Hello,

Can someone help me out?

I have installed Cassandra enterprise and followed the cookbook

-          Configured the cassandra.yaml file

-          Configured the cassandra-topoloy.properties file

But when I try to start the cluster with ‘service dse start’ nothing starts.

With cassandra –f  I get:

/usr/sbin/cassandra -f

xss =  -ea -javaagent:/lib/jamm-0.2.5.jar -XX:+UseThreadPriorities -XX:ThreadPriorityPolicy=42 -Xms495M -Xmx495M -Xmn100M -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -Xss180k

Segmentation fault

The command cassandra –v

I get  :

xss =  -ea -javaagent:/lib/jamm-0.2.5.jar -XX:+UseThreadPriorities -XX:ThreadPriorityPolicy=42 -Xms495M -Xmx495M -Xmn100M -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -Xss180k

1.1.6-dse-p1

 

Regards Hans-Peter


Dit bericht is vertrouwelijk en kan geheime informatie bevatten enkel bestemd voor de geadresseerde. Indien dit bericht niet voor u is bestemd, verzoeken wij u dit onmiddellijk aan ons te melden en het bericht te vernietigen. Aangezien de integriteit van het bericht niet veilig gesteld is middels verzending via internet, kan Atos Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud daarvan. Hoewel wij ons inspannen een virusvrij netwerk te hanteren, geven wij geen enkele garantie dat dit bericht virusvrij is, noch aanvaarden wij enige aansprakelijkheid voor de mogelijke aanwezigheid van een virus in dit bericht. Op al onze rechtsverhoudingen, aanbiedingen en overeenkomsten waaronder Atos Nederland B.V. goederen en/of diensten levert zijn met uitsluiting van alle andere voorwaarden de Leveringsvoorwaarden van Atos Nederland B.V. van toepassing. Deze worden u op aanvraag direct kosteloos toegezonden.

This e-mail and the documents attached are confidential and intended solely for the addressee; it may also be privileged. If you receive this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy it. As its integrity cannot be secured on the Internet, the Atos Nederland B.V. group liability cannot be triggered for the message content. Although the sender endeavours to maintain a computer virus-free network, the sender does not warrant that this transmission is virus-free and will not be liable for any damages resulting from any virus transmitted. On all offers and agreements under which Atos Nederland B.V. supplies goods and/or services of whatever nature, the Terms of Delivery from Atos Nederland B.V. exclusively apply. The Terms of Delivery shall be promptly submitted to you on your request.

Atos Nederland B.V. / Utrecht
KvK Utrecht 30132762