incubator-cassandra-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Edward Capriolo <edlinuxg...@gmail.com>
Subject Re: Starting Cassandra
Date Thu, 10 Jan 2013 16:05:46 GMT
I think 1.6.0_24 is too low and 1.7.0 is too high. Try a more recent 1.6.

I just had problems with 1.6.0_23 see here:

https://issues.apache.org/jira/browse/CASSANDRA-4944

On Thu, Jan 10, 2013 at 10:29 AM, Sloot, Hans-Peter <
hans-peter.sloot@atos.net> wrote:

> I have 4 vm's with 1024M memory.
> 1 cpu.
>
> -----Origineel bericht-----
> Van: Andrea Gazzarini
> Verz.: 10-01-2013, 16:24
> Aan: user@cassandra.apache.org
> Onderwerp: Re: Starting Cassandra
>
> Hi,
> I'm running Cassandra with 1.6_24 and all it's working, so probably the
> problem is elsewhere. What about your hardware / SO configuration?
>
> On 01/10/2013 04:19 PM, Sloot, Hans-Peter wrote:
> > The java version is 1.6_24.
> >
> > The manual said that 1.7 was not the best choice.
> >
> > But I will try it.
> >
> >
> > -----Origineel bericht-----
> > Van: adeel.akbar@panasiangroup.com
> > Verz.: 10-01-2013, 16:08
> > Aan: user@cassandra.apache.org; Sloot, Hans-Peter
> > CC: user@cassandra.apache.org
> > Onderwerp: Re: Starting Cassandra
> >
> > Hi,
> >
> > Please check java version with (java -version) command and install
> > java 7 to resolve this issue.
> >
> > Regards,
> >
> > Adeel Akbar
> >
> > Quoting "Sloot, Hans-Peter" <hans-peter.sloot@atos.net>:
> >
> >> Hello,
> >> Can someone help me out?
> >> I have installed Cassandra enterprise and followed the cookbook
> >>
> >> -     Configured the cassandra.yaml file
> >>
> >> -     Configured the cassandra-topoloy.properties file
> >> But when I try to start the cluster with 'service dse start' nothing
> starts.
> >> With cassandra -f I get:
> >> /usr/sbin/cassandra -f
> >> xss = -ea -javaagent:/lib/jamm-0.2.5.jar -XX:+UseThreadPriorities
> >> -XX:ThreadPriorityPolicy=42 -Xms495M -Xmx495M -Xmn100M
> >> -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -Xss180k
> >> Segmentation fault
> >> The command cassandra -v
> >> I get :
> >> xss = -ea -javaagent:/lib/jamm-0.2.5.jar -XX:+UseThreadPriorities
> >> -XX:ThreadPriorityPolicy=42 -Xms495M -Xmx495M -Xmn100M
> >> -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -Xss180k
> >> 1.1.6-dse-p1
> >>
> >> Regards Hans-Peter
> >>
> >>
> >>
> >>
> >>
> >> Dit bericht is vertrouwelijk en kan geheime informatie bevatten
> >> enkel bestemd voor de geadresseerde. Indien dit bericht niet voor u
> >> is bestemd, verzoeken wij u dit onmiddellijk aan ons te melden en
> >> het bericht te vernietigen. Aangezien de integriteit van het bericht
> >>  niet veilig gesteld is middels verzending via internet, kan Atos
> >> Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud
> >> daarvan. Hoewel wij ons inspannen een virusvrij netwerk te hanteren,
> >>  geven wij geen enkele garantie dat dit bericht virusvrij is, noch
> >> aanvaarden wij enige aansprakelijkheid voor de mogelijke
> >> aanwezigheid van een virus in dit bericht. Op al onze
> >> rechtsverhoudingen, aanbiedingen en overeenkomsten waaronder Atos
> >> Nederland B.V. goederen en/of diensten levert zijn met uitsluiting
> >> van alle andere voorwaarden de Leveringsvoorwaarden van Atos
> >> Nederland B.V. van toepassing. Deze worden u op aanvraag direct
> >> kosteloos toegezonden.
> >>
> >> This e-mail and the documents attached are confidential and intended
> >>  solely for the addressee; it may also be privileged. If you receive
> >>  this e-mail in error, please notify the sender immediately and
> >> destroy it. As its integrity cannot be secured on the Internet, the
> >> Atos Nederland B.V. group liability cannot be triggered for the
> >> message content. Although the sender endeavours to maintain a
> >> computer virus-free network, the sender does not warrant that this
> >> transmission is virus-free and will not be liable for any damages
> >> resulting from any virus transmitted. On all offers and agreements
> >> under which Atos Nederland B.V. supplies goods and/or services of
> >> whatever nature, the Terms of Delivery from Atos Nederland B.V.
> >> exclusively apply. The Terms of Delivery shall be promptly submitted
> >>  to you on your request.
> >>
> >> Atos Nederland B.V. / Utrecht
> >> KvK Utrecht 30132762
> >>
> >
> >
> >
> >
> >
> > Dit bericht is vertrouwelijk en kan geheime informatie bevatten enkel
> bestemd voor de geadresseerde. Indien dit bericht niet voor u is bestemd,
> verzoeken wij u dit onmiddellijk aan ons te melden en het bericht te
> vernietigen. Aangezien de integriteit van het bericht niet veilig gesteld
> is middels verzending via internet, kan Atos Nederland B.V. niet
> aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud daarvan. Hoewel wij ons
> inspannen een virusvrij netwerk te hanteren, geven wij geen enkele garantie
> dat dit bericht virusvrij is, noch aanvaarden wij enige aansprakelijkheid
> voor de mogelijke aanwezigheid van een virus in dit bericht. Op al onze
> rechtsverhoudingen, aanbiedingen en overeenkomsten waaronder Atos Nederland
> B.V. goederen en/of diensten levert zijn met uitsluiting van alle andere
> voorwaarden de Leveringsvoorwaarden van Atos Nederland B.V. van toepassing.
> Deze worden u op aanvraag direct kosteloos toegezonden.
> >
> > This e-mail and the documents attached are confidential and intended
> solely for the addressee; it may also be privileged. If you receive this
> e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy it. As
> its integrity cannot be secured on the Internet, the Atos Nederland B.V.
> group liability cannot be triggered for the message content. Although the
> sender endeavours to maintain a computer virus-free network, the sender
> does not warrant that this transmission is virus-free and will not be
> liable for any damages resulting from any virus transmitted. On all offers
> and agreements under which Atos Nederland B.V. supplies goods and/or
> services of whatever nature, the Terms of Delivery from Atos Nederland B.V.
> exclusively apply. The Terms of Delivery shall be promptly submitted to you
> on your request.
> >
> > Atos Nederland B.V. / Utrecht
> > KvK Utrecht 30132762
>
>
>
>
>
>
> Dit bericht is vertrouwelijk en kan geheime informatie bevatten enkel
> bestemd voor de geadresseerde. Indien dit bericht niet voor u is bestemd,
> verzoeken wij u dit onmiddellijk aan ons te melden en het bericht te
> vernietigen. Aangezien de integriteit van het bericht niet veilig gesteld
> is middels verzending via internet, kan Atos Nederland B.V. niet
> aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud daarvan. Hoewel wij ons
> inspannen een virusvrij netwerk te hanteren, geven wij geen enkele garantie
> dat dit bericht virusvrij is, noch aanvaarden wij enige aansprakelijkheid
> voor de mogelijke aanwezigheid van een virus in dit bericht. Op al onze
> rechtsverhoudingen, aanbiedingen en overeenkomsten waaronder Atos Nederland
> B.V. goederen en/of diensten levert zijn met uitsluiting van alle andere
> voorwaarden de Leveringsvoorwaarden van Atos Nederland B.V. van toepassing.
> Deze worden u op aanvraag direct kosteloos toegezonden.
>
> This e-mail and the documents attached are confidential and intended
> solely for the addressee; it may also be privileged. If you receive this
> e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy it. As
> its integrity cannot be secured on the Internet, the Atos Nederland B.V.
> group liability cannot be triggered for the message content. Although the
> sender endeavours to maintain a computer virus-free network, the sender
> does not warrant that this transmission is virus-free and will not be
> liable for any damages resulting from any virus transmitted. On all offers
> and agreements under which Atos Nederland B.V. supplies goods and/or
> services of whatever nature, the Terms of Delivery from Atos Nederland B.V.
> exclusively apply. The Terms of Delivery shall be promptly submitted to you
> on your request.
>
> Atos Nederland B.V. / Utrecht
> KvK Utrecht 30132762
>

Mime
View raw message