httpd-docs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Martin Povolny <xpovo...@aurora.fi.muni.cz>
Subject Re: [PATCH] translation of HTTP error messages into Czech
Date Mon, 10 Feb 2003 12:59:49 GMT
Dne: Sat, Feb 08, 2003 at 06:54:35PM +0100, Marcel Kolaja napsal:
> Hello,
> 
> I have translated the HTTP error messages into Czech. Here is a patch
> against the httpd-docs-2.0_20030208114959.tar.gz CVS snapshot:

Hi, here ale my suggestions. Will you (Marcel) please consider my changes
and resubmit the patch.

> 
> --snip
> 
> diff -Naru httpd-docs-2.0/error/contact.html.var httpd-docs-2.0-czech/error/contact.html.var
> --- httpd-docs-2.0/error/contact.html.var	2002-11-27 12:36:51.000000000 +0100
> +++ httpd-docs-2.0-czech/error/contact.html.var	2003-02-08 18:40:21.000000000 +0100
> @@ -58,3 +58,10 @@
> <a href="mailto:<!--#echo encoding="url" var="SERVER_ADMIN" -->">webmaster</a>.
> -------pt-br--
> 
> +Content-language: cs
> +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
> +Body:----------cs--
> +Pokud si myslíte, že toto je chyba serveru, kontaktujte, prosím,
> +<a href="mailto:<!--#echo encoding="url" var="SERVER_ADMIN" -->">webmastera</a>.
> +----------cs--
> +
> diff -Naru httpd-docs-2.0/error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var
> --- httpd-docs-2.0/error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var	2002-11-27 12:36:51.000000000 +0100
> +++ httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var	2003-02-08 18:40:31.000000000
+0100
> @@ -141,3 +141,20 @@
> <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
> -------pt-br--
> 
> +Content-language: cs
> +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
> +Body:----------cs--
> +<!--#set var="TITLE" value="Chybná brána!"
> +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
> +
> +  Proxy server obdržel od nadřazeného
> +  serveru chybnou odpověď.
> +
> + <!--#if expr="$REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
> +  <!--#include virtual="include/spacer.html" -->
> +  <!--#echo encoding="none" var="REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
> + <!--#endif -->
> +  
> +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
> +----------cs--
> +
> diff -Naru httpd-docs-2.0/error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var
> --- httpd-docs-2.0/error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var	2002-11-27 12:36:51.000000000 +0100
> +++ httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var	2003-02-08 18:40:42.000000000
+0100
> @@ -101,3 +101,15 @@
> <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
> -------pt-br--
> 
> +Content-language: cs
> +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
> +Body:----------cs--
> +<!--#set var="TITLE" value="Chybný požadavek!"
> +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
> +
> +  Váš prohlížeč (nebo proxy server) vyslal požadavek,
> +  kterému tento server nerozuměl.
> +
> +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
> +----------cs--
> +
> diff -Naru httpd-docs-2.0/error/HTTP_FORBIDDEN.html.var httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_FORBIDDEN.html.var
> --- httpd-docs-2.0/error/HTTP_FORBIDDEN.html.var	2002-11-27 12:36:51.000000000 +0100
> +++ httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_FORBIDDEN.html.var	2003-02-08 18:40:50.000000000
+0100
> @@ -185,3 +185,24 @@
> <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
> -------pt-br--
> 
> +Content-language: cs
> +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
> +Body:----------cs--
> +<!--#set var="TITLE" value="Přístup odmítnut!"
> +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
> +
> + <!--#if expr="$REDIRECT_URL = /\/$/" -->
> +
> +  Nemáte právo pro přístup do požadovaného adresáře. Buď neexistuje
> +  žádný dokument s&nbsp;obsahem, nebo je adresář chráněn proti čtení.
       ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Can't find any Czech term for "index document" and also don't like this
one.

What about putting the English term in brackets?

Nemáte právo pro přístup do požadovaného adresáře. Buď neexistuje žádný
dokument s&nbsp;obsahem (index document), nebo je adresář chráněn proti
čtení.


> +
> + <!--#else -->
> +
> +  Nemáte právo pro přístup k&nbsp;požadovanému objektu.
> +  Buď je chráněn proti čtení, nebo není serverem čitelný.
> +
> + <!--#endif -->
> +
> +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
> +----------cs--
> +
> diff -Naru httpd-docs-2.0/error/HTTP_GONE.html.var httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_GONE.html.var
> --- httpd-docs-2.0/error/HTTP_GONE.html.var	2002-11-27 12:36:51.000000000 +0100
> +++ httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_GONE.html.var	2003-02-08 18:41:12.000000000 +0100
> @@ -208,3 +208,28 @@
> <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
> -------pt-br--
> 
> +Content-language: cs
> +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
> +Body:----------cs--
> +<!--#set var="TITLE" value="Zdroj již není dále dostupný!"
> +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
> +
> +  Požadované URL již není dále dostupné na tomto serveru a není žádná
> +  odkazovaná adresa.

Požadované URL již není na tomto serveru k dispozici, ani není k dispozici
žádná adresa k přesměrování.

> + 
> + <!--#if expr="$HTTP_REFERER" -->
> + 
> +  Informujte, prosím, autora
> +  <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER" -->">odkazující
> +  stránky</a>, že odkaz je zastaralý.
> +  
> + <!--#else -->
> + 
> +  Pokud jste následovali odkaz z&nbsp;cizí stránky, kontaktujte, prosím,
> +  autora této stránky.

Pokud jste následovali odkaz z&nbsp;cizí stránky, kontaktujte, prosím,
jejího autora.

> +  
> + <!--#endif -->
> + 
> +<!--#include virtual="include/bottom.html" --> 
> +----------cs--
> +
> diff -Naru httpd-docs-2.0/error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var
> --- httpd-docs-2.0/error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var	2002-11-27 12:36:51.000000000
+0100
> +++ httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var	2003-02-08 18:41:28.000000000
+0100
> @@ -224,3 +224,30 @@
> <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
> -------pt-br--
> 
> +Content-language: cs
> +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
> +Body:----------cs--
> +<!--#set var="TITLE" value="Chyba serveru!"
> +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
> +
> + <!--#if expr="$REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
> +
> +  Server zaznamenal interní chybu a nebyl schopen
> +  dokončit Váš požadavek.

Nastala vnitřní chyba a server nebyl schopen
dokončit Váš požadavek.

> +
> +  <!--#include virtual="include/spacer.html" -->
> +
> +  Chybová zpráva
> +  <br /><!--#echo encoding="none" var="REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
> +
> + <!--#else -->
> +
> +  Server zaznamenal interní chybu a nebyl
> +  schopen dokončit Váš požadavek. Buď je server
> +  přetížen, nebo došlo k&nbsp;chybě v&nbsp;CGI skriptu.

Nastala vnitřní chyba a server nebyl schopen
dokončit Váš požadavek. ......

> +
> + <!--#endif -->
> +
> +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
> +----------cs--
> +
> diff -Naru httpd-docs-2.0/error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var
> --- httpd-docs-2.0/error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var	2002-11-27 12:36:51.000000000
+0100
> +++ httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var	2003-02-08 18:41:38.000000000
+0100
> @@ -94,3 +94,15 @@
> <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
> -------pt-br--
> 
> +Content-language: cs
> +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
> +Body:----------cs--
> +<!--#set var="TITLE" value="Chybná hlavička Content-Length!"
> +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
> +
> +  Požadavek metodou <!--#echo var="REDIRECT_REQUEST_METHOD" -->
> +  vyžaduje validní hlavičku <code>Content-Length</code>.
        ^^^^^^^
        platnou

> +
> +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
> +----------cs--
> +
> diff -Naru httpd-docs-2.0/error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var
> --- httpd-docs-2.0/error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var	2002-11-27 12:36:51.000000000
+0100
> +++ httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var	2003-02-08 18:41:48.000000000
+0100
> @@ -103,3 +103,15 @@
> <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
> -------pt-br--
> 
> +Content-language: cs
> +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
> +Body:----------cs--
> +<!--#set var="TITLE" value="Metoda nepovolena!"
> +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
> +
> +  Metoda <!--#echo var="REDIRECT_REQUEST_METHOD" -->
> +  není pro požadované URL povolena.
> +  
> +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
> +----------cs--
> +
> diff -Naru httpd-docs-2.0/error/HTTP_NOT_ACCEPTABLE.html.var httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_NOT_ACCEPTABLE.html.var
> --- httpd-docs-2.0/error/HTTP_NOT_ACCEPTABLE.html.var	2002-11-27 12:36:51.000000000 +0100
> +++ httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_NOT_ACCEPTABLE.html.var	2003-02-08 18:41:59.000000000
+0100
> @@ -103,3 +103,15 @@
> <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
> -------pt-br--
> 
> +Content-language: cs
> +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
> +Body:----------cs--
> +<!--#set var="TITLE" value="Nenalezen žádný akceptovatelný objekt!"
> +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
> +
> +  Adekvátní reprezentace požadoveného zdroje
> +  nebyla na tomto serveru nalezena.
> +
> +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
> +----------cs--
> +
> diff -Naru httpd-docs-2.0/error/HTTP_NOT_FOUND.html.var httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_NOT_FOUND.html.var
> --- httpd-docs-2.0/error/HTTP_NOT_FOUND.html.var	2002-11-27 12:36:51.000000000 +0100
> +++ httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_NOT_FOUND.html.var	2003-02-08 18:42:07.000000000
+0100
> @@ -218,3 +218,29 @@
> <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
> -------pt-br--
> 
> +Content-language: cs
> +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
> +Body:----------cs--
> +<!--#set var="TITLE" value="Objekt nenalezen!"
> +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
> +
> +  Požadované URL nebylo na tomto serveru nalezeno.
> +
> + <!--#if expr="$HTTP_REFERER" -->
> +
> +  Zdá se, že odkaz na
> +  <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER" -->">odkazující
> +  stránce</a> je chybný nebo zastaralý. Informujte, prosím, autora
> +  <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER" -->">této stránky</a>
> +  o&nbsp;chybě.
> +
> + <!--#else -->
> +
> +  Pokud jste zadali URL manuálně, zkontrolujte, prosím,
         ^^^^^^   ^^^^^^^^
         zadal(a)  ručně
> +  zda jste zadal(a) URL správně, a zkuste to znovu.
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
      je zadáno správně, a případně to zkuste znovu.
> +
> + <!--#endif -->
> +
> +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
> +----------cs--
> +
> diff -Naru httpd-docs-2.0/error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var
> --- httpd-docs-2.0/error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var	2002-11-27 12:36:51.000000000
+0100
> +++ httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var	2003-02-08 18:42:14.000000000
+0100
> @@ -98,3 +98,14 @@
> <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
> -------pt-br--
> 
> +Content-language: cs
> +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
> +Body:----------cs--
> +<!--#set var="TITLE" value="Nelze zpracovat požadavek!"
> +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
> +
> +  Server nepodporuje akci požadovanou prohlížečem.
> +  
> +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
> +----------cs--
> +
> diff -Naru httpd-docs-2.0/error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var
> --- httpd-docs-2.0/error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var	2002-11-27 12:36:51.000000000
+0100
> +++ httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var	2003-02-08 18:42:21.000000000
+0100
> @@ -100,3 +100,15 @@
> <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
> -------pt-br--
> 
> +Content-language: cs
> +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
> +Body:----------cs--
> +<!--#set var="TITLE" value="Vstupní podmínka selhala!"
> +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
> +
> +  Vstupní podmínka pro požadavek o&nbsp;zadané URL nesplnila pozitivní
> +  vyhodnocení.
> + 
> +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
> +----------cs--
> +
> diff -Naru httpd-docs-2.0/error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var
> --- httpd-docs-2.0/error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var	2002-11-27 12:36:51.000000000
+0100
> +++ httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var	2003-02-08 18:42:29.000000000
+0100
> @@ -109,3 +109,16 @@
> <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
> -------pt-br--
> 
> +Content-language: cs
> +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
> +Body:----------cs--
> +<!--#set var="TITLE" value="Požadovaná entita je příliš velká!"
> +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
> +
> +  Metoda <!--#echo var="REDIRECT_REQUEST_METHOD" -->
> +  nedovoluje přenos dat nebo objem dat
> +  přesahuje kapacitní limit.
> +
> +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
> +----------cs--
> +
> diff -Naru httpd-docs-2.0/error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var
> --- httpd-docs-2.0/error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var	2002-11-27 12:36:51.000000000
+0100
> +++ httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var	2003-02-08 18:42:36.000000000
+0100
> @@ -106,3 +106,15 @@
> <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
> -------pt-br--
> 
> +Content-language: cs
> +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
> +Body:----------cs--
> +<!--#set var="TITLE" value="Vypršel časový limit požadavku!"
> +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
> +
> +  Server uzavřel síťové spojení, protože prohlížeč
> +  nedokončil požadavek ve stanoveném čase.
> +  
> +<!--#include virtual="include/bottom.html" --> 
> +----------cs--
> +
> diff -Naru httpd-docs-2.0/error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var
> --- httpd-docs-2.0/error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var	2002-11-27 12:36:51.000000000
+0100
> +++ httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var	2003-02-08 18:42:44.000000000
+0100
> @@ -107,3 +107,15 @@
> <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
> -------pt-br--
> 
> +Content-language: cs
> +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
> +Body:----------cs--
> +<!--#set var="TITLE" value="Požadované URI je příliš velké!"
> +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
> +
> +  Délka požadovaného URL přesahuje kapacitní limit tohoto
> +	serveru. Požadavek nemůže být zpracován.
> +  
> +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
> +----------cs--
> +
> diff -Naru httpd-docs-2.0/error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var
> --- httpd-docs-2.0/error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var	2002-11-27 12:36:51.000000000
+0100
> +++ httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var	2003-02-08 18:42:51.000000000
+0100
> @@ -116,3 +116,16 @@
> <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
> -------pt-br--
> 
> +Content-language: cs
> +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
> +Body:----------cs--
> +<!--#set var="TITLE" value="Služba není dostupná!"
> +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
> +
> +  Server dočasně nemůže zpracovat Váš požadavek
> +  kvůli údržbě nebo kapacitním problémům.
> +  Zkuste to, prosím, později.
> +
> +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
> +----------cs--
> +
> diff -Naru httpd-docs-2.0/error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var
> --- httpd-docs-2.0/error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var	2002-11-27 12:36:51.000000000 +0100
> +++ httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var	2003-02-08 18:43:02.000000000
+0100
> @@ -167,3 +167,22 @@
> <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
> -------pt-br--
> 
> +Content-language: cs
> +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
> +Body:----------cs--
> +<!--#set var="TITLE" value="Požadována autentizace!"
> +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
> +
> +  Tento server nemohl ověřit, že jste autorizován(a) k&nbsp;přístupu
    ^^^^^^^^^^^^^
    Server nemohl ...

> +  k&nbsp;URL "<!--#echo encoding="url" var="REDIRECT_URL" -->".
> +  Buď jste dodal(a) neplatné pověření (např. chybné heslo) nebo Váš
> +  prohlížeč neumí dodat požadované ověření.
> +
> + <!--#include virtual="include/spacer.html" -->
> +
> +  V&nbsp;případě, že smíte požadovat tento dokument, zkontrolujte, prosím,
> +  Vaši uživatelskou identifikaci a heslo a zkuste to znovu.
> +
> +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
> +----------cs--
> +
> diff -Naru httpd-docs-2.0/error/HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var
> --- httpd-docs-2.0/error/HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var	2002-11-27 12:36:51.000000000
+0100
> +++ httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var	2003-02-08 18:43:12.000000000
+0100
> @@ -98,3 +98,14 @@
> <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
> -------pt-br--
> 
> +Content-language: cs
> +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
> +Body:----------cs--
> +<!--#set var="TITLE" value="Nepodporovaný typ prostředku!"
> +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
> +
> +  Server nepodporuje typ prostředku přeneseného v&nbsp;požadavku.

Again I would put the original English term in brackets to make it clear.


Server nepodporuje typ prostředku (media) přeneseného v&nbsp;požadavku.
> +
> +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
> +----------cs--
> +
> diff -Naru httpd-docs-2.0/error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var
> --- httpd-docs-2.0/error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var	2002-11-27 12:36:51.000000000
+0100
> +++ httpd-docs-2.0-czech/error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var	2003-02-08 18:43:20.000000000
+0100
> @@ -109,3 +109,16 @@
> <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
> -------pt-br--
> 
> +Content-language: cs
> +Content-type: text/html; charset=ISO-8859-2
> +Body:----------cs--
> +<!--#set var="TITLE" value="Varianta se také mění!"
> +--><!--#include virtual="include/top.html" -->
> +
> +  Varianta požadované entity
> +  je sama přenosný zdroj.
> +  Přístup není možný.

Varianta požadované entity má sama více variant. Přístup není možný.

> +
> +<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
> +----------cs--
> +
> diff -Naru httpd-docs-2.0/error/README httpd-docs-2.0-czech/error/README
> --- httpd-docs-2.0/error/README	2003-02-03 00:36:01.000000000 +0100
> +++ httpd-docs-2.0-czech/error/README	2003-02-08 18:43:31.000000000 +0100
> @@ -17,6 +17,7 @@
>  | Language       | Contributed by              |
>  +-----------------------+------------------------------------------+
>  | Brazilian (pt-br)   | Ricardo Leite              |
> + | Czech         | Marcel Kolaja              |
>  | Dutch (nl/*)     | Peter Van Biesen             |
>  | French (fr)      | Cecile de Crecy             |
>  | English (en)     | Lars Eilebrecht             |
> 
> --snip
> 
> But I am not sure, I have translated the HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES error
> message correctly. I did not understand, what shall it mean. Can someone,
> please, explain it to me? Thanks.

Hope my translation is slightly better ;-)

> 
> If I am informed correctly it is necessary to make a review by another
> native Czech speaking person. I have invited Martin Povolný
> <xpovolny@aurora.fi.muni.cz> to this list. He should be subscribed at this
> moment already. So, Martin, please send your comments to this list.
> Thanks.

Here you are.

> 
> 
> Regards,
> 
> Marcel Kolaja               http://nlp.fi.muni.cz/~xkolaja/
> NLPlab FI MU                    http://nlp.fi.muni.cz/
> --------------------------------------------------------------------------
> "I think Debian's doing something wrong, `apt-get install pesticide'
> doesn't seem to remove the bugs on my system!"    -- Mike Dresser
> 
> ---------------------------------------------------------------------
> To unsubscribe, e-mail: docs-unsubscribe@httpd.apache.org
> For additional commands, e-mail: docs-help@httpd.apache.org
> 

-- 
Martin Povolný, xpovolny@fi.muni.cz, http://www.fi.muni.cz/~xpovolny

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: docs-unsubscribe@httpd.apache.org
For additional commands, e-mail: docs-help@httpd.apache.org


Mime
View raw message