httpd-dev mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Hracek, Petr" <petr.hra...@siemens.com>
Subject Equivalents from Apache-1.3 to Apache2.2
Date Thu, 09 Oct 2008 07:25:53 GMT
Hello *,
 
I'm trying to build my old module written under Apache-1.3.X under Apache-2.2.X.
Problem is that during the build more errors occurs because of missing
function ap_ctx_get and ap_global_ctx.
 
1) Do you know if the function are replaced somewho in Apache-2.2.X?
2) In the header file of ap_ctx.h (mod_ssl for apache-1.3.X) is written that 
the function serves for getting generic Context Interface for Apache.
 
Could you someone help me?
 
regards / S pozdravem
 
Ing. Petr Hráček
IT Services and Enterprise Communications
Developer
 
Bidláky 20, budova Mediahall
639 00 Brno
 
Tel.:  +420 533 337 267
Fax.: +420 533 337 252
mailto: petr.hracek@siemens.com <mailto:petr.hracek@siemens.com> 
www.isec-it.com <http://www.isec-it.com/> 
 
Společnost: iSEC - IT Services and Enterprise Communications s.r.o.
Sídlo: Brno, Bidláky 20, 639 00
Obchodní firma je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu
C, ve složce 54602. 
IČ: 27721710
 
POZOR!

Tento e-mail může obsahovat obchodní tajemství nebo jiné utajované a důvěrné informace.
Pokud jste tento e-mail obdrželi omylem, oznamujeme Vám tímto, že je přísně zakázáno
jej jakýmkoli způsobem upravovat, kopírovat nebo šířit. Neprodleně nás prosím informujte
a tento e-mail zničte. Děkujeme za spolupráci.

 

Important Note!

This e-mail  may contain trade secrets or privileged, undisclosed or otherwise confidential
information. If you have received this e-mail in error, you are hereby notified that any review,
copying or distribution of it is strictly prohibited. Please inform us immediately and destroy
the original transmittal. Thank you for your cooperation.

 
 

Mime
View raw message