incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From ksch...@apache.org
Subject svn commit: r1175453 - in /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl: ./ Folder11.pdf HtmlReplace.jar Left.gif OOo11-logo.png OOoFlyerNL.pdf _luc1.gif aanmelding.html
Date Sun, 25 Sep 2011 18:09:16 GMT
Author: kschenk
Date: Sun Sep 25 18:09:16 2011
New Revision: 1175453

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1175453&view=rev
Log:
KLS -- added nl site


Added:
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/Folder11.pdf  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/HtmlReplace.jar  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/Left.gif  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/OOo11-logo.png  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/OOoFlyerNL.pdf  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/_luc1.gif  (with props)
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/aanmelding.html  (with props)

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/Folder11.pdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/Folder11.pdf?rev=1175453&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/Folder11.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/HtmlReplace.jar
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/HtmlReplace.jar?rev=1175453&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/HtmlReplace.jar
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/Left.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/Left.gif?rev=1175453&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/Left.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/OOo11-logo.png
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/OOo11-logo.png?rev=1175453&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/OOo11-logo.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/png

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/OOoFlyerNL.pdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/OOoFlyerNL.pdf?rev=1175453&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/OOoFlyerNL.pdf
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/pdf

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/_luc1.gif
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/_luc1.gif?rev=1175453&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/_luc1.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/gif

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/aanmelding.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/aanmelding.html?rev=1175453&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/aanmelding.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/aanmelding.html Sun Sep 25 18:09:16 2011
@@ -0,0 +1,126 @@
+<!-- auteur: Martijn Vermue -->
+<table width="100%" border="1" bordercolor="#B0C4ff" cellpadding="3" cellspacing="0">
+<tr>
+<td>
+
+<table border="0">
+
+<tr>
+
+<td width="84%" valign="top">
+
+<!-- ////// START //////////////////////////////////////// -->
+
+<H2>Aanmelding gebruikersdag</H2>
+
+<p>De kosten voor deelname bedragen <b>5 Euro</b> inclusief koffie en lunch
te voldoen bij binnenkomst.<br>
+Toegang tot de inloopmiddag (vanaf 13.30 uur) is <b>gratis</b>.</P>
+<p>Schrijf je in door een mailtje te sturen naar:<br>
+<a href="mailto:aanmelding@openoffice.org">aanmelding@openoffice.org</a></p>
+<p>Daarin dienen tenminste de volgende gegevens te staan:
+	<ul type="disc">
+	<li>naam:</li> 
+	<li>adres:</li> 
+	<li>bedrijf/organisatie: (indien van toepassing)</li> 
+	<li>land:</li> 
+	<li>deelname: (hele dag of inloopmiddag)</li> 
+	<li>interesse: (optioneel)</li> 
+	</ul>
+</P>
+<p>Inschrijvers krijgen éénmalig een bevestiging van de aanmelding nadat de de gegevens
verwerkt zijn.<br>
+Door je aan te melden op de <a href="mailto:gebruikersdag-subscribe@nl.openoffice.org">gebruikersdag-mailinglist</a>
blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
+</p>
+
+
+<!-- ///// STOP ////////////////////////////////////////////// -->
+
+<!-- navbar -->
+
+<td width="15%" valign="top">
+
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
+
+<tr><td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+nl.OOo
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td background="line.gif"><font size="2">
+<a href="index.html">Intro</a><br>
+<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Software
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td background="line.gif"><font size="2">
+ <a href="about-product.html">Beschrijving</a><br>
+ <a href="nieuw-in-2.html">Nieuw in 2.0</a><br>
+ <a href="downloaden.html">Downloaden</a><br>
+ <a href="cdrom.html">CD-ROM</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+OOo
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td background="line.gif"><font size="2">
+ <a href="achtergronden.html">Achtergronden</a><br> 
+ <a href="faq.html">FAQ</a><br>
+ <a href="begrippenlijst.html">Begrippenlijst</a>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Hulp
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td background="line.gif"><font size="2">
+ <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br> 
+ <a href="about-documentation.html">Documentatie</a><br> 
+ <a href="tipsentrucs.html">Tips&amp;trucs</a> 
+</font></td></tr>
+
+<tr><td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Meehelpen
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td background="line.gif"><font size="2">
+ <a href="about-helping.html">Projecten</a><br> 
+ <a href="about-issuezilla.html">Bugs&nbsp;melden</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Contact
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td background="line.gif"><font size="2">
+ <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+ <a href="credits.html">Wie zijn wij?</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+Overig
+</b></font></td></tr>
+
+<tr><td background="line.gif"><font size="2">
+ <a href="links.html">Links</a><br>
+ <a href="about-legal.html">Licenties</a><br>
+</font></td></tr>
+
+<tr><td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif" size="2"><b>
+&nbsp;
+</b></td></tr>
+
+</table>
+
+</td>
+
+<!-- end navbar -->
+
+</tr>
+</table>
+
+</td>
+</tr>
+</table>
+</table>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/aanmelding.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message