incubator-flex-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Dany Dhondt <archeme...@mac.com>
Subject Re: [jira] [Created] (FLEX-11) Apache Flex logo contribution
Date Thu, 09 Feb 2012 13:39:28 GMT
Great work!!

-Dany

Op 9-feb.-2012, om 14:31 heeft Rui Silva het volgende geschreven:

> Nice work! The new logo has a modern shiny plastic/rubbery feel to it. I love it! It
increases the depth of field perception on the whole composition giving it more strength and
presence. The two color/gray-scale version looks particularly impressive with this solution.
> 
> I don't know about the rest of the group, but, for me, this logo depicts something that
I'd like to hold in my hands and play with! Looks so realistic and fun! I want one!
> 
> And please let's not have another round of votes to decide if this is acceptable! Let's
just wait to see if there are any opinions against and accept this. Please!
> 
> Rui
> 
> -------- Original Message --------
>> From: "Tomasz Maciag | Fuse Collective" <t.maciag@fusecollective.com>
>> Sent: quinta-feira, 9 de Fevereiro de 2012 12:21
>> To: flex-dev@incubator.apache.org
>> Subject: Re: [jira] [Created] (FLEX-11) Apache Flex logo contribution
>> 
>> We've made some nice tweaks to the multi color logo by giving it more
>> professional 3D look&feel.
>> You can see final version at
>> http://issues.apache.org/jira/secure/attachment/12513950/apache_flex.jpg
>> and https://issues.apache.org/jira/secure/attachment/12513951/icons.jpg
>> 
>> Below you can see side to side comparison with previous version.
>> http://www.fusecollective.com/apache-flex/flex_vs_flex3d.jpg
>> http://www.fusecollective.com/apache-flex/flex_vs_flex3d_icons.jpg
>> http://www.fusecollective.com/apache-flex/flex_vs_flex3d_gs.jpg
>> 
>> W dniu 2012-02-09 12:35, Adrian Knopik (Created) (JIRA) pisze:
>>> Apache Flex logo contribution
>>> -----------------------------
>>> 
>>>         Key: FLEX-11
>>>         URL: https://issues.apache.org/jira/browse/FLEX-11
>>>       Project: Apache Flex
>>>      Issue Type: Task
>>>       Reporter: Adrian Knopik
>>>       Assignee: Bertrand Delacretaz
>>> 
>>> 
>>> File naming convention:
>>> 
>>> logo_01_type - logo on white (light) background
>>> logo_02* - logo on black (dark) background
>>> logo_**_type_wb - PNG file without background
>>> 
>>> --
>>> This message is automatically generated by JIRA.
>>> If you think it was sent incorrectly, please contact your JIRA administrators:
https://issues.apache.org/jira/secure/ContactAdministrators!default.jspa
>>> For more information on JIRA, see: http://www.atlassian.com/software/jira
>>> 
>>> 
>> 
>> --
>> Tomasz Maciag
>> 
>> t: +48 516 615 881
>> e: t.maciag@fusecollective.com
>> 
>> Fuse Collective Sp. z o.o.
>> Plac Wolnosci 12
>> 91-415 Lódz
>> POLAND
>> 
>> t: +48 42 2920753
>> f: +48 42 2920758
>> 
>> hello@fusecollective.com
>> www.fusecollective.com
>> 
>> Sad Rejonowy dla Lodzi-Sródmiescia w Lodzi, XX Wydzial KRS: 0000358321
>> 
>> NIP: 7252023978, Regon: 100883396. Wysokosc kapitalu zakladowego: 10.000,00 zl
>> 
>> --
>> Informacja zawarta w tej wiadomosci ma charakter poufny i objeta jest tajemnica zawodowa.
Wiadomosc jest skierowana wylacznie do osoby, która jest wymieniona w polu adresata.
>> Jezeli osoba, która otrzymala mail, nie jest jego adresatem lub przedstawicielem
adresata, to niniejszym zostaje ona powiadomiona, ze zapoznanie sie z trescia, rozpowszechnianie
lub kopiowanie tego maila albo zawartych w nim informacji jest zakazane. W wypadku, gdy wiadomosc
zostala otrzymana przez niewlasciwa osobe, uprzejmie prosze o natychmiastowe powiadomienie
o tym fakcie nadawcy i zniszczenie dokumentu. Jesli niniejsza wiadomosc stanowi, lub zawiera
jakikolwiek utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, pozostaje
on pod ochrona jej przepisów i nie moze zostac w jakikolwiek sposób wykorzystany.
>> 
>> 
>> This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not
the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately
and delete this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material
in this e-mail is strictly forbidden.
> 
> 


Mime
View raw message