httpd-docs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Ragnar Wisløff <ragnar.wisl...@asker.online.no>
Subject [PATCH] index.html.no
Date Thu, 19 Oct 2000 18:54:35 GMT
Take 2

I hope this fits better with your patching program, Joshua. All indentation
should be the same now.

Index: index.html.no
===================================================================
RCS file: /home/cvspublic/httpd-docs-1.3/htdocs/index.html.no,v
retrieving revision 1.1
diff -u -r1.1 index.html.no
--- index.html.no	2000/03/16 22:05:43	1.1
+++ index.html.no	2000/10/19 18:53:40
@@ -1,7 +1,7 @@
 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">
 <HTML>
 <HEAD>
- <TITLE>Testside for Apache Installasjon på Webside</TITLE>
+ <TITLE>Testside Apache-installasjon</TITLE>
 </HEAD>
 <!-- Background white, links blue (unvisited), navy (visited), red (active) -->
 <BODY
@@ -12,35 +12,34 @@
  ALINK="#FF0000"
 >
  <H1 ALIGN="CENTER">
-  Det gikk bra! Det Apache Web Server Er Nå Installert her!
+  Det gikk bra! Apache er nå installert på denne maskinen!
  </H1>
  <P>
- Hvis du kan se denne siden, det betyr at de som eier denne domene (domain)
- har nettopp greid å installere <A HREF="http://www.apache.org/">Apache Web server</A>
- software. De må tilføye innhold til denne katalog og erstatte denne 
- plassholder siden, ellers peke serveren til de virkelige innhold.
+ Hvis du kan se denne siden har den eller de som driver dette nettstedet
+ installert <A HREF="http://www.apache.org/">Apache Web server</A>.
+ Nå må denne testsiden erstattes med virkelig innhold.
  </P>
  <HR>
  <BLOCKQUOTE>
- Hvis du ser denne siden istedenfor den du ventet for, vennligst 
- <STRONG>ta kontakt med websever administratøren.</STRONG>
-  (Prøv å sende e-post til <SAMP>&lt;Webmaster@<EM>domene</EM>&gt;</SAMP>.)
-  Selv om denne hjemmesiden driver med Apache software, har den ingen annen 
-  tilknytting til Apache Gruppen. Vennligst ikke send post angående denne hjemmesiden eller

-  dets innhold til Apache programmerere. Hvis du gjør det, din beskjed blir 
-  <STRONG><BIG>oversett</BIG></STRONG>.
- </BLOCKQUOTE>
+ Hvis du hadde ventet å se en annen side enn denne bør du 
+ <STRONG>ta kontakt med den som har ansvaret for nettstedet.</STRONG>
+  (Prøv å sende e-post til <SAMP>&lt;webmaster@<EM>domene</EM>&gt;</SAMP>.)
+  Selv om dette nettstedet kjøres på Apache, har det ingen annen 
+  tilknytning til Apache-gruppen som har utviklet programvaren.
+  Vennligst ikke send post angående dette nettstedet eller dets
+  innhold til Apache-gruppens programmerere. I så fall vil din henvendelse
+  bli <STRONG><BIG>ignorert</BIG></STRONG>. 
+ </BLOCKQUOTE>  
  <HR>
  <P>
- Den Apache
  <A
  HREF="manual/index.html"
- >dokumentasjon</A>
- er inkludert i denne distribusjonen.
+ >Dokumentasjon</A>
+ for Apache er inkludert i denne pakken.
  </P>
  <P>
- Denne sidens Webmaster kan bruke det grafikk nedenfør på en Apache-drevet Webserver.
- Takk for at du bruker Apache!
+ Logoen under kan benyttes på en hvilken som helst maskin som kjører Apache.
+ Takk for at du benytter Apache!
  </P>
  <DIV ALIGN="CENTER">
  <IMG SRC="apache_pb.gif" ALT="">Let me know if it went OK, then I've learnt something and that's A Good Thing.


-- 
Mvh
Ragnar Wisløff
--------------
life is a reach. then you gybe

Mime
View raw message