httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1821341 - in /httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual: index.xml.tr mod/core.xml.tr mod/mod_logio.xml.tr mod/mpm_common.xml.tr sections.xml.tr sitemap.xml.tr vhosts/mass.xml.tr
Date Wed, 17 Jan 2018 01:46:30 GMT
Author: nilgun
Date: Wed Jan 17 01:46:30 2018
New Revision: 1821341

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1821341&view=rev
Log:
update for sync with English docs.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr> 

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_logio.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sitemap.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/mass.xml.tr

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.xml.tr?rev=1821341&r1=1821340&r2=1821341&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.xml.tr [utf-8] Wed Jan 17 01:46:30 2018
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE indexpage SYSTEM "./style/sitemap.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1780358:1807765 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1807765 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
@@ -48,6 +48,7 @@ Belgeleri</title>
   <page href="filter.html">Süzgeçler</page>
   <page href="handler.html">Eylemciler</page>
   <page href="expr.html">İfade Çözümleyici</page>
+  <page href="mod/overrides.html">.htaccess için Geçersizleştirme Sınıfları</page>
   <page href="programs/">Sunucu ve Desteklenen Programlar</page>
   <page href="glossary.html">Terimler</page>
 </category>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.tr?rev=1821341&r1=1821340&r2=1821341&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] Wed Jan 17 01:46:30 2018
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1799789:1818964 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1818964 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
@@ -357,13 +357,16 @@ AddDefaultCharset utf-8
 
   <p>Bu yönergeye <code>All</code> değeri atanırsa, .htaccess <a
    href="directive-dict.html#Context">bağlamında</a> kullanılabilecek her
-   yönergeye <code>.htaccess</code> dosyalarında izin verilir.</p>
+   yönergeye <code>.htaccess</code> dosyalarında izin verilir. (Hangi 
+   <var>yönerge-türü</var> türü için hangi yönergelerin etkin olduğunu
görmek 
+   için <a href="overrides.html">.htaccess için Geçersizleştirme Sınıfları</a>

+   sayfasına bakınız)</p>
 
   <p><code><var>yönerge-türü</var></code> olarak aşağıdaki
yönerge grup
    isimlerinden biri belirtilebilir:</p>
 
   <dl>
-   <dt>AuthConfig</dt>
+   <dt><a href="overrides.html#override-authconfig">AuthConfig</a></dt>
 
    <dd><directive module="mod_authz_dbm">AuthDBMGroupFile</directive>,
     <directive module="mod_authn_dbm">AuthDBMUserFile</directive>,
@@ -375,7 +378,7 @@ AddDefaultCharset utf-8
     <em>ve benzeri</em> yetkilendirme yönergelerinin kullanımını izin
     verilir.</dd>
 
-   <dt>FileInfo</dt>
+   <dt><a href="overrides.html#override-fileinfo">FileInfo</a></dt>
 
    <dd>Belge türünü denetleyen <module>mod_mime</module>
     <code>Add*</code> ve <code>Remove*</code> yönergeleri,
@@ -413,7 +416,7 @@ AddDefaultCharset utf-8
     yönergesinin kullanımına izin verilir.
    </dd>
 
-   <dt>Indexes</dt>
+   <dt><a href="overrides.html#override-indexes">Indexes</a></dt>
 
    <dd>Dizin içeriğinin listelenmesini denetleyen
     <directive module="mod_autoindex">AddDescription</directive>,
@@ -431,7 +434,7 @@ AddDefaultCharset utf-8
     yönergelerinin <em>ve benzerlerinin</em> kullanımına izin
     verilir.</dd>
 
-   <dt>Limit</dt>
+   <dt><a href="overrides.html#override-limit">Limit</a></dt>
 
    <dd>Konak erişimini denetleyen
     <directive module="mod_access_compat">Allow</directive>,
@@ -466,8 +469,9 @@ AddDefaultCharset utf-8
    </note>
    </dd>
 
-   <dt>Options[=<var>seçenek</var>,...]</dt>
-
+   <dt><a href="overrides.html#override-options" 
+       >Options</a>[=<var>seçenek</var>,...]</dt>
+   
    <dd>Dizinlere özgü özellikleri denetleyen
     <directive module="core">Options</directive> ve
     <directive module="mod_include">XBitHack</directive> yönergelerinin
@@ -513,6 +517,7 @@ AllowOverride AuthConfig Indexes
 <seealso><directive module="core">AllowOverrideList</directive></seealso>
 <seealso><a href="../configuring.html">Yapılandırma Dosyaları</a></seealso>
 <seealso><a href="../howto/htaccess.html">.htaccess Dosyaları</a></seealso>
+<seealso><a href="overrides.html">.htaccess için Geçersizleştirme Sınıfları</a></seealso>
 </directivesynopsis>
 
 <directivesynopsis>
@@ -1520,7 +1525,7 @@ ErrorDocument 404 /cgi-bin/bad_urls.pl
 <directivesynopsis>
 <name>ErrorLog</name>
 <description>Sunucunun hata günlüğünü tutacağı yeri belirler.</description>
-<syntax> ErrorLog <var>dosya-yolu</var>|syslog[:<var>oluşum</var>]</syntax>
+<syntax> ErrorLog <var>dosya-yolu</var>|syslog[:[<var>oluşum</var>][:<var>etiket</var>]]</syntax>
 <default>ErrorLog logs/error_log (Unix) ErrorLog logs/error.log (Windows ve OS/2)</default>
 <contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
 </contextlist>
@@ -1555,10 +1560,16 @@ ErrorLog "|/usr/local/bin/httpd_errors"
    syslog.conf(5) kılavuz sayfasında belirtilen oluşum isimlerinden biri
    olabilir. Oluşum aslında küreseldir ve sanal konaklardan bazılarında
    değiştirilmişse, belirtilen en son oluşum tüm sunucuyu
-   etkileyecektir.</p>
+   etkileyecektir. <code><var>etiket</var></code> için de aynı
kurallar 
+   uygulanır. Genellikle, öntanımlı etiket olarak Apache çalıştırılabilirinin

+   ismi olan <code>httpd</code> kullanılır. Öntanımlı etiketi 
+   <code>syslog::<var>etiket</var></code> sözdizimini kullanarak

+   değiştirebilirsiniz </p>
 
   <highlight language="config">
 ErrorLog syslog:user
+ErrorLog syslog:user:httpd.srv1
+ErrorLog syslog::httpd.srv2
   </highlight>
 
   <p>Buna ek olarak, modüller kendi günlük kaydı oluşturucusunu sağlayabilir.
@@ -2408,16 +2419,17 @@ IncludeOptional conf/vhosts/*/*.conf
 <contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
 <context>directory</context>
 </contextlist>
-<compatibility>2.3.6 ve sonrasına kullanılabilmektedir.</compatibility>
+<compatibility>2.3.6 ve sonrasına kullanılabilmektedir. Dosya kalıp karakterleri

+ içermeyen dosya yollarından mevcut olmayanlar 2.4.30 sürümünden itibaren 
+ sözdizimi hatalarına sebep olmamaktadır.</compatibility>
 
 <usage>
   <p>Bu yönerge, diğer yapılandırma dosyalarının sunucu yapılandırma
    dosyasında içerilmesini sağlar. Çalışması <directive
    module="core">Include</directive> yönergesi ile bir istisna dışında
    aynıdır. Dosya kalıp karakterlerinin hiçbir dosya veya dizinle
-   eşleşmemesi durumunda <directive module="core"
-   >IncludeOptional</directive> yönergesi bir hataya sebep olmak yerine
-   bunu sadece yoksayacaktır.</p>
+   eşleşmemesi veya dosya yolunun dosya sisteminde mevcut olmaması durumunda 
+   bir hata oluşmayacak ve bu durum sadece yoksayılacaktır.</p>
 </usage>
 
 <seealso><directive module="core">Include</directive></seealso>
@@ -4856,18 +4868,20 @@ davranılır.</compatibility>
 
 <directivesynopsis>
 <name>RegisterHttpMethod</name>
-<description>Standart olamayan HTTP yöntemlerini belirler</description>
+<description>Standart olmayan HTTP yöntemlerini devreye alır</description>
 <syntax>RegisterHttpMethod <var>yöntem</var> [<var>yöntem</var>
[...]]</syntax>
 <contextlist><context>server config</context></contextlist>
 
 <usage>
-  <p>İlgili RFClerle uyumlu olmayan HTTP Yöntemleri Apache HTTPD'de isteğin 
-   işlenmesi sırasında normal olarak reddedilir. Bundan kaçınmak için, uyumsuz

-   HTTP yöntemlerini modüller destekli hale getirebilir. 
-   <directive>RegisterHttpMethod</directive> yönergesi böyle yöntemleri
elle 
-   desteklenir yapmaya yarar. Bu tür yöntemler CGI gibi harici işlemlere 
-   aktarılıyorsa bu işlem yararlıdır.</p>
+  <p>Bu yönerge sunucunun standatta bulunmayan ek HTTP yöntemlerini 
+   kullanabilmesini sağlar. Yönergelerde standartta olmayan yöntem isimleri 
+   kullanmak gerektiğinde veya sunucunun modüllere sadece standart yöntemleri 
+   aktaracak şekilde yapılandırıldığı durumlarda bazı standart-dışı 
+   yöntemleri vekil veya CGI betikleriyle aktarmayı mümkün kılmak için bu 
+   gereklidir.</p>
 </usage>
+<seealso><directive module="core">HTTPProtocolOptions</directive></seealso>
+<seealso><directive module="mod_allowmethods">AllowMethods</directive></seealso>
 </directivesynopsis>
 
 </modulesynopsis>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_logio.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_logio.xml.tr?rev=1821341&r1=1821340&r2=1821341&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_logio.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_logio.xml.tr [utf-8] Wed Jan 17 01:46:30
2018
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1684312:1816356 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1816356 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
@@ -98,7 +98,7 @@
 <default>LogIOTrackTTFB OFF</default>
 <contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
 <context>directory</context><context>.htaccess</context></contextlist>
-<override>none</override>
+<override>All</override>
 <compatibility>Apache 2.4.13 ve sonrasında kullanılabilir</compatibility>
 
 <usage>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr?rev=1821341&r1=1821340&r2=1821341&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr [utf-8] Wed Jan 17 01:46:30
2018
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1772336:1805221 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1805221 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
@@ -309,6 +309,33 @@ açıklaması</a></seealso>
    <var>oran</var> her sistem için hesaplanmalı, çok sayıda değer denenmeli

    ve başlıca başarım ölçütlerinizin çeşitli sonuçları iyi gözlemlenmelidir.

    </p>
+   
+  <p>Bu yönerge aşağı yuvarlanan  
+   <directive module="mpm_common">MinSpareThreads</directive> ve 
+   <directive module="mpm_common">MaxSpareThreads</directive> değerlerinin

+   hesabını etkiler. Bağlantıları en uygun şekilde kabul etmek için çocuk 
+   süreçlerin sayısının buket sayısının katları olması gerekir.</p>
+
+  <note>
+  <title>Çok sayıda <directive>Listen</directive> veya aynı adres
veya port 
+   üstünda çok sayıda Apache HTTP sunucusu</title>
+  <p>Dinleyen soketler üzerinde <code>SO_REUSEPORT</code> seçeneğini
tanımlamak 
+   normal bir durumda sistem tarafından oluşturulmuş bir bağlama hatası 
+   olmaksızın çok sayıda sürecin aynı adres ve porta bağlanması sonucunu 
+   doğurur.</p>
+  <p>Bu ayrıca pozitif bir <directive>ListenCoresBucketsRatio</directive>

+   değeriyle aynı <code>IP:port</code> üzerinde yapılandırılmış çok
sayıda 
+   Apache httpd örneğinin hatasız başlamasının yanında gelen çağrıların her

+   iki örneğe eşit olarak dağıtılacağı anlamına da gelir. (Bu, 
+   herhangi bir durumda bir öneri veya makul bir kullanım DEĞİL, böyle bir 
+   olası sorunun algılanmasının engelleneceğine dair bir uyarıdır.)</p>
+  <p>Aynı örnek dahilinde, çok sayıda <directive>Listen</directive>

+   yönergesinin tam olarak aynı IP ve port üzerinde yapılandırılması durumunda

+   Apache httpd gerekli sınamaları yaptıktan sonra başlamayacak, böylelikle 
+   birbirinin benzeri çok sayıda kullanışsız buketin oluşturulması 
+   engellenecektir. Ancak, olası tüm örtüşmeler (bir konak adının başka bir 
+   yerde kullanılmış bir IP'ye çözümlenmesi gibi) yakalanamayacaktır.</p>
+  </note>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.xml.tr?rev=1821341&r1=1821340&r2=1821341&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.xml.tr [utf-8] Wed Jan 17 01:46:30 2018
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1787736:1821093 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1821093 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
@@ -58,6 +58,7 @@
      <directive type="section" module="mod_version">IfVersion</directive>
      <directive type="section" module="core">Location</directive>
      <directive type="section" module="core">LocationMatch</directive>
+     <directive type="section" module="md">MDomainSet</directive>
      <directive type="section" module="mod_proxy">Proxy</directive>
      <directive type="section" module="mod_proxy">ProxyMatch</directive>
      <directive type="section" module="core">VirtualHost</directive>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sitemap.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sitemap.xml.tr?rev=1821341&r1=1821340&r2=1821341&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sitemap.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sitemap.xml.tr [utf-8] Wed Jan 17 01:46:30 2018
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE sitemap SYSTEM "./style/sitemap.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1780358:1807765 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1807765 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
@@ -190,6 +190,7 @@ Windows ile Apache Kullanımı</page>
 <page href="mod/">Modül Dizini</page>
 <page href="mod/directives.html">Yönerge Dizini</page>
 <page href="mod/quickreference.html">Hızlı Yönerge Kılavuzu</page>
+<page href="mod/overrides.html">.htaccess için Geçersizleştirme Sınıfları</page>
 </category>
 
 </sitemap>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/mass.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/mass.xml.tr?rev=1821341&r1=1821340&r2=1821341&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/mass.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/mass.xml.tr [utf-8] Wed Jan 17 01:46:30
2018
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1673563:1818061 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1818061 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
@@ -88,7 +88,7 @@
    istemezsiniz. Günlük kayıtları için bir <a href="../logs.html#piped">fifo
    veya bir boru hattı</a> oluşturmak ve diğer uçta çalışan bir süreç
    vasıtasıyla günlükleri müşterilere paylaştırmak daha iyidir. Böyle bir
-   işlemle ilgili bir örneği <a href="../programs/other.html#split-logfile"
+   işlemle ilgili bir örneği <a href="../programs/split-logfile.html"
    >split-logfile</a> aracının belgesinde bulabilirsiniz.</p>
 
 </section>
@@ -185,7 +185,7 @@ VirtualScriptAlias "/siteler/%0/cgi-bin
 UseCanonicalName Off
 
 LogFormat "%V %h %l %u %t \"%r\" %s %b" vcommon
-CustomLog logs/access_log vcommon
+CustomLog "logs/access_log" vcommon
 
 # sunucu ismini içerecek dosya isimlerini oluşturalım
 VirtualDocumentRoot "/home/%2/www"
@@ -293,4 +293,13 @@ VirtualScriptAliasIP "/siteler/%0/cgi-b
 
 </section>
 
+<section id="macro">
+  <title><code>mod_macro</code> ile Kitlesel Sanal Konaklar</title>
+
+  <p>Devingen olarak üretilen sanal konaklar için diğer bir seçenek 
+   <module>mod_macro</module> modülüdür. Bir sanal konak şablonu oluşturup

+   bunu çok sayıda konak ismi için çağırabilirsiniz. Modül belgelerinin 
+   <strong>Kullanım</strong> bölümünde böyle bir örneğe yer verilmiştir.</p>
+</section>
+
 </manualpage>Mime
View raw message