httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1803404 - in /httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod: core.html.tr.utf8 core.xml.meta mod_autoindex.html.tr.utf8 mod_autoindex.xml.meta
Date Sun, 30 Jul 2017 06:44:16 GMT
Author: nilgun
Date: Sun Jul 30 06:44:16 2017
New Revision: 1803404

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1803404&view=rev
Log:
update transformations.

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.meta

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8?rev=1803404&r1=1803403&r2=1803404&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] Sun Jul 30 06:44:16
2017
@@ -33,7 +33,6 @@
 <a href="../ja/mod/core.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/mod/core.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Apache
HTTP Sunucusunda daima mevcut olan çekirdek
 özellikler</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr></table>
@@ -877,13 +876,11 @@ DocumentRoot "/var/www/${servername}/htd
   <p><code class="directive"><a href="../mod/mod_rewrite.html#rewritemap">RewriteMap</a></code>
sözdizimi ile
    karışmalardan kaçınmak için değişken isimleri ikinokta ":" karakterleri
    içeremez.</p>
-  
-  <p>Bu yönerge sanal konakta ve dizin içeriğinde desteklenirken yapılan 
+  <div class="note"><h3>Sanal konak bağlamı ve tuzaklar</h3>
+   <p>Bu yönerge sanal konakta ve dizin içeriğinde desteklendiğinden yapılan

    değişiklikler (eşleşsin eşleşmesin) yönergeyi sarmalayan yapılandırma 
-   bölümünün ötesinde, sonraki yapılandırma yönergelerine de görünür olur.
Diğer 
-   yapılandırma bölümleri için sağlanan bu desteğe bu yönergenin ilk 
-   gerçekleniminde hatalı olarak izin verilmişti. Geriye uyumluluk amacıyla 
-   (önceden sezilmeyen sonuçlarıyla) bu durum muhafaza edilmiştir.</p>
+   bölümünden başka, sonraki yapılandırma yönergelerine de görünür olur.</p>
+  </div>
 
 <h3>Ayrıca bakınız:</h3>
 <ul>
@@ -1120,6 +1117,7 @@ DocumentRoot "/var/www/${servername}/htd
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>All</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>core</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>İç
içe geçmiş koşullar 2.4.26 ve sonrasında değerlendirilmeye alınır</td></tr>
 </table>
   <p><code class="directive">&lt;Else&gt;</code> sadece ve sadece
aynı etki
    alanındaki en son <code class="directive">&lt;If&gt;</code> veya
@@ -1162,6 +1160,7 @@ DocumentRoot "/var/www/${servername}/htd
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>All</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>core</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>İç
içe geçmiş koşullar 2.4.26 ve sonrasında değerlendirilmeye alınır</td></tr>
 </table>
   <p><code class="directive">&lt;ElseIf&gt;</code> kapsadığı
yönergeleri
    sadece ve sadece belirtilen koşulun doğrulandığı ancak aynı etki
@@ -2165,6 +2164,7 @@ takdirde uygulanacak yönergeleri barın
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>All</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>core</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>İç
içe geçmiş koşullar 2.4.26 ve sonrasında değerlendirilmeye alınır</td></tr>
 </table>
   <p><code class="directive">&lt;If&gt;</code> yönergesi bir
ifadeyi çalışma
    anında değerlendirir ve ifadenin sonucu doğru olduğu takdirde içerdiği
@@ -2199,12 +2199,6 @@ takdirde uygulanacak yönergeleri barın
   yönerge için kullanılabilir olmayacaktır.
   </div>
 
-  <div class="note"><h3>Betik dillerindeki gibi değil</h3>
-  Bu yönergenin ismi yöneticiler ve yazılımcılara çok tanıdıktır fakat betik 
-  dillerinde rastladığınız benzeri ile karıştırılmamalıdır. Örneğin, mevcut

-  gerçeklenimde iç içe <code class="directive">&lt;If&gt;</code>
yönergeleri 
-  desteklenmemektedir.
-  </div>
 
 <h3>Ayrıca bakınız:</h3>
 <ul>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.meta?rev=1803404&r1=1803403&r2=1803404&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.meta Sun Jul 30 06:44:16 2017
@@ -12,6 +12,6 @@
   <variant outdated="yes">es</variant>
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8?rev=1803404&r1=1803403&r2=1803404&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8 [utf-8] Sun Jul
30 06:44:16 2017
@@ -32,7 +32,6 @@
 <a href="../ko/mod/mod_autoindex.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/mod/mod_autoindex.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Unix
<code>ls</code> veya Win32 <code>dir</code> kabuk komutunun
 yaptığı gibi dizin içeriğini listeler.</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
@@ -831,6 +830,16 @@ belirler.</td></tr>
    <pre class="prettyprint lang-config">IndexOptions Type=text/plain</pre>
 
    </dd>
+   
+   <dt><a name="indexoptions.useolddateformat" id="indexoptions.useolddateformat">UseOldDateFormat</a>
+   (<em>Apache HTTP Sunucusu 2.4.26 ve sonrasında</em>)</dt>
+
+   <dd><code>Last Modified</code> alanı tarafından kullanılan tarih
biçemi 
+    <code>"%Y-%m-%d %H:%M"</code> dikkatsizlik sonucu 2.4.0 sürümünde

+    <code>"%d-%b-%Y %H:%M"</code> olarak değişmiştir. Bu seçenekle tarih

+    biçemini 2.2 ve öncesindeki biçemiyle kullanabilirsiniz.</dd>
+
+   
    <dt><a name="indexoptions.versionsort" id="indexoptions.versionsort"><code>VersionSort</code></a>
    </dt>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.meta?rev=1803404&r1=1803403&r2=1803404&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.meta Sun Jul 30 06:44:16
2017
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>Mime
View raw message