incubator-ooo-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From ksch...@apache.org
Subject svn commit: r1173779 [3/5] - in /incubator/ooo/ooo-site/trunk: ast/ az/ bal/ bn/ bre/ bs/ content/bg/ content/ca/ content/cs/ content/ny/ content/zh/ eu/
Date Wed, 21 Sep 2011 18:26:02 GMT
Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/cs/people.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/cs/people.html?rev=1173779&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/cs/people.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/cs/people.html Wed Sep 21 18:26:00 2011
@@ -0,0 +1,220 @@
+<html>
+ <head>
+  <meta HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8">
+ </head>
+ <body>
+  <table width="100%">
+   <tr>
+	<td valign=top>
+<h3>O&nbsp;nás</h3>
+
+<h4>Cíl projektu</h4>
+
+<p>
+ Cílem našeho projektu je doplnit kvalitní kancelářský balík <a
+ href="http://www.openoffice.org/">OpenOffice.org</a> o&nbsp;podporu českého (a&nbsp;slovenského)
+ jazyka a umožnit tak českým (a&nbsp;slovenským) uživatelům příjemnou práci s&nbsp;textovými
+ dokumenty, tabulkami a prezentacemi.
+</p>
+
+<h4>Členové projektu</h4>
+
+<p>
+ Náš tým je složen z&nbsp;několika lidí, kteří se rozhodli věnovat část svého (převážně) volného
+ času, aby společně splnili vytyčené cíle. Na této stránce tedy najdete informace o&nbsp;těchto
+ lidech.
+</p>
+
+<h5>Vedoucí projektu</h5>
+
+<p>
+ <img src="/img/pjanik.jpg" align="left" alt="" width="105" height="113">Vedoucím projektu
+ je <b>Pavel Janík</b>. Pavel pracuje jako konzultant Open Source technologií a operačního systému
+ Linux. Velmi úzce spolupracuje se společnostmi Novell, Sun Microsystems a SuSE CR. Je členem <a
+ href="http://www.linux.cz/czlug/">Českého sdružení uživatelů operačního systému Linux</a>
+ (CZLUG). V&nbsp;našem projektu má na starosti zejména vytváření binární distribuce OpenOffice.org
+ pro podporované operační systémy a správu a tvorbu skriptů pro generování českých překladů. Mezi
+ jeho další úkoly patří správa projektu jako takového, komponenty cs v&nbsp;systému chyb
+ OpenOffice.org - v&nbsp;IssueZille. Pavel se také aktivně účastní vývoje OpenOffice.org a hlavně
+ sleduje dění ve vývojářské komunitě. Na začátku roku 2003 provedl pro společnost Sun Microsystems
+ Czech odbornou technickou korekturu a začlenění českého překladu nápovědy a portoval
+ OpenOffice.org CZ na operační systém Solaris na platformě SPARC. Svůj volný čas v&nbsp;současné
+ době věnuje především tomuto projektu. Pavla můžete nejlépe kontaktovat e-mailem na adrese <a
+ href="mailto:Pavel@Janik.cz">Pavel@Janik.cz</a>. V&nbsp;projektu OpenOffice.org jej najdete pod
+ jménem účtu pjanik a e-mailem <a href="mailto:pjanik@openoffice.org">pjanik@openoffice.org</a>.
+ <br clear="left">
+</p>
+
+<h5>Zástupce vedoucí projektu</h5>
+
+<p>
+ <img src="/img/ltinkl.png" align="left" alt="" width="119" height="145">Zástupcem vedoucího
+ projektu je <b>Lukáš Tinkl</b>, který celý projekt zahájil po organizační stránce na serveru
+ Sourceforge.net a zásoboval Pavla svými neustálými podněty, co by měl počeštěný kancelářský balík
+ OpenOffice.org obsahovat. Lukáš je externím spolupracovníkem společnosti SuSE CR, jeho pracovní
+ náplní je vývoj KDE a KOffice a spolupráce na překladech OpenOffice.org a jeho
+ organizaci. V&nbsp;rané fázi projektu taktéž provedl první konverze překladů StarOffice 5.2 tak,
+ aby byly využitelné i&nbsp;v&nbsp;OpenOffice.org. V&nbsp;současné době je také správcem
+ "konkurenčního" kancelářského balíku KOffice, u&nbsp;kterého si vytyčil za cíl plnou kompatibilitu
+ s&nbsp;OpenOffice.org.
+</p>
+
+<h5>Vývojáři</h5>
+
+<p>
+ <img src="/img/kwart.png" align="left" alt="" width="110" height="121">O&nbsp;překlad verzí pro
+ operační systémy Microsoft Windows se stará <b>Josef Cacek</b>. Jeho úkolem je kontrola a případné opravy
+ českých úprav zdrojového kódu tak, aby bylo možné vytvářet binární distribuce pro systémy
+ Windows. Josef je v&nbsp;současné době studentem a externím učitelem Fakulty informatiky
+ Masarykovy univerzity v&nbsp;Brně a zaměstnancem společnosti USU Software. V&nbsp;projektu
+ OpenOffice.org má účet <a href="mailto:kwart@openoffice.org">kwart@openoffice.org</a>.
+ <br clear="left">
+</p>
+
+<p>
+ <img src="/img/danohnesorg.png" align="left" alt="" width="133" height="155"><b>Dan Ohnesorg</b>
+ (<a href="mailto:Dan@Ohnesorg.cz">Dan@Ohnesorg.cz</a>) je dlouholetým linuxovým administrátorem se
+ zaměřením na bezpečnost a zdravotnickou informatiku. V&nbsp;projektu se stará o&nbsp;podporu
+ kontroly pravopisu, dělení slov, definice českých formátů data a času a částečně o&nbsp;importní
+ a exportní filtry. Podílel se i&nbsp;na úpravách Samby pro použití v&nbsp;českém prostředí,
+ lokalizoval listserver Mailman a program pro sběr statistik webových serverů ModLogAn. Je autorem
+ překladu Quick Start Guide pro KDE. V&nbsp;současné době se intezivně věnuje výstavbě sousedské
+ sítě Rudna.Net, aby zajistil pro projekt dobrou konektivitu za přijatelné peníze. Online připojení
+ serverů, na kterých probíhá vývoj OpenOffice.org by výrazně zjednodušilo vývoj české lokalizace.
+ <br clear="left">
+</p>
+
+<h5>Překladatelé</h5>
+
+<p>
+ <img src="/img/rebus.png" align="left" alt="" width="105" height="113">Modul OpenOffice.org Math
+ pomáhal do češtiny přeložit <b>Michal Ambrož</b>. V&nbsp;současné době pracuje ve společnosti
+ Unicorn jako specialista na unixové systémy. V&nbsp;rámci projektu OpenOffice.org je možné jej
+ kontaktovat na adrese <a href="mailto:rebus@openoffice.org">rebus@openoffice.org</a>.
+ <br clear="left">
+</p>
+
+<p>
+ <img src="/img/kania.png" align="left" alt="" width="105" height="130"><b>Petr Kania</b> (<a
+ href="mailto:petr.kania@suse.cz">petr.kania@suse.cz</a>) se podílel již na projektu lokalizace
+ StarOffice 5.2 jako zaměstnanec české pobočky SuSE Linux AG. Při lokalizaci OpenOffice.org se
+ podílel na počeštění textového editoru Writer a částečně se věnoval i&nbsp;dalším modulům. Už od
+ roku 1999 pracuje jako překladatel SuSE CR, s.r.o, v&nbsp;současnosti se v&nbsp;této společnosti
+ však věnuje produkčním a prodejním programům.
+ <br clear="left">
+</p>
+
+<p>
+ <img src="/img/toom.png" align="left" alt="" width="85" height="115">Na překladu aplikace Impress
+ a Draw a na modulu pro databázový přístup se podílel <b>Tomáš Mráz</b> (<a
+ href="mailto:t8m@centrum.cz">t8m@centrum.cz</a>). V&nbsp;současné době je zaměstnancem USU
+ Software, s.r.o. ve vývojovém týmu pro společnost Red Hat Inc. jako programátor aplikací pro
+ GNU/Linux. V&nbsp;rámci projektu OpenOffice.org je možné jej kontaktovat na adrese <a
+ href="mailto:toom@openoffice.org">toom@openoffice.org</a>.
+ <br clear="left">
+</p>
+
+<p>
+ <img src="/img/alesus.png" align="left" alt="" width="99" height="115"><b>Aleš Nehyba</b> (<a
+ href="mailto:alesus@seznam.cz">alesus@seznam.cz</a>) pomáhal s&nbsp;překladem aplikace
+ OpenOffice.org Calc. Aleš pracuje jako technolog ve společnosti Neograph. V&nbsp;projektu
+ OpenOffice.org má účet <a href="mailto:alesus@openoffice.org">alesus@openoffice.org</a>.
+ <br clear="left">
+</p>
+
+<p>
+ <img src="/img/adam.jpg" align="left" alt="" width="96" height="110">S&nbsp;překladem aplikace
+ OpenOffice.org Writer pomáhal <b>Adam Rambousek</b>. Kromě studia na Fakultě informatiky
+ Masarykovy univerzity v&nbsp;Brně se věnuje také překladům počítačových her do češtiny (<a
+ href="http://adamovy.cestiny.cz">http://adamovy.cestiny.cz</a>). V&nbsp;projektu OpenOffice.org
+ jej lze (díky nevysvětlitelné přítulnosti fakultního loginu) kontaktovat na adrese <a
+ href="mailto:xrambous@openoffice.org">xrambous@openoffice.org</a>.
+ <br clear="left">
+</p>
+
+<p>
+ <img src="/img/radekvybiral.png" align="left" alt="" width="100" height="110"><b>Radek Vybíral</b>
+ (<a href="mailto:Radek.Vybiral@vsb.cz">Radek.Vybiral@vsb.cz</a>) se zabývá překlady pro české
+ uživatele, pracoval na počeštění distribuce Mandrake, aplikace Mozilla a části projektu KDE.
+ <br clear="left">
+</p>
+
+<p>
+ <img src="/img/martinkozak.png" align="left" alt="" width="115" height="143"><b>Martin Kozák&ndash;Poljak</b>
+ (<a href="mailto:martin.kozak@openoffice.cz">martin.kozak@openoffice.cz</a>) studuje na SPÅ  ST 
+ Panská. Pro projekt pracuje na překladech a&nbsp;podílí se na tvorbě oznámení. Ve volném čase se 
+ zabývá literaturou a&nbsp;více či méně stále ještě programuje.
+ <br clear="left">
+</p>
+
+<p>
+ <img src="/img/svatoplukvit.png" align="left" alt="" width="120" height="166"><b>Svatopluk Vít</b>
+ je jako Jekyll a Hyde. Ve dne pracuje ve Windows jako správce sítě a počítačový všeuměl
+ v&nbsp;jedné celosvětové japonské společnosti, doma se pilně věnuje GNU/Linuxu. Aby udržel čistou
+ mysl, snaží se používat multiplatformní produkty, které fungují na mnoha systémech, ale vypadají
+ pořád stejně. Je velikým fandou open source programů, pro něž vytváří i&nbsp;překlady. Pravidelně
+ píše pro časopis LinuxExpress a to nejenom články o&nbsp;OpenOffice.org, ale i&nbsp;o&nbsp;jiných
+ např. Inkscape, Mambo apod. V&nbsp;poslední době se mu daří úspěšně využívat znalosti polštiny při
+ překladu článků pro časopis Linux+. Známé jsou také jeho grafické práce v&nbsp;programu GIMP
+ zahrnující slepé mapy ČR a SR, které jsou dostupné i&nbsp;jako šablony pro OpenOffice.org. Když
+ nesedí u&nbsp;počítače, sedí v&nbsp;divadle (to Žižkovské je velmi oblíbené) nebo poslouchá hudbu.
+ V&nbsp;české komunitě OpenOffice.org má na starosti tzv. QA, což je proces standardních postupů,
+ snažící se eliminovat chyby po vydání finální verze, které by mohly způsobit nefunkčnost programu.
+ Má to zabránit tomu, aby se "do světa" nevypustila nefunkční verze, což se zatím daří.
+ <br clear="left">
+</p>
+
+
+<h5>Vedoucí projektu šablon</h5>
+
+<p>
+ <img src="/img/molcanf.png" align="left" alt="" width="126" height="158"><b>Filip Molčan</b> (<a
+ href="mailto:filip.molcan@blue-point.cz">filip.molcan@blue-point.cz</a>) je student (brzy bývalý)
+ ČVUT FJFI v&nbsp;Děčíně, mnoho let píše pro časopis Computer a e-zine Živě.cz, nyní hlavně pro
+ časopis e-biz. Aktivní člen uživatelské skupiny operačního systému IBM OS/2, hlavní postava
+ serveru OS/2.cz a také vedoucí projektu lokalizovaných šablon pro OpenOffice.org. StarOffice, ze
+ kterého OpenOffice.org vznikl, používal již ve verzi 3.0 pro OS/2, zná ho tedy téměř od
+ narození. Nedávno založil vlastní firmu věnující se alternativním operačním systémům a webovým
+ aplikacím. Veškeré své volno věnuje přítelkyni, popř. cestování.
+ <br clear="left">
+</p>
+
+  </td>
+  <td width="180px" valign="top">
+   <table border=1 cellspacing=0 cellpadding=2 width="100%" bgcolor="#ffffff">
+	<tr><td bgcolor="#00315A"><font size=-1 color="white"><b>Projekt</b></font></td></tr>
+	<tr><td bgcolor="#dddddd" style="padding: 5px;"><font size=-1 color="black">
+	   <a href="/index.html">Úvod</a><br>
+	   <a href="/people.html">O nás</a><br>
+	   <a href="/sponsorship.html">Sponzoring</a><br>
+	</font></td></tr>
+	<tr><td bgcolor="#00315A"><font size=-1 color="white"><b>Pro uživatele</b></font></td></tr>
+	<tr><td bgcolor="#dddddd" style="padding: 5px;"><font size=-1 color="black">
+	   <a href="http://www.OpenOffice.cz">Portál www.OpenOffice.cz</a><br>
+	</font></td></tr>
+	<tr><td bgcolor="#00315A" ><font size=-1 color="white"><b>Pro vývojáře</b></font></td></tr>
+	<tr><td bgcolor="#dddddd" style="padding: 5px;"><font size=-1 color="black">
+	   <a href="http://www.openoffice.org/project/www/issues/query.cgi">Issuezilla</a><br>
+	   <a href="/issuezilla/index.html">Návod k používání Issuezilly</a><br>
+	   <a href="/cvs_account.html">Překlady v CVS</a><br>
+	   <a href="http://cs.openoffice.org/source/browse/cs/">CVS</a><br>
+	   <a href="http://cs.openoffice.org/qa/">Statistiky QA</a><br>
+	   <a href="http://cs.openoffice.org/qa/howto.html">Návod ke kontrole</a><br>
+	   <a href="http://cs.openoffice.org/stats/">Statistiky překladů</a><br>
+	   <a href="/builds.html">Testovací a debug buildy, UPX buildy</a><br>
+	   <a href="/servlets/SummarizeList?listName=dev">Konference vývojářů</a><br>
+	   <a href="/bugs.html">Oznámení chyby</a><br>
+	   <a href="/issues/buglist.cgi?component=cs&issue_status=NEW&issue_status=STARTED&issue_status=REOPENED">Seznam chyb</a><br>
+	   <br>
+	   <a href="/roadmap/index.html">Roadmap</a><br>
+	   <a href="/how_to_help.html">Jak mohu pomoci?</a><br>
+	   <a href="/links.html">Odkazy</a><br>
+	   <br><br>
+	   <a href="/news.rss"><img border=0 src="/img/xml.gif"></a>
+	</font></td></tr>
+   </table>
+  </td>
+ </tr>
+</table>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/cs/people.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/cs/robots.txt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/cs/robots.txt?rev=1173779&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/cs/robots.txt (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/cs/robots.txt Wed Sep 21 18:26:00 2011
@@ -0,0 +1,7 @@
+User-Agent: *
+Disallow: /source/
+Disallow: /issues/
+Disallow: /search/
+Disallow: /servlets/
+Disallow: /project/
+Disallow: /nonav/

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/cs/robots.txt
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/cs/sponsorship.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/cs/sponsorship.html?rev=1173779&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/cs/sponsorship.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/cs/sponsorship.html Wed Sep 21 18:26:00 2011
@@ -0,0 +1,245 @@
+<html>
+ <head>
+  <meta HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8">
+ </head>
+ <body>
+  <table width="100%">
+   <tr>
+	<td valign=top>
+<h3>Sponzoring</h3>
+
+<p>
+ I&nbsp;přesto, že našemu projektu nemůžete pomoci jako vývojář nebo uživatel, můžete nám pomoci
+ jako sponzor. Máte-li zájem o&nbsp;sponzoring našeho projektu jinou formou, kontaktujte vedoucího
+ projektu <a href="mailto:Pavel@Janik.cz">Pavla Janíka</a> pro více informací.
+</p>
+
+<h3>Server pro build OpenOffice.org pro operační systém GNU/Linux 64 bit</h3>
+
+<p>
+ <a href="http://www.novell.cz/"><img src="/img/amd64/novell.gif" alt="Novell-Praha, s.r.o."
+ width="153" height="59" align="left" border="0"></a> Společnost <a
+ href="http://www.novell.cz/">Novell-Praha, s.&nbsp;r.&nbsp;o.</a>, zakoupila v září 2004 pro náš
+ projekt zvláštní server pro build na platformě AMD64. OpenOffice.org není v 64bitové verzi zatím
+ k dispozici, probíhá portace a tento server ji výrazně urychlí. Verze 2.0 již bude k dispozici
+ i pro AMD64, jako první kancelářský balík na světě. Děkujeme za podporu!
+</p>
+
+<p>
+ Server je navržen tak, aby poskytl maximální možný výkon za přijatelnou sumu peněz. Jeho
+ konfigurace je následující:
+</p>
+
+<ul>
+ <li><b>základní deska</b></li>
+ <ul>
+  <li>MSI K8T Master</li>
+ </ul>
+ <li><b>procesor</b></li>
+ <ul>
+  <li>Dvakrát AMD Opteron 242 (samozřejmě SMP verze)</li>
+ </ul>
+ <li><b>paměť</b></li>
+ <ul>
+  <li>DDR3200 Kingston 4x512MB, Reg. ECC, CL3, celkem 2GB RAM</li>
+ </ul>
+ <li><b>disk</b></li>
+ <ul>
+  <li>Disk SATA HDD 74 GB WD740GD Raptor 10k RPM</li>
+ </ul>
+ <li><b>grafika</b></li>
+ <ul>
+  <li>ASUS A9200SE, ATI Radeon 9200SE</li>
+ </ul>
+ <li><b>zdroj</b></li>
+ <ul>
+  <li>Fortron 550W, Intel SSI, EPS</li>
+ </ul>
+ <li><b>case</b></li>
+ <ul>
+  <li>Cetus YY-5601, byla vybrána protože umožňuje prohánět vzduch pomocí dvou 120mm ventilátorů.</li>
+ </ul>
+</ul>
+
+<p>Na serveru je instalován SUSE Linux verze 9.1 v 64bitové verzi.</p>
+
+<p>
+ Máme pro vás i několik fotografií.
+</p>
+
+<a href="/img/amd64/dsc_0131.jpg"><img src="/img/amd64/th_dsc_0131.jpg" width="300" height="198" border="0"></a>
+<a href="/img/amd64/dsc_0134.jpg"><img src="/img/amd64/th_dsc_0134.jpg" width="302" height="199" border="0"></a>
+
+<table>
+ <tr>
+ <td>
+ <a href="/img/amd64/dsc_0132.jpg"><img src="/img/amd64/th_dsc_0132.jpg" width="200" height="302" border="0"></A>
+ </td>
+ <td>
+ <a href="/img/amd64/dsc_0143.jpg"><img src="/img/amd64/th_dsc_0143.jpg" width="200" height="300" border="0"></a>
+ </td>
+ <td>
+	<a href="/img/amd64/dsc_0146.jpg"><img src="/img/amd64/th_dsc_0146.jpg" width="202" height="181" align="top" border="0"></a>
+	<a href="/img/amd64/dsc_0157.jpg"><img src="/img/amd64/th_dsc_0157.jpg" width="177" height="105" align="bottom" border="0"></a>
+ </td>
+ </tr>
+</table>
+
+
+<h3>Server pro build OpenOffice.org pro operační systém GNU/Linux</h3>
+
+<p>
+ V&nbsp;současné době používáme pro vývoj a sestavování binárních instalačních sad pro operační
+ systém GNU/Linux počítač, který jsme zakoupili díky našim sponzorům. Parametry tohoto počítače
+ jsou uvedeny níže:
+</p>
+
+<ul>
+ <li><b>základní deska</b></li>
+ <ul>
+  <li><a href="/img/server_motherboard.jpg">Intel Entry Server Board S875WP1-E</a> (<b>věnovala
+	společnost <a href="http://www.sun.cz/">Sun Microsystems Czech, s.r.o.</a></b>)</li>
+ </ul>
+ <li><b>procesor</b></li>
+ <ul>
+  <li><a href="/img/server_cpu.jpg">Pentium 4, HT, 2,8 GHz, 800FSB boxovaný</a> (<b>odměna za
+	spolupráci na časopise o&nbsp;OpenOffice.org od společnosti <a
+	href="http://www.softwaremedia.cz/">SoftwareMedia</a></b>)</li>
+ </ul>
+ <li><b>paměť</b></li>
+ <ul>
+  <li><a href="/img/server_ram.jpg">DDR3200 Kingston 2x512MB</a> (<b>věnovali Mgr. Daniel Hrbac
+  a Viktor Matys</b>)</li>
+ </ul>
+ <li><b>disk</b></li>
+ <ul>
+  <li><a href="/img/server_disk.jpg">Disk SATA HDD 36.7GB WD360GD 10k rpm, 5RZ</a> (<b>zakoupeno
+	z&nbsp;odměny za Projekt roku 2002 společností <a href="http://www.nethost.cz/">Nethost
+	s.r.o.</a></b>)</li>
+ </ul>
+ <li><b>case</b></li>
+ <ul>
+  <li>CASE, zdroj 350W, EZU (<b>věnovala společnost <a href="http://www.casua.cz/">CASUA</a></b>)</li>
+ </ul>
+ <li><b>UPS</b></li>
+ <ul>
+  <li><a href="/img/server_ups.jpg">UPS TRUST Energy Protector 650</a> (<b>zakoupeno z&nbsp;odměny za
+	Projekt roku 2002</b>)</li>
+ </ul>
+</ul>
+
+<h3>Server pro build OpenOffice.org na platformě Microsoft Windows</h3>
+
+<p>
+ Vytváření instalačních sad pro operační systémy Microsoft Windows probíhá na <a
+ href="http://www.muni.cz/">Masarykově univerzitě</a> v&nbsp;Brně. Počítač byl k tomuto účelu
+ věnován společností <a href="http://www.aswsyst.cz/">ASW Systems, s.r.o.</a>, software byl věnován
+ <a href="http://www.ics.muni.cz/">Ústavem výpočetní techniky MU</a>. Parametry používaného
+ počítače jsou uvedeny níže:
+</p>
+
+<ul>
+ <li><b>základní deska</b></li>
+ <ul>
+ <li>Intel Entry Server Board S875WP1-E</li>
+ </ul>
+ <li><b>procesor</b></li>
+ <ul>
+  <li>Pentium 4, HT, 2,8 GHz, 800FSB boxovaný</a></li>
+ </ul>
+ <li><b>paměť</b></li>
+ <ul>
+  <li>1GB</a></li>
+ </ul>
+ <li><b>disk</b></li>
+ <ul>
+  <li>Disk SATA HDD 36.7GB WD360GD</li>
+ </ul>
+</ul>
+
+<p>
+ Nainstalovaný software: Microsoft Windows Server 2003 (Standard Edition), Microsoft Visual Studio
+ .NET 2002 (Professional Edition).
+</p>
+
+<h3>Server pro build OpenOffice.org na platformě AMD64 (GNU/Linux)</h3>
+
+<p>
+ Vývoj a sestavování OpenOffice.org pro platformu AMD64 umožnil
+ <a href="http://www.linuxsoft.cz/">www.linuxsoft.cz</a> na svém serveru
+ s těmito parametry (viz též <a href="http://www.linuxsoft.cz/article.php?id_article=64">zde</a>):
+</p>
+
+<ul>
+ <li><b>základní deska</b></li>
+ <ul>
+  <li>Tyan Thunder K8S S2880 UGNR</li>
+ </ul>
+ <li><b>procesory</b></li>
+ <ul>
+  <li>2x AMD Opteron 240</li>
+ </ul>
+ <li><b>paměť</b></li>
+ <ul>
+  <li>2x 512 MB Apacer DDR2700 ECC</li>
+ </ul>
+ <li><b>disky</b></li>
+ <ul>
+  <li>2x U320 SCSI Maxtor ATLAS10K4_36WLS, 36.7 GB, 10000 rpm</li>
+  <li>1x IDE Seagate ST3120026A, 120 GB, 7200 rpm</li>
+ </ul>
+ <li><b>case</b></li>
+ <ul>
+  <li>2U rack Emko EM-2830L, zdroj Fortron 460W EPS12V</li>
+ </ul>
+</ul>
+
+<h3>Další sponzoři</h3>
+<p>Finanční částkou, která byla použita jako odměny pro členy týmu, přispěli:</p>
+<ul>
+ <li><a href="http://www.blue-point.cz">blue.point</a></li>
+ <li><a href="http://www.oss.cz/">OSS Alliance</a></li>
+ <li>Vladimír Fajdek</li>
+ <li>Ivo Přikryl (firma Eurosat)</li>
+</ul>
+<p>Společnost <a href="http://www.qcm.cz">QCM</a> věnovala překladatelům předplatné časopisu LinuxExpres.</p>
+
+  </td>
+  <td width="180px" valign="top">
+   <table border=1 cellspacing=0 cellpadding=2 width="100%" bgcolor="#ffffff">
+	<tr><td bgcolor="#00315A"><font size=-1 color="white"><b>Projekt</b></font></td></tr>
+	<tr><td bgcolor="#dddddd" style="padding: 5px;"><font size=-1 color="black">
+	   <a href="/index.html">Úvod</a><br>
+	   <a href="/people.html">O nás</a><br>
+	   <a href="/sponsorship.html">Sponzoring</a><br>
+	</font></td></tr>
+	<tr><td bgcolor="#00315A"><font size=-1 color="white"><b>Pro uživatele</b></font></td></tr>
+	<tr><td bgcolor="#dddddd" style="padding: 5px;"><font size=-1 color="black">
+	   <a href="http://www.OpenOffice.cz">Portál www.OpenOffice.cz</a><br>
+	</font></td></tr>
+	<tr><td bgcolor="#00315A" ><font size=-1 color="white"><b>Pro vývojáře</b></font></td></tr>
+	<tr><td bgcolor="#dddddd" style="padding: 5px;"><font size=-1 color="black">
+	   <a href="http://www.openoffice.org/project/www/issues/query.cgi">Issuezilla</a><br>
+	   <a href="/issuezilla/index.html">Návod k používání Issuezilly</a><br>
+	   <a href="/cvs_account.html">Překlady v CVS</a><br>
+	   <a href="http://cs.openoffice.org/source/browse/cs/">CVS</a><br>
+	   <a href="http://cs.openoffice.org/qa/">Statistiky QA</a><br>
+	   <a href="http://cs.openoffice.org/qa/howto.html">Návod ke kontrole</a><br>
+	   <a href="http://cs.openoffice.org/stats/">Statistiky překladů</a><br>
+	   <a href="/builds.html">Testovací a debug buildy, UPX buildy</a><br>
+	   <a href="/servlets/SummarizeList?listName=dev">Konference vývojářů</a><br>
+	   <a href="/bugs.html">Oznámení chyby</a><br>
+	   <a href="/issues/buglist.cgi?component=cs&issue_status=NEW&issue_status=STARTED&issue_status=REOPENED">Seznam chyb</a><br>
+	   <br>
+	   <a href="/roadmap/index.html">Roadmap</a><br>
+	   <a href="/how_to_help.html">Jak mohu pomoci?</a><br>
+	   <a href="/links.html">Odkazy</a><br>
+	   <br><br>
+	   <a href="/news.rss"><img border=0 src="/img/xml.gif"></a>
+	</font></td></tr>
+   </table>
+  </td>
+ </tr>
+</table>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/cs/sponsorship.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ny/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ny/index.html?rev=1173779&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ny/index.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ny/index.html Wed Sep 21 18:26:00 2011
@@ -0,0 +1,5 @@
+<html>
+ <body>
+  <h2>This project is under construction. It will be ready shortly. Please be patient.</h2>
+ </body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ny/index.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ny/robots.txt
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ny/robots.txt?rev=1173779&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ny/robots.txt (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ny/robots.txt Wed Sep 21 18:26:00 2011
@@ -0,0 +1,17 @@
+User-Agent: *
+Disallow: /source/
+Disallow: /issues/
+Disallow: /search/
+Disallow: /project/
+Disallow: /nonav/
+Disallow: /servlets/ErrorPage
+Disallow: /servlets/NewsItemView
+Disallow: /servlets/ProjectDocumentList
+Disallow: /servlets/ProjectHome
+Disallow: /servlets/ProjectMailingListList
+Disallow: /servlets/ProjectMemberList
+Disallow: /servlets/ProjectNewsList
+Disallow: /servlets/Search
+Disallow: /servlets/SearchList
+Disallow: /xxservlets/
+Disallow: /xxservlets/BrowseList

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/ny/robots.txt
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/zh/about-businesses.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/zh/about-businesses.html?rev=1173779&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/zh/about-businesses.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/zh/about-businesses.html Wed Sep 21 18:26:00 2011
@@ -0,0 +1,152 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
+  "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
+
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="zh-TW" >
+	<head>
+		<title>OpenOffice.org 中文網站</title>
+	
+<meta HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8">
+</head>
+
+	<body>
+
+		<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/menuStyle.css" />
+		<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/gen.css" />
+
+		<table id="zh_top" class="zhCore">
+
+			<tr>
+				<td class="zhContent">
+
+
+					<h1>商業辦公室軟體</h1>
+
+					<p>以下列出的是以 OpenOffice.org 源碼為基礎的商業辦公室軟體資料。軟體的簡介都是由其廠商提供,並不代表我們的立場。我們把這些廠商列出的目的是為了方便想要「商業軟體保障」的人或團體,而不是為廠商們賣廣告。
+
+					<p>
+						若您是以 OpenOffice.org 源碼為基礎的商業辦公室軟體的廠商,可以<a href="mailto:pplwong@openoffice.org">與我們聯絡</a>。我們會將您們的網址加在網站上。請在來信中順便提供一小段關於貴商業辦公室軟體的簡介給我們。
+					</p>
+
+					<table class="zh_withInnerBorder">
+						<tr>
+							<th style="width:150px">產品</th>
+							<th>簡介</th>
+						</tr>
+
+
+						<tr>
+							<td class="productName"><a href="http://www.sun.com/StarSuite/" target="_new">昇陽 StarSuite</a></td>
+							<td>
+								<p>
+									StarSuite 是一種全功能、跨越多平台辦公室套裝軟體,包括文字處理、試算表、簡報、繪圖、網路出版、圖表、方程式編輯、以及資料庫應用,足以取代企業與個人目前使用的單一辦公室套裝軟體。欲近一部取得 StarSuite 6.0 使用者測試版的詳細資訊,請造訪 <a href="http://www.sun.com/StarSuite/" target="_new">http://www.sun.com/StarSuite/</a>。
+								</p>
+							</td>
+						</tr>
+					</table>
+				<p>&nbsp;</p>
+				<p>&nbsp;</p>
+
+				</td>
+
+				<td class="zhMenu">
+
+				<!-- zh Menu Start -->
+
+					<table class="zh_menu" >
+
+						<tr>
+							<th>OpenOffice.org</th>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td>
+								<a href="http://www.openoffice.org/">英文總站首頁</a><br />
+								<a href="index.html">正體中文版首頁</a><br />
+								<a href="index_gb.html">簡體中文版首頁</a>
+							</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<th>關於我們</th>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td>
+								<a href="about-ooo.html">關於 OpenOffice.org</a><br />
+								<a href="about_zhProject.html">關於中文計劃</a>
+							</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<th>產品</th>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td>
+								<a href="about-product.html">簡介</a><br />
+								<a href="features.html">重要功能</a><br />
+						 		<a href="downloads.html">下載</a><br />
+								<a href="addons.html">功能強化套件</a><br />
+						 		<a href="about-cdrom.html">光碟</a><br />
+						 		<a href="about-businesses.html">商品化版本</a>
+							</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<th>支援</th>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td>
+								<a href="doc.html">說明文件</a><br />
+								<a href="mailinglist.html">通信論壇</a><br />
+								<a href="faq.html">常見問題</a>
+							</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<th>參與計劃</th>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td>
+								<a href="help_ooo.html">參與開發</a><br />
+								<a href="help_zh.html">參與中文計劃</a><br />
+								<a href="zh_tasks.html">中文計劃工作一覽表</a><br />
+								<a href="http://www.openoffice.org/project_issues.html" target="_new">報告錯誤(英)</a><a href="mailinglist.html">(中)</a><br />
+							</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<th>其他</th>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td>
+								<a href="zh_members.html">中文計劃成員</a><br />
+								<a href="zh_licenses.html">授權聲明</a>
+							</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<th>聯絡我們</th>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td>
+								<a href="mailto:webmasters@openoffice.org">聯絡 OpenOffice.org</a><br />
+								<a href="mailto:pplwong@openoffice.org">聯絡中文計劃</a>
+							</td>
+						</tr>
+
+					</table>
+
+				<!-- zh Menu End -->
+
+				</td>
+
+			</tr>
+		</table>
+	</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/zh/about-businesses.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/zh/about-businesses_gb.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/zh/about-businesses_gb.html?rev=1173779&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/zh/about-businesses_gb.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/zh/about-businesses_gb.html Wed Sep 21 18:26:00 2011
@@ -0,0 +1,160 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
+  "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
+
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="zh-TW" >
+	<head>
+		<title>OpenOffice.org 中文网站</title>
+	
+<meta HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8">
+</head>
+
+	<body>
+
+		<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/menuStyle.css" />
+		<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/gen.css" />
+
+		<table id="zh_top" class="zhCore">
+
+			<tr>
+				<td class="zhContent">
+
+
+					<h1>商业办公室软件</h1>
+
+					<p>以下列出的是以 OpenOffice.org 源码为基础的商业办公室软件资料。软件的简介都是由其厂商提供,并不代表我们的立场。我们把这些厂商列出的目的是为了方便想要“商业软件保障”的人或团体,而不是为厂商们卖广告。
+
+					<p>
+						若您是以 OpenOffice.org 源码为基础的商业办公室软件的厂商,可以<a href="mailto:pplwong@openoffice.org">与我们联络</a>,我们会将您的网址加在网站上。请在来信中顺便提供一小段关于贵商业办公室软件的简介给我们。
+					</p>
+
+					<table class="zh_withInnerBorder">
+						<tr>
+							<th style="width:150px">产品</th>
+							<th>简介</th>
+						</tr>
+
+
+						<tr>
+							<td class="productName"><a href="http://www.sun.com/StarSuite/" target="_new">升阳 StarSuite</a></td>
+							<td>
+								<p>
+									StarSuite 是一种全功能、跨越多平台办公室套装软件,包括文本文档、电子表格、演示文稿、绘图、网络出版、图表、方程式编辑以及数据库应用,足以取代企业与个人目前使用的单一办公室套装软件。欲进一步取得 StarSuite 6.0 使用者测试版的详细信息,请登陆 <a href="http://www.sun.com/StarSuite/" target="_new">http://www.sun.com/StarSuite/</a>。
+								</p>
+							</td>
+						</tr>
+                        <tr>
+							<td class="productName"><a href="http://www.redoffice.com/" target="_new">红旗中文 2000</a></td>
+							<td>
+								<p>
+									 RedOffice 的基本功能可全面满足政府机关、企事业单位和个人的日常办公需求,从公文制作、文字撰写到报表编制、图表分析、幻灯演示 …… 等各类型文档均可通过 RedOffice 快速而轻松地制作完成,不仅拥有优越的排版效果,而且具有强大、平稳的跨平台功能,完美的格式兼容性,充分尊重用户的使用习惯,是单位及个人日常办公的最佳选择。欲进一步取得 RedOffice 的详细信息,请ç
 »é™† <a href="http://www.redoffice.com/" target="_new">http://www.redoffice.com/</a>。
+								</p>
+							</td>
+						</tr>
+					</table>
+				<p>&nbsp;</p>
+				<p>&nbsp;</p>
+
+				</td>
+
+				<td class="zhMenu">
+
+				<!-- zh Menu Start -->
+
+					<table class="zh_menu" >
+
+						<tr>
+							<th>OpenOffice.org</th>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td>
+								<a href="http://www.openoffice.org/">英文总站首页</a><br />
+								<a href="index.html">繁体中文版首页</a><br />
+								<a href="index_gb.html">简体中文版首页</a>
+							</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<th>关于我们</th>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td>
+								<a href="about-ooo_gb.html">关于 OpenOffice.org</a><br />
+								<a href="about_zhProject_gb.html">关于中文计划</a>
+							</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<th>产品</th>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td>
+								<a href="about-product_gb.html">简介</a><br />
+								<a href="features_gb.html">重要功能</a><br />
+						 		<a href="downloads_gb.html">下载</a><br />
+								<a href="addons_gb.html">功能强化套件</a><br />
+						 		<a href="about-cdrom_gb.html">光碟</a><br />
+						 		<a href="about-businesses_gb.html">商品化版本</a>
+							</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<th>支援</th>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td>
+								<a href="doc_gb.html">说明文件</a><br />
+								<a href="mailinglist_gb.html">通信论坛</a><br />
+								<a href="faq_gb.html">常见问题</a>
+							</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<th>参与计划</th>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td>
+								<a href="help_ooo_gb.html">参与开发</a><br />
+								<a href="help_zh_gb.html">参与中文计划</a><br />
+								<a href="zh_tasks_gb.html">中文计划工作一览表</a><br />
+								<a href="http://www.openoffice.org/project_issues.html" target="_new">报告错误(英)</a><a href="mailinglist_gb.html">(中)</a><br />
+							</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<th>其他</th>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td>
+								<a href="zh_members_gb.html">中文计划成员</a><br />
+								<a href="zh_licenses_gb.html">授权声明</a>
+							</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<th>联络我们</th>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td>
+								<a href="mailto:webmasters@openoffice.org">联络 OpenOffice.org</a><br />
+								<a href="mailto:pplwong@openoffice.org">联络中文计划</a>
+							</td>
+						</tr>
+
+					</table>
+
+				<!-- zh Menu End -->
+
+				</td>
+
+			</tr>
+		</table>
+	</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/zh/about-businesses_gb.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/zh/about-cdrom.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/zh/about-cdrom.html?rev=1173779&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/zh/about-cdrom.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/zh/about-cdrom.html Wed Sep 21 18:26:00 2011
@@ -0,0 +1,1038 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
+  "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
+
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="zh-TW" >
+	<head>
+		<title>OpenOffice.org 中文網站</title>
+	
+<meta HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8">
+</head>
+
+	<body>
+
+		<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/menuStyle.css" />
+		<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/gen.css" />
+
+		<table id="zh_top" class="zhCore">
+
+			<tr>
+				<td class="zhContent">
+
+
+					<h1>OpenOffice.org CD-ROM 計劃</h1>
+
+					<h2>目錄</h2>
+					<ul>
+						<li><a href="#mission">任務</a></li>
+						<li><a href="#comDist">社群分發者需知</a></li>
+						<li><a href="#forDist">光碟分發者需知</a></li>
+						<li><a href="#mailingList">通信論壇</a></li>
+						<li><a href="#dist">光碟銷售商列表</a></li>
+					</ul>
+
+					<p class="zh_note">
+						注意:我們中文計劃的成員並不能代表 CD-ROM 計劃的團隊,所以在這兒的連結都是連結到 CD-ROM 計劃的官方(英文)網頁,而這網頁也可能不及英文原版來得新。我們遲些會與 CD-ROM 計劃的團隊聯絡,商討同步翻譯的事宜,以方便各位。
+					</p>
+
+					<h2 id="mission">任務</h2>
+					<p>
+						此計劃的任務是要統一 OpenOffice.org 分發者所提供給用家的檔案。這個計劃的團隊正在製作一個標準的 ISO 光碟影像檔案。
+					</p>
+
+					<p class="zh_toTop">
+						<a href="#zh_top">回頂部</a>
+					</p>
+
+					<h2 id="comDist">社群分發者需知</h2>
+					<p>
+						以任何形式分發 OpenOffice.org 的人都是社群分發者。每星期有二百餘萬人次閱覽 OpenOffice.org 網站。作為 OpenOffice.org 的社群分發者,您正在協助擴大一個正在改變世界的計劃。請各位社群分發者參閱 <a href="http://www.openoffice.org/about_us/OEM_and_CD.html">OEM and CD-ROM</a> 中的規定與條款。
+					</p>
+
+					<p>
+						作為 OpenOffice.org 的社群分發者,您有義務:
+					</p>
+					<ul>
+						<li>
+							讓有意下載或以任何方式取得 OpenOffice.org 的人看到一紙拒負責任的聲明文件。文件如下:
+							<ul>
+								<li class="par">(中譯)<br />這些程式(可安裝的軟體)仍在開發中。它們可能並不完全穩定,所以用者應該小心使用。我們不會負上任何責任。</li>
+								<li class="par">(英文原版)<br />These binaries (installable software) are in development. They may not be fully stable and should be used with caution. We make no claims about them.</li>
+							</ul>
+						</li>
+						<li>您必須加入 <a href="mailto:announce@distribution.openoffice.org">announce@distribution.openoffice.org 通信論壇</a></li>
+						<li>亦請加入 CD-ROM 計劃,以方便 CD-ROM 計劃成員與閣下溝通協調。(這不是一個義務,您可以選擇不參加 CD-ROM 計劃。)</li>
+					</ul>
+
+					<p class="zh_toTop">
+						<a href="#zh_top">回頂部</a>
+					</p>
+
+					<h2 id="forDist">光碟分發者需知</h2>
+					<p>
+						欲分發 OpenOffice.org 光碟者,請先參閱 <a href="http://www.openoffice.org/about_us/OEM_and_CD.html">OEM and CD-ROM</a> 中的規定與條款。然後再<a href="mailto:cdrom@openoffice.org">寄電郵給 CD-ROM 計劃團隊,指出</a>:
+					</p>
+					<ul>
+						<li>服務地點</li>
+						<li>光碟中的檔案 (請先<a href="http://distribution.openoffice.org/files.html">看看光碟中需要有哪些檔案</a>,再來<a href="http://distribution.openoffice.org/cdrom/CD_tree.html">看 CD-ROM 計劃團隊所建議的目錄結構。</a>)</li>
+						<li>您已閱讀及理解到要達成哪些條件方可將授權聲明 (licenses) 放到您將分發的光碟中</li>
+						<li>
+							您已加入了:
+							<ul>
+								<li><a href="mailto:announce-subscribe@distribution.openoffice.org">announce@distribution.openoffice.org</a></li>
+								<li><a href="mailto:cdrom@distribtution.openoffice.org">cdrom@distribtution.openoffice.org</a></li>
+							</ul>
+							每當 OpenOffice.org 釋出新版本或有補丁,CD-ROM 計劃的團隊會通過這些通信論壇通知閣下。
+						</li>
+					</ul>
+
+					<p class="zh_toTop">
+						<a href="#zh_top">回頂部</a>
+					</p>
+
+					<h2 id="mailingList">通信論壇</h2>
+					<p>
+						CD-ROM 計劃有三個通信論壇。您必須先加入一個通信論壇才可在該論壇中留言。
+					</p>
+
+					<table class="zh_withInnerBorder">
+						<tr>
+							<th style="width:200px;">通信論壇</th>
+							<th>說明</th>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="mailto:announce@distribution.openoffice.org">announce@distribution.openoffice.org</a></td>
+							<td>所有 CD-ROM 計劃的通告都會在此宣佈。所有 OpenOffice.org 的發佈者必須加入此通信論壇。</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="mailto:dev@distribution.openoffice.org">dev@distribution.openoffice.org</a></td>
+							<td>討論有關分發 OpenOffice.org,鏡像伺服器,及建立 peer-to-peer (P2P)網路的事宜。</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="mailto:stats@distribution.openoffice.org">stats@distribution.openoffice.org</a></td>
+							<td>這通信論壇只是用來收集網站觀覽之統計數據,並非用作討論的通信論壇。</td>
+						</tr>
+					</table>
+
+					<p>
+						要加入,觀看,或搜尋這些通信論壇,請到 <a href="http://distribution.openoffice.org/servlets/ProjectMailingListList">CD-ROM 計劃通信論壇網頁</a>。
+					</p>
+
+					<p class="zh_toTop">
+						<a href="#zh_top">回頂部</a>
+					</p>
+
+					<h2 id="dist">光碟銷售商列表</h2>
+
+					<p>
+						OpenOffice.org 所製作的軟體,是完全免費給各位使用者使用的。以下的銷售商是以其所屬國家的英文名稱順序排列。他們都提供了 OpenOffice.org 最新釋出的版本。不過,要順帶一提的是我們將這些銷售商資料於此處列出的目的只是為了方便 OpenOffice.org 使用者社群。吾等並不擔保這些銷售商所賣出的光碟的品質。我們亦不會從中收取任何利潤或代表這些銷售商張貼任何廣告。
+					</p>
+
+					<table class="zh_withInnerBorder">
+						<tr>
+							<th style="width:200px;">銷售商</th>
+							<th style="width:120px;">地區</th>
+							<th>銷售的軟件</th>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.elultimolinux.com.ar/producto.php?producto_id=17">ElUltimo Linux</a></td>
+							<td>Argentina</td>
+							<td>Linux, Windows; English, Spanish</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://linux-cd.com.ar/openoffice/">Linux-cd.com.ar</a></td>
+							<td>Argentina</td>
+							<td>All platforms, source</td></tr>
+						<tr>
+
+							<td><a href="http://OOo.pdisc.com/">Pdisc</a></td>
+							<td>Austria/Europe</td>
+							<td>Category 4: English, German, all platforms</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.cetustech.com.au/">Cetus Technology</a></td>
+							<td>Australia</td>
+							<td>All platforms, source</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.cybersite.com.au/OOo/">Cybersite</a></td>
+							<td>Australia</td>
+							<td>All platforms, localizations</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.everythinglinux.com.au/cat/openoffice">EverythingLinuxAustralia</a></td>
+							<td>Australia</td>
+							<td>All platforms</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://iau.com.au">Inside Australia</a></td>
+							<td>Australia</td>
+							<td>Windows platform only. Includes Extras, templates and dictionaries.</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.itwerkz.net.au/">it_werkz</a></td>
+							<td>Australia</td>
+							<td>All platforms</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://shop.linuxit.com.au/">Linux Information	Technology</a></td>
+							<td>Australia</td>
+							<td>Linux and Windows, and other platforms.</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.lsl.com.au/">Linux Systems Labs	Australia</a></td>
+							<td>Australia</td>
+							<td>All platforms</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://catalog.melwestmarket.com/">NS Computing</a></td>
+							<td>Australia</td>
+							<td>All platforms (some only upon request), English and local languages, source upon request.</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.terminus.net.au/">Terminus Networks</a></td>
+							<td>Australia</td>
+							<td>All platforms, source</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.tipgroup.com/OOo/">TIP Group</a></td>
+							<td>Belgium</td>
+							<td>Windows: English, French, Dutch, German; Source, SDK, etc.</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.freewarecds2003.hpg.com.br/">Freewarecds</a></td>
+							<td>Brazil</td>
+							<td>Brazil Portuguese localization (Windows) and Linux; source, and information on the site</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://smallersolutions.ca/">Smaller Solutions</a></td>
+							<td>Canada</td>
+							<td>Linux, Solaris-Sparc, Windows</td>
+						</tr>
+
+						<tr valign="top">
+							<td><a href="http://linuxcity.com.cn/linuxstore/cd/cdshow.asp?gid=100">LinuxStore</a></td>
+							<td>中國 (大陸)</td>
+							<td>All platforms, English and Chinese. Does not service 臺灣, 澳門, 及香港</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.compukeep.com/">CompuKeep Ltda.</a></td>
+							<td>Columbia</td>
+							<td>Category 4: All platforms, Spanish, source upon request</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.csl.cc/">Consorcio Software Libre</a></td>
+							<td>Costa Rica</td>
+							<td>Category 1: All platforms, files, localizations</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://qwert.cz/index.php?pgn=nabidka&amp;sec=cd&amp;sbs=ost">Free and Open</a></td>
+							<td>Czech Republic</td>
+							<td>Category 4: Stable (English); Czech, Slovak for Linux, Windows; Source.</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.casalogic.dk/">Casalogic</a></td>
+							<td>Denmark</td>
+							<td>All platforms (some only upon request), English and local language; source upon request</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.nic.fi/~bjorklof/index.html">Osta Linux!</a></td>
+							<td>Finland</td>
+							<td>Windows and Linux</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.pc-world.be/">PC-World</a></td>
+							<td>Flanders</td>
+							<td>All platforms</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://ikarios.com/form/#openoffice">Ikarios</a></td>
+							<td>France</td>
+							<td>French, Italian, Spanish</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://bitbone.de/cgi-bin/shop/bitbone/shop_main.cgi">bitbone</a></td>
+							<td>Germany</td>
+							<td>All platforms</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.CustomCDROM.de/">CustomCDROM.de</a></td>
+							<td>Germany</td>
+							<td>All platforms</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.rootshop.de/produkte/software/">DCC RootShop</a></td>
+							<td>Germany</td>
+							<td>All platforms</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.facesofmars.tk/">Faces of Mars</a></td>
+							<td>Germany (?)</td>
+							<td>English, German, Windows, Linux; shipping worldwide.</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://home.tiscalinet.de/hueand/">H&uuml;andComputerdienst</a></td>
+							<td>Germany</td>
+							<td>German</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.iso4linux.com/">Iso4Linux</a></td>
+							<td>Germany</td>
+							<td>Linux, Windows, German</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.lin24.de/">Lin24.de</a></td>
+							<td>Cermany</td>
+							<td>All Platforms, German and English</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.liniso.de/">LinISO</a></td>
+							<td></td>
+							<td></td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.bytecraft.com.my">Byte Craft Sdn. Bhd</a>.</td>
+							<td>Malaysia</td>
+							<td>All Platforms</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.bytecraft.com.my">Byte Craft Sdn. Bhd</a>.</td>
+							<td>Malaysia</td>
+							<td>All Platforms</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.podico.com/software/openofficeorg.htm">Podico</a></td>
+							<td>Germany</td>
+							<td>All available languages and localizations for Windows and Linux; application only</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.wordit.com/">Wordit Limited</a><br />
+								<a href="http://www.wordit.com/de/">Wordit (German)</a></td>
+							<td>Germany</td>
+							<td>Windows, Linux; solver, too (if it fits); English, German; Sales: Europe wide.</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.interzone.gr/oo.html">Interzone (in Greek)</a></td>
+							<td>Greece</td>
+							<td>Greek localized</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.mathima.com/cdrom">Mathima</a></td>
+							<td>Greece</td>
+							<td>Greek versions, other files, technical documentation in Greek, and support for one year.</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.celticlinux.worg.ie/appscd.html">Celtic Linux</a></td>
+							<td>Ireland</td>
+							<td>Linux, Windows, source, other applications</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://php50.com/btbytes/">btbytes</a></td>
+							<td>India</td>
+							<td>Linux, Windows</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.worktools.info/">Worktools</a></td>
+							<td>India</td>
+							<td>TBD</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.innovatek.it/">Innovatek</a></td>
+							<td>Italy</td>
+							<td>Category 4: Stable binaries (Windows, Linux, Mac OS-X) Italian</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.raycone.net/">OpenOffice.org.umbria.net</a></td>
+							<td>Italy</td>
+							<td>TBD</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.teleura.com">Teleura </a></td>
+							<td>Italy</td>
+							<td>Windows to begin. Linux to follow later.</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.treemmeit.com/">Tre Emme</a></td>
+							<td>Italy</td>
+							<td>Category 1, 2 or 3; on request</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://cheapiso.com/">CheapISO.com</a></td>
+							<td>Malaysia</td>
+							<td>Category 4: Windows, Linux in English</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.byteymedio.com/">ByteYMedio</a></td>
+							<td>M&eacute;xico</td>
+							<td>All platforms, source, etc.</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.prodigyweb.net.mx/garr">Consultor&iacute;a en Sistemas de Informaci&oacute;n</a></td>
+							<td>M&eacute;xico</td>
+							<td>Category 4: Windows and Linux binaries in English and Spanish, including dictionaries and hyphens.</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.linuxopensource.com.mx/">Linux OpenSource</a></td>
+							<td>M&eacute;xico</td>
+							<td>All platforms, Spanish</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.moselinux.com/">Mayan Open Source Enterprises</a></td>
+							<td>M&eacute;xico</td>
+							<td>Stable Releases for Windows and Linux in English and Spanish, plus Spanish dictionaries.</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.opentech.com.mx/softwarelibre">Open Tech</a></td>
+							<td>M&eacute;xico</td>
+							<td>Windows, Linux, Solaris, English &amp; Spanish, other dictionaries, etc.</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.beljon.org/Linux.htm">Beljon</a></td>
+							<td>Netherlands</td>
+							<td>Category 4: English, Dutch for Windows, Linux; Installation guides (in both languages); source, dictionary installer</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.opensoft.nl/">OpenSoft</a></td>
+							<td>Netherlands</td>
+							<td>Category 4: Stable, Localized</td>
+						</tr>
+
+						<tr valign="top">
+							<td><a href="http://www.usotw.com/osocd/">Robin Meijboom</a></td>
+							<td>Netherlands</td>
+							<td>English and Dutch stable versions for Windows. Other languages by request</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.linuxmax.orcon.net.nz/Products.html">LinuxMax</a></td>
+							<td>New Zealand</td>
+							<td>Linux and OpenOffice.org</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.openoffice.org.nz/order.php">OpenOffice.org NZ</a></td>
+							<td>New Zealand</td>
+							<td>Windows, Linux, Mozilla (Win, Lin), other files.</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.neteffect.com.ph%0D">Net Effect</a></td>
+							<td>Philippines</td>
+							<td>English version for Linux and Windows</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.openoffice.coo.pl/">Castor Th</a></td>
+							<td>Poland</td>
+							<td>/stable, /developer, /contrib, /localized - All platfotms, Polish, English, German</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.netsolutions.pl/">Net Solutions</a></td>
+							<td>Poland</td>
+							<td>Category 2 (/localized, /contrib, /stable). Only polish localized version for all platforms.</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.blab.pt/">Business Lab - Tecnologias de Informa&ccedil;&atilde;o, Lda.</a></td>
+							<td>Portugal</td>
+							<td>Files: localized, contrib, stable</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.fccs-mm.com/">FCCS</a></td>
+							<td>Portugal</td>
+							<td>Windows, Linux: Portuguese, links to Source</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.intersol.ro/ro/openofficeorg.shtml">Intersol SRL</a></td>
+							<td>Romania</td>
+							<td>All platforms; soon, Romanian</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.int-os.com/">Into-OS</a></td>
+							<td>Singapore</td>
+							<td>Any customized content</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.mynasoft.com/">Mynasoft</a></td>
+							<td>Singapore (S/E Asia)</td>
+							<td>Linux</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.intoweb.co.za/">Intoweb</a></td>
+							<td>South Africa</td>
+							<td>Linux and OpenOffice.org</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="mailto:simplex_it@absamail.co.za">Mr. Koegelenberg</a></td>
+							<td>South Africa</td>
+							<td>Category 4: Windows, English. Contact via <a href="mailto:simplex_it@absamail.co.za">e-mail</a>.</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.lexpro.co.za/">Lexpro Systems</a></td>
+							<td>South Africa</td>
+							<td>Category 4: Windows, Linux</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.tangent.co.za/">Tangent Systems</a></td>
+							<td>South Africa</td>
+							<td>Windows and Linux, no source</td>
+						</tr>
+
+						<tr valign="top">
+							<td><a href="mailto:imaginewebsl@imaginewebsl.com">Imagine Web SL</a></td>
+							<td>Spain</td>
+							<td>Category 4, localized. contact via <a href="mailto:imaginewebsl@imaginewebsl.com">Email</a></td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="./ttp://www.lared.es/openservice">OpenService</a></td>
+							<td>Spain</td>
+							<td>Category 4: Windows, Linux, Spanish, Dictionaries</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.tagoror.com/openoffice">Tagoror Networks</a></td>
+							<td>Spain</td>
+							<td>Category 4: Windows / Linux / Spanish (es), Catalan (ca), English (en), and Portuguese (pt)</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.xasa.com/distribucion/">Xasa Networks</a></td>
+							<td>Spain</td>
+							<td>All platforms. Source, Spanish, English, French, Italian</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://xpfactory.redi.tk/">XP Factory</a></td>
+							<td>Spain (local distributor)</td>
+							<td>Linux, Windows, Spanish localization and dictionary</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.bucanac.com/osscds.html">OSS CDs</a></td>
+							<td>Sweden</td>
+							<td>English and Swedish on Windows and Linux including source. Other localizations and platforms may be delivered upon request.</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.uccdatashop.com/">UCC Datashop</a></td>
+							<td>Sweden</td>
+							<td>Category 4: Swedish</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.ficomedia.ch/">Fico Media</a></td>
+							<td>Switzerland</td>
+							<td>Linux, Windows, some localizations</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://gnuwin.epfl.ch/">GNUWin</a></td>
+							<td>Switzerland</td>
+							<td>Category 4: Stable binaries (Windows)</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.lynuxtraining.com/">LynuxTraining</a></td>
+							<td>Switzerland</td>
+							<td>Category 4: French only, for Linux and Windows</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.strategy-sa.ch/">Strategy SA</a></td>
+							<td>Switzerland</td>
+							<td>category 4, French, English, Windows and Linux</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.gelecek.com.tr/openoffice.org">Gelecek</a></td>
+							<td>Turkey</td>
+							<td>Localized (Turkish) version of the latest version, for both Linux and Windows platforms, with additional templates from oooextras and documents from ooodocs.</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.sevgibilgisayar.com/">Sevgi Bilgisayar</a></td>
+							<td>Turkey</td>
+							<td>Category 4: Stable binaries (Windows) Turkish</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.bizness-solutions.com/openoffice.html">bizness-solutions.com</a></td>
+							<td>UAE</td>
+							<td>Category 4: Linux, Windows, English; soon, Arabic (Linux, Windows)</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.amscomputers.biz/">AMS Computers</a></td>
+							<td>UK</td>
+							<td>Category 3: All Stable, All Contrib (i.e, Windows, Linux, LinuxPPC, Mac OS X (X11) and so on), Source</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.bpenet.net/">BPEnet Humphrey Consulting</a></td>
+							<td>UK, Luxembourg</td>
+							<td>All platforms, source, binaries</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.caterhamcomputing.co.uk/">Caterham Computing</a></td>
+							<td>UK</td>
+							<td>Linux, Windows, other files</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.cheeplinux.com/">CheepLinux</a></td>
+							<td>UK</td>
+							<td>All platforms, source, binaries</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://demostech.com/">Demos Technosis Ltd.</a></td>
+							<td>UK</td>
+							<td>Single CD containing the installation and Binaries for Linux i386, Windows and Solaris</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.thelearningmachine.co.uk/">The Learning Machine</a></td>
+							<td>UK</td>
+							<td>Category 4: Two discs: 1. Windows, GIMP, Mozilla and Opera; 2: Linux and Windows versions of 1.0.1 binaries; free education resources</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.lintoncs.co.uk/">Linton Computer Services</a></td>
+							<td>UK</td>
+							<td>Category 4, Windows and Linux.</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.linuxemporium.co.uk/cheap.html#OpenOffice">LinuxEmporium</a></td>
+							<td>UK</td>
+							<td>Linux; possibly other platforms</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.simonpbriggs.btinternet.co.uk/linuxexpanse/index.html">Linuxexpanse&lt;/a&gt;</a></td>
+							<td>UK</td>
+							<td>All platforms, source</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.mmccomputer.co.uk/">MMC Computer Services</a></td>
+							<td>UK (Wales)</td>
+							<td>Stable Builds, Windows, Linux and Solaris.</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.smb-computing.co.uk/products">SMB Computing Limited</a></td>
+							<td>UK</td>
+							<td>All platforms, source, binaries</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.tcltd.net/">Techlink Consultants</a></td>
+							<td>UK</td>
+							<td>Windows, Linux</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.yourlinux.co.uk/">YourLinux.co.uk</a></td>
+							<td>UK</td>
+							<td>Current version</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.aavextechnology.com/products.htm%0D">Aavex Technology</a></td>
+							<td>USA</td>
+							<td>Category 4: Stable binaries (Windows, Linux, Solaris)</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.alternativesoftware.org/">Alternative Software</a></td>
+							<td>USA</td>
+							<td>All platforms, price includes shipping</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.amazon.com/shops/opennavigator">Amazon.com Z Shop</a></td>
+							<td>USA</td>
+							<td>Category 4: Stable binaries (Windows, Linux, Solaris, LinuxPPC); English</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.atari-source.com/~cdstore/">Atari-Source</a></td>
+							<td>USA</td>
+							<td>All platforms, languages (upon request); source, additional tools and software; priority mail shipping included</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.BestInspectors.com/">BestInspectors</a></td>
+							<td>USA</td>
+							<td>Category 4: TBD</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.bulldog-computers.com/softwareopenoffice.html">BulldogComputers</a>&lt;/p&gt;</td>
+							<td>USA</td>
+							<td>TBD</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.cat-man-du.com/">Catmandu</a></td>
+							<td>USA</td>
+							<td>Stable version, all platforms.</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.cheapbytes.com/">CheapBytes</a></td>
+							<td>USA/Canada</td>
+							<td>All platforms</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+
+							<td><a href="http://www.chguy.net/">ComputerHelperGuy on the Internet</a></td>
+							<td>USA</td>
+							<td>All platforms; source &amp; binaries. The site comes in two versions, with <a href="http://www.chguy.net/CDcustom.html">ads</a>, and <a href="http://www.chguy.com/mir/CDcustom.html">without</a></td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.cpr5.com/">Computer Problem Resolution</a></td>
+							<td>USA</td>
+							<td>Category 4. Windows and Linux Stable versions</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.myonlinecard.com/computerrecyclers/">Computer Recyclers</a></td>
+							<td>USA</td>
+							<td>Category 4 and OEM manufacturer located in Idaho.</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.cornerbyte-store.com/">Cornerbyte Store</a></td>
+							<td>USA</td>
+							<td>Category 4: Stable binaries (Windows) English</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.cosmi.com/">Cosmi Corporation</a></td>
+							<td>USA</td>
+							<td>Category 4: Stable binaries (Windows) with Source, DTP, Accounting, other programs</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="mailto:kquartero@hawaii.rr.com">Da Bargain Connection</a></td>
+							<td>USA (Hawai'i)</td>
+							<td>Latest Release (contact by email).</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.edmunds-enterprises.com/">Discount Linux CD's</a></td>
+							<td>USA/Canada</td>
+							<td>All platforms</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.eloder.com/">Eloder</a></td>
+							<td>USA</td>
+							<td>Category 4: Stable binaries (Windows, Linux, Mac OS-X)</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://freesoftwarecdr.com/">Free Software CDR</a></td>
+							<td>USA</td>
+							<td>All releases, source available</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="mailto:rehahn@mcshi.com">Gary Rehahn</a></td>
+							<td>USA</td>
+							<td>Windows and Linux. <a href="mailto:rehahn@mcshi.com">Contact via Email</a></td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.linux4pcs.com/">Linux 4 PCs</a></td>
+							<td>USA</td>
+							<td>Linux, Windows, Source</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.linuxunlimited.com/">Linux Unlimited</a></td>
+							<td>USA</td>
+							<td>All platforms; source</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.MasterMason.biz/">MasterMason</a></td>
+							<td>USA</td>
+							<td>Category 4: English, Windows</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.mikespcs.biz/">Mike's PC</a></td>
+							<td>USA</td>
+							<td>TBD</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+
+							<td>Monticello Computer Services</td>
+							<td>USA</td>
+							<td>Category 4: Stable binaries (Windows) English, Local Retail in Monticello, AR</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.ocscomputer.com/openoffice/index.html">OCS Computer</a></td>
+							<td>USA</td>
+							<td>Linux, Windows, other files</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.ohdow.com/">OhdowCorp</a></td>
+							<td>USA/Canada</td>
+							<td>Easy one click install for Windows. Both English and French with Canadian English and French dictionaries. Includes source files</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.onetruegem.com/">onetruegem.com</a></td>
+							<td>USA</td>
+							<td>All platforms, all localizations</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.pgd.com/">PGD</a></td>
+							<td>USA</td>
+							<td>Category 4: English, Windows, Linux</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://prospectinggroup.com/">The Prospecting Group</a></td>
+							<td>USA</td>
+							<td>Current Versions for Windows, Linux and Solaris.</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="mailto:bigkitty@new.rr.com">Quiet Cougar Software</a></td>
+							<td>USA</td>
+							<td>All platforms, languages (upon request); source (upon request), all dictionaries in all languages, additional tools and software and support. (Contact via email).</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.rokland.com/products/opoff.html">Rokland LLC</a></td>
+							<td>USA</td>
+							<td>Windows, Source</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://voicerite.net/openoffice/">Scallan Services</a></td>
+							<td>USA</td>
+							<td>Price includes 2 day FedEx to US locations</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://linux.school-library.net/">School Library Net</a></td>
+							<td>USA</td>
+							<td>Linux, Windows, Mac OS X11</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.skeeterbytes.com/office.htm">SkeeterBytes</a></td>
+							<td>USA</td>
+							<td>All platforms</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.stratitec.com/">Stratitec</a></td>
+							<td>USA</td>
+							<td>All platforms</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.tunesender.com/">tunesender</a></td>
+							<td>USA</td>
+							<td>Category 3: Stable (Windows, Linux, LinuxPPC, Source), Contrib (Mac OS X11, FreeBSD, etc.)</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://www.tuxcds.com/">Tux CDs</a></td>
+							<td>USA</td>
+							<td>Linux binaries, solver, source</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td><a href="http://home.houston.rr.com/attop/zentek">Zentek International</a></td>
+							<td>USA</td>
+							<td>Category 4: TBD, popular items</td>
+						</tr>
+					</table>
+
+					<p class="zh_toTop">
+						<a href="#zh_top">回頂部</a>
+					</p>
+				<p>&nbsp;</p>
+				<p>&nbsp;</p>
+
+				</td>
+
+				<td class="zhMenu">
+
+				<!-- zh Menu Start -->
+
+					<table class="zh_menu" >
+
+						<tr>
+							<th>OpenOffice.org</th>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td>
+								<a href="http://www.openoffice.org/">英文總站首頁</a><br />
+								<a href="index.html">正體中文版首頁</a><br />
+								<a href="index_gb.html">簡體中文版首頁</a>
+							</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<th>關於我們</th>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td>
+								<a href="about-ooo.html">關於 OpenOffice.org</a><br />
+								<a href="about_zhProject.html">關於中文計劃</a>
+							</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<th>產品</th>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td>
+								<a href="about-product.html">簡介</a><br />
+								<a href="features.html">重要功能</a><br />
+						 		<a href="downloads.html">下載</a><br />
+								<a href="addons.html">功能強化套件</a><br />
+						 		<a href="about-cdrom.html">光碟</a><br />
+						 		<a href="about-businesses.html">商品化版本</a>
+							</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<th>支援</th>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td>
+								<a href="doc.html">說明文件</a><br />
+								<a href="mailinglist.html">通信論壇</a><br />
+								<a href="faq.html">常見問題</a>
+							</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<th>參與計劃</th>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td>
+								<a href="help_ooo.html">參與開發</a><br />
+								<a href="help_zh.html">參與中文計劃</a><br />
+								<a href="zh_tasks.html">中文計劃工作一覽表</a><br />
+								<a href="http://www.openoffice.org/project_issues.html" target="_new">報告錯誤(英)</a><a href="mailinglist.html">(中)</a><br />
+							</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<th>其他</th>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td>
+								<a href="zh_members.html">中文計劃成員</a><br />
+								<a href="zh_licenses.html">授權聲明</a>
+							</td>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<th>聯絡我們</th>
+						</tr>
+
+						<tr>
+							<td>
+								<a href="mailto:webmasters@openoffice.org">聯絡 OpenOffice.org</a><br />
+								<a href="mailto:pplwong@openoffice.org">聯絡中文計劃</a>
+							</td>
+						</tr>
+
+					</table>
+
+				<!-- zh Menu End -->
+
+				</td>
+
+			</tr>
+		</table>
+	</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/zh/about-cdrom.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message