httpd-docs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Dirk-Willem van Gulik <di...@webweaving.org>
Subject Re: 2.0 Error documents in Dutch(nl)
Date Fri, 23 Aug 2002 14:06:48 GMT

Massaged DIFF to make it fit in a recent tree. Anyone see fault with this
(or is there a magic command to easily check for syntax/structure
erorrs?).

DW.


Index: HTTP_BAD_GATEWAY.html.var
===================================================================
RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var,v
retrieving revision 1.4
diff -u -u -r1.4 HTTP_BAD_GATEWAY.html.var
--- HTTP_BAD_GATEWAY.html.var	21 Aug 2002 17:34:21 -0000	1.4
+++ HTTP_BAD_GATEWAY.html.var	23 Aug 2002 14:05:29 -0000
@@ -65,6 +65,23 @@

 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------fr--
+
+Content-language: nl
+Content-type: text/html
+Body:----------nl--
+<!--#set var="TITLE" value="Verkeerde Gateway!" -->
+<!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  De proxy server heeft een ongeldig
+  antwoord ontvangen van een gecontacteerde server.
+
+ <!--#if expr="$REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
+  <!--#include virtual="include/spacer.html" -->
+  <!--#echo var="REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
+ <!--#endif -->
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------nl--

 Content-language: sv
 Content-type: text/html
Index: HTTP_BAD_REQUEST.html.var
===================================================================
RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var,v
retrieving revision 1.4
diff -u -u -r1.4 HTTP_BAD_REQUEST.html.var
--- HTTP_BAD_REQUEST.html.var	21 Aug 2002 17:34:21 -0000	1.4
+++ HTTP_BAD_REQUEST.html.var	23 Aug 2002 14:05:29 -0000
@@ -46,6 +46,19 @@
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------fr--

+
+Content-language: nl
+Content-type: text/html
+Body:----------nl--
+<!--#set var="TITLE" value="Slechte vraag!" -->
+<!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  Uw browser (of proxy) stuurde een vraag die
+  deze server niet kon begrijpen.
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------nl--
+
 Content-language: sv
 Content-type: text/html
 Body:----------sv--
Index: HTTP_FORBIDDEN.html.var
===================================================================
RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_FORBIDDEN.html.var,v
retrieving revision 1.6
diff -u -u -r1.6 HTTP_FORBIDDEN.html.var
--- HTTP_FORBIDDEN.html.var	21 Aug 2002 17:34:21 -0000	1.6
+++ HTTP_FORBIDDEN.html.var	23 Aug 2002 14:05:29 -0000
@@ -89,6 +89,26 @@
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------fr--

+Content-language: nl
+Content-type: text/html
+Body:----------nl--
+<!--#set var="TITLE" value="Toegang verboden!" -->
+<!--#include virtual="include/top.html" -->
+<!--#if expr="$REDIRECT_URL = /\/$/" -->
+
+  U hebt niet de toestemming om toegang te krijgen tot de gevraagde map.
+  Er is of wel geen index document of de map is beveiligd tegen lezen.
+
+ <!--#else -->
+
+  U hebt niet de toestemming om toegang te krijgen tot de gevraagde map.
+  Die is ofwel beveiligd tegen lezen of onleesbaar door de server.
+
+ <!--#endif -->
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------nl--
+
 Content-language: sv
 Content-type: text/html
 Body:----------sv--
Index: HTTP_GONE.html.var
===================================================================
RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_GONE.html.var,v
retrieving revision 1.4
diff -u -u -r1.4 HTTP_GONE.html.var
--- HTTP_GONE.html.var	21 Aug 2002 17:34:21 -0000	1.4
+++ HTTP_GONE.html.var	23 Aug 2002 14:05:29 -0000
@@ -99,6 +99,31 @@
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------fr--

+Content-language: nl
+Content-type: text/html
+Body:----------nl--
+<!--#set var="TITLE" value="Dit object is niet langer beschikbaar!" -->
+<!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  De gevraagde URL is niet langer beschikbaar op deze server en er is geen
+  doorverwijsadres.
+
+ <!--#if expr="$HTTP_REFERER" -->
+
+  Gelieve aan de auteur van
+  <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER"-->">deze pagina</a>
+  te melden dat deze link niet langer actueel is.
+
+ <!--#else -->
+
+  Indien u deze link hebt gekregen van een andere pagina, gelieve
+  de auteur van deze pagina te contacteren.
+
+ <!--#endif -->
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------nl--
+
 Content-language: sv
 Content-type: text/html
 Body:----------sv--
Index: HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var
===================================================================
RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var,v
retrieving revision 1.7
diff -u -u -r1.7 HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var
--- HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var	21 Aug 2002 17:34:21 -0000	1.7
+++ HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var	23 Aug 2002 14:05:29 -0000
@@ -44,7 +44,7 @@

  <!--#else -->

-  The server encountered an internal error and was
+  The server encountered an internal error and was
   unable to complete your request. Either the server is
   overloaded or there was an error in a CGI script.

@@ -109,6 +109,30 @@

 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------fr--
+
+Content-language: nl
+Content-type: text/html
+Body:----------nl--
+<!--#set var="TITLE" value="Server fout!" -->
+<!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+ <!--#if expr="$REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
+
+  <!--#include virtual="include/spacer.html" -->
+
+  Foutbericht :
+  <BR><!--#echo var="REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
+
+ <!--#else -->
+
+  De server kreeg een interne fout en kon
+  uw vraag niet beantwoorden. De server is overbelast
+  of er was een fout in een CGI script.
+
+ <!--#endif -->
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------nl--

 Content-language: sv
 Content-type: text/html
Index: HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var
===================================================================
RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var,v
retrieving revision 1.5
diff -u -u -r1.5 HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var
--- HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var	21 Aug 2002 17:34:21 -0000	1.5
+++ HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var	23 Aug 2002 14:05:29 -0000
@@ -36,6 +36,18 @@
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------fr--

+Content-language: nl
+Content-type: text/html
+Body:----------nl--
+<!--#set var="TITLE" value="Ongeldige lengte inhoud!" -->
+<!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  Een vraag met het <!--#echo encoding="none" var="REDIRECT_REQUEST_METHOD"-->
+  type methode heeft een correcte <code>Content-Length</code> lijn nodig.
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------nl--
+
 Content-language: sv
 Content-type: text/html
 Body:----------sv--
Index: HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var
===================================================================
RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var,v
retrieving revision 1.5
diff -u -u -r1.5 HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var
--- HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var	21 Aug 2002 17:34:21 -0000	1.5
+++ HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var	23 Aug 2002 14:05:30 -0000
@@ -18,7 +18,7 @@

   The <!--#echo encoding="none" var="REDIRECT_REQUEST_METHOD"-->
   method is not allowed for the requested URL.
-
+
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------en--

@@ -46,6 +46,18 @@

 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------fr--
+
+Content-language: nl
+Content-type: text/html
+Body:----------nl--
+<!--#set var="TITLE" value="Type methode niet toegelaten!" -->
+<!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  Het <!--#echo encoding="none" var="REDIRECT_REQUEST_METHOD"-->
+  type methode is niet toegelaten voor de gevraagde URL.
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------nl--

 Content-language: sv
 Content-type: text/html
Index: HTTP_NOT_ACCEPTABLE.html.var
===================================================================
RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_NOT_ACCEPTABLE.html.var,v
retrieving revision 1.4
diff -u -u -r1.4 HTTP_NOT_ACCEPTABLE.html.var
--- HTTP_NOT_ACCEPTABLE.html.var	21 Aug 2002 17:34:21 -0000	1.4
+++ HTTP_NOT_ACCEPTABLE.html.var	23 Aug 2002 14:05:30 -0000
@@ -48,6 +48,18 @@
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------fr--

+Content-language: nl
+Content-type: text/html
+Body:----------nl--
+<!--#set var="TITLE" value="Geen acceptabel object gevonden!" -->
+<!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  Een toereikende representatie van het gevraagde object
+  kon niet gevonden worden op deze server.
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------nl--
+
 Content-language: sv
 Content-type: text/html
 Body:----------sv--
Index: HTTP_NOT_FOUND.html.var
===================================================================
RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_NOT_FOUND.html.var,v
retrieving revision 1.5
diff -u -u -r1.5 HTTP_NOT_FOUND.html.var
--- HTTP_NOT_FOUND.html.var	21 Aug 2002 17:34:21 -0000	1.5
+++ HTTP_NOT_FOUND.html.var	23 Aug 2002 14:05:30 -0000
@@ -107,6 +107,32 @@
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------fr--

+Content-language: nl
+Content-type: text/html
+Body:----------nl--
+<!--#set var="TITLE" value="Object niet gevonden!" -->
+<!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  De gevraagde URL was niet gevonden op deze server.
+
+ <!--#if expr="$HTTP_REFERER" -->
+
+  De link op
+  <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER"-->">deze pagina
+  pagina</a> is verkeerd of achterhaald. Gelieve de auteur van
+  <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER"-->">die pagina</a>
+  in te lichten over deze fout.
+
+ <!--#else -->
+
+  Indien u de URL manueel hebt ingevuld, gelieve uw
+  spelling te controleren en probeer opnieuw.
+
+ <!--#endif -->
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------nl--
+
 Content-language: sv
 Content-type: text/html
 Body:----------sv--
Index: HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var
===================================================================
RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var,v
retrieving revision 1.5
diff -u -u -r1.5 HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var
--- HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var	21 Aug 2002 17:34:21 -0000	1.5
+++ HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var	23 Aug 2002 14:05:30 -0000
@@ -17,7 +17,7 @@
 <!--#include virtual="include/top.html" -->

   The server does not support the action requested by the browser.
-
+
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------en--

@@ -43,6 +43,17 @@
   requise par le navigateur.

 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+
+Content-language: nl
+Content-type: text/html
+Body:----------nl--
+<!--#set var="TITLE" value="Kan vraag niet verwerken!" -->
+<!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  De server ondersteunt de actie, gevraagd door de browser, niet.
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------nl--
 ----------fr--

 Content-language: sv
Index: HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var
===================================================================
RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var,v
retrieving revision 1.3
diff -u -u -r1.3 HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var
--- HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var	21 Aug 2002 17:34:21 -0000	1.3
+++ HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var	23 Aug 2002 14:05:30 -0000
@@ -29,8 +29,8 @@

 	La precondicion para que exista una
 	conecci&oacute;n al URL solicitado es falsa.
-
-<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------es--

 Content-language: fr
@@ -69,3 +69,14 @@

 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------it--
+
+Content-language: nl
+Content-type: text/html
+Body:----------nl--
+<!--#set var="TITLE" value="Startvoorwaarde niet voldaan!" -->
+<!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+ Een startvoorwaarde werd niet voldaan bij verwerking van de vraag naar de URL.
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------nl--
Index: HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var
===================================================================
RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var,v
retrieving revision 1.5
diff -u -u -r1.5 HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var
--- HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var	21 Aug 2002 17:34:21 -0000	1.5
+++ HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var	23 Aug 2002 14:05:30 -0000
@@ -51,6 +51,18 @@
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------fr--

+Content-language: nl
+Content-type: text/html
+Body:----------nl--
+<!--#set var="TITLE" value="Volume van gevraagde entiteit te groot!" -->
+<!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+ Het <!--#echo encoding="none" var="REDIRECT_REQUEST_METHOD"--> type methode laat
niet toe data
+ te versturen of het datavolume is groter dan maximaal toegelaten.
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------nl--
+
 Content-language: sv
 Content-type: text/html
 Body:----------sv--
Index: HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var
===================================================================
RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var,v
retrieving revision 1.5
diff -u -u -r1.5 HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var
--- HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var	21 Aug 2002 17:34:21 -0000	1.5
+++ HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var	23 Aug 2002 14:05:30 -0000
@@ -19,8 +19,8 @@

   The server closed the network connection because the browser
   didn't finish the request within the specified time.
-
-<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------en--

 Content-language: es
@@ -47,6 +47,18 @@

 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------fr--
+
+Content-language: nl
+Content-type: text/html
+Body:----------nl--
+<!--#set var="TITLE" value="Tijdlimiet overschreden!" -->
+<!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  De server heeft de netwerkverbinding gesloten omdat de browser
+  de vraag niet heeft be&euml;indigd binnen een gestelde tijd.
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------nl--

 Content-language: sv
 Content-type: text/html
Index: HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var
===================================================================
RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var,v
retrieving revision 1.4
diff -u -u -r1.4 HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var
--- HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var	21 Aug 2002 17:34:21 -0000	1.4
+++ HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var	23 Aug 2002 14:05:30 -0000
@@ -19,7 +19,7 @@

   The length of the requested URL exceeds the capacity limit for this server.
   The request cannot be processed.
-
+
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------en--

@@ -48,6 +48,18 @@

 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------fr--
+
+Content-language: nl
+Content-type: text/html
+Body:----------nl--
+<!--#set var="TITLE" value="Aangeboden URI te groot!" -->
+<!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  De lengte van de aangeboden URL overschreidt het maximum voor deze server.
+  De vraag kan niet verwerkt worden.
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------nl--

 Content-language: sv
 Content-type: text/html
Index: HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var
===================================================================
RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var,v
retrieving revision 1.4
diff -u -u -r1.4 HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var
--- HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var	21 Aug 2002 17:34:21 -0000	1.4
+++ HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var	23 Aug 2002 14:05:31 -0000
@@ -20,7 +20,7 @@

   The server is temporarily unable to service your
   request due to maintenance downtime or capacity
-  problems. Please try again later.
+  problems. Please try again later.

 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------en--
@@ -54,6 +54,19 @@

 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------fr--
+
+Content-language: nl
+Content-type: text/html
+Body:----------nl--
+<!--#set var="TITLE" value="Dienst niet beschikbaar!" -->
+<!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  De server kan tijdelijk uw vraag niet verwerken
+  door onderhoud of problemen met de capaciteit van de server.
+  Gelieve later nog eens opnieuw te proberen.
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------nl--

 Content-language: sv
 Content-type: text/html
Index: HTTP_UNAUTHORIZED.html.var
===================================================================
RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var,v
retrieving revision 1.4
diff -u -u -r1.4 HTTP_UNAUTHORIZED.html.var
--- HTTP_UNAUTHORIZED.html.var	21 Aug 2002 17:34:21 -0000	1.4
+++ HTTP_UNAUTHORIZED.html.var	23 Aug 2002 14:05:31 -0000
@@ -82,6 +82,25 @@
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------fr--

+
+Content-language: nl
+Content-type: text/html
+Body:----------nl--
+<!--#set var="TITLE" value="Authenticatie nodig!" -->
+<!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  De server kon niet controleren of u gemachtigd bent om toegang te krijgen
+  tot de URL "<!--#echo encoding="url" var="REDIRECT_URL" -->".
+  U hebt zich onvoldoende geauthenticeerd ( vb : verkeerd paswoord ), of
+  uw browser is niet in staat de nodige authentificatiegegevens door te geven.
+
+ <!--#include virtual="include/spacer.html" -->
+
+  Indien u toch gemachtigd bent toegang te krijgen tot het document,
+  controleer uw gebruikersnaam en paswoord en probeer opnieuw.
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------nl--
 Content-language: sv
 Content-type: text/html
 Body:----------sv--
Index: HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var
===================================================================
RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var,v
retrieving revision 1.4
diff -u -u -r1.4 HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var
--- HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var	21 Aug 2002 17:34:21 -0000	1.4
+++ HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var	23 Aug 2002 14:05:31 -0000
@@ -45,6 +45,17 @@
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------fr--

+Content-language: nl
+Content-type: text/html
+Body:----------nl--
+<!--#set var="TITLE" value="Niet ondersteund formaat!" -->
+<!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  De server ondersteunt het gevraagde formaat ( media type ) niet.
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------nl--
+
 Content-language: sv
 Content-type: text/html
 Body:----------sv--
Index: HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var
===================================================================
RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var,v
retrieving revision 1.4
diff -u -u -r1.4 HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var
--- HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var	21 Aug 2002 17:34:21 -0000	1.4
+++ HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var	23 Aug 2002 14:05:31 -0000
@@ -50,6 +50,19 @@
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------fr--

+Content-language: nl
+Content-type: text/html
+Body:----------nl--
+<!--#set var="TITLE" value="Variant varieert ook!" -->
+<!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  Een variant van het gevraagde object
+  is op zich ook een te onderhandelen variant.
+  Toegang is niet mogelijk.
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------nl--
+
 Content-language: sv
 Content-type: text/html
 Body:----------sv--
Index: contact.html.var
===================================================================
RCS file: /home/cvs/httpd-2.0/docs/error/contact.html.var,v
retrieving revision 1.8
diff -u -u -r1.8 contact.html.var
--- contact.html.var	21 Aug 2002 17:34:21 -0000	1.8
+++ contact.html.var	23 Aug 2002 14:05:31 -0000
@@ -42,3 +42,10 @@
 Se pensi che questo sia un errore del server, per favore contatta il
 <a href="mailto:<!--#echo encoding="none" var="SERVER_ADMIN" -->">webmaster</a>.
 ----------it--
+
+Content-language: nl
+Content-type: text/html
+Body:----------nl--
+Indien u van oordeel bent dat deze server in fout is, gelieve
+de <A HREF="mailto:<!--#echo encoding="none" var="SERVER_ADMIN" -->">webmaster</A>
te contacteren.
+----------nl--
>


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: docs-unsubscribe@httpd.apache.org
For additional commands, e-mail: docs-help@httpd.apache.org


Mime
View raw message