ibatis-user-java mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From <seyhan.basm...@teb.com.tr>
Subject abator Introspection for Stored Procedures, functions
Date Mon, 01 May 2006 18:28:31 GMT
İs it possible to generate code from stored procedures ?
 
 
Bu elektronik posta mesajı ve ekleri sadece gönderildiği kişi veya kuruma özeldir ve
gizli bilgiler içerebilir. Eğer bu mesajı hataen aldıysanız lütfen bu durumu gönderen
kişiye derhal bildiriniz ve mesajı sisteminizden siliniz. Eğer doğru kişiye ulaşmadığını
düşünüyorsanız, bu mesajın gizlenmesi, yönlendirilmesi, kopyalanması veya herhangi
bir şekilde kullanılması yasaktır. Internet iletişiminde güvenlik ve hatasız gönderim
garanti edilemeyeceğinden, mesajın yerine ulaşmaması, geç ulaşması, içeriğinin bozulması
ya da mesajın virus taşıması gibi problemler oluşabilir. Gönderen taraf bu tip sorunlardan
sorumlu tutulmaz.

This e-mail message and any attachments are confidential and intended solely for the use of
the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this message in
error, please notify the sender immediately and delete it from your system. If you are not
the intended recipient you are hereby notified that any dissemination, forwarding, copying
or use of any of the information is prohibited. Internet communications cannot be guaranteed
to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, arrive late
or contain viruses. The sender therefore does not accept liability for any errors or omissions
in the context of this message which arise as a result of Internet transmission.

Mime
View raw message