httpd-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Hracek, Petr" <petr.hra...@siemens-enterprise.com>
Subject Replacement of ap_spawn_child in Apache 2.2
Date Tue, 19 May 2009 13:28:07 GMT
Hello *,
 
in my module which is used in apache 1.3 is used procedure
      if (!ap_spawn_child(r->pool, unity_program_child,
        (void *) &cld, kill_after_timeout, NULL, NULL, NULL)) {
        ap_log_error(APLOG_MARK, APLOG_ERR, r->server,
          "could not spawn %s", WSM_PROGRAM);
        return HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR;
      }
 
How can I replace this code to the apache 2.2?
Do you have any experiences?


regards / S pozdravem
 
Ing. Petr Hráček
IT Services and Enterprise Communications
Developer
 
Bidláky 20, budova Mediahall
639 00 Brno
 
Tel.: +420 533 337 267
Fax.: +420 533 337 252
mailto: petr.hracek@siemens-enterprise.com <mailto:petr.hracek@siemens-enterprise.com>

www.isec-it.com <http://www.isec-it.com/> 
 
Společnost: iSEC - IT Services and Enterprise Communications s.r.o.
Sídlo: Brno, Bidláky 20, 639 00
Obchodní firma je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu
C, ve složce 54602. 
IČ: 27721710
 
POZOR!

Tento e-mail může obsahovat obchodní tajemství nebo jiné utajované a důvěrné informace.
Pokud jste tento e-mail obdrželi omylem, oznamujeme Vám tímto, že je přísně zakázáno
jej jakýmkoli způsobem upravovat, kopírovat nebo šířit. Neprodleně nás prosím informujte
a tento e-mail zničte. Děkujeme za spolupráci.

 

Important Note!

This e-mail may contain trade secrets or privileged, undisclosed or otherwise confidential
information. If you have received this e-mail in error, you are hereby notified that any review,
copying or distribution of it is strictly prohibited. Please inform us immediately and destroy
the original transmittal. Thank you for your cooperation.

 
 

Mime
View raw message