httpd-docs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Ragnar Wisløff <ragnar.wisl...@asker.online.no>
Subject [PATCH] index.html.no
Date Tue, 17 Oct 2000 14:35:26 GMT
This is a retranslation of the Apache test page, the previous one was in need
of a bit of correction. Best regards from the fringes of civilisation.

Ragnar Wisløff

Index: index.html.no
===================================================================
RCS file: /cvs/apache/httpd-docs-1.3/htdocs/index.html.no,v
retrieving revision 1.1
diff -u -r1.1 index.html.no
--- index.html.no    2000/03/16 22:05:43   1.1
+++ index.html.no    2000/10/16 21:02:18
@@ -1,7 +1,7 @@
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">
<HTML>
<HEAD>
- <TITLE>Testside for Apache Installasjon på Webside</TITLE>
+ <TITLE>Testside for Apache-installasjon</TITLE>
</HEAD>
<!-- Background white, links blue (unvisited), navy (visited), red (active) -->
<BODY
@@ -12,35 +12,34 @@
ALINK="#FF0000"
>
<H1 ALIGN="CENTER">
-  Det gikk bra! Det Apache Web Server Er Nå Installert her!
+  Det gikk bra! Apache er nå installert på denne maskinen!
</H1>
+
<P>
- Hvis du kan se denne siden, det betyr at de som eier denne domene (domain)
- har nettopp greid å installere <A HREF="Apache">http://www.apache.org/">Apache
Web server</A>
- software. De må tilføye innhold til denne katalog og erstatte denne 
- plassholder siden, ellers peke serveren til de virkelige innhold.
- </P>
- <HR>
- <BLOCKQUOTE>
- Hvis du ser denne siden istedenfor den du ventet for, vennligst 
- <STRONG>ta kontakt med websever administratøren.</STRONG>
-  (Prøv å sende e-post til <SAMP>&lt;Webmaster@<EM>domene</EM>&gt;</SAMP>.)
-  Selv om denne hjemmesiden driver med Apache software, har den ingen annen 
-  tilknytting til Apache Gruppen. Vennligst ikke send post angående denne hjemmesiden eller

-  dets innhold til Apache programmerere. Hvis du gjør det, din beskjed blir 
+ Hvis du kan se denne siden, betyr det at den som driver dette 
+ nettstedet har installert programvaren
+ <A HREF="Apache">http://www.apache.org/">Apache Web server</A>. 
+ Nå må innhold plasseres her og erstatte denne testsiden.
+  </P>
+  <HR>
+  <BLOCKQUOTE>
+ Hvis du ser denne siden istedenfor den du forventet, vennligst 
+ <STRONG>ta kontakt med den som driver nettstedet.</STRONG>
+  (Prøv å sende e-post til <SAMP>&lt;webmaster@<EM>domene</EM>&gt;</SAMP>.)
+  Selv om dette nettstedet kjøres på Apache, har det ingen annen 
+  tilknytning til Apache-gruppen som har utviklet programvaren. Vennligst ikke
+  send post angående dette nettstedet eller dets innhold til Apache-gruppens
+  programmerere. Hvis du gjør det, blir din henvendelse
<STRONG><BIG>oversett</BIG></STRONG>.
- </BLOCKQUOTE>
+  </BLOCKQUOTE>
<HR>
<P>
- Den Apache
- <A
-  HREF="manual/index.html"
- >dokumentasjon</A>
+ <A HREF="manual/index.html">Dokumentasjon</A> for Apache 
er inkludert i denne distribusjonen.
</P>
<P>
- Denne sidens Webmaster kan bruke det grafikk nedenfør på en Apache-drevet Webserver.
- Takk for at du bruker Apache!
+ Den som driver dette nettstedet må gjerne benytte logoen under på en maskin
+som kjører Apache. Takk for at du bruker Apache!
</P>
<DIV ALIGN="CENTER">
<IMG SRC="apache_pb.gif" ALT="">

Mime
View raw message