incubator-cassandra-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Yang Song <xfil...@gmail.com>
Subject Re: Starting Cassandra
Date Thu, 10 Jan 2013 18:21:53 GMT
Could you also let us know if switching openjdk to jdk@oracle indeed solves
the problem?
Thanks!

Yang

2013/1/10 Sloot, Hans-Peter <hans-peter.sloot@atos.net>

> I have increased the memory to 4096. Did not help
>
>
>
> It is openjdk indeed.
>
> java-1.6.0-openjdk.x86_64
>              1:1.6.0.0-1.49.1.11.4.el6_3
> installed
>
>
>
> I will try jdk 1.6._38 from oracle.com
>
>
>
> Regards Hans-Peter
>
>
>
> *From:* Vladi Feigin [mailto:vladif86@gmail.com]
> *Sent:* donderdag 10 januari 2013 17:40
> *To:* user@cassandra.apache.org
> *Subject:* Re: Starting Cassandra
>
>
>
> Hi
>
> I had this problem with openJdk ,moving to jdk solved the problem
>
> On Jan 10, 2013 5:23 PM, "Andrea Gazzarini" <andrea.gazzarini@gmail.com>
> wrote:
>
> Hi,
> I'm running Cassandra with 1.6_24 and all it's working, so probably the
> problem is elsewhere. What about your hardware / SO configuration?
>
> On 01/10/2013 04:19 PM, Sloot, Hans-Peter wrote:
>
> The java version is 1.6_24.
>
> The manual said that 1.7 was not the best choice.
>
> But I will try it.
>
>
> -----Origineel bericht-----
> Van: adeel.akbar@panasiangroup.com
> Verz.: 10-01-2013, 16:08
> Aan: user@cassandra.apache.org; Sloot, Hans-Peter
> CC: user@cassandra.apache.org
> Onderwerp: Re: Starting Cassandra
>
> Hi,
>
> Please check java version with (java -version) command and install
> java 7 to resolve this issue.
>
> Regards,
>
> Adeel Akbar
>
> Quoting "Sloot, Hans-Peter" <hans-peter.sloot@atos.net>:
>
> Hello,
> Can someone help me out?
> I have installed Cassandra enterprise and followed the cookbook
>
> -     Configured the cassandra.yaml file
>
> -     Configured the cassandra-topoloy.properties file
> But when I try to start the cluster with 'service dse start' nothing
> starts.
> With cassandra -f I get:
> /usr/sbin/cassandra -f
> xss = -ea -javaagent:/lib/jamm-0.2.5.jar -XX:+UseThreadPriorities
> -XX:ThreadPriorityPolicy=42 -Xms495M -Xmx495M -Xmn100M
> -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -Xss180k
> Segmentation fault
> The command cassandra -v
> I get :
> xss = -ea -javaagent:/lib/jamm-0.2.5.jar -XX:+UseThreadPriorities
> -XX:ThreadPriorityPolicy=42 -Xms495M -Xmx495M -Xmn100M
> -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -Xss180k
> 1.1.6-dse-p1
>
> Regards Hans-Peter
>
>
>
>
>
> Dit bericht is vertrouwelijk en kan geheime informatie bevatten
> enkel bestemd voor de geadresseerde. Indien dit bericht niet voor u
> is bestemd, verzoeken wij u dit onmiddellijk aan ons te melden en
> het bericht te vernietigen. Aangezien de integriteit van het bericht
>  niet veilig gesteld is middels verzending via internet, kan Atos
> Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud
> daarvan. Hoewel wij ons inspannen een virusvrij netwerk te hanteren,
>  geven wij geen enkele garantie dat dit bericht virusvrij is, noch
> aanvaarden wij enige aansprakelijkheid voor de mogelijke
> aanwezigheid van een virus in dit bericht. Op al onze
> rechtsverhoudingen, aanbiedingen en overeenkomsten waaronder Atos
> Nederland B.V. goederen en/of diensten levert zijn met uitsluiting
> van alle andere voorwaarden de Leveringsvoorwaarden van Atos
> Nederland B.V. van toepassing. Deze worden u op aanvraag direct
> kosteloos toegezonden.
>
> This e-mail and the documents attached are confidential and intended
>  solely for the addressee; it may also be privileged. If you receive
>  this e-mail in error, please notify the sender immediately and
> destroy it. As its integrity cannot be secured on the Internet, the
> Atos Nederland B.V. group liability cannot be triggered for the
> message content. Although the sender endeavours to maintain a
> computer virus-free network, the sender does not warrant that this
> transmission is virus-free and will not be liable for any damages
> resulting from any virus transmitted. On all offers and agreements
> under which Atos Nederland B.V. supplies goods and/or services of
> whatever nature, the Terms of Delivery from Atos Nederland B.V.
> exclusively apply. The Terms of Delivery shall be promptly submitted
>  to you on your request.
>
> Atos Nederland B.V. / Utrecht
> KvK Utrecht 30132762
>
>
>
>
>
>
> Dit bericht is vertrouwelijk en kan geheime informatie bevatten enkel
> bestemd voor de geadresseerde. Indien dit bericht niet voor u is bestemd,
> verzoeken wij u dit onmiddellijk aan ons te melden en het bericht te
> vernietigen. Aangezien de integriteit van het bericht niet veilig gesteld
> is middels verzending via internet, kan Atos Nederland B.V. niet
> aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud daarvan. Hoewel wij ons
> inspannen een virusvrij netwerk te hanteren, geven wij geen enkele garantie
> dat dit bericht virusvrij is, noch aanvaarden wij enige aansprakelijkheid
> voor de mogelijke aanwezigheid van een virus in dit bericht. Op al onze
> rechtsverhoudingen, aanbiedingen en overeenkomsten waaronder Atos Nederland
> B.V. goederen en/of diensten levert zijn met uitsluiting van alle andere
> voorwaarden de Leveringsvoorwaarden van Atos Nederland B.V. van toepassing.
> Deze worden u op aanvraag direct kosteloos toegezonden.
>
> This e-mail and the documents attached are confidential and intended
> solely for the addressee; it may also be privileged. If you receive this
> e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy it. As
> its integrity cannot be secured on the Internet, the Atos Nederland B.V.
> group liability cannot be triggered for the message content. Although the
> sender endeavours to maintain a computer virus-free network, the sender
> does not warrant that this transmission is virus-free and will not be
> liable for any damages resulting from any virus transmitted. On all offers
> and agreements under which Atos Nederland B.V. supplies goods and/or
> services of whatever nature, the Terms of Delivery from Atos Nederland B.V.
> exclusively apply. The Terms of Delivery shall be promptly submitted to you
> on your request.
>
> Atos Nederland B.V. / Utrecht
> KvK Utrecht 30132762
>
>
>
>
>
>
>
>
> Dit bericht is vertrouwelijk en kan geheime informatie bevatten enkel
> bestemd voor de geadresseerde. Indien dit bericht niet voor u is bestemd,
> verzoeken wij u dit onmiddellijk aan ons te melden en het bericht te
> vernietigen. Aangezien de integriteit van het bericht niet veilig gesteld
> is middels verzending via internet, kan Atos Nederland B.V. niet
> aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud daarvan. Hoewel wij ons
> inspannen een virusvrij netwerk te hanteren, geven wij geen enkele garantie
> dat dit bericht virusvrij is, noch aanvaarden wij enige aansprakelijkheid
> voor de mogelijke aanwezigheid van een virus in dit bericht. Op al onze
> rechtsverhoudingen, aanbiedingen en overeenkomsten waaronder Atos Nederland
> B.V. goederen en/of diensten levert zijn met uitsluiting van alle andere
> voorwaarden de Leveringsvoorwaarden van Atos Nederland B.V. van toepassing.
> Deze worden u op aanvraag direct kosteloos toegezonden.
>
> This e-mail and the documents attached are confidential and intended
> solely for the addressee; it may also be privileged. If you receive this
> e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy it. As
> its integrity cannot be secured on the Internet, the Atos Nederland B.V.
> group liability cannot be triggered for the message content. Although the
> sender endeavours to maintain a computer virus-free network, the sender
> does not warrant that this transmission is virus-free and will not be
> liable for any damages resulting from any virus transmitted. On all offers
> and agreements under which Atos Nederland B.V. supplies goods and/or
> services of whatever nature, the Terms of Delivery from Atos Nederland B.V.
> exclusively apply. The Terms of Delivery shall be promptly submitted to you
> on your request.
>
> Atos Nederland B.V. / Utrecht
> KvK Utrecht 30132762
>

Mime
View raw message