httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1803403 - in /httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod: core.xml.tr mod_autoindex.xml.tr
Date Sun, 30 Jul 2017 06:43:41 GMT
Author: nilgun
Date: Sun Jul 30 06:43:41 2017
New Revision: 1803403

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1803403&view=rev
Log:
update for sync with English docs. 

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.tr?rev=1803403&r1=1803402&r2=1803403&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] Sun Jul 30 06:43:41 2017
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1787736:1799789 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1799789 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
@@ -800,13 +800,11 @@ DocumentRoot "/var/www/${servername}/htd
   <p><directive module="mod_rewrite">RewriteMap</directive> sözdizimi
ile
    karışmalardan kaçınmak için değişken isimleri ikinokta ":" karakterleri
    içeremez.</p>
-  
-  <p>Bu yönerge sanal konakta ve dizin içeriğinde desteklenirken yapılan 
+  <note><title>Sanal konak bağlamı ve tuzaklar</title>
+   <p>Bu yönerge sanal konakta ve dizin içeriğinde desteklendiğinden yapılan

    değişiklikler (eşleşsin eşleşmesin) yönergeyi sarmalayan yapılandırma 
-   bölümünün ötesinde, sonraki yapılandırma yönergelerine de görünür olur.
Diğer 
-   yapılandırma bölümleri için sağlanan bu desteğe bu yönergenin ilk 
-   gerçekleniminde hatalı olarak izin verilmişti. Geriye uyumluluk amacıyla 
-   (önceden sezilmeyen sonuçlarıyla) bu durum muhafaza edilmiştir.</p>
+   bölümünden başka, sonraki yapılandırma yönergelerine de görünür olur.</p>
+  </note>
 </usage>
 <seealso><directive module="core">UnDefine</directive></seealso>
 <seealso><directive module="core">IfDefine</directive></seealso>
@@ -1049,6 +1047,7 @@ DocumentRoot "/usr/web"
 <context>directory</context><context>.htaccess</context>
 </contextlist>
 <override>All</override>
+<compatibility>İç içe geçmiş koşullar 2.4.26 ve sonrasında değerlendirilmeye
alınır</compatibility>
 
 <usage>
   <p><directive type="section">Else</directive> sadece ve sadece aynı
etki
@@ -1091,6 +1090,7 @@ DocumentRoot "/usr/web"
 <context>directory</context><context>.htaccess</context>
 </contextlist>
 <override>All</override>
+<compatibility>İç içe geçmiş koşullar 2.4.26 ve sonrasında değerlendirilmeye
alınır</compatibility>
 
 <usage>
   <p><directive type="section">ElseIf</directive> kapsadığı yönergeleri
@@ -2161,6 +2161,7 @@ takdirde uygulanacak yönergeleri barın
 <context>directory</context><context>.htaccess</context>
 </contextlist>
 <override>All</override>
+<compatibility>İç içe geçmiş koşullar 2.4.26 ve sonrasında değerlendirilmeye
alınır</compatibility>
 
 <usage>
   <p><directive type="section">If</directive> yönergesi bir ifadeyi
çalışma
@@ -2198,12 +2199,6 @@ takdirde uygulanacak yönergeleri barın
   yönerge için kullanılabilir olmayacaktır.
   </note>
 
-  <note><title>Betik dillerindeki gibi değil</title>
-  Bu yönergenin ismi yöneticiler ve yazılımcılara çok tanıdıktır fakat betik 
-  dillerinde rastladığınız benzeri ile karıştırılmamalıdır. Örneğin, mevcut

-  gerçeklenimde iç içe <directive type="section">If</directive> yönergeleri

-  desteklenmemektedir.
-  </note>
 </usage>
 
 <seealso><a href="../expr.html">Apache HTTP Sunucusundaki

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr?rev=1803403&r1=1803402&r2=1803403&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr [utf-8] Sun Jul 30 06:43:41
2017
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1741864:1789963 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1789963 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
@@ -878,6 +878,18 @@ IndexOptions Charset=UTF-8
 IndexOptions Type=text/plain
    </highlight>
    </dd>
+   
+   <dt><a name="indexoptions.useolddateformat"
+        id="indexoptions.useolddateformat"
+   >UseOldDateFormat</a>
+   (<em>Apache HTTP Sunucusu 2.4.26 ve sonrasında</em>)</dt>
+
+   <dd><code>Last Modified</code> alanı tarafından kullanılan tarih
biçemi 
+    <code>"%Y-%m-%d %H:%M"</code> dikkatsizlik sonucu 2.4.0 sürümünde

+    <code>"%d-%b-%Y %H:%M"</code> olarak değişmiştir. Bu seçenekle tarih

+    biçemini 2.2 ve öncesindeki biçemiyle kullanabilirsiniz.</dd>
+
+   
    <dt><a name="indexoptions.versionsort"
        id="indexoptions.versionsort"><code>VersionSort</code></a>
    </dt>Mime
View raw message