httpd-docs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From CRISTIAN DINCA <cristi...@yahoo.com>
Subject Re: [PATCH] Romanian translation of Apache's 2.0 HTTP error messages
Date Sun, 09 Feb 2003 21:27:02 GMT

the Romanian translation of the Apache's 2.0 realized by Andrei Besleaga is ok. all romanians
peoples  understand all list of error messages :). 
Is ok Andrei. Congratulations!
Best Regards,
Cristian Dinca
 Andrei Besleaga <andreutz@hotmail.com> wrote:
Hello,

I have translated the Apache's 2.0 server HTTP error messages into Romanian. 
Below is a patch against the
httpd-2.0_20030208171326.tar.gz CVS snapshot
Can please someone with cvs commit access to update them.

--snip

diff -Naru httpd-docs-2.0/error/contact.html.var 
httpd-docs-2.0-romanian/error/contact.html.var
--- httpd-docs-2.0/error/contact.html.var 2002-11-27 13:12:20.000000000 
+0200
+++ httpd-docs-2.0-romanian/error/contact.html.var 2003-02-07 
15:54:28.000000000 +0200
@@ -58,3 +58,11 @@
-->">webmaster.
-------pt-br--

+Content-language: ro
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Body:----------ro--
+Va rugam sa il contactati pe
+-->">webmaster
+in cazul in care credeti ca aceasta este o eroare a serverului.
+----------ro--
+
diff -Naru httpd-docs-2.0/error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var 
httpd-docs-2.0-romanian/error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var
--- httpd-docs-2.0/error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var 2002-11-27 
13:12:20.000000000 +0200
+++ httpd-docs-2.0-romanian/error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var 2003-02-07 
16:01:36.000000000 +0200
@@ -141,3 +141,20 @@

-------pt-br--

+Content-language: ro
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Body:----------ro--
++-->
+
+ Serverul proxy a primit un raspuns invalid
+ de la serverul precedent.
+
+ 
+ 
+ 
+ 
+
+
+----------ro--
+
diff -Naru httpd-docs-2.0/error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var 
httpd-docs-2.0-romanian/error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var
--- httpd-docs-2.0/error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var 2002-11-27 
13:12:20.000000000 +0200
+++ httpd-docs-2.0-romanian/error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var 2003-02-07 
16:11:00.000000000 +0200
@@ -101,3 +101,15 @@

-------pt-br--

+Content-language: ro
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Body:----------ro--
++-->
+
+ Browserul (sau proxy-ul) dumneavoastra a trimis
+ serverului o cerere ce nu poate fi procesata.
+
+
+----------ro--
+
diff -Naru httpd-docs-2.0/error/HTTP_FORBIDDEN.html.var 
httpd-docs-2.0-romanian/error/HTTP_FORBIDDEN.html.var
--- httpd-docs-2.0/error/HTTP_FORBIDDEN.html.var 2002-11-27 
13:12:20.000000000 +0200
+++ httpd-docs-2.0-romanian/error/HTTP_FORBIDDEN.html.var 2003-02-07 
16:14:56.000000000 +0200
@@ -185,3 +185,24 @@

-------pt-br--

+Content-language: ro
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Body:----------ro--
++-->
+
+ 
+
+ Nu aveti permisiunea sa accesati directorul cerut.
+ Nu este nici un document index sau directorul este protejat la citire.
+
+ 
+
+ Nu aveti permisiunea sa accesati obiectul cerut.
+ Este protejat la citire sau nu poate fi citit de server.
+
+ 
+
+
+----------ro--
+
diff -Naru httpd-docs-2.0/error/HTTP_GONE.html.var 
httpd-docs-2.0-romanian/error/HTTP_GONE.html.var
--- httpd-docs-2.0/error/HTTP_GONE.html.var 2002-11-27 13:12:20.000000000 
+0200
+++ httpd-docs-2.0-romanian/error/HTTP_GONE.html.var 2003-02-07 
16:25:06.000000000 +0200
@@ -208,3 +208,28 @@

-------pt-br--

+Content-language: ro
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Body:----------ro--
++-->
+
+ URL-ul cerut nu mai este disponibil pe acest server si nu
+ exista o adresa de inaintare.
+
+ 
+
+ Va rugam informati autorul
+ ">paginii
+ referite ca link-ul nu mai este de actualitate.
+
+ 
+
+ Va rugam contactati autorul acestei pagini daca ati urmat
+ un link dintr-o pagina externa.
+
+ 
+
+
+----------ro--
+
diff -Naru httpd-docs-2.0/error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var 
httpd-docs-2.0-romanian/error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var
--- httpd-docs-2.0/error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var 2002-11-27 
13:12:20.000000000 +0200
+++ 
httpd-docs-2.0-romanian/error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var 2003-02-09 
01:45:20.000000000 +0200
@@ -224,3 +224,30 @@

-------pt-br--

+Content-language: ro
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Body:----------ro--
++-->
+
+ 
+
+ Serverul a intalnit o eroare interna si nu a
+ putut rezolva cererea dumneavoastra.
+
+ 
+
+ Mesajul de eroare :
+ 

+
+ 
+
+ Serverul a intalnit o eroare interna si nu a
+ putut rezolva cererea dumneavoastra. Serverul este
+ supraincarcat sau a fost o eroare intr-un script CGI.
+
+ 
+
+
+----------ro--
+
diff -Naru httpd-docs-2.0/error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var 
httpd-docs-2.0-romanian/error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var
--- httpd-docs-2.0/error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var 2002-11-27 
13:12:20.000000000 +0200
+++ httpd-docs-2.0-romanian/error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var 2003-02-07 
20:14:04.000000000 +0200
@@ -94,3 +94,15 @@

-------pt-br--

+Content-language: ro
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Body:----------ro--
++-->
+
+ O cerere cu metoda 
+ necesita un header Content-Length valid.
+
+
+----------ro--
+
diff -Naru httpd-docs-2.0/error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var 
httpd-docs-2.0-romanian/error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var
--- httpd-docs-2.0/error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var 2002-11-27 
13:12:20.000000000 +0200
+++ 
httpd-docs-2.0-romanian/error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var 2003-02-07 
20:15:28.000000000 +0200
@@ -103,3 +103,15 @@

-------pt-br--

+Content-language: ro
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Body:----------ro--
++-->
+
+ Metoda 
+ nu este permisa pentru URL-ul cerut.
+
+
+----------ro--
+
diff -Naru httpd-docs-2.0/error/HTTP_NOT_ACCEPTABLE.html.var 
httpd-docs-2.0-romanian/error/HTTP_NOT_ACCEPTABLE.html.var
--- httpd-docs-2.0/error/HTTP_NOT_ACCEPTABLE.html.var 2002-11-27 
13:12:20.000000000 +0200
+++ httpd-docs-2.0-romanian/error/HTTP_NOT_ACCEPTABLE.html.var 2003-02-07 
20:19:36.000000000 +0200
@@ -103,3 +103,15 @@

-------pt-br--

+Content-language: ro
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Body:----------ro--
++-->
+
+ Nici o reprezentare potrivita a resursei cerute
+ nu a putut fi gasita pe acest server.
+
+
+----------ro--
+
diff -Naru httpd-docs-2.0/error/HTTP_NOT_FOUND.html.var 
httpd-docs-2.0-romanian/error/HTTP_NOT_FOUND.html.var
--- httpd-docs-2.0/error/HTTP_NOT_FOUND.html.var 2002-11-27 
13:12:20.000000000 +0200
+++ httpd-docs-2.0-romanian/error/HTTP_NOT_FOUND.html.var 2003-02-07 
20:30:14.000000000 +0200
@@ -218,3 +218,29 @@

-------pt-br--

+Content-language: ro
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Body:----------ro--
++-->
+
+ URL-ul cerut nu a fost gasit pe acest server.
+
+ 
+
+ Link-ul de pe
+ ">pagina
+ de unde ati venit pare a fi gresit sau invechit. Va rugam informati 
autorul
+ ">acestei 
pagini
+ despre eroare.
+
+ 
+
+ Daca ati introdus URL-ul manual, va rugam verificati
+ corectitudinea si incercati din nou.
+
+ 
+
+
+----------ro--
+
diff -Naru httpd-docs-2.0/error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var 
httpd-docs-2.0-romanian/error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var
--- httpd-docs-2.0/error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var 2002-11-27 
13:12:20.000000000 +0200
+++ httpd-docs-2.0-romanian/error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var 2003-02-07 
20:31:36.000000000 +0200
@@ -98,3 +98,14 @@

-------pt-br--

+Content-language: ro
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Body:----------ro--
++-->
+
+ Serverul nu suporta actiunea ceruta de browser.
+
+
+----------ro--
+
diff -Naru httpd-docs-2.0/error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var 
httpd-docs-2.0-romanian/error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var
--- httpd-docs-2.0/error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var 2002-11-27 
13:12:20.000000000 +0200
+++ 
httpd-docs-2.0-romanian/error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var 2003-02-07 
20:41:04.000000000 +0200
@@ -100,3 +100,14 @@

-------pt-br--

+Content-language: ro
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Body:----------ro--
++-->
+
+ Preconditionarea pentru cererea URL-ului nu a fost evaluata pozitiv.
+
+
+----------ro--
+
diff -Naru httpd-docs-2.0/error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var 
httpd-docs-2.0-romanian/error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var
--- httpd-docs-2.0/error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var 2002-11-27 
13:12:20.000000000 +0200
+++ 
httpd-docs-2.0-romanian/error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var 2003-02-07 
20:45:48.000000000 +0200
@@ -109,3 +109,16 @@

-------pt-br--

+Content-language: ro
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Body:----------ro--
++-->
+
+ Metoda 
+ nu permite transmiterea datelor, sau volumul de date
+ depaseste limita capacitatii.
+
+
+----------ro--
+
diff -Naru httpd-docs-2.0/error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var 
httpd-docs-2.0-romanian/error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var
--- httpd-docs-2.0/error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var 2002-11-27 
13:12:20.000000000 +0200
+++ httpd-docs-2.0-romanian/error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var 2003-02-07 
20:49:42.000000000 +0200
@@ -106,3 +106,15 @@

-------pt-br--

+Content-language: ro
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Body:----------ro--
++-->
+
+ Serverul a terminat conexiunea cu browserul pentru ca acesta
+ nu a terminat cererea in limita timpului specificat.
+
+
+----------ro--
+
diff -Naru httpd-docs-2.0/error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var 
httpd-docs-2.0-romanian/error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var
--- httpd-docs-2.0/error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var 2002-11-27 
13:12:20.000000000 +0200
+++ 
httpd-docs-2.0-romanian/error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var 2003-02-07 
20:53:20.000000000 +0200
@@ -107,3 +107,15 @@

-------pt-br--

+Content-language: ro
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Body:----------ro--
++-->
+
+ Lungimea URL-ului cerut depaseste limita capacitatii pentru
+ acest server. Cererea nu poate fi procesata.
+
+
+----------ro--
+
diff -Naru httpd-docs-2.0/error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var 
httpd-docs-2.0-romanian/error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var
--- httpd-docs-2.0/error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var 2002-11-27 
13:12:20.000000000 +0200
+++ 
httpd-docs-2.0-romanian/error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var 2003-02-07 
20:57:04.000000000 +0200
@@ -116,3 +116,16 @@

-------pt-br--

+Content-language: ro
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Body:----------ro--
++-->
+
+ Serverul nu poate, temporar, sa raspunda cererii
+ dumneavoastra datorita intretinerii acestuia sau a
+ unor probleme de capacitate. Va rugam incercati mai tarziu.
+
+
+----------ro--
+
diff -Naru httpd-docs-2.0/error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var 
httpd-docs-2.0-romanian/error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var
--- httpd-docs-2.0/error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var 2002-11-27 
13:12:20.000000000 +0200
+++ httpd-docs-2.0-romanian/error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var 2003-02-07 
21:08:12.000000000 +0200
@@ -167,3 +167,22 @@

-------pt-br--

+Content-language: ro
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Body:----------ro--
++-->
+
+ Acest server nu a putut verifica daca sunteti autorizat sa accesati
+ URL-ul "".
+ Ati furnizat parametrii de acreditare gresiti (ex: parola gresita), sau 
browserul
+ dumneavoastra nu poate furniza aceste detalii de acreditare.
+
+ 
+
+ In cazul in care nu va este permis sa cereti un document, va rugam
+ sa va verificati numele de utilizator si parola si sa incercati din 
nou.
+
+
+----------ro--
+
diff -Naru httpd-docs-2.0/error/HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var 
httpd-docs-2.0-romanian/error/HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var
--- httpd-docs-2.0/error/HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var 2002-11-27 
13:12:20.000000000 +0200
+++ 
httpd-docs-2.0-romanian/error/HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var 2003-02-07 
21:15:24.000000000 +0200
@@ -98,3 +98,14 @@

-------pt-br--

+Content-language: ro
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Body:----------ro--
++-->
+
+ Serverul nu suporta tipul de date trimise in cerere.
+
+
+----------ro--
+
diff -Naru httpd-docs-2.0/error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var 
httpd-docs-2.0-romanian/error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var
--- httpd-docs-2.0/error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var 2002-11-27 
13:12:20.000000000 +0200
+++ 
httpd-docs-2.0-romanian/error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var 2003-02-07 
21:46:34.000000000 +0200
@@ -109,3 +109,16 @@

-------pt-br--

+Content-language: ro
+Content-type: text/html; charset=ISO-8859-1
+Body:----------ro--
++-->
+
+ O varianta pentru entitatea ceruta
+ este ea insasi o resursa negociabila.
+ Accesul nu este posibil.
+
+
+----------ro--
+
diff -Naru httpd-docs-2.0/error/README httpd-docs-2.0-romanian/error/README
--- httpd-docs-2.0/error/README 2003-02-03 01:12:34.000000000 +0200
+++ httpd-docs-2.0-romanian/error/README 2003-02-09 01:56:56.000000000 +0200
@@ -24,9 +24,10 @@
| Spanish (es) | Karla Quintero |
| Italian (fr) | Luigi Rosa |
| Swedish (sv) | Thomas Sjögren |
+ | Romanian (ro) | Andrei Besleaga |
+-----------------------+------------------------------------------+
(Please see http://httpd.apache.org/docs-project/ if you would
like to contribute the pages in an additional language.)


- Copyright (c) 2001-2003 The Apache Software Foundation. All rights 
reserved.
+ Copyright (c) 2001-2002 The Apache Software Foundation. All rights 
reserved.

--snip


I know is necessary to make a review by another native Romanian speaking 
person. I have invited Cristian Dinca
to this list. He should be subscribed at this
moment already. So, Cristi, please send your comments about the translation 
to this list.
Thanks.

Regards,
Andrei Besleaga
Bucharest, Romania.

_________________________________________________________________
Add photos to your messages with MSN 8. Get 2 months FREE*. 
http://join.msn.com/?page=features/featuredemail


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: docs-unsubscribe@httpd.apache.org
For additional commands, e-mail: docs-help@httpd.apache.org---------------------------------
Do you Yahoo!?
Yahoo! Mail Plus - Powerful. Affordable. Sign up now
Mime
View raw message