ibatis-user-java mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Jeff Butler" <jeffgbut...@gmail.com>
Subject Re: abator Introspection for Stored Procedures, functions
Date Tue, 02 May 2006 12:51:14 GMT
Abator does not support stored procedures.

Jeff Butler


On 5/2/06, seyhan.basmaci@teb.com.tr <seyhan.basmaci@teb.com.tr> wrote:
>
>   That means code for to call stored procedures...
>
>
>  ------------------------------
>
> *From:* seyhan.basmaci@teb.com.tr [mailto:seyhan.basmaci@teb.com.tr]
> *Sent:* Monday, May 01, 2006 9:29 PM
> *To:* user-java@ibatis.apache.org
> *Subject:* abator Introspection for Stored Procedures, functions
>
>
>
> İs it possible to generate code from stored procedures ?
>
>
>
>
>
>
>
> Bu elektronik posta mesajı ve ekleri sadece gönderildiği kişi veya kuruma
> özeldir ve gizli bilgiler içerebilir. Eğer bu mesajı hataen aldıysanız
> lütfen bu durumu gönderen kişiye derhal bildiriniz ve mesajı sisteminizden
> siliniz. Eğer doğru kişiye ulaşmadığını düşünüyorsanız, bu mesajın
> gizlenmesi, yönlendirilmesi, kopyalanması veya herhangi bir şekilde
> kullanılması yasaktır. Internet iletişiminde güvenlik ve hatasız gönderim
> garanti edilemeyeceğinden, mesajın yerine ulaşmaması, geç ulaşması,
> içeriğinin bozulması ya da mesajın virus taşıması gibi problemler
> oluşabilir. Gönderen taraf bu tip sorunlardan sorumlu tutulmaz.
>
> This e-mail message and any attachments are confidential and intended
> solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed.
> If you have received this message in error, please notify the sender
> immediately and delete it from your system. If you are not the intended
> recipient you are hereby notified that any dissemination, forwarding,
> copying or use of any of the information is prohibited. Internet
> communications cannot be guaranteed to be secure or error-free as
> information could be intercepted, corrupted, lost, arrive late or contain
> viruses. The sender therefore does not accept liability for any errors or
> omissions in the context of this message which arise as a result of Internet
> transmission.
>
>
> Bu elektronik posta mesajı ve ekleri sadece gönderildiği kişi veya kuruma
> özeldir ve gizli bilgiler içerebilir. Eğer bu mesajı hataen aldıysanız
> lütfen bu durumu gönderen kişiye derhal bildiriniz ve mesajı sisteminizden
> siliniz. Eğer doğru kişiye ulaşmadığını düşünüyorsanız, bu mesajın
> gizlenmesi, yönlendirilmesi, kopyalanması veya herhangi bir şekilde
> kullanılması yasaktır. Internet iletişiminde güvenlik ve hatasız gönderim
> garanti edilemeyeceğinden, mesajın yerine ulaşmaması, geç ulaşması,
> içeriğinin bozulması ya da mesajın virus taşıması gibi problemler
> oluşabilir. Gönderen taraf bu tip sorunlardan sorumlu tutulmaz.
>
> This e-mail message and any attachments are confidential and intended
> solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed.
> If you have received this message in error, please notify the sender
> immediately and delete it from your system. If you are not the intended
> recipient you are hereby notified that any dissemination, forwarding,
> copying or use of any of the information is prohibited. Internet
> communications cannot be guaranteed to be secure or error-free as
> information could be intercepted, corrupted, lost, arrive late or contain
> viruses. The sender therefore does not accept liability for any errors or
> omissions in the context of this message which arise as a result of Internet
> transmission.
>
Mime
View raw message