httpd-docs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From mar...@apache.org
Subject cvs commit: httpd-docs-1.3/htdocs index.html.hu
Date Mon, 02 Feb 2004 14:24:46 GMT
martin   2004/02/02 06:24:46

 Added:    htdocs  index.html.hu
 Log:
 Add hungarian translation (in httpd-2.1 and apache-1.3)
 Submitted by:	Lacza Vilmos at siemens dot com
 
 Revision Changes  Path
 1.1         httpd-docs-1.3/htdocs/index.html.hu
 
 Index: index.html.hu
 ===================================================================
 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">
 <html>
  <head>
  <title>Ezen a web oldalon az Apache-webszerver van telepítve!</title>
  <!-- Translated Wed Jan 7 09:22:01 2004 - Lacza Vilmos at siemens dot com -->
  </head>
  <!-- Background white, links blue (unvisited), navy (visited), red
  (active) -->
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" link="#0000FF"
  vlink="#000080" alink="#FF0000">
  <h1 align="center">Tal&aacute;lt! Ezen a web oldalon az
  Apache-webszerver van telep&iacute;tve!</h1>
  <p>
   Ha &Ouml;n ezt az oldalt l&aacute;tja, az azt jelenti, hogy
   ennek a domain-nek a tulajdonosa &eacute;ppen egy &uacute;j
   Apache webszervert telep&iacute;tett sikeresen. Most
   m&eacute;g ezt a lapot a val&oacute;s web tartalommal ki kell
   eg&eacute;sz&iacute;teni &eacute;s a lapot
   &aacute;talak&iacute;tani (vagy a webszervert a val&oacute;s
   tartalmak el&eacute;r&eacute;s&eacute;hez &aacute;t kell
   konfigur&aacute;lni).
  </p>
  <hr />
  <blockquote>
   <p>
   Ha &Ouml;n ezt a lapot egy m&aacute;sik v&aacute;rt weblap
   helyett l&aacute;tn&aacute;, <strong>vegye fel a kapcsolatot
   ennek a lapnak a tulajdonos&aacute;val!</strong>
   (K&iacute;s&eacute;relje meg e-mail &uuml;zenet
   k&uuml;ld&eacute;s&eacute;t a
   <samp>&lt;webmaster@<em>domain-n&eacute;v</em>&gt;</samp>
   c&iacute;mre).<br />
   </p>
   <p>
    Annak ellen&eacute;re, hogy ennek a domain-nek a tulajdonosa
    az Apache webszerver szoftvert haszn&aacute;lja, ennek az
    oldalnak semminem&uuml; kapcsolata nincs az <em>Apache
    Software Foundation</em> szervezettel (amely ezt a szoftvert
    ingyenesen terjeszti). <strong>Ebb&otilde;l kifoly&oacute;lag
    nem &aacute;ll fenn semmilyen indok e-mail &uuml;zenet
    k&uuml;ld&eacute;s&eacute;re a szoftver fejleszt&otilde;inek
    c&iacute;mezve.</strong> Ha &Ouml;n m&eacute;gis ezt
    tenn&eacute;, az &Ouml;n e-mail <strong><big>&uuml;zenete
    t&ouml;r&ouml;lve lesz</big></strong>.
   </p>
  </blockquote>
  <hr />
  <p>
   Az Apache-webszerver szoftver angol nyelv&ucirc; <a
   href="manual/">online dokument&aacute;ci&oacute;ja</a>
   r&eacute;sze ennek a szoftvercsomagnak.
  </p>
  <p>
   Ezen weblap webmester&eacute;nek joga van az alul
   elhelyezked&otilde; "Powered by Apache"-log&oacute;t Apache
   szoftveren alapul&oacute; webszerveren haszn&aacute;lni.
   <br />
   K&ouml;sz&ouml;net, hogy &Ouml;n az Apache szoftvert
   v&aacute;lasztotta!
  </p>
  <div align="center">
   <img src="apache_pb.gif" alt="Powered by the Apache HTTP Server!">
  </div>
  </body>
 </html>
 
 
 

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: docs-unsubscribe@httpd.apache.org
For additional commands, e-mail: docs-help@httpd.apache.org


Mime
View raw message