incubator-cassandra-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From aaron morton <aa...@thelastpickle.com>
Subject Re: Firewall logging to Cassandra
Date Mon, 18 Feb 2013 20:40:49 GMT
You may be interested in something like this for connecting to flume https://github.com/thobbs/flume-cassandra-plugin

There is probably something similar for kafka out there. 

Cheers

-----------------
Aaron Morton
Freelance Cassandra Developer
New Zealand

@aaronmorton
http://www.thelastpickle.com

On 18/02/2013, at 10:14 PM, "Sloot, Hans-Peter" <hans-peter.sloot@atos.net> wrote:

> Hi,
>  
> Is anyone using Cassandra to store firewall logs ?
> If so any points to share?
>  
> Regards  Hans-Peter
>  
>  
> <image001.gif>
> Hans-Peter Sloot
> Oracle Technical Expert
> Oracle 10g/11g Certified Master
> Global Fact ATS NL
> T + 31 6 303 83 499
> <image002.gif>
>  
> 
> 
> 
> 
> 
> Dit bericht is vertrouwelijk en kan geheime informatie bevatten enkel bestemd voor de
geadresseerde. Indien dit bericht niet voor u is bestemd, verzoeken wij u dit onmiddellijk
aan ons te melden en het bericht te vernietigen. Aangezien de integriteit van het bericht
niet veilig gesteld is middels verzending via internet, kan Atos Nederland B.V. niet aansprakelijk
worden gehouden voor de inhoud daarvan. Hoewel wij ons inspannen een virusvrij netwerk te
hanteren, geven wij geen enkele garantie dat dit bericht virusvrij is, noch aanvaarden wij
enige aansprakelijkheid voor de mogelijke aanwezigheid van een virus in dit bericht. Op al
onze rechtsverhoudingen, aanbiedingen en overeenkomsten waaronder Atos Nederland B.V. goederen
en/of diensten levert zijn met uitsluiting van alle andere voorwaarden de Leveringsvoorwaarden
van Atos Nederland B.V. van toepassing. Deze worden u op aanvraag direct kosteloos toegezonden.

> 
> This e-mail and the documents attached are confidential and intended solely for the addressee;
it may also be privileged. If you receive this e-mail in error, please notify the sender immediately
and destroy it. As its integrity cannot be secured on the Internet, the Atos Nederland B.V.
group liability cannot be triggered for the message content. Although the sender endeavours
to maintain a computer virus-free network, the sender does not warrant that this transmission
is virus-free and will not be liable for any damages resulting from any virus transmitted.
On all offers and agreements under which Atos Nederland B.V. supplies goods and/or services
of whatever nature, the Terms of Delivery from Atos Nederland B.V. exclusively apply. The
Terms of Delivery shall be promptly submitted to you on your request. 
> 
> Atos Nederland B.V. / Utrecht
> KvK Utrecht 30132762
> 


Mime
View raw message