httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1706368 [1/2] - in /httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual: ./ mod/ programs/ vhosts/
Date Fri, 02 Oct 2015 10:30:54 GMT
Author: nilgun
Date: Fri Oct 2 10:30:54 2015
New Revision: 1706368

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1706368&view=rev
Log:
update transformations

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_logio.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_logio.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_status.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_status.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/ab.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/ab.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/examples.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/examples.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/ip-based.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/ip-based.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/mass.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/mass.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.xml.meta

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.html.tr.utf8?rev=1706368&r1=1706367&r2=1706368&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Oct 2 10:30:54 2015
@@ -31,7 +31,6 @@
 <a href="./ko/install.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/install.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
 
   <p>Bu belge Apache HTTP Sunucusunun sadece Unix ve Unix benzeri
@@ -137,10 +136,12 @@
     değilse veya sisteminizce sağlanmış sürümlerini kullanmak
     istemiyorsanız APR ve APR-Util'in ikisini birden <a href="http://apr.apache.org/">Apache APR</a>'den indirin ve onları
     Apache httpd dağıtımını açtığınız dizinin altında
-    <code>./srclib/apr</code> ve <code>./srclib/apr-util</code> dizinlerine
+    <code>/httpd_kaynakkod_kök_dizini/srclib/apr</code> ve
+    <code>/httpd_kaynakkod_kök_dizini/srclib/apr-util</code> dizinlerine
     açın (Dizin isimlerinin sürüm numarası içermemesine dikkat edin,
-    örneğin, APR dağıtımı ./srclib/apr/ altında olsun.) ve
-    <code>./configure</code> betiğinin <code>--with-included-apr</code>
+    örneğin, APR dağıtımı
+    <code>/httpd_kaynakkod_kök_dizini/srclib/apr/</code> altında olsun.)
+    ve <code>./configure</code> betiğinin <code>--with-included-apr</code>
     seçeneğini kullanın. Bazı platformlarda, httpd'nin, kurulu APR ve
     APR-Util kopyanıza karşın derlenmesini sağlamak için ilgili
     <code>-dev</code> paketlerini kurmanız gerekebilir.</dd>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.meta?rev=1706368&r1=1706367&r2=1706368&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.meta Fri Oct 2 10:30:54 2015
@@ -13,6 +13,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8?rev=1706368&r1=1706367&r2=1706368&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Oct 2 10:30:54 2015
@@ -33,7 +33,6 @@
 <a href="../ja/mod/core.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/core.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Apache HTTP Sunucusunda daima mevcut olan çekirdek
 özellikler</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr></table>
@@ -540,8 +539,8 @@ AcceptFilter https data</pre>
     <code class="directive"><a href="#options">Options</a></code> ve
     <code class="directive"><a href="../mod/mod_include.html#xbithack">XBitHack</a></code> yönergelerinin
     kullanımına izin verilir. <code class="directive"><a href="#options">Options</a></code> komutunda belirtilecek seçenekler
-    bir eşit işaretinden sonra aralarına sadece virgül konarak
-    (boşluksuz) belirtilebilir.
+    bir eşit işaretinden sonra aralarına sadece virgül konarak,
+    fakat virgülden sonra boşluk bırakmadan belirtilebilir.
 
    <div class="note"><h3>Options'ın örtük iptali</h3>
    <p><a href="#accessfilename">.htaccess</a> dosyalarında kullanılabilen
@@ -676,7 +675,7 @@ olarak aktarılmasını etkin kılar</td
    betiklerin erişebilmesini sağlar. Normalde bu HTTP başlıkları
    betiklerden gizli olup sunucuda HTTP Temel kimlik kanıtlaması etkin
    kılındığında sunucuya erişmekte kullanılan kullanıcı kimliklerinin ve
-   parolalarının betikler tarafından görülmesini mümkün kılar. Bu yönerge,
+   parolalarının betikler tarafından görülmemesini mümkün kılar. Bu yönerge,
    HTTP Temel kimlik kanıtlamasını betiklerin gerçekleştirmesini sağlamak
    için kullanılmalıdır.</p>
 
@@ -1441,6 +1440,10 @@ ErrorDocument 403 /cgi-bin/forbidden.pl?
   <pre class="prettyprint lang-config">ErrorLog syslog:user</pre>
 
 
+  <p>Buna ek olarak, modüller kendi günlük kaydı oluşturucusunu sağlayabilir.
+   Sözdizimi yukarıdaki örnekte kullanılan <code>syslog</code> sözdiziminin
+   benzeridir.</p>
+
   <p>GÜVENLİK: Günlük dosyalarının saklandığı dizin, sunucuyu başlatan
    kullanıcı dışındakiler tarafından yazılabilir olduğu takdirde
    güvenliğinizin nasıl tehlikeye gireceği <a href="../misc/security_tips.html#serverroot">güvenlik ipuçları</a>
@@ -1662,7 +1665,7 @@ ErrorLogFormat connection "[%{uc}t] [C:%
     On</code> için öntanımlı davranışı değiştirecektir. Böyle modüller,
     tüm evrelerin durumu hakkında ayrıntılı bilgi toplanmasına bel bağlar.
     Öntanımlı değer sürüm 2.3.6 itibariyle <code class="module"><a href="../mod/mod_status.html">mod_status</a></code>
-    tarafından değiştirilmiştir; önceki sürümlerde öntanımlı değer daima
+    tarafından değiştirilmiştir. Önceki sürümlerde öntanımlı değer daima
     <code>Off</code> idi.</p>
   </div>
 
@@ -3153,13 +3156,13 @@ LogLevel info ssl_module:warn</pre>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>core</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>2.4.10 ve sonrası</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>2.4.11 ve sonrası</td></tr>
 </table>
   <p>Bu yönerge HTTP Trailer alanlarının dahili HTTP başlıklarına kopyalanıp
    kopyalanmayacağını belirler. Kopyalama işlemi istek gövdesi tamamen
    alındığında gerçekleşir, çoğu başlık işleminin çok sonra istek
    başlıklarını inceleme veya değiştirme şansı olur.</p>
-  <p>Bu seçenek, Trailer alanlarını daima kopyalayan 2.4.10 öncesi
+  <p>Bu seçenek, Trailer alanlarını daima kopyalayan 2.4.11 öncesi
    dağıtımlarla uyumluluk için vardır.</p>
 
 </div>
@@ -3179,7 +3182,7 @@ LogLevel info ssl_module:warn</pre>
    özkaynaklara erişimi dizgeleştirmekte kullandıkları mekanizmanın yanında
    isteğe bağlı olarak kilit dosyasının yerini belirler. İlk değiştirge
    olarak <code>default</code> belirtilirse tüm mutekslerin ayarları
-   değişir; ilk değiştirge olarak bir muteks ismi belirtilirse (aşağıdaki
+   değişir; ikinci değiştirge olarak bir muteks ismi belirtilirse (aşağıdaki
    tabloya bakın) yalnızca bu muteksin öntanımlıları değişir.</p>
 
   <p><code class="directive">Mutex</code> yönergesi genelde aşağıdaki istisnai
@@ -3413,8 +3416,9 @@ Mutex fcntl:/var/httpd/locks mpm-accept<
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>core</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>2.3.11 sürümünde öntanımlı değer All değiştirilip FollowSymlinks yapıldı.</td></tr>
 </table>
-  <p><code class="directive">Options</code> yönergesi belli bir dizinde hangi sunucu
-   özelliklerinin etkin olacağını (veya olmayacağını) belirler.</p>
+  <p><code class="directive">Options</code> yönergesi belli bir dizinde hangi
+    sunucu özelliklerinin etkin olacağını (veya olmayacağını)
+    belirler.</p>
 
   <p><var>seçenek</var> olarak hiçbir ek özellik etkin olmayacaksa
    <code>None</code>, aksi takdirde aşağıdakilerden biri veya bir kaçı
@@ -3431,11 +3435,11 @@ Mutex fcntl:/var/httpd/locks mpm-accept<
    <dt><code>FollowSymLinks</code></dt>
    <dd>Sunucu bu dizindeki sembolik bağları izler. Bu öntanımlıdır.
    <div class="note">
-   <p>Sembolik bağlar izlense bile <code class="directive"><a href="#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümleriyle eşleşen dosya yolları
-    değiştirilmez.</p>
+   <p>Sembolik bağlar izlense bile <code class="directive"><a href="#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümleriyle eşleşen dosya
+    yolları değiştirilmez.</p>
    <p><code>FollowSymLinks</code> ve
-   <code>SymLinksIfOwnerMatch</code> <code class="directive"><a href="#options">Options</a></code> sadece <code class="directive"><a href="#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümlerinde veya
-   <code>.htaccess</code> dosyaları içinde çalışır.</p>
+    <code>SymLinksIfOwnerMatch</code> <code class="directive"><a href="#options">Options</a></code> sadece <code class="directive"><a href="#directory">&lt;Directory&gt;</a></code> bölümlerinde veya
+    <code>.htaccess</code> dosyaları içinde çalışır.</p>
    <p>Sembolik bağ sınamaları, atlatılabilir yarış koşullarına konu
     olduğundan bu seçeneğin yokluğu bir güvenlik sınırlaması olarak
     değerlendirilmemelidir.</p>
@@ -3559,8 +3563,8 @@ Mutex fcntl:/var/httpd/locks mpm-accept<
   <pre class="prettyprint lang-config">Protocol https</pre>
 
 
-  <p>Protokolü <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code> yönergesini
-   kullanarak da belirtebilirsiniz.</p>
+  <p>Protokolü <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#listen">Listen</a></code>
+    yönergesini kullanarak da belirtebilirsiniz.</p>
 
 <h3>Ayrıca bakınız:</h3>
 <ul>
@@ -3572,15 +3576,46 @@ Mutex fcntl:/var/httpd/locks mpm-accept<
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="Protocols" id="Protocols">Protocols</a> <a name="protocols" id="protocols">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Protocols available for a server/virtual host</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>Protocols <var>protocol</var> ...</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Sunucu/sanal konak için kullanılabilecek protokoller</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>Protocols <var>protokol</var> ...</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>Protocols http/1.1</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>core</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Only available from Apache 2.4.17 and later.</td></tr>
-</table><p>Bu yönergenin belgesi henüz Türkçeye çevrilmedi.
-      Lütfen İngilizce sürümüne bakınız.</p><h3>Ayrıca bakınız:</h3>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Sadece Apache 2.4.17 ve sonrasında kullanılabilir.</td></tr>
+</table>
+  <p>Bu yönerge bir sunucu/sanal konak için kullanılabilecek
+   protokolleri belirtmekte kullanılır. Bu liste, bir istemcinin bir
+   sanal konak veya sunucu ile uzlaşabilmesini sağlayan prokolleri
+   belirler.</p>
+
+  <p>Bir sanal konak veya sunucuda kullanılabilecek protolleri
+   çeşitlendirmek isterseniz bu protokolleri belirtmeniz gerekir.
+   1.0 ve 0.9 istemcilerle uyumlu olan http/1.1 protokolü
+   öntanımlıdır.</p>
+
+  <p>Örneğin, bir sunucunun TLS'li HTTP/2 protokolünü desteklemesini
+   şöyle sağlayabilirsiniz:</p>
+
+  <pre class="prettyprint lang-config">Protocols h2 http/1.1</pre>
+
+
+  <p>Geçerli protokoller, http ve https bağlantıları için
+    <code>http/1.1</code> htps bağlantıları için <code>h2</code> ve
+    http bağlantıları için <code>h2c</code> protokolleridir. Modüller
+    başka protokollerin de etkinleştirilmesini gerektirebilir.</p>
+
+  <p>Kullanımından vazgeçilmiş protokollerin silinmesi gerekmez. Böyle
+    protokol isimleri basitçe yoksayılır.</p>
+
+  <p>Ana sunucu için belirtilen protokoller, kendi protokol yönergesi
+    olmayan sanal konaklar için de geçerlidir. Diğer yandan sanal
+    konaklarda protokol belirtilmesi ana sunucuda belirtien
+    protollerin bu sanal konaklarda geçersiz olmasına sebep olur.
+  </p>
+
+
+<h3>Ayrıca bakınız:</h3>
 <ul>
 <li><code class="directive"><a href="#protocolshonororder">ProtocolsHonorOrder</a></code></li>
 </ul>
@@ -3588,15 +3623,28 @@ Mutex fcntl:/var/httpd/locks mpm-accept<
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="ProtocolsHonorOrder" id="ProtocolsHonorOrder">ProtocolsHonorOrder</a> <a name="protocolshonororder" id="protocolshonororder">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Protocols available for a server/virtual host</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Uzlaşma sırasında protokollerin öncelik sırasını belirler</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>ProtocolsHonorOrder On|Off</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>ProtocolsHonorOrder On</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>core</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Only available from Apache 2.4.17 and later.</td></tr>
-</table><p>Bu yönergenin belgesi henüz Türkçeye çevrilmedi.
-      Lütfen İngilizce sürümüne bakınız.</p><h3>Ayrıca bakınız:</h3>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Sadece Apache 2.4.17 ve sonrasında kullanılabilir.</td></tr>
+</table>
+  <p>Sunucuda <code class="directive">Protocols</code> yönergesinde listelemiş
+   protokollerin mi yoksa istemcinin protokol listesinin mi öncelikli
+   olacağı bu yönerge ile belirtilir.</p>
+
+  <p>Off belirtilirse, istemcinin protokol listesi sunucu
+   yapılandırmasındaki sıralamanın önüne geçer.</p>
+
+  <p><code class="directive">ProtocolsHonorOrder</code> yönergesine <code>on</code>
+     belirtilirse (öntanımlıdır), istemicinin protokol sıralaması dikkate
+     alınmaz ve protokol uzlaşımının sonucunu sunucu ayarlarındaki
+     sıralama belirler.</p>
+
+
+<h3>Ayrıca bakınız:</h3>
 <ul>
 <li><code class="directive"><a href="#protocols">Protocols</a></code></li>
 </ul>
@@ -4306,6 +4354,9 @@ gerçekleşmesi için sunucunun geçmesi
   <p>Bu yönerge başlatma betiklerinde <code>-D</code> seçeneğinin argümanını
    değiştirmek gerekmeksizin <code class="directive"><a href="#ifdefine">&lt;IfDefine&gt;</a></code> bölümlerinin kullanımını değiştirmek için
    kullanılabilir.</p>
+  <p>Bu yönerge sanal konak bağlamında desteklenirken, kapsanan sanal
+   konaklar haricinde, değişiklikleri kendisinden sonraki tüm yapılandırma
+   yönergelerinde görünür kılar.</p>
 
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.meta?rev=1706368&r1=1706367&r2=1706368&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.meta Fri Oct 2 10:30:54 2015
@@ -12,6 +12,6 @@
   <variant outdated="yes">es</variant>
   <variant outdated="yes">fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.html.tr.utf8?rev=1706368&r1=1706367&r2=1706368&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Oct 2 10:30:54 2015
@@ -32,7 +32,6 @@
 <a href="../ko/mod/mod_alias.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_alias.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Belge ağacının parçalarının dosya sisteminin parçalarıyla
 eşlenmesini sağlar ve URL yönlendirmesi yapar.</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
@@ -51,14 +50,6 @@ eşlenmesini sağlar ve URL yönlendirme
    yönlendirmekte kullanılır. Çoğunlukla özkaynak başka bir yere
    taşındığında kullanılır.</p>
 
-  <p><code class="directive"><a href="#alias">Alias</a></code>,
-   <code class="directive"><a href="#scriptalias">ScriptAlias</a></code> ve
-   <code class="directive"><a href="#redirect">Redirect</a></code> yönergeleri
-   bir <code class="directive"><a href="../mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code> veya
-   <code class="directive"><a href="../mod/core.html#locationmatch">&lt;LocationMatch&gt;</a></code>
-   bölümünde kullanıldığında hedef yol veya URL'de değişiklik yapmak için
-   <a href="../expr.html">ifade sözdizimi</a> kullanılabilir.</p>
-
   <p><code class="module"><a href="../mod/mod_alias.html">mod_alias</a></code> modülü basit URL değiştirme görevlerini
    yerine getirmek için tasarlanmıştır. Sorgu dizgelerini işleme sokmak
    gibi daha karmaşık görevler için <code class="module"><a href="../mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code> modülü ile
@@ -117,23 +108,14 @@ Alias "/foo" "/gaq"</pre>
    <code>/foo</code> rumuzu daima <code>/foo/bar</code> rumuzundan önce
    eşleşecek, dolayısıyla ikinci yönerge yok sayılacaktı.</p>
 
-  <p><code class="directive"><a href="#alias">Alias</a></code>,
-   <code class="directive"><a href="#scriptalias">ScriptAlias</a></code> ve
-   <code class="directive"><a href="#redirect">Redirect</a></code>
-   yönergeleri bir <code class="directive"><a href="../mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code> veya <code class="directive"><a href="../mod/core.html#locationmatch">&lt;LocationMatch&gt;</a></code> bölümü içinde kullanıldığında
-   bu yönergeler genel alanda tanımlanmış <code class="directive"><a href="#alias">Alias</a></code>,
-   <code class="directive"><a href="#scriptalias">ScriptAlias</a></code> ve
-   <code class="directive"><a href="#redirect">Redirect</a></code> yönergelerine göre
-   öncelik alırlar.</p>
-
- </div>
+</div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="Alias" id="Alias">Alias</a> <a name="alias" id="alias">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>URL’leri dosya sistemi konumlarıyla eşler.</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>Alias [<var>URL-yolu</var>] <var>dosya-yolu</var> |
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>Alias <var>URL-yolu</var> <var>dosya-yolu</var> |
 <var>dizin-yolu</var></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_alias</td></tr>
 </table>
@@ -188,20 +170,6 @@ Alias "/foo" "/gaq"</pre>
   <p><var>URL-yolu</var> değiştirgesindeki bölü çizgilerinin sayısı istek
    URL-yolundakiler kadardır.</p>
 
-  <p><code class="directive">Alias</code> yönergesi bir
-   <code class="directive"><a href="../mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code> veya
-   <code class="directive"><a href="../mod/core.html#locationmatch">&lt;LocationMatch&gt;</a></code>
-   bölümü içinde kullanılırsa <var>URL-yolu</var> görmezden gelinip <a href="../expr.html">ifade sözdizimi</a> kullanılarak
-   <var>dosya-yolu</var> yorumlanır.<br /> Bu sözdizimi Apache 2.4.13 ve
-   sonrasında kullanılabilmektedir.</p>
-
-  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Location "/image"&gt;
-  Alias "/ftp/pub/image"
-&lt;/Location&gt;
-&lt;LocationMatch "/error/(?&lt;NUMBER&gt;[0-9]+)"&gt;
-  Alias "/usr/local/apache/errors/%{env:MATCH_NUMBER}.html"
-&lt;/LocationMatch&gt;</pre>
-
  
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
@@ -286,7 +254,7 @@ AliasMatch "^/image/(.*)\.gif$" "/files/
 <table class="directive">
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>İstemciyi, bir yönlendirme isteği döndürerek farklı bir URL’ye
 yönlendirir.</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>Redirect [<var>durum</var>] [<var>URL-yolu</var>]
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>Redirect [<var>durum</var>] <var>URL-yolu</var>
 <var>URL</var></code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>FileInfo</td></tr>
@@ -326,10 +294,8 @@ Redirect "/bir" "/iki"</pre>
    yönlendirilir. <code>POST</code>'ların iptal edileceğini unutmayın.<br />
    Sadece tam yol parçaları eşleştirilir, bu nedenle
    <code>http://example.com/hizmetfesmekan.txt</code> isteği yukarıdaki
-   yönlendirme ile eşleşmeyecektir. <a href="../expr.html">İfade
-   sözdizimini</a> kullanan daha karmaşık eşleşmeler için
-   <var>URL-yolu</var> değeri aşağıda açıklandığı gibi görmezden gelinir.
-   Bundan başka, düzenli ifadelerin kullanıldığı daha karmaşık eşleşmeler
+   yönlendirme ile eşleşmeyecektir.
+   Düzenli ifadelerin kullanıldığı daha karmaşık eşleşmeler
    için <code class="directive"><a href="#redirectmatch">RedirectMatch</a></code>
    yönergesine bakınız.</p>
 
@@ -338,9 +304,6 @@ Redirect "/bir" "/iki"</pre>
    <p>Yapılandırma dosyasında yer alış sırasına bakmaksızın
     <code class="directive">Redirect</code> yönergeleri
     <code class="directive">Alias</code> ve <code class="directive">ScriptAlias</code>
-    yönergelerinden önce ele alınır. Bir <code class="directive"><a href="../mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code> bölümü içinde yer alan
-    <code class="directive">Redirect</code> yönergeleri, URL-yolu içeren
-    <code class="directive">Alias</code> ve <code class="directive">ScriptAlias</code>
     yönergelerinden önce ele alınır.</p></div>
 
    <p>Herhangi bir <code><em>durum</em></code> belirtilmemişse "geçici"
@@ -379,25 +342,6 @@ Redirect "/bir" "/iki"</pre>
   <pre class="prettyprint lang-config">Redirect permanent "/bir" "http://example.com/iki"
 Redirect 30" "/yedi" http://example.com/baskabisey"</pre>
 
-
-  <p><code class="directive">Redirect</code> yönergesi URL-yolu içeren bir
-   <code class="directive"><a href="../mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code> veya
-   <code class="directive"><a href="../mod/core.html#locationmatch">&lt;LocationMatch&gt;</a></code>
-   bölümü içinde görmezden gelinip URL <a href="../expr.html">ifade
-   sözdizimi</a> kullanılarak yorumlanır.<br /> Bu sözdizimi Apache
-   2.4.13 ve sonrasında kullanılabilmektedir.</p>
-
-  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Location "/bir"&gt;
-  Redirect permanent "http://example.com/iki"
-&lt;/Location&gt;
-&lt;Location "/three"&gt;
-  Redirect 303 "http://example.com/baskabisey"
-&lt;/Location&gt;
-&lt;LocationMatch "/error/(?&lt;NUMBER&gt;[0-9]+)"&gt;
-  Redirect permanent "http://example.com/errors/%{env:MATCH_NUMBER}.html"
-&lt;/LocationMatch&gt;</pre>
-
-
  
 </div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
@@ -466,9 +410,9 @@ URL’ye yönlendirir.</td></tr>
 <div class="directive-section"><h2><a name="ScriptAlias" id="ScriptAlias">ScriptAlias</a> <a name="scriptalias" id="scriptalias">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bir URL’yi dosya sistemindeki bir yere eşler ve hedefi bir CGI betiği olarak çalıştırır.</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>ScriptAlias [<var>URL-yolu</var>]
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>ScriptAlias <var>URL-yolu</var>
 <var>dosya-yolu</var>|<var>dizin-yolu</var></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_alias</td></tr>
 </table>
@@ -527,23 +471,6 @@ URL’ye yönlendirir.</td></tr>
   çıkabilir; bu bakımdan <code class="directive">ScriptAlias</code> yönergesini yok
   sayan URL yollarının belirtilebilme olasılığı gözardı
   edilmemelidir.</div>
-
-  <p><code class="directive">ScriptAlias</code> yönergesi <var>URL-yolu</var>
-   içeren bir <code class="directive"><a href="../mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code>
-   veya <code class="directive"><a href="../mod/core.html#locationmatch">&lt;LocationMatch&gt;</a></code>
-   bölümü içindeyse görmezden gelinip URL ifadesi
-   <a href="../expr.html">ifade sözdizimi</a> kullanılarak yorumlanır.
-   <br />Bu sözdizimi Apache 2.4.13 ve sonrasında kullanılabilmektedir.</p>
-
-  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Location "/cgi-bin" &gt;
-  ScriptAlias "/web/cgi-bin/"
-&lt;/Location&gt;
-&lt;LocationMatch "/cgi-bin/errors/(?&lt;NUMBER&gt;[0-9]+)"&gt;
-  ScriptAlias "/web/cgi-bin/errors/%{env:MATCH_NUMBER}.cgi"
-&lt;/LocationMatch&gt;<br />
-  </pre>
-
-
  
 <h3>Ayrıca bakınız:</h3>
 <ul>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.meta?rev=1706368&r1=1706367&r2=1706368&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.meta Fri Oct 2 10:30:54 2015
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8?rev=1706368&r1=1706367&r2=1706368&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Oct 2 10:30:54 2015
@@ -32,7 +32,6 @@
 <a href="../ko/mod/mod_autoindex.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_autoindex.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Unix <code>ls</code> veya Win32 <code>dir</code> kabuk komutunun
 yaptığı gibi dizin içeriğini listeler.</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
@@ -561,10 +560,10 @@ belirler.</td></tr>
    ve <code class="directive">IndexIgnore</code> tarafından yoksayılan dosyaları
    kaldırır. </p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Directory /var/www&gt;
+  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Directory "/var/www"&gt;
   IndexIgnore *.bak .??* *~ *# HEADER* README* RCS CVS *,v *,t
 &lt;/Directory&gt;
-&lt;Directory /var/www/backups&gt;
+&lt;Directory "/var/www/backups"&gt;
   IndexIgnoreReset ON
   IndexIgnore .??* *# HEADER* README* RCS CVS *,v *,t
 &lt;/Directory&gt;</pre>
@@ -676,7 +675,9 @@ belirler.</td></tr>
     sebep olur. Böylece tarayıcının tüm simgelerin yüklenmesini beklemeden
     sayfa yerleşimi için bir ön hesaplama yapabilmesi mümkün olur. Seçenek
     bir değer belirtilmeksizin kullanıldığında Apache http tarafından
-    atanmış standart simge yüksekliği öntanımlıdır.</dd>
+    atanmış standart simge yüksekliği öntanımlıdır. <strong>Bu
+    seçenek sadece <a href="#indexoptions.fancyindexing"><code>FancyIndexing</code></a> seçeneği etkinse etkili
+    olacaktır.</strong></dd>
 
    <dt><a name="indexoptions.iconwidth" id="indexoptions.iconwidth"><code>IconWidth[=<em>benek-sayısı</em>]</code></a></dt>
 
@@ -746,7 +747,9 @@ belirler.</td></tr>
     için <code class="directive"><a href="#adddescription">AddDescription</a></code>
     yönergesinin açıklamasına bakınız. Ayrıca, açıklama sütununun
     genişliğini ayarlayan <code><a href="#indexoptions.descriptionwidth">DescriptionWidth</a></code> dizin listeleme seçeneğine de
-    bakınız.</dd>
+    bakınız. <strong>Bu seçenek sadece
+    <a href="#indexoptions.fancyindexing"><code>FancyIndexing</code></a>
+    seçeneği etkinse etkili olacaktır.</strong></dd>
 
    <dt><a name="indexoptions.suppresshtmlpreamble" id="indexoptions.suppresshtmlpreamble"><code>SuppressHTMLPreamble</code></a></dt>
 
@@ -775,7 +778,9 @@ belirler.</td></tr>
    <dt><a name="indexoptions.suppresslastmodified" id="indexoptions.suppresslastmodified"><code>SuppressLastModified</code></a></dt>
 
    <dd>Süslü dizin listelemede son değişiklik tarihinin gösterilmesi
-    engellenir.</dd>
+    engellenir. <strong>Bu seçenek sadece
+    <a href="#indexoptions.fancyindexing"><code>FancyIndexing</code></a>
+    seçeneği etkinse etkili olacaktır.</strong></dd>
 
    <dt><a name="indexoptions.suppressrules" id="indexoptions.suppressrules"><code>SuppressRules</code></a>
    </dt>
@@ -785,11 +790,16 @@ belirler.</td></tr>
     etiketinin içeriğinde <code>img</code> ve <code>hr</code>
     etiketlerinin bulunmasına izin vermediğinden <code>SuppressIcon</code>
     ve <code>SuppressRules</code> seçenekleri birlikte kullanılarak HTML
-    3.2 belirtimine uyum sağlanır.</dd>
+    3.2 belirtimine uyum sağlanır. <strong>Bu seçenek sadece
+    <a href="#indexoptions.fancyindexing"><code>FancyIndexing</code></a>
+    seçeneği etkinse etkili olacaktır.</strong></dd>
 
    <dt><a name="indexoptions.suppresssize" id="indexoptions.suppresssize"><code>SuppressSize</code></a></dt>
 
    <dd>Süslü dizin listelemede dosya boyutunun gösterilmesi engellenir.
+    <strong>Bu seçenek sadece
+    <a href="#indexoptions.fancyindexing"><code>FancyIndexing</code></a>
+    seçeneği etkinse etkili olacaktır.</strong>
    </dd>
 
    <dt><a name="indexoptions.trackmodified" id="indexoptions.trackmodified"><code>TrackModified</code></a>
@@ -849,7 +859,10 @@ belirler.</td></tr>
    <dt><a name="indexoptions.xhtml" id="indexoptions.xhtml"><code>XHTML</code></a></dt>
 
    <dd><code>XHTML</code> seçeneği <code class="module"><a href="../mod/mod_autoindex.html">mod_autoindex</a></code>’in kodu
-    HTML 3.2’ye değil XHTML 1.0’a uygun üretmesini sağlar.</dd>
+    HTML 3.2’ye değil XHTML 1.0’a uygun üretmesini sağlar.
+    <strong>Bu seçenek sadece
+    <a href="#indexoptions.fancyindexing"><code>FancyIndexing</code></a>
+    seçeneği etkinse etkili olacaktır.</strong></dd>
   </dl>
 
  
@@ -863,7 +876,7 @@ belirler.</td></tr>
     yönergesi belirtilmişse bunlar ayrı ayrı değil birlikte ele alınır.
     Yani,
 
-   <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Directory /foo&gt;
+   <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Directory "/foo"&gt;
   IndexOptions HTMLTable
   IndexOptions SuppressColumnsorting
 &lt;/Directory&gt;</pre>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.meta?rev=1706368&r1=1706367&r2=1706368&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.meta Fri Oct 2 10:30:54 2015
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.html.tr.utf8?rev=1706368&r1=1706367&r2=1706368&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Oct 2 10:30:54 2015
@@ -32,7 +32,6 @@
 <a href="../ko/mod/mod_dir.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_dir.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bölü çizgisiyle biten yönlendirmeleri yapar ve dizin içeriği dosyalarını sunar.</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Modül Betimleyici:</a></th><td>dir_module</td></tr>
@@ -151,19 +150,19 @@
    eklenir:</p>
   <pre class="prettyprint lang-config"># 1. örnek: İçerik dosyası olarak index.html atayıp sonraki satırda buna
 # index.php'yi ekleyebilirsiniz.
-&lt;Directory /foo&gt;
+&lt;Directory "/foo"&gt;
   DirectoryIndex index.html
   DirectoryIndex index.php
 &lt;/Directory&gt;
 
 # 2. Örnek: Atamaların tet bir satırda yapıldığı bu örnek 1. örneğe denktir.
-&lt;Directory /foo&gt;
+&lt;Directory "/foo"&gt;
   DirectoryIndex index.html index.php
 &lt;/Directory&gt;
 
 # 3. Örnek: Listeyi tamamen değiştirmek için, listeyi önce sıfırlamalısınız:
 # Bu örnekte içerik dosyası olarak listede sadece index.php kalır.
-&lt;Directory /foo&gt;
+&lt;Directory "/foo"&gt;
   DirectoryIndex index.html
   DirectoryIndex disabled
   DirectoryIndex index.php
@@ -251,7 +250,7 @@
    vardır.</p>
 
   <pre class="prettyprint lang-config"># Aşağıdaki güvenlik uyarısına bakınız!<br />
-&lt;Location /bir/yol&gt;<br />
+&lt;Location "/bir/yol"&gt;<br />
  DirectorySlash Off<br />
  SetHandler bir-eylemci<br />
 &lt;/Location&gt;</pre>
@@ -315,7 +314,7 @@
   <p><em>http://example.com/blog/</em> gibi bir alt URI <var>yerel-url</var>
    olarak sağlanır:</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Directory /web/example.com/htdocs/blog&gt;
+  <pre class="prettyprint lang-config">&lt;Directory "/web/example.com/htdocs/blog"&gt;
  FallbackResource /blog/index.php
 &lt;/Directory&gt;</pre>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.meta?rev=1706368&r1=1706367&r2=1706368&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dir.xml.meta Fri Oct 2 10:30:54 2015
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8?rev=1706368&r1=1706367&r2=1706368&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Oct 2 10:30:54 2015
@@ -32,7 +32,6 @@
 <a href="../ko/mod/mod_log_config.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_log_config.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Sunucuya yapılan isteklerin günlük kayıtlarının tutulması
 </td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
@@ -202,17 +201,25 @@
     </td></tr>
 <tr><td><code>%T</code></td>
     <td>Saniye cinsinden, isteği sunmak için harcanan zaman.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><code>%u</code></td>
+<tr class="odd"><td><code>%{<var>BİRİM</var>}T</code></td>
+    <td><var>BİRİM</var> ile belirtilen zaman birimi cinsinden, isteği
+     sunmak için harcanan zaman. Geçerli birimler: milisaniye için
+     <code>ms</code>, mikrosaniye için <code>us</code>, saniye için
+     <code>s</code>. <code>s</code> kullanımı birimsiz <code>%T</code> ile
+     aynı sonucu verir; <code>us</code> kullanımı <code>%D</code> ile aynı
+     sonucu verir. Birimli <code>%T</code> kullanımı 2.4.13 ve sonrasında
+     geçerlidir.</td></tr>
+<tr><td><code>%u</code></td>
     <td>Uzak kullanıcı (kimlik doğrulaması istenmişse vardır; durum kodu
      (<code>%s</code>) 401 ise yanlış olabilir).</td></tr>
-<tr><td><code>%U</code></td>
+<tr class="odd"><td><code>%U</code></td>
     <td>Herhangi bir sorgu dizgesi içermeksizin istenen URL yolu.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><code>%v</code></td>
+<tr><td><code>%v</code></td>
     <td>İsteği sunan sunucunun meşru sunucu ismi (<code class="directive"><a href="../mod/core.html#servername">ServerName</a></code>).</td></tr>
-<tr><td><code>%V</code></td>
+<tr class="odd"><td><code>%V</code></td>
     <td><code class="directive"><a href="../mod/core.html#usecanonicalname">UseCanonicalName</a></code> ayarı ile
      ilgili sunucu ismi.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><code>%X</code></td>
+<tr><td><code>%X</code></td>
     <td>Yanıt tamamlandığında bağlantı durumu:
 
     <table>
@@ -224,20 +231,22 @@
     <tr><td><code>-</code> = </td>
       <td>Yanıt gönderildikten sonra bağlantı kapatılacak.</td></tr>
     </table></td></tr>
-<tr><td><code>%I</code></td>
+<tr class="odd"><td><code>%I</code></td>
     <td>İstek ve başlıklar dahil alınan bayt sayısı. Sıfır olamaz. Bunu
      kullanmak için <code class="module"><a href="../mod/mod_logio.html">mod_logio</a></code> etkin olmalıdır.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><code>%O</code></td>
-    <td>Başlıklar dahil gönderilen bayt sayısı. Sıfır olamaz. Bunu
-     kullanmak için <code class="module"><a href="../mod/mod_logio.html">mod_logio</a></code> etkin olmalıdır.</td></tr>
-<tr><td><code>%S</code></td>
+<tr><td><code>%O</code></td>
+    <td>Başlıklar dahil gönderilen bayt sayısı. Bir yanıtın
+     gönderilmesinden önce istekten vazgeçilmesi gibi nadir durumlarda
+     sıfır olabilir. Bunu kullanmak için <code class="module"><a href="../mod/mod_logio.html">mod_logio</a></code> etkin
+     olmalıdır.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%S</code></td>
     <td>Aktarılan bayt sayısı (alınan ve gönderilen), istekler ve başlıklar
      dahil; sıfır olamaz. %I ve %O'nun birleşimidir. Bunu kullanmak için
      <code class="module"><a href="../mod/mod_logio.html">mod_logio</a></code> etkinleştirilmelidir.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><code>%{<var>ALANADI</var>}^ti</code></td>
+<tr><td><code>%{<var>ALANADI</var>}^ti</code></td>
     <td>Sunucuya gönderilen istekteki <code><var>ALANADI</var>:</code>
      Trailer satır(lar)ının içeriği.</td></tr>
-<tr><td><code>%{<var>VARNAME</var>}^to</code></td>
+<tr class="odd"><td><code>%{<var>VARNAME</var>}^to</code></td>
     <td>Sunucudan gönderilen yanıttaki <code><var>ALANADI</var>:</code>
      Trailer satır(lar)ının içeriği.</td></tr>
 </table>
@@ -417,10 +426,10 @@ expr=<var>ifade</var>]</code></td></tr>
 
   <pre class="prettyprint lang-config"># Biçem dizgesi yerine takma ad içeren CustomLog
 LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b" common
-CustomLog logs/access_log common
+CustomLog "logs/access_log" common
 
 # Biçem dizgesinin kendisini içeren CustomLog
-CustomLog logs/access_log "%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b"</pre>
+CustomLog "logs/access_log" "%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b"</pre>
 
 
   <p>Üçüncü argüman isteğe bağlı olup,belli bir isteğin günlüğe kaydedilip
@@ -438,15 +447,15 @@ CustomLog logs/access_log "%h %l %u %t \
    isterseniz:</p>
 
   <pre class="prettyprint lang-config">SetEnvIf Request_URI \.gif$ gif-image
-CustomLog gif-requests.log common env=gif-image
-CustomLog nongif-requests.log common env=!gif-image</pre>
+CustomLog "gif-requests.log" common env=gif-image
+CustomLog "nongif-requests.log" common env=!gif-image</pre>
 
 
   <p>Veya eski <code>RefererIgnore</code> yönergesinin davranışını taklit
    etmek isterseniz:</p>
 
   <pre class="prettyprint lang-config">SetEnvIf Referer example\.com localreferer
-CustomLog referer.log referer env=!localreferer</pre>
+CustomLog "referer.log" referer env=!localreferer</pre>
 
 
 </div>
@@ -506,7 +515,7 @@ CustomLog referer.log referer env=!local
    belirtilmedikçe Ortak Günlük Biçemi öntanımlıdır.</p>
 
   <pre class="prettyprint lang-config">LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %&gt;s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-agent}i\""
-TransferLog logs/access_log</pre>
+TransferLog "logs/access_log"</pre>
 
 
 </div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta?rev=1706368&r1=1706367&r2=1706368&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta Fri Oct 2 10:30:54 2015
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_logio.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_logio.html.tr.utf8?rev=1706368&r1=1706367&r2=1706368&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_logio.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_logio.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Oct 2 10:30:54 2015
@@ -32,7 +32,6 @@
 <a href="../ko/mod/mod_logio.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_logio.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Her isteğin girdi ve çıktı uzunluklarının günlüklenmesi.
 </td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Eklenti</td></tr>
@@ -88,6 +87,9 @@
     <td>Aktarılan bayt sayısı (alınan ve gönderilen), istekler ve başlıklar
      dahil; sıfır olamaz. %I ve %O'nun birleşimidir.<br />
      Apache 2.4.7 ve sonrasında kullanılabilmektedir.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%^FB</code></td>
+    <td>İstek gelip yanıt başlıklarının ilk baytı yazılana kadar mikrosaniye cinsinden geçen zaman. Sadece <code class="directive">LogIOTrackTTFB</code> yönergesine ON atanmışsa kullanılabilir.<br />
+    Apache 2.4.13 ve sonrasında kullanılabilir.</td></tr>
 </table>
 
   <p>Genel olarak, işlevsellik şöyle kullanılır:</p>
@@ -101,16 +103,20 @@
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="LogIOTrackTTFB" id="LogIOTrackTTFB">LogIOTrackTTFB</a> <a name="logiotrackttfb" id="logiotrackttfb">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Enable tracking of time to first byte (TTFB)</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>İlk baytın yazılmasına kadar geçen süreyi izler</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>LogIOTrackTTFB ON|OFF</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>LogIOTrackTTFB OFF</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Override">Geçersizleştirme:</a></th><td>none</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Eklenti</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_logio</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache HTTP Server 2.4.13 and later</td></tr>
-</table><p>Bu yönergenin belgesi henüz Türkçeye çevrilmedi.
-      Lütfen İngilizce sürümüne bakınız.</p></div>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache 2.4.13 ve sonrasında kullanılabilir</td></tr>
+</table>
+  <p>Bu yönerge isteğin okunmasından yanıt başlığının ilk baytının
+   yazılmasına kadar geçen sürenin izlenmesini yapılandırır. Sonuçlanan
+   değeri <code>%^FB</code> biçemi ile günlüğe kaydettirebilirsiniz.</p>
+
+</div>
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_logio.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_logio.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_logio.xml.meta?rev=1706368&r1=1706367&r2=1706368&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_logio.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_logio.xml.meta Fri Oct 2 10:30:54 2015
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_status.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_status.html.tr.utf8?rev=1706368&r1=1706367&r2=1706368&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_status.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_status.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Oct 2 10:30:54 2015
@@ -32,7 +32,6 @@
 <a href="../ko/mod/mod_status.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_status.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Sunucu etkinliği ve başarımı hakkında bilgi sağlar.</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Modül Betimleyici:</a></th><td>status_module</td></tr>
@@ -93,7 +92,7 @@
    etkin kılınmak istenirse <code>httpd.conf</code> dosyasına şu satırlar
    eklenebilir:</p>
 
-<pre class="prettyprint lang-config">&lt;Location /server-status&gt;
+<pre class="prettyprint lang-config">&lt;Location "/server-status"&gt;
   SetHandler server-status
   Require host example.com
 &lt;/Location&gt;</pre>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_status.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_status.xml.meta?rev=1706368&r1=1706367&r2=1706368&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_status.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_status.xml.meta Fri Oct 2 10:30:54 2015
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.html.tr.utf8?rev=1706368&r1=1706367&r2=1706368&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Oct 2 10:30:54 2015
@@ -30,7 +30,6 @@
 <a href="../fr/mod/mod_vhost_alias.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mod_vhost_alias.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Kitlesel sanal konakların devingen olarak yapılandırılmasını sağlar</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Eklenti</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Modül Betimleyici:</a></th><td>vhost_alias_module</td></tr>
@@ -51,8 +50,8 @@
     her durumda <code>/cgi-bin/script.pl</code> betiğini <code>
     /usr/local/apache2/cgi-bin/script.pl</code> betiğine eşleyecektir:</p>
 
-   <pre class="prettyprint lang-config">ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/local/apache2/cgi-bin/
-VirtualScriptAlias /nerede/bilinmiyor/%0/cgi-bin/</pre>
+   <pre class="prettyprint lang-config">ScriptAlias "/cgi-bin/" "/usr/local/apache2/cgi-bin/"
+VirtualScriptAlias "/nerede/bilinmiyor/%0/cgi-bin/"</pre>
 
   </div>
 </div>
@@ -144,7 +143,7 @@ Sanal Barındırma</a></li>
    aşağıdaki yönergeler kullanılıyor olsun:</p>
 
   <pre class="prettyprint lang-config">UseCanonicalName  Off
-VirtualDocumentRoot /usr/local/apache/sankonlar/%0</pre>
+VirtualDocumentRoot "/usr/local/apache/sankonlar/%0"</pre>
 
 
   <p><code>http://example.com/dizin/dosya.html</code> için yapılan bir istek
@@ -156,7 +155,7 @@ VirtualDocumentRoot /usr/local/apache/sa
    yapılandırma dosyanızda şöyle yapabilirsiniz:</p>
 
   <pre class="prettyprint lang-config">UseCanonicalName  Off
-VirtualDocumentRoot /usr/local/apache/sankonlar/%3+/%2.1/%2.2/%2.3/%2</pre>
+VirtualDocumentRoot "/usr/local/apache/sankonlar/%3+/%2.1/%2.2/%2.3/%2"</pre>
 
 
   <p><code>http://falan.filan.example.com/dizin/dosya.html</code> için
@@ -166,7 +165,7 @@ VirtualDocumentRoot /usr/local/apache/sa
 
   <p>Bu sefer de parçaları ismin sonundan toplayalım: </p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">VirtualDocumentRoot /usr/local/apache/sankonlar/%3+/%2.-1/%2.-2/%2.-3/%2</pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">VirtualDocumentRoot "/usr/local/apache/sankonlar/%3+/%2.-1/%2.-2/%2.-3/%2"</pre>
 
 
   <p>Bu durumda istek
@@ -175,7 +174,7 @@ VirtualDocumentRoot /usr/local/apache/sa
 
   <p>Şöyle bir şey de yapabilirsiniz:</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">VirtualDocumentRoot /usr/local/apache/sankonlar/%3+/%2.1/%2.2/%2.3/%2.4+</pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">VirtualDocumentRoot "/usr/local/apache/sankonlar/%3+/%2.1/%2.2/%2.3/%2.4+"</pre>
 
 
   <p>Bu örnek için istek
@@ -206,8 +205,8 @@ VirtualDocumentRoot /usr/local/apache/sa
    olabilirdi:</p>
 
   <pre class="prettyprint lang-config">UseCanonicalName DNS
-VirtualDocumentRootIP /usr/local/apache/sankonlar/%1/%2/%3/%4/belgeler
-VirtualScriptAliasIP /usr/local/apache/sankonlar/%1/%2/%3/%4/cgi-bin</pre>
+VirtualDocumentRootIP "/usr/local/apache/sankonlar/%1/%2/%3/%4/belgeler"
+VirtualScriptAliasIP "/usr/local/apache/sankonlar/%1/%2/%3/%4/cgi-bin"</pre>
 
 
   <p><code>http://falan.filan.example.com/dizin/dosya.html</code> için
@@ -224,7 +223,7 @@ VirtualScriptAliasIP /usr/local/apache/
    karakterini içermesini isterseniz, bir biçem belirteci ile karışıklığa
    sebep olmaksızın bunu şöyle sağlayabilirsiniz:</p>
 
-  <pre class="prettyprint lang-config">VirtualDocumentRoot /usr/local/apache/sankonlar/%2.0.%3.0</pre>
+  <pre class="prettyprint lang-config">VirtualDocumentRoot "/usr/local/apache/sankonlar/%2.0.%3.0"</pre>
 
 
   <p>Bu durumda <code>http://falan.filan.example.com/dizin/dosya.html</code>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.xml.meta?rev=1706368&r1=1706367&r2=1706368&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.xml.meta Fri Oct 2 10:30:54 2015
@@ -9,6 +9,6 @@
  <variants>
   <variant>en</variant>
   <variant>fr</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.html.tr.utf8?rev=1706368&r1=1706367&r2=1706368&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Oct 2 10:30:54 2015
@@ -32,7 +32,6 @@
 <a href="../ja/mod/mpm_common.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/mod/mpm_common.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Birden fazla Çok Süreçlilik Modülü (MPM) tarafından gerçeklenmiş
  yönergeler bütünü.</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr></table>
@@ -271,20 +270,39 @@ açıklaması</a></li>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="ListenCoresBucketsRatio" id="ListenCoresBucketsRatio">ListenCoresBucketsRatio</a> <a name="listencoresbucketsratio" id="listencoresbucketsratio">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Ratio between the number of CPU cores (online) and the number of
-listeners' buckets</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>ListenCoresBucketsRatio <var>ratio</var></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>ListenCoresBucketsRatio 0 (disabled)</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>İşlemci çekirdek sayısının dinleyenlerin buket sayısına oranı</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>ListenCoresBucketsRatio <var>oran</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>ListenCoresBucketsRatio 0 (iptal)</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>MPM</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/event.html">event</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/prefork.html">prefork</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/worker.html">worker</a></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Available in Apache HTTP Server 2.4.17, with a kernel supporting
-the socket option <code>SO_REUSEPORT</code> and distributing new connections
-evenly accross listening processes' (or threads') sockets using it (eg. Linux
-3.9 and later, but not the current implementations of <code>SO_REUSEPORT</code>
-in *BSDs.</td></tr>
-</table><p>Bu yönergenin belgesi henüz Türkçeye çevrilmedi.
-      Lütfen İngilizce sürümüne bakınız.</p></div>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>Apache HTTP Server 2.4.17 ve sonrasında,
+ <code>SO_REUSEPORT</code> soket seçeneğini destekleyen bir Linux çekirdeğinin
+ varlığında ve yeni bağlantıların bunu kullanan dinleme süreçlerinin (veya
+ evrelerinin) soketleri arasında eşit paylaştırılıyor olması halinde
+ kullanılır. Örneğin Linux 3.9 ve sonrasında kullanılabilirken *BSD'lerin şu
+ anki <code>SO_REUSEPORT</code> gerçeklenimi ile kullanılamaz.</td></tr>
+</table>
+  <p>(çevrimiçi) İşlemci çekirdek sayısının dinleyenlerin buket sayısına
+   <var>oran</var>ı, Apache HTTP Sunucusunun <code>işlemci_çekirdek_sayısı /
+   oran</code> sayıda dinleme buketi oluşturması için kullanılabilir ve bu
+   buketlerin herbiri aynı portlar üzerinde kendi
+   <code class="directive">Listen</code> soketlerini içeriyor olurlar. Bu durumda,
+   her çocuk süreç tek bir buketle çalışır (çocukların oluşturulması
+   sırasında buketler döner dağılımla eşleştirilir).</p>
+
+  <p><code class="directive">ListenCoresBucketsRatio</code> yeni bağlantılar kabul
+   edilirken/darboğazlar oluşurken ölçeklenebilirliği arttırabilir. Çok
+   sayıda işlemci çekirdekli sistemlerde bu özelliğin etkinleştirilmesinin
+   önemli başarım artışları ve daha kısa yanıt süreleri oluşturduğu
+   gözlenmiştir.</p>
+
+  <p>Bu <var>oran</var>ın etkin olabilmesi için işlemci çekirdeği çift sayıda
+   olmalıdır. <var>oran</var> için önerilen değer <code>8</code> olup bu
+   durumda çalışma anında en azından <code>16</code> çekirdek
+   kullanılabiliyor olmalıdır.</p>
+
+</div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="MaxConnectionsPerChild" id="MaxConnectionsPerChild">MaxConnectionsPerChild</a> <a name="maxconnectionsperchild" id="maxconnectionsperchild">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.meta?rev=1706368&r1=1706367&r2=1706368&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mpm_common.xml.meta Fri Oct 2 10:30:54 2015
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant outdated="yes">fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8?rev=1706368&r1=1706367&r2=1706368&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Oct 2 10:30:54 2015
@@ -117,8 +117,8 @@ responses from the server</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_mime.html#addtype">AddType <var>media-type</var> <var>extension</var>
 [<var>extension</var>] ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Maps the given filename extensions onto the specified content
 type</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_alias.html#alias">Alias [<var>URL-yolu</var>] <var>dosya-yolu</var> |
-<var>dizin-yolu</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">URL’leri dosya sistemi konumlarıyla eşler.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_alias.html#alias">Alias <var>URL-yolu</var> <var>dosya-yolu</var> |
+<var>dizin-yolu</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">URL’leri dosya sistemi konumlarıyla eşler.</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_alias.html#aliasmatch">AliasMatch "<var>düzenli-ifade</var>"
 "<var>dosya-yolu</var>|<var>dizin-yolu</var>"</a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">URL’leri dosya sistemi konumlarıyla düzenli ifadeleri kullanarak
 eşler.</td></tr>
@@ -595,8 +595,7 @@ sınırlar.</td></tr>
  [<var>protokol</var>]</a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Sunucunun dinleyeceği IP adresini ve portu belirler.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#listenbacklog">ListenBacklog <var>kuyruk-uzunluğu</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bekleyen bağlantılar kuyruğunun azami uzunluğunu
  belirler</td></tr>
-<tr><td><a href="mpm_common.html#listencoresbucketsratio">ListenCoresBucketsRatio <var>ratio</var></a></td><td> 0 (disabled) </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Ratio between the number of CPU cores (online) and the number of
-listeners' buckets</td></tr>
+<tr><td><a href="mpm_common.html#listencoresbucketsratio">ListenCoresBucketsRatio <var>oran</var></a></td><td> 0 (iptal) </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">İşlemci çekirdek sayısının dinleyenlerin buket sayısına oranı</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_so.html#loadfile">LoadFile <em>dosya-ismi</em> [<em>dosya-ismi</em>] ...</a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Belirtilen nesne dosyasını veya kütüphaneyi sunucu ile ilintiler.
 </td></tr>
 <tr><td><a href="mod_so.html#loadmodule">LoadModule <em>modül dosya-ismi</em></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Belirtilen nesne dosyasını veya kütüphaneyi sunucu ile ilintiler
@@ -610,7 +609,7 @@ uygulanır.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_log_config.html#logformat">LogFormat <var>biçem</var>|<var>takma-ad</var>
 [<var>takma-ad</var>]</a></td><td> "%h %l %u %t \"%r\" +</td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir günlük dosyasında kullanılmak üzere girdi biçemi tanımlar.
 </td></tr>
-<tr><td><a href="mod_logio.html#logiotrackttfb">LogIOTrackTTFB ON|OFF</a></td><td> OFF </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Enable tracking of time to first byte (TTFB)</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_logio.html#logiotrackttfb">LogIOTrackTTFB ON|OFF</a></td><td> OFF </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">İlk baytın yazılmasına kadar geçen süreyi izler</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="core.html#loglevel">LogLevel [<var>modül</var>:]<var>seviye</var>
   [<var>modül</var>:<var>seviye</var>] ...
 </a></td><td> warn </td><td>skd</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Hata günlüklerinin ayrıntı seviyesini belirler.</td></tr>
@@ -700,8 +699,8 @@ evaluated.</td></tr>
 malicious privileges-aware code.</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="core.html#protocol">Protocol <var>protokol</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Dinlenen bir soket için protokol</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_echo.html#protocolecho">ProtocolEcho On|Off</a></td><td> Off </td><td>sk</td><td>D</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Turn the echo server on or off</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#protocols">Protocols <var>protocol</var> ...</a></td><td> http/1.1 </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Protocols available for a server/virtual host</td></tr>
-<tr><td><a href="core.html#protocolshonororder">ProtocolsHonorOrder On|Off</a></td><td> On </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Protocols available for a server/virtual host</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#protocols">Protocols <var>protokol</var> ...</a></td><td> http/1.1 </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Sunucu/sanal konak için kullanılabilecek protokoller</td></tr>
+<tr><td><a href="core.html#protocolshonororder">ProtocolsHonorOrder On|Off</a></td><td> On </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Uzlaşma sırasında protokollerin öncelik sırasını belirler</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_proxy.html#proxy">&lt;Proxy <var>wildcard-url</var>&gt; ...&lt;/Proxy&gt;</a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Container for directives applied to proxied resources</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_proxy.html#proxyaddheaders">ProxyAddHeaders Off|On</a></td><td> On </td><td>skd</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Add proxy information in X-Forwarded-* headers</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_proxy.html#proxybadheader">ProxyBadHeader IsError|Ignore|StartBody</a></td><td> IsError </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Determines how to handle bad header lines in a
@@ -775,7 +774,7 @@ header for proxied requests</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_autoindex.html#readmename" id="R" name="R">ReadmeName <var>dosya-ismi</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Dizin listesinin sonuna yerleştirilecek dosyanın ismini
 belirler.</td></tr>
 <tr><td><a href="mpm_common.html#receivebuffersize">ReceiveBufferSize <var>bayt-sayısı</var></a></td><td> 0 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">TCP alım tamponu boyu</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_alias.html#redirect">Redirect [<var>durum</var>] [<var>URL-yolu</var>]
+<tr class="odd"><td><a href="mod_alias.html#redirect">Redirect [<var>durum</var>] <var>URL-yolu</var>
 <var>URL</var></a></td><td></td><td>skdh</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">İstemciyi, bir yönlendirme isteği döndürerek farklı bir URL’ye
 yönlendirir.</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_alias.html#redirectmatch">RedirectMatch [<var>durum</var>] <var>düzenli-ifade</var>
@@ -855,8 +854,8 @@ user authentication</td></tr>
  dosyanın yerini belirler.</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_actions.html#script">Script <var>method</var> <var>cgi-script</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Activates a CGI script for a particular request
 method.</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="mod_alias.html#scriptalias">ScriptAlias [<var>URL-yolu</var>]
-<var>dosya-yolu</var>|<var>dizin-yolu</var></a></td><td></td><td>skd</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir URL’yi dosya sistemindeki bir yere eşler ve hedefi bir CGI betiği olarak çalıştırır.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="mod_alias.html#scriptalias">ScriptAlias <var>URL-yolu</var>
+<var>dosya-yolu</var>|<var>dizin-yolu</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Bir URL’yi dosya sistemindeki bir yere eşler ve hedefi bir CGI betiği olarak çalıştırır.</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_alias.html#scriptaliasmatch">ScriptAliasMatch <var>düzenli-ifade</var>
 <var>dosya-yolu</var>|<var>dizin-yolu</var></a></td><td></td><td>sk</td><td>T</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Bir URL’yi dosya sistemindeki bir yere düzenli ifade kullanarak
 eşler ve hedefi bir CGI betiği olarak çalıştırır.</td></tr>
@@ -972,7 +971,7 @@ handshake</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_ssl.html#ssloptions">SSLOptions [+|-]<em>option</em> ...</a></td><td></td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Configure various SSL engine run-time options</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslpassphrasedialog">SSLPassPhraseDialog <em>type</em></a></td><td> builtin </td><td>s</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Type of pass phrase dialog for encrypted private
 keys</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslprotocol">SSLProtocol [+|-]<em>protocol</em> ...</a></td><td> all </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Configure usable SSL/TLS protocol versions</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslprotocol">SSLProtocol [+|-]<em>protocol</em> ...</a></td><td> all -SSLv3 (up to 2 +</td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Configure usable SSL/TLS protocol versions</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslproxycacertificatefile">SSLProxyCACertificateFile <em>file-path</em></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">File of concatenated PEM-encoded CA Certificates
 for Remote Server Auth</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_ssl.html#sslproxycacertificatepath">SSLProxyCACertificatePath <em>directory-path</em></a></td><td></td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Directory of PEM-encoded CA Certificates for
@@ -994,7 +993,7 @@ proxy handshake</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslproxymachinecertificatechainfile">SSLProxyMachineCertificateChainFile <em>filename</em></a></td><td></td><td>s</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">File of concatenated PEM-encoded CA certificates to be used by the proxy for choosing a certificate</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_ssl.html#sslproxymachinecertificatefile">SSLProxyMachineCertificateFile <em>filename</em></a></td><td></td><td>s</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">File of concatenated PEM-encoded client certificates and keys to be used by the proxy</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslproxymachinecertificatepath">SSLProxyMachineCertificatePath <em>directory</em></a></td><td></td><td>s</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Directory of PEM-encoded client certificates and keys to be used by the proxy</td></tr>
-<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslproxyprotocol">SSLProxyProtocol [+|-]<em>protocol</em> ...</a></td><td> all </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Configure usable SSL protocol flavors for proxy usage</td></tr>
+<tr><td><a href="mod_ssl.html#sslproxyprotocol">SSLProxyProtocol [+|-]<em>protocol</em> ...</a></td><td> all -SSLv3 (up to 2 +</td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Configure usable SSL protocol flavors for proxy usage</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_ssl.html#sslproxyverify">SSLProxyVerify <em>level</em></a></td><td> none </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td class="descr" colspan="4">Type of remote server Certificate verification</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_ssl.html#sslproxyverifydepth">SSLProxyVerifyDepth <em>number</em></a></td><td> 1 </td><td>sk</td><td>E</td></tr><tr><td class="descr" colspan="4">Maximum depth of CA Certificates in Remote Server
 Certificate verification</td></tr>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.html.tr.utf8?rev=1706368&r1=1706367&r2=1706368&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Oct 2 10:30:54 2015
@@ -27,7 +27,6 @@
 <a href="./fr/new_features_2_4.html" hreflang="fr" rel="alternate" title="Français">&nbsp;fr&nbsp;</a> |
 <a href="./tr/new_features_2_4.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
  <p>Bu belgede Apache HTTP Sunucusunun 2.2 ve 2.4 sürümleri arasındaki
   başlıca farklara değinilmiştir. 2.0 sürümüne göre yeni özellikler için <a href="new_features_2_2.html">Apache 2.2’de Yeni olan Özellikler</a>
@@ -47,8 +46,9 @@
   <dl>
    <dt>Çalışma anında yüklenebilen MPM'ler</dt>
    <dd>Çok sayıda MPM artık <a href="mpm.html#dynamic">yüklenebilir
-    modül</a> olarak derlenebilmektedir.
-    Kullanılacak MPM'in seçimi çalışma anında yapılabilmektedir.</dd>
+    modül</a> olarak derlenebilmektedir. Kullanılacak MPM'in seçimi
+    çalışma anında <code class="directive"><a href="./mod/mod_so.html#loadmodule">LoadModule</a></code>
+    yönergesi üzerinden yapılabilmektedir.</dd>
 
    <dt>Event MPM</dt>
    <dd><a href="mod/event.html">Event MPM</a> artık deneysel değil, ancak

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.xml.meta?rev=1706368&r1=1706367&r2=1706368&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/new_features_2_4.xml.meta Fri Oct 2 10:30:54 2015
@@ -9,6 +9,6 @@
  <variants>
   <variant>en</variant>
   <variant>fr</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/ab.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/ab.html.tr.utf8?rev=1706368&r1=1706367&r2=1706368&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/ab.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/ab.html.tr.utf8 [utf-8] Fri Oct 2 10:30:54 2015
@@ -28,7 +28,6 @@
 <a href="../ko/programs/ab.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a> |
 <a href="../tr/programs/ab.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p><code><strong>ab</strong></code> Apache Hiper Metin Aktarım Protokolü
    (HTTP) sunucunuzun başarımını ölçmek amacıyla kullanabileceğiniz bir

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/ab.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/ab.xml.meta?rev=1706368&r1=1706367&r2=1706368&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/ab.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/ab.xml.meta Fri Oct 2 10:30:54 2015
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>Mime
View raw message