httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1774207 - in /httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual: ./ mod/
Date Wed, 14 Dec 2016 12:57:38 GMT
Author: nilgun
Date: Wed Dec 14 12:57:38 2016
New Revision: 1774207

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1774207&view=rev
Log:
update transformations.

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/caching.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/caching.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_ratelimit.xml.fr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_ratelimit.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/caching.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/caching.html.tr.utf8?rev=1774207&r1=1774206&r2=1774207&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/caching.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/caching.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Dec 14 12:57:38
2016
@@ -27,7 +27,6 @@
 <a href="./fr/caching.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a>
|
 <a href="./tr/caching.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Bu belge <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code>,
    <code class="module"><a href="./mod/mod_cache_disk.html">mod_cache_disk</a></code>,
<code class="module"><a href="./mod/mod_file_cache.html">mod_file_cache</a></code>
@@ -39,7 +38,8 @@
  </div>
 <div id="quickview"><ul id="toc"><li><img alt="" src="./images/down.gif"
/> <a href="#introduction">Giriş</a></li>
 <li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#http-caching">Üç
durumlu RFC2616 HTTP önbelleklemesi</a></li>
-<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#socache-caching">İki
durumlu Anahtar/Değer Paylaşımlı Nesne Önbellekleme</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#examples">Önbellek
Ayarlama Örnekleri</a></li>
+<li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#socache-caching">Genel
İki durumlu Anahtar/Değer Paylaşımlı Nesne Önbellekleme</a></li>
 <li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#file-caching">Uzmanlaşmış
Dosya Önbellekleme</a></li>
 <li><img alt="" src="./images/down.gif" /> <a href="#security">Güvenlik
Kaygıları</a></li>
 </ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3><ul class="seealso"><li><a
href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
@@ -394,6 +394,14 @@
     saptar ve istemciye hangi sürümle yanıt verileceğine karar verir.</p>
   
 
+ </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif"
/></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="examples" id="examples">Önbellek Ayarlama Örnekleri</a></h2>
+
+  
+
+  <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili
Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a
href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_cache_disk.html">mod_cache_disk</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_cache_socache.html">mod_cache_socache</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_socache_memcache.html">mod_socache_memcache</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_cache.html#cacheenable">CacheEnable</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_cache_disk.html#cacheroot">CacheRoot</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_cache_disk.html#cachedirlevels">CacheDirLevels</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_cache_disk.html#cachedirlength">CacheDirLength</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_cache_socache.html#cachesocache">CacheSocac
 he</a></code></li></ul></td></tr></table>
+
   <h3><a name="disk" id="disk">Disk Üzerinde Önbellekleme</a></h3>
    
 
@@ -504,10 +512,47 @@ CacheDirLength 1</pre>
     ardından yeterli bir büyüme alanı kalacak şekilde yapılandırılması
     temin edilmelidir.</p>
   
+  
+  <h3><a name="memcache" id="memcache">memcached ile önbellekleme</a></h3>
+   
+
+   <p><code class="module"><a href="./mod/mod_cache_socache.html">mod_cache_socache</a></code>
modülünü kullanarak, 
+    <code class="module"><a href="./mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code>
çeşitli gerçeklenimlerden (diğer adıyla: 
+    "sağlayıcılar"dan) gelen veriyi önbellekleyebilir.  
+    <code class="module"><a href="./mod/mod_socache_memcache.html">mod_socache_memcache</a></code>
modülü kullanılarak, örneğin, 
+    artalan saklama mekanizması olarak 
+    <a href="http://memcached.org">memcached</a> kullanıldığı 
+    söylenebilir.</p>
+
+   <p>Genelde modül şöyle yapılandırılır:</p>
+
+   <pre class="prettyprint lang-config">CacheEnable socache /
+CacheSocache memcache:memcd.example.com:11211</pre>
+
+
+   <p>İlave <code>memcached</code> sunucular 
+    <code>CacheSocache memcache:</code> satırının ardına virgüllerle

+    ayrılarak eklenebilir:</p>
+
+   <pre class="prettyprint lang-config">CacheEnable socache /
+CacheSocache memcache:mem1.example.com:11211,mem2.example.com:11212</pre>
+
+
+   <p>Bu biçim diğer <code class="module"><a href="./mod/mod_cache_socache.html">mod_cache_socache</a></code>
sağlayıcıları için de kullanılabilir:</p>
+
+   <pre class="prettyprint lang-config">CacheEnable socache /
+CacheSocache shmcb:/path/to/datafile(512000)</pre>
+
+
+   <pre class="prettyprint lang-config">CacheEnable socache /
+CacheSocache dbm:/path/to/datafile</pre>
+
+
+  
 
  </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="section">
-<h2><a name="socache-caching" id="socache-caching">İki durumlu Anahtar/Değer
Paylaşımlı Nesne Önbellekleme</a></h2>
+<h2><a name="socache-caching" id="socache-caching">Genel İki durumlu Anahtar/Değer
Paylaşımlı Nesne Önbellekleme</a></h2>
   
 
   <table class="related"><tr><th>İlgili Modüller</th><th>İlgili
Yönergeler</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a
href="./mod/mod_authn_socache.html">mod_authn_socache</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_socache_dbm.html">mod_socache_dbm</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_socache_dc.html">mod_socache_dc</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_socache_memcache.html">mod_socache_memcache</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_socache_shmcb.html">mod_socache_shmcb</a></code></li><li><code
class="module"><a href="./mod/mod_ssl.html">mod_ssl</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_authn_socache.html#authncachesocache">AuthnCacheSOCache</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_ssl.html#sslsessioncache">SSLSessionCache</a></code></li><li><code
class="directive"><a href="./mod/mod_ssl.html#sslstaplingcache">SSLStaplingCache</a></c
 ode></li></ul></td></tr></table>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/caching.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/caching.xml.meta?rev=1774207&r1=1774206&r2=1774207&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/caching.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/caching.xml.meta Wed Dec 14 12:57:38 2016
@@ -9,6 +9,6 @@
  <variants>
   <variant>en</variant>
   <variant>fr</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.html.tr.utf8?rev=1774207&r1=1774206&r2=1774207&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Dec 14 12:57:38
2016
@@ -31,7 +31,6 @@
 <a href="./ko/install.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="./tr/install.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 
 
   <p>Bu belge Apache HTTP Sunucusunun sadece Unix ve Unix benzeri
@@ -72,7 +71,9 @@
    <tr>
     <td><a href="#download">İndirme</a></td>
 
-    <td><code>$ lynx http://httpd.apache.org/download.cgi</code>
+    <td><a href="http://httpd.apache.org/download.cgi#apache24">http://httpd.apache.org/download.cgi</a>
adresinden en son 
+     dağıtımı indirin.
+
     </td>
    </tr>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.meta?rev=1774207&r1=1774206&r2=1774207&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.meta Wed Dec 14 12:57:38 2016
@@ -13,6 +13,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8?rev=1774207&r1=1774206&r2=1774207&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Dec 14 12:57:38
2016
@@ -33,7 +33,6 @@
 <a href="../ja/mod/core.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/mod/core.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Apache
HTTP Sunucusunda daima mevcut olan çekirdek
 özellikler</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr></table>
@@ -181,31 +180,40 @@ AcceptFilter https data</pre>
    tamponlanmasını desteklemez. <code>none</code> dahil her değer
    dinleyici üzerinde <code>TCP_DEFER_ACCEPT</code> seçeneğini etkin kılar.
    Daha ayrıntılı bilgi edinmek için Linux
-   <a href="http://homepages.cwi.nl/~aeb/linux/man2html/man7/tcp.7.html">tcp(7)</a>
kılavuz sayfasına bakınız.</p>
+   <a href="http://man7.org/linux/man-pages/man7/tcp.7.html">tcp(7)</a> kılavuz
sayfasına bakınız.</p>
 
   <p>Windows’taki öntanımlı değerler::</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">AcceptFilter http data
-AcceptFilter https data</pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">AcceptFilter http connect
+AcceptFilter https connect</pre>
 
 
   <p>Windows'un <code>mpm_winnt</code> modülü <code>AcceptEx()</code>
    arayüzünü açıp kapamak için <code>AcceptFilter</code>'i yorumlar
ve
-   http protokol tamponlamasını desteklemez. Windows
-   <code>AcceptEx()</code> arayüzünü tetikleyen iki değer vardır ve ağ
-   soketlerini bağlantılar arasında yer değiştirirler. <code>data</code>,
-   veri aktarılana kadar yukarıda anlatıldığı gibi bekler ve ilk veri
-   tamponu ve uç ağ adresleri tek bir <code>AcceptEx()</code> çağrısından
-   alınır. <code>connect</code>, <code>AcceptEx()</code> arayüzünü
-   kullanacak, ayrıca uç ağ adresleri de alınacak, fakat
-   <code>none</code> gibi <code>connect</code> seçeneği de ilk
veri
-   aktarımını beklemeyecektir.</p>
+   http protokol tamponlamasını desteklemez. <code>connect</code>, <code>AcceptEx()</code>
arayüzünü kullanacak, ayrıca uç ağ adresleri de alınacak, fakat <code>none</code>
gibi <code>connect</code> seçeneği de ilk veri aktarımını beklemeyecektir.</p>
 
   <p>Windows'ta <code>none</code> <code>AcceptEx()</code>'ten
ziyade
    <code>accept()</code> kullanır ve ağ soketlerini bağlantılar arasında
    yer değiştirmez. Sürücü desteği bozuk ağ bağdaştırıcılarından başka
    vpn sürücüleri gibi bazı sanal ağ sağlayıcılar veya spam, virus veya
    casus yazılım süzgeçleri için kullanışlıdır.</p>
+  
+  <div class="warning">
+   <h3><code>data</code> AcceptFilter (Windows)</h3>
+
+   <p>2.4.23 ve öncesi sürümlerde, Windows <code>data</code> accept
+     süzgeci veri aktarılana kadar bekletildikten sonra ilk veri 
+     tamponlanır ve uç ağ adresi için tek bir AcceptEx() çağrısı yapılır. 
+     Bu gerçeklenim hizmet reddi saldırısına konu olduğundan iptal 
+     edilmiştir.</p>
+
+   <p>httpd'nin şu anki dağıtımları için Windows'da <code>connect</code>

+    süzgeci öntanımlıdır ve <code>data</code> belirtilmiş olsa dahi
 
+    <code>connect</code> belirtilmiş gibi davranılır. Önceki sürümleri

+    kullananların AcceptFilter satırını yukarıdaki gibi 
+    <code>connect</code> süzgecine ayarlamaları gerekmektedir.</p>
+  </div>
+
 
 <h3>Ayrıca bakınız:</h3>
 <ul>
@@ -573,7 +581,8 @@ AcceptFilter https data</pre>
   <p>Bu örnekte <code>AuthConfig</code> ve <code>Indexes</code>
grubundaki
    yönergeler bir dahili sunucu hatasına yol açmayacaktır.</p>
 
-  <div class="note"><p>Güvenlik ve başarımı arttırmak için <code>&lt;Directory
"/"&gt;</code>
+  <div class="note"><p>Güvenlik ve başarımı arttırmak için 
+   <code>&lt;Directory "/"&gt;</code>
    bloğu içinde <code>AllowOverride</code> yönergesine <code>None</code>
    dışında bir değer atamayın. Böyle yapmak yerine bir <code>.htaccess</code>
    dosyası yerleştirmeyi düşündüğünüz dizine ait bir
@@ -867,6 +876,13 @@ DocumentRoot "/var/www/${servername}/htd
   <p><code class="directive"><a href="../mod/mod_rewrite.html#rewritemap">RewriteMap</a></code>
sözdizimi ile
    karışmalardan kaçınmak için değişken isimleri ikinokta ":" karakterleri
    içeremez.</p>
+  
+  <p>Bu yönerge sanal konakta ve dizin içeriğinde desteklenirken yapılan 
+   değişiklikler (eşleşsin eşleşmesin) yönergeyi sarmalayan yapılandırma 
+   bölümünün ötesinde, sonraki yapılandırma yönergelerine de görünür olur.
Diğer 
+   yapılandırma bölümleri için sağlanan bu desteğe bu yönergenin ilk 
+   gerçekleniminde hatalı olarak izin verilmişti. Geriye uyumluluk amacıyla 
+   (önceden sezilmeyen sonuçlarıyla) bu durum muhafaza edilmiştir.</p>
 
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
@@ -2016,16 +2032,71 @@ ErrorLogFormat connection "[%{uc}t] [C:%
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="HttpProtocolOptions" id="HttpProtocolOptions">HttpProtocolOptions</a>
<a name="httpprotocoloptions" id="httpprotocoloptions">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Modify
restrictions on HTTP Request Messages</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>HTTP
İstek İletilerindeki sınırlamalarda değişiklik yapar</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>HttpProtocolOptions
[Strict|Unsafe] [RegisteredMethods|LenientMethods]
 [Allow0.9|Require1.0]</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>HttpProtocolOptions
Strict LenientMethods Allow0.9</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu
geneli, sanal konak</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>core</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>2.2.32
or 2.4.24 and later</td></tr>
-</table><p>Bu yönergenin belgesi henüz Türkçeye çevrilmedi.
-      Lütfen İngilizce sürümüne bakınız.</p></div>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>2.2.32
veya 2.4.24 ve sonrası</td></tr>
+</table>
+  <p>Bu yönerge HTTP istek satırına
+   (<a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7230#section-3.1.1">RFC 7230 §3.1.1</a>)
ve the HTTP istek başlığı alanlarına
+   (<a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7230#section-3.2">RFC 7230 §3.2</a>)
uygulanmış kuralları öntanımlı olarak veya 
+   <code>Strict</code> seçeneği kullanılarak değiştirir. Eski modüller,

+   uygulamalar veya kullanımı önerilmeyen özel istemciler için eski davranışlara

+   dönmeyi sağlamak üzere <code>Unsafe</code> seçeneği eklenmiştir.
Bu kurallar 
+   istek işlenmeden önce uygulanır. Dolayısıyla yönerge, ana bölümde veya 
+   öntanımlı (ilk) eşleşen sanal konak bölümünde yapılandırılmalıdır.</p>
+
+  <p>Bu yönerge devreye girmeden önce, Apache HTTP Sunucusunun istek iletisi 
+   ayrıştırıcıları protokolle uyumlu olmayan bir dizi girdi şekline 
+   toleranslıydı. <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7230#section-9.4">RFC
7230 §9.4 İstek bölme</a> ve
+   <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7230#section-9.5">§9.5 Yanıt kaçırma</a>
çağrıları uyumsuz istek iletilerinin kabulündeki 
+   olası risklerden yalnızca iki tanesidir.
+   <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7230#section-3.5">RFC 7230 
+   §3.5</a> "İleti Ayrıştırma Sağlamlığı" belirsiz boşlukların kabul
ve 
+   istek iletisi biçimleme risklerini tanımlar. Bu yönergenin devreye girmesini 
+   takiben belirtimin tüm imla kurallarına öntanımlı <code>Strict</code>
işlem 
+   kipi ve 3.5 bölümünde tavsiye edilen hoşgörüsüz boşluk uygulanır ve esnekliğe

+   müsamaha edilmez.</p>
+
+  <p>Kullanıcılar, özellikle dışa bakan, herkes tarafından erişilebilen sunucu

+   konuşlandırmalarında <code>Unsafe</code> işlem kipine geçiş yapmaya
karşı 
+   kesinlikle uyarılır. Eğer bir arayüz hataları izlemek veya bir intranette 
+   çalışan özel hizmet tüketicileri için gerekliyse, kullanıcılar, sadece, 
+   dahili özel ağlarına hizmet etmek üzere yapılandırılmış özel bir sanal konak

+   üzerinde <code>Unsafe</code> işlem kipine geçiş yapmalıdır.</p>
+
+  <p><code class="directive">LogLevel</code> <code>debug</code>
seviyesiyle 
+   yapılandırılmış <code class="directive">ErrorLog</code> ile kaydedilmiş
günlüklerin 
+   gözden geçirilmesi, böyle hatalı isteklerin kaynaklandıkları yerle birlikte 

+   belirlenmesine yardımcı olabilir. Kullanıcılar, beklenmedik bir şekilde 
+   reddedilmiş geçersiz istekleri bulmak için erişim günlüklerindeki 400 
+   yanıtlarına özellikle dikkat etmelidir.</p>
+
+  <p><a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-4.1">RFC 7231 
+   §4.1</a> "İstek Yöntemleri" "Genel Bakış" bölümlerinde bir istek 
+   satırında desteklenmeyen bir yöntem saptadığında özgün sunucuların bir 
+   hatayla yanıt vermesini gerekli görmüştür. <code>LenientMethods</code>

+   seçeneği kullanıldığında olan zaten budur. <code>RegisteredMethods</code>

+   seçeneğine geçiş yapmak isteyen yöneticiler 
+   <code class="directive">RegisterHttpMethod</code> yönergesini kullanarak
standart 
+   olmayan yöntemleri belirlemelidir. Özellikle <code>Unsafe</code> seçeneğine

+   geçiş yapılacaksa bu yol izlenmelidir. Özgün sunucunun kullandığı yöntemleri

+   vekil sunucu bilemeyeceği için ileri vekil konaklarda 
+   <code>RegisteredMethods</code> seçeneğine geçiş yapılmamalıdır.</p>
+
+  <p><a href="https://tools.ietf.org/html/rfc2616#section-19.6">RFC 2616 
+   §19.6</a> "Önceki Sürümlerle Uyumluluk" bölümünde HTTP sunucularının

+   eski HTTP/0.9 isteklerini desteklemesi tavsiye edilmektedir. RFC 7230 
+   "HTTP/0.9 isteklerini destekleme beklentisi kaldırılmıştır." cümlesiyle bunu

+   geçersiz kılmış ve <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7230#appendix-A">RFC
7230 Ek A</a> bölümünde bununla ilgili yorumlar yer almıştır. 
+   <code>Require1.0</code> seçeneği kullanıcıya öntanımlı <code>Allow0.9</code>

+   seçeneğinin davranışına verilen desteği kaldırma imkanını vermektedir.</p>
+
+</div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="If" id="If">&lt;If&gt;</a>
<a name="if" id="if">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">
@@ -3729,13 +3800,20 @@ davranılır.</td></tr>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="RegisterHttpMethod" id="RegisterHttpMethod">RegisterHttpMethod</a>
<a name="registerhttpmethod" id="registerhttpmethod">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Register
non-standard HTTP methods</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>RegisterHttpMethod
<var>method</var> [<var>method</var> [...]]</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Standart
olamayan HTTP yöntemlerini belirler</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>RegisterHttpMethod
<var>yöntem</var> [<var>yöntem</var> [...]]</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu
geneli</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>core</td></tr>
-</table><p>Bu yönergenin belgesi henüz Türkçeye çevrilmedi.
-      Lütfen İngilizce sürümüne bakınız.</p></div>
+</table>
+  <p>İlgili RFClerle uyumlu olmayan HTTP Yöntemleri Apache HTTPD'de isteğin 
+   işlenmesi sırasında normal olarak reddedilir. Bundan kaçınmak için, uyumsuz

+   HTTP yöntemlerini modüller destekli hale getirebilir. 
+   <code class="directive">RegisterHttpMethod</code> yönergesi böyle yöntemleri
elle 
+   desteklenir yapmaya yarar. Bu tür yöntemler CGI gibi harici işlemlere 
+   aktarılıyorsa bu işlem yararlıdır.</p>
+
+</div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="RLimitCPU" id="RLimitCPU">RLimitCPU</a>
<a name="rlimitcpu" id="rlimitcpu">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.meta?rev=1774207&r1=1774206&r2=1774207&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.meta Wed Dec 14 12:57:38 2016
@@ -12,6 +12,6 @@
   <variant outdated="yes">es</variant>
   <variant outdated="yes">fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.html.tr.utf8?rev=1774207&r1=1774206&r2=1774207&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Dec 14 12:57:38
2016
@@ -32,7 +32,6 @@
 <a href="../ko/mod/mod_alias.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/mod/mod_alias.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Belge
ağacının parçalarının dosya sisteminin parçalarıyla
 eşlenmesini sağlar ve URL yönlendirmesi yapar.</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.meta?rev=1774207&r1=1774206&r2=1774207&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.meta Wed Dec 14 12:57:38 2016
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_ratelimit.xml.fr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_ratelimit.xml.fr?rev=1774207&r1=1774206&r2=1774207&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_ratelimit.xml.fr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_ratelimit.xml.fr [utf-8] Wed Dec 14 12:57:38
2016
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.fr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1673563 -->
+<!-- English Revision: 1673563:1774071 (outdated) -->
 <!-- French translation : Lucien GENTIS -->
 <!-- Reviewed by : Vincent Deffontaines -->
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_ratelimit.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_ratelimit.xml.meta?rev=1774207&r1=1774206&r2=1774207&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_ratelimit.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_ratelimit.xml.meta Wed Dec 14 12:57:38
2016
@@ -8,6 +8,6 @@
 
  <variants>
   <variant>en</variant>
-  <variant>fr</variant>
+  <variant outdated="yes">fr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.html.tr.utf8?rev=1774207&r1=1774206&r2=1774207&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Dec 14
12:57:38 2016
@@ -32,7 +32,6 @@
 <a href="../ja/mod/mpm_common.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/mod/mpm_common.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Birden
fazla Çok Süreçlilik Modülü (MPM) tarafından gerçeklenmiş
  yönergeler bütünü.</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr></table>
@@ -616,7 +615,9 @@ açıklaması</a></li>
    azami değeri belirler. <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code>
ve <code class="module"><a href="../mod/event.html">event</a></code>
    modülü sözkonusu
    olduğunda ise, Apache httpd sürecinin ömrü boyunca <code class="directive"><a
href="#maxrequestworkers">MaxRequestWorkers</a></code> yönergesine
-   atanabilecek azami değeri <code class="directive"><a href="#threadlimit">ThreadLimit</a></code>
ile birlikte belirler. Bu yönergeyi bir yeniden
+   atanabilecek azami değeri <code class="directive"><a href="#threadlimit">ThreadLimit</a></code>
ile birlikte belirler. <code class="module"><a href="../mod/event.html">event</a></code>
modülü 
+   için bu yönerge kaç eski sunucunun çalışmayı sürdüreceğini ve kaçının
açık 
+   bağlantıları işlemeyi bitireceğini belirler. Bu yönergeyi bir yeniden
    başlatma sırasında değiştirirseniz bu değişiklik yok sayılır fakat
    <code class="directive"><a href="#maxrequestworkers">MaxRequestWorkers</a></code>
    değişiklikleri dikkate alınır.</p>
@@ -633,15 +634,18 @@ açıklaması</a></li>
    <code class="directive"><a href="#maxrequestworkers">MaxRequestWorkers</a></code>
için atamak
    istediğiniz değerden fazlasını atamayınız.</p>
 
-  <p><code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code>
ve <code class="module"><a href="../mod/event.html">event</a></code>
modülü söz konusu
-   olduğunda bu yönergeyi
+  <p><code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code>
modülü söz konusu olduğunda bu yönergeyi
    <code class="directive"><a href="#maxrequestworkers">MaxRequestWorkers</a></code>
ve
    <code class="directive"><a href="#threadsperchild">ThreadsPerChild</a></code>
ayarları 16
    sunucu sürecinden (16 öntanımlıdır) fazlasını gerektiriyorsa
    ayarlayınız. Bu yönergeye <code class="directive"><a href="#maxrequestworkers">MaxRequestWorkers</a></code>
ve <code class="directive"><a href="#threadsperchild">ThreadsPerChild</a></code>
için gerekli gördüğünüz sunucu süreci
    sayısından fazlasını atamayınız.</p>
 
-  <div class="note"><h3>Ek Bilgi</h3>
+  <p><code class="module"><a href="../mod/event.html">event</a></code>
modülü söz konusu olduğunda, <code class="directive"><a href="#maxrequestworkers">MaxRequestWorkers</a></code>
ve <code class="directive"><a href="#threadsperchild">ThreadsPerChild</a></code>
yönergeleri ile belirlenen 
+   süreç sayısına ek olarak zarifçe kapatılan süreçlerin sayısıyla arttırıp
16
+   sunucu sürecinden (16 öntanımlıdır) fazlasına ayarlayınız.</p>
+
+   <div class="note"><h3>Ek Bilgi</h3>
    <p>Sunucu içinde derlenmiş olarak <code>ServerLimit 20000</code>
     şeklinde bir zorlayıcı sınır vardır (<code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>
için
     200000’dir). Bu önlem, yazım hatalarının istenmeyen sonuçlara yol

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.meta?rev=1774207&r1=1774206&r2=1774207&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.meta Wed Dec 14 12:57:38 2016
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8?rev=1774207&r1=1774206&r2=1774207&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Dec
14 12:57:38 2016
@@ -504,7 +504,7 @@ heartbeat requests to this server</td></
 <tr><td><a href="core.html#hostnamelookups">HostnameLookups On|Off|Double</a></td><td>
Off </td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">İstemci IP adresleri üzerinde DNS sorgularını etkin kılar.
 </td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="core.html#httpprotocoloptions">HttpProtocolOptions
[Strict|Unsafe] [RegisteredMethods|LenientMethods]
- [Allow0.9|Require1.0]</a></td><td> Strict LenientMetho +</td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Modify restrictions on HTTP Request Messages</td></tr>
+ [Allow0.9|Require1.0]</a></td><td> Strict LenientMetho +</td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">HTTP İstek İletilerindeki sınırlamalarda
değişiklik yapar</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_ident.html#identitycheck" id="I" name="I">IdentityCheck
On|Off</a></td><td> Off </td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Enables logging of the RFC 1413 identity of the remote
 user</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_ident.html#identitychecktimeout">IdentityCheckTimeout
<var>seconds</var></a></td><td> 30 </td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Determines the timeout duration for ident
requests</td></tr>
@@ -798,7 +798,7 @@ URL’ye yönlendirir.</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_alias.html#redirecttemp">RedirectTemp <var>URL-yolu</var>
<var>URL</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">İstemciyi, geçici bir yönlendirme isteği döndürerek farklı
bir
 URL’ye yönlendirir.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_reflector.html#reflectorheader">ReflectorHeader
<var>inputheader</var> <var>[outputheader]</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Reflect an input header to the output headers</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#registerhttpmethod">RegisterHttpMethod <var>method</var>
[<var>method</var> [...]]</a></td><td></td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Register non-standard HTTP methods</td></tr>
+<tr><td><a href="core.html#registerhttpmethod">RegisterHttpMethod <var>yöntem</var>
[<var>yöntem</var> [...]]</a></td><td></td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Standart olamayan HTTP yöntemlerini belirler</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_remoteip.html#remoteipheader">RemoteIPHeader
<var>header-field</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Declare the header field which should be
parsed for useragent IP addresses</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_remoteip.html#remoteipinternalproxy">RemoteIPInternalProxy
<var>proxy-ip</var>|<var>proxy-ip/subnet</var>|<var>hostname</var>
...</a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Declare client intranet IP addresses trusted to present the RemoteIPHeader
value</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_remoteip.html#remoteipinternalproxylist">RemoteIPInternalProxyList
<var>filename</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Declare client intranet IP addresses trusted
to present the RemoteIPHeader value</td></tr>Mime
View raw message