httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1774204 - in /httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual: caching.xml.tr install.xml.tr mod/core.xml.tr mod/mod_alias.xml.tr mod/mpm_common.xml.tr
Date Wed, 14 Dec 2016 12:49:41 GMT
Author: nilgun
Date: Wed Dec 14 12:49:41 2016
New Revision: 1774204

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1774204&view=rev
Log:
update for sync with English docs.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr> 

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/caching.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/caching.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/caching.xml.tr?rev=1774204&r1=1774203&r2=1774204&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/caching.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/caching.xml.tr [utf-8] Wed Dec 14 12:49:41 2016
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1597081:1766106 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1766106 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
@@ -409,6 +409,28 @@
     saptar ve istemciye hangi sürümle yanıt verileceğine karar verir.</p>
   </section>
 
+ </section>
+
+ <section id="examples">
+
+  <title>Önbellek Ayarlama Örnekleri</title>
+
+  <related>
+   <modulelist>
+    <module>mod_cache</module>
+    <module>mod_cache_disk</module>
+    <module>mod_cache_socache</module>
+    <module>mod_socache_memcache</module>
+   </modulelist>
+   <directivelist>
+    <directive module="mod_cache">CacheEnable</directive>
+    <directive module="mod_cache_disk">CacheRoot</directive>
+    <directive module="mod_cache_disk">CacheDirLevels</directive>
+    <directive module="mod_cache_disk">CacheDirLength</directive>
+    <directive module="mod_cache_socache">CacheSocache</directive>
+   </directivelist>
+  </related>
+
   <section id="disk">
    <title>Disk Üzerinde Önbellekleme</title>
 
@@ -525,11 +547,52 @@ CacheDirLength 1
     ardından yeterli bir büyüme alanı kalacak şekilde yapılandırılması
     temin edilmelidir.</p>
   </section>
+  
+  <section id="memcache">
+   <title>memcached ile önbellekleme</title>
+
+   <p><module>mod_cache_socache</module> modülünü kullanarak, 
+    <module>mod_cache</module> çeşitli gerçeklenimlerden (diğer adıyla:

+    "sağlayıcılar"dan) gelen veriyi önbellekleyebilir.  
+    <module>mod_socache_memcache</module> modülü kullanılarak, örneğin,

+    artalan saklama mekanizması olarak 
+    <a href="http://memcached.org">memcached</a> kullanıldığı 
+    söylenebilir.</p>
+
+   <p>Genelde modül şöyle yapılandırılır:</p>
+
+   <highlight language="config">
+CacheEnable socache /
+CacheSocache memcache:memcd.example.com:11211
+   </highlight>
+
+   <p>İlave <code>memcached</code> sunucular 
+    <code>CacheSocache memcache:</code> satırının ardına virgüllerle

+    ayrılarak eklenebilir:</p>
+
+   <highlight language="config">
+CacheEnable socache /
+CacheSocache memcache:mem1.example.com:11211,mem2.example.com:11212
+   </highlight>
+
+   <p>Bu biçim diğer <module>mod_cache_socache</module> sağlayıcıları
için de kullanılabilir:</p>
+
+   <highlight language="config">
+CacheEnable socache /
+CacheSocache shmcb:/path/to/datafile(512000)
+   </highlight>
+
+   <highlight language="config">
+CacheEnable socache /
+CacheSocache dbm:/path/to/datafile
+   </highlight>
+
+  </section>
 
  </section>
 
  <section id="socache-caching">
-  <title>İki durumlu Anahtar/Değer Paylaşımlı Nesne Önbellekleme</title>
+  <title>Genel İki durumlu Anahtar/Değer Paylaşımlı Nesne Önbellekleme</title>
 
   <related>
    <modulelist>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.tr?rev=1774204&r1=1774203&r2=1774204&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.tr [utf-8] Wed Dec 14 12:49:41 2016
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1685413:1760550 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1760550 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
@@ -60,7 +60,10 @@
    <tr>
     <td><a href="#download">İndirme</a></td>
 
-    <td><code>$ lynx http://httpd.apache.org/download.cgi</code>
+    <td><a href="http://httpd.apache.org/download.cgi#apache24" 
+     >http://httpd.apache.org/download.cgi</a> adresinden en son 
+     dağıtımı indirin.
+
     </td>
    </tr>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.tr?rev=1774204&r1=1774203&r2=1774204&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] Wed Dec 14 12:49:41 2016
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1302855:1772678 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1772678 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
@@ -90,33 +90,42 @@ AcceptFilter https data
    tamponlanmasını desteklemez. <code>none</code> dahil her değer
    dinleyici üzerinde <code>TCP_DEFER_ACCEPT</code> seçeneğini etkin kılar.
    Daha ayrıntılı bilgi edinmek için Linux
-   <a href="http://homepages.cwi.nl/~aeb/linux/man2html/man7/tcp.7.html"
+   <a href="http://man7.org/linux/man-pages/man7/tcp.7.html"
    >tcp(7)</a> kılavuz sayfasına bakınız.</p>
 
   <p>Windows’taki öntanımlı değerler::</p>
 
   <highlight language="config">
-AcceptFilter http data
-AcceptFilter https data
+AcceptFilter http connect
+AcceptFilter https connect
   </highlight>
 
   <p>Windows'un <code>mpm_winnt</code> modülü <code>AcceptEx()</code>
    arayüzünü açıp kapamak için <code>AcceptFilter</code>'i yorumlar
ve
-   http protokol tamponlamasını desteklemez. Windows
-   <code>AcceptEx()</code> arayüzünü tetikleyen iki değer vardır ve ağ
-   soketlerini bağlantılar arasında yer değiştirirler. <code>data</code>,
-   veri aktarılana kadar yukarıda anlatıldığı gibi bekler ve ilk veri
-   tamponu ve uç ağ adresleri tek bir <code>AcceptEx()</code> çağrısından
-   alınır. <code>connect</code>, <code>AcceptEx()</code> arayüzünü
-   kullanacak, ayrıca uç ağ adresleri de alınacak, fakat
-   <code>none</code> gibi <code>connect</code> seçeneği de ilk
veri
-   aktarımını beklemeyecektir.</p>
+   http protokol tamponlamasını desteklemez. <code>connect</code>, <code>AcceptEx()</code>
arayüzünü kullanacak, ayrıca uç ağ adresleri de alınacak, fakat <code>none</code>
gibi <code>connect</code> seçeneği de ilk veri aktarımını beklemeyecektir.</p>
 
   <p>Windows'ta <code>none</code> <code>AcceptEx()</code>'ten
ziyade
    <code>accept()</code> kullanır ve ağ soketlerini bağlantılar arasında
    yer değiştirmez. Sürücü desteği bozuk ağ bağdaştırıcılarından başka
    vpn sürücüleri gibi bazı sanal ağ sağlayıcılar veya spam, virus veya
    casus yazılım süzgeçleri için kullanışlıdır.</p>
+  
+  <note type="warning">
+   <title><code>data</code> AcceptFilter (Windows)</title>
+
+   <p>2.4.23 ve öncesi sürümlerde, Windows <code>data</code> accept
+     süzgeci veri aktarılana kadar bekletildikten sonra ilk veri 
+     tamponlanır ve uç ağ adresi için tek bir AcceptEx() çağrısı yapılır. 
+     Bu gerçeklenim hizmet reddi saldırısına konu olduğundan iptal 
+     edilmiştir.</p>
+
+   <p>httpd'nin şu anki dağıtımları için Windows'da <code>connect</code>

+    süzgeci öntanımlıdır ve <code>data</code> belirtilmiş olsa dahi
 
+    <code>connect</code> belirtilmiş gibi davranılır. Önceki sürümleri

+    kullananların AcceptFilter satırını yukarıdaki gibi 
+    <code>connect</code> süzgecine ayarlamaları gerekmektedir.</p>
+  </note>
+
 </usage>
 <seealso><directive module="core">Protocol</directive></seealso>
 </directivesynopsis>
@@ -492,7 +501,8 @@ AllowOverride AuthConfig Indexes
   <p>Bu örnekte <code>AuthConfig</code> ve <code>Indexes</code>
grubundaki
    yönergeler bir dahili sunucu hatasına yol açmayacaktır.</p>
 
-  <note><p>Güvenlik ve başarımı arttırmak için <code>&lt;Directory
"/"&gt;</code>
+  <note><p>Güvenlik ve başarımı arttırmak için 
+   <code>&lt;Directory "/"&gt;</code>
    bloğu içinde <code>AllowOverride</code> yönergesine <code>None</code>
    dışında bir değer atamayın. Böyle yapmak yerine bir <code>.htaccess</code>
    dosyası yerleştirmeyi düşündüğünüz dizine ait bir
@@ -790,6 +800,13 @@ DocumentRoot "/var/www/${servername}/htd
   <p><directive module="mod_rewrite">RewriteMap</directive> sözdizimi
ile
    karışmalardan kaçınmak için değişken isimleri ikinokta ":" karakterleri
    içeremez.</p>
+  
+  <p>Bu yönerge sanal konakta ve dizin içeriğinde desteklenirken yapılan 
+   değişiklikler (eşleşsin eşleşmesin) yönergeyi sarmalayan yapılandırma 
+   bölümünün ötesinde, sonraki yapılandırma yönergelerine de görünür olur.
Diğer 
+   yapılandırma bölümleri için sağlanan bu desteğe bu yönergenin ilk 
+   gerçekleniminde hatalı olarak izin verilmişti. Geriye uyumluluk amacıyla 
+   (önceden sezilmeyen sonuçlarıyla) bu durum muhafaza edilmiştir.</p>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
@@ -1228,6 +1245,79 @@ EnableSendfile On
 </directivesynopsis>
 
 <directivesynopsis>
+<name>HttpProtocolOptions</name>
+<description>HTTP İstek İletilerindeki sınırlamalarda değişiklik yapar</description>
+<syntax>HttpProtocolOptions [Strict|Unsafe] [RegisteredMethods|LenientMethods]
+ [Allow0.9|Require1.0]</syntax>
+<default>HttpProtocolOptions Strict LenientMethods Allow0.9</default>
+<contextlist><context>server config</context>
+<context>virtual host</context></contextlist>
+<compatibility>2.2.32 veya 2.4.24 ve sonrası</compatibility>
+
+<usage>
+  <p>Bu yönerge HTTP istek satırına
+   (<a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7230#section-3.1.1"
+    >RFC 7230 &sect;3.1.1</a>) ve the HTTP istek başlığı alanlarına
+   (<a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7230#section-3.2"
+    >RFC 7230 &sect;3.2</a>) uygulanmış kuralları öntanımlı olarak
veya 
+   <code>Strict</code> seçeneği kullanılarak değiştirir. Eski modüller,

+   uygulamalar veya kullanımı önerilmeyen özel istemciler için eski davranışlara

+   dönmeyi sağlamak üzere <code>Unsafe</code> seçeneği eklenmiştir.
Bu kurallar 
+   istek işlenmeden önce uygulanır. Dolayısıyla yönerge, ana bölümde veya 
+   öntanımlı (ilk) eşleşen sanal konak bölümünde yapılandırılmalıdır.</p>
+
+  <p>Bu yönerge devreye girmeden önce, Apache HTTP Sunucusunun istek iletisi 
+   ayrıştırıcıları protokolle uyumlu olmayan bir dizi girdi şekline 
+   toleranslıydı. <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7230#section-9.4"
+   >RFC 7230 &sect;9.4 İstek bölme</a> ve
+   <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7230#section-9.5"
+   >&sect;9.5 Yanıt kaçırma</a> çağrıları uyumsuz istek iletilerinin
kabulündeki 
+   olası risklerden yalnızca iki tanesidir.
+   <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7230#section-3.5">RFC 7230 
+   &sect;3.5</a> "İleti Ayrıştırma Sağlamlığı" belirsiz boşlukların
kabul ve 
+   istek iletisi biçimleme risklerini tanımlar. Bu yönergenin devreye girmesini 
+   takiben belirtimin tüm imla kurallarına öntanımlı <code>Strict</code>
işlem 
+   kipi ve 3.5 bölümünde tavsiye edilen hoşgörüsüz boşluk uygulanır ve esnekliğe

+   müsamaha edilmez.</p>
+
+  <p>Kullanıcılar, özellikle dışa bakan, herkes tarafından erişilebilen sunucu

+   konuşlandırmalarında <code>Unsafe</code> işlem kipine geçiş yapmaya
karşı 
+   kesinlikle uyarılır. Eğer bir arayüz hataları izlemek veya bir intranette 
+   çalışan özel hizmet tüketicileri için gerekliyse, kullanıcılar, sadece, 
+   dahili özel ağlarına hizmet etmek üzere yapılandırılmış özel bir sanal konak

+   üzerinde <code>Unsafe</code> işlem kipine geçiş yapmalıdır.</p>
+
+  <p><directive>LogLevel</directive> <code>debug</code> seviyesiyle

+   yapılandırılmış <directive>ErrorLog</directive> ile kaydedilmiş günlüklerin
 
+   gözden geçirilmesi, böyle hatalı isteklerin kaynaklandıkları yerle birlikte 

+   belirlenmesine yardımcı olabilir. Kullanıcılar, beklenmedik bir şekilde 
+   reddedilmiş geçersiz istekleri bulmak için erişim günlüklerindeki 400 
+   yanıtlarına özellikle dikkat etmelidir.</p>
+
+  <p><a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-4.1">RFC 7231 
+   &sect;4.1</a> "İstek Yöntemleri" "Genel Bakış" bölümlerinde bir istek

+   satırında desteklenmeyen bir yöntem saptadığında özgün sunucuların bir 
+   hatayla yanıt vermesini gerekli görmüştür. <code>LenientMethods</code>

+   seçeneği kullanıldığında olan zaten budur. <code>RegisteredMethods</code>

+   seçeneğine geçiş yapmak isteyen yöneticiler 
+   <directive>RegisterHttpMethod</directive> yönergesini kullanarak standart

+   olmayan yöntemleri belirlemelidir. Özellikle <code>Unsafe</code> seçeneğine

+   geçiş yapılacaksa bu yol izlenmelidir. Özgün sunucunun kullandığı yöntemleri

+   vekil sunucu bilemeyeceği için ileri vekil konaklarda 
+   <code>RegisteredMethods</code> seçeneğine geçiş yapılmamalıdır.</p>
+
+  <p><a href="https://tools.ietf.org/html/rfc2616#section-19.6">RFC 2616 
+   &sect;19.6</a> "Önceki Sürümlerle Uyumluluk" bölümünde HTTP sunucularının

+   eski HTTP/0.9 isteklerini desteklemesi tavsiye edilmektedir. RFC 7230 
+   "HTTP/0.9 isteklerini destekleme beklentisi kaldırılmıştır." cümlesiyle bunu

+   geçersiz kılmış ve <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc7230#appendix-A"
+   >RFC 7230 Ek A</a> bölümünde bununla ilgili yorumlar yer almıştır. 
+   <code>Require1.0</code> seçeneği kullanıcıya öntanımlı <code>Allow0.9</code>

+   seçeneğinin davranışına verilen desteği kaldırma imkanını vermektedir.</p>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
 <name>Error</name>
 <description>Özel bir hata iletisiyle yapılandırma çözümlemesini durdurur</description>
 <syntax>Error <var>ileti</var></syntax>
@@ -4705,4 +4795,20 @@ davranılır.</compatibility>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
+<directivesynopsis>
+<name>RegisterHttpMethod</name>
+<description>Standart olamayan HTTP yöntemlerini belirler</description>
+<syntax>RegisterHttpMethod <var>yöntem</var> [<var>yöntem</var>
[...]]</syntax>
+<contextlist><context>server config</context></contextlist>
+ 
+<usage>
+  <p>İlgili RFClerle uyumlu olmayan HTTP Yöntemleri Apache HTTPD'de isteğin 
+   işlenmesi sırasında normal olarak reddedilir. Bundan kaçınmak için, uyumsuz

+   HTTP yöntemlerini modüller destekli hale getirebilir. 
+   <directive>RegisterHttpMethod</directive> yönergesi böyle yöntemleri
elle 
+   desteklenir yapmaya yarar. Bu tür yöntemler CGI gibi harici işlemlere 
+   aktarılıyorsa bu işlem yararlıdır.</p>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
 </modulesynopsis>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr?rev=1774204&r1=1774203&r2=1774204&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr [utf-8] Wed Dec 14 12:49:41
2016
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1731334:1756708 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1756708 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr?rev=1774204&r1=1774203&r2=1774204&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr [utf-8] Wed Dec 14 12:49:41
2016
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1755987:1772336 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1772336 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
@@ -631,7 +631,9 @@ ScoreBoardFile /var/run/apache_status
    olduğunda ise, Apache httpd sürecinin ömrü boyunca <directive
    module="mpm_common">MaxRequestWorkers</directive> yönergesine
    atanabilecek azami değeri <directive module="mpm_common"
-   >ThreadLimit</directive> ile birlikte belirler. Bu yönergeyi bir yeniden
+   >ThreadLimit</directive> ile birlikte belirler. <module>event</module>
modülü 
+   için bu yönerge kaç eski sunucunun çalışmayı sürdüreceğini ve kaçının
açık 
+   bağlantıları işlemeyi bitireceğini belirler. Bu yönergeyi bir yeniden
    başlatma sırasında değiştirirseniz bu değişiklik yok sayılır fakat
    <directive module="mpm_common">MaxRequestWorkers</directive>
    değişiklikleri dikkate alınır.</p>
@@ -650,8 +652,7 @@ ScoreBoardFile /var/run/apache_status
    <directive module="mpm_common">MaxRequestWorkers</directive> için atamak
    istediğiniz değerden fazlasını atamayınız.</p>
 
-  <p><module>worker</module> ve <module>event</module> modülü
söz konusu
-   olduğunda bu yönergeyi
+  <p><module>worker</module> modülü söz konusu olduğunda bu yönergeyi
    <directive module="mpm_common">MaxRequestWorkers</directive> ve
    <directive module="mpm_common">ThreadsPerChild</directive> ayarları 16
    sunucu sürecinden (16 öntanımlıdır) fazlasını gerektiriyorsa
@@ -660,7 +661,13 @@ ScoreBoardFile /var/run/apache_status
    >ThreadsPerChild</directive> için gerekli gördüğünüz sunucu süreci
    sayısından fazlasını atamayınız.</p>
 
-  <note><title>Ek Bilgi</title>
+  <p><module>event</module> modülü söz konusu olduğunda, <directive
+   module="mpm_common">MaxRequestWorkers</directive> ve <directive
+   module="mpm_common">ThreadsPerChild</directive> yönergeleri ile belirlenen

+   süreç sayısına ek olarak zarifçe kapatılan süreçlerin sayısıyla arttırıp
16
+   sunucu sürecinden (16 öntanımlıdır) fazlasına ayarlayınız.</p>
+
+   <note><title>Ek Bilgi</title>
    <p>Sunucu içinde derlenmiş olarak <code>ServerLimit 20000</code>
     şeklinde bir zorlayıcı sınır vardır (<module>prefork</module> için
     200000’dir). Bu önlem, yazım hatalarının istenmeyen sonuçlara yolMime
View raw message