httpd-docs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Tomasz Babczyński ...@gromit.ict.pwr.wroc.pl>
Subject apache 2.0; error mess., polish translation
Date Tue, 18 Mar 2003 10:17:38 GMT
Hi,
 it is a proposition of translation of error messages in apache 2.0
server into polish language.
The second proposition is to change a little error/include/bottom.html
file and to add error/include/error.html.var file containing translations
of the "error" word into other languages. 
The error.html file goes here, and after it there is the patch with translatios.
---------------------------------------

Content-language: de
Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
Body:----------de--
Fehler
----------de--

Content-language: en
Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
Body:----------en--
Error
----------en--

Content-language: es
Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
Body:----------es--
Error
----------es--

Content-language: fr
Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
Body:----------fr--
Erreur
----------fr--

Content-language: it
Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
Body:----------it--
errore
----------it--

Content-language: pl
Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
Body:----------pl--
Błąd
----------pl--

Content-language: ro
Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
Body:----------ro--
Eroare
----------ro--

----------------------------------------------------------------------
The patch
----------------------------------------------------------------------

Index: error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var
===================================================================
RCS file: /home/cvspublic/httpd-2.0/docs/error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var,v
retrieving revision 1.11
diff -u -r1.11 HTTP_BAD_GATEWAY.html.var
--- error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var	17 Feb 2003 00:23:17 -0000	1.11
+++ error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var	18 Mar 2003 10:02:06 -0000
@@ -123,6 +123,25 @@
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------it--
 
+Content-language: pl
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
+Body:----------pl--
+<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="pl"-->
+<!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-2"-->
+<!--#set var="TITLE" value="Zła bramka!"-->
+<!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  Serwer proxy otrzymał niepoprawną odpowiedź
+  od poprzedniego serwera.
+
+ <!--#if expr="$REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
+  <!--#include virtual="include/spacer.html" -->
+  <!--#echo encoding="none" var="REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
+ <!--#endif -->
+  
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------pl--
+
 Content-language: pt-br
 Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
 Body:-------pt-br--
Index: error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var
===================================================================
RCS file: /home/cvspublic/httpd-2.0/docs/error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var,v
retrieving revision 1.10
diff -u -r1.10 HTTP_BAD_REQUEST.html.var
--- error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var	17 Feb 2003 00:23:17 -0000	1.10
+++ error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var	18 Mar 2003 10:02:06 -0000
@@ -88,6 +88,20 @@
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------it--
 
+Content-language: pl
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
+Body:----------pl--
+<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="pl"-->
+<!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-2"-->
+<!--#set var="TITLE" value="Złe zapytanie!"-->
+<!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  Przeglądarka (lub proxy) wysłała zapytanie
+  niezrozumiałe dla serwera.
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------pl--
+
 Content-language: pt-br
 Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
 Body:-------pt-br--
Index: error/HTTP_FORBIDDEN.html.var
===================================================================
RCS file: /home/cvspublic/httpd-2.0/docs/error/HTTP_FORBIDDEN.html.var,v
retrieving revision 1.14
diff -u -r1.14 HTTP_FORBIDDEN.html.var
--- error/HTTP_FORBIDDEN.html.var	17 Feb 2003 00:23:17 -0000	1.14
+++ error/HTTP_FORBIDDEN.html.var	18 Mar 2003 10:02:07 -0000
@@ -160,6 +160,30 @@
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------it--
 
+Content-language: pl
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
+Body:----------pl--
+<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="pl"-->
+<!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-2"-->
+<!--#set var="TITLE" value="Wstęp wzbroniony!"-->
+<!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+ <!--#if expr="$REDIRECT_URL = /\/$/" -->
+
+  Nie masz prawa dostępu do żądanej kartoteki.
+  Albo nie ma pliku "index", albo kartoteka nie może być czytana.
+
+ <!--#else -->
+
+  Nie masz prawa dostępu do żądanego obiektu.
+  Albo jest zabezpieczony przed czytaniem, albo serwer nie jest
+  w stanie go przeczytać.
+
+ <!--#endif -->
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------pl--
+
 Content-language: pt-br
 Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
 Body:-------pt-br--
Index: error/HTTP_GONE.html.var
===================================================================
RCS file: /home/cvspublic/httpd-2.0/docs/error/HTTP_GONE.html.var,v
retrieving revision 1.11
diff -u -r1.11 HTTP_GONE.html.var
--- error/HTTP_GONE.html.var	17 Feb 2003 00:23:17 -0000	1.11
+++ error/HTTP_GONE.html.var	18 Mar 2003 10:02:08 -0000
@@ -181,6 +181,33 @@
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------it--
 
+Content-language: pl
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
+Body:----------pl--
+<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="pl"-->
+<!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-2"-->
+<!--#set var="TITLE" value="Zasób już niedostępny!"-->
+<!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  Żądany URL nie jest już dostępny na tym serwerze.
+  Nie ma też adresu przekierowującego.
+ 
+ <!--#if expr="$HTTP_REFERER" -->
+ 
+  Proszę poinformować autora
+  <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER" -->">tamtej
+  strony</a>, że łącze jest nieaktualne.
+  
+ <!--#else -->
+ 
+  Jeśli szukany adres został wzięty z jakiejś strony WWW,
+  proszę dać znać jej autorowi.
+  
+ <!--#endif -->
+ 
+<!--#include virtual="include/bottom.html" --> 
+----------pl--
+
 Content-language: pt-br
 Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
 Body:-------pt-br--
Index: error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var
===================================================================
RCS file: /home/cvspublic/httpd-2.0/docs/error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var,v
retrieving revision 1.16
diff -u -r1.16 HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var
--- error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var	17 Feb 2003 00:23:17 -0000	1.16
+++ error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var	18 Mar 2003 10:02:08 -0000
@@ -195,6 +195,35 @@
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------it--
 
+Content-language: pl
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
+Body:----------pl--
+<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="pl"-->
+<!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-2"-->
+<!--#set var="TITLE" value="Błąd serwera!"-->
+<!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+ <!--#if expr="$REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
+
+  Serwer napotkał wewnętrzny błąd i nie mógł
+  przetworzyć zapytania.
+
+  <!--#include virtual="include/spacer.html" -->
+
+  Komunikat błędu:
+  <br /><!--#echo encoding="none" var="REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
+
+ <!--#else -->
+
+  Serwer napotkał wewnętrzny błąd i nie mógł
+  przetworzyć zapytania. Serwer jest przeciążony
+  albo wystąpił błąd w skrypcie CGI.
+
+ <!--#endif -->
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------pl--
+
 Content-language: pt-br
 Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
 Body:-------pt-br--
Index: error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var
===================================================================
RCS file: /home/cvspublic/httpd-2.0/docs/error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var,v
retrieving revision 1.12
diff -u -r1.12 HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var
--- error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var	17 Feb 2003 00:23:17 -0000	1.12
+++ error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var	18 Mar 2003 10:02:08 -0000
@@ -80,6 +80,20 @@
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------it--
 
+Content-language: pl
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
+Body:----------pl--
+<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="pl"-->
+<!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-2"-->
+<!--#set var="TITLE" value="Błędna wartość Content-Length!"-->
+<!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  Zapytanie metodą <!--#echo var="REDIRECT_REQUEST_METHOD" -->
+  wymaga prawidłowgo nagłówka <code>Content-Length</code>.
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------pl--
+
 Content-language: pt-br
 Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
 Body:-------pt-br--
Index: error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var
===================================================================
RCS file: /home/cvspublic/httpd-2.0/docs/error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var,v
retrieving revision 1.12
diff -u -r1.12 HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var
--- error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var	17 Feb 2003 00:23:17 -0000	1.12
+++ error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var	18 Mar 2003 10:02:08 -0000
@@ -90,6 +90,20 @@
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------it--
 
+Content-language: pl
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
+Body:----------pl--
+<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="pl"-->
+<!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-2"-->
+<!--#set var="TITLE" value="Niedopuszczalna metoda!"-->
+<!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  Metoda <!--#echo var="REDIRECT_REQUEST_METHOD" -->
+  nie jest dopuszczalna dla żądanego URL.
+  
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------pl--
+
 Content-language: pt-br
 Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
 Body:-------pt-br--
Index: error/HTTP_NOT_ACCEPTABLE.html.var
===================================================================
RCS file: /home/cvspublic/httpd-2.0/docs/error/HTTP_NOT_ACCEPTABLE.html.var,v
retrieving revision 1.10
diff -u -r1.10 HTTP_NOT_ACCEPTABLE.html.var
--- error/HTTP_NOT_ACCEPTABLE.html.var	17 Feb 2003 00:23:17 -0000	1.10
+++ error/HTTP_NOT_ACCEPTABLE.html.var	18 Mar 2003 10:02:08 -0000
@@ -90,6 +90,19 @@
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------it--
 
+Content-language: pl
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
+Body:----------pl--
+<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="pl"-->
+<!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-2"-->
+<!--#set var="TITLE" value="Nie znaleziono odpowiedniego obiektu!"-->
+<!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  Nie znaleziono odpowiedniej reprezentacji żądanego zasobu.
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------pl--
+
 Content-language: pt-br
 Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
 Body:-------pt-br--
Index: error/HTTP_NOT_FOUND.html.var
===================================================================
RCS file: /home/cvspublic/httpd-2.0/docs/error/HTTP_NOT_FOUND.html.var,v
retrieving revision 1.11
diff -u -r1.11 HTTP_NOT_FOUND.html.var
--- error/HTTP_NOT_FOUND.html.var	17 Feb 2003 00:23:17 -0000	1.11
+++ error/HTTP_NOT_FOUND.html.var	18 Mar 2003 10:02:09 -0000
@@ -52,6 +52,7 @@
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------en--
 
+
 Content-language: es
 Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
 Body:----------es--
@@ -190,6 +191,34 @@
 
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------it--
+
+Content-language: pl
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
+Body:----------pl--
+<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="pl"-->
+<!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-2"-->
+<!--#set var="TITLE" value="Nie ma!" -->
+<!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  Żądany URL nie został odnaleziony na tym serwerze.
+
+ <!--#if expr="$HTTP_REFERER" -->
+
+  Łącze na 
+  <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER"-->">następującej
+  stronie</a> jest błędne lub nieaktualne. Proszę poinformować autora
+  <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER"-->">strony</a>
+  o błędzie.
+
+ <!--#else -->
+
+  Jeżeli URL był wprowadzany ręcznie, proszę sprawdzić jeszcze
+  raz dokładnie pisownię i ponowić próbę.
+
+ <!--#endif -->
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------pl--
 
 Content-language: pt-br
 Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
Index: error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var
===================================================================
RCS file: /home/cvspublic/httpd-2.0/docs/error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var,v
retrieving revision 1.11
diff -u -r1.11 HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var
--- error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var	17 Feb 2003 00:23:17 -0000	1.11
+++ error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var	18 Mar 2003 10:02:09 -0000
@@ -85,6 +85,19 @@
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------it--
 
+Content-language: pl
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
+Body:----------pl--
+<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="pl"-->
+<!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-2"-->
+<!--#set var="TITLE" value="Nie da się!"-->
+<!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  Serwer nie obsługuje żądanej przez przeglądarkę akcji.
+  
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------pl--
+
 Content-language: pt-br
 Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
 Body:-------pt-br--
Index: error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var
===================================================================
RCS file: /home/cvspublic/httpd-2.0/docs/error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var,v
retrieving revision 1.9
diff -u -r1.9 HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var
--- error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var	17 Feb 2003 00:23:17 -0000	1.9
+++ error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var	18 Mar 2003 10:02:09 -0000
@@ -87,6 +87,19 @@
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------it--
 
+Content-language: pl
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
+Body:----------pl--
+<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="pl"-->
+<!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-2"-->
+<!--#set var="TITLE" value="Niespełnione wymagania wsępne!"-->
+<!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  Wymagania wstępne żądania nie zostały spełnione.
+ 
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------pl--
+
 Content-language: pt-br
 Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
 Body:-------pt-br--
Index: error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var
===================================================================
RCS file: /home/cvspublic/httpd-2.0/docs/error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var,v
retrieving revision 1.12
diff -u -r1.12 HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var
--- error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var	17 Feb 2003 00:23:17 -0000	1.12
+++ error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var	18 Mar 2003 10:02:09 -0000
@@ -95,6 +95,21 @@
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------it--
 
+Content-language: pl
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
+Body:----------pl--
+<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="pl"-->
+<!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-2"-->
+<!--#set var="TITLE" value="Zbyt duże żądanie!"-->
+<!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  Metoda <!--#echo var="REDIRECT_REQUEST_METHOD" -->
+  nie dopuszcza transmisji danych lub rozmiar danych
+  przekroczył dopuszczalny limit.
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------pl--
+
 Content-language: pt-br
 Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
 Body:-------pt-br--
Index: error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var
===================================================================
RCS file: /home/cvspublic/httpd-2.0/docs/error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var,v
retrieving revision 1.11
diff -u -r1.11 HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var
--- error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var	17 Feb 2003 00:23:17 -0000	1.11
+++ error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var	18 Mar 2003 10:02:09 -0000
@@ -92,6 +92,20 @@
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------it--
 
+Content-language: pl
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
+Body:----------pl--
+<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="pl"-->
+<!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-2"-->
+<!--#set var="TITLE" value="Żądanie przeterminowane!"-->
+<!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  Serwer zamknął połączenie ponieważ przeglądarka
+  nie zakończyła żądania w zadanym czasie.
+  
+<!--#include virtual="include/bottom.html" --> 
+----------pl--
+
 Content-language: pt-br
 Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
 Body:-------pt-br--
Index: error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var
===================================================================
RCS file: /home/cvspublic/httpd-2.0/docs/error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var,v
retrieving revision 1.11
diff -u -r1.11 HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var
--- error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var	17 Feb 2003 00:23:17 -0000	1.11
+++ error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var	18 Mar 2003 10:02:09 -0000
@@ -93,6 +93,20 @@
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------it--
 
+Content-language: pl
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
+Body:----------pl--
+<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="pl"-->
+<!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-2"-->
+<!--#set var="TITLE" value="Za duży URI!"-->
+<!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  Długość żądanego URL przekracza nałożony przez serwer limit.
+  Żądanie nie może być przetworzone.
+  
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------pl--
+
 Content-language: pt-br
 Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
 Body:-------pt-br--
Index: error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var
===================================================================
RCS file: /home/cvspublic/httpd-2.0/docs/error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var,v
retrieving revision 1.10
diff -u -r1.10 HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var
--- error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var	17 Feb 2003 00:23:17 -0000	1.10
+++ error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var	18 Mar 2003 10:02:10 -0000
@@ -102,6 +102,21 @@
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------it--
 
+Content-language: pl
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
+Body:----------pl--
+<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="pl"-->
+<!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-2"-->
+<!--#set var="TITLE" value="Serwis niedostępny!"-->
+<!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  Żądanie nie może być w tej chwili zrealizowane
+  z powodu przerwy na konserwację lub problemów
+  z ilością zasobów serwera. Proszę spróbować później.
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------pl--
+
 Content-language: pt-br
 Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
 Body:-------pt-br--
Index: error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var
===================================================================
RCS file: /home/cvspublic/httpd-2.0/docs/error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var,v
retrieving revision 1.12
diff -u -r1.12 HTTP_UNAUTHORIZED.html.var
--- error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var	17 Feb 2003 00:23:17 -0000	1.12
+++ error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var	18 Mar 2003 10:02:10 -0000
@@ -147,6 +147,27 @@
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------it--
 
+Content-language: pl
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
+Body:----------pl--
+<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="pl"-->
+<!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-2"-->
+<!--#set var="TITLE" value="Wymagane uwierzytelnienie!"-->
+<!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  Serwer nie był w stanie uwierzytelnić żądania dostępu
+  do "<!--#echo encoding="url" var="REDIRECT_URL" -->".
+  Albo zostały podane niewłaściwe referencje (np. złe hasło), albo
+  przeglądarka nie potrafi ich właściwie przekazać.
+
+ <!--#include virtual="include/spacer.html" -->
+
+  W przypadku posiadania prawa do żądanego dokumentu,
+  proszę sprawdzić jeszcze raz identyfikator oraz hasło i ponowić próbę.
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------pl--
+
 Content-language: pt-br
 Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
 Body:-------pt-br--
Index: error/HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var
===================================================================
RCS file: /home/cvspublic/httpd-2.0/docs/error/HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var,v
retrieving revision 1.10
diff -u -r1.10 HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var
--- error/HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var	17 Feb 2003 00:23:17 -0000	1.10
+++ error/HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var	18 Mar 2003 10:02:10 -0000
@@ -85,6 +85,19 @@
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------it--
 
+Content-language: pl
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
+Body:----------pl--
+<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="pl"-->
+<!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-2"-->
+<!--#set var="TITLE" value="Niewłaściwe medium!"-->
+<!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  Serwer nie obsługuje medium dostarczonego w zapytaniu.
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------pl--
+
 Content-language: pt-br
 Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
 Body:-------pt-br--
Index: error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var
===================================================================
RCS file: /home/cvspublic/httpd-2.0/docs/error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var,v
retrieving revision 1.10
diff -u -r1.10 HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var
--- error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var	17 Feb 2003 00:23:17 -0000	1.10
+++ error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var	18 Mar 2003 10:02:10 -0000
@@ -95,6 +95,20 @@
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------it--
 
+Content-language: pl
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
+Body:----------pl--
+<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="pl"-->
+<!--#set var="CHARACTER_ENCODING" value="ISO-8859-2"-->
+<!--#set var="TITLE" value="Wariant sam jest zmienny!"-->
+<!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  Wariant żądanego dokumentu sam jest
+  negocjowalnym zasobem. Dostęp niemożliwy.
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------pl--
+
 Content-language: pt-br
 Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
 Body:-------pt-br--
Index: error/README
===================================================================
RCS file: /home/cvspublic/httpd-2.0/docs/error/README,v
retrieving revision 1.10
diff -u -r1.10 README
--- error/README	17 Feb 2003 00:23:17 -0000	1.10
+++ error/README	18 Mar 2003 10:02:10 -0000
@@ -21,6 +21,7 @@
  | French (fr)      | Cecile de Crecy             |
  | German (de)      | Lars Eilebrecht             |
  | Italian (it)     | Luigi Rosa                |
+ | Polish (pl)      | Tomasz Babczyński            |
  | Romanian (ro)     | Andrei Besleaga             |
  | Spanish (es)     | Karla Quintero              |
  | Swedish (sv)     | Thomas Sjögren              |
Index: error/contact.html.var
===================================================================
RCS file: /home/cvspublic/httpd-2.0/docs/error/contact.html.var,v
retrieving revision 1.14
diff -u -r1.14 contact.html.var
--- error/contact.html.var	17 Feb 2003 00:23:17 -0000	1.14
+++ error/contact.html.var	18 Mar 2003 10:02:10 -0000
@@ -50,6 +50,14 @@
 <a href="mailto:<!--#echo encoding="url" var="SERVER_ADMIN" -->">webmaster</a>.
 ----------it--
 
+Content-language: pl
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
+Body:----------pl--
+Jeśli może to być błąd po stronie serwera, proszę skontaktować się z<a 
+href="mailto:<!--#echo encoding="url" var="SERVER_ADMIN" -->">
+zarządcą WWW</a>.
+----------pl--
+
 Content-language: pt-br
 Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
 Body:-------pt-br--
Index: error/include/bottom.html
===================================================================
RCS file: /home/cvspublic/httpd-2.0/docs/error/include/bottom.html,v
retrieving revision 1.12
diff -u -r1.12 bottom.html
--- error/include/bottom.html	27 Nov 2002 06:02:33 -0000	1.12
+++ error/include/bottom.html	18 Mar 2003 10:02:10 -0000
@@ -3,7 +3,9 @@
 <!--#include virtual="../contact.html.var" -->
 </p>
 
-<h2>Error <!--#echo encoding="none" var="REDIRECT_STATUS" --></h2>
+<h2>
+<!--#include virtual="error.html.var" -->
+ <!--#echo encoding="none" var="REDIRECT_STATUS" --></h2>
 <address>
  <a href="/"><!--#echo var="SERVER_NAME" --></a><br />
  <!--#config timefmt="%c" -->

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: docs-unsubscribe@httpd.apache.org
For additional commands, e-mail: docs-help@httpd.apache.org


Mime
View raw message