httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From n.@apache.org
Subject svn commit: r1754383 [2/2] - in /httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual: ./ howto/ mod/
Date Thu, 28 Jul 2016 09:55:35 GMT
Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8?rev=1754383&r1=1754382&r2=1754383&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Jul
28 09:55:35 2016
@@ -788,44 +788,45 @@ Certificate verification</td></tr>
 <tr><td><a href="mpm_common.html#startthreads">StartThreads <var>sayı</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Sunucunun başlatılması sırasında oluşturulan evrelerin
sayısını
  belirler.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_substitute.html#substitute">Substitute
<var>s/pattern/substitution/[infq]</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Pattern to filter the response content</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#suexec">Suexec On|Off</a></td><td></td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">suEXEC özelliğini açar veya kapar</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_suexec.html#suexecusergroup">SuexecUserGroup
<em>Kullanıcı Grup</em></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">CGI betiklerini çalıştıracak kullanıcı
ve grup belirtilir.
+<tr><td><a href="mod_substitute.html#substituteinheritbefore">SubstituteInheritBefore
on|off</a></td><td> off </td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Change the merge order of inherited patterns</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#suexec">Suexec On|Off</a></td><td></td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">suEXEC özelliğini açar veya kapar</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_suexec.html#suexecusergroup">SuexecUserGroup <em>Kullanıcı
Grup</em></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">CGI betiklerini çalıştıracak kullanıcı ve grup belirtilir.
 </td></tr>
-<tr><td><a href="mpm_common.html#threadlimit" id="T" name="T">ThreadLimit
<var>sayı</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Çocuk süreç başına ayarlanabilir evre sayısının üst
sınırını
+<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#threadlimit" id="T" name="T">ThreadLimit
<var>sayı</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Çocuk süreç başına ayarlanabilir evre
sayısının üst sınırını
  belirler.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#threadsperchild">ThreadsPerChild
<var>sayı</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Her çocuk süreç tarafından oluşturulan
evrelerin sayısını
+<tr><td><a href="mpm_common.html#threadsperchild">ThreadsPerChild <var>sayı</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Her çocuk süreç tarafından oluşturulan evrelerin sayısını
  belirler.</td></tr>
-<tr><td><a href="mpm_common.html#threadstacksize">ThreadStackSize <var>boyut</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">İstemci bağlantılarını elde eden evreler tarafından kullanılan
+<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#threadstacksize">ThreadStackSize
<var>boyut</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">İstemci bağlantılarını elde eden evreler
tarafından kullanılan
  yığıtın bayt cinsinden uzunluğunu belirler.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#timeout">TimeOut <var>saniye</var></a></td><td>
300 </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td
class="descr" colspan="4">Bir istek için başarısız olmadan önce belirli olayların
+<tr><td><a href="core.html#timeout">TimeOut <var>saniye</var></a></td><td>
300 </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr"
colspan="4">Bir istek için başarısız olmadan önce belirli olayların
 gerçekleşmesi için sunucunun geçmesini bekleyeceği süre.</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#traceenable">TraceEnable <var>[on|off|extended]</var></a></td><td>
on </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr"
colspan="4"><code>TRACE</code> isteklerinde davranış şeklini belirler
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#traceenable">TraceEnable <var>[on|off|extended]</var></a></td><td>
on </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td
class="descr" colspan="4"><code>TRACE</code> isteklerinde davranış şeklini
belirler
 </td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_log_config.html#transferlog">TransferLog
<var>dosya</var>|<var>borulu-süreç</var>
-[<var>takma-ad</var>]</a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir günlük dosyasının yerini belirtir.</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_mime.html#typesconfig">TypesConfig <var>file-path</var></a></td><td>
conf/mime.types </td><td>s</td><td>T</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">The location of the <code>mime.types</code> file</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_env.html#unsetenv" id="U" name="U">UnsetEnv
<var>ortam-değişkeni</var> [<var>ortam-değişkeni</var>]
-...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Ortamdaki değişkenleri tanımsız hale
getirir.</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#usecanonicalname">UseCanonicalName On|Off|DNS</a></td><td>
Off </td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Sunucunun kendi adını ve portunu nasıl belirleyeceğini ayarlar
+<tr><td><a href="mod_log_config.html#transferlog">TransferLog <var>dosya</var>|<var>borulu-süreç</var>
+[<var>takma-ad</var>]</a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Bir günlük dosyasının yerini belirtir.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_mime.html#typesconfig">TypesConfig <var>file-path</var></a></td><td>
conf/mime.types </td><td>s</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td
class="descr" colspan="4">The location of the <code>mime.types</code> file</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_env.html#unsetenv" id="U" name="U">UnsetEnv <var>ortam-değişkeni</var>
[<var>ortam-değişkeni</var>]
+...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Ortamdaki değişkenleri tanımsız hale getirir.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#usecanonicalname">UseCanonicalName
On|Off|DNS</a></td><td> Off </td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sunucunun kendi adını ve portunu nasıl
belirleyeceğini ayarlar
 </td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#usecanonicalphysicalport">UseCanonicalPhysicalPort
On|Off</a></td><td> Off </td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sunucunun kendi adını ve portunu nasıl
belirleyeceğini ayarlar
+<tr><td><a href="core.html#usecanonicalphysicalport">UseCanonicalPhysicalPort
On|Off</a></td><td> Off </td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Sunucunun kendi adını ve portunu nasıl belirleyeceğini ayarlar
 </td></tr>
-<tr><td><a href="mpm_common.html#user">User <var>unix-kullanıcısı</var></a></td><td>
#-1 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr"
colspan="4">İsteklere yanıt verecek sunucunun ait olacağı kullanıcıyı
+<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#user">User <var>unix-kullanıcısı</var></a></td><td>
#-1 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td
class="descr" colspan="4">İsteklere yanıt verecek sunucunun ait olacağı kullanıcıyı
  belirler.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_userdir.html#userdir">UserDir <em>dizin</em>
[<em>dizin</em>] ...</a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Kullanıcıya özel dizinlerin yeri</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualdocumentroot" id="V" name="V">VirtualDocumentRoot
<em>hesaplanan-dizin</em>|none</a></td><td> none </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Bir sanal konağın belge kök dizinini devingen olarak yapılandırır.
+<tr><td><a href="mod_userdir.html#userdir">UserDir <em>dizin</em>
[<em>dizin</em>] ...</a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Kullanıcıya özel dizinlerin yeri</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualdocumentroot" id="V"
name="V">VirtualDocumentRoot <em>hesaplanan-dizin</em>|none</a></td><td>
none </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td
class="descr" colspan="4">Bir sanal konağın belge kök dizinini devingen olarak yapılandırır.
 </td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualdocumentrootip">VirtualDocumentRootIP
<em>hesaplanan-dizin</em>|none</a></td><td> none </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir sanal konağın belge kök dizinini
devingen olarak yapılandırır.
+<tr><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualdocumentrootip">VirtualDocumentRootIP
<em>hesaplanan-dizin</em>|none</a></td><td> none </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Bir sanal konağın belge kök dizinini devingen olarak yapılandırır.
 </td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost
   <var>adres</var>[:<var>port</var>] [<var>adres</var>[:<var>port</var>]]
-  ...&gt; ... &lt;/VirtualHost&gt;</a></td><td></td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Sadece belli bir konak ismine ve porta uygulanacak yönergeleri
barındırır.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualscriptalias">VirtualScriptAlias
<em>hesaplanan-dizin</em>|none</a></td><td> none </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir sanal konağın CGI dizinini devingen
olarak yapılandırır.
+  ...&gt; ... &lt;/VirtualHost&gt;</a></td><td></td><td>s</td><td>Ç</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sadece belli bir konak ismine ve porta
uygulanacak yönergeleri barındırır.</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualscriptalias">VirtualScriptAlias
<em>hesaplanan-dizin</em>|none</a></td><td> none </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Bir sanal konağın CGI dizinini devingen olarak yapılandırır.
 </td></tr>
-<tr><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualscriptaliasip">VirtualScriptAliasIP
<em>hesaplanan-dizin</em>|none</a></td><td> none </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Bir sanal konağın CGI dizinini devingen olarak yapılandırır.
+<tr class="odd"><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualscriptaliasip">VirtualScriptAliasIP
<em>hesaplanan-dizin</em>|none</a></td><td> none </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir sanal konağın CGI dizinini devingen
olarak yapılandırır.
 </td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mpm_winnt.html#win32disableacceptex" id="W" name="W">Win32DisableAcceptEx</a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Use accept() rather than AcceptEx() to
accept network connections</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_include.html#xbithack" id="X" name="X">XBitHack on|off|full</a></td><td>
off </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Parse SSI directives in files with the execute bit
+<tr><td><a href="mpm_winnt.html#win32disableacceptex" id="W" name="W">Win32DisableAcceptEx</a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Use accept() rather than AcceptEx() to accept network connections</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_include.html#xbithack" id="X" name="X">XBitHack
on|off|full</a></td><td> off </td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Parse SSI directives in files with the
execute bit
 set</td></tr>
 </table></div>
 <div class="bottomlang">

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.zh-cn.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.zh-cn.utf8?rev=1754383&r1=1754382&r2=1754383&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.zh-cn.utf8 (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/quickreference.html.zh-cn.utf8 Thu Jul 28 09:55:35
2016
@@ -771,43 +771,44 @@ Certificate verification</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#startservers">StartServers
<var>number</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Number of child server processes created
at startup</td></tr>
 <tr><td><a href="mpm_common.html#startthreads">StartThreads <var>number</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Number of threads created on startup</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_substitute.html#substitute">Substitute
<var>s/pattern/substitution/[infq]</var></a></td><td></td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Pattern to filter the response content</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#suexec">Suexec On|Off</a></td><td></td><td>s</td><td>C</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Enable or disable the suEXEC feature</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_suexec.html#suexecusergroup">SuexecUserGroup
<em>User Group</em></a></td><td></td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">User and group for CGI programs to run
as</td></tr>
-<tr><td><a href="mpm_common.html#threadlimit" id="T" name="T">ThreadLimit
<var>number</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Sets the upper limit on the configurable number of threads
+<tr><td><a href="mod_substitute.html#substituteinheritbefore">SubstituteInheritBefore
on|off</a></td><td> off </td><td>dh</td><td>E</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Change the merge order of inherited patterns</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#suexec">Suexec On|Off</a></td><td></td><td>s</td><td>C</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Enable or disable the suEXEC feature</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_suexec.html#suexecusergroup">SuexecUserGroup <em>User
Group</em></a></td><td></td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">User and group for CGI programs to run as</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#threadlimit" id="T" name="T">ThreadLimit
<var>number</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sets the upper limit on the configurable
number of threads
 per child process</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#threadsperchild">ThreadsPerChild
<var>number</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Number of threads created by each child
process</td></tr>
-<tr><td><a href="mpm_common.html#threadstacksize">ThreadStackSize <var>size</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">The size in bytes of the stack used by threads handling 
+<tr><td><a href="mpm_common.html#threadsperchild">ThreadsPerChild <var>number</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Number of threads created by each child process</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#threadstacksize">ThreadStackSize
<var>size</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">The size in bytes of the stack used by
threads handling 
 client connections</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#timeout">TimeOut <var>seconds</var></a></td><td>
300 </td><td>sv</td><td>C</td></tr><tr class="odd"><td
class="descr" colspan="4">Amount of time the server will wait for
+<tr><td><a href="core.html#timeout">TimeOut <var>seconds</var></a></td><td>
300 </td><td>sv</td><td>C</td></tr><tr><td class="descr"
colspan="4">Amount of time the server will wait for
 certain events before failing a request</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#traceenable">TraceEnable <var>[on|off|extended]</var></a></td><td>
on </td><td>sv</td><td>C</td></tr><tr><td class="descr"
colspan="4">Determines the behaviour on <code>TRACE</code>
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#traceenable">TraceEnable <var>[on|off|extended]</var></a></td><td>
on </td><td>sv</td><td>C</td></tr><tr class="odd"><td
class="descr" colspan="4">Determines the behaviour on <code>TRACE</code>
 requests</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_log_config.html#transferlog">TransferLog
<var>file</var>|<var>pipe</var></a></td><td></td><td>sv</td><td>B</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Specify location of a log file</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_mime.html#typesconfig">TypesConfig <var>file-path</var></a></td><td>
conf/mime.types </td><td>s</td><td>B</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">The location of the <code>mime.types</code> file</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_env.html#unsetenv" id="U" name="U">UnsetEnv
<var>env-variable</var> [<var>env-variable</var>]
-...</a></td><td></td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Removes variables from the environment</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#usecanonicalname">UseCanonicalName On|Off|DNS</a></td><td>
Off </td><td>svd</td><td>C</td></tr><tr><td class="descr"
colspan="4">Configures how the server determines its own name and
+<tr><td><a href="mod_log_config.html#transferlog">TransferLog <var>file</var>|<var>pipe</var></a></td><td></td><td>sv</td><td>B</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Specify location of a log file</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_mime.html#typesconfig">TypesConfig <var>file-path</var></a></td><td>
conf/mime.types </td><td>s</td><td>B</td></tr><tr class="odd"><td
class="descr" colspan="4">The location of the <code>mime.types</code> file</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_env.html#unsetenv" id="U" name="U">UnsetEnv <var>env-variable</var>
[<var>env-variable</var>]
+...</a></td><td></td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Removes variables from the environment</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#usecanonicalname">UseCanonicalName
On|Off|DNS</a></td><td> Off </td><td>svd</td><td>C</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Configures how the server determines its
own name and
 port</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#usecanonicalphysicalport">UseCanonicalPhysicalPort
On|Off</a></td><td> Off </td><td>svd</td><td>C</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Configures how the server determines its
own name and
+<tr><td><a href="core.html#usecanonicalphysicalport">UseCanonicalPhysicalPort
On|Off</a></td><td> Off </td><td>svd</td><td>C</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Configures how the server determines its own name and
 port</td></tr>
-<tr><td><a href="mpm_common.html#user">User <var>unix-userid</var></a></td><td>
#-1 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr"
colspan="4">The userid under which the server will answer
+<tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#user">User <var>unix-userid</var></a></td><td>
#-1 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td
class="descr" colspan="4">The userid under which the server will answer
 requests</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_userdir.html#userdir">UserDir <em>directory-filename</em>
[<em>directory-filename</em>] ...
-</a></td><td></td><td>sv</td><td>B</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Location of the user-specific directories</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualdocumentroot" id="V" name="V">VirtualDocumentRoot
<em>interpolated-directory</em>|none</a></td><td> none </td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Dynamically configure the location of the document root
+<tr><td><a href="mod_userdir.html#userdir">UserDir <em>directory-filename</em>
[<em>directory-filename</em>] ...
+</a></td><td></td><td>sv</td><td>B</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Location of the user-specific directories</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualdocumentroot" id="V"
name="V">VirtualDocumentRoot <em>interpolated-directory</em>|none</a></td><td>
none </td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td
class="descr" colspan="4">Dynamically configure the location of the document root
 for a given virtual host</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualdocumentrootip">VirtualDocumentRootIP
<em>interpolated-directory</em>|none</a></td><td> none </td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Dynamically configure the location of the
document root
+<tr><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualdocumentrootip">VirtualDocumentRootIP
<em>interpolated-directory</em>|none</a></td><td> none </td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Dynamically configure the location of the document root
 for a given virtual host</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost
   <var>addr</var>[:<var>port</var>] [<var>addr</var>[:<var>port</var>]]
-  ...&gt; ... &lt;/VirtualHost&gt;</a></td><td></td><td>s</td><td>C</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Contains directives that apply only to a specific
+  ...&gt; ... &lt;/VirtualHost&gt;</a></td><td></td><td>s</td><td>C</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Contains directives that apply only to
a specific
 hostname or IP address</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualscriptalias">VirtualScriptAlias
<em>interpolated-directory</em>|none</a></td><td> none </td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Dynamically configure the location of the
CGI directory for
+<tr><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualscriptalias">VirtualScriptAlias
<em>interpolated-directory</em>|none</a></td><td> none </td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Dynamically configure the location of the CGI directory for
 a given virtual host</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualscriptaliasip">VirtualScriptAliasIP
<em>interpolated-directory</em>|none</a></td><td> none </td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Dynamically configure the location of the cgi directory for
+<tr class="odd"><td><a href="mod_vhost_alias.html#virtualscriptaliasip">VirtualScriptAliasIP
<em>interpolated-directory</em>|none</a></td><td> none </td><td>sv</td><td>E</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Dynamically configure the location of the
cgi directory for
 a given virtual host</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mpm_winnt.html#win32disableacceptex" id="W" name="W">Win32DisableAcceptEx</a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Use accept() rather than AcceptEx() to
accept network connections</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_include.html#xbithack" id="X" name="X">XBitHack on|off|full</a></td><td>
off </td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Parse SSI directives in files with the execute bit
+<tr><td><a href="mpm_winnt.html#win32disableacceptex" id="W" name="W">Win32DisableAcceptEx</a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Use accept() rather than AcceptEx() to accept network connections</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_include.html#xbithack" id="X" name="X">XBitHack
on|off|full</a></td><td> off </td><td>svdh</td><td>B</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Parse SSI directives in files with the
execute bit
 set</td></tr>
 </table></div>
 <div class="bottomlang">Mime
View raw message