incubator-nmaven-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From sisb...@apache.org
Subject svn commit: r579839 - in /incubator/nmaven/trunk: ./ assemblies/NMaven.VisualStudio.Addin/src/main/csharp/NMaven/VisualStudio/Addin/
Date Wed, 26 Sep 2007 22:30:53 GMT
Author: sisbell
Date: Wed Sep 26 15:30:53 2007
New Revision: 579839

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=579839&view=rev
Log:
The resource image for the add artifacts folder was corrupted and caused adding of artifacts
through IDE to fail. Deleted the resource.

Modified:
  incubator/nmaven/trunk/assemblies/NMaven.VisualStudio.Addin/src/main/csharp/NMaven/VisualStudio/Addin/AddArtifactsForm.Designer.cs
  incubator/nmaven/trunk/assemblies/NMaven.VisualStudio.Addin/src/main/csharp/NMaven/VisualStudio/Addin/AddArtifactsForm.cs
  incubator/nmaven/trunk/assemblies/NMaven.VisualStudio.Addin/src/main/csharp/NMaven/VisualStudio/Addin/AddArtifactsForm.resx
  incubator/nmaven/trunk/assemblies/NMaven.VisualStudio.Addin/src/main/csharp/NMaven/VisualStudio/Addin/Connect.cs
  incubator/nmaven/trunk/maven-dotnet.iml

Modified: incubator/nmaven/trunk/assemblies/NMaven.VisualStudio.Addin/src/main/csharp/NMaven/VisualStudio/Addin/AddArtifactsForm.Designer.cs
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/nmaven/trunk/assemblies/NMaven.VisualStudio.Addin/src/main/csharp/NMaven/VisualStudio/Addin/AddArtifactsForm.Designer.cs?rev=579839&r1=579838&r2=579839&view=diff
==============================================================================
--- incubator/nmaven/trunk/assemblies/NMaven.VisualStudio.Addin/src/main/csharp/NMaven/VisualStudio/Addin/AddArtifactsForm.Designer.cs
(original)
+++ incubator/nmaven/trunk/assemblies/NMaven.VisualStudio.Addin/src/main/csharp/NMaven/VisualStudio/Addin/AddArtifactsForm.Designer.cs
Wed Sep 26 15:30:53 2007
@@ -1,5 +1,7 @@
 namespace NMaven.VisualStudio.Addin
 {
+  using System.Windows.Forms;
+
   partial class AddArtifactsForm
   {
     /// <summary>
@@ -28,11 +30,8 @@
     /// </summary>
     private void InitializeComponent()
     {
-      this.components = new System.ComponentModel.Container();
-      System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources = new System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(AddArtifactsForm));
       this.addArtifact = new System.Windows.Forms.Button();
       this.button2 = new System.Windows.Forms.Button();
-      this.imageList1 = new System.Windows.Forms.ImageList(this.components);
       this.remoteTabPage = new System.Windows.Forms.TabPage();
       this.treeView1 = new System.Windows.Forms.TreeView();
       this.localTabPage = new System.Windows.Forms.TabPage();
@@ -65,13 +64,6 @@
       this.button2.UseVisualStyleBackColor = true;
       this.button2.Click += new System.EventHandler(this.button2_Click);
       // 
-      // imageList1
-      // 
-      this.imageList1.ImageStream = ((System.Windows.Forms.ImageListStreamer)(resources.GetObject("imageList1.ImageStream")));
-      this.imageList1.TransparentColor = System.Drawing.Color.Transparent;
-      this.imageList1.Images.SetKeyName(0, "");
-      this.imageList1.Images.SetKeyName(1, "unknown.gif");
-      // 
       // remoteTabPage
       // 
       this.remoteTabPage.Controls.Add(this.treeView1);
@@ -100,7 +92,6 @@
       this.localTabPage.TabIndex = 0;
       this.localTabPage.Text = "Local";
       this.localTabPage.UseVisualStyleBackColor = true;
-
       // 
       // localListView
       // 
@@ -114,7 +105,6 @@
       this.localListView.Sorting = System.Windows.Forms.SortOrder.Ascending;
       this.localListView.TabIndex = 0;
       this.localListView.UseCompatibleStateImageBehavior = false;
-
       // 
       // ArtifactNameHeader
       // 
@@ -157,7 +147,6 @@
 
     private System.Windows.Forms.Button addArtifact;
     private System.Windows.Forms.Button button2;
-    private System.Windows.Forms.ImageList imageList1;
     private System.Windows.Forms.TabPage remoteTabPage;
     private System.Windows.Forms.TreeView treeView1;
     private System.Windows.Forms.TabPage localTabPage;

Modified: incubator/nmaven/trunk/assemblies/NMaven.VisualStudio.Addin/src/main/csharp/NMaven/VisualStudio/Addin/AddArtifactsForm.cs
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/nmaven/trunk/assemblies/NMaven.VisualStudio.Addin/src/main/csharp/NMaven/VisualStudio/Addin/AddArtifactsForm.cs?rev=579839&r1=579838&r2=579839&view=diff
==============================================================================
--- incubator/nmaven/trunk/assemblies/NMaven.VisualStudio.Addin/src/main/csharp/NMaven/VisualStudio/Addin/AddArtifactsForm.cs
(original)
+++ incubator/nmaven/trunk/assemblies/NMaven.VisualStudio.Addin/src/main/csharp/NMaven/VisualStudio/Addin/AddArtifactsForm.cs
Wed Sep 26 15:30:53 2007
@@ -245,7 +245,7 @@
         (@"<a[^>]*href\s*=\s*[\""\']?(?<URI>[^""'>\s]*)[\""\']?[^>]*>(?<Name>[^<]+|.*?)?</a\s*>");
       MatchCollection matches = Regex.Matches(Encoding.ASCII.GetString(page), pattern,
RegexOptions.IgnoreCase);
 
-      treeView1.ImageList = imageList1;
+      // treeView1.ImageList = imageList1;
       foreach (Match match in matches)
       {
         String name = match.Groups["Name"].Value;

Modified: incubator/nmaven/trunk/assemblies/NMaven.VisualStudio.Addin/src/main/csharp/NMaven/VisualStudio/Addin/AddArtifactsForm.resx
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/nmaven/trunk/assemblies/NMaven.VisualStudio.Addin/src/main/csharp/NMaven/VisualStudio/Addin/AddArtifactsForm.resx?rev=579839&r1=579838&r2=579839&view=diff
==============================================================================
--- incubator/nmaven/trunk/assemblies/NMaven.VisualStudio.Addin/src/main/csharp/NMaven/VisualStudio/Addin/AddArtifactsForm.resx
(original)
+++ incubator/nmaven/trunk/assemblies/NMaven.VisualStudio.Addin/src/main/csharp/NMaven/VisualStudio/Addin/AddArtifactsForm.resx
Wed Sep 26 15:30:53 2007
@@ -117,53 +117,4 @@
  <resheader name="writer">
   <value>System.Resources.ResXResourceWriter, System.Windows.Forms, Version=2.0.0.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089</value>
  </resheader>
- <metadata name="imageList1.TrayLocation" type="System.Drawing.Point, System.Drawing,
Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a">
-  <value>17, 17</value>
- </metadata>
- <data name="imageList1.ImageStream" mimetype="application/x-microsoft.net.object.binary.base64">
-  <value>
-    AAEAAAD/////AQAAAAAAAAAMAgAAAFdTeXN0ZW0uV2luZG93cy5Gb3JtcywgVmVyc2lvbj0yLjAuMC4w
-    LCBDdWx0dXJlPW5ldXRyYWwsIFB1YmxpY0tleVRva2VuPWI3N2E1YzU2MTkzNGUwODkFAQAAACZTeXN0
-    ZW0uV2luZG93cy5Gb3Jtcy5JbWFnZUxpc3RTdHJlYW1lcgEAAAAERGF0YQcCAgAAAAkDAAAADwMAAADk
-    CAAAAk1TRnQBSQFMAgEBAgEAAQQBAAEEAQABEAEAARABAAT/AQkBAAj/AUIBTQE2AQQGAAE2AQQCAAEo
-    AwABQAMAARADAAEBAQABCAYAAQQYAAGAAgABgAMAAoABAAGAAwABgAEAAYABAAKAAgADwAEAAcAB3AHA
-    AQAB8AHKAaYBAAEzBQABMwEAATMBAAEzAQACMwIAAxYBAAMcAQADIgEAAykBAANVAQADTQEAA0IBAAM5
-    AQABgAF8Af8BAAJQAf8BAAGTAQAB1gEAAf8B7AHMAQABxgHWAe8BAAHWAucBAAGQAakBrQIAAf8BMwMA
-    AWYDAAGZAwABzAIAATMDAAIzAgABMwFmAgABMwGZAgABMwHMAgABMwH/AgABZgMAAWYBMwIAAmYCAAFm
-    AZkCAAFmAcwCAAFmAf8CAAGZAwABmQEzAgABmQFmAgACmQIAAZkBzAIAAZkB/wIAAcwDAAHMATMCAAHM
-    AWYCAAHMAZkCAALMAgABzAH/AgAB/wFmAgAB/wGZAgAB/wHMAQABMwH/AgAB/wEAATMBAAEzAQABZgEA
-    ATMBAAGZAQABMwEAAcwBAAEzAQAB/wEAAf8BMwIAAzMBAAIzAWYBAAIzAZkBAAIzAcwBAAIzAf8BAAEz
-    AWYCAAEzAWYBMwEAATMCZgEAATMBZgGZAQABMwFmAcwBAAEzAWYB/wEAATMBmQIAATMBmQEzAQABMwGZ
-    AWYBAAEzApkBAAEzAZkBzAEAATMBmQH/AQABMwHMAgABMwHMATMBAAEzAcwBZgEAATMBzAGZAQABMwLM
-    AQABMwHMAf8BAAEzAf8BMwEAATMB/wFmAQABMwH/AZkBAAEzAf8BzAEAATMC/wEAAWYDAAFmAQABMwEA
-    AWYBAAFmAQABZgEAAZkBAAFmAQABzAEAAWYBAAH/AQABZgEzAgABZgIzAQABZgEzAWYBAAFmATMBmQEA
-    AWYBMwHMAQABZgEzAf8BAAJmAgACZgEzAQADZgEAAmYBmQEAAmYBzAEAAWYBmQIAAWYBmQEzAQABZgGZ
-    AWYBAAFmApkBAAFmAZkBzAEAAWYBmQH/AQABZgHMAgABZgHMATMBAAFmAcwBmQEAAWYCzAEAAWYBzAH/
-    AQABZgH/AgABZgH/ATMBAAFmAf8BmQEAAWYB/wHMAQABzAEAAf8BAAH/AQABzAEAApkCAAGZATMBmQEA
-    AZkBAAGZAQABmQEAAcwBAAGZAwABmQIzAQABmQEAAWYBAAGZATMBzAEAAZkBAAH/AQABmQFmAgABmQFm
-    ATMBAAGZATMBZgEAAZkBZgGZAQABmQFmAcwBAAGZATMB/wEAApkBMwEAApkBZgEAA5kBAAKZAcwBAAKZ
-    Af8BAAGZAcwCAAGZAcwBMwEAAWYBzAFmAQABmQHMAZkBAAGZAswBAAGZAcwB/wEAAZkB/wIAAZkB/wEz
-    AQABmQHMAWYBAAGZAf8BmQEAAZkB/wHMAQABmQL/AQABzAMAAZkBAAEzAQABzAEAAWYBAAHMAQABmQEA
-    AcwBAAHMAQABmQEzAgABzAIzAQABzAEzAWYBAAHMATMBmQEAAcwBMwHMAQABzAEzAf8BAAHMAWYCAAHM
-    AWYBMwEAAZkCZgEAAcwBZgGZAQABzAFmAcwBAAGZAWYB/wEAAcwBmQIAAcwBmQEzAQABzAGZAWYBAAHM
-    ApkBAAHMAZkBzAEAAcwBmQH/AQACzAIAAswBMwEAAswBZgEAAswBmQEAA8wBAALMAf8BAAHMAf8CAAHM
-    Af8BMwEAAZkB/wFmAQABzAH/AZkBAAHMAf8BzAEAAcwC/wEAAcwBAAEzAQAB/wEAAWYBAAH/AQABmQEA
-    AcwBMwIAAf8CMwEAAf8BMwFmAQAB/wEzAZkBAAH/ATMBzAEAAf8BMwH/AQAB/wFmAgAB/wFmATMBAAHM
-    AmYBAAH/AWYBmQEAAf8BZgHMAQABzAFmAf8BAAH/AZkCAAH/AZkBMwEAAf8BmQFmAQAB/wKZAQAB/wGZ
-    AcwBAAH/AZkB/wEAAf8BzAIAAf8BzAEzAQAB/wHMAWYBAAH/AcwBmQEAAf8CzAEAAf8BzAH/AQAC/wEz
-    AQABzAH/AWYBAAL/AZkBAAL/AcwBAAJmAf8BAAFmAf8BZgEAAWYC/wEAAf8CZgEAAf8BZgH/AQAC/wFm
-    AQABIQEAAaUBAANfAQADdwEAA4YBAAOWAQADywEAA7IBAAPXAQAD3QEAA+MBAAPqAQAD8QEAA/gBAAHw
-    AfsB/wEAAaQCoAEAA4ADAAH/AgAB/wMAAv8BAAH/AwAB/wEAAf8BAAL/AgAD/wIAAaEBCgsOAQ8BBAGF
-    AWYLFQEOAV8iAAEQAUoKSwFKAREBDgFDAfAL8gFtAV8iAAGaAXQBmgFLAZoCdAGaAnQBmgFLAXQBRAEO
-    AUME/wPxBf8B6wFfIgAMmgF0AUQBDgFDBP8DAAX/AesBXyIADJoBSwFEAQ4BQwT/AwAF/wHrAV8iAAya
-    AXQBRAEOAUME/wMHBf8B6wFfIgAMmgF0AUQBDgFDBP8DAAEHBP8B6wFfIgAMmgFLAUQBDgFDBP8EAAEQ
-    AbwC/wHrAV8iAAyaAXQBRAEOAUME/wGSAQ8DAAFDAfAB/wHrAV8iAAGaBlIFmgF0AUQBBAFDBf8B8AHs
-    AwAB7AHvAesBXyIAAXQGmgFLBJkBcwEEAQABQwH/AewCAAEVAf8B9AMAAW0B7AFtAV8hAAFfAXMGmgFL
-    BF8BBAIAAUMB/wH3AQ4BAAEOAW0B6gIAAg4BAAEOAV8iAAEEBg8BoQcAAUMB/wG8ARAFAAHqAvIB8QFm
-    AaExAAFDAv8BBwHvBBQBbQH/AfEBZjMAAUMI/wFtAQcBhjQACkMBhiUAAUIBTQE+BwABPgMAASgDAAFA
-    AwABEAMAAQEBAAEBBQABgBcAA/8BAAGAAgABAQQAAYACAAEBBwABAQcAAQEHAAEBBwABAQcAAQEHAAEB
-    BwABAQcAAQEFAAEBAQABAQUAAQMBAAEBBAABgAF/AQABAQQAAv8BAAEHBAAC/wEAAQ8EAAL/AQABHwQA
-    Cw==
-</value>
- </data>
 </root>

Modified: incubator/nmaven/trunk/assemblies/NMaven.VisualStudio.Addin/src/main/csharp/NMaven/VisualStudio/Addin/Connect.cs
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/nmaven/trunk/assemblies/NMaven.VisualStudio.Addin/src/main/csharp/NMaven/VisualStudio/Addin/Connect.cs?rev=579839&r1=579838&r2=579839&view=diff
==============================================================================
--- incubator/nmaven/trunk/assemblies/NMaven.VisualStudio.Addin/src/main/csharp/NMaven/VisualStudio/Addin/Connect.cs
(original)
+++ incubator/nmaven/trunk/assemblies/NMaven.VisualStudio.Addin/src/main/csharp/NMaven/VisualStudio/Addin/Connect.cs
Wed Sep 26 15:30:53 2007
@@ -516,11 +516,9 @@
     #region cbShowAddArtifactsForm_Click(CommandBarButton,bool)
     private void cbShowAddArtifactsForm_Click(CommandBarButton btn, ref bool Cancel)
     {
-      MessageBox.Show("Click Add Form");
       //First selected project
       foreach (Project project in (Array)_applicationObject.ActiveSolutionProjects)
       {
-        MessageBox.Show("Initi");
         AddArtifactsForm form = new AddArtifactsForm(project, container);
         form.Show();
         break;

Modified: incubator/nmaven/trunk/maven-dotnet.iml
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/nmaven/trunk/maven-dotnet.iml?rev=579839&r1=579838&r2=579839&view=diff
==============================================================================
--- incubator/nmaven/trunk/maven-dotnet.iml (original)
+++ incubator/nmaven/trunk/maven-dotnet.iml Wed Sep 26 15:30:53 2007
@@ -17,6 +17,7 @@
    <sourceFolder url="file://$MODULE_DIR$/components/dotnet-assembler/src/test/resources"
isTestSource="true" />
    <sourceFolder url="file://$MODULE_DIR$/components/dotnet-core/src/main/java" isTestSource="false"
/>
    <sourceFolder url="file://$MODULE_DIR$/components/dotnet-core/src/main/resources"
isTestSource="false" />
+   <sourceFolder url="file://$MODULE_DIR$/components/dotnet-core/src/test/java" isTestSource="true"
/>
    <sourceFolder url="file://$MODULE_DIR$/components/dotnet-core/src/test/resources"
isTestSource="true" />
    <sourceFolder url="file://$MODULE_DIR$/components/dotnet-dao/project/src/main/java"
isTestSource="false" />
    <sourceFolder url="file://$MODULE_DIR$/components/dotnet-dao/project/src/test/java"
isTestSource="true" />Mime
View raw message