incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From ksch...@apache.org
Subject svn commit: r1175452 [2/3] - /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/
Date Sun, 25 Sep 2011 18:08:53 GMT
Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/faq.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/faq.html?rev=1175452&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/faq.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/faq.html Sun Sep 25 18:08:51 2011
@@ -0,0 +1,113 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
+"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html lang="da">
+<head>
+ <title>DA.OpenOffice.org - Spørgsmål og svar (FAQ)</title>
+ <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
+<script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript">
+</script>
+<script type="text/javascript">
+_uacct = "UA-283258-1";
+urchinTracker();
+</script>
+</head>
+<body>
+<div id="danskindhold" lang="da">
+<img style="float:right" src="/images/faq.png" alt="Spørgsmål og svar (FAQ)" />
+<h2>Spørgsmål og svar (FAQ)</h2>
+
+<p>Nedenfor er de hyppigste spørgsmål til OpenOffice.org (OOo) besvaret. Hvis du har et spørgsmål, så send det til en af <a href="about-mailinglist.html">e-postlisterne</a> eller stil det i <a href="http://www.oooforum.dk">www.OOoforum.dk</a>. Tag eventuelt også et kig på <a href="http://www.openoffice.org/faq.html">den engelske FAQ</a>.</p>
+
+<ol>
+<li>
+	<p><b>Hvordan installerer jeg ordbøger til stavekontrol, orddeling og synonymer?</b></p>
+	<p>Der medfølger på nuværende tidspunkt ikke en dansk ordbog til stavekontrol i OOo. Du kan installere ordbøger via menuen "Filer" > "Guider" > "Installer flere ordbøger...". Her kan du frit hente og opdatere ordbøger til mere end 40 sprog, herunder dansk. Når ordbøgerne er hentet ned, skal du vælge enten at genstarte computeren eller lukke både OpenOffice og Hurtig start (OpenOffice.org-ikonet nederst i højre hjørne). Næste gang du starter OOo, vil de nye ordbøger være tilgængelig for stavekontrollen.</p>
+</li>
+
+<li>
+	<p><b>Jeg har installeret den danske stavekontrolorbog som beskrevet ovenfor. Når jeg forsøger at stavekontrollere et dokument, får jeg blot meddelelsen "Stavekontrollen er fuldført", også selvom der er stavefejl. Hvorfor virker stavekontrollen fortsat ikke?</b></p>
+	<p>Hvis du har forsøgt at køre stavekontrollen uden først at installere ordbogen som ovenfor, er stavekontrol-komponenten blevet deaktiveret. Du aktiverer den igen således:</p>
+	<p>Funktioner > Indstillinger > find punktet Sprogindstillinger > find underpunktet Skrivehjælp > sæt "flueben" ud for "OpenOffice.org Hunspell Spellchecker". Klik OK. Derefter bør stavekontrollen fungere.</p>
+</li>
+
+<li>
+	<p><b>Hvilken betydning har det, at OpenOffice.org som udgangspunkt gemmer dokumenterne i OpenDocument-format?</b></p>
+	<p>OpenDocument (også kaldet <acronym title="OpenDocument Format">ODF</acronym>), er en ISO-godkendt standard for kontordokumenter. I modsætning til andre formater for kontordokumenter er ODF-standarden produktneutral - d. v. s. den favoriserer ikke bestemte programmer. Andre kontorprogrammer kan implementere ODF på lige fod med OpenOffice. Formatet forventes derfor at få stor betydning som udvekslingsformat i takt med at flere programmer begynder at implementere den. Der findes allerede nu flere uafhængige implementeringer.</p>
+	<p>Produktspecifikke formater som f. eks. Microsofts .doc-format har bl. a. den ulempe, at dokumenter gemt i sådanne formater forældes, når der kommer nye versioner af programpakken, og derfor ikke kan indlæses optimalt af en nyere programversion. I modsætning hertil er OpenDocument-formatet lavet så gamle dokumenter ikke forældes, heller ikke selvom standarden udvikler sig over tid. Om 10 år vil du derfor med garanti stadig kunne indlæse dokumenter gemt i ODF 1.0.</p>
+	<a href="/opendocument.html">Mere om OpenDocument</a><br />
+	</p>
+</li>
+<li>
+	<p><b>Dem, jeg udveksler dokumenter med, kan ikke åbne OpenDocument-filer med den kontorpakke, de bruger. Hvad gør jeg?</b></p>
+	<p>Når du gemmer et dokument, kan du vælge en anden filtype end OpenDocument. Du kan også vælge at indstille OpenOffice.org til automatisk at forvælge et andet format. Det gøres på følgende måde:<br/>
+	Vælg i menuen: Funktioner > Indstillinger.<br/>
+	Hvis der er et plustegn ud for punktet "Indlæs/gem", skal du klikke på det.<br/>
+	Klik på underpunktet "Generelt". Du vil nu se to valgbokse i vinduet med overskrifterne "Dokumenttype" og "Gem altid som". Her kan du for hver dokumenttype bestemme hvilket format, der skal forvælges.<br/>
+	Klik på OK. OpenOffice.org vil nu forvælge de valgte dokumentformater. Du kan naturligvis stadig selv vælge at gemme i andre formater.
+</li>
+
+<li>
+	<p><b>Hvorfor indeholder OpenOffice.org ikke et e-post-program eller en kalender?</b></p>
+	<p>OpenOffice.org inkluderer hverken e-post-program eller kalender, da der allerede findes fri software, som fungerer perfekt sammen med OpenOffice.org. Produkterne fra <a href="http://www.mozilla.com">Mozilla</a> kan varmt anbefales.</p>
+</li>
+
+<li>
+	<p><b>Kræver OpenOffice.org, at Java er installeret?</b></p>
+	<p>Nogle funktioner kræver, at et Java-afviklingsmiljø (Jave Runtime Environment - JRE) er installeret. Du kan hente Java fra <a href="http://www.java.com">www.java.com</a> og læse mere om sammenhængen mellem OpenOffice.org og Java i <a href="http://user-faq.openoffice.org/faq/ar01s04.html#JAVA">den engelske FAQ</a>.</p> 
+</li>
+
+<li>
+	<p><b>Kan jeg installere OpenOffice.org, selvom Microsoft Office allerede er installeret på min computer?</b></p>
+	<p>Ja, OpenOffice.org kan uden problemer installeres på en computer sammen med andre kontorpakker. Installationsprogrammet vil under installationen spørge om, hvorvidt OpenOffice.org skal åbne Microsoft Office-dokumenter automatisk. Hvis du ønsker, at Microsoft Office fortsat skal åbne Microsoft Office-dokumenter, skal du på dette tidspunkt i installationen fjerne afkrydsningerne i de 3 felter.</p>  
+</li>
+
+
+<li>
+	<p><b>Findes der en opgraderingspakke, så man ikke behøver at downloade hele kontorpakken, hver gang der udgives en ny udgave?</b></p>
+	<p>Nej, du skal hente hele kontorpakken for at få den nyeste version.</p>
+</li>
+
+
+<li>
+	<p><b>Hvad betyder "open source" og "åbne standarder"? Er det det samme?</b></p>
+	<p>Open Source og åbne standarder er ikke det samme. <b>Open source</b> betyder åben kildekode, hvilket vil sige, at den programkode, programmørerne har skrevet, kan læses og videreudvikles af andre programmører.</p>
+	<p>En <b>åben standard</b> handler om, at programmerne fungerer i overensstemmelse med et vist regelsæt. Hvis forskellige programmer følger det samme regelsæt, kan de fungere sammen, selvom de er udviklet af to helt forskellige hold programmører. SMTP er f. eks. en standard for elektronisk post, som gør, at brugere af forskellige e-postprogrammer kan udveksle meddelelser. Det er ret smart!</p>
+	<p>En åben standard er defineret ved, at den opfylder 3 krav:</p>
+	<ol>
+	<li>Veldokumenteret med den fuldstændige specifikation offentligt tilgængelig.</li>
+	<li>Frit implementerbar uden økonomiske, politiske eller juridiske begrænsninger på implementation og anvendelse.</li>	
+	<li>Standardiseret og vedligeholdt i et åbent forum (en såkaldt "standardiseringsorganisation") via en åben proces.</li>
+	</ol>
+	<p>Du kan læse definitionen og uddybninger på <a href="http://www.aaben-standard.dk/">www.aaben-standard.dk</a>.</p>
+	<p>Mange programmer understøtter en eller flere åbne standarder, men uden at programmet er open source. Man kan givetvis også finde eksempler på programmer, som er open source, men som ikke understøtter åbne standarder.</p>
+	<p>OpenOffice.org er open source, og understøtter desuden en række åbne standarder.</p>
+</li>
+
+<li>
+	<p><b>Hvad er historien bag OpenOffice.org?</b></p>
+	<p>OpenOffice.org har sine rødder i StarOffice - en kontorpakke hvis udvikling startede i midten af 1980'erne i Tyskland. Sun Microsystems købte rettighederne til StarOffice i 1999. StarOffice 5.2 blev udgivet i juni 2000 og version 6.0 udkom i maj 2002.</p>
+	<p>StarOffice udvikles hovedsageligt år gennem open source-projektet OpenOffice.org. For at gøre dette muligt frigav Sun Microsystems kildekoden til StarOffice (dog med undtagelse af enkelte moduler, som Sun Microsystems ikke selv havde udviklet) og startede projektet OpenOffice.org.</p>
+	<p>Dette betyder dog ikke, at Sun Microsystems har overladt al udvikling til frivillige - meget af arbejdet udføres stadig af ansatte hos Sun Microsystems, men alle opfordres til at deltage. Sun Microsystems betaler for driften af netstedet OpenOffice.org.</p>
+</li>
+
+<li>
+	<p><b>Hvad er lighederne og forskellene mellem OpenOffice.org og StarOffice?</b></p>
+	<p>StarOffice er Sun Microsystems' kontorpakke, der er bygget på kildekoden til OpenOffice.org. StarOffice og OpenOffice.org har derfor samme brugergrænseflade og funktionalitet.</p>
+	<p>Forskellen mellem StarOffice og OpenOffice.org er altovervejende et spørgsmål om flere skabeloner, clip-art og andet tilbehør.</p>
+	<p>Vejledninger til OpenOffice.org kan derfor også bruges til StarOffice.</p>
+	<p>Se også <a href="http://www.openoffice.org/FAQs/mostfaqs.html#6">den engelske FAQ</a>.</p>  
+	<p>StarOffice 6 bygger på OpenOffice.org 1.0, StarOffice 7 bygger på OpenOffice.org 1.1, og StarOffice 8 bygger på OpenOffice.org 2.0.</p>
+	<p>Bemærk, at StarOffice ikke længere udkommer på dansk. Derfor anbefaler vi den seneste udgave af Dansk OpenOffice.org frem for StarOffice.</p>  
+</li>
+
+<li>
+	<p><b>Kører OpenOffice.org på Windows Vista?</b></p>
+	<p>Ja, det gør det. Og det bruger de nye dialogbokse fra Vista ved åbning af dokumenter m. m.</p>
+</li>
+
+</ol>
+	
+<p><i>Opdateret 28. marts 2008</i></p>
+</div>
+</body>
+</html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/faq.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/get_legal_da.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/get_legal_da.html?rev=1175452&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/get_legal_da.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/get_legal_da.html Sun Sep 25 18:08:51 2011
@@ -0,0 +1,216 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
+<html lang="da"><head>
+
+
+ <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" />
+ <title>Brug lovlig software - Brug OpenOffice.org</title>
+ 
+ <meta name="description" content="Brug ikke piratsoftware - brug fri software i stedet" />
+ <style type="text/css">
+#contextualinformation { display: none ! important;
+}
+#contextualinformation.contentpart { display: none ! important;
+}
+#toptabs { display: none ! important;
+}
+#login { display: none ! important;
+}
+#apphead { display: none ! important;
+}
+.axial { display: none ! important;
+}
+#projecthome { display: none ! important;
+}
+#longdescription { display: none ! important;
+}
+.infomark { display: none ! important;
+}
+h1 { color: rgb(0, 62, 161);
+}
+h2 { color: rgb(0, 62, 161);
+}
+td { vertical-align: top;
+}
+.tasknav { display: none ! important;
+}
+#leftcol { display: none ! important;
+}
+ </style></head><body style="margin: 0px; font-family: sans-serif;">
+<br />
+<table style="width: 100%;" border="0">
+ <tbody>
+  <tr>
+   <td>
+   <div style="border: 1px dashed black; margin: 0px auto; padding: 15px; width: 94%; background-color: rgb(255, 255, 255);">
+   <h1>Brug lovlig software - Brug OpenOffice.org</h1>
+   <span style="font-weight: bold;">Er din software lovlig?</span>
+Ifølge tal offentliggjort af Microsoft er 35% af al software i
+verden
+formentlig piratkopieret eller på anden vis ulovlig. <br />
+   <br />
+Efter i årevis reelt at have tolereret piratkopiering som et
+middel til
+at sikre markedsdominans, er <span style="font-weight: bold;">Microsoft
+nu gået til kamp</span> mod ulovlige kopier af firmaets software:<br />
+   <ul>
+    <li>Firmaet har købt et softwarefirma, som er
+specialiseret i
+at detektere, hvilke programmer der er installeret på en PC.</li>
+    <li>Firmaet bruger internettet til at anbringe
+piratdetekterings-software i kopier af Microsoft Office på
+brugernes
+PC'er.</li>
+    <li>Over hele verden planlægger Business Software
+Alliance
+retsforfølgelse af softwarepirater - for eksempel i
+Storbritannien,
+hvor organisationen tilbyder et større kontantbeløb til
+enhver, som
+informerer om piraterkopiering.</li>
+    <li>Microsofts licensregler er komplicerede - det er nemt at
+komme til at bryde dem ved en fejltagelse.</li>
+   </ul>
+Hvis du har en kopi af Microsoft Office på arbejde, på
+skolen eller
+hjemme - <span style="font-weight: bold; font-style: italic;">ved du,
+hvor den kommer fra?</span><br />
+   <br />
+   <span style="font-weight: bold;">Heldigvis er der et
+fuldstændig
+lovligt alternativ</span>. OpenOffice.org 2 er en komplet kontorpakke
+med funktioner svarende til Microsoft Office. OpenOffice.org 2 kan alt,
+hvad du har brug for: tekstbehandling, regneark, præsentationer
+og
+meget mere. Kontorpakken kan endda bruge Microsoft Office's filformater
+(.doc, .xls, .ppt), så dine dokumenter kan genbruges. I
+tilgift
+kan OpenOffice.org gøre ting, som Microsoft Office ikke kan, som
+f.
+eks. at lave PDF-filer direkte fra dine dokumenter.<br />
+   <br />
+Hvis du kan bruge Microsoft Office kan du også bruge
+OpenOffice.org 2.
+Undersøgelser har vist, at det er <span style="font-style: italic;">ti
+gange billigere</span> at migrere til
+OpenOffice.org 2 end til Microsoft Office 2007.<br />
+   <br />
+En anden undersøgelse indikerer, at 86% af brugerne af Microsoft
+Office
+ville foretrække at bruge OpenOffice.org 2 frem for at
+købe Microsoft Office
+2003.<br />
+   <br />
+Så hvad venter du på? Det koster dig intet at prøve.
+Hvis du synes om
+produktet, så koster <span style="font-weight: bold;">OpenOffice.org
+2
+dig intet at bruge, så længe du ønsker, uanset antal pc'er</span>.
+God samvittighed er gratis.<br />
+   <br />
+   <br />
+   <div style="text-align: center;">
+   <h2><span style="font-weight: bold;">Brug lovlig software - <a href="http://da.openoffice.org">hent
+OpenOffice.org</a> i dag!</span></h2>
+   <br />
+   <br />
+   </div>
+   </div>
+   </td>
+   <td><br />
+   </td>
+   <td style="border: 3px double silver; padding: 4px; background-color: rgb(222, 238, 255);">
+   <div>
+   <table style="border: 0px none white; padding: 0px;">
+    <tbody>
+     <tr>
+      <td>
+      <h2>Mere om OpenOffice.org</h2>
+      <ul>
+       <li><a href="http://da.openoffice.org/about-product.html">Produktbeskrivelse<br />
+        </a></li>
+       <li><a href="http://da.openoffice.org/referencer.html">Dansk referenceliste</a><br />
+       </li>
+       <li><a href="http://www.oooforum.dk/">Gratis support</a><br />
+       </li>
+      </ul>
+      <h2>Om migrering<br />
+      </h2>
+      <ul>
+       <li><a href="http://oio.dk/files/Desktop-evalueringsrapport__V1-2_.pdf">Rapport for VTU</a></li>
+       <li><a href="http://oio.dk/files/rhus-evalueringsrapportudfyldt301104_DFL_.pdf">Psykiatrien Århus Amt</a></li>
+       <li><a href="http://computerworld.com.sg/ShowPage.aspx?pagetype=2&amp;articleid=2742&amp;pubid=3&amp;issueid=66">USA</a> (engelsk)</li>
+       <li><a href="http://insight.zdnet.co.uk/software/linuxunix/0,39020472,39236214,00.htm">Frankrig</a> (engelsk)</li>
+      </ul>
+      <h2>Mere info<br />
+(engelsk)<br />
+      </h2>
+      <ul>
+       <li><a href="http://www.microsoft.com/presspass/features/2006/apr06/04-24GenuineSoftware.mspx">Illegal
+software</a></li>
+       <li><a href="http://news.com.com/2100-1023-212942.html?legacy=cnet">Piracy
+tolerated</a></li>
+       <li><a href="http://software.silicon.com/applications/0,39024653,39158423,00.htm">Microsoft
+acquires AssetMetrix</a></li>
+       <li><a href="http://news.zdnet.co.uk/software/windows/0,39020396,39265719,00.htm">Microsoft
+licensing push</a></li>
+       <li><a href="http://www.bsa.org/uk/press/newsreleases/ukpressrelease26april2006.cfm">Reward
+for informers</a></li>
+	  <li><a href="http://computerworld.com.sg/ShowPage.aspx?pagetype=2&amp;articleid=2742&amp;pubid=3&amp;issueid=66">Ten times cheaper</a></li>
+       <li><a href="http://www.itwire.com.au/content/view/4054/53/">86% prefer
+OpenOffice.org 2</a></li>
+      </ul>
+      </td>
+     </tr>
+     <tr>
+      <td><br />
+      <br />
+      <center> <a href="http://download.openoffice.org/2.0.2/index.html"><img style="border: 0px solid ; width: 125px; height: 50px;" src="http://marketing.openoffice.org/art/galleries/marketing/web_buttons/nicu/125x50_3_get.png" alt="Get OpenOffice.org" title="Get OpenOffice.org" /></a> </center>
+      <br />
+      <br />
+      </td>
+     </tr>
+    </tbody>
+   </table>
+   </div>
+   </td>
+  </tr>
+  <tr>
+   <td><br />
+   <div style="border: 1px dashed black; margin: 0px auto; padding: 15px; width: 94%; background-color: rgb(255, 255, 255);"><small><b>Webmastere!</b>
+Støt arbejdet for at begrænse piratsoftware! Sammen kan vi
+hjælpe til
+med at hindre udbredelsen af ulovlig software og promovere de frie
+alternativer. Kopier koden herunder til dit website eller din blog, og
+få vist kampagneknappen "Brug lovlig software. Brug
+OpenOffice.org".</small>
+   <table style="border: 0px none white;">
+    <tbody>
+     <tr>
+      <td><img style="border: 0px solid ; width: 128px; height: 58px;" src="http://da.openoffice.org/images/web_button_get_legal_da.png" alt="Brug lovlig software. Brug OpenOffice.org" hspace="3" vspace="3" /></td>
+      <td><textarea readonly="readonly" name="button" rows="4" cols="55" onclick="this.focus();this.select()">&lt;a href="http://da.openoffice.org/get_legal_da.html"&gt;
+&lt;img src="http://da.openoffice.org/images/web_button_get_legal_da.png"
+border="0" hspace="3" vspace="3" alt="Brug lovlig software. Brug OpenOffice.org" /&gt;&lt;/a&gt;
+      </textarea> </td>
+     </tr>
+    </tbody>
+   </table>
+   <br />
+   <hr style="width: 100%; height: 2px;" /><font size="-3">Microsoft,
+Microsoft Office, Word, Excel og Powerpoint er enten varemærker
+eller
+registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i
+USA og/eller
+andre lande.</font> </div>
+   </td>
+   <td><br />
+   </td>
+   <td><br />
+   </td>
+  </tr>
+ </tbody>
+</table>
+<br />
+<br />
+<br />
+<br />
+</body></html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/get_legal_da.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/index.html?rev=1175452&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/index.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/index.html Sun Sep 25 18:08:51 2011
@@ -0,0 +1,110 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+<html lang="da">
+<head>
+ <title>DA.OpenOffice.org - En komplet fri kontorpakke</title>
+ <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
+<script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript">
+</script>
+<script type="text/javascript">
+_uacct = "UA-283258-1";
+urchinTracker();
+</script>
+</head>
+<body>
+<div id="danskindhold" lang="da">
+<div style="float:right; font-style: italic; text-align: right;">
+
+<!--
+<p style="color:red;font-weight:bold">
+OpenOffice.orgs postserver er meget overbelastet.<br />
+Se status og mere infomation under <a href="http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=58303">Issue 58303</a>.
+</p>
+-->
+<a href="http://da.openoffice.org/get_legal_da.html"><img style="border: 0px solid; width: 128px; height: 58px;" src="http://da.openoffice.org/images/web_button_get_legal_da.png" alt="Brug lovlig software. Brug OpenOffice.org" hspace="3" vspace="3" /></a><br />
+</div>
+
+<h2>Velkommen til DA.OpenOffice.org</h2>
+<br />
+<br />
+<table summary="layout">
+<tr>
+<td width="350">
+<a href="http://www.oooforum.dk/rss.php?f=9"><img style="border:0; float:left; margin-right: 0.2em;" src="/images/feedicon16.png" alt="Nyheder fra oooforum.dk" /></a><h3 style="display: inline;">Nyheder</h3>
+<iframe src="http://oooforum.dk/nyheder.php?f=9&amp;c=3" frameborder="0" scrolling="no" width="350" height="100"></iframe>
+</td>
+<td width="350">
+<a href="http://www.oooforum.dk/rss.php"><img style="border:0; float: left; margin-right: 0.2em;" src="/images/feedicon16.png" alt="Seneste indl&aelig;g p&aring; oooforum.dk" /></a><h3 style="display: inline;">Indl&aelig;g p&aring; oooforum.dk</h3>
+<iframe src="http://oooforum.dk/seneste.php?c=3" frameborder="0" scrolling="no" width="350" height="100"></iframe>
+</td>
+</tr>
+</table>
+
+<p><b>OpenOffice.org</b> er er en komplet fri kontorpakke til tekstbehandling, regneark, diagrammer, pr&aelig;sentationer, databaser, tegninger og websideredigering. Du kan frit hente, installere, bruge og kopiere OpenOffice.org, da kontorpakken udgives under open source-licensen <a href="http://www.opensource.org/licenses/lgpl-license.php" title="Lesser General Public License">LGPL</a>. OpenOffice.org underst&oslash;tter den produkt- og platformsuafh&aelig;ngige&aring;bne standard <a href="/opendocument.html">ODF (ISO/IEC 26300:2006 OpenDocument Format)</a>.</p>
+<p>L&aelig;s <a href="referencer.html">udtalelser fra danske virksomheder</a>, <a href="about-product.html">produktbeskrivelsen</a> samt brochuren <a href="http://da.openoffice.org/doc/HvadErOOo.pdf">Hvad er OpenOffice.org? (<img src="/images/pdf-icon.png" alt="PDF-ikon" /> PDF)</a>.</p>
+
+
+<p style="font-style: italic;">Bruger din virksomhed eller din uddannelsesinstitution OpenOffice.org? S&aring; h&oslash;rer vi gerne fra jer!<br/>
+I kan komme p&aring; vores referenceliste ved at besvare <a href="http://www.smartsurvey.dk/openoffice/spoergeskema/">dette sp&oslash;rgeskema</a>.</p>
+
+<h3>Hent dansk OpenOffice.org</h3>
+<div style="background-color: #ecf1f5; padding: 0.8em; float:right; text-align:center; margin:0.2em; width: 300px;">
+<a href="/images/OOo20.png" title="Klik for at se billedet i fuld st&oslash;rrelse" target="_blank"><img style="border:0;" src="/images/OOo20thumb.png" title="Klik for at se billedet i fuld st&oslash;rrelse" alt="Miniature af tekstbehandling i OpenOffice.org" width="200" height="144" /></a><br />
+<script type="text/javascript">
+//<![CDATA[
+references = new Array();
+references[0] = '<q cite="http://as-pl.dk">Vi er ganske udem&aelig;rket tilfreds med OpenOffice i forhold til MS Office</q><br /> - <cite><a href="http://as-pl.dk" target="_blank">A/S Poul Larsen</a></cite>';
+references[1] = '<q cite="http://www.tandlaege-reipurth.dk">OpenOffice har det bedste tekstbehandlingssystem, som findes...</q><br /> - <cite><a href="http://www.tandlaege-reipurth.dk" target="_blank">Tandl&aelig;ge Reipurth</a></cite>';
+references[2] = '<q cite="http://www.ahait.dk/">Den kan alt hvad man skal bruge den til, og s&aring; kan den eksportere til PDF meget enkelt. DET er en meget stor detalje!</q><br /> - <cite><a href="http://www.ahait.dk/" target="_blank">AHA</a></cite>';
+references[3] = '<q cite="http://abj.dk/">S&aring; OpenOffice.org indg&aring;r strategisk som et vigtig komponent her i virksomheden.</q><br /> - <cite><a href="http://abj.dk/" target="_blank">A. B. Jensen Maskinfabrik A/S</a></cite>';
+references[4] = '<q cite="http://www.airmanager.dk/">Enkel og let forst&aring;elig brugerflade + god instruktion og hj&aelig;lp.</q><br /> - <cite><a href="http://www.airmanager.dk/" target="_blank">AirmanagerNordic A/S</a></cite>';
+references[5] = '<q cite="http://www.pcworld.dk/download/55/1505">Den er s&aring; omfattende - og kompatibel nok til Office-filer - at du muligvis aldrig vil betale for en Office-pakke igen.</q><br /> - <cite><a href="http://www.pcworld.dk/download/55/1505" target="_blank">PC World Danmarks download sektion</a></cite>';
+references[6] = '<q cite="http://www.voipbloggen.dk/431/openoffice-%E2%80%93-et-godt-alternativ-til-microsoft-office/">Som kontorprogram er det s&aelig;rdeles brugbart. Brugervenligheden er helt i top</q><br /> - <cite><a href="http://www.voipbloggen.dk/431/openoffice-%E2%80%93-et-godt-alternativ-til-microsoft-office/" target="_blank">Voipbloggen.dk</cite>';
+
+randomReference = Math.round((references.length-1)*Math.random());
+document.writeln(references[randomReference]);
+//]]>
+</script>
+<noscript>
+<q cite="http://www.stiften.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20051028/BEGGE/110280664/1013/AARHUS">...alt for god til at v&aelig;re gratis.</q> - <cite><a href="http://www.stiften.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20051028/BEGGE/110280664/1013/AARHUS" target="_blank">&Aring;rhus Stiftstidende</a></cite><br />
+<q cite="http://www.erhvervsbladet.dk/nyhedsservice/npShowArticle.asp?strArtID=141172">Officepakke til nul kroner er mere v &aelig;rd.</q> - <cite><a href="http://www.erhvervsbladet.dk/nyhedsservice/npShowArticle.asp?strArtID=141172" target="_blank">ErhvervsBladet</a></cite>
+</noscript>
+<p style="text-align: right;"><a href="referencer.html">Flere referencer</a></p>
+</div>
+
+<div>
+En detaljeret beskrivelse af de nye features i denne version kan findes <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Da.Release3">her</a>.
+</div>
+
+<div>Med nedenst&aring;ende links kan du hente den seneste version af kontorpakken.</div>
+<div><a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/da/3.2.1/OOo_3.2.1_Win_x86_install_da.exe"><img src="/images/ico-win.png" alt="Windows" /> Windows</a></div>
+<div><a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/da/3.2.1/OOo_3.2.1_MacOS_x86_install_da.dmg"><img src="/images/ico-osx.png" alt="Mac OS X (Intel)" /> Mac OS X (Intel)</a></div>
+<div><a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/da/3.2.1/OOo_3.2.1_Linux_x86_install-deb_da.tar.gz"><img src="/images/ico-tux.png" alt="Linux (x86 - deb)" /> Linux (x86 - deb)</a></div>
+<div><a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/da/3.2.1/OOo_3.2.1_Linux_x86_install-rpm_da.tar.gz"><img src="/images/ico-tux.png" alt="Linux (x86 - rpm)" /> Linux (x86 - rpm)</a></div>
+<div><a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/da/3.2.1/OOo_3.2.1_Linux_x86-64_install-deb_da.tar.gz"><img src="/images/ico-tux.png" alt="Linux (x86-64 - deb)" /> Linux (x86-64 - deb)</a></div>
+<div><a href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/da/3.2.1/OOo_3.2.1_Linux_x86-64_install-rpm-wJRE_da.tar.gz"><img src="/images/ico-tux.png" alt="Linux (x86-64 - rpm)" /> Linux (x86-64 - rpm)</a></div>
+
+<div><a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Da.Download">Andre downloads</a></div>
+
+<div>
+<h3>Projektet OpenOffice.org</h3>
+<p>OpenOffice.org er et stort internationalt open source-projekt, der udvikler fri software med m&aring;ls&aelig;tningen:</p>
+<blockquote><p>"At skabe - i f&aelig;llesskab - den f&oslash;rende, internationale kontorpakke, som vil k&oslash;re p&aring; alle st&oslash;rre platforme og give adgang til al funktionalitet og data gennem <acronym title="Application Programming Interface">API</acronym>'er og et <acronym title="eXtensible Markup Language">XML</acronym>-baseret filformat baseret p&aring; &aring;bne komponenter."</p></blockquote>
+<p>DA.OpenOffice.org er navnet p&aring; den danske projektgruppe, og vores fokus er p&aring;:</p>
+<ul>
+<li>Brugerhj&aelig;lp og support gennem <a href="http://www.oooforum.dk" target="_blank">www.oooforum.dk</a> eller <a href="about-mailinglist.html">e-postlisten users&#64;da.openoffice.org</a>.</li>
+<li><a href="translation.html">Overs&aelig;ttelse</a>, <a href="about-issuezilla.html">kvalitetssikring</a> og udgivelse af Dansk OpenOffice.org.</li>
+<li>Information, dokumentation og <a href="about-documentation.html">vejledninger</a> p&aring; dansk.</li>
+<li><a href="about-helping.html">Markedsf&oslash;ring</a> af Dansk OpenOffice.org.</li>
+<li>Planl&aelig;gning af arrangementer.</li>
+<li>Udbrede kendskab til og underst&oslash;ttelse af den &aring;bne standard, <a href="/opendocument.html">OpenDocument Format</a>, i Danmark.</li>
+<li>Varetage danske brugeres og virksomheders &oslash;nsker til officepakken OpenOffice.org.</li>
+<li>Udarbejde en <a href="http://www.stavekontrolden.dk">ny ordbog til stavekontrol</a> bl. a. baseret p&aring; orddata fra <a href="http://www.dsl.dk">Det Danske Sprog- og Litteraturselskab</a>.</li>
+</ul>
+<p>Du er velkommen til at <a href="http://da.openoffice.org/about-helping.html">deltage og bidrage</a>. Vi har ogs&aring; brug for din hj&aelig;lp!</p>
+
+<p><i>Opdateret 14. august 2010</i></p>
+
+</div>
+</body>
+</html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/index.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/leverandoerydelser.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/leverandoerydelser.html?rev=1175452&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/leverandoerydelser.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/leverandoerydelser.html Sun Sep 25 18:08:51 2011
@@ -0,0 +1,34 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
+"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html lang="da">
+<head>
+ <title>DA.OpenOffice.org - Leverandørydelser</title>
+ <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
+<script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript">
+</script>
+<script type="text/javascript">
+_uacct = "UA-283258-1";
+urchinTracker();
+</script>
+</head>
+<body>
+<div id="danskindhold" lang="da">
+<h2>Leverandørydelser</h2>
+<p><b>Hvis din virksomhed udbyder service og tjenesteydelser til OpenOffice.org/StarOffice eller andre produkter, som komplementerer kontorpakken, kan du <a href="http://da.openoffice.org/adresses.html">kontakte os</a> for at blive listet på denne side.</b></p>
+
+<div>
+<h3>Kurser</h3>
+<p><a href="http://www.aof.dk">AOF</a> afholder kursus i OpenOffice.org i Ballerup/Herlev, Odense og Søborg.</p>
+<p><a href="http://www.fof.dk">FOF</a> i København afholder kursus i gratis software, herunder OpenOffice.org.
+</div>
+
+<div>
+<h3>Andre ydelser</h3>
+<p>Oversigt over firmaer og freelancere, der tilbyder udvikling, tilpasning, integration m. m. i forhold til OpenOffice:</p>
+<p><a href="http://www.magenta-aps.dk">Magenta ApS</a></p>
+<p><a href="http://www.gruwier.dk">Finn Gruwier Larsen</a>
+</div>
+
+</div>
+</body>
+</html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/leverandoerydelser.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/links.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/links.html?rev=1175452&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/links.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/links.html Sun Sep 25 18:08:51 2011
@@ -0,0 +1,43 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
+"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html lang="da">
+<head>
+ <title>DA.OpenOffice.org - Links</title>
+ <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
+<script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript">
+</script>
+<script type="text/javascript">
+_uacct = "UA-283258-1";
+urchinTracker();
+</script>
+</head>
+<body>
+<div id="danskindhold" lang="da">
+<img style="float:right" src="/images/puzzle.png" alt="Links" />
+<h2>Links</h2>
+
+<p>Følgende liste samler links til relevant software, dokumentation, tilbehør etc. Har du et relevant link, kan du sende dit forslag med beskrivelse til 
+e-postlisten <a href="about-mailinglist.html">dansk&#64;da.openoffice.org</a>. Vi fokuserer på de links, der er særligt relevante for danske brugere af OpenOffice.org eller StarOffice.</p>
+
+<table summary="Dette er en tabel med relevante hyperlinks" cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
+ <tr style="background-color:#99ccff;"><th>Titel</th><th>Beskrivelse</th><th>Link</th></tr>
+ <tr class="b"><td>OOoforum.dk</td><td>Det danske forum for brugere af OpenOffice.org og StarOffice.</td><td><a href="http://www.oooforum.dk">http://www.oooforum.dk</a></td></tr>
+ <tr class="b"><td>OOoforum.org</td><td>Internationalt forum for brugere af OpenOffice.org.</td><td><a href="http://www.oooforum.org">http://www.oooforum.org</a></td></tr>
+ <tr class="b"><td>OOoMacros</td><td>En international makrosamling.</td><td><a href="http://www.ooomacros.org">http://www.ooomacros.org</a></td></tr> 
+ <tr class="b"><td>Open Clip Art Library</td><td>En international samling fri clipart.</td><td><a href="http://www.openclipart.org">http://www.openclipart.org</a></td></tr> 
+ <!--
+ <tr class="b"><td>OpenOffice.org dokumentkonvertering</td><td>Webløsning til konvertering af OpenOffice.org-dokumenter</td><td><a href="http://www.oooconv.de">http://www.oooconv.de</a></td></tr>
+ <tr class="b"><td>Larry's OpenOffice and StarOffice Indexer til Google Desktop Search</td><td>Plugin til at søge i OpenOffice.org- og OpenDocument-filer med Google Desktop Search</td><td><a href="http://desktop.google.com/plugins/indextheopenoffice.html">http://desktop.google.com/plugins/indextheopenoffice.html</a></td></tr>
+ <tr class="b"><td>DocSearcher</td><td>Program til søgning i OpenOffice.org-dokumenter mm.</td><td><a href="http://docsearcher.sourceforge.net/">http://docsearcher.sourceforge.net/</a></td></tr>
+ -->
+ <tr class="b"><td>OOExtras</td><td>En samling skabeloner.</td><td><a href="http://ooextras.sourceforge.net">http://ooextras.sourceforge.net</a></td></tr>
+ <tr class="b"><td>Writer2LaTeX</td><td>Værktøj til konvertering fra OpenOffice.org eller StarOffice tekstdokument til formaterne LaTeX, BibTeX, <acronym title="eXtensible Hypertext Markup Language">XHTML</acronym> samt <acronym title="Mathematical Markup Language">MathML</acronym>. Værktøjet er udviklet af Henrik Just.</td><td><a href="http://writer2latex.sourceforge.net/">http://writer2latex.sourceforge.net/</a></td></tr>
+ <tr class="b"><td>Dmaths.com</td><td>Udvidelse til formelredigering i OpenOffice.org Math.</td><td><a href="http://www.dmaths.com">http://www.dmaths.com</a></td></tr>
+ <tr class="b"><td>SVG importfilter</td><td>Programudvidelse til import af SVG til OpenOffice.org 2.0</td><td><a href="http://www.haumacher.de/svg-import/">http://www.haumacher.de/svg-import/</a></td></tr>
+ <tr class="b"><td>Stavekontrolden</td><td>Foreningen for frit tilgængelige sprogværktøjer varetager udviklingen af Stavekontrolden, som udgør den danske stavekontrol i OpenOffice.org. FFTS varetager også synonymordbog, orddeling og grammatikkontrol.</td><td><a href="http://www.stavekontrolden.dk">http://www.stavekontrolden.dk</a></td></tr> 
+</table>
+
+<p><i>Opdateret 14. august 2010</i></p>
+</div>
+</body>
+</html>
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/links.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/newsletter-2003-01-29.txt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/newsletter-2003-01-29.txt?rev=1175452&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/newsletter-2003-01-29.txt (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/newsletter-2003-01-29.txt Sun Sep 25 18:08:51 2011
@@ -0,0 +1,75 @@
+OpenOffice.org Onsdag                    2003-01-29
+----------------------------------------------------------------------
+1. Den danske hjemmeside endelig i gang
+2. Væsentlig bedre dansk udgave af OpenOffice.org lige på trapperne
+3. Første OpenOffice.org-konference i Hamborg til marts
+4. De danske oversættere mødes
+5. Introduktioner i fuld gang på e-postlisterne
+----------------------------------------------------------------------
+
+1. Den danske hjemmeside endelig i gang
+---------------------------------------
+Efter mere end to måneders infrastruktur-problemer er den officielle 
+OpenOffice.org-hjemmeside da.openoffice.org. Her vil de danske aktivi-
+teter omkring udviklingsprojektet og produktet OpenOffice.org ske: 
+- oversættelse til dansk
+- organisering af danske arrangementer
+- udarbejdelse af vejledninger, tips og andre materialer
+- hjælp via e-postlister
+Vær med og påvirk din kontorpakke:
+http://da.openoffice.org
+
+2. Væsentlig bedre dansk udgave af OpenOffice.org lige på trapperne
+-------------------------------------------------------------------
+Den 24. januar blev den engelske udgave af OpenOffice.org 1.0.2 fri-
+givet. Den danske udgave er ved at blive kompileret til både Linux 
+og Microsoft Windows, så den kan forventes tilgængelig inden for de 
+næste par uger. Oversættelsen er væsentlig mere komplet end i 1.0.1, 
+da den i 1.0.2 er baseret på oversættelsen i StarOffice 6.0. Tak Sun.
+
+3. Første OpenOffice.org-konference i Hamborg til marts
+-------------------------------------------------------
+OOoCon 2003 er den første OpenOffice.org-konference og afholdes i 
+Hamborg, Tyskland 20. og 21. marts i år. Grunden til at Hamborg blev 
+valgt, skyldes at det er her de fleste OpenOffice.org-udviklere ar-
+bejder (50-60 stykker). Konference vil primært være for bidragsydere 
+til projektet.
+http://marketing.openoffice.org/conference/
+
+4. De danske oversættere mødes
+------------------------------
+I forbindelse med at få lidt mere styr på oversættelsesaktiviteterne 
+afholdes der møde for interesserede oversættere onsdag den 5. februar 
+kl. 19.00 i DKUUGs mødelokale, Symbion, Fruebjergvej 3, København Ø.
+Interesserede skal tilmelde sig på e-postadressen cs@openoffice.org.
+Indholdet af mødet vil blive diskuteret på dansk-listen, som man kan 
+tilmelde sig her: http://da.openoffice.org/mailinglist_dansk.html 
+
+5. Introduktioner i fuld gang på e-postlisterne
+-----------------------------------------------
+En hel del af dem, som er på listerne har fulgt opfordringen til at 
+give en kort introduktion af sig selv. Det er vigtigt i et åbent 
+projekt-forum, at de aktive deltagere har en idé om, hvem som man 
+diskutere med. Især på dansk-listen har folk fulgt opfordringen - 
+håber at flere følger trop.
+http://da.openoffice.org/about-mailinglist.html
+
+
+---------------------------------------------------------------------
+Nyhedsbrevet "OpenOffice.org Onsdag" udsendes hver onsdag til dem, 
+der er tilmeldt e-postlisten nyhedsbrev@da.openoffice.org. Man kan 
+tilmelde sig nyhedsbrevet ved at sende en e-post til adressen 
+nyhedsbrev-subscribe@da.openoffice.org eller via hjemmesiden 
+http://da.openoffice.org/newsletter.html
+
+Du er velkommen til at videresende hele eller dele af nyhedsbrevet til 
+hvem det måtte være, sålænge det klart fremgår, hvor det stammer 
+fra, hvem som har videresendt det og med hvilket formål.
+----------------------------------------------------------------------
+
+De herligste hilsner
+-- 
+Claus Sørensen    Befri kontoret med en åben pakke - OpenOffice.org
+Dansk kontaktperson -------------------------------------------------
+cs@openoffice.org  OpenOffice.org Onsdag - ugentlig dansk nyhedsbrev   
+da.OpenOffice.org     http://da.openoffice.org/newsletter.html

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/newsletter-2003-01-29.txt
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/newsletter-2003-02-05.txt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/newsletter-2003-02-05.txt?rev=1175452&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/newsletter-2003-02-05.txt (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/newsletter-2003-02-05.txt Sun Sep 25 18:08:51 2011
@@ -0,0 +1,68 @@
+OpenOffice.org Onsdag                    2003-02-05
+----------------------------------------------------------------------
+1. Kurser og deres udbydere på siden
+2. Første oversættelse lagt op
+3. Det danske projekt i medierne
+4. Open Office XML-konference i Danmark til maj.
+5. Mange har meldt deres deltagelse
+----------------------------------------------------------------------
+
+1. Kurser og deres udbydere på siden
+------------------------------------
+Så er der også kommet en side op med kurser og udbyderne af disse.
+Indtil videre er der kun tale om tre kursusudbydere (Carlssons, IDG og
+PROSA) og blot kurser fra den IDG. Siden vil løbende blive opdateret, 
+når flere kursusudbydere melder sig og deres kurser til.
+http://da.openoffice.org/courses.html
+ 
+2. Første oversættelse lagt op
+------------------------------
+I går blev den første fuldstændig oversatte fil lagt op. Det drejer
+sig om readme.html-filen, som følger med installationen. Oversætteren 
+er Henrik Ræder Clausen. Der er en del andre filer på vej f.eks. 
+Generelle OSS (FAQ), som blot mangler at blive HMTL'iseret.
+
+3. Det danske projekt i medierne
+--------------------------------
+Computerworld Online, Comon og Jyllandsposten Internet havde alle tre
+artikler om opstarten af den danske del af OpenOffice.org. Comon's og 
+Jyllandspostens artikler er identiske, så nedenfor er kun en henvis-
+ning til ComputerWorld og Comon:
+http://www.computerworld.dk/default.asp?Mode=2&ArticleID=17899
+http://www.comon.dk/index.php?page=news:show,id=13092
+
+4. Open Office XML-konference i Danmark til maj
+-----------------------------------------------
+Den danske del af OpenOffice.org vil sammen med blandt andre DKUUG 
+afholde en konference den 7. maj i år, hvor omdrejningspunktet bliver 
+det åbne dokumentformat Open Office XML, som er ved at blive standar-
+diseret i OASIS. StarOffice og OpenOffice.org vil formodentlig blive 
+de primære produkter. Mere om denne konference næste uge.
+
+5. Mange har meldt deres deltagelse
+-----------------------------------
+Overraskende mange har meldt, at de er interesseret i at bidrage til 
+OpenOffice.org efter lanceringen af hjemmesiden. Selv dem uden større 
+teknisk kendskab, tilbyder sig som oversættere eller til at udarbejde 
+vejledninger eller skabeloner. "Vi kan bruge alle, som har tiden og 
+lysten", siger Claus Sørensen, leder af det danske projekt.
+
+
+---------------------------------------------------------------------
+Nyhedsbrevet "OpenOffice.org Onsdag" udsendes hver onsdag til dem, 
+der er tilmeldt e-postlisten nyhedsbrev@da.openoffice.org. Man kan 
+tilmelde sig nyhedsbrevet ved at sende en e-post til adressen 
+nyhedsbrev-subscribe@da.openoffice.org eller via hjemmesiden 
+http://da.openoffice.org/newsletter.html
+
+Du er velkommen til at videresende hele eller dele af nyhedsbrevet til 
+hvem det måtte være, sålænge det klart fremgår, hvor det stammer 
+fra, hvem som har videresendt det og med hvilket formål.
+----------------------------------------------------------------------
+
+De herligste hilsner
+-- 
+Claus Sørensen    Befri kontoret med en åben pakke - OpenOffice.org
+Dansk kontaktperson -------------------------------------------------
+cs@openoffice.org  OpenOffice.org Onsdag - ugentlig dansk nyhedsbrev   
+da.OpenOffice.org     http://da.openoffice.org/newsletter.html

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/newsletter-2003-02-05.txt
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/newsletter-2003-02-12.txt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/newsletter-2003-02-12.txt?rev=1175452&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/newsletter-2003-02-12.txt (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/newsletter-2003-02-12.txt Sun Sep 25 18:08:51 2011
@@ -0,0 +1,111 @@
+OpenOffice.org Onsdag                    2003-02-12
+----------------------------------------------------------------------
+1. Call for papers til international OpenOffice.org konference
+2. Oversættelse af hjælpen og dokumenter i fuld gang
+3. Linux og OpenOffice.org på Bornholm
+4. Dansk udgave af 1.0.2 er til Solaris
+5. OOoversættermøde og workshop
+----------------------------------------------------------------------
+
+
+1. Call for papers til international OpenOffice.org konference
+--------------------------------------------------------------
+For dem der gerne vil holde et indlæg eller stå for en workshop på den 
+første internationale OpenOffice.org-konference er det med at fatte 
+pennen og få skrevet et engelsk oplæg på maksimalt 400 ord. Oplægget 
+skal være komitéen i hænde senest 21. februar. Se mere på:
+
+ http://marketing.openoffice.org/conference/cfp.html
+
+Konferencen afholdes i Hamborg tordag den 20. marts og fredag den 21. 
+marts i år.
+
+
+2. Oversættelse af hjælpen og dokumenter i fuld gang
+----------------------------------------------------
+Efter nogle infrastrukturmæssige bump så er det meget vigtige arbejde 
+ 
+med oversættelse af hjælpen endelig kommet i gang. Koordineringen 
+varetages af Patricia Endres fra ProFOSS i samarbejde med Århus Amt.
+Har du lyst til at bidrage til dette, så se vejledningen på siden:
+
+ http://da.openoffice.org/translation_of_help.html
+
+Vejledning til brevfletning og Vejledning til tegneprogrammet Draw er 
+80% oversat og mangler kun de tilhørende skærmbilleder. Henholdsvis 
+Hans Christian Andersen og Henrik Ræder Clausen har stået for dette.
+Status for oversættelse af vejledninger og anden dokumentation kan 
+ses her:
+
+ http://da.openoffice.org/translation_of_docs.html
+
+
+3. Linux og OpenOffice.org på Bornholm (2003-02-27)
+---------------------------------------------------
+Torsdag den 27. februar kl. 19.00 lukker AMU-Center Bornholm dørene 
+op for et dobbeltforedrag om henholdsvis Linux og OpenOffice.org.
+Begge foredrag afholdes af lederen af det danske OpenOffice.org-
+projekt Claus Sørensen. Der er fri entre og gratis OpenOffice.org-
+installationscdrom til de første 50 forhåndstilmeldte. Forhåndstil-
+melding sker på telefon 56 97 57 00.
+
+Adressen for arrangementet:
+
+ AMU-Center Bornholm
+ Brovangen 2
+ 3720 Aakirkeby
+ Telefon: 56975700
+ 
+Se mere om arrangementet på arrangementslisten:
+
+ http://da.openoffice.org/events.html
+
+
+4. Dansk udgave af 1.0.2 er også til Solaris
+--------------------------------------------
+Den kommende danske udgave af OpenOffice.org kommer også til Solaris 
+både på Intel og på Sparc. Udgaven skal blandt andet installeres på 
+ 
+en af Danmarks største computere - DTU's Sun-supercomputer som bruges 
+i databarene. Inden den bliver frigivet på dansk, skal udgaverne kva-
+litetssikres, hvilket også udgaverne til Microsoft Windows og Linux 
+er i gang med. 
+
+
+5. OOoversættermøde og workshop
+-------------------------------
+Onsdag den 5. februar holdte OOoversætterne deres første møde. Der 
+var mødt 10 OOoversættere op og havde vidt forskellig alder og bag-
+grund - flere endda med andet modersmål end dansk. Dog var der kun 
+en enkelt kvinde - men det kan forhåbentlig ændre sig. Vi fik sat 
+ansigter på epostadresserne og er alle klar til at tage fat.
+
+Det næste arrangement bliver en OOoversætter-workshop, hvor vi hjæl-
+per hinanden med forskellige oversætter-relaterede opgaver - samt 
+hygger os med hinanden. Der vil blive sponsoreret frokost til alle 
+aktive deltagere. Workshoppen vil blive afhold lørdag den 22. febru-
+ar og strække sig fra 9.00 om formiddagen til 16.00 om eftermiddagen.
+Det endelige program vil snarligt blive annonceret på arrangements-
+siden:
+
+ http://da.openoffice.org/events.html
+
+
+---------------------------------------------------------------------
+Nyhedsbrevet "OpenOffice.org Onsdag" udsendes hver onsdag til dem, 
+der er tilmeldt e-postlisten nyhedsbrev@da.openoffice.org. Man kan 
+tilmelde sig nyhedsbrevet ved at sende en e-post til adressen 
+nyhedsbrev-subscribe@da.openoffice.org eller via hjemmesiden 
+http://da.openoffice.org/newsletter.html
+
+Du er velkommen til at videresende hele eller dele af nyhedsbrevet til 
+hvem det måtte være, sålænge det klart fremgår, hvor det stammer 
+fra, hvem som har videresendt det og med hvilket formål.
+----------------------------------------------------------------------
+
+De herligste hilsner
+-- 
+Claus Sørensen    Befri kontoret med en åben pakke - OpenOffice.org
+Dansk kontaktperson -------------------------------------------------
+cs@openoffice.org  OpenOffice.org Onsdag - ugentlig dansk nyhedsbrev   
+da.OpenOffice.org     http://da.openoffice.org/newsletter.html

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/newsletter-2003-02-12.txt
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/newsletter-2003-02-19.txt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/newsletter-2003-02-19.txt?rev=1175452&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/newsletter-2003-02-19.txt (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/newsletter-2003-02-19.txt Sun Sep 25 18:08:51 2011
@@ -0,0 +1,76 @@
+OpenOffice.org Onsdag                    2003-02-19
+----------------------------------------------------------------------
+1. Kanton i Schweitz udsender OpenOffice.org til alle skatteydere
+2. Matematik-makroer til OpenOffice.org på dansk
+3. OOoversætter-workshop hos ProFOSS
+4. OpenOffice.org på LinuxForum
+----------------------------------------------------------------------
+
+1. Kanton i Schweitz udsender OpenOffice.org til alle skatteydere
+-----------------------------------------------------------------
+Kantonen Genf i Schweitz udsender en cdrom til alle skatteydere med
+skatteprogrammet GEtax 2002 samt OpenOffice.org på fransk til både
+Microsoft Windows og Linux samt Mozilla til Microsoft Windows, Linux
+og Mac OS X.
+
+Således har alle borgere i Genf en fælles platform til at udveksle
+kontordokumenter i - måske en idé til de danske amter.
+
+http://www.heise.de/newsticker/data/pmz-14.02.03-000/
+
+
+2. Matematik-makroer til OpenOffice.org på dansk
+------------------------------------------------
+Peter Andreasen har oversat Dmaths til dansk, som gør
+det endnu lettere at bruge formeleditoren i OpenOffice.org eller
+StarOffice.
+
+Dmath er et ekstra modul til OpenOffice.org eller StarOffice, som er
+frigivet under GPL-licensen. Dmath kan hentes her:
+
+ http://www.dmaths.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=10
+
+Har du/I kommentar til oversættelsen så send dem til Peter Andreasen.
+
+
+3. OOoversætter-workshop hos ProFOSS
+------------------------------------
+Lørdagens (2003-02-22) afholdes i ProFOSS's lokaler, Øverødvej 76 i
+Holte, hvor der er tilgang til maskiner til brug for oversættelse.
+
+Selvom du ikke selv er interesseret i at oversætte, så er du meget
+velkommen til at kigge forbi og få en snak alligevel.
+
+Se mere om arrangementet på:
+
+ http://da.openoffice.org/events.html
+
+
+4. OpenOffice.org på LinuxForum
+-------------------------------
+På årets LinuxForum afholdes en BoF om at bidrage til OpenOffice.org.
+Dog er billetterne til LinuxForum forlængst revet væk (på 25 timer),
+så dette er mere en oplysning til dem, som har været heldige at få
+billet. Se mere om BoF'en her:
+
+ http://www.linuxforum.dk/2003/program/bof/#OOo
+
+---------------------------------------------------------------------
+Nyhedsbrevet "OpenOffice.org Onsdag" udsendes hver onsdag til dem,
+der er tilmeldt e-postlisten nyhedsbrev@da.openoffice.org. Man kan
+tilmelde sig nyhedsbrevet ved at sende en e-post til adressen
+nyhedsbrev-subscribe@da.openoffice.org eller via hjemmesiden
+http://da.openoffice.org/newsletter.html
+
+Du er velkommen til at videresende hele eller dele af nyhedsbrevet til
+hvem det måtte være, sålænge det klart fremgår, hvor det stammer fra,
+hvem som har videresendt det og med hvilket formål.
+----------------------------------------------------------------------
+
+De herligste hilsner
+--
+Claus Sørensen    Befri kontoret med en åben pakke - OpenOffice.org
+Dansk kontaktperson -------------------------------------------------
+cs@openoffice.org  OpenOffice.org Onsdag - ugentlig dansk nyhedsbrev
+da.OpenOffice.org     http://da.openoffice.org/newsletter.html
+

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/newsletter-2003-02-19.txt
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/newsletter-2003-02-26.txt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/newsletter-2003-02-26.txt?rev=1175452&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/newsletter-2003-02-26.txt (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/newsletter-2003-02-26.txt Sun Sep 25 18:08:51 2011
@@ -0,0 +1,145 @@
+OpenOffice.org Onsdag                    2003-02-26
+----------------------------------------------------------------------
+NYHEDER:
+1. OpenOffice.org den tredje mest anskaffede kontorpakke i 2002
+2. Første større OpenOffice.org-brugerundersøgelse
+3. HJælpen er lige på listen
+4. Præ-oversættelsesfil sætter mere fart på oversættelsesarbejdet
+5. Wordperfect-konvertering i nye udgaver
+
+ARRANGEMENTER:
+2003-02-27 Befri kontoret i to trin - OOo & Linux, Åkirkeby, Bornholm   
+  
+2003-03-01 LinuxForum 2003 - BoF: Bidrag til OpenOffice.org, Kbh. Ø
+2003-03-20+21 OpenOffice.org Conference (OOoCon 2003), Hamborg, Tyskl.
+2003-05-08 Open Office XML konference, Symbion, København Ø
+----------------------------------------------------------------------
+
+
+1. OpenOffice.org den tredje mest anskaffede kontorpakke i 2002
+---------------------------------------------------------------
+IDC har udarbejdet en analyse af markedet for kontorpakker, som giver 
+OpenOffice.org en markedsandel på 2,67% med et anslået antal på 8,5 
+millioner eksemplarer. Microsoft Office anslås at have en andel på 
+94,12%, Lotus SmartSuite 3,14% og i bunden ses både Corel WordPerfect 
+Suite (0,05%) og StarOffice (0,02%).
+
+Se mere om undersøgelsen i denne epost fra OpenOffice.orgs globale 
+markedsføringsliste:
+
+http://marketing.openoffice.org/servlets/ReadMsg?msgId=576384&listName=dev
+
+
+2. Første større OpenOffice.org-brugerundersøgelse
+--------------------------------------------------
+71483 brugere har svaret på den brugerundersøgelse, som man opfordres 
+til at tage, når man installere OpenOffice.org.
+
+Af interessante ting kan nævnes at 63% bruger OpenOffice.org under 
+Microsoft Windows og 29% under Linux. 25% fik først kendskab til 
+pakken gennem en presseartikel, 38 via nettet og 18% fra en ven. 43% 
+har svaret positivt på at være med i fremtidige undersøgelser og 52% 
+vil gerne tilmeldes en annonceringsliste.
+
+Se alle resultaterne her:
+
+http://oosurvey.gratismania.ro/results/
+
+----------------------------------------------------------------------
+
+3. HJælpen er lige på listen
+----------------------------
+"Mange spørg mig direkte om hjælp med OpenOffice.org, men det gavner 
+ikke alle andre, hvis jeg svare den enkelte. Derfor opfordrer jeg alle
+til at stille deres spørgsmål på brugerlisten" siger lederen af det 
+danske underprojekt Claus Sørensen og fortsætter: "Kun på den måde 
+kan alle få glæde af det - og mange flere svare".
+
+Så spørg endelig løs på listen - du er ikke alene:
+
+http://da.openoffice.org/mailinglist_users.html
+
+
+4. Præ-oversættelsesfil sætter mere fart på oversættelsesarbejdet
+-----------------------------------------------------------------
+Frank J. Andersen gjorde efter lørdagen OOoversætter-workshop opmærk-
+som på, at Simon Brouwer havde udarbejdet et værktøj, som identi-
+ficerede de mest benyttede tekststrenge i den tekst som skal over-
+sættes, så man kunne oversætte dem en gang for alle.
+
+Disse gengangere er i fuld gang med at blive oversat, og samtidig 
+fortsættes den almindelige oversættelse sideløbende med opdateringer 
+fra præoversættelsen.
+
+Hvis du gerne vil være med til at oversætte hjælpen, så se på sid 
+en:
+
+http://da.openoffice.org/translation_of_help.html
+
+
+5. Wordperfect-konvertering i nye udgaver
+-----------------------------------------
+Det eksterne projekt omkring konvertering og understøttelse af 
+WordPerfect-dokumenter er kommet væsentlig længere med disse nye 
+udgaver. Nu er der understøttelse af OLE, skrifttyper håndteres bedre
+og marginer fastholdes.
+
+Både softwarebiblioteket libwpd og konverteringsprogrammet wpd2sxw 
+findes indtil videre kun til Linux og Unix. Versionnumrene er nu 
+libwpd 0.3.2 og wpd2sxw 0.2.0.
+
+Se mere på projektet libwpd's hjemmeside:
+
+http://libwpd.sourceforge.net/
+
+
+----------------------------------------------------------------------
+ARRANGEMENTER
+
+Befri kontoret i to trin - OpenOffice.org og Linux
+--------------------------------------------------
+Et dobbelt foredrag som afholdes af AMU-Center Bornholm. 
+
+Tidspunkt:    2003-02-27 19:00 - 22:00 (2003-02-27 17:00 UTC)
+Sted:       AMU-Center Bornholm, Brovangen 2, 3720 Aakirkeby
+Tilmelding/pris: Telefon 56 97 57 00/gratis
+URL:       http://da.openoffice.org/events.html
+
+LinuxForum 2003 - BoF: Bidrag til OpenOffice.org
+Tidspunkt:    2003-03-01 15:00 (2003-03-01 14:00 UTC)
+Sted:       Symbion, Fruebjergvej 3, København Ø
+Tilmelding/pris: Udsolgt/DKK 100
+URL:       http://www.linuxforum.dk/2003/program/bof/#OOo
+
+OpenOffice.org Conference (OOoCon 2003)
+ Årets internationale udvikler- og brugerkonference.
+Tidspunkt:    2003-02-27 19:00 - 22:00 (2003-02-27 17:00 UTC)
+Sted:       University of Hamburg, Von-Melle-Park, Hamborg, DE
+Tilmelding/pris: Via hjemmeside/EUR 20
+URL:       http://marketing.openoffice.org/conference/
+
+Open Office XML konference, Symbion, København Ø
+Tidspunkt:    2003-05-08 09:30 - 16:30 (2003-05-08 07:30 UTC)
+Sted:       Symbion, Fruebjergvej 3, København Ø
+Tilmelding/pris: Telefon 39 17 99 44/ikke prissat (< DKK 2.500)
+URL:       http://da.openoffice.org/events.html
+
+
+---------------------------------------------------------------------
+Nyhedsbrevet "OpenOffice.org Onsdag" udsendes hver onsdag til dem, 
+der er tilmeldt e-postlisten nyhedsbrev@da.openoffice.org. Man kan 
+tilmelde sig nyhedsbrevet ved at sende en e-post til adressen 
+nyhedsbrev-subscribe@da.openoffice.org eller via hjemmesiden 
+http://da.openoffice.org/newsletter.html
+
+Du er velkommen til at videresende hele eller dele af nyhedsbrevet til 
+hvem det måtte være, sålænge det klart fremgår, hvor det stammer 
+fra, hvem som har videresendt det og med hvilket formål.
+----------------------------------------------------------------------
+
+De herligste hilsner
+-- 
+Claus Sørensen    Befri kontoret med en åben pakke - OpenOffice.org
+Dansk kontaktperson -------------------------------------------------
+cs@openoffice.org  OpenOffice.org Onsdag - ugentlig dansk nyhedsbrev   
+da.OpenOffice.org     http://da.openoffice.org/newsletter.html

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/newsletter-2003-02-26.txt
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/newsletter-2003-03-05.txt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/newsletter-2003-03-05.txt?rev=1175452&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/newsletter-2003-03-05.txt (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/newsletter-2003-03-05.txt Sun Sep 25 18:08:51 2011
@@ -0,0 +1,146 @@
+OpenOffice.org Onsdag                    2003-03-05
+----------------------------------------------------------------------
+NYHEDER:
+1. Det standardiserede filformat er godt på vej
+2. Statskontoret anbefaler OpenOffice.org/StarOffice
+3. Oversættelsen af hjælpen skrider sikkert frem
+4. Programmet for OOoCon 2003 er klart
+5. Frit OpenOffice.org-kursus
+6. Bornholmer-arrangement en succes
+
+ARRANGEMENTER:
+2003-03-20&21 OpenOffice.org Conference (OOoCon 2003), Hamborg, Tyskl.
+2003-05-08  Konferencen Open Office XML, Symbion, København Ø
+----------------------------------------------------------------------
+
+1. Det standardiserede filformat er godt på vej
+-----------------------------------------------
+I december 2002 blev arbejdet med filformatet flyttet ud af projektet 
+og over i et uafhængigt standardiseringsorganisation OASIS, så for-
+matet ikke længere ejes af Sun og dermed fremstår som et reelt åbent
+format. Arbejdet sker i OASIS Open Office XML Format Technical Group, 
+som for første gang mødtes for nyligt.
+
+Repræsentanter fra kontorpakkerne Corels WordPerfect, KDE's Koffice 
+og OpenOffice.org/StarOffice er med i gruppen, som har ekspertise 
+fra en lang række andre standardiseringsgrupper herunder SGML og XML 
+generelt. 
+
+Efter det første møde ansigt til ansigt er der stor optimisme fra 
+alle deltagere om at ny den første milepæl i juni 2003, hvor det 
+første udkast til OASIS Open Office XML Format 1.0 skal være klart.
+Udgangsformatet OpenOffice.org XML 1.0 er meget tilpasningsegnet og 
+fremtidssikret.
+
+Man bliver ikke afhængig af en bestemt kontorpakke med dette format, 
+så i fremtiden bliver det reelt funktionaliteten og prisen, der 
+skal konkurreres på og ikke understøttelsen af lukkede filformater.
+
+
+2. Statskontoret anbefaler OpenOffice.org/StarOffice
+----------------------------------------------------
+Statskontoret i Sverige anbefaler brugen af OpenOffice.org og 
+StarOffice, da det er fuldt brugbart i den svenske digitale for-
+valtning. Det sker i rapporten Öppan programvara, som er en under-
+søgelse af fri software's brugbarhed i det offentlige.
+
+Desuden anbefales det at der støttes op om arbejdet med at 
+standardisere kontordokumentformater i OASIS, da det er vigtigt 
+for sikring af interoperabilitet.
+
+Rapporten findes her som PDF på svensk:
+http://www.statskontoret.se/pdf/200308.pdf
+
+
+3. Oversættelsen af hjælpen skrider sikkert frem
+------------------------------------------------
+Status for oversættelsen er 50% for hjælpen til tekstbehandleren 
+Writer, som er gennemlæst. Den maskinoversatte del er nu på 80%. 
+Det som nu er oversat vil i løbet af ugen vil blive frigivet som 
+reelle hjælpfiler, der kan lægges ind i både OpenOffice.org og 
+StarOffice. Frigivelsen vil blive annonceret på postlisten 
+announce@da.openoffice.org, som man kan tilmelde sig her:
+http://da.openoffice.org/about-mailinglist.html
+
+
+4. Programmet for OOoCon 2003 er klart
+--------------------------------------
+I hvert fald til offentliggørelse. Det bliver et bredt program 
+med tre spor og en række mindre arbejdsgrupper (BoF'er) tordag-
+aften. Der kommer talere og BoF-holdere fra hele verden og 
+Danmark er repræsenteret ved den lederen af det danske delprojekt 
+med måske en eller to BoF'er om henholdsvis arbejdet i de sprog-
+lige delprojekter og markedsføring af fri software-produkter.
+
+Konferencen afholdes den 20. og 21. marts i Hamborg og programmet 
+kan ses her:
+http://marketing.openoffice.org/conference/schedule.html
+
+
+5. Frit OpenOffice.org-kursus
+-----------------------------
+Projektet "Frit kursus" har frigivet deres første kursusmateriale 
+til et OpenOffice.org-kursus. Materialet er til et 1-dagskursus 
+omkring brugen af OpenOffice.org eller StarOffice i et Microsoft 
+Office-miljø eller tilpasning, så overgangen fra en kontorpakke 
+til en anden lettes mest muligt.
+http://www.chbs.dk/kurser/ooo/
+
+
+6. Bornholmer-arrangement en succes
+-----------------------------------
+Der var ca. 30 mennesker mødt frem til dobbeltforedraget "Befri 
+kontoret i to trin - OpenOffice.org og Linux", som blev afholdt af 
+AMU-Center Bornholm. Centeret opfordrede folk til at skrive sig 
+på, hvis de var interesseret i kurser i OpenOffice.org og Linux 
+samt oprettelsen af en brugergruppe. De fleste skrev sig på, så
+AMU-centeret vil i løbet af de kommende uger afholde en aften, hvor 
+folk kunne medbringe deres egen pc og dele erfaringer med hinanden.
+
+AMU-Center Bornholm kan kontaktes via Ulrik B. Larsen på telefon 
+56 97 57 00 eller per epost ubl SNABELA amu-bornholm.dk
+
+
+---------------------------------------------------------------------
+ARRANGEMENTER
+
+OpenOffice.org Conference (OOoCon 2003)
+--------------------------------------
+Årets internationale udvikler- og brugerkonference.
+
+Tidspunkt:    2003-02-27 19:00 - 22:00 (2003-02-27 17:00 UTC)
+Sted:       University of Hamburg, Von-Melle-Park, Hamborg, DE
+Tilmelding/pris: Via hjemmeside/EUR 20
+URL:       http://marketing.openoffice.org/conference/
+
+Open Office XML-konference
+--------------------------
+Om implementation og brug af værktøjer og programmer, som benytter sig 
+af det åbne dokumentformat OASIS Open Office XML herunder StarOffice 
+og OpenOffice.org samt i fremtiden også WordPerfect og KOffice.
+ 
+Tidspunkt:    2003-05-08 09:30 - 16:30 (2003-05-08 07:30 UTC) 
+Sted:       Symbion, Fruebjergvej 3, København Ø
+Tilmelding/pris: Fra 10. marts/fra DKK 1.320 (se hjemmeside)
+URL:       http://da.openoffice.org/ooxml-conf.html
+
+
+---------------------------------------------------------------------
+Nyhedsbrevet "OpenOffice.org Onsdag" udsendes hver onsdag til dem, 
+der er tilmeldt e-postlisten nyhedsbrev@da.openoffice.org. Man kan 
+tilmelde sig nyhedsbrevet ved at sende en e-post til adressen 
+nyhedsbrev-subscribe@da.openoffice.org eller via hjemmesiden 
+http://da.openoffice.org/newsletter.html
+
+Du er velkommen til at videresende hele eller dele af nyhedsbrevet til 
+hvem det måtte være, sålænge det klart fremgår, hvor det stammer 
+fra, hvem som har videresendt det og med hvilket formål.
+----------------------------------------------------------------------
+
+De herligste hilsner
+-- 
+Claus Sørensen    Befri kontoret med en åben pakke - OpenOffice.org
+Dansk kontaktperson -------------------------------------------------
+cs@openoffice.org  OpenOffice.org Onsdag - ugentlig dansk nyhedsbrev   
+ 
+da.OpenOffice.org     http://da.openoffice.org/newsletter.html

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/newsletter-2003-03-05.txt
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/newsletter-2003-10-21.txt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/newsletter-2003-10-21.txt?rev=1175452&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/newsletter-2003-10-21.txt (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/newsletter-2003-10-21.txt Sun Sep 25 18:08:51 2011
@@ -0,0 +1,68 @@
+21-10-2003 - Nyhedsbrev fra DA.OpenOffice.org
+----------------------------------------------------------------------
+1. Velkommen tilbage fra ny projektledelse
+2. Dansk OpenOffice.org 1.1
+3. www.OOoforum.dk
+4. Succeshistorier ønskes
+5. Kommende opgaver for DA.OpenOffice.org
+----------------------------------------------------------------------
+
+1. Velkommen tilbage fra ny projektledelse
+------------------------------------------
+Sidst på sommeren var vi nogle stykker på DA.OpenOffice.org, der tog
+initiativ til at genrejse det danske modermålsprojekt. Ny projektleder
+er undertegnede, Søren Thing Pedersen (thing@openoffice.org), og jeg har
+i samarbejde med andre entusiaster opdateret hjemmesiden,
+projektstrukturen og oversættelsesproceduren. Resultatet kan hentes
+allerede idag...
+
+2. Dansk OpenOffice.org 1.1
+---------------------------
+Det danske oversætterhold er stolte af at kunne præsentere den danske
+udgave af kontorpakken OpenOffice.org 1.1 til Windows(98/ME/NT/2000/XP),
+Linux (x86), FreeBSD og Solaris OS. Med installationen af den danske
+OpenOffice.org 1.1 følger derudover ordbogen ”Den Store Danske Ordliste”
+og danske skabeloner. Vi har brugt mange timer på at oversætte og
+kvalitetssikre oversættelsen, og vi har dermed imødegået de stigende
+forventninger.
+
+Læs hele pressemeddelelsen her:
+http://da.openoffice.org/21-10-2003%20Dansk%20OpenOffice.org%201.1.html
+
+Den danske udgave af OpenOffice.org 1.1 kan hentes her:
+http://da.openoffice.org/about-downloads.html
+
+3. www.OOoforum.dk
+------------------
+Parallelt med lanceringen af den danske udgave af OpenOffice.org 1.1
+åbner www.oooforum.dk. Dette forum er et led i bestræbelserne på at gøre
+danskere og dansktalende brugeres oplevelse af Dansk OpenOffice.org så
+brugervenligt som muligt. DA.OpenOffice.org står bag initiativet, der
+skal sikre en fælles diskussionsplatform for danske brugere af og
+udviklere til OpenOffice.org og StarOffice.
+
+Besøg www.oooforum.dk her: http://www.oooforum.dk
+
+4. Succeshistorier ønskes
+-------------------------
+Vi fra DA.OpenOffice.org er sikre på, at den danske udgave af
+OpenOffice.org 1.1 udgør en komplet kontorpakke for virksomheder og
+organisationer, og vi er meget interesseret i at høre om jeres
+oplevelser med Dansk OpenOffice.org 1.1. Skriv gerne til undertegnede
+eller til e-postlisten forvaltning@da.openoffice.org.
+
+5. Kommende opgaver for DA.OpenOffice.org
+-----------------------------------------
+Oversættelsen af grænsefladen til OpenOffice.org er nu fuldført, men
+fejl og mangler i oversættelsen vil blive rettet løbende.
+DA.OpenOffice.org vil inden længe kaste sig over oversættelsen af
+hjælpefilerne til OpenOffice.org 1.1 - og vi har brug for DIN hjælp.
+
+Alle der ønsker at deltage kan læse om mulighederne her:
+http://da.openoffice.org/translation.html
+
+Velkommen tilbage!
+
+mvh
+Søren Thing Pedersen
+Projektleder DA.OpenOffice.org
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/newsletter-2003-10-21.txt
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/newsletter-2003-11-17.txt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/newsletter-2003-11-17.txt?rev=1175452&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/newsletter-2003-11-17.txt (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/newsletter-2003-11-17.txt Sun Sep 25 18:08:51 2011
@@ -0,0 +1,54 @@
+17-11-2003 - Nyhedsbrev fra DA.OpenOffice.org
+----------------------------------------------------------------------
+1. Opdateret Dansk OpenOffice.org 1.1
+2. Positiv modtagelse af Dansk OpenOffice.org 1.1
+3. Oversættelsen af hjælpefilerne er genoptaget
+4. WordPerfect-filter nærmer sig
+5. Succeshistorier ønskes fortsat
+----------------------------------------------------------------------
+
+1. Opdateret Dansk OpenOffice.org 1.1
+-------------------------------------
+Den 3. november blev der udsendt en opdateret udgave af Dansk
+OpenOffice.org 1.1 til alle platforme. Opdateringen retter et problem
+med at eksportere dokumenter med danske bogstaver (æøå) til MS Word
+filer. Oplever du ikke disse problemer er der ingen grund til at hente
+den opdaterede udgave.
+
+2. Positiv modtagelse af Dansk OpenOffice.org 1.1
+-------------------------------------------------
+Århus Stiftstidende anmelder Dansk OpenOffice.org 1.1 under overskriften
+"Gratis alternativ - nu endnu bedre". I artiklen hæfter anmelderen sig
+ved, at der er blevet "ryddet god og grundigt op" i den danske
+oversættelse samt, at dansk stavekontrol er indbygget takket være Den
+Store Danske Ordliste.
+
+Læs anmeldelsen her: http://www.stiften.dk/erhverv/artikel:aid=135947
+
+3. Oversættelsen af hjælpefilerne er genoptaget
+-----------------------------------------------
+Efter et grundigt forarbejde og analyser af tekstindholdet i
+hjælpefilerne er det danske oversætterhold klar til at genoptage
+oversættelsen af hjælpefilerne. Der er oprettet en brugervenlig
+webløsning, så selve oversættelsesarbejdet kan udføres fra en almindelig
+browser. Alle er velkomne til at deltage - jo flere jo bedre.
+
+Læs mere om oversættelsen af hjælpefilerne her:
+http://da.openoffice.org/translation_of_help.html
+
+4. WordPerfect-filter nærmer sig
+--------------------------------
+Arbejdet med WordPerfect-filteret skrider fremad. Projektgruppen bag har
+nu også lavet en testversion til Windows af det program, der kan
+konvertere fra WordPerfect 6.0 (og senere) til OpenOffice.orgs
+dokumentformat. På epostlisten tales der også om, at et integreret
+filter til OpenOffice.org er på vej i test.
+
+Projektet, der arbejder med WordPerfect-filter, har denne hjemmeside:
+http://libwpd.sourceforge.net/
+
+Du kan hente testversioner af konverteringsprogrammet her:
+http://heiwww.unige.ch/~strba5/libwpd/
+
+Epostlisten for projektgruppen kan læses her:
+http://wp.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=dev
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/newsletter-2003-11-17.txt
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/newsletter-2003-12-22.txt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/newsletter-2003-12-22.txt?rev=1175452&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/newsletter-2003-12-22.txt (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/newsletter-2003-12-22.txt Sun Sep 25 18:08:51 2011
@@ -0,0 +1,106 @@
+22-12-2003 - Nyhedsbrev fra DA.OpenOffice.org
+----------------------------------------------------------------------
+1. OpenOffice.org og XML-standarder i Danmark
+2. Oversættelsen af hjælpefilerne skrider fremad
+3. Hjemmesiden DA.OpenOffice.org opdateret
+4. Glædelig jul og godt nytår!
+----------------------------------------------------------------------
+
+1. OpenOffice.org og XML-standarder i Danmark
+---------------------------------------------
+I forbindelse med Microsofts lancering af betingelserne for brug af de
+XML-skemaer, der ligger til grund for XML-filformatet i den dyreste
+udgave af Microsoft Office 2003, har der været rejst flere spørgsmål. De
+to vigtigste spørgsmål for OpenOffice.orgs vedkommende vil her blive
+besvaret:
+
+1) Vil OpenOffice.org kunne bruge XML-skemaerne til at understøtte
+dokumenter i Microsoft Office 2003 XML-format?
+
+2) Minister for videnskab, teknologi og udvikling Helge Sander deltog i
+lanceringen og annoncerede, at Microsofts XML-skemaer ville blive lagt i
+Infostrukturbasen. Betyder det, at Microsofts XML-skemaer nu er national
+XML-standard, og at OpenOffice.orgs XML-filformat bliver udelukket?
+
+ad 1) Selvom OpenOffice.org udelukkende bygger på den kommende
+anerkendte åbne XML-standard for kontordokumenter, understøttes andre
+lukkede formater i det omfang, som det er teknisk og juridisk muligt. I
+OpenOffice.org 1.1 findes der derfor allerede et XSLT-filter, der kan
+bruges til at importere dokumenter i XML-filformatet for Microsoft Word
+2003.
+
+På det tekniske område arbejdes der på at videreudvikle XSLT-filtre til
+at importere og eksportere dokumenter i XML-formaterne for Word 2003 og
+Excel 2003. Se følgende issue:
+http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=20148 .
+
+På det juridiske område er der stadig uklarheder, da de open source
+licenser (LGPL og SISSL), som OpenOffice.org udvikles og frigives under,
+umiddelbart ikke tillader brug af Microsofts XML-skemaer under de
+nuværende betingelser. Betingelserne kan til enhver tid ændres af
+Microsoft. Afhængig af den juridiske udredning skal softwaren til
+OpenOffice.orgs understøttelse af Microsofts Word 2003 XML og Excel 2003
+XML i yderste konsekvens udvikles i et selvstændigt søsterprojekt under
+en open source licens, der er kompatibel med Microsofts nuværende
+betingelser.
+
+ad 2) Microsofts XML-skemaer er ikke en åben standard. Derfor har
+Ministeren i Folketinget den 10. december 2003 meget klart afkræftet, at
+XML-skemaer til Microsoft Office 2003 er eller bliver national XML-standard:
+
+"I det internationale standardiseringsorgan OASIS foregår pt. en
+standardisering af OASIS Open Office dokumentformatet. Dette format
+påtænkes placeret i Infostrukturbasen, så det er tilgængeligt for alle.
+Spørgsmålet om, hvorvidt der skal fastlægges et dansk udvekslingsformat,
+er endnu uafklaret. Målet er, at det offentlige vil kunne basere sig på
+anerkendte åbne standarder, som leveres af markedet. Drøftelserne med
+Microsoft havde et andet formål: at sikre at fri udveksling ind og ud af
+Microsoft Office."
+Reference: http://www.ft.dk/samling/20031/spor_sv/s1022.htm
+
+Til orientering kan det tilføjes, at OASIS forventer at færdiggøre
+standardisering af den åbne XML-standard Open Office i løbet af foråret.
+Denne åbne standard bygger hovedsageligt på OpenOffice.orgs nuværende
+XML-filformat, men også repræsentanter fra f.eks. Corel WordPerfect
+deltager i standardiseringsprocessen i OASIS.
+
+Vi vil fortsat arbejde for, at det offentlige tager denne kommende åbne
+standard for kontordokumenter til sig.
+
+2. Oversættelsen af hjælpefilerne skrider fremad
+------------------------------------------------
+Oversættelsen af hjælpefilerne skrider fremad, og første fase nærmer sig
+så småt en afslutning. Første fase består i at oversætte ofte brugte
+vendinger, der skal bruges i en maskineoversættelse af hjælpefilerne.
+Anden fase vil bestå i at kvalitetssikre og rette maskineoversættelsen.
+Indtil videre er vi 5-10 aktive oversættere.
+
+Du kan læse mere om oversættelsen af hjælpefilerne her:
+http://da.openoffice.org/translation_of_help.html
+
+3. Hjemmesiden DA.OpenOffice.org opdateret
+------------------------------------------
+Den overordnede hjemmeside for OpenOffice.org blev opdateret i
+slutningen af november. Der har været mindre tekniske problemer, men de
+fleste er rettet nu. Vi har også benyttet lejligheden til at opdatere de
+danske sider. I denne søde juletid blev der også plads til et julebanner!
+
+Har du forslag til hjemmesiden eller DA.OpenOffice.org generelt, kan du
+skrive til dev@dansk.openoffice.org. Husk at du skal være tilmeldt
+epostlisten, før du kan sende til listen.
+
+4. Glædelig jul og godt nytår!
+------------------------------
+2003 har været et begivenhedsrigt år for OpenOffice.org - også for
+DA.OpenOffice.org. OpenOffice.org 1.1, der udkom på dansk sidst i
+oktober, er blevet modtaget med begejstring - med god grund.
+Kontorpakken OpenOffice.org udviklede sig i 2003 til at være et
+konkurrencedygtigt og modent produkt. Nogle beslutningstagere har været
+tøvende, men i 2004 vil flere og flere offentlige og private
+virksomheder i Danmark og verden over skifte til OpenOffice.org, fordi
+det er et både billigere og bedre alternativ.
+
+Glædelig jul og godt nytår!
+
+Søren Thing Pedersen
+Projektleder DA.OpenOffice.org
\ No newline at end of file

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/newsletter-2003-12-22.txt
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/ooo-jamsession-linuxforum-2006.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/ooo-jamsession-linuxforum-2006.html?rev=1175452&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/ooo-jamsession-linuxforum-2006.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/ooo-jamsession-linuxforum-2006.html Sun Sep 25 18:08:51 2011
@@ -0,0 +1,51 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
+"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html lang="da">
+<head>
+	<title>DA.OpenOffice.org - Links fra OpenOffice.org Jam Session på Linuxforum 2006 </title>
+ <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
+</head>
+<body>
+<div id="danskindhold" lang="da">
+<h2>Links fra OpenOffice.org Jam Session på Linuxforum 2006</h2>
+
+<p>På denne side finder du links til de sider, som Louis Saurez-Potts nævnte under 
+OpenOffice.org Jam Session på Linuxforum 2006.</p>
+
+<ul>
+	<li><a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Main_Page">OpenOffice.org wiki</a>
+	 - mange ressourcer til udviklere.</li>
+	<li><a href="http://www.ooomacros.org/">OOoMacros.org</a>
+	- dokumentation og eksempler på makroer i OpenOffice.org.</li>
+	<li><a href="http://documentation.openoffice.org/">Documentation Project</a>
+	- officiel side om OpenOffice.org-dokumentation</li>
+	<li><a href="http://contributing.openoffice.org/programming.html">Programming</a>
+	- officiel side om OpenOffice.org-programmering</li>
+	<li><a href="http://contributing.openoffice.org/index.html">Contributing to OpenOffice.org</a>
+	- officiel side om, hvordan du kan bidrage til OpenOffice.org</li>
+	<li><a href="http://projects.openoffice.org/index.html">Active Projects and Leads</a>
+	- liste over officielle OpenOffice.org-projekter. "Accepted projects" er det samme som de tidligere "Whitelist projects".</li>
+	<li><a href="http://qa.openoffice.org/index.html">Quality Assurance</a>
+	- officiel side om kvalitetssikring i OpenOffice.org-projektet herunder fejlmelding og -rettelser.</li>
+	<li><a href="http://specs.openoffice.org/">OpenOffice.org Specification Project</a>
+	- detaljerne om specifikationerne findes dog på wikisiden.</li>
+	<li><a href="http://xml.openoffice.org/">XML Project</a>
+	- officiel side om dokumentformatet i OpenOffice.org, som er XML-baseret.</li>
+	<li><a href="http://extensions.openoffice.org/">Extensions : From production to end-users</a>
+	- officiel side om udvidelser til OpenOffice.org.</li>
+	<li><a href="http://development.openoffice.org/releases/">OpenOffice.org codelines</a> 
+	- udviklingsplan for OpenOffice.org (Roadmap). Selve Roadmappen findes som PDF på adressen 
+	<a href="http://development.openoffice.org/releases/ooo_roadmap.pdf">http://development.openoffice.org/releases/ooo_roadmap.pdf</a> og 
+	er lige blevet opdateret (marts 2006).</li>
+	<li><a href="http://qa.openoffice.org/servlets/ProjectIssues">Issue Tracker</a> 
+	- officiel sagshåndteringssystem til OpenOffice.org, hvor alle forslag om forbedringer og fejlrettelse samt fejlmeddelelser bliver registeret.</li>
+	<li><a href="http://www.tbray.org/ongoing/">ongoing</a> 
+	- Tim Brays blog.</li>
+	<li><a href="http://da.openoffice.org/">Velkommen til DA.OpenOffice.org</a>
+	- den danske OpenOffice.org-projektgruppe.</li>
+</ul>
+
+<p><i>Opdateret 13. marts 2006</i></p>
+</div>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/da/ooo-jamsession-linuxforum-2006.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message