httpd-docs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From pep...@locus.apache.org
Subject cvs commit: httpd-docs-2.0/htdocs index.html.he.iso8859-8 index.html.ja.iso2022-jp index.html.ja.jis index.html.kr.iso-kr index.html.kr.iso2022-kr index.html.po.iso-pl index.html.ru.cp-1251 index.html.ru.cp866 index.html.ru.iso-ru index.html.ru.koi8-r index.html.ru.utf8 index.html.tw.Big5
Date Sun, 03 Dec 2000 16:48:18 GMT
pepper   00/12/03 08:48:18

 Modified:  htdocs  index.html.he.iso8859-8 index.html.ja.iso2022-jp
            index.html.ja.jis index.html.kr.iso-kr
            index.html.kr.iso2022-kr index.html.po.iso-pl
            index.html.ru.cp-1251 index.html.ru.cp866
            index.html.ru.iso-ru index.html.ru.koi8-r
            index.html.ru.utf8 index.html.tw.Big5
 Log:
 Removed "index.html" from a bunch of <a hrefs>.
 
 Revision Changes  Path
 1.3    +1 -1   httpd-docs-2.0/htdocs/index.html.he.iso8859-8
 
 Index: index.html.he.iso8859-8
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-docs-2.0/htdocs/index.html.he.iso8859-8,v
 retrieving revision 1.2
 retrieving revision 1.3
 diff -u -r1.2 -r1.3
 --- index.html.he.iso8859-8	2000/11/15 01:11:16	1.2
 +++ index.html.he.iso8859-8	2000/12/03 16:48:16	1.3
 @@ -45,7 +45,7 @@
                                          
                                          
                                        <P>
 -       <BR>  <A HREF="manual/index.html"> </A>
 +       <BR>  <A HREF="manual/"> </A>
                                 . 
                                          
                                          
 
 
 
 1.3    +1 -1   httpd-docs-2.0/htdocs/index.html.ja.iso2022-jp
 
 Index: index.html.ja.iso2022-jp
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-docs-2.0/htdocs/index.html.ja.iso2022-jp,v
 retrieving revision 1.2
 retrieving revision 1.3
 diff -u -r1.2 -r1.3
 --- index.html.ja.iso2022-jp	2000/11/15 01:28:40	1.2
 +++ index.html.ja.iso2022-jp	2000/12/03 16:48:16	1.3
 @@ -30,7 +30,7 @@
  
  
  <p>
 -Apache $B$K4X$9$k(B<A HREF="manual/index.html">$BJ8=q(B</A> $B$O!"$3$N(B
web $B%5!<%PG[I[J*$NCf$K4^$^$l$F$$$^$9!#(B
 +Apache $B$K4X$9$k(B<A HREF="manual/">$BJ8=q(B</A> $B$O!"$3$N(B web $B%5!<%PG[I[J*$NCf$K4^$^$l$F$$$^$9!#(B
  </p>
  <p>
  $B0J2<$N2hA|$O!"(BApache $B$rMxMQ$7$F$$$k(B web $B%5!<%P$G<+M3$K;H$&$3$H$,$G$-$^$9!#(BApache
$B$r$4MxMQ$$$?$@$-!"$"$j$,$H$&$4$6$$$^$9(B!
 
 
 
 1.4    +1 -1   httpd-docs-2.0/htdocs/index.html.ja.jis
 
 Index: index.html.ja.jis
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-docs-2.0/htdocs/index.html.ja.jis,v
 retrieving revision 1.3
 retrieving revision 1.4
 diff -u -r1.3 -r1.4
 --- index.html.ja.jis	2000/11/15 01:11:16	1.3
 +++ index.html.ja.jis	2000/12/03 16:48:16	1.4
 @@ -30,7 +30,7 @@
  
  
  <p>
 -Apache $B$K4X$9$k(B<A HREF="manual/index.html">$BJ8=q(B</A> $B$O!"$3$N(B
web $B%5!<%PG[I[J*$NCf$K4^$^$l$F$$$^$9!#(B
 +Apache $B$K4X$9$k(B<A HREF="manual/">$BJ8=q(B</A> $B$O!"$3$N(B web $B%5!<%PG[I[J*$NCf$K4^$^$l$F$$$^$9!#(B
  </p>
  <p>
  $B0J2<$N2hA|$O!"(BApache $B$rMxMQ$7$F$$$k(B web $B%5!<%P$G<+M3$K;H$&$3$H$,$G$-$^$9!#(BApache
$B$r$4MxMQ$$$?$@$-!"$"$j$,$H$&$4$6$$$^$9(B!
 
 
 
 1.4    +1 -1   httpd-docs-2.0/htdocs/index.html.kr.iso-kr
 
 Index: index.html.kr.iso-kr
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-docs-2.0/htdocs/index.html.kr.iso-kr,v
 retrieving revision 1.3
 retrieving revision 1.4
 diff -u -r1.3 -r1.4
 --- index.html.kr.iso-kr	2000/11/15 01:11:16	1.3
 +++ index.html.kr.iso-kr	2000/12/03 16:48:17	1.4
 @@ -30,7 +30,7 @@
  
  
  <P>
 -ġ <A HREF="manual/index.html"></A> ǿ ԵǾ ֽϴ.

 +ġ <A HREF="manual/"></A> ǿ ԵǾ ֽϴ. 
  
  <P>
  Ʒ ִ Apache ̹ ϴ° Դϴ. ġ ּż մϴ!
 
 
 
 1.3    +1 -1   httpd-docs-2.0/htdocs/index.html.kr.iso2022-kr
 
 Index: index.html.kr.iso2022-kr
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-docs-2.0/htdocs/index.html.kr.iso2022-kr,v
 retrieving revision 1.2
 retrieving revision 1.3
 diff -u -r1.2 -r1.3
 --- index.html.kr.iso2022-kr	2000/11/15 01:28:40	1.2
 +++ index.html.kr.iso2022-kr	2000/12/03 16:48:17	1.3
 @@ -30,7 +30,7 @@
  
  
  <P>
 -ġ <A HREF="manual/index.html"></A> ǿ ԵǾ ֽϴ.

 +ġ <A HREF="manual/"></A> ǿ ԵǾ ֽϴ. 
  
  <P>
  Ʒ ִ Apache ̹ ϴ° Դϴ. ġ ּż մϴ!
 
 
 
 1.5    +1 -1   httpd-docs-2.0/htdocs/index.html.po.iso-pl
 
 Index: index.html.po.iso-pl
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-docs-2.0/htdocs/index.html.po.iso-pl,v
 retrieving revision 1.4
 retrieving revision 1.5
 diff -u -r1.4 -r1.5
 --- index.html.po.iso-pl	2000/11/15 01:28:40	1.4
 +++ index.html.po.iso-pl	2000/12/03 16:48:17	1.5
 @@ -31,7 +31,7 @@
  
  
  <P>
 -<A HREF="manual/index.html">Dokumentacja</A> do pakietu Apache jest doczona
do jego dystrybucji.
 +<A HREF="manual/">Dokumentacja</A> do pakietu Apache jest doczona do jego
dystrybucji.
  
  <P>
  Na serwerze WWW korzystajcym z oprogramowania Apache mona umieci poniszy znak. Dzikujemy
za uywanie Apache!
 
 
 
 1.3    +1 -1   httpd-docs-2.0/htdocs/index.html.ru.cp-1251
 
 Index: index.html.ru.cp-1251
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-docs-2.0/htdocs/index.html.ru.cp-1251,v
 retrieving revision 1.2
 retrieving revision 1.3
 diff -u -r1.2 -r1.3
 --- index.html.ru.cp-1251	2000/11/15 01:11:16	1.2
 +++ index.html.ru.cp-1251	2000/12/03 16:48:17	1.3
 @@ -24,7 +24,7 @@
   .
  <p>
  <hr WIDTH="50%" SIZE="8">
 -<p><a href="manual/index.html"></a> - Apache

 +<p><a href="manual/"></a> - Apache 
   .
  <p>  , , -,
   Apache.  Apache!
 
 
 
 1.3    +1 -1   httpd-docs-2.0/htdocs/index.html.ru.cp866
 
 Index: index.html.ru.cp866
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-docs-2.0/htdocs/index.html.ru.cp866,v
 retrieving revision 1.2
 retrieving revision 1.3
 diff -u -r1.2 -r1.3
 --- index.html.ru.cp866	2000/11/15 01:11:16	1.2
 +++ index.html.ru.cp866	2000/12/03 16:48:17	1.3
 @@ -24,7 +24,7 @@
  ࠧ ஡ 䨣樨.
  <p>
  <hr WIDTH="50%" SIZE="8">
 -<p><a href="manual/index.html">㬥</a> -ࢥ Apache
ਫ
 +<p><a href="manual/">㬥</a> -ࢥ Apache ਫ
   .
  <p> ᢮ ᯮ짮 ⮣ࠬ, 室 , -ࢥ,
  ᯮ騬 Apache. ᨡ ᯮ짮 Apache!
 
 
 
 1.3    +1 -1   httpd-docs-2.0/htdocs/index.html.ru.iso-ru
 
 Index: index.html.ru.iso-ru
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-docs-2.0/htdocs/index.html.ru.iso-ru,v
 retrieving revision 1.2
 retrieving revision 1.3
 diff -u -r1.2 -r1.3
 --- index.html.ru.iso-ru	2000/11/15 01:11:16	1.2
 +++ index.html.ru.iso-ru	2000/12/03 16:48:17	1.3
 @@ -24,7 +24,7 @@
   .
  <p>
  <hr WIDTH="50%" SIZE="8">
 -<p><a href="manual/index.html"></a> - Apache

 +<p><a href="manual/"></a> - Apache 
   .
  <p>  , , -,
   Apache.  Apache!
 
 
 
 1.3    +1 -1   httpd-docs-2.0/htdocs/index.html.ru.koi8-r
 
 Index: index.html.ru.koi8-r
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-docs-2.0/htdocs/index.html.ru.koi8-r,v
 retrieving revision 1.2
 retrieving revision 1.3
 diff -u -r1.2 -r1.3
 --- index.html.ru.koi8-r	2000/11/15 01:11:16	1.2
 +++ index.html.ru.koi8-r	2000/12/03 16:48:17	1.3
 @@ -24,7 +24,7 @@
   .
  <p>
  <hr WIDTH="50%" SIZE="8">
 -<p><a href="manual/index.html"></a> - Apache

 +<p><a href="manual/"></a> - Apache 
   .
  <p>  , , -,
   Apache.  Apache!
 
 
 
 1.3    +1 -1   httpd-docs-2.0/htdocs/index.html.ru.utf8
 
 	<<Binary file>>
 
 
 1.2    +1 -1   httpd-docs-2.0/htdocs/index.html.tw.Big5
 
 Index: index.html.tw.Big5
 ===================================================================
 RCS file: /home/cvs/httpd-docs-2.0/htdocs/index.html.tw.Big5,v
 retrieving revision 1.1
 retrieving revision 1.2
 diff -u -r1.1 -r1.2
 --- index.html.tw.Big5	2000/11/15 01:11:16	1.1
 +++ index.html.tw.Big5	2000/12/03 16:48:17	1.2
 @@ -33,7 +33,7 @@
  
  <P>
  Apache 
 -<A HREF="manual/index.html"></A>
 +<A HREF="manual/"></A>
  wg]tbӪC
  
  <P>
 
 
 

Mime
View raw message