httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1789265 - in /httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual: ./ mod/ programs/ rewrite/ vhosts/
Date Wed, 29 Mar 2017 02:28:38 GMT
Author: nilgun
Date: Wed Mar 29 02:28:37 2017
New Revision: 1789265

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1789265&view=rev
Log:
update transformations.

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/glossary.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/glossary.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/httpd.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/httpd.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/rewrite/advanced.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sitemap.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sitemap.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/details.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/details.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/ip-based.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/ip-based.xml.meta

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/glossary.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/glossary.html.tr.utf8?rev=1789265&r1=1789264&r2=1789265&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/glossary.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/glossary.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Mar 29 02:28:37
2017
@@ -31,7 +31,6 @@
 <a href="./ko/glossary.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="./tr/glossary.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Bu sözlük, genelinde HTML sayfa sunumuna, özelinde Apache HTTP Sunucusuna
    özgü ortak terminolojinin bir kısmını içerir. Her kavram ile ilgili daha
@@ -128,7 +127,7 @@
   <dt><a name="plaintext" id="plaintext">Düz Metin</a></dt>
   <dd>Şifrelenmemiş metin.</dd>
 
-  <dt><a name="regularexpresion" id="regularexpresion">Düzenli İfade</a>
+  <dt><a name="regularexpression" id="regularexpression">Düzenli İfade</a>
    <a name="regex" id="regex">(Regex)</a></dt>
   <dd>Metin içinde bir şablon tanımlama yolu. Örneğin, “A harfi ile
    başlayan bütün sözcükler” veya “10 rakamlı telefon numaraları” ya da

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/glossary.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/glossary.xml.meta?rev=1789265&r1=1789264&r2=1789265&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/glossary.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/glossary.xml.meta Wed Mar 29 02:28:37 2017
@@ -13,6 +13,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.html.tr.utf8?rev=1789265&r1=1789264&r2=1789265&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Mar 29 02:28:37
2017
@@ -38,7 +38,6 @@ Belgeleri</h1>
 <a href="./tr/" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a> |
 <a href="./zh-cn/" hreflang="zh-cn" rel="alternate" title="Simplified Chinese">&nbsp;zh-cn&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <form method="get" action="http://www.google.com/search"><p><input name="as_q"
value="" type="text" /> <input value="Google’de Ara" type="submit" /><input
value="10" name="num" type="hidden" /><input value="tr" name="hl" type="hidden" /><input
value="UTF-8" name="ie" type="hidden" /><input value="Google Search" name="btnG" type="hidden"
/><input name="as_epq" value="Sürüm 2.4" type="hidden" /><input name="as_oq"
value="" type="hidden" /><input name="as_eq" value="&quot;List-Post&quot;" type="hidden"
/><input value="" name="lr" type="hidden" /><input value="i" name="as_ft" type="hidden"
/><input value="" name="as_filetype" type="hidden" /><input value="all" name="as_qdr"
type="hidden" /><input value="any" name="as_occt" type="hidden" /><input value="i"
name="as_dt" type="hidden" /><input value="httpd.apache.org" name="as_sitesearch" type="hidden"
/><input value="off" name="safe" type="hidden" /></p></form>
 <table id="indextable"><tr><td class="col1"><div class="category"><h2><a
name="release" id="release">Sürümlerin Dağıtım Bilgileri</a></h2>
 <ul><li><a href="new_features_2_4.html">2.3/2.4’deki yeni özellikler</a></li>
@@ -87,6 +86,7 @@ Belgeleri</h1>
 <li><a href="howto/ssi.html">Sunucu Taraflı İçerik Yerleştirme (SSI)</a></li>
 <li><a href="howto/public_html.html">Kullanıcı Dizinleri (public_html)</a></li>
 <li><a href="howto/reverse_proxy.html">Ters vekil yapılandırma rehberi</a></li>
+<li><a href="howto/http2.html">HTTP/2 rehberi</a></li>
 </ul>
 </div><div class="category"><h2><a name="platform" id="platform">Platformlara
Özgü Bilgiler</a></h2>
 <ul><li><a href="platform/windows.html">Microsoft Windows</a></li>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.xml.meta?rev=1789265&r1=1789264&r2=1789265&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/index.xml.meta Wed Mar 29 02:28:37 2017
@@ -15,7 +15,7 @@
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
   <variant outdated="yes">pt-br</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
   <variant>zh-cn</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8?rev=1789265&r1=1789264&r2=1789265&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Mar 29 02:28:37
2017
@@ -33,7 +33,6 @@
 <a href="../ja/mod/core.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/mod/core.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Apache
HTTP Sunucusunda daima mevcut olan çekirdek
 özellikler</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr></table>
@@ -885,6 +884,11 @@ DocumentRoot "/var/www/${servername}/htd
    gerçekleniminde hatalı olarak izin verilmişti. Geriye uyumluluk amacıyla 
    (önceden sezilmeyen sonuçlarıyla) bu durum muhafaza edilmiştir.</p>
 
+<h3>Ayrıca bakınız:</h3>
+<ul>
+<li><code class="directive"><a href="#undefine">UnDefine</a></code></li>
+<li><code class="directive"><a href="#ifdefine">IfDefine</a></code></li>
+</ul>
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="Directory" id="Directory">&lt;Directory&gt;</a>
<a name="directory" id="directory">Yönergesi</a></h2>
@@ -2047,28 +2051,100 @@ ErrorLogFormat connection "[%{uc}t] [C:%
    (<a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7230#section-3.2">RFC 7230 §3.2</a>)
uygulanmış kuralları öntanımlı olarak veya 
    <code>Strict</code> seçeneği kullanılarak değiştirir. Eski modüller,

    uygulamalar veya kullanımı önerilmeyen özel istemciler için eski davranışlara

-   dönmeyi sağlamak üzere <code>Unsafe</code> seçeneği eklenmiştir.
Bu kurallar 
-   istek işlenmeden önce uygulanır. Dolayısıyla yönerge, ana bölümde veya 
-   öntanımlı (ilk) eşleşen sanal konak bölümünde yapılandırılmalıdır.</p>
-
-  <p>Bu yönerge devreye girmeden önce, Apache HTTP Sunucusunun istek iletisi 
-   ayrıştırıcıları protokolle uyumlu olmayan bir dizi girdi şekline 
-   toleranslıydı. <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7230#section-9.4">RFC
7230 §9.4 İstek bölme</a> ve
-   <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7230#section-9.5">§9.5 Yanıt kaçırma</a>
çağrıları uyumsuz istek iletilerinin kabulündeki 
-   olası risklerden yalnızca iki tanesidir.
-   <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7230#section-3.5">RFC 7230 
-   §3.5</a> "İleti Ayrıştırma Sağlamlığı" belirsiz boşlukların kabul
ve 
-   istek iletisi biçimleme risklerini tanımlar. Bu yönergenin devreye girmesini 
-   takiben belirtimin tüm imla kurallarına öntanımlı <code>Strict</code>
işlem 
-   kipi ve 3.5 bölümünde tavsiye edilen hoşgörüsüz boşluk uygulanır ve esnekliğe

-   müsamaha edilmez.</p>
-
-  <p>Kullanıcılar, özellikle dışa bakan, herkes tarafından erişilebilen sunucu

-   konuşlandırmalarında <code>Unsafe</code> işlem kipine geçiş yapmaya
karşı 
-   kesinlikle uyarılır. Eğer bir arayüz hataları izlemek veya bir intranette 
-   çalışan özel hizmet tüketicileri için gerekliyse, kullanıcılar, sadece, 
-   dahili özel ağlarına hizmet etmek üzere yapılandırılmış özel bir sanal konak

-   üzerinde <code>Unsafe</code> işlem kipine geçiş yapmalıdır.</p>
+   dönmeyi sağlamak üzere <code>Unsafe</code> seçeneği eklenmiştir.</p>
+   
+  <p>Bu kurallar istek işlenmeden önce uygulanır. Dolayısıyla yönerge, IP/port
 
+   arabirimine göre ana bölümde veya öntanımlı (ilk) eşleşen sanal konak 
+   bölümünde yapılandırılmalıdır.</p>
+  
+  <p>Bu yönergeye aşağıdaki parametrelerden seçilen üç tanesi uygulanabilir.
   
+   Belirtilmeyenlerin yerine öntanımlılar uygulanır.</p>
+  
+  <dl>
+   <dt>Strict|Unsafe</dt>
+   <dd>
+    <p>Bu yönerge devreye girmeden önce, Apache HTTP Sunucusunun istek iletisi

+    ayrıştırıcıları protokolle uyumlu olmayan bir dizi girdi şekline 
+    toleranslıydı. <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7230#section-9.4">RFC
7230 §9.4 İstek bölme</a> ve
+    <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7230#section-9.5">§9.5 Yanıt kaçırma</a>
çağrıları uyumsuz istek iletilerinin 
+    kabulündeki olası risklerden yalnızca iki tanesidir.
+    <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7230#section-3.5">RFC 7230 
+    §3.5</a> "İleti Ayrıştırma Sağlamlığı" belirsiz boşlukların kabul
ve 
+    istek iletisi biçimleme risklerini tanımlar. Bu yönergenin devreye 
+    girmesini takiben belirtimin tüm imla kurallarına öntanımlı 
+    <code>Strict</code> işlem kipi ve 3.5 bölümünde tavsiye edilen hoşgörüsüz

+    boşluk uygulanır ve esnekliğe müsamaha edilmez.</p>
+
+    <div class="warning"><h3>Unsafe için güvenlik riskleri</h3>
+     <p>Kullanıcılar, özellikle dışa bakan, herkes tarafından erişilebilen

+     sunucu konuşlandırmalarında <code>Unsafe</code> işlem kipine geçiş

+     yapmaya karşı kesinlikle uyarılır. Eğer bir arayüz hataları izlemek 
+     veya bir intranette çalışan özel hizmet tüketicileri için gerekliyse, 
+     kullanıcılar, sadece, dahili özel ağlarına hizmet etmek üzere 
+     yapılandırılmış özel bir sanal konak üzerinde <code>Unsafe</code>
işlem 
+     kipine geçiş yapmalıdır.</p>
+    </div>
+    
+    <div class="example"><h3>Strict kipte HTTP 400 ile sonuçlanan bir istek
örneği</h3><p><code>
+     
+     # Eksik CRLF<br />
+     GET / HTTP/1.0\n\n
+    </code></p></div>
+    <div class="warning"><h3>Komut satırı araçları ve CRLF</h3>
+     <p>Bazı araçların CRLF kullanmaya zorlanması gerekir, aksi takdirde httpd

+     yukarıdaki örnekte belirtildiği gibi bir HTTP 400 yanıtı ile döner. 
+     Örneğin, <strong>OpenSSL s_client düzgün çalışmak için -crlf 
+     değiştirgesine ihtiyaç duyar</strong>.</p>
+     <p>CRLF yokluğu gibi durumları saptamak için HTTP isteğini görünümlemek

+     isterseniz <code class="directive"><a href="../mod/mod_dumpio.html#dumpioinput">DumpIOInput</a></code>

+     yönergesi yardımcı olabilir.</p>
+    </div>
+   </dd>
+   <dt>RegisteredMethods|LenientMethods</dt>
+   <dd>
+    <p><a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-4.1">RFC 7231

+    §4.1</a> "İstek Yöntemleri" "Genel Bakış" bölümlerinde bir istek 
+    satırında desteklenmeyen bir yöntem saptadığında özgün sunucuların bir 
+    hatayla yanıt vermesini gerekli görmüştür. <code>LenientMethods</code>

+    seçeneği kullanıldığında olan zaten budur. <code>RegisteredMethods</code>

+    seçeneğine geçiş yapmak isteyen yöneticiler 
+    <code class="directive">RegisterHttpMethod</code> yönergesini kullanarak
standart 
+    olmayan yöntemleri belirlemelidir. Özellikle <code>Unsafe</code> seçeneğine

+    geçiş yapılacaksa bu yol izlenmelidir.</p>
+   
+    <div class="warning"><h3>İleri Vekil Uyumluluğu</h3>
+     <p>Özgün sunucunun kullandığı yöntemleri vekil sunucu bilemeyeceği
için 
+     ileri vekil konaklarda <code>RegisteredMethods</code> seçeneğine
geçiş 
+     yapılmamalıdır.</p>
+    </div>
+ 
+    <div class="example"><h3>Example of a request leading to HTTP 501 with
LenientMethods mode</h3><p><code>
+     
+     # Unknown HTTP method<br />
+     WOW / HTTP/1.0\r\n\r\n<br /><br />
+     # Lowercase HTTP method<br />
+     get / HTTP/1.0\r\n\r\n<br />
+    </code></p></div>
+   </dd>
+   <dt>Allow0.9|Require1.0</dt>
+   <dd>
+    <p><a href="https://tools.ietf.org/html/rfc2616#section-19.6">RFC 2616

+    §19.6</a> "Önceki Sürümlerle Uyumluluk" bölümünde HTTP sunucularının

+    eski HTTP/0.9 isteklerini desteklemesi tavsiye edilmektedir. RFC 7230 
+    "HTTP/0.9 isteklerini destekleme beklentisi kaldırılmıştır." cümlesiyle 
+    bunu geçersiz kılmış ve <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7230#appendix-A">RFC
7230 Ek A</a> bölümünde bununla ilgili yorumlar yer almıştır. 
+    <code>Require1.0</code> seçeneği kullanıcıya öntanımlı 
+    <code>Allow0.9</code> seçeneğinin davranışına verilen desteği kaldırma

+    imkanını vermektedir.</p>
+   
+    <div class="example"><h3>Require1.0 kipinde HTTP 400 ile sonuçlanan
bir istek 
+     örneği</h3><p><code>
+     
+     # Desteklenmeyen HTTP sürümü<br />
+     GET /\r\n\r\n
+    </code></p></div>
+   </dd>
+  </dl>
 
   <p><code class="directive">LogLevel</code> <code>debug</code>
seviyesiyle 
    yapılandırılmış <code class="directive">ErrorLog</code> ile kaydedilmiş
günlüklerin 
@@ -2077,26 +2153,6 @@ ErrorLogFormat connection "[%{uc}t] [C:%
    reddedilmiş geçersiz istekleri bulmak için erişim günlüklerindeki 400 
    yanıtlarına özellikle dikkat etmelidir.</p>
 
-  <p><a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-4.1">RFC 7231 
-   §4.1</a> "İstek Yöntemleri" "Genel Bakış" bölümlerinde bir istek 
-   satırında desteklenmeyen bir yöntem saptadığında özgün sunucuların bir 
-   hatayla yanıt vermesini gerekli görmüştür. <code>LenientMethods</code>

-   seçeneği kullanıldığında olan zaten budur. <code>RegisteredMethods</code>

-   seçeneğine geçiş yapmak isteyen yöneticiler 
-   <code class="directive">RegisterHttpMethod</code> yönergesini kullanarak
standart 
-   olmayan yöntemleri belirlemelidir. Özellikle <code>Unsafe</code> seçeneğine

-   geçiş yapılacaksa bu yol izlenmelidir. Özgün sunucunun kullandığı yöntemleri

-   vekil sunucu bilemeyeceği için ileri vekil konaklarda 
-   <code>RegisteredMethods</code> seçeneğine geçiş yapılmamalıdır.</p>
-
-  <p><a href="https://tools.ietf.org/html/rfc2616#section-19.6">RFC 2616 
-   §19.6</a> "Önceki Sürümlerle Uyumluluk" bölümünde HTTP sunucularının

-   eski HTTP/0.9 isteklerini desteklemesi tavsiye edilmektedir. RFC 7230 
-   "HTTP/0.9 isteklerini destekleme beklentisi kaldırılmıştır." cümlesiyle bunu

-   geçersiz kılmış ve <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7230#appendix-A">RFC
7230 Ek A</a> bölümünde bununla ilgili yorumlar yer almıştır. 
-   <code>Require1.0</code> seçeneği kullanıcıya öntanımlı <code>Allow0.9</code>

-   seçeneğinin davranışına verilen desteği kaldırma imkanını vermektedir.</p>
-
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="If" id="If">&lt;If&gt;</a>
<a name="if" id="if">Yönergesi</a></h2>
@@ -2142,6 +2198,13 @@ takdirde uygulanacak yönergeleri barın
   yönerge için kullanılabilir olmayacaktır.
   </div>
 
+  <div class="note"><h3>Betik dillerindeki gibi değil</h3>
+  Bu yönergenin ismi yöneticiler ve yazılımcılara çok tanıdıktır fakat betik 
+  dillerinde rastladığınız benzeri ile karıştırılmamalıdır. Örneğin, mevcut

+  gerçeklenimde iç içe <code class="directive">&lt;If&gt;</code>
yönergeleri 
+  desteklenmemektedir.
+  </div>
+
 <h3>Ayrıca bakınız:</h3>
 <ul>
 <li><a href="../expr.html">Apache HTTP Sunucusundaki
@@ -4477,8 +4540,8 @@ gerçekleşmesi için sunucunun geçmesi
    <li>Veriyi istemciye yazarken, gönderme tamponu dolu olduğu takdirde bir
     paket alındısı için beklenecek süre.</li>
 
-   <li><code class="module"><a href="../mod/mod_cgi.html">mod_cgi</a></code>
modülünde, bir CGI betiğinden çıktı için
-    beklenecek süre.</li>
+   <li><code class="module"><a href="../mod/mod_cgi.html">mod_cgi</a></code>
ve <code class="module"><a href="../mod/mod_cgid.html">mod_cgid</a></code>
modülünde, bir CGI 
+    betiğinden belli bir çıktı kümesi için beklenecek süre.</li>
 
    <li><code class="module"><a href="../mod/mod_ext_filter.html">mod_ext_filter</a></code>
modülünde, bir süzme işleminden çıktı
     almak için beklenecek süre.</li>
@@ -4543,6 +4606,11 @@ gerçekleşmesi için sunucunun geçmesi
    konaklar haricinde, değişiklikleri kendisinden sonraki tüm yapılandırma
    yönergelerinde görünür kılar.</p>
 
+<h3>Ayrıca bakınız:</h3>
+<ul>
+<li><code class="directive"><a href="#define">Define</a></code></li>
+<li><code class="directive"><a href="#ifdefine">IfDefine</a></code></li>
+</ul>
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="UseCanonicalName" id="UseCanonicalName">UseCanonicalName</a>
<a name="usecanonicalname" id="usecanonicalname">Yönergesi</a></h2>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.meta?rev=1789265&r1=1789264&r2=1789265&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.meta Wed Mar 29 02:28:37 2017
@@ -12,6 +12,6 @@
   <variant outdated="yes">es</variant>
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.html.tr.utf8?rev=1789265&r1=1789264&r2=1789265&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Mar 29
02:28:37 2017
@@ -27,7 +27,6 @@
 <a href="./fr/new_features_2_4.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a>
|
 <a href="./tr/new_features_2_4.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 
  <p>Bu belgede Apache HTTP Sunucusunun 2.2 ve 2.4 sürümleri arasındaki
   başlıca farklara değinilmiştir. 2.0 sürümüne göre yeni özellikler için <a
href="new_features_2_2.html">Apache 2.2’de Yeni olan Özellikler</a>
@@ -192,6 +191,11 @@
 
    <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_http2.html">mod_http2</a></code>
(2.4.17'den itibaren kullanılabilir)</dt>
    <dd>HTTP/2 aktarım katmanı desteği.</dd>
+   
+   <dt><code class="module"><a href="./mod/mod_proxy_hcheck.html">mod_proxy_hcheck</a></code>
(2.4.21'den itibaren
+    kullanılabilir)</dt>
+   <dd>Uzak vekil artuç sunucuları için bağımsız özdevinimli sağlık sınamalarını

+    destekler.</dd>   
   </dl>
  </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="section">

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.xml.meta?rev=1789265&r1=1789264&r2=1789265&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.xml.meta Wed Mar 29 02:28:37 2017
@@ -9,6 +9,6 @@
  <variants>
   <variant>en</variant>
   <variant>fr</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/httpd.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/httpd.html.tr.utf8?rev=1789265&r1=1789264&r2=1789265&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/httpd.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/httpd.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Mar 29
02:28:37 2017
@@ -28,7 +28,6 @@
 <a href="../ko/programs/httpd.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/programs/httpd.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p><strong><code>httpd</code></strong>, Apache Hiper Metin
Aktarım
    Protokolü (HTTP) sunucusu programıdır. Tek başına çalışan bir artalan

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/httpd.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/httpd.xml.meta?rev=1789265&r1=1789264&r2=1789265&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/httpd.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/httpd.xml.meta Wed Mar 29 02:28:37 2017
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/rewrite/advanced.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/rewrite/advanced.xml.meta?rev=1789265&r1=1789264&r2=1789265&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/rewrite/advanced.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/rewrite/advanced.xml.meta Wed Mar 29 02:28:37 2017
@@ -8,6 +8,6 @@
 
  <variants>
   <variant>en</variant>
-  <variant outdated="yes">fr</variant>
+  <variant>fr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.html.tr.utf8?rev=1789265&r1=1789264&r2=1789265&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Mar 29 02:28:37
2017
@@ -29,7 +29,6 @@
 <a href="./ko/sections.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="./tr/sections.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p><a href="configuring.html">Yapılandırma dosyaları</a>ndaki
    yönergeler sunucunun tamamına uygulanacağı gibi sadece belli dizinler,
@@ -349,8 +348,10 @@ ProxyPass "/" "balancer://mycluster/" st
   <p>Bazı bölüm türleri başka bölüm türlerinin içinde olabilir. Bir yandan,
    <code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code>
bölümü
    <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code>
bölümünün
-   içinde bulunabilirken diğer yandan bir <code class="directive"><a href="./mod/core.html#if">&lt;If&gt;</a></code>
bölümü <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code>,
<code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code>
ve <code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code>
bölümlerinde bulunabilir.
-   Bu bölümlerin düzenli ifadeli türevleri de benzer tarzda davranır.</p>
+   içinde bulunabilirken diğer yandan bir <code class="directive"><a href="./mod/core.html#if">&lt;If&gt;</a></code>
bölümü <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code>,
<code class="directive"><a href="./mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code>
ve <code class="directive"><a href="./mod/core.html#files">&lt;Files&gt;</a></code>
bölümlerinde bulunabilir fakat 
+   başka bir <code class="directive"><a href="./mod/core.html#if">&lt;If&gt;</a></code>
bölümünün 
+   içinde bulunamaz. Bu bölümlerin düzenli ifadeli türevleri de benzer tarzda 
+   davranır.</p>
 
   <p>İç içe bölümler, aynı türdeki iç içe olmayan bölümlerin sonrasına
    yerleştirilir.</p>
@@ -442,24 +443,36 @@ ProxyPass "/" "balancer://mycluster/" st
    </li>
   </ol>
 
-  <p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code>
-   bölümündekiler hariç, her grup, yapılandırma dosyasında bulundukları
-   sıraya göre işleme sokulurlar. Yukarıda 1. grup olan <code class="directive"><a
href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümü
en kısa dizin
-   elemanından en uzun dizin elemanına doğru işleme sokulur. Yani, örneğin,
-   <code>&lt;Directory "/var/web/dir"&gt;</code> bölümü <code>&lt;Directory
-   "/var/web/dir/subdir"&gt;</code> bölümünden önce işleme sokulacaktır.
Eğer
-   aynı uzunlukta çok sayıda dizin varsa <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code>
bölümleri yapılandırma dosyasında
-   bulundukları sıraya göre işleme sokulurlar. <code class="directive"><a
href="./mod/core.html#include">Include</a></code> yönergeleri ile yapılandırmaya
dahil
-   edilen dosyaların içerikleri <code class="directive"><a href="./mod/core.html#include">Include</a></code>
-   yönergesinin bulunduğu yere konulduktan sonra işleme sokulurlar.</p>
-
-  <p><code class="directive"><a href="./mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code>
-   bölümlerinin içindeki bölümler, sanal konak tanımı dışındaki
-   karşılıklarından <em>sonra</em> uygulanırlar.</p>
-
-  <p>İstek <code class="module"><a href="./mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code>
tarafından sunulduğu takdirde,
-   <code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxy">&lt;Proxy&gt;</a></code>
taşıyıcısı
-   işlem sırasında <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code>
taşıyıcısının yerini alır.</p>
+  <p>Bazı önemli durumlar:</p>
+  <ul>
+    <li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code>
+    bölümündekiler hariç, her grup, yapılandırma dosyasında bulundukları
+    sıraya göre işleme sokulurlar. Örneğin, 4. grupta <em>/foo</em>
için yapılan 
+    bir istek <code>&lt;Location "/foo/bar"&gt;</code> ve <code>&lt;Location

+    "/foo"&gt;</code> bölümleriyle de eşleşir ve bunlar yapılandırma

+    dosyalarında bulundukları sıraya göre değerlendirilir.</li>
+   
+    <li>Yukarıda 1. grup olan <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code>
bölümü en kısa dizin elemanından en uzun 
+    dizin elemanına doğru işleme sokulur. Yani, örneğin, <code>&lt;Directory

+    "/var/web/dir"&gt;</code> bölümü <code>&lt;Directory  
+    "/var/web/dir/subdir"&gt;</code> bölümünden önce işleme sokulacaktır.</li>
+  
+    <li>Eğer aynı dizin için birden fazla <code class="directive"><a
href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümü
varsa bunlar yapılandırma 
+    dosyasında bulundukları sıraya göre işleme sokulurlar.</li>
+   
+    <li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#include">Include</a></code>
yönergeleri ile 
+    yapılandırmaya dahil edilen dosyaların içerikleri <code class="directive"><a
href="./mod/core.html#include">Include</a></code> yönergesinin bulunduğu
yere konulduktan 
+    sonra işleme sokulurlar.</li>
+
+    <li><code class="directive"><a href="./mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code>
+    bölümlerinin içindeki bölümler, sanal konak tanımı dışındaki
+    karşılıklarından <em>sonra</em> uygulanırlar. Bu yöntemle ana sunucu

+    yapılandırmasındaki tanımlar geçersiz kılınabilir</li>
+
+    <li>İstek <code class="module"><a href="./mod/mod_proxy.html">mod_proxy</a></code>
tarafından sunulduğu takdirde,
+    <code class="directive"><a href="./mod/mod_proxy.html#proxy">&lt;Proxy&gt;</a></code>
taşıyıcısı
+    işlem sırasında <code class="directive"><a href="./mod/core.html#directory">&lt;Directory&gt;</a></code>
taşıyıcısının yerini alır.</li>
+  </ul>
 
   <div class="note"><h3>Bazı Teknik Bilgiler</h3>
    Aslında, isim dönüşüm aşamasından (<code>Aliases</code> ve

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.xml.meta?rev=1789265&r1=1789264&r2=1789265&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.xml.meta Wed Mar 29 02:28:37 2017
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sitemap.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sitemap.html.tr.utf8?rev=1789265&r1=1789264&r2=1789265&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sitemap.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sitemap.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Mar 29 02:28:37
2017
@@ -34,7 +34,6 @@
 <a href="./tr/sitemap.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a> |
 <a href="./zh-cn/sitemap.html" hreflang="zh-cn" rel="alternate" title="Simplified Chinese">&nbsp;zh-cn&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 
 <p>Bu sayfada <a href="./">Apache HTTP Sunucusu Sürüm 2.4
 Belgeleri</a>nin tamamı listelenmiştir.</p>
@@ -132,6 +131,7 @@ kullanımı</a></li>
 <li><a href="howto/htaccess.html">.htaccess Dosyaları</a></li>
 <li><a href="howto/public_html.html">Kullanıcı Dizinleri (public_html)</a></li>
 <li><a href="howto/reverse_proxy.html">Ters Vekil Yapılandırma Rehberi</a></li>
+<li><a href="howto/http2.html">HTTP/2 rehberi</a></li>
 </ul>
 </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="section"><h2><a name="platform" id="platform">Platformlara
Özgü Bilgiler</a></h2>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sitemap.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sitemap.xml.meta?rev=1789265&r1=1789264&r2=1789265&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sitemap.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sitemap.xml.meta Wed Mar 29 02:28:37 2017
@@ -13,7 +13,7 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
   <variant outdated="yes">zh-cn</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/details.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/details.html.tr.utf8?rev=1789265&r1=1789264&r2=1789265&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/details.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/details.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Mar 29
02:28:37 2017
@@ -28,7 +28,6 @@
 <a href="../ko/vhosts/details.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/vhosts/details.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 
 
   <p>Bu belgede, bir istek aldığında Apache’nin hangi sanal konak

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/details.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/details.xml.meta?rev=1789265&r1=1789264&r2=1789265&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/details.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/details.xml.meta Wed Mar 29 02:28:37 2017
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/ip-based.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/ip-based.html.tr.utf8?rev=1789265&r1=1789264&r2=1789265&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/ip-based.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/ip-based.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Mar 29
02:28:37 2017
@@ -29,7 +29,6 @@
 <a href="../ko/vhosts/ip-based.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/vhosts/ip-based.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 </div>
 <div id="quickview"><a href="https://www.apache.org/foundation/contributing.html"
class="badge"><img src="https://www.apache.org/images/SupportApache-small.png" alt="Support
Apache!" /></a><ul id="toc"><li><img alt="" src="../images/down.gif"
/> <a href="#explanation">IP'ye dayalı sanal konak desteği nedir</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#requirements">Sistem
gereksinimleri</a></li>
@@ -165,7 +164,7 @@
   <p>Süreç oluşturmayı denetleyen yönergeler ve bir kaç başka yönerge dışında
    hemen hemen tüm yapılandırma yönergeleri <code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">VirtualHost</a></code>
bölümleri içinde kullanılabilir.
    Bir yönergenin <code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">VirtualHost</a></code>
-   bölümlerinde kullanılıp kullanılmayacağını öğrenmek için <a href="../mod/directives.html">yönerge
dizinini</a> kullanarak yönergenin
+   bölümlerinde kullanılıp kullanılmayacağını öğrenmek için <a href="../mod/quickreference.html">yönerge
dizinini</a> kullanarak yönergenin
    <a href="../mod/directive-dict.html#Context">Bağlam</a>’ına bakınız.</p>
 
   <p><a href="../suexec.html">suEXEC sarmalayıcısı</a> kullanıldığı
takdirde

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/ip-based.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/ip-based.xml.meta?rev=1789265&r1=1789264&r2=1789265&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/ip-based.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/ip-based.xml.meta Wed Mar 29 02:28:37 2017
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>Mime
View raw message