httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1756325 - in /httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual: mod/mod_dir.xml.tr mod/mpm_common.xml.tr sections.xml.tr
Date Sun, 14 Aug 2016 14:28:31 GMT
Author: nilgun
Date: Sun Aug 14 14:28:31 2016
New Revision: 1756325

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1756325&view=rev
Log:
update for sync with English docs. 

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.xml.tr

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr?rev=1756325&r1=1756324&r2=1756325&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.tr [utf-8] Sun Aug 14 14:28:31
2016
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1673563:1755988 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1755988 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
@@ -309,7 +309,7 @@ FallbackResource /index.php
   <p>2.4 öncesi sürümlerde, bir URL için başka bir eylemcinin yapılandılmış
   olması durumunda bu modül herhangi bir eylemde bulunmaz ve sonuç olarak,
   tüm dizin için bir <directive>SetHandler</directive> belirtildiği durumda
-  index dosyalarının sunulmasının yanında <directive>mod_rewrite</directive>
+  index dosyalarının sunulmasının yanında <module>mod_rewrite</module>
   gibi modüller de ayrıca bazı çelişkili sonuçlar oluşturabilir.</p>
 </usage>
 </directivesynopsis>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr?rev=1756325&r1=1756324&r2=1756325&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.tr [utf-8] Sun Aug 14 14:28:31
2016
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1753074:1755987 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1755987 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
@@ -109,7 +109,7 @@
   <p>Bu kancayı kullanan iki modül (<code>mod_whatkilledus</code> ve
   <code>mod_backtrace</code>) zaten vardır. bunlar hakkında daha fazla bilgi
    edinmek için Jeff Trawick'in <a
-   href="http://people.apache.org/~trawick/exception_hook.html"
+   href="https://emptyhammock.com/projects/httpd/diag/"
    >EnableExceptionHook site</a>sine bakabilirsiniz.</p>
 </usage>
 </directivesynopsis>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.xml.tr?rev=1756325&r1=1756324&r2=1756325&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.xml.tr [utf-8] Sun Aug 14 14:28:31 2016
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1731194:1755978 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1755978 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>Mime
View raw message