incubator-ambari-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From vik...@apache.org
Subject svn commit: r1356336 [5/34] - in /incubator/ambari/trunk: ./ mon_dashboard/src/addOns/nagios/plugins/ mon_dashboard/src/ui/libs/ mon_dashboard/src/ui/libs/html5shiv/ mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/css/ mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/js/ mon_dashboa...
Date Mon, 02 Jul 2012 16:46:24 GMT
Modified: incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/js/i18n/grid.locale-lt.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/js/i18n/grid.locale-lt.js?rev=1356336&r1=1356335&r2=1356336&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/js/i18n/grid.locale-lt.js (original)
+++ incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/js/i18n/grid.locale-lt.js Mon Jul 2 16:45:55 2012
@@ -1,128 +1,149 @@
-;(function($){
-/**
- * jqGrid Lithuanian Translation
- * aur1mas aur1mas@devnet.lt
- * http://aur1mas.devnet.lt
- * Dual licensed under the MIT and GPL licenses:
- * http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
- * http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
-**/
-$.jgrid = {
-	defaults : {
-		recordtext: "Peržiūrima {0} - {1} iš {2}",
-		emptyrecords: "Įrašų nėra",
-		loadtext: "Kraunama...",
-		pgtext : "Puslapis {0} iš {1}"
-	},
-	search : {
-		caption: "Paieška...",
-		Find: "Ieškoti",
-		Reset: "Atstatyti",
-		odata : ['lygu', 'nelygu', 'mažiau', 'mažiau arba lygu','daugiau','daugiau arba lygu', 'prasideda','neprasideda','reikšmė yra','reikšmės nėra','baigiasi','nesibaigia','yra sudarytas','nėra sudarytas'],
-		groupOps: [	{ op: "AND", text: "visi" },	{ op: "OR", text: "bet kuris" }	],
-		matchText: " match",
-		rulesText: " rules"
-	},
-	edit : {
-		addCaption: "Sukurti įrašą",
-		editCaption: "Redaguoti įrašą",
-		bSubmit: "IÅ¡saugoti",
-		bCancel: "Atšaukti",
-		bClose: "Uždaryti",
-		saveData: "Duomenys buvo pakeisti! IÅ¡saugoti pakeitimus?",
-		bYes : "Taip",
-		bNo : "Ne",
-		bExit : "Atšaukti",
-		msg: {
-			required:"Privalomas laukas",
-			number:"Įveskite tinkamą numerį",
-			minValue:"reikšmė turi būti didesnė arba lygi ",
-			maxValue:"reikšmė turi būti mažesnė arba lygi",
-			email: "neteisingas el. pašto adresas",
-			integer: "Įveskite teisingą sveikąjį skaičių",
-			date: "Įveskite teisingą datą",
-			url: "blogas adresas. Nepamirškite pridėti ('http://' arba 'https://')",
-			nodefined : " nėra apibrėžta!",
-			novalue : " turi būti gražinama kokia nors reikšmė!",
-			customarray : "Custom f-ja turi grąžinti masyvą!",
-			customfcheck : "Custom f-ja tūrėtų būti sukurta, prieš bandant ją naudoti!"
-			
-		}
-	},
-	view : {
-		caption: "Peržiūrėti įrašus",
-		bClose: "Uždaryti"
-	},
-	del : {
-		caption: "IÅ¡trinti",
-		msg: "Ištrinti pažymėtus įrašus(-ą)?",
-		bSubmit: "IÅ¡trinti",
-		bCancel: "Atšaukti"
-	},
-	nav : {
-		edittext: "",
-		edittitle: "Redaguoti pažymėtą eilutę",
-		addtext:"",
-		addtitle: "Pridėti naują eilutę",
-		deltext: "",
-		deltitle: "Ištrinti pažymėtą eilutę",
-		searchtext: "",
-		searchtitle: "Rasti įrašus",
-		refreshtext: "",
-		refreshtitle: "Perkrauti lentelę",
-		alertcap: "Įspėjimas",
-		alerttext: "Pasirinkite eilutę",
-		viewtext: "",
-		viewtitle: "Peržiūrėti pasirinktą eilutę"
-	},
-	col : {
-		caption: "Pasirinkti stulpelius",
-		bSubmit: "Gerai",
-		bCancel: "Atšaukti"
-	},
-	errors : {
-		errcap : "Klaida",
-		nourl : "Url reikšmė turi būti perduota",
-		norecords: "Nėra įrašų, kuriuos būtų galima apdoroti",
-		model : "colNames skaičius <> colModel skaičiui!"
-	},
-	formatter : {
-		integer : {thousandsSeparator: "", defaultValue: '0'},
-		number : {decimalSeparator:",", thousandsSeparator: "", decimalPlaces: 2, defaultValue: '0.00'},
-		currency : {decimalSeparator:",", thousandsSeparator: "", decimalPlaces: 2, prefix: "", suffix:"", defaultValue: '0.00'},
-		date : {
-			dayNames:  [
-				"Sek", "Pir", "Ant", "Tre", "Ket", "Pen", "Šeš",
-				"Sekmadienis", "Pirmadienis", "Antradienis", "Trečiadienis", "Ketvirtadienis", "Penktadienis", "Šeštadienis"
-			],
-			monthNames: [
-				"Sau", "Vas", "Kov", "Bal", "Geg", "Bir", "Lie", "Rugj", "Rugs", "Spa", "Lap", "Gru",
-				"Sausis", "Vasaris", "Kovas", "Balandis", "Gegužė", "Birželis", "Liepa", "Rugpjūtis", "Rugsėjis", "Spalis", "Lapkritis", "Gruodis"
-			],
-			AmPm : ["am","pm","AM","PM"],
-			S: function (j) {return j < 11 || j > 13 ? ['st', 'nd', 'rd', 'th'][Math.min((j - 1) % 10, 3)] : 'th'},
-			srcformat: 'Y-m-d',
-			newformat: 'd/m/Y',
-			masks : {
-				ISO8601Long:"Y-m-d H:i:s",
-				ISO8601Short:"Y-m-d",
-				ShortDate: "n/j/Y",
-				LongDate: "l, F d, Y",
-				FullDateTime: "l, F d, Y g:i:s A",
-				MonthDay: "F d",
-				ShortTime: "g:i A",
-				LongTime: "g:i:s A",
-				SortableDateTime: "Y-m-d\\TH:i:s",
-				UniversalSortableDateTime: "Y-m-d H:i:sO",
-				YearMonth: "F, Y"
-			},
-			reformatAfterEdit : false
-		},
-		baseLinkUrl: '',
-		showAction: '',
-		target: '',
-		checkbox : {disabled:true},
-		idName : 'id'
-	}
-};
-})(jQuery);
+/*
+ *
+ * Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+ * or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+ * distributed with this work for additional information
+ * regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+ * to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+ * "License"); you may not use this file except in compliance
+ * with the License. You may obtain a copy of the License at
+ *
+ *  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ *
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+ * software distributed under the License is distributed on an
+ * "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+ * KIND, either express or implied. See the License for the
+ * specific language governing permissions and limitations
+ * under the License.
+ *
+*/
+
+;(function($){
+/**
+ * jqGrid Lithuanian Translation
+ * aur1mas aur1mas@devnet.lt
+ * http://aur1mas.devnet.lt
+ * Dual licensed under the MIT and GPL licenses:
+ * http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
+ * http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
+**/
+$.jgrid = {
+	defaults : {
+		recordtext: "Peržiūrima {0} - {1} iš {2}",
+		emptyrecords: "Įrašų nėra",
+		loadtext: "Kraunama...",
+		pgtext : "Puslapis {0} iš {1}"
+	},
+	search : {
+		caption: "Paieška...",
+		Find: "Ieškoti",
+		Reset: "Atstatyti",
+		odata : ['lygu', 'nelygu', 'mažiau', 'mažiau arba lygu','daugiau','daugiau arba lygu', 'prasideda','neprasideda','reikšmė yra','reikšmės nėra','baigiasi','nesibaigia','yra sudarytas','nėra sudarytas'],
+		groupOps: [	{ op: "AND", text: "visi" },	{ op: "OR", text: "bet kuris" }	],
+		matchText: " match",
+		rulesText: " rules"
+	},
+	edit : {
+		addCaption: "Sukurti įrašą",
+		editCaption: "Redaguoti įrašą",
+		bSubmit: "IÅ¡saugoti",
+		bCancel: "Atšaukti",
+		bClose: "Uždaryti",
+		saveData: "Duomenys buvo pakeisti! IÅ¡saugoti pakeitimus?",
+		bYes : "Taip",
+		bNo : "Ne",
+		bExit : "Atšaukti",
+		msg: {
+			required:"Privalomas laukas",
+			number:"Įveskite tinkamą numerį",
+			minValue:"reikšmė turi būti didesnė arba lygi ",
+			maxValue:"reikšmė turi būti mažesnė arba lygi",
+			email: "neteisingas el. pašto adresas",
+			integer: "Įveskite teisingą sveikąjį skaičių",
+			date: "Įveskite teisingą datą",
+			url: "blogas adresas. Nepamirškite pridėti ('http://' arba 'https://')",
+			nodefined : " nėra apibrėžta!",
+			novalue : " turi būti gražinama kokia nors reikšmė!",
+			customarray : "Custom f-ja turi grąžinti masyvą!",
+			customfcheck : "Custom f-ja tūrėtų būti sukurta, prieš bandant ją naudoti!"
+			
+		}
+	},
+	view : {
+		caption: "Peržiūrėti įrašus",
+		bClose: "Uždaryti"
+	},
+	del : {
+		caption: "IÅ¡trinti",
+		msg: "Ištrinti pažymėtus įrašus(-ą)?",
+		bSubmit: "IÅ¡trinti",
+		bCancel: "Atšaukti"
+	},
+	nav : {
+		edittext: "",
+		edittitle: "Redaguoti pažymėtą eilutę",
+		addtext:"",
+		addtitle: "Pridėti naują eilutę",
+		deltext: "",
+		deltitle: "Ištrinti pažymėtą eilutę",
+		searchtext: "",
+		searchtitle: "Rasti įrašus",
+		refreshtext: "",
+		refreshtitle: "Perkrauti lentelę",
+		alertcap: "Įspėjimas",
+		alerttext: "Pasirinkite eilutę",
+		viewtext: "",
+		viewtitle: "Peržiūrėti pasirinktą eilutę"
+	},
+	col : {
+		caption: "Pasirinkti stulpelius",
+		bSubmit: "Gerai",
+		bCancel: "Atšaukti"
+	},
+	errors : {
+		errcap : "Klaida",
+		nourl : "Url reikšmė turi būti perduota",
+		norecords: "Nėra įrašų, kuriuos būtų galima apdoroti",
+		model : "colNames skaičius <> colModel skaičiui!"
+	},
+	formatter : {
+		integer : {thousandsSeparator: "", defaultValue: '0'},
+		number : {decimalSeparator:",", thousandsSeparator: "", decimalPlaces: 2, defaultValue: '0.00'},
+		currency : {decimalSeparator:",", thousandsSeparator: "", decimalPlaces: 2, prefix: "", suffix:"", defaultValue: '0.00'},
+		date : {
+			dayNames:  [
+				"Sek", "Pir", "Ant", "Tre", "Ket", "Pen", "Šeš",
+				"Sekmadienis", "Pirmadienis", "Antradienis", "Trečiadienis", "Ketvirtadienis", "Penktadienis", "Šeštadienis"
+			],
+			monthNames: [
+				"Sau", "Vas", "Kov", "Bal", "Geg", "Bir", "Lie", "Rugj", "Rugs", "Spa", "Lap", "Gru",
+				"Sausis", "Vasaris", "Kovas", "Balandis", "Gegužė", "Birželis", "Liepa", "Rugpjūtis", "Rugsėjis", "Spalis", "Lapkritis", "Gruodis"
+			],
+			AmPm : ["am","pm","AM","PM"],
+			S: function (j) {return j < 11 || j > 13 ? ['st', 'nd', 'rd', 'th'][Math.min((j - 1) % 10, 3)] : 'th'},
+			srcformat: 'Y-m-d',
+			newformat: 'd/m/Y',
+			masks : {
+				ISO8601Long:"Y-m-d H:i:s",
+				ISO8601Short:"Y-m-d",
+				ShortDate: "n/j/Y",
+				LongDate: "l, F d, Y",
+				FullDateTime: "l, F d, Y g:i:s A",
+				MonthDay: "F d",
+				ShortTime: "g:i A",
+				LongTime: "g:i:s A",
+				SortableDateTime: "Y-m-d\\TH:i:s",
+				UniversalSortableDateTime: "Y-m-d H:i:sO",
+				YearMonth: "F, Y"
+			},
+			reformatAfterEdit : false
+		},
+		baseLinkUrl: '',
+		showAction: '',
+		target: '',
+		checkbox : {disabled:true},
+		idName : 'id'
+	}
+};
+})(jQuery);

Modified: incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/js/i18n/grid.locale-mne.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/js/i18n/grid.locale-mne.js?rev=1356336&r1=1356335&r2=1356336&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/js/i18n/grid.locale-mne.js (original)
+++ incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/js/i18n/grid.locale-mne.js Mon Jul 2 16:45:55 2012
@@ -1,128 +1,149 @@
-;(function($){
-/**
- * jqGrid Montenegrian Translation
- * Bild Studio info@bild-studio.net
- * http://www.bild-studio.com
- * Dual licensed under the MIT and GPL licenses:
- * http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
- * http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
-**/
-$.jgrid = {
-	defaults : {
-		recordtext: "Pregled {0} - {1} od {2}",
-		emptyrecords: "Ne postoji nijedan zapis",
-		loadtext: "Učitivanje...",
-		pgtext : "Strana {0} od {1}"
-	},
-	search : {
-		caption: "Traženje...",
-		Find: "Traži",
-		Reset: "Resetuj",
-		odata : ['jednako', 'nije jednako', 'manje', 'manje ili jednako','veće','veće ili jednako', 'počinje sa','ne počinje sa','je u','nije u','završava sa','ne završava sa','sadrži','ne sadrži'],
-		groupOps: [	{ op: "AND", text: "sva" },	{ op: "OR", text: "bilo koje" }	],
-		matchText: " primjeni",
-		rulesText: " pravila"
-	},
-	edit : {
-		addCaption: "Dodaj zapis",
-		editCaption: "Izmjeni zapis",
-		bSubmit: "Pošalji",
-		bCancel: "Odustani",
-		bClose: "Zatvori",
-		saveData: "Podatak je izmjenjen! Sačuvaj izmjene?",
-		bYes : "Da",
-		bNo : "Ne",
-		bExit : "Odustani",
-		msg: {
-			required:"Polje je obavezno",
-			number:"Unesite ispravan broj",
-			minValue:"vrijednost mora biti veća od ili jednaka sa ",
-			maxValue:"vrijednost mora biti manja ili jednaka sa",
-			email: "nije ispravna email adresa, nije valjda da ne umiješ ukucati mail!?",
-			integer: "Ne zajebaji se unesi cjelobrojnu vrijednost ",
-			date: "Unesite ispravan datum",
-			url: "nije ispravan URL. Potreban je prefiks ('http://' or 'https://')",
-			nodefined : " nije definisan!",
-			novalue : " zahtjevana je povratna vrijednost!",
-			customarray : "Prilagođena funkcija treba da vrati niz!",
-			customfcheck : "Prilagođena funkcija treba da bude prisutana u slučaju prilagođene provjere!"
-			
-		}
-	},
-	view : {
-		caption: "Pogledaj zapis",
-		bClose: "Zatvori"
-	},
-	del : {
-		caption: "Izbrisi",
-		msg: "Izbrisi izabran(e) zapise(e)?",
-		bSubmit: "Izbriši",
-		bCancel: "Odbaci"
-	},
-	nav : {
-		edittext: "",
-		edittitle: "Izmjeni izabrani red",
-		addtext:"",
-		addtitle: "Dodaj novi red",
-		deltext: "",
-		deltitle: "Izbriši izabran red",
-		searchtext: "",
-		searchtitle: "Nađi zapise",
-		refreshtext: "",
-		refreshtitle: "Ponovo učitaj podatke",
-		alertcap: "Upozorenje",
-		alerttext: "Izaberite red",
-		viewtext: "",
-		viewtitle: "Pogledaj izabrani red"
-	},
-	col : {
-		caption: "Izaberi kolone",
-		bSubmit: "OK",
-		bCancel: "Odbaci"
-	},
-	errors : {
-		errcap : "Greška",
-		nourl : "Nije postavljen URL",
-		norecords: "Nema zapisa za obradu",
-		model : "Dužina modela colNames <> colModel!"
-	},
-	formatter : {
-		integer : {thousandsSeparator: " ", defaultValue: '0'},
-		number : {decimalSeparator:".", thousandsSeparator: " ", decimalPlaces: 2, defaultValue: '0.00'},
-		currency : {decimalSeparator:".", thousandsSeparator: " ", decimalPlaces: 2, prefix: "", suffix:"", defaultValue: '0.00'},
-		date : {
-			dayNames:  [
-				"Ned", "Pon", "Uto", "Sre", "Čet", "Pet", "Sub",
-				"Nedelja", "Ponedeljak", "Utorak", "Srijeda", "Četvrtak", "Petak", "Subota"
-			],
-			monthNames: [
-				"Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "Maj", "Jun", "Jul", "Avg", "Sep", "Okt", "Nov", "Dec",
-				"Januar", "Februar", "Mart", "April", "Maj", "Jun", "Jul", "Avgust", "Septembar", "Oktobar", "Novembar", "Decembar"
-			],
-			AmPm : ["am","pm","AM","PM"],
-			S: function (j) {return j < 11 || j > 13 ? ['st', 'nd', 'rd', 'th'][Math.min((j - 1) % 10, 3)] : 'th'},
-			srcformat: 'Y-m-d',
-			newformat: 'd/m/Y',
-			masks : {
-				ISO8601Long:"Y-m-d H:i:s",
-				ISO8601Short:"Y-m-d",
-				ShortDate: "n/j/Y",
-				LongDate: "l, F d, Y",
-				FullDateTime: "l, F d, Y g:i:s A",
-				MonthDay: "F d",
-				ShortTime: "g:i A",
-				LongTime: "g:i:s A",
-				SortableDateTime: "Y-m-d\\TH:i:s",
-				UniversalSortableDateTime: "Y-m-d H:i:sO",
-				YearMonth: "F, Y"
-			},
-			reformatAfterEdit : false
-		},
-		baseLinkUrl: '',
-		showAction: '',
-		target: '',
-		checkbox : {disabled:true},
-		idName : 'id'
-	}
-};
-})(jQuery);
+/*
+ *
+ * Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+ * or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+ * distributed with this work for additional information
+ * regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+ * to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+ * "License"); you may not use this file except in compliance
+ * with the License. You may obtain a copy of the License at
+ *
+ *  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ *
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+ * software distributed under the License is distributed on an
+ * "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+ * KIND, either express or implied. See the License for the
+ * specific language governing permissions and limitations
+ * under the License.
+ *
+*/
+
+;(function($){
+/**
+ * jqGrid Montenegrian Translation
+ * Bild Studio info@bild-studio.net
+ * http://www.bild-studio.com
+ * Dual licensed under the MIT and GPL licenses:
+ * http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
+ * http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
+**/
+$.jgrid = {
+	defaults : {
+		recordtext: "Pregled {0} - {1} od {2}",
+		emptyrecords: "Ne postoji nijedan zapis",
+		loadtext: "Učitivanje...",
+		pgtext : "Strana {0} od {1}"
+	},
+	search : {
+		caption: "Traženje...",
+		Find: "Traži",
+		Reset: "Resetuj",
+		odata : ['jednako', 'nije jednako', 'manje', 'manje ili jednako','veće','veće ili jednako', 'počinje sa','ne počinje sa','je u','nije u','završava sa','ne završava sa','sadrži','ne sadrži'],
+		groupOps: [	{ op: "AND", text: "sva" },	{ op: "OR", text: "bilo koje" }	],
+		matchText: " primjeni",
+		rulesText: " pravila"
+	},
+	edit : {
+		addCaption: "Dodaj zapis",
+		editCaption: "Izmjeni zapis",
+		bSubmit: "Pošalji",
+		bCancel: "Odustani",
+		bClose: "Zatvori",
+		saveData: "Podatak je izmjenjen! Sačuvaj izmjene?",
+		bYes : "Da",
+		bNo : "Ne",
+		bExit : "Odustani",
+		msg: {
+			required:"Polje je obavezno",
+			number:"Unesite ispravan broj",
+			minValue:"vrijednost mora biti veća od ili jednaka sa ",
+			maxValue:"vrijednost mora biti manja ili jednaka sa",
+			email: "nije ispravna email adresa, nije valjda da ne umiješ ukucati mail!?",
+			integer: "Ne zajebaji se unesi cjelobrojnu vrijednost ",
+			date: "Unesite ispravan datum",
+			url: "nije ispravan URL. Potreban je prefiks ('http://' or 'https://')",
+			nodefined : " nije definisan!",
+			novalue : " zahtjevana je povratna vrijednost!",
+			customarray : "Prilagođena funkcija treba da vrati niz!",
+			customfcheck : "Prilagođena funkcija treba da bude prisutana u slučaju prilagođene provjere!"
+			
+		}
+	},
+	view : {
+		caption: "Pogledaj zapis",
+		bClose: "Zatvori"
+	},
+	del : {
+		caption: "Izbrisi",
+		msg: "Izbrisi izabran(e) zapise(e)?",
+		bSubmit: "Izbriši",
+		bCancel: "Odbaci"
+	},
+	nav : {
+		edittext: "",
+		edittitle: "Izmjeni izabrani red",
+		addtext:"",
+		addtitle: "Dodaj novi red",
+		deltext: "",
+		deltitle: "Izbriši izabran red",
+		searchtext: "",
+		searchtitle: "Nađi zapise",
+		refreshtext: "",
+		refreshtitle: "Ponovo učitaj podatke",
+		alertcap: "Upozorenje",
+		alerttext: "Izaberite red",
+		viewtext: "",
+		viewtitle: "Pogledaj izabrani red"
+	},
+	col : {
+		caption: "Izaberi kolone",
+		bSubmit: "OK",
+		bCancel: "Odbaci"
+	},
+	errors : {
+		errcap : "Greška",
+		nourl : "Nije postavljen URL",
+		norecords: "Nema zapisa za obradu",
+		model : "Dužina modela colNames <> colModel!"
+	},
+	formatter : {
+		integer : {thousandsSeparator: " ", defaultValue: '0'},
+		number : {decimalSeparator:".", thousandsSeparator: " ", decimalPlaces: 2, defaultValue: '0.00'},
+		currency : {decimalSeparator:".", thousandsSeparator: " ", decimalPlaces: 2, prefix: "", suffix:"", defaultValue: '0.00'},
+		date : {
+			dayNames:  [
+				"Ned", "Pon", "Uto", "Sre", "Čet", "Pet", "Sub",
+				"Nedelja", "Ponedeljak", "Utorak", "Srijeda", "Četvrtak", "Petak", "Subota"
+			],
+			monthNames: [
+				"Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "Maj", "Jun", "Jul", "Avg", "Sep", "Okt", "Nov", "Dec",
+				"Januar", "Februar", "Mart", "April", "Maj", "Jun", "Jul", "Avgust", "Septembar", "Oktobar", "Novembar", "Decembar"
+			],
+			AmPm : ["am","pm","AM","PM"],
+			S: function (j) {return j < 11 || j > 13 ? ['st', 'nd', 'rd', 'th'][Math.min((j - 1) % 10, 3)] : 'th'},
+			srcformat: 'Y-m-d',
+			newformat: 'd/m/Y',
+			masks : {
+				ISO8601Long:"Y-m-d H:i:s",
+				ISO8601Short:"Y-m-d",
+				ShortDate: "n/j/Y",
+				LongDate: "l, F d, Y",
+				FullDateTime: "l, F d, Y g:i:s A",
+				MonthDay: "F d",
+				ShortTime: "g:i A",
+				LongTime: "g:i:s A",
+				SortableDateTime: "Y-m-d\\TH:i:s",
+				UniversalSortableDateTime: "Y-m-d H:i:sO",
+				YearMonth: "F, Y"
+			},
+			reformatAfterEdit : false
+		},
+		baseLinkUrl: '',
+		showAction: '',
+		target: '',
+		checkbox : {disabled:true},
+		idName : 'id'
+	}
+};
+})(jQuery);

Modified: incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/js/i18n/grid.locale-nl.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/js/i18n/grid.locale-nl.js?rev=1356336&r1=1356335&r2=1356336&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/js/i18n/grid.locale-nl.js (original)
+++ incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/js/i18n/grid.locale-nl.js Mon Jul 2 16:45:55 2012
@@ -1,149 +1,170 @@
-(function(a) {
-  a.jgrid =
-  {
-    defaults:
-    {
-      recordtext: "regels {0} - {1} van {2}",
-      emptyrecords: "Geen data gevonden.",
-      loadtext: "laden...",
-      pgtext: "pagina {0} van {1}"
-    },
-    search:
-    {
-      caption: "Zoeken...",
-      Find: "Zoek",
-      Reset: "Herstellen",
-      odata: ["gelijk aan", "niet gelijk aan", "kleiner dan", "kleiner dan of gelijk aan", "groter dan", "groter dan of gelijk aan", "begint met", "begint niet met", "is in", "is niet in", "eindigd met", "eindigd niet met", "bevat", "bevat niet"],
-      groupOps: [{ op: "AND", text: "alle" }, { op: "OR", text: "een van de"}],
-      matchText: " match",
-      rulesText: " regels"
-    },
-    edit:
-    {
-      addCaption: "Nieuw",
-      editCaption: "Bewerken",
-      bSubmit: "Opslaan",
-      bCancel: "Annuleren",
-      bClose: "Sluiten",
-      saveData: "Er is data aangepast! Wijzigingen opslaan?",
-      bYes: "Ja",
-      bNo: "Nee",
-      bExit: "Sluiten",
-      msg:
-      {
-        required: "Veld is verplicht",
-        number: "Voer a.u.b. geldig nummer in",
-        minValue: "Waarde moet groter of gelijk zijn aan ",
-        maxValue: "Waarde moet kleiner of gelijks zijn aan",
-        email: "is geen geldig e-mailadres",
-        integer: "Voer a.u.b. een geldig getal in",
-        date: "Voer a.u.b. een geldige waarde in",
-        url: "is geen geldige URL. Prefix is verplicht ('http://' or 'https://')",
-        nodefined : " is not defined!",
-        novalue : " return value is required!",
-        customarray : "Custom function should return array!",
-        customfcheck : "Custom function should be present in case of custom checking!"
-      }
-    },
-    view:
-    {
-      caption: "Tonen",
-      bClose: "Sluiten"
-    },
-    del:
-    {
-      caption: "Verwijderen",
-      msg: "Verwijder geselecteerde regel(s)?",
-      bSubmit: "Verwijderen",
-      bCancel: "Annuleren"
-    },
-    nav:
-    {
-      edittext: "",
-      edittitle: "Bewerken",
-      addtext: "",
-      addtitle: "Nieuw",
-      deltext: "",
-      deltitle: "Verwijderen",
-      searchtext: "",
-      searchtitle: "Zoeken",
-      refreshtext: "",
-      refreshtitle: "Vernieuwen",
-      alertcap: "Waarschuwing",
-      alerttext: "Selecteer a.u.b. een regel",
-      viewtext: "",
-      viewtitle: "Openen"
-    },
-    col:
-    {
-      caption: "Tonen/verbergen kolommen",
-      bSubmit: "OK",
-      bCancel: "Annuleren"
-    },
-    errors:
-    {
-      errcap: "Fout",
-      nourl: "Er is geen URL gedefinieerd",
-      norecords: "Geen data om te verwerken",
-      model: "Lengte van 'colNames' is niet gelijk aan 'colModel'!"
-    },
-    formatter:
-    {
-      integer:
-      {
-        thousandsSeparator: ".",
-        defaultValue: "0"
-      },
-      number:
-      {
-        decimalSeparator: ",",
-        thousandsSeparator: ".",
-        decimalPlaces: 2,
-        defaultValue: "0.00"
-      },
-      currency:
-      {
-        decimalSeparator: ",",
-        thousandsSeparator: ".",
-        decimalPlaces: 2,
-        prefix: "EUR ",
-        suffix: "",
-        defaultValue: "0.00"
-      },
-      date:
-      {
-        dayNames: ["Zo", "Ma", "Di", "Wo", "Do", "Vr", "Za", "Zondag", "Maandag", "Dinsdag", "Woensdag", "Donderdag", "Vrijdag", "Zaterdag"],
-        monthNames: ["Jan", "Feb", "Maa", "Apr", "Mei", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec", "Januari", "Februari", "Maart", "April", "Mei", "Juni", "Juli", "Augustus", "September", "October", "November", "December"],
-        AmPm: ["am", "pm", "AM", "PM"],
-        S: function(b) {
-          return b < 11 || b > 13 ? ["st", "nd", "rd", "th"][Math.min((b - 1) % 10, 3)] : "th"
-        },
-        srcformat: "Y-m-d",
-        newformat: "d/m/Y",
-        masks:
-        {
-          ISO8601Long: "Y-m-d H:i:s",
-          ISO8601Short: "Y-m-d",
-          ShortDate: "n/j/Y",
-          LongDate: "l, F d, Y",
-          FullDateTime: "l d F Y G:i:s",
-          MonthDay: "d F",
-          ShortTime: "G:i",
-          LongTime: "G:i:s",
-          SortableDateTime: "Y-m-d\\TH:i:s",
-          UniversalSortableDateTime: "Y-m-d H:i:sO",
-          YearMonth: "F, Y"
-        },
-        reformatAfterEdit: false
-      },
-      baseLinkUrl: "",
-      showAction: "",
-      target: "",
-      checkbox:
-      {
-        disabled: true
-      },
-      idName: "id"
-    }
-  }
-})(jQuery);
\ No newline at end of file
+/*
+ *
+ * Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+ * or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+ * distributed with this work for additional information
+ * regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+ * to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+ * "License"); you may not use this file except in compliance
+ * with the License. You may obtain a copy of the License at
+ *
+ *  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ *
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+ * software distributed under the License is distributed on an
+ * "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+ * KIND, either express or implied. See the License for the
+ * specific language governing permissions and limitations
+ * under the License.
+ *
+*/
+
+(function(a) {
+  a.jgrid =
+  {
+    defaults:
+    {
+      recordtext: "regels {0} - {1} van {2}",
+      emptyrecords: "Geen data gevonden.",
+      loadtext: "laden...",
+      pgtext: "pagina {0} van {1}"
+    },
+    search:
+    {
+      caption: "Zoeken...",
+      Find: "Zoek",
+      Reset: "Herstellen",
+      odata: ["gelijk aan", "niet gelijk aan", "kleiner dan", "kleiner dan of gelijk aan", "groter dan", "groter dan of gelijk aan", "begint met", "begint niet met", "is in", "is niet in", "eindigd met", "eindigd niet met", "bevat", "bevat niet"],
+      groupOps: [{ op: "AND", text: "alle" }, { op: "OR", text: "een van de"}],
+      matchText: " match",
+      rulesText: " regels"
+    },
+    edit:
+    {
+      addCaption: "Nieuw",
+      editCaption: "Bewerken",
+      bSubmit: "Opslaan",
+      bCancel: "Annuleren",
+      bClose: "Sluiten",
+      saveData: "Er is data aangepast! Wijzigingen opslaan?",
+      bYes: "Ja",
+      bNo: "Nee",
+      bExit: "Sluiten",
+      msg:
+      {
+        required: "Veld is verplicht",
+        number: "Voer a.u.b. geldig nummer in",
+        minValue: "Waarde moet groter of gelijk zijn aan ",
+        maxValue: "Waarde moet kleiner of gelijks zijn aan",
+        email: "is geen geldig e-mailadres",
+        integer: "Voer a.u.b. een geldig getal in",
+        date: "Voer a.u.b. een geldige waarde in",
+        url: "is geen geldige URL. Prefix is verplicht ('http://' or 'https://')",
+        nodefined : " is not defined!",
+        novalue : " return value is required!",
+        customarray : "Custom function should return array!",
+        customfcheck : "Custom function should be present in case of custom checking!"
+      }
+    },
+    view:
+    {
+      caption: "Tonen",
+      bClose: "Sluiten"
+    },
+    del:
+    {
+      caption: "Verwijderen",
+      msg: "Verwijder geselecteerde regel(s)?",
+      bSubmit: "Verwijderen",
+      bCancel: "Annuleren"
+    },
+    nav:
+    {
+      edittext: "",
+      edittitle: "Bewerken",
+      addtext: "",
+      addtitle: "Nieuw",
+      deltext: "",
+      deltitle: "Verwijderen",
+      searchtext: "",
+      searchtitle: "Zoeken",
+      refreshtext: "",
+      refreshtitle: "Vernieuwen",
+      alertcap: "Waarschuwing",
+      alerttext: "Selecteer a.u.b. een regel",
+      viewtext: "",
+      viewtitle: "Openen"
+    },
+    col:
+    {
+      caption: "Tonen/verbergen kolommen",
+      bSubmit: "OK",
+      bCancel: "Annuleren"
+    },
+    errors:
+    {
+      errcap: "Fout",
+      nourl: "Er is geen URL gedefinieerd",
+      norecords: "Geen data om te verwerken",
+      model: "Lengte van 'colNames' is niet gelijk aan 'colModel'!"
+    },
+    formatter:
+    {
+      integer:
+      {
+        thousandsSeparator: ".",
+        defaultValue: "0"
+      },
+      number:
+      {
+        decimalSeparator: ",",
+        thousandsSeparator: ".",
+        decimalPlaces: 2,
+        defaultValue: "0.00"
+      },
+      currency:
+      {
+        decimalSeparator: ",",
+        thousandsSeparator: ".",
+        decimalPlaces: 2,
+        prefix: "EUR ",
+        suffix: "",
+        defaultValue: "0.00"
+      },
+      date:
+      {
+        dayNames: ["Zo", "Ma", "Di", "Wo", "Do", "Vr", "Za", "Zondag", "Maandag", "Dinsdag", "Woensdag", "Donderdag", "Vrijdag", "Zaterdag"],
+        monthNames: ["Jan", "Feb", "Maa", "Apr", "Mei", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec", "Januari", "Februari", "Maart", "April", "Mei", "Juni", "Juli", "Augustus", "September", "October", "November", "December"],
+        AmPm: ["am", "pm", "AM", "PM"],
+        S: function(b) {
+          return b < 11 || b > 13 ? ["st", "nd", "rd", "th"][Math.min((b - 1) % 10, 3)] : "th"
+        },
+        srcformat: "Y-m-d",
+        newformat: "d/m/Y",
+        masks:
+        {
+          ISO8601Long: "Y-m-d H:i:s",
+          ISO8601Short: "Y-m-d",
+          ShortDate: "n/j/Y",
+          LongDate: "l, F d, Y",
+          FullDateTime: "l d F Y G:i:s",
+          MonthDay: "d F",
+          ShortTime: "G:i",
+          LongTime: "G:i:s",
+          SortableDateTime: "Y-m-d\\TH:i:s",
+          UniversalSortableDateTime: "Y-m-d H:i:sO",
+          YearMonth: "F, Y"
+        },
+        reformatAfterEdit: false
+      },
+      baseLinkUrl: "",
+      showAction: "",
+      target: "",
+      checkbox:
+      {
+        disabled: true
+      },
+      idName: "id"
+    }
+  }
+})(jQuery);

Modified: incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/js/i18n/grid.locale-no.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/js/i18n/grid.locale-no.js?rev=1356336&r1=1356335&r2=1356336&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/js/i18n/grid.locale-no.js (original)
+++ incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/js/i18n/grid.locale-no.js Mon Jul 2 16:45:55 2012
@@ -1 +1,22 @@
-(function(a){a.jgrid={};a.jgrid.defaults={recordtext:"Rad {0} - {1}, totalt {2}",loadtext:"Laster...",pgtext:"Side {0} av {1}"};a.jgrid.search={caption:"Søk...",Find:"Finn",Reset:"Nullstill",odata:["lik","forskjellig fra","mindre enn","mindre eller lik","større enn"," større eller lik","starter med","slutter med","inneholder"]};a.jgrid.edit={addCaption:"Ny rad",editCaption:"Rediger",bSubmit:"Send",bCancel:"Avbryt",bClose:"Lukk",processData:"Laster...",msg:{required:"Felt er obligatorisk",number:"Legg inn et gyldig tall",minValue:"verdi må være større enn eller lik",maxValue:"verdi må være mindre enn eller lik",email:"er ikke en gyldig e-post adresse",integer:"Legg inn et gyldig heltall",date:"Legg inn en gyldig dato",url:"er ikke en gyldig URL. Prefiks påkrevd ('http://' eller 'https://')",nodefined:" er ikke definert!",novalue:" returverdi er påkrevd!",customarray:"Tilpasset funksjon må returnere en tabell!",customfcheck:"Tilpasset funksjon må eksistere!"}};a.jg
 rid.view={caption:"Åpne post",bClose:"Lukk"};a.jgrid.del={caption:"Slett",msg:"Slett valgte rad(er)?",bSubmit:"Slett",bCancel:"Avbryt",processData:"Behandler..."};a.jgrid.nav={edittext:" ",edittitle:"Rediger valgte rad(er)",addtext:" ",addtitle:"Legg til ny rad",deltext:" ",deltitle:"Slett valgte rad(er)",searchtext:" ",searchtitle:"Søk",refreshtext:"",refreshtitle:"Oppdater tabell",alertcap:"Advarsel",alerttext:"Velg rad",viewtext:" ",viewtitle:"Åpne valgt rad"};a.jgrid.col={caption:"Vis/skjul kolonner",bSubmit:"Utfør",bCancel:"Avbryt"};a.jgrid.errors={errcap:"Feil",nourl:"Ingen url er satt",norecords:"Ingen poster å behandle",model:"colNames og colModel har forskjellig lengde!"};a.jgrid.formatter={integer:{thousandsSeparator:" ",defaulValue:0},number:{decimalSeparator:",",thousandsSeparator:" ",decimalPlaces:2,defaulValue:0},currency:{decimalSeparator:",",thousandsSeparator:" ",decimalPlaces:2,prefix:"",suffix:"",defaulValue:0},date:{dayNames:["sø.","ma.","ti.","on."
 ,"to.","fr.","lø.","Søndag","Mandag","Tirsdag","Onsdag","Torsdag","Fredag","Lørdag"],monthNames:["jan.","feb.","mars","april","mai","juni","juli","aug.","sep.","okt.","nov.","des.","januar","februar","mars","april","mai","juni","juli","august","september","oktober","november","desember"],AmPm:["","","",""],S:function(b){return"."},srcformat:"Y-m-d H:i:s",newformat:"Y-m-d H:i:s",masks:{ISO8601Long:"Y-m-d H:i:s",ISO8601Short:"Y-m-d",ShortDate:"j.n.Y",LongDate:"l j. F Y",FullDateTime:"l j. F Y kl. G.i.s",MonthDay:"j. F",ShortTime:"H:i",LongTime:"H:i:s",SortableDateTime:"Y-m-d\\TH:i:s",UniversalSortableDateTime:"Y-m-d H:i:sO",YearMonth:"F Y"},reformatAfterEdit:false},baseLinkUrl:"",showAction:"show",addParam:"",checkbox:{disabled:true}}})(jQuery);
+/*
+ *
+ * Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+ * or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+ * distributed with this work for additional information
+ * regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+ * to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+ * "License"); you may not use this file except in compliance
+ * with the License. You may obtain a copy of the License at
+ *
+ *  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ *
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+ * software distributed under the License is distributed on an
+ * "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+ * KIND, either express or implied. See the License for the
+ * specific language governing permissions and limitations
+ * under the License.
+ *
+*/
+
+(function(a){a.jgrid={};a.jgrid.defaults={recordtext:"Rad {0} - {1}, totalt {2}",loadtext:"Laster...",pgtext:"Side {0} av {1}"};a.jgrid.search={caption:"S�k...",Find:"Finn",Reset:"Nullstill",odata:["lik","forskjellig fra","mindre enn","mindre eller lik","st�rre enn"," st�rre eller lik","starter med","slutter med","inneholder"]};a.jgrid.edit={addCaption:"Ny rad",editCaption:"Rediger",bSubmit:"Send",bCancel:"Avbryt",bClose:"Lukk",processData:"Laster...",msg:{required:"Felt er obligatorisk",number:"Legg inn et gyldig tall",minValue:"verdi m� v�re st�rre enn eller lik",maxValue:"verdi m� v�re mindre enn eller lik",email:"er ikke en gyldig e-post adresse",integer:"Legg inn et gyldig heltall",date:"Legg inn en gyldig dato",url:"er ikke en gyldig URL. Prefiks p�krevd ('http://' eller 'https://')",nodefined:" er ikke definert!",novalue:" returverdi er p�krevd!",customarray:"Tilpasset funksjon m� returnere en tabell!",customfchec
 k:"Tilpasset funksjon m� eksistere!"}};a.jgrid.view={caption:"�pne post",bClose:"Lukk"};a.jgrid.del={caption:"Slett",msg:"Slett valgte rad(er)?",bSubmit:"Slett",bCancel:"Avbryt",processData:"Behandler..."};a.jgrid.nav={edittext:" ",edittitle:"Rediger valgte rad(er)",addtext:" ",addtitle:"Legg til ny rad",deltext:" ",deltitle:"Slett valgte rad(er)",searchtext:" ",searchtitle:"S�k",refreshtext:"",refreshtitle:"Oppdater tabell",alertcap:"Advarsel",alerttext:"Velg rad",viewtext:" ",viewtitle:"�pne valgt rad"};a.jgrid.col={caption:"Vis/skjul kolonner",bSubmit:"Utf�r",bCancel:"Avbryt"};a.jgrid.errors={errcap:"Feil",nourl:"Ingen url er satt",norecords:"Ingen poster � behandle",model:"colNames og colModel har forskjellig lengde!"};a.jgrid.formatter={integer:{thousandsSeparator:" ",defaulValue:0},number:{decimalSeparator:",",thousandsSeparator:" ",decimalPlaces:2,defaulValue:0},currency:{decimalSeparator:",",thousandsSeparator:" ",decimalPlaces:2,prefix:
 "",suffix:"",defaulValue:0},date:{dayNames:["s�.","ma.","ti.","on.","to.","fr.","l�.","S�ndag","Mandag","Tirsdag","Onsdag","Torsdag","Fredag","L�rdag"],monthNames:["jan.","feb.","mars","april","mai","juni","juli","aug.","sep.","okt.","nov.","des.","januar","februar","mars","april","mai","juni","juli","august","september","oktober","november","desember"],AmPm:["","","",""],S:function(b){return"."},srcformat:"Y-m-d H:i:s",newformat:"Y-m-d H:i:s",masks:{ISO8601Long:"Y-m-d H:i:s",ISO8601Short:"Y-m-d",ShortDate:"j.n.Y",LongDate:"l j. F Y",FullDateTime:"l j. F Y kl. G.i.s",MonthDay:"j. F",ShortTime:"H:i",LongTime:"H:i:s",SortableDateTime:"Y-m-d\\TH:i:s",UniversalSortableDateTime:"Y-m-d H:i:sO",YearMonth:"F Y"},reformatAfterEdit:false},baseLinkUrl:"",showAction:"show",addParam:"",checkbox:{disabled:true}}})(jQuery);

Modified: incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/js/i18n/grid.locale-pl.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/js/i18n/grid.locale-pl.js?rev=1356336&r1=1356335&r2=1356336&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/js/i18n/grid.locale-pl.js (original)
+++ incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/js/i18n/grid.locale-pl.js Mon Jul 2 16:45:55 2012
@@ -1,127 +1,148 @@
-;(function($){
-/**
- * jqGrid Polish Translation
- * Łukasz Schab
- * http://FreeTree.pl
- * Dual licensed under the MIT and GPL licenses:
- * http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
- * http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
-**/
-$.jgrid = {
-	defaults : {
-		recordtext: "Pokaż {0} - {1} z {2}",
-	  emptyrecords: "Brak rekordów do pokazania",
-		loadtext: "\u0142adowanie...",
-		pgtext : "Strona {0} z {1}"
-	},
-	search : {
-	  caption: "Wyszukiwanie...",
-	  Find: "Szukaj",
-	  Reset: "Czyść",
-	  odata : ['dok\u0142adnie', 'różne od', 'mniejsze od', 'mniejsze lub równe','większe od','większe lub równe', 'zaczyna się od','nie zaczyna się od','zawiera','nie zawiera','kończy się na','nie kończy się na','zawiera','nie zawiera'],
-	  groupOps: [	{ op: "ORAZ", text: "wszystkie" },	{ op: "LUB", text: "każdy" }	],
-		matchText: " pasuje",
-		rulesText: " regu\u0142y"
-	},
-	edit : {
-	  addCaption: "Dodaj rekord",
-	  editCaption: "Edytuj rekord",
-	  bSubmit: "Zapisz",
-	  bCancel: "Anuluj",
-		bClose: "Zamknij",
-		saveData: "Dane zosta\u0142y zmienione! Zapisać zmiany?",
-		bYes : "Tak",
-		bNo : "Nie",
-		bExit : "Anuluj",
-	  msg: {
-	    required:"Pole jest wymagane",
-	    number:"Proszę wpisać poprawną liczbę",
-	    minValue:"wartość musi być większa lub równa",
-	    maxValue:"wartość musi być mniejsza od",
-	    email: "nie jest adresem e-mail",
-	    integer: "Proszę wpisać poprawną liczbę",
-			date: "Proszę podaj poprawną datę",
-			url: "jest niew\u0142aściwym adresem URL. Pamiętaj o prefiksie ('http://' lub 'https://')",
-			nodefined : " is not defined!",
-			novalue : " return value is required!",
-			customarray : "Custom function should return array!",
-			customfcheck : "Custom function should be present in case of custom checking!"
-		}
-	},
-	view : {
-	  caption: "Pokaż rekord",
-	  bClose: "Zamknij"
-	},
-	del : {
-	  caption: "Usuwanie",
-	  msg: "Czy usunąć wybrany rekord(y)?",
-	  bSubmit: "Usuń",
-	  bCancel: "Anuluj"
-	},
-	nav : {
-		edittext: " ",
-	  edittitle: "Edytuj wybrany wiersz",
-		addtext:" ",
-	  addtitle: "Dodaj nowy wiersz",
-	  deltext: " ",
-	  deltitle: "Usuń wybrany wiersz",
-	  searchtext: " ",
-	  searchtitle: "Wyszukaj rekord",
-	  refreshtext: "",
-	  refreshtitle: "Prze\u0142aduj",
-	  alertcap: "Uwaga",
-	  alerttext: "Proszę wybrać wiersz",
-		viewtext: "",
-		viewtitle: "View selected row"
-	},
-	col : {
-	  caption: "Pokaż/Ukryj kolumny",
-	  bSubmit: "Zatwierdź",
-	  bCancel: "Anuluj"	
-	},
-	errors : {
-		errcap : "B\u0142ąd",
-		nourl : "Brak adresu url",
-		norecords: "Brak danych",
-	  model : "D\u0142ugość colNames <> colModel!"
-	},
-	formatter : {
-		integer : {thousandsSeparator: " ", defaultValue: '0'},
-		number : {decimalSeparator:".", thousandsSeparator: " ", decimalPlaces: 2, defaultValue: '0.00'},
-		currency : {decimalSeparator:".", thousandsSeparator: " ", decimalPlaces: 2, prefix: "", suffix:"", defaultValue: '0.00'},
-		date : {
-			dayNames:  [
-				"Nie", "Pon", "Wt", "Śr", "Cz", "Pi", "So",
-				"Niedziela", "Poniedzia\u0142ek", "Wtorek", "Środa", "Czwartek", "Piątek", "Sobota"
-			],
-			monthNames: [
-				"Sty", "Lu", "Mar", "Kwie", "Maj", "Cze", "Lip", "Sie", "Wrz", "Paź", "Lis", "Gru",
-				"Styczeń", "Luty", "Marzec", "Kwiecień", "Maj", "Czerwiec", "Lipiec", "Sierpień", "Wrzesień", "Październik", "Listopad", "Grudzień"
-				],
-			AmPm : ["am","pm","AM","PM"],
-			S: function (j) {return j < 11 || j > 13 ? ['', '', '', ''][Math.min((j - 1) % 10, 3)] : ''},
-			srcformat: 'Y-m-d',
-			newformat: 'd/m/Y',
-			masks : {
-			  ISO8601Long:"Y-m-d H:i:s",
-			  ISO8601Short:"Y-m-d",
-			  ShortDate: "n/j/Y",
-			  LongDate: "l, F d, Y",
-			  FullDateTime: "l, F d, Y g:i:s A",
-			  MonthDay: "F d",
-			  ShortTime: "g:i A",
-			  LongTime: "g:i:s A",
-			  SortableDateTime: "Y-m-d\\TH:i:s",
-			  UniversalSortableDateTime: "Y-m-d H:i:sO",
-			  YearMonth: "F, Y"
-			},
-			reformatAfterEdit : false
-		},	
-		baseLinkUrl: '',
-		showAction: '',
-	  target: '',
-	  checkbox : {disabled:true},
-		idName : 'id'
-	}
-};
-})(jQuery);
\ No newline at end of file
+/*
+ *
+ * Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+ * or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+ * distributed with this work for additional information
+ * regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+ * to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+ * "License"); you may not use this file except in compliance
+ * with the License. You may obtain a copy of the License at
+ *
+ *  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ *
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+ * software distributed under the License is distributed on an
+ * "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+ * KIND, either express or implied. See the License for the
+ * specific language governing permissions and limitations
+ * under the License.
+ *
+*/
+
+;(function($){
+/**
+ * jqGrid Polish Translation
+ * Łukasz Schab
+ * http://FreeTree.pl
+ * Dual licensed under the MIT and GPL licenses:
+ * http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
+ * http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
+**/
+$.jgrid = {
+	defaults : {
+		recordtext: "Pokaż {0} - {1} z {2}",
+	  emptyrecords: "Brak rekordów do pokazania",
+		loadtext: "\u0142adowanie...",
+		pgtext : "Strona {0} z {1}"
+	},
+	search : {
+	  caption: "Wyszukiwanie...",
+	  Find: "Szukaj",
+	  Reset: "Czyść",
+	  odata : ['dok\u0142adnie', 'różne od', 'mniejsze od', 'mniejsze lub równe','większe od','większe lub równe', 'zaczyna się od','nie zaczyna się od','zawiera','nie zawiera','kończy się na','nie kończy się na','zawiera','nie zawiera'],
+	  groupOps: [	{ op: "ORAZ", text: "wszystkie" },	{ op: "LUB", text: "każdy" }	],
+		matchText: " pasuje",
+		rulesText: " regu\u0142y"
+	},
+	edit : {
+	  addCaption: "Dodaj rekord",
+	  editCaption: "Edytuj rekord",
+	  bSubmit: "Zapisz",
+	  bCancel: "Anuluj",
+		bClose: "Zamknij",
+		saveData: "Dane zosta\u0142y zmienione! Zapisać zmiany?",
+		bYes : "Tak",
+		bNo : "Nie",
+		bExit : "Anuluj",
+	  msg: {
+	    required:"Pole jest wymagane",
+	    number:"Proszę wpisać poprawną liczbę",
+	    minValue:"wartość musi być większa lub równa",
+	    maxValue:"wartość musi być mniejsza od",
+	    email: "nie jest adresem e-mail",
+	    integer: "Proszę wpisać poprawną liczbę",
+			date: "Proszę podaj poprawną datę",
+			url: "jest niew\u0142aściwym adresem URL. Pamiętaj o prefiksie ('http://' lub 'https://')",
+			nodefined : " is not defined!",
+			novalue : " return value is required!",
+			customarray : "Custom function should return array!",
+			customfcheck : "Custom function should be present in case of custom checking!"
+		}
+	},
+	view : {
+	  caption: "Pokaż rekord",
+	  bClose: "Zamknij"
+	},
+	del : {
+	  caption: "Usuwanie",
+	  msg: "Czy usunąć wybrany rekord(y)?",
+	  bSubmit: "Usuń",
+	  bCancel: "Anuluj"
+	},
+	nav : {
+		edittext: " ",
+	  edittitle: "Edytuj wybrany wiersz",
+		addtext:" ",
+	  addtitle: "Dodaj nowy wiersz",
+	  deltext: " ",
+	  deltitle: "Usuń wybrany wiersz",
+	  searchtext: " ",
+	  searchtitle: "Wyszukaj rekord",
+	  refreshtext: "",
+	  refreshtitle: "Prze\u0142aduj",
+	  alertcap: "Uwaga",
+	  alerttext: "Proszę wybrać wiersz",
+		viewtext: "",
+		viewtitle: "View selected row"
+	},
+	col : {
+	  caption: "Pokaż/Ukryj kolumny",
+	  bSubmit: "Zatwierdź",
+	  bCancel: "Anuluj"	
+	},
+	errors : {
+		errcap : "B\u0142ąd",
+		nourl : "Brak adresu url",
+		norecords: "Brak danych",
+	  model : "D\u0142ugość colNames <> colModel!"
+	},
+	formatter : {
+		integer : {thousandsSeparator: " ", defaultValue: '0'},
+		number : {decimalSeparator:".", thousandsSeparator: " ", decimalPlaces: 2, defaultValue: '0.00'},
+		currency : {decimalSeparator:".", thousandsSeparator: " ", decimalPlaces: 2, prefix: "", suffix:"", defaultValue: '0.00'},
+		date : {
+			dayNames:  [
+				"Nie", "Pon", "Wt", "Śr", "Cz", "Pi", "So",
+				"Niedziela", "Poniedzia\u0142ek", "Wtorek", "Środa", "Czwartek", "Piątek", "Sobota"
+			],
+			monthNames: [
+				"Sty", "Lu", "Mar", "Kwie", "Maj", "Cze", "Lip", "Sie", "Wrz", "Paź", "Lis", "Gru",
+				"Styczeń", "Luty", "Marzec", "Kwiecień", "Maj", "Czerwiec", "Lipiec", "Sierpień", "Wrzesień", "Październik", "Listopad", "Grudzień"
+				],
+			AmPm : ["am","pm","AM","PM"],
+			S: function (j) {return j < 11 || j > 13 ? ['', '', '', ''][Math.min((j - 1) % 10, 3)] : ''},
+			srcformat: 'Y-m-d',
+			newformat: 'd/m/Y',
+			masks : {
+			  ISO8601Long:"Y-m-d H:i:s",
+			  ISO8601Short:"Y-m-d",
+			  ShortDate: "n/j/Y",
+			  LongDate: "l, F d, Y",
+			  FullDateTime: "l, F d, Y g:i:s A",
+			  MonthDay: "F d",
+			  ShortTime: "g:i A",
+			  LongTime: "g:i:s A",
+			  SortableDateTime: "Y-m-d\\TH:i:s",
+			  UniversalSortableDateTime: "Y-m-d H:i:sO",
+			  YearMonth: "F, Y"
+			},
+			reformatAfterEdit : false
+		},	
+		baseLinkUrl: '',
+		showAction: '',
+	  target: '',
+	  checkbox : {disabled:true},
+		idName : 'id'
+	}
+};
+})(jQuery);

Modified: incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/js/i18n/grid.locale-pt-br.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/js/i18n/grid.locale-pt-br.js?rev=1356336&r1=1356335&r2=1356336&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/js/i18n/grid.locale-pt-br.js (original)
+++ incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/js/i18n/grid.locale-pt-br.js Mon Jul 2 16:45:55 2012
@@ -1,127 +1,148 @@
-;(function($){
-/**
- * jqGrid Brazilian-Portuguese Translation
- * Sergio Righi sergio.righi@gmail.com
- * http://curve.com.br
- * Dual licensed under the MIT and GPL licenses:
- * http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
- * http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
-**/
-$.jgrid = {
-	defaults : {
-		recordtext: "Ver {0} - {1} of {2}",
-	  emptyrecords: "Nenhum registro para visualizar",
-		loadtext: "Carregando...",
-		pgtext : "Página {0} de {1}"
-	},
-	search : {
-	  caption: "Procurar...",
-	  Find: "Procurar",
-	  Reset: "Resetar",
-	  odata : ['equal', 'not equal', 'less', 'less or equal','greater','greater or equal', 'begins with','does not begin with','is in','is not in','ends with','does not end with','contains','does not contain'],
-	  groupOps: [	{ op: "AND", text: "all" },	{ op: "OR", text: "any" }	],
-		matchText: " iguala",
-		rulesText: " regras"
-	},
-	edit : {
-	  addCaption: "Incluir",
-	  editCaption: "Alterar",
-	  bSubmit: "Enviar",
-	  bCancel: "Cancelar",
-		bClose: "Fechar",
-		saveData: "Os dados foram alterados! Salvar alterações?",
-		bYes : "Sim",
-		bNo : "Não",
-		bExit : "Cancelar",
-	  msg: {
-	    required:"Campo obrigatório",
-	    number:"Por favor, informe um número válido",
-	    minValue:"valor deve ser igual ou maior que ",
-	    maxValue:"valor deve ser menor ou igual a",
-	    email: "este e-mail não é válido",
-	    integer: "Por favor, informe um valor inteiro",
-			date: "Por favor, informe uma data válida",
-			url: "não é uma URL válida. Prefixo obrigatório ('http://' or 'https://')",
-			nodefined : " não está definido!",
-			novalue : " um valor de retorno é obrigatório!",
-			customarray : "Função customizada deve retornar um array!",
-			customfcheck : "Função customizada deve estar presente em caso de validação customizada!"
-		}
-	},
-	view : {
-	  caption: "Ver Registro",
-	  bClose: "Fechar"
-	},
-	del : {
-  caption: "Apagar",
-	  msg: "Apagar registros selecionado(s)?",
-	  bSubmit: "Apagar",
-	  bCancel: "Cancelar"
-	},
-	nav : {
-		edittext: " ",
-	  edittitle: "Alterar registro selecionado",
-		addtext:" ",
-	  addtitle: "Incluir novo registro",
-	  deltext: " ",
-	  deltitle: "Apagar registro selecionado",
-	  searchtext: " ",
-	  searchtitle: "Procurar registros",
-	  refreshtext: "",
-	  refreshtitle: "Recarrgando Tabela",
-	  alertcap: "Aviso",
-	  alerttext: "Por favor, selecione um registro",
-		viewtext: "",
-		viewtitle: "Ver linha selecionada"
-	},
-	col : {
-	  caption: "Mostrar/Esconder Colunas",
-	  bSubmit: "Enviar",
-	  bCancel: "Cancelar"
-	},
-	errors : {
-		errcap : "Erro",
-		nourl : "Nenhuma URL defenida",
-		norecords: "Sem registros para exibir",
-	  model : "Comprimento de colNames <> colModel!"
-	},
-	formatter : {
-		integer : {thousandsSeparator: " ", defaultValue: '0'},
-		number : {decimalSeparator:",", thousandsSeparator: " ", decimalPlaces: 2, defaultValue: '0,00'},
-		currency : {decimalSeparator:",", thousandsSeparator: ".", decimalPlaces: 2, prefix: "R$ ", suffix:"", defaultValue: '0,00'},
-		date : {
-			dayNames:  [
-				"Dom", "Seg", "Ter", "Qua", "Qui", "Sex", "Sáb",
-				"Domingo", "Segunda", "Terça", "Quarta", "Quinta", "Sexta", "Sábado"
-			],
-			monthNames: [
-				"Jan", "Fev", "Mar", "Abr", "Mai", "Jun", "Jul", "Ago", "Set", "Out", "Nov", "Dez",
-				"Janeiro", "Fevereiro", "Março", "Abril", "Maio", "Junho", "Julho", "Agosto", "Setembro", "Outubro", "Novembro", "Dezembro"
-			],
-			AmPm : ["am","pm","AM","PM"],
-			S: function (j) {return j < 11 || j > 13 ? ['º', 'º', 'º', 'º'][Math.min((j - 1) % 10, 3)] : 'º'},
-			srcformat: 'Y-m-d',
-			newformat: 'd/m/Y',
-			masks : {
-	      ISO8601Long:"Y-m-d H:i:s",
-	      ISO8601Short:"Y-m-d",
-	      ShortDate: "n/j/Y",
-	      LongDate: "l, F d, Y",
-	      FullDateTime: "l, F d, Y g:i:s A",
-	      MonthDay: "F d",
-	      ShortTime: "g:i A",
-	      LongTime: "g:i:s A",
-	      SortableDateTime: "Y-m-d\\TH:i:s",
-	      UniversalSortableDateTime: "Y-m-d H:i:sO",
-	      YearMonth: "F, Y"
-	    },
-	    reformatAfterEdit : false
-		},
-		baseLinkUrl: '',
-		showAction: '',
-	  target: '',
-	  checkbox : {disabled:true},
-		idName : 'id'
-	}
-};
-})(jQuery);
+/*
+ *
+ * Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+ * or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+ * distributed with this work for additional information
+ * regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+ * to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+ * "License"); you may not use this file except in compliance
+ * with the License. You may obtain a copy of the License at
+ *
+ *  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ *
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+ * software distributed under the License is distributed on an
+ * "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+ * KIND, either express or implied. See the License for the
+ * specific language governing permissions and limitations
+ * under the License.
+ *
+*/
+
+;(function($){
+/**
+ * jqGrid Brazilian-Portuguese Translation
+ * Sergio Righi sergio.righi@gmail.com
+ * http://curve.com.br
+ * Dual licensed under the MIT and GPL licenses:
+ * http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
+ * http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
+**/
+$.jgrid = {
+	defaults : {
+		recordtext: "Ver {0} - {1} of {2}",
+	  emptyrecords: "Nenhum registro para visualizar",
+		loadtext: "Carregando...",
+		pgtext : "Página {0} de {1}"
+	},
+	search : {
+	  caption: "Procurar...",
+	  Find: "Procurar",
+	  Reset: "Resetar",
+	  odata : ['equal', 'not equal', 'less', 'less or equal','greater','greater or equal', 'begins with','does not begin with','is in','is not in','ends with','does not end with','contains','does not contain'],
+	  groupOps: [	{ op: "AND", text: "all" },	{ op: "OR", text: "any" }	],
+		matchText: " iguala",
+		rulesText: " regras"
+	},
+	edit : {
+	  addCaption: "Incluir",
+	  editCaption: "Alterar",
+	  bSubmit: "Enviar",
+	  bCancel: "Cancelar",
+		bClose: "Fechar",
+		saveData: "Os dados foram alterados! Salvar alterações?",
+		bYes : "Sim",
+		bNo : "Não",
+		bExit : "Cancelar",
+	  msg: {
+	    required:"Campo obrigatório",
+	    number:"Por favor, informe um número válido",
+	    minValue:"valor deve ser igual ou maior que ",
+	    maxValue:"valor deve ser menor ou igual a",
+	    email: "este e-mail não é válido",
+	    integer: "Por favor, informe um valor inteiro",
+			date: "Por favor, informe uma data válida",
+			url: "não é uma URL válida. Prefixo obrigatório ('http://' or 'https://')",
+			nodefined : " não está definido!",
+			novalue : " um valor de retorno é obrigatório!",
+			customarray : "Função customizada deve retornar um array!",
+			customfcheck : "Função customizada deve estar presente em caso de validação customizada!"
+		}
+	},
+	view : {
+	  caption: "Ver Registro",
+	  bClose: "Fechar"
+	},
+	del : {
+  caption: "Apagar",
+	  msg: "Apagar registros selecionado(s)?",
+	  bSubmit: "Apagar",
+	  bCancel: "Cancelar"
+	},
+	nav : {
+		edittext: " ",
+	  edittitle: "Alterar registro selecionado",
+		addtext:" ",
+	  addtitle: "Incluir novo registro",
+	  deltext: " ",
+	  deltitle: "Apagar registro selecionado",
+	  searchtext: " ",
+	  searchtitle: "Procurar registros",
+	  refreshtext: "",
+	  refreshtitle: "Recarrgando Tabela",
+	  alertcap: "Aviso",
+	  alerttext: "Por favor, selecione um registro",
+		viewtext: "",
+		viewtitle: "Ver linha selecionada"
+	},
+	col : {
+	  caption: "Mostrar/Esconder Colunas",
+	  bSubmit: "Enviar",
+	  bCancel: "Cancelar"
+	},
+	errors : {
+		errcap : "Erro",
+		nourl : "Nenhuma URL defenida",
+		norecords: "Sem registros para exibir",
+	  model : "Comprimento de colNames <> colModel!"
+	},
+	formatter : {
+		integer : {thousandsSeparator: " ", defaultValue: '0'},
+		number : {decimalSeparator:",", thousandsSeparator: " ", decimalPlaces: 2, defaultValue: '0,00'},
+		currency : {decimalSeparator:",", thousandsSeparator: ".", decimalPlaces: 2, prefix: "R$ ", suffix:"", defaultValue: '0,00'},
+		date : {
+			dayNames:  [
+				"Dom", "Seg", "Ter", "Qua", "Qui", "Sex", "Sáb",
+				"Domingo", "Segunda", "Terça", "Quarta", "Quinta", "Sexta", "Sábado"
+			],
+			monthNames: [
+				"Jan", "Fev", "Mar", "Abr", "Mai", "Jun", "Jul", "Ago", "Set", "Out", "Nov", "Dez",
+				"Janeiro", "Fevereiro", "Março", "Abril", "Maio", "Junho", "Julho", "Agosto", "Setembro", "Outubro", "Novembro", "Dezembro"
+			],
+			AmPm : ["am","pm","AM","PM"],
+			S: function (j) {return j < 11 || j > 13 ? ['º', 'º', 'º', 'º'][Math.min((j - 1) % 10, 3)] : 'º'},
+			srcformat: 'Y-m-d',
+			newformat: 'd/m/Y',
+			masks : {
+	      ISO8601Long:"Y-m-d H:i:s",
+	      ISO8601Short:"Y-m-d",
+	      ShortDate: "n/j/Y",
+	      LongDate: "l, F d, Y",
+	      FullDateTime: "l, F d, Y g:i:s A",
+	      MonthDay: "F d",
+	      ShortTime: "g:i A",
+	      LongTime: "g:i:s A",
+	      SortableDateTime: "Y-m-d\\TH:i:s",
+	      UniversalSortableDateTime: "Y-m-d H:i:sO",
+	      YearMonth: "F, Y"
+	    },
+	    reformatAfterEdit : false
+		},
+		baseLinkUrl: '',
+		showAction: '',
+	  target: '',
+	  checkbox : {disabled:true},
+		idName : 'id'
+	}
+};
+})(jQuery);

Modified: incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/js/i18n/grid.locale-pt.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/js/i18n/grid.locale-pt.js?rev=1356336&r1=1356335&r2=1356336&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/js/i18n/grid.locale-pt.js (original)
+++ incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/js/i18n/grid.locale-pt.js Mon Jul 2 16:45:55 2012
@@ -1,125 +1,146 @@
-;(function($){
-/**
- * jqGrid Portuguese Translation
-* Tradução da jqGrid em Portugues por Frederico Carvalho, http://www.eyeviewdesign.pt
- * Dual licensed under the MIT and GPL licenses:
- * http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
- * http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
-**/
-$.jgrid = {
-	defaults : {
-		recordtext: "View {0} - {1} of {2}",
-	  emptyrecords: "No records to view",
-		loadtext: "A carregar...",
-		pgtext : "Page {0} of {1}"
-	},
-	search : {
-	  caption: "Busca...",
-	  Find: "Procurar",
-	  Reset: "Limpar",
-	  odata : ['equal', 'not equal', 'less', 'less or equal','greater','greater or equal', 'begins with','does not begin with','is in','is not in','ends with','does not end with','contains','does not contain'],
-	  groupOps: [	{ op: "AND", text: "all" },	{ op: "OR", text: "any" }	],
-		matchText: " match",
-		rulesText: " rules"
-	},
-	edit : {
-	  addCaption: "Adicionar Registo",
-	  editCaption: "Modificar Registo",
-	  bSubmit: "Submeter",
-	  bCancel: "Cancelar",
-		bClose: "Fechar",
-		saveData: "Data has been changed! Save changes?",
-		bYes : "Yes",
-		bNo : "No",
-		bExit : "Cancel",
-	  msg: {
-	    required:"Campo obrigatório",
-	    number:"Por favor, introduza um numero",
-	    minValue:"O valor deve ser maior ou igual que",
-	    maxValue:"O valor deve ser menor ou igual a",
-	    email: "Não é um endereço de email válido",
-	    integer: "Por favor, introduza um numero inteiro",
-			url: "is not a valid URL. Prefix required ('http://' or 'https://')",
-			nodefined : " is not defined!",
-			novalue : " return value is required!",
-			customarray : "Custom function should return array!",
-			customfcheck : "Custom function should be present in case of custom checking!"
-		}
-	},
-	view : {
-	  caption: "View Record",
-	  bClose: "Close"
-	},
-	del : {
-	  caption: "Eliminar",
-	  msg: "Deseja eliminar o(s) registo(s) seleccionado(s)?",
-	  bSubmit: "Eliminar",
-	  bCancel: "Cancelar"
-	},
-	nav : {
-		edittext: " ",
-	  edittitle: "Modificar registo seleccionado",
-		addtext:" ",
-	  addtitle: "Adicionar novo registo",
-	  deltext: " ",
-	  deltitle: "Eliminar registo seleccionado",
-	  searchtext: " ",
-	  searchtitle: "Procurar",
-	  refreshtext: "",
-	  refreshtitle: "Actualizar",
-	  alertcap: "Aviso",
-	  alerttext: "Por favor, seleccione um registo",
-		viewtext: "",
-		viewtitle: "View selected row"
-	},
-	col : {
-	  caption: "Mostrar/Ocultar Colunas",
-	  bSubmit: "Enviar",
-	  bCancel: "Cancelar"	
-	},
-	errors : {
-		errcap : "Erro",
-		nourl : "Não especificou um url",
-		norecords: "Não existem dados para processar",
-	  model : "Tamanho do colNames <> colModel!"
-	},
-	formatter : {
-		integer : {thousandsSeparator: " ", defaultValue: '0'},
-		number : {decimalSeparator:".", thousandsSeparator: " ", decimalPlaces: 2, defaultValue: '0.00'},
-		currency : {decimalSeparator:".", thousandsSeparator: " ", decimalPlaces: 2, prefix: "", suffix:"", defaultValue: '0.00'},
-		date : {
-			dayNames:  [
-				"Dom", "Seg", "Ter", "Qua", "Qui", "Sex", "Sab",
-				"Domingo", "Segunda-Feira", "Terça-Feira", "Quarta-Feira", "Quinta-Feira", "Sexta-Feira", "Sábado"
-			],
-			monthNames: [
-				"Jan", "Fev", "Mar", "Abr", "Mai", "Jun", "Jul", "Ago", "Set", "Out", "Nov", "Dez",
-				"Janeiro", "Fevereiro", "Março", "Abril", "Maio", "Junho", "Julho", "Agosto", "Setembro", "Outubro", "Novembro", "Dezembro"
-			],
-			AmPm : ["am","pm","AM","PM"],
-			S: function (j) {return j < 11 || j > 13 ? ['º', 'º', 'º', 'º'][Math.min((j - 1) % 10, 3)] : 'º'},
-			srcformat: 'Y-m-d',
-			newformat: 'd/m/Y',
-			masks : {
-	      ISO8601Long:"Y-m-d H:i:s",
-	      ISO8601Short:"Y-m-d",
-	      ShortDate: "n/j/Y",
-	      LongDate: "l, F d, Y",
-	      FullDateTime: "l, F d, Y g:i:s A",
-	      MonthDay: "F d",
-	      ShortTime: "g:i A",
-	      LongTime: "g:i:s A",
-	      SortableDateTime: "Y-m-d\\TH:i:s",
-	      UniversalSortableDateTime: "Y-m-d H:i:sO",
-	      YearMonth: "F, Y"
-	    },
-	    reformatAfterEdit : false
-		},
-		baseLinkUrl: '',
-		showAction: '',
-	  target: '',
-	  checkbox : {disabled:true},
-		idName : 'id'
-	}
-};
-})(jQuery);
+/*
+ *
+ * Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+ * or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+ * distributed with this work for additional information
+ * regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+ * to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+ * "License"); you may not use this file except in compliance
+ * with the License. You may obtain a copy of the License at
+ *
+ *  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ *
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+ * software distributed under the License is distributed on an
+ * "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+ * KIND, either express or implied. See the License for the
+ * specific language governing permissions and limitations
+ * under the License.
+ *
+*/
+
+;(function($){
+/**
+ * jqGrid Portuguese Translation
+* Tradu��o da jqGrid em Portugues por Frederico Carvalho, http://www.eyeviewdesign.pt
+ * Dual licensed under the MIT and GPL licenses:
+ * http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
+ * http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
+**/
+$.jgrid = {
+	defaults : {
+		recordtext: "View {0} - {1} of {2}",
+	  emptyrecords: "No records to view",
+		loadtext: "A carregar...",
+		pgtext : "Page {0} of {1}"
+	},
+	search : {
+	  caption: "Busca...",
+	  Find: "Procurar",
+	  Reset: "Limpar",
+	  odata : ['equal', 'not equal', 'less', 'less or equal','greater','greater or equal', 'begins with','does not begin with','is in','is not in','ends with','does not end with','contains','does not contain'],
+	  groupOps: [	{ op: "AND", text: "all" },	{ op: "OR", text: "any" }	],
+		matchText: " match",
+		rulesText: " rules"
+	},
+	edit : {
+	  addCaption: "Adicionar Registo",
+	  editCaption: "Modificar Registo",
+	  bSubmit: "Submeter",
+	  bCancel: "Cancelar",
+		bClose: "Fechar",
+		saveData: "Data has been changed! Save changes?",
+		bYes : "Yes",
+		bNo : "No",
+		bExit : "Cancel",
+	  msg: {
+	    required:"Campo obrigat�rio",
+	    number:"Por favor, introduza um numero",
+	    minValue:"O valor deve ser maior ou igual que",
+	    maxValue:"O valor deve ser menor ou igual a",
+	    email: "N�o � um endere�o de email v�lido",
+	    integer: "Por favor, introduza um numero inteiro",
+			url: "is not a valid URL. Prefix required ('http://' or 'https://')",
+			nodefined : " is not defined!",
+			novalue : " return value is required!",
+			customarray : "Custom function should return array!",
+			customfcheck : "Custom function should be present in case of custom checking!"
+		}
+	},
+	view : {
+	  caption: "View Record",
+	  bClose: "Close"
+	},
+	del : {
+	  caption: "Eliminar",
+	  msg: "Deseja eliminar o(s) registo(s) seleccionado(s)?",
+	  bSubmit: "Eliminar",
+	  bCancel: "Cancelar"
+	},
+	nav : {
+		edittext: " ",
+	  edittitle: "Modificar registo seleccionado",
+		addtext:" ",
+	  addtitle: "Adicionar novo registo",
+	  deltext: " ",
+	  deltitle: "Eliminar registo seleccionado",
+	  searchtext: " ",
+	  searchtitle: "Procurar",
+	  refreshtext: "",
+	  refreshtitle: "Actualizar",
+	  alertcap: "Aviso",
+	  alerttext: "Por favor, seleccione um registo",
+		viewtext: "",
+		viewtitle: "View selected row"
+	},
+	col : {
+	  caption: "Mostrar/Ocultar Colunas",
+	  bSubmit: "Enviar",
+	  bCancel: "Cancelar"	
+	},
+	errors : {
+		errcap : "Erro",
+		nourl : "N�o especificou um url",
+		norecords: "N�o existem dados para processar",
+	  model : "Tamanho do colNames <> colModel!"
+	},
+	formatter : {
+		integer : {thousandsSeparator: " ", defaultValue: '0'},
+		number : {decimalSeparator:".", thousandsSeparator: " ", decimalPlaces: 2, defaultValue: '0.00'},
+		currency : {decimalSeparator:".", thousandsSeparator: " ", decimalPlaces: 2, prefix: "", suffix:"", defaultValue: '0.00'},
+		date : {
+			dayNames:  [
+				"Dom", "Seg", "Ter", "Qua", "Qui", "Sex", "Sab",
+				"Domingo", "Segunda-Feira", "Ter�a-Feira", "Quarta-Feira", "Quinta-Feira", "Sexta-Feira", "S�bado"
+			],
+			monthNames: [
+				"Jan", "Fev", "Mar", "Abr", "Mai", "Jun", "Jul", "Ago", "Set", "Out", "Nov", "Dez",
+				"Janeiro", "Fevereiro", "Mar�o", "Abril", "Maio", "Junho", "Julho", "Agosto", "Setembro", "Outubro", "Novembro", "Dezembro"
+			],
+			AmPm : ["am","pm","AM","PM"],
+			S: function (j) {return j < 11 || j > 13 ? ['�', '�', '�', '�'][Math.min((j - 1) % 10, 3)] : '�'},
+			srcformat: 'Y-m-d',
+			newformat: 'd/m/Y',
+			masks : {
+	      ISO8601Long:"Y-m-d H:i:s",
+	      ISO8601Short:"Y-m-d",
+	      ShortDate: "n/j/Y",
+	      LongDate: "l, F d, Y",
+	      FullDateTime: "l, F d, Y g:i:s A",
+	      MonthDay: "F d",
+	      ShortTime: "g:i A",
+	      LongTime: "g:i:s A",
+	      SortableDateTime: "Y-m-d\\TH:i:s",
+	      UniversalSortableDateTime: "Y-m-d H:i:sO",
+	      YearMonth: "F, Y"
+	    },
+	    reformatAfterEdit : false
+		},
+		baseLinkUrl: '',
+		showAction: '',
+	  target: '',
+	  checkbox : {disabled:true},
+		idName : 'id'
+	}
+};
+})(jQuery);

Modified: incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/js/i18n/grid.locale-ro.js
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/js/i18n/grid.locale-ro.js?rev=1356336&r1=1356335&r2=1356336&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/js/i18n/grid.locale-ro.js (original)
+++ incubator/ambari/trunk/mon_dashboard/src/ui/libs/jqgrid/js/i18n/grid.locale-ro.js Mon Jul 2 16:45:55 2012
@@ -1,139 +1,160 @@
-;(function($){
-/**
- * jqGrid Romanian Translation
- * Alexandru Emil Lupu contact@alecslupu.ro
- * http://www.alecslupu.ro/ 
- * Dual licensed under the MIT and GPL licenses:
- * http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
- * http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
-**/
-$.jgrid = {
-	defaults : {
-		recordtext: "Vizualizare {0} - {1} din {2}",
-		emptyrecords: "Nu există înregistrări de vizualizat",
-		loadtext: "Încărcare...",
-		pgtext : "Pagina {0} din {1}"
-	},
-	search : {
-		caption: "Caută...",
-		Find: "Caută",
-		Reset: "Resetare",
-		odata : ['egal', 'diferit', 'mai mic', 'mai mic sau egal','mai mare','mai mare sau egal', 'începe cu','nu începe cu','se găsește în','nu se găsește în','se termină cu','nu se termină cu','conține',''],
-		groupOps: [	{ op: "AND", text: "toate" },	{ op: "OR", text: "oricare" }	],
-		matchText: " găsite",
-		rulesText: " reguli"
-	},
-	edit : {
-		addCaption: "Adăugare înregistrare",
-		editCaption: "Modificare înregistrare",
-		bSubmit: "Salvează",
-		bCancel: "Anulare",
-		bClose: "Închide",
-		saveData: "Informațiile au fost modificate! Salvați modificările?",
-		bYes : "Da",
-		bNo : "Nu",
-		bExit : "Anulare",
-		msg: {
-			required:"Câmpul este obligatoriu",
-			number:"Vă rugăm introduceți un număr valid",
-			minValue:"valoarea trebuie sa fie mai mare sau egală cu",
-			maxValue:"valoarea trebuie sa fie mai mică sau egală cu",
-			email: "nu este o adresă de e-mail validă",
-			integer: "Vă rugăm introduceți un număr valid",
-			date: "Vă rugăm să introduceți o dată validă",
-			url: "Nu este un URL valid. Prefixul este necesar('http://' or 'https://')",
-			nodefined : " is not defined!",
-			novalue : " return value is required!",
-			customarray : "Custom function should return array!",
-			customfcheck : "Custom function should be present in case of custom checking!"
-		}
-	},
-	view : {
-		caption: "Vizualizare înregistrare",
-		bClose: "Închidere"
-	},
-	del : {
-		caption: "Ștegere",
-		msg: "Ștergeți înregistrarea (înregistrările) selectate?",
-		bSubmit: "Șterge",
-		bCancel: "Anulare"
-	},
-	nav : {
-		edittext: "",
-		edittitle: "Modifică rândul selectat",
-		addtext:"",
-		addtitle: "Adaugă rând nou",
-		deltext: "",
-		deltitle: "Șterge rândul selectat",
-		searchtext: "",
-		searchtitle: "Căutare înregistrări",
-		refreshtext: "",
-		refreshtitle: "Reîncarcare Grid",
-		alertcap: "Avertisment",
-		alerttext: "Vă rugăm să selectați un rând",
-		viewtext: "",
-		viewtitle: "Vizualizează rândul selectat"
-	},
-	col : {
-		caption: "Arată/Ascunde coloanele",
-		bSubmit: "Salvează",
-		bCancel: "Anulare"
-	},
-	errors : {
-		errcap : "Eroare",
-		nourl : "Niciun url nu este setat",
-		norecords: "Nu sunt înregistrări de procesat",
-		model : "Lungimea colNames <> colModel!"
-	},
-	formatter : {
-		integer : {thousandsSeparator: " ", defaultValue: '0'},
-		number : {decimalSeparator:",", thousandsSeparator: " ", decimalPlaces: 2, defaultValue: '0,00'},
-		currency : {decimalSeparator:",", thousandsSeparator: " ", decimalPlaces: 2, prefix: "", suffix:"", defaultValue: '0,00'},
-		date : {
-			dayNames:  [
-				"Dum", "Lun", "Mar", "Mie", "Joi", "Vin", "Sâm",
-				"Duminică", "Luni", "Marți", "Miercuri", "Joi", "Vineri", "Sâmbătă"
-			],
-			monthNames: [
-				"Ian", "Feb", "Mar", "Apr", "Mai", "Iun", "Iul", "Aug", "Sep", "Oct", "Noi", "Dec",
-				"Ianuarie", "Februarie", "Martie", "Aprilie", "Mai", "Iunie", "Iulie", "August", "Septembrie", "Octombrie", "Noiembrie", "Decembrie"
-			],
-			AmPm : ["am","pm","AM","PM"],
-			/*
-			 Here is a problem in romanian: 
-					M	/	F
-			 1st = primul / prima
-			 2nd = Al doilea / A doua
-			 3rd = Al treilea / A treia 
-			 4th = Al patrulea/ A patra
-			 5th = Al cincilea / A cincea 
-			 6th = Al șaselea / A șasea
-			 7th = Al șaptelea / A șaptea
-			 .... 
-			 */
-			S: function (j) {return j < 11 || j > 13 ? ['st', 'nd', 'rd', 'th'][Math.min((j - 1) % 10, 3)] : 'th'},
-			srcformat: 'Y-m-d',
-			newformat: 'd/m/Y',
-			masks : {
-				ISO8601Long:"Y-m-d H:i:s",
-				ISO8601Short:"Y-m-d",
-				ShortDate: "n/j/Y",
-				LongDate: "l, F d, Y",
-				FullDateTime: "l, F d, Y g:i:s A",
-				MonthDay: "F d",
-				ShortTime: "g:i A",
-				LongTime: "g:i:s A",
-				SortableDateTime: "Y-m-d\\TH:i:s",
-				UniversalSortableDateTime: "Y-m-d H:i:sO",
-				YearMonth: "F, Y"
-			},
-			reformatAfterEdit : false
-		},
-		baseLinkUrl: '',
-		showAction: '',
-		target: '',
-		checkbox : {disabled:true},
-		idName : 'id'
-	}
-};
-})(jQuery);
+/*
+ *
+ * Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+ * or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+ * distributed with this work for additional information
+ * regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+ * to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+ * "License"); you may not use this file except in compliance
+ * with the License. You may obtain a copy of the License at
+ *
+ *  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ *
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+ * software distributed under the License is distributed on an
+ * "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+ * KIND, either express or implied. See the License for the
+ * specific language governing permissions and limitations
+ * under the License.
+ *
+*/
+
+;(function($){
+/**
+ * jqGrid Romanian Translation
+ * Alexandru Emil Lupu contact@alecslupu.ro
+ * http://www.alecslupu.ro/ 
+ * Dual licensed under the MIT and GPL licenses:
+ * http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
+ * http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
+**/
+$.jgrid = {
+	defaults : {
+		recordtext: "Vizualizare {0} - {1} din {2}",
+		emptyrecords: "Nu există înregistrări de vizualizat",
+		loadtext: "Încărcare...",
+		pgtext : "Pagina {0} din {1}"
+	},
+	search : {
+		caption: "Caută...",
+		Find: "Caută",
+		Reset: "Resetare",
+		odata : ['egal', 'diferit', 'mai mic', 'mai mic sau egal','mai mare','mai mare sau egal', 'începe cu','nu începe cu','se găsește în','nu se găsește în','se termină cu','nu se termină cu','conține',''],
+		groupOps: [	{ op: "AND", text: "toate" },	{ op: "OR", text: "oricare" }	],
+		matchText: " găsite",
+		rulesText: " reguli"
+	},
+	edit : {
+		addCaption: "Adăugare înregistrare",
+		editCaption: "Modificare înregistrare",
+		bSubmit: "Salvează",
+		bCancel: "Anulare",
+		bClose: "Închide",
+		saveData: "Informațiile au fost modificate! Salvați modificările?",
+		bYes : "Da",
+		bNo : "Nu",
+		bExit : "Anulare",
+		msg: {
+			required:"Câmpul este obligatoriu",
+			number:"Vă rugăm introduceți un număr valid",
+			minValue:"valoarea trebuie sa fie mai mare sau egală cu",
+			maxValue:"valoarea trebuie sa fie mai mică sau egală cu",
+			email: "nu este o adresă de e-mail validă",
+			integer: "Vă rugăm introduceți un număr valid",
+			date: "Vă rugăm să introduceți o dată validă",
+			url: "Nu este un URL valid. Prefixul este necesar('http://' or 'https://')",
+			nodefined : " is not defined!",
+			novalue : " return value is required!",
+			customarray : "Custom function should return array!",
+			customfcheck : "Custom function should be present in case of custom checking!"
+		}
+	},
+	view : {
+		caption: "Vizualizare înregistrare",
+		bClose: "Închidere"
+	},
+	del : {
+		caption: "Ștegere",
+		msg: "Ștergeți înregistrarea (înregistrările) selectate?",
+		bSubmit: "Șterge",
+		bCancel: "Anulare"
+	},
+	nav : {
+		edittext: "",
+		edittitle: "Modifică rândul selectat",
+		addtext:"",
+		addtitle: "Adaugă rând nou",
+		deltext: "",
+		deltitle: "Șterge rândul selectat",
+		searchtext: "",
+		searchtitle: "Căutare înregistrări",
+		refreshtext: "",
+		refreshtitle: "Reîncarcare Grid",
+		alertcap: "Avertisment",
+		alerttext: "Vă rugăm să selectați un rând",
+		viewtext: "",
+		viewtitle: "Vizualizează rândul selectat"
+	},
+	col : {
+		caption: "Arată/Ascunde coloanele",
+		bSubmit: "Salvează",
+		bCancel: "Anulare"
+	},
+	errors : {
+		errcap : "Eroare",
+		nourl : "Niciun url nu este setat",
+		norecords: "Nu sunt înregistrări de procesat",
+		model : "Lungimea colNames <> colModel!"
+	},
+	formatter : {
+		integer : {thousandsSeparator: " ", defaultValue: '0'},
+		number : {decimalSeparator:",", thousandsSeparator: " ", decimalPlaces: 2, defaultValue: '0,00'},
+		currency : {decimalSeparator:",", thousandsSeparator: " ", decimalPlaces: 2, prefix: "", suffix:"", defaultValue: '0,00'},
+		date : {
+			dayNames:  [
+				"Dum", "Lun", "Mar", "Mie", "Joi", "Vin", "Sâm",
+				"Duminică", "Luni", "Marți", "Miercuri", "Joi", "Vineri", "Sâmbătă"
+			],
+			monthNames: [
+				"Ian", "Feb", "Mar", "Apr", "Mai", "Iun", "Iul", "Aug", "Sep", "Oct", "Noi", "Dec",
+				"Ianuarie", "Februarie", "Martie", "Aprilie", "Mai", "Iunie", "Iulie", "August", "Septembrie", "Octombrie", "Noiembrie", "Decembrie"
+			],
+			AmPm : ["am","pm","AM","PM"],
+			/*
+			 Here is a problem in romanian: 
+					M	/	F
+			 1st = primul / prima
+			 2nd = Al doilea / A doua
+			 3rd = Al treilea / A treia 
+			 4th = Al patrulea/ A patra
+			 5th = Al cincilea / A cincea 
+			 6th = Al șaselea / A șasea
+			 7th = Al șaptelea / A șaptea
+			 .... 
+			 */
+			S: function (j) {return j < 11 || j > 13 ? ['st', 'nd', 'rd', 'th'][Math.min((j - 1) % 10, 3)] : 'th'},
+			srcformat: 'Y-m-d',
+			newformat: 'd/m/Y',
+			masks : {
+				ISO8601Long:"Y-m-d H:i:s",
+				ISO8601Short:"Y-m-d",
+				ShortDate: "n/j/Y",
+				LongDate: "l, F d, Y",
+				FullDateTime: "l, F d, Y g:i:s A",
+				MonthDay: "F d",
+				ShortTime: "g:i A",
+				LongTime: "g:i:s A",
+				SortableDateTime: "Y-m-d\\TH:i:s",
+				UniversalSortableDateTime: "Y-m-d H:i:sO",
+				YearMonth: "F, Y"
+			},
+			reformatAfterEdit : false
+		},
+		baseLinkUrl: '',
+		showAction: '',
+		target: '',
+		checkbox : {disabled:true},
+		idName : 'id'
+	}
+};
+})(jQuery);Mime
View raw message