httpd-docs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Marcel Kolaja <xkol...@aurora.fi.muni.cz>
Subject Re: [PATCH] translation of HTTP error messages into Czech
Date Sat, 19 Apr 2003 19:15:57 GMT
On Wed, Feb 19, 2003 at 04:55:36PM +0100, Martin Povolný wrote:

> Sorry for the delay.

me too :-(

Well, I have corrected the translation to conform your suggestions and
here is a patch against the httpd-docs-2.0_20030419164114.tar.gz CVS
snapshot:

--snip

diff -Naru httpd-docs-2.0/error/contact.html.var httpd-docs-2.0-czech/error/contact.html.var
--- httpd-docs-2.0/error/contact.html.var	2003-02-17 06:29:30.000000000 +0100
+++ httpd-docs-2.0-czech/error/contact.html.var	2003-04-19 20:20:51.000000000 +0200
@@ -65,3 +65,10 @@
 <a href="mailto:<!--#echo encoding="url" var="SERVER_ADMIN" -->">webmaster</a>
 in cazul in care credeti ca aceasta este o eroare a serverului.
 ----------ro--
+
+Content-language: cs
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
+Body:----------cs--
+Pokud si myslíte, že toto je chyba serveru, kontaktujte, prosím,
+<a href="mailto:<!--#echo encoding="url" var="SERVER_ADMIN" -->">webmastera</a>.
+----------cs--
diff -Naru httpd-docs-2.0/error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var
--- httpd-docs-2.0/error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var	2003-02-17 06:29:30.000000000 +0100
+++ httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var	2003-04-19 20:22:55.000000000 +0200
@@ -158,3 +158,20 @@
 
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------ro--
+ 
+Content-language: cs
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
+Body:----------cs--
+<!--#set var="TITLE" value="Chybná brána!"
+--><!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+    Proxy server obdržel od nadřazeného
+    serveru chybnou odpověď.
+
+  <!--#if expr="$REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
+    <!--#include virtual="include/spacer.html" -->
+    <!--#echo encoding="none" var="REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
+  <!--#endif -->
+    
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------cs--
diff -Naru httpd-docs-2.0/error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var
--- httpd-docs-2.0/error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var	2003-02-17 06:29:30.000000000 +0100
+++ httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var	2003-04-19 20:24:34.000000000 +0200
@@ -113,3 +113,15 @@
 
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------ro--
+ 
+Content-language: cs
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
+Body:----------cs--
+<!--#set var="TITLE" value="Chybný požadavek!"
+--><!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+    Váš prohlížeč (nebo proxy server) vyslal požadavek,
+    kterému tento server nerozuměl.
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------cs--
diff -Naru httpd-docs-2.0/error/HTTP_FORBIDDEN.html.var httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_FORBIDDEN.html.var
--- httpd-docs-2.0/error/HTTP_FORBIDDEN.html.var	2003-02-17 06:29:30.000000000 +0100
+++ httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_FORBIDDEN.html.var	2003-04-19 20:28:24.000000000 +0200
@@ -206,3 +206,24 @@
 
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------ro--
+
+Content-language: cs
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
+Body:----------cs--
+<!--#set var="TITLE" value="Přístup odmítnut!"
+--><!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  <!--#if expr="$REDIRECT_URL = /\/$/" -->
+
+    Nemáte právo pro přístup do požadovaného adresáře. Buď neexistuje žádný
+    dokument s&nbsp;obsahem (tzv. index), nebo je adresář chráněn proti čtení.
+
+  <!--#else -->
+
+    Nemáte právo pro přístup k&nbsp;požadovanému objektu.
+    Buď je chráněn proti čtení, nebo není serverem čitelný.
+
+  <!--#endif -->
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------cs--
diff -Naru httpd-docs-2.0/error/HTTP_GONE.html.var httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_GONE.html.var
--- httpd-docs-2.0/error/HTTP_GONE.html.var	2003-02-17 06:29:30.000000000 +0100
+++ httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_GONE.html.var	2003-04-19 20:33:07.000000000 +0200
@@ -233,3 +233,28 @@
 
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------ro--
+ 
+Content-language: cs
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
+Body:----------cs--
+<!--#set var="TITLE" value="Zdroj již není dále dostupný!"
+--><!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+    Požadované URL již není na tomto serveru k dispozici, ani není k dispozici
+    žádná adresa k přesměrování.
+
+  <!--#if expr="$HTTP_REFERER" -->
+  
+    Informujte, prosím, autora
+    <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER" -->">odkazující
+    stránky</a>, že odkaz je zastaralý.
+   
+  <!--#else -->
+  
+    Pokud jste následovali odkaz z&nbsp;cizí stránky, kontaktujte, prosím,
+    jejího autora.
+
+  <!--#endif -->
+  
+<!--#include virtual="include/bottom.html" --> 
+----------cs--
diff -Naru httpd-docs-2.0/error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var
--- httpd-docs-2.0/error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var	2003-02-17 06:29:30.000000000
+0100
+++ httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var	2003-04-19 20:39:26.000000000
+0200
@@ -251,3 +251,30 @@
 
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------ro--
+ 
+Content-language: cs
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
+Body:----------cs--
+<!--#set var="TITLE" value="Chyba serveru!"
+--><!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  <!--#if expr="$REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
+
+    Nastala vnitřní chyba a server nebyl schopen
+    dokončit Váš požadavek.
+
+    <!--#include virtual="include/spacer.html" -->
+
+    Chybová zpráva
+    <br /><!--#echo encoding="none" var="REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
+
+  <!--#else -->
+
+    Nastala vnitřní chyba a server nebyl schopen
+    dokončit Váš požadavek. Buď je server
+    přetížen, nebo došlo k&nbsp;chybě v&nbsp;CGI skriptu.
+
+  <!--#endif -->
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------cs--
diff -Naru httpd-docs-2.0/error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var
--- httpd-docs-2.0/error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var	2003-02-17 06:29:30.000000000 +0100
+++ httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var	2003-04-19 20:41:25.000000000
+0200
@@ -106,3 +106,15 @@
 
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------ro--
+ 
+Content-language: cs
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
+Body:----------cs--
+<!--#set var="TITLE" value="Chybná hlavička Content-Length!"
+--><!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+    Požadavek metodou <!--#echo var="REDIRECT_REQUEST_METHOD" -->
+    vyžaduje korektní hlavičku <code>Content-Length</code>.
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------cs--
diff -Naru httpd-docs-2.0/error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var
--- httpd-docs-2.0/error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var	2003-02-17 06:29:30.000000000 +0100
+++ httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var	2003-04-19 20:42:47.000000000
+0200
@@ -115,3 +115,15 @@
 
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------ro--
+ 
+Content-language: cs
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
+Body:----------cs--
+<!--#set var="TITLE" value="Metoda nepovolena!"
+--><!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+    Metoda <!--#echo var="REDIRECT_REQUEST_METHOD" -->
+    není pro požadované URL povolena.
+    
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------cs--
diff -Naru httpd-docs-2.0/error/HTTP_NOT_ACCEPTABLE.html.var httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_NOT_ACCEPTABLE.html.var
--- httpd-docs-2.0/error/HTTP_NOT_ACCEPTABLE.html.var	2003-02-17 06:29:30.000000000 +0100
+++ httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_NOT_ACCEPTABLE.html.var	2003-04-19 20:43:40.000000000
+0200
@@ -115,3 +115,15 @@
 
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------ro--
+ 
+Content-language: cs
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
+Body:----------cs--
+<!--#set var="TITLE" value="Nenalezen žádný akceptovatelný objekt!"
+--><!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+    Adekvátní reprezentace požadoveného zdroje
+    nebyla na tomto serveru nalezena.
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------cs--
diff -Naru httpd-docs-2.0/error/HTTP_NOT_FOUND.html.var httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_NOT_FOUND.html.var
--- httpd-docs-2.0/error/HTTP_NOT_FOUND.html.var	2003-02-17 06:29:30.000000000 +0100
+++ httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_NOT_FOUND.html.var	2003-04-19 20:46:02.000000000 +0200
@@ -244,3 +244,29 @@
 
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------ro--
+ 
+Content-language: cs
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
+Body:----------cs--
+<!--#set var="TITLE" value="Objekt nenalezen!"
+--><!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+    Požadované URL nebylo na tomto serveru nalezeno.
+
+  <!--#if expr="$HTTP_REFERER" -->
+
+    Zdá se, že odkaz na
+    <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER" -->">odkazující
+    stránce</a> je chybný nebo zastaralý. Informujte, prosím, autora
+    <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER" -->">této stránky</a>
+    o&nbsp;chybě.
+
+  <!--#else -->
+
+    Pokud jste zadal(a) URL ručně, zkontrolujte, prosím,
+    zda jste zadal(a) URL správně, a zkuste to znovu.
+
+  <!--#endif -->
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------cs--
diff -Naru httpd-docs-2.0/error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var
--- httpd-docs-2.0/error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var	2003-02-17 06:29:30.000000000 +0100
+++ httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var	2003-04-19 20:47:29.000000000
+0200
@@ -109,3 +109,14 @@
 
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------ro--
+ 
+Content-language: cs
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
+Body:----------cs--
+<!--#set var="TITLE" value="Nelze zpracovat požadavek!"
+--><!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+    Server nepodporuje akci požadovanou prohlížečem.
+   
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------cs--
diff -Naru httpd-docs-2.0/error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var
--- httpd-docs-2.0/error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var	2003-02-17 06:29:30.000000000 +0100
+++ httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var	2003-04-19 20:48:27.000000000
+0200
@@ -111,3 +111,15 @@
 
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------ro--
+ 
+Content-language: cs
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
+Body:----------cs--
+<!--#set var="TITLE" value="Vstupní podmínka selhala!"
+--><!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+    Vstupní podmínka pro požadavek o&nbsp;zadané URL nesplnila pozitivní
+    vyhodnocení.
+  
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------cs--
diff -Naru httpd-docs-2.0/error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var
--- httpd-docs-2.0/error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var	2003-02-17 06:29:30.000000000
+0100
+++ httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var	2003-04-19 20:50:37.000000000
+0200
@@ -122,3 +122,16 @@
 
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------ro--
+ 
+Content-language: cs
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
+Body:----------cs--
+<!--#set var="TITLE" value="Požadovaná entita je příliš velká!"
+--><!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+    Metoda <!--#echo var="REDIRECT_REQUEST_METHOD" -->
+    nedovoluje přenos dat nebo objem dat
+    přesahuje kapacitní limit.
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------cs--
diff -Naru httpd-docs-2.0/error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var
--- httpd-docs-2.0/error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var	2003-02-17 06:29:30.000000000 +0100
+++ httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var	2003-04-19 20:51:39.000000000
+0200
@@ -118,3 +118,15 @@
 
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------ro--
+ 
+Content-language: cs
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
+Body:----------cs--
+<!--#set var="TITLE" value="Vypršel časový limit požadavku!"
+--><!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+    Server uzavřel síťové spojení, protože prohlížeč
+    nedokončil požadavek ve stanoveném čase.
+   
+<!--#include virtual="include/bottom.html" --> 
+----------cs--
diff -Naru httpd-docs-2.0/error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var
--- httpd-docs-2.0/error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var	2003-02-17 06:29:30.000000000
+0100
+++ httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var	2003-04-19 20:52:19.000000000
+0200
@@ -119,3 +119,15 @@
 
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------ro--
+ 
+Content-language: cs
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
+Body:----------cs--
+<!--#set var="TITLE" value="Požadované URI je příliš velké!"
+--><!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+    Délka požadovaného URL přesahuje kapacitní limit tohoto
+	serveru. Požadavek nemůže být zpracován.
+   
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------cs--
diff -Naru httpd-docs-2.0/error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var
--- httpd-docs-2.0/error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var	2003-02-17 06:29:30.000000000 +0100
+++ httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var	2003-04-19 20:52:55.000000000
+0200
@@ -129,3 +129,16 @@
 
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------ro--
+ 
+Content-language: cs
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
+Body:----------cs--
+<!--#set var="TITLE" value="Služba není dostupná!"
+--><!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+    Server dočasně nemůže zpracovat Váš požadavek
+    kvůli údržbě nebo kapacitním problémům.
+    Zkuste to, prosím, později.
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------cs--
diff -Naru httpd-docs-2.0/error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var
--- httpd-docs-2.0/error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var	2003-02-17 06:29:30.000000000 +0100
+++ httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var	2003-04-19 20:54:40.000000000 +0200
@@ -186,3 +186,22 @@
 
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------ro--
+ 
+Content-language: cs
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
+Body:----------cs--
+<!--#set var="TITLE" value="Požadována autentizace!"
+--><!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+    Server nemohl ověřit, že jste autorizován(a) k&nbsp;přístupu
+    k&nbsp;URL "<!--#echo encoding="url" var="REDIRECT_URL" -->".
+    Buď jste dodal(a) neplatné pověření (např. chybné heslo) nebo Váš
+    prohlížeč neumí dodat požadované ověření.
+
+  <!--#include virtual="include/spacer.html" -->
+
+    V&nbsp;případě, že smíte požadovat tento dokument, zkontrolujte, prosím,
+    Vaši uživatelskou identifikaci a heslo a zkuste to znovu.
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------cs--
diff -Naru httpd-docs-2.0/error/HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var
--- httpd-docs-2.0/error/HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var	2003-02-17 06:29:30.000000000
+0100
+++ httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var	2003-04-19 20:58:13.000000000
+0200
@@ -109,3 +109,14 @@
 
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------ro--
+ 
+Content-language: cs
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
+Body:----------cs--
+<!--#set var="TITLE" value="Nepodporovaný typ prostředku!"
+--><!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+    Server nepodporuje typ prostředku (media) přeneseného v&nbsp;požadavku.
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------cs--
diff -Naru httpd-docs-2.0/error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var
--- httpd-docs-2.0/error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var	2003-02-17 06:29:30.000000000 +0100
+++ httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var	2003-04-19 21:00:49.000000000
+0200
@@ -122,3 +122,14 @@
 
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------ro--
+ 
+Content-language: cs
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
+Body:----------cs--
+<!--#set var="TITLE" value="Varianta má sama více variant!"
+--><!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+    Varianta požadované entity má sama více variant. Přístup není možný.
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------cs--
diff -Naru httpd-docs-2.0/error/README httpd-docs-2.0-czech/error/README
--- httpd-docs-2.0/error/README	2003-02-17 06:29:30.000000000 +0100
+++ httpd-docs-2.0-czech/error/README	2003-04-19 21:02:52.000000000 +0200
@@ -16,6 +16,7 @@
   | Language              | Contributed by                           |
   +-----------------------+------------------------------------------+
   | Brazilian (pt-br)     | Ricardo Leite                            |
+  | Czech (cs)            | Marcel Kolaja                            |
   | Dutch (nl/*)          | Peter Van Biesen                         |
   | English (en)          | Lars Eilebrecht                          |
   | French (fr)           | Cecile de Crecy                          |

--snip

I guess, this patch can be considered as reviewed, so can you please make
a commit to CVS?

> Martin Povolný, xpovolny@fi.muni.cz, http://www.fi.muni.cz/~xpovolny


Regards,

Marcel Kolaja                              http://nlp.fi.muni.cz/~xkolaja/
NLPlab FI MU                                        http://nlp.fi.muni.cz/
--------------------------------------------------------------------------
"UNIX is basically a simple operating system, but you have to be a genius
to understand the simplicity."       -- Dennis Ritchie

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: docs-unsubscribe@httpd.apache.org
For additional commands, e-mail: docs-help@httpd.apache.org


Mime
View raw message