et/index.html?rev=1175456&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/et/index.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/et/index.html Sun Sep 25 18:11:57 2011
@@ -0,0 +1,115 @@
+
+ <head>
+	<!-- Begin Estonian header -->
+	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="et.css"/>
+	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
+	<title>OpenOffice.org Eesti</title>
+	<!-- End Estonian header -->
+</head>
+
+<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
+
+<tr>
+
+<td width="84%" height="769" valign="top">
+<H2>Tere tulemast OpenOffice.org-i eestindamise kodulehele</H2>
+<p><b>OpenOffice.org </b> on vabatarkvaraline projekt, mille eesmärgiks
+on kogukonna ühistöö tulemusena luua juhtiv rahvusvaheline kontoritarkvarapakett,

+mis töötab kõigil suurematel tarkvaraplatvormidel ja võimaldab avatud liideste
+ning XML-ipõhise failivormingu kaudu ligipääsu kõigile andmetele ja igasugusele
+funktsionaalsusele.
+</p>
+<p><b>OpenOffice.org </b> on ka samas kontekstis arendatav <i>toode</i>.
See 
+on kõigile tasuta kättesaadav kontoritarkvarapakett, mis sisaldab 
+tekstit&ouml;&ouml;tluse, arvutustabelite ja esitluste loomise, vektorgraafika ning

+HTML-i redigeerimise mooduleid. Arvestades funktsionaalsuse hulka ja töökäitumist
+on OpenOffice.org võrreldav tuntud (kuid mitte vabade) kontoritööpakettidega ja
+kindlasti peaks seda proovima tõsiseltvõetava alternatiivina.
+Kuna toode on kõigile kasutamiseks tasuta, siis on kerge seda konkreetse töö tegemiseks
+hinnata. Igal juhul on OpenOffice.org-i uuemad versioonid näidanud end olevat väga
+sobivad paljude tööde teostamiseks.
+</p>
+
+<p><b>OpenOffice.org ET</b> on OpenOffice.org-i alamprojekt, mille eesmärgiks

+on on teha nii projekt kui toode eestikeelsele kasutajaskonnale paremini 
+kättesaadavaks.</p>
+<p><b>OpenOffice.org</b>-i eestindamise projekti põhiline tähelepanu
on pööratud
+järgnevatele eestikeelse kasutajaskonna jaoks tähtsatele aspektidele:
+<UL TYPE=DISC>
+<LI>eestikeelne informatsioon (veebilehed ja dokumentatsioon)
+<LI>OpenOffice.org-i eestikeelsete versioonide kättesaadavus
+<LI>peegelsaitide olemasolu, kust eestindatud OpenOffice.org-i laadida
+<LI>eestinduse parendamine
+<LI>keelevahendite loomine ja parendamine (õigekirja kontroll jne)
+<LI>OpenOffice.org-ist teavitamine eestikeelse kasutajaskonna hulgas
+</UL>
+</p>
+<p><b>Leheküljel liikumine:</b> vasakpoolsest menüüst leiad lingid

+eestinduse projekti lehekülgedele.<br>
+Eestindusprojekti leheküljed on põimitud palju suurema OpenOffice.org-i veebisaidi
+sisse. Lehekülje ülaosas sinisel ribal asuvad lingid viitavad saidi ingliskeelsetele
+lehekülgedele.
+</p>
+<p>Suuremas osas on OpenOffice.org-i eestindamise projekt valminud vabatahtliku
+töö tulemusena. Hiljem on projekti toetanud <a 
+href="http://www.tiigrihype.ee">Tiigrihüppe sihtasutus</a>.
+</p>
+
+<p>&nbsp;</p>
+<p>&nbsp;</p>
+
+</td>
+
+<!-- <td width="1%" valign="top">&nbsp;</td>
+
+<td id="leftcol" width="15%" valign="top">
+<div id="navcolumn">
+  <div id="projecttools" class="toolgroup">
+<div class="label"><b>Eestindamine</b></div>
+<div class="body">
+<div><a href="index.html">Sissejuhatus</a></div>
+</div>
+<div class="label"><b>Toode</b></div>
+<div class="body">
+ <div><a href="about-product.html">Kirjeldus</a></div>
+ <div><a href="about-downloads.html">Allalaadimine</a></div>
+ <div><a href="about-cdrom.html">CD-ROM</a></div>
+ <div><a href="about-spellcheck.html">Õigekirja&nbsp;kontroll</a></div>
+</div>
+<div class="label"><b>Projekt</b></div>
+<div class="body">
+ <div><a href="background.html">Taustainfo</a></div>
+ <div><a href="http://viki.pingviin.org/OpenOffice.org_KKK" target="_blank">K.K.K.</a></div>
+</div>
+<div class="label"><b>Kasutajatugi</b></div>
+<div class="body">
+ <div><a href="about-mailinglist.html">Postiloendid</a></div>
+ <div><a href="about-documentation.html">Dokumentatsioon</a></div>
+</div>
+
+<div class="label"><b>Kaastöö</b></div>
+
+<div class="body">
+ <div><a href="about-helping.html">Kuidas?</a></div>
+ <div><a href="about-issuezilla.html">Vigadest&nbsp;teatamine</a></div>
+</div>
+
+<div class="label"><b>Kontakt</b></div>
+
+<div class="body">
+ <div><a href="about-mailinglist.html">Postiloendid</a></div>
+ <div><a href="adresses.html">Aadressid</a></div>
+</div>
+
+<div class="label"><b>Muu</b></div>
+
+<div class="body">
+ <div><a href="credits.html">Eestindajad</a></div>
+ <div><a href="/oostats/">Statistika</a></div>
+ <a href="about-legal.html">Legal</a>
+</div>
+</div>
+</div>
+</td> -->
+</tr>
+</table>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/et/index.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/et/index2.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/et/index2.html?rev=1175456&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/et/index2.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/et/index2.html Sun Sep 25 18:11:57 2011
@@ -0,0 +1,112 @@
+
+ <head>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+</head>
+
+<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
+
+<tr>
+
+<td width="84%" height="769" valign="top">
+
+<H2>Tere tulemast OpenOffice.org-i eestindamise kodulehele</H2>
+<p><b>OpenOffice.org </b> on vabatarkvaraline projekt, mille eesmärgiks
+on kogukonna ühistöö tulemusena luua juhtiv rahvusvaheline kontoritarkvarapakett,

+mis töötab kõigil suurematel tarkvaraplatvormidel ja võimaldab avatud liideste
+ning XML-ipõhise failivormingu kaudu ligipääsu kõigile andmetele ja igasugusele
+funktsionaalsusele.
+</p>
+<p><b>OpenOffice.org </b> on ka samas kontekstis arendatav <i>toode</i>.
See 
+on kõigile tasuta kättesaadav kontoritarkvarapakett, mis sisaldab 
+tekstit&ouml;&ouml;tluse, arvutustabelite ja esitluste loomise, vektorgraafika ning

+HTML-i redigeerimise mooduleid. Arvestades funktsionaalsuse hulka ja töökäitumist
+on OpenOffice.org võrreldav tuntud (kuid mitte vabade) kontoritööpakettidega ja
+kindlasti peaks seda proovima tõsiseltvõetava alternatiivina.
+Kuna toode on kõigile kasutamiseks tasuta, siis on kerge seda konkreetse töö tegemiseks
+hinnata. Igal juhul on OpenOffice.org-i uuemad versioonid näidanud end olevat väga
+sobivad paljude tööde teostamiseks.
+</p>
+
+<p><b>OpenOffice.org ET</b> on OpenOffice.org-i alamprojekt, mille eesmärgiks

+on on teha nii projekt kui toode eestikeelsele kasutajaskonnale paremini 
+kättesaadavaks.</p>
+<p><b>OpenOffice.org</b>-i eestindamise projekti põhiline tähelepanu
on pööratud
+järgnevatele eestikeelse kasutajaskonna jaoks tähtsatele aspektidele:
+<UL TYPE=DISC>
+<LI>eestikeelne informatsioon (veebilehed ja dokumentatsioon)
+<LI>OpenOffice.org-i eestikeelsete versioonide kättesaadavus
+<LI>peegelsaitide olemasolu, kust eestindatud OpenOffice.org-i laadida
+<LI>eestinduse parendamine
+<LI>keelevahendite loomine ja parendamine (õigekirja kontroll jne)
+<LI>OpenOffice.org-ist teavitamine eestikeelse kasutajaskonna hulgas
+</UL>
+</p>
+<p><b>Leheküljel liikumine:</b> parempoolsest kastist leiad lingid 
+eestinduse projekti lehekülgedele.<br>
+Eestindusprojekti leheküljed on põimitud palju suurema OpenOffice.org-i veebisaidi
+sisse. Leheküljest üleval ja vasakul asuvad lingid viitavad saidi ingliskeelsetele
+lehekülgedele.
+</p>
+<p>Suuremas osas on OpenOffice.org-i eestindamise projekt valminud vabatahtliku
+töö tulemusena. Hiljem on projekti toetanud <a 
+href="http://www.tiigrihype.ee">Tiigrihüppe sihtasutus</a>.
+</p>
+
+<p>&nbsp;</p>
+<p>&nbsp;</p>
+
+</td>
+
+<td width="1%" valign="top">&nbsp;</td>
+
+<td id="leftcol" width="15%" valign="top">
+<div id="navcolumn">
+  <div id="projecttools" class="toolgroup">
+<div class="label"><b>Eestindamine</b></div>
+<div class="body">
+<div><a href="index.html">Sissejuhatus</a></div>
+</div>
+<div class="label"><b>Toode</b></div>
+<div class="body">
+ <div><a href="about-product.html">Kirjeldus</a></div>
+ <div><a href="about-downloads.html">Allalaadimine</a></div>
+ <div><a href="about-cdrom.html">CD-ROM</a></div>
+ <div><a href="about-spellcheck.html">Õigekirja&nbsp;kontroll</a></div>
+</div>
+<div class="label"><b>Projekt</b></div>
+<div class="body">
+ <div><a href="background.html">Taustainfo</a></div>
+ <div><a href="http://viki.pingviin.org/OpenOffice.org_KKK" target="_blank">K.K.K.</a></div>
+</div>
+<div class="label"><b>Kasutajatugi</b></div>
+<div class="body">
+ <div><a href="about-mailinglist.html">Postiloendid</a></div>
+ <div><a href="about-documentation.html">Dokumentatsioon</a></div>
+</div>
+
+<div class="label"><b>Kaastöö</b></div>
+
+<div class="body">
+ <div><a href="about-helping.html">Kuidas?</a></div>
+ <div><a href="about-issuezilla.html">Vigadest&nbsp;teatamine</a></div>
+</div>
+
+<div class="label"><b>Kontakt</b></div>
+
+<div class="body">
+ <div><a href="about-mailinglist.html">Postiloendid</a></div>
+ <div><a href="adresses.html">Aadressid</a></div>
+</div>
+
+<div class="label"><b>Muu</b></div>
+
+<div class="body">
+ <div><a href="credits.html">Eestindajad</a></div>
+ <div><a href="/oostats/">Statistika</a></div>
+ <!-- <a href="about-legal.html">Legal</a> -->
+</div>
+</div>
+</div>
+</td>
+</tr>
+</table>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/et/index2.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/et/indexold.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/et/indexold.html?rev=1175456&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/et/indexold.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/et/indexold.html Sun Sep 25 18:11:57 2011
@@ -0,0 +1,19 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
+<html lang="et">
+<head>
+</head>
+<body>
+<h2>Leht ei ole veel valmis.
+K&uuml;lastage meid m&otilde;ne aja p&auml;rast uuesti.</h2>
+<p> <a href="http://openoffice.offline.ee">OpenOffice.org
+allalaadimine</a> (Eesti
+kasutajatele) </p>
+<p> <a
+ href="http://et.openoffice.org/files/documents/209/2700/statistika.html">OpenOffice.org
+2.0 t&otilde;lkimise statistika</a>
+</p>
+<p>OpenOffice.org eestikeelne <a
+ href="irc://irc.freenode.net/#openoffice.et">IRC kanal</a> asub Freenode v&otilde;rgus,
kanali nimi on #openoffice.et
+</p>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/et/indexold.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/et/project_tools.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/et/project_tools.html?rev=1175456&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/et/project_tools.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/et/project_tools.html Sun Sep 25 18:11:57 2011
@@ -0,0 +1,55 @@
+<div class="label"><b>ET.OpenOffice.org</b></div>
+<div class="body">
+<div><a href="http://et.openoffice.org/servlets/ProjectHome">Sissejuhatus</a></div>
+ <div><a href="http://et.openoffice.org/about-downloads.html">Allalaadimine</a></div>
+ <div><a href="http://et.openoffice.org/about-cdrom.html">CD-ROM</a></div>
+</div>
+<div class="label"><b>Kasutajale</b></div>
+<div class="body">
+ <!-- <div><a href="http://et.openoffice.org/background.html">Taustainfo</a></div>-->
+ <div><a href="http://viki.pingviin.org/OpenOffice.org_KKK" target="_blank">K.K.K.</a></div>
+ <div><a href="http://et.openoffice.org/about-mailinglist.html">Postiloendid</a></div>
+<div><a href="http://foorum.offline.ee" target="_blank">Foorum</a></div>
+<div><a href="http://et.openoffice.org/about-spellcheck.html">&Otilde;igekirja&nbsp;kontroll</a></div>
+ <div><a href="http://et.openoffice.org/about-learning.html">Koolitus</a></div>
+</div>
+
+<div class="label"><b>Kaast&ouml;&ouml;</b></div>
+
+<div class="body">
+ <div><a href="http://et.openoffice.org/about-helping.html">Kuidas?</a></div>
+ <!-- <div><a href="http://et.openoffice.org/about-issuezilla.html">Vigadest&nbsp;teatamine</a></div>-->
+</div>
+
+<!-- <div class="label"><b>Kontakt</b></div>
+
+<div class="body">
+ <div><a href="http://et.openoffice.org/about-mailinglist.html">Postiloendid</a></div>
+ <div><a href="http://et.openoffice.org/adresses.html">Aadressid</a></div>
+</div>-->
+
+<div class="label"><b>Muu</b></div>
+
+<div class="body">
+ <!-- <div><a href="http://et.openoffice.org/credits.html">Eestindajad</a></div>-->
+ <div><a href="http://et.openoffice.org/oostats/">Statistika</a></div>
+ <!-- <a href="http://et.openoffice.org/about-legal.html">Litsents</a> -->
+</div>
+
+
+<div class="label"><strong>Projekti liikmetele</strong></div>
+<div class="body">
+ <div><a href="http://et.openoffice.org/servlets/ProjectMemberList">Liikmelisus</a></div>
+ <div><a href="http://et.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList">Teadaanded</a></div>
+ <div><a href="http://et.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">Postiloendid</a></div>
+ <div><a href="http://et.openoffice.org/servlets/ProjectDocumentList">Dokumendid
ja failid</a></div>
+ <div><a href="http://et.openoffice.org/source/browse/et/">CVS-hoidla</a></div>
+ <div><a href="http://et.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">Vigadest teatamine</a></div>
+<div><a href="http://et.openoffice.org/issues/buglist.cgi?component=et&issue_status=UNCONFIRMED&issue_status=NEW&issue_status=STARTED&issue_status=REOPENED">Parandamata
vead</a></div>
+</div>
+<br />
+<a href="http://why.openoffice.org">
+<img src="http://why.openoffice.org/images/ooo_get_legal.png"
+border="0" hspace="3" vspace="3" 
+alt="Get legal. Get OpenOffice.org"></a>
+<br />

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/et/project_tools.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/et/project_tools.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:executable = *

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/et/robots.txt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/et/robots.txt?rev=1175456&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/et/robots.txt (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/et/robots.txt Sun Sep 25 18:11:57 2011
@@ -0,0 +1,7 @@
+User-Agent: *
+Disallow: /source/
+Disallow: /issues/
+Disallow: /search/
+Disallow: /servlets/
+Disallow: /project/
+Disallow: /nonav/

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/et/robots.txt
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message