httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1684949 - in /httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual: ./ howto/ misc/ mod/
Date Thu, 11 Jun 2015 17:15:38 GMT
Author: nilgun
Date: Thu Jun 11 17:15:37 2015
New Revision: 1684949

URL: http://svn.apache.org/r1684949
Log:
update for sync with English docs.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/dns-caveats.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/env.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/handler.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/auth.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/public_html.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/perf-tuning.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/security_tips.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.xml.tr

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/dns-caveats.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/dns-caveats.xml.tr?rev=1684949&r1=1684948&r2=1684949&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/dns-caveats.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/dns-caveats.xml.tr [utf-8] Thu Jun 11 17:15:37 2015
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1334033:1673563 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1673563 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -45,7 +45,7 @@
 # Bu yetersiz bir yapılandırma örneğidir, sunucunuzda kullanmayın.
 &lt;VirtualHost falan.fesmekan.dom&gt;
  ServerAdmin filanca@fesmekan.dom
- DocumentRoot /siteler/fesmekan
+ DocumentRoot "/siteler/fesmekan"
 &lt;/VirtualHost&gt;
   </highlight>
 
@@ -66,7 +66,7 @@
 # Bu yetersiz bir yapılandırma örneğidir, sunucunuzda kullanmayın.
 &lt;VirtualHost 192.168.2.1&gt;
  ServerAdmin filanca@fesmekan.dom
- DocumentRoot /siteler/fesmekan
+ DocumentRoot "/siteler/fesmekan"
 &lt;/VirtualHost&gt;
   </highlight>
 
@@ -85,7 +85,7 @@
 &lt;VirtualHost 192.168.2.1&gt;
  ServerName falan.fesmekan.dom
  ServerAdmin filanca@fesmekan.dom
- DocumentRoot /siteler/fesmekan
+ DocumentRoot "/siteler/fesmekan"
 &lt;/VirtualHost&gt;
   </highlight>
  </section>
@@ -98,12 +98,12 @@
   <highlight language="config">
 &lt;VirtualHost falan.fesmekan.dom&gt;
  ServerAdmin filanca@fesmekan.dom
- DocumentRoot /siteler/fesmekan
+ DocumentRoot "/siteler/fesmekan"
 &lt;/VirtualHost&gt;
 
 &lt;VirtualHost misal.mesela.dom&gt;
  ServerAdmin falanca@mesela.dom
- DocumentRoot /siteler/mesela
+ DocumentRoot "/siteler/mesela"
 &lt;/VirtualHost&gt;
   </highlight>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/env.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/env.xml.tr?rev=1684949&r1=1684948&r2=1684949&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/env.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/env.xml.tr [utf-8] Thu Jun 11 17:15:37 2015
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1562488:1673563 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1673563 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
@@ -530,7 +530,7 @@ CustomLog logs/access_log common env=!im
 SetEnvIf Referer "^http://www\.example\.com/" local_referal
 # Referrer bilgisi göndermeyen tarayıcılara izin verelim
 SetEnvIf Referer "^$" local_referal
-&lt;Directory /siteler/resimler&gt;
+&lt;Directory "/siteler/resimler"&gt;
  Require env local_referal
 &lt;/Directory&gt;
     </highlight>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/handler.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/handler.xml.tr?rev=1684949&r1=1684948&r2=1684949&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/handler.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/handler.xml.tr [utf-8] Thu Jun 11 17:15:37 2015
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1334033:1673563 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1673563 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -128,7 +128,7 @@ AddHandler add-footer .html
     eylemcisi tarafından işleme sokulacaktır.</p>
 
    <highlight language="config">
-&lt;Directory /web/htdocs/asis&gt;
+&lt;Directory "/web/htdocs/asis"&gt;
   SetHandler send-as-is
 &lt;/Directory&gt;
    </highlight>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/auth.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/auth.xml.tr?rev=1684949&r1=1684948&r2=1684949&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/auth.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/auth.xml.tr [utf-8] Thu Jun 11 17:15:37 2015
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1599844:1673563 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1673563 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Umut Samuk <umut belgeler.org>
  Reviewed by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
@@ -203,14 +203,14 @@
   amaçlıyorsanız, şu yönergeleri kullanabilirsiniz. Bu yönergeleri
   <code>/usr/local/apache/htdocs/secret/.htaccess</code> dosyası içine
   veya <code>httpd.conf</code> içindeki &lt;Directory
-  /usr/local/apache/htdocs/secret&gt; bölümüne koyabilirsiniz.</p>
+  "/usr/local/apache/htdocs/secret"&gt; bölümüne koyabilirsiniz.</p>
 
   <highlight language="config">
 AuthType Basic
 AuthName "Gizli Dosyalar"
 # (Aşağıdaki satırın kullanımı isteğe bağlıdır)
 AuthBasicProvider file
-AuthUserFile /usr/local/apache/passwd/passwords
+AuthUserFile "/usr/local/apache/passwd/passwords"
 Require user umut
   </highlight>
 
@@ -318,8 +318,8 @@ AuthType Basic
 AuthName "Davete Binaen"
 # Satır isteğe bağlıdır:
 AuthBasicProvider file
-AuthUserFile /usr/local/apache/passwd/passwords
-AuthGroupFile /usr/local/apache/passwd/groups
+AuthUserFile "/usr/local/apache/passwd/passwords"
+AuthGroupFile "/usr/local/apache/passwd/groups"
 Require group Grupismi
   </highlight>
 
@@ -374,11 +374,11 @@ Require group Grupismi
   <p>Bir metin dosyası yerine bir dbm dosyası kullanım örneği:</p>
 
   <highlight language="config">
-&lt;Directory /www/docs/private&gt;
+&lt;Directory "/www/docs/private"&gt;
   AuthName "Private"
   AuthType Basic
   AuthBasicProvider dbm
-  AuthDBMUserFile /www/passwords/passwd.dbm
+  AuthDBMUserFile "/www/passwords/passwd.dbm"
   Require valid-user
 &lt;/Directory&gt;
   </highlight>
@@ -398,11 +398,11 @@ Require group Grupismi
   arada kullanılmıştır.</p>
 
   <highlight language="config">
-&lt;Directory /www/docs/private&gt;
+&lt;Directory "/www/docs/private"&gt;
   AuthName "Private"
   AuthType Basic
   AuthBasicProvider file ldap
-  AuthUserFile /usr/local/apache/passwd/passwords
+  AuthUserFile "/usr/local/apache/passwd/passwords"
   AuthLDAPURL ldap://ldaphost/o=yourorg
   Require valid-user
 &lt;/Directory&gt;
@@ -422,13 +422,13 @@ Require group Grupismi
   kullanılmıştır.</p>
 
   <highlight language="config">
-&lt;Directory /www/docs/private&gt;
+&lt;Directory "/www/docs/private"&gt;
   AuthName "Private"
   AuthType Basic
   AuthBasicProvider file
-  AuthUserFile /usr/local/apache/passwd/passwords
+  AuthUserFile "/usr/local/apache/passwd/passwords"
   AuthLDAPURL ldap://ldaphost/o=yourorg
-  AuthGroupFile /usr/local/apache/passwd/groups
+  AuthGroupFile "/usr/local/apache/passwd/groups"
   Require group GroupName
   Require ldap-group cn=mygroup,o=yourorg
 &lt;/Directory&gt;

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/public_html.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/public_html.xml.tr?rev=1684949&r1=1684948&r2=1684949&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/public_html.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/public_html.xml.tr [utf-8] Thu Jun 11 17:15:37 2015
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1649334:1673563 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1673563 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
@@ -166,7 +166,7 @@
   getirebilirsiniz.</p>
 
   <highlight language="config">
-&lt;Directory /home/*/public_html/cgi-bin/&gt;
+&lt;Directory "/home/*/public_html/cgi-bin/"&gt;
   Options ExecCGI
   SetHandler cgi-script
 &lt;/Directory&gt;

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.tr?rev=1684949&r1=1684948&r2=1684949&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.tr [utf-8] Thu Jun 11 17:15:37 2015
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1642311:1675442 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1675442 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
@@ -176,12 +176,8 @@
    <dd>Perl ile yazılmış <program>apxs</program> veya
     <program>dbmmanage</program> gibi bazı betikleri desteklemek için
     Perl 5 yorumlayıcısı gerekir (5.003 veya daha yeni sürümleri
-    yeterlidir). Eğer sisteminizde birden fazla Perl yorumlayıcı
-    kuruluysa (örneğin, sistem geneli için Perl 4, kendi kullanımızı için
-    Perl 5 kurulu olabilir), doğru sürümün kullanılacağından emin olmak
-    bunu <program>configure</program> betiğine <code>--with-perl</code>
-    seçeneğini kullanarak belirtmeniz önerilir. Eğer
-    <program>configure</program> betiği sisteminizde Perl 5 yorumlayıcısı
+    yeterlidir). Eğer <program>configure</program> betiği sisteminizde
+    Perl 5 yorumlayıcısı
     bulamazsa bu betikleri kullanamazsınız. Ancak, bu durum Apache
     HTTPd’nin derlenip kurulmasına engel değildir.</dd>
   </dl>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/perf-tuning.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/perf-tuning.xml.tr?rev=1684949&r1=1684948&r2=1684949&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/perf-tuning.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/perf-tuning.xml.tr [utf-8] Thu Jun 11 17:15:37 2015
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1379929:1675524 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1675524 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
@@ -152,7 +152,7 @@
     kullanınız.</p>
 
    <p><directive module="core" >HostnameLookups</directive>
-    yönergelerinin <code>&lt;Location /server-status&gt;</code> gibi
+    yönergelerinin <code>&lt;Location "/server-status"&gt;</code> gibi
     bölüm yönergelerinin içinde de yer alabileceğini unutmayın. Bu gibi
     durumlarda DNS sorguları sadece istek kuralla eşleştiği takdirde
     yapılacaktır. Aşağıdaki örnekte <code>.html</code> ve
@@ -184,7 +184,7 @@ HostnameLookups off
     başka istenen her dosya için de ayrı bir çağrı yapacaktır.</p>
 
    <highlight language="config">
-DocumentRoot /siteler/htdocs
+DocumentRoot "/siteler/htdocs"
 &lt;Directory /&gt;
  Options SymLinksIfOwnerMatch
 &lt;/Directory&gt;
@@ -199,12 +199,12 @@ DocumentRoot /siteler/htdocs
     açısından sınamaksa bunu şöyle yapabilirsiniz:</p>
 
    <highlight language="config">
-DocumentRoot /siteler/htdocs
-&lt;Directory /&gt;
+DocumentRoot "/siteler/htdocs"
+&lt;Directory "/"&gt;
  Options FollowSymLinks
 &lt;/Directory&gt;
 
-&lt;Directory /siteler/htdocs&gt;
+&lt;Directory "/siteler/htdocs"&gt;
  Options -FollowSymLinks +SymLinksIfOwnerMatch
 &lt;/Directory&gt;
    </highlight>
@@ -233,8 +233,8 @@ DocumentRoot /siteler/htdocs
     çalışacaktır.</p>
 
    <highlight language="config">
-DocumentRoot /siteler/htdocs
-&lt;Directory /&gt;
+DocumentRoot "/siteler/htdocs"
+&lt;Directory "/"&gt;
  AllowOverride all
 &lt;/Directory&gt;
    </highlight>
@@ -631,13 +631,13 @@ DirectoryIndex index.cgi index.pl index.
    çağrılır ve istekler arasında kalan çoğu çocuk da <code>select</code>
    ile engellenir. Engellenen tüm bu çocuklar soketlerden herhangi biri
    üzerinde tek bir istek göründüğünde <code>select</code> tarafından
-   uyandırılıp işleme sokulmak üzere döndürülürler (uyandırılan çocuk
+   uyandırılıp işleme sokulmak üzere döndürülürler. (Uyandırılan çocuk
    sayısı işletim sistemine ve zamanlama ayarlarına göre değişiklik
-   gösterir). Bunların hepsi döngüye katılıp bağlantı kabul etmeye
+   gösterir,) Bunların hepsi döngüye katılıp bağlantı kabul etmeye
    (<code>accept</code>) çalışırlar. Fakat içlerinden yalnız biri
    (sadece bir bağlantı isteğinin mevcut olduğu varsayımıyla) bunu
    başarabilir. Kalanının bağlantı kabul etmesi (<code>accept</code>)
-   engellenir. Bu durum, bu çocukları istekleri başka başka soketlerden
+   <em>engellenir</em>. Bu durum, bu çocukları istekleri başka başka soketlerden
    değil mecburen tek bir soketten kabul etmeye kilitler ve bu soket
    üzerinde yeni bir istek belirip uyandırılana kadar bu durumda
    kalırlar. Bu açlık sorunu ilk olarak <a

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/security_tips.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/security_tips.xml.tr?rev=1684949&r1=1684948&r2=1684949&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/security_tips.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/misc/security_tips.xml.tr [utf-8] Thu Jun 11 17:15:37 2015
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1657689:1673563 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1673563 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
@@ -330,7 +330,7 @@
   <p>Sunucu yapılandırma dosyanıza şunu yerleştirin:</p>
 
   <highlight language="config">
-&lt;Directory /&gt;
+&lt;Directory "/"&gt;
   AllowOverride None
 &lt;/Directory&gt;
   </highlight>
@@ -363,7 +363,7 @@
    dosyanıza şunları yazın:</p>
 
   <highlight language="config">
-&lt;Directory /&gt;
+&lt;Directory "/"&gt;
   Require all denied
 &lt;/Directory&gt;
   </highlight>
@@ -374,18 +374,18 @@
    olacaktır. Örnek:</p>
 
   <highlight language="config">
-&lt;Directory /usr/users/*/public_html&gt;
+&lt;Directory "/usr/users/*/public_html"&gt;
   Require all granted
 &lt;/Directory&gt;
-&lt;Directory /usr/local/httpd&gt;
+&lt;Directory "/usr/local/httpd"&gt;
   Require all granted
 &lt;/Directory&gt;
   </highlight>
 
   <p><directive module="core">Location</directive> ve <directive
    module="core">Directory</directive> yönergelerinin etkileşimine de
-   özellikle önem vermelisiniz; örneğin <code>&lt;Directory /&gt;</code>
-   erişimi yasaklarken bir <code>&lt;Location /&gt;</code> yönergesi bunu
+   özellikle önem vermelisiniz; örneğin <code>&lt;Directory "/"&gt;</code>
+   erişimi yasaklarken bir <code>&lt;Location "/"&gt;</code> yönergesi bunu
    ortadan kaldırabilir.</p>
 
   <p><directive module="mod_userdir">UserDir</directive> yönergesi de size

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.tr?rev=1684949&r1=1684948&r2=1684949&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] Thu Jun 11 17:15:37 2015
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1647230:1675432 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1675432 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
@@ -211,7 +211,7 @@ AcceptFilter https data
    önce,</p>
 
   <highlight language="config">
-&lt;Directory /&gt;
+&lt;Directory "/"&gt;
   AllowOverride None
 &lt;/Directory&gt;
   </highlight>
@@ -486,7 +486,7 @@ AcceptFilter https data
   <p>Bu örnekte <code>AuthConfig</code> ve <code>Indexes</code> grubundaki
    yönergeler bir dahili sunucu hatasına yol açmayacaktır.</p>
 
-  <note><p>Güvenlik ve başarımı arttırmak için <code>&lt;Directory /&gt;</code>
+  <note><p>Güvenlik ve başarımı arttırmak için <code>&lt;Directory "/"&gt;</code>
    bloğu içinde <code>AllowOverride</code> yönergesine <code>None</code>
    dışında bir değer atamayın. Böyle yapmak yerine bir <code>.htaccess</code>
    dosyası yerleştirmeyi düşündüğünüz dizine ait bir
@@ -580,6 +580,42 @@ AllowOverrideList CookieTracking CookieN
 </directivesynopsis>
 
 <directivesynopsis>
+<name>CGIPassAuth</name>
+<description>HTTP yetkilendirme başlıklarının betiklere CGI değişkenleri
+olarak aktarılmasını etkin kılar</description>
+<syntax>CGIPassAuth On|Off</syntax>
+<default>CGIPassAuth Off</default>
+<contextlist><context>directory</context><context>.htaccess</context>
+</contextlist>
+<override>AuthConfig</override>
+<compatibility> Apache HTTP Sunucusunun 2.4.13 ve sonraki sürümlerinde kullanılabilmektedir</compatibility>
+
+<usage>
+  <p><directive>CGIPassAuth</directive> yönergesi, HTTP Temel kimlik
+   doğrulamasını gerçekleştiren betikler için gereken
+   <code>Authorization</code> gibi HTTP yetkilendirme başlıklarına
+   betiklerin erişebilmesini sağlar. Normalde bu HTTP başlıkları
+   betiklerden gizli olup sunucuda HTTP Temel kimlik kanıtlaması etkin
+   kılındığında sunucuya erişmekte kullanılan kullanıcı kimliklerinin ve
+   parolalarının betikler tarafından görülmesini mümkün kılar. Bu yönerge,
+   HTTP Temel kimlik kanıtlamasını betiklerin gerçekleştirmesini sağlamak
+   için kullanılmalıdır.</p>
+
+  <p>Apache HTTP Sunucusunun önceki sürümlerinde derleme sırasında
+   kullanılabilen <code>SECURITY_HOLE_PASS_AUTHORIZATION</code> sabitinin
+   yerine bu yönerge kullanılabilir.</p>
+
+  <p>Bu ayarlama <module>mod_cgi</module>, <module>mod_cgid</module>,
+   <module>mod_proxy_fcgi</module>, <module>mod_proxy_scgi</module> ve
+   benzerleri gibi <code>ap_add_common_vars()</code> kullanan modüller
+   tarafından kabul görür. Özellikle, isteği alışılmış tarzda işleme
+   sokmayıp bu arayüzü kullanan modülleri etkiler. Ayrıca,
+   <code>ap_add_common_vars()</code> kullanmayan üçüncü parti modüller de
+   bu ayarlamayı kullanmayı tercih edebilir.</p>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+<directivesynopsis>
 <name>ContentDigest</name>
 <description><code>Content-MD5</code> HTTP yanıt başlıklarının üretimini
  etkin kılar.</description>
@@ -716,7 +752,7 @@ için iptal edilmiştir.</compatibility>
  Define servername www.example.com
  Define SSL
 &lt;/IfDefine&gt;
-DocumentRoot /var/www/${servername}/htdocs
+DocumentRoot "/var/www/${servername}/htdocs"
   </highlight>
 
   <p><directive module="mod_rewrite">RewriteMap</directive> sözdizimi ile
@@ -730,7 +766,7 @@ DocumentRoot /var/www/${servername}/htdo
 <description>Sadece ismi belirtilen dosya sistemi dizininde ve bunun
  altdizinlerinde ve bunların içeriğinde uygulanacak bir yönerge grubunu
  sarmalar.</description>
-<syntax>&lt;Directory <var>dizin-yolu</var>&gt;
+<syntax>&lt;Directory "<var>dizin-yolu</var>"&gt;
 ... &lt;/Directory&gt;</syntax>
 <contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
 </contextlist>
@@ -747,8 +783,8 @@ DocumentRoot /var/www/${servername}/htdo
    <code>*</code> herhangi bir karakter dizisiyle eşleşir. Ayrıca
    <code>[]</code> karakter aralıkları da kullanılabilir. ‘/’ karakteri
    ile hiçbir kalıp karakteri eşleşmez, bu bakımdan <code>&lt;Directory
-   /*/public_html&gt;</code> ile <code>/home/user/public_html</code>
-   değil, ama <code>&lt;Directory /home/*/public_html&gt;</code>
+   "/*/public_html"&gt;</code> ile <code>/home/user/public_html</code>
+   değil, ama <code>&lt;Directory "/home/*/public_html"&gt;</code>
    eşleşecektir. Örnek:</p>
 
   <highlight language="config">
@@ -757,6 +793,10 @@ DocumentRoot /var/www/${servername}/htdo
 &lt;/Directory&gt;
   </highlight>
 
+  <p>Dizin yollarında isterseniz önceleme kullanabilirsiniz, ancak eğer yol
+   bazı boşluklar içeriyorsa mutlaka kullanmanız gerekir. Bir boşluk aksi
+   belirtilmedikçe bir ifadenin sonunu belirlediğinden bu gereklidir.</p>
+
   <note>
    <p><var>dizin-yolu</var> argümanlarını belirtirken dikkatli
     olmalısınız: Apache httpd’nin dosyalara erişmekte kullandığı dosya
@@ -786,7 +826,7 @@ DocumentRoot /var/www/${servername}/htdo
    genişletilir. Örneğin,</p>
 
   <highlight language="config">
-&lt;Directory /&gt;
+&lt;Directory "/"&gt;
  AllowOverride None
 &lt;/Directory&gt;
 
@@ -829,12 +869,12 @@ DocumentRoot /var/www/${servername}/htdo
    ve buna ilişkin <directive type="section">Directory</directive>
    uygulanacaktır.</p>
 
-  <p><strong><code>&lt;Directory /&gt;</code> için öntanımlı erişimin  tüm
+  <p><strong><code>&lt;Directory "/"&gt;</code> için öntanımlı erişimin tüm
   erişime izin vermek oluşuna dikkat ediniz. Bunu şöyle bir blokla
   değiştirmeniz,</strong></p>
 
   <highlight language="config">
-&lt;Directory /&gt;
+&lt;Directory "/"&gt;
  Require all denied
 &lt;/Directory&gt;
   </highlight>
@@ -873,13 +913,13 @@ DocumentRoot /var/www/${servername}/htdo
    bir <glossary ref="regex">düzenli ifade</glossary> alır. Örnek:</p>
 
   <highlight language="config">
-&lt;DirectoryMatch "^/www/(.+/)?[0-9]{3}"&gt;
+&lt;DirectoryMatch "^/www/(.+/)?[0-9]{3}/"&gt;
   # ...
 &lt;/DirectoryMatch&gt;
 </highlight>
 
-  <p>yönergesi <code>/www/</code> içindeki üç rakamdan oluşan dizinlerle
-   eşleşecektir.</p>
+  <p>yönergesi <code>/www/</code> içindeki (veya alt dizinlerindeki) üç
+   rakamdan oluşan dizinlerle eşleşecektir.</p>
 
  <note><title>Uyumluluk</title>
    2.3.9 öncesinde, bu yönerge örtük olarak (<directive module="core"
@@ -904,7 +944,7 @@ DocumentRoot /var/www/${servername}/htdo
    kullanılmalıdır.</p>
 
 <highlight language="config">
-&lt;DirectoryMatch ^/var/www/combined/(?&lt;sitename&gt;[^/]+)&gt;
+&lt;DirectoryMatch "^/var/www/combined/(?&lt;sitename&gt;[^/]+)"&gt;
   require ldap-group cn=%{env:MATCH_SITENAME},ou=combined,o=Example
 &lt;/DirectoryMatch&gt;
 </highlight>
@@ -923,7 +963,7 @@ DocumentRoot /var/www/${servername}/htdo
 <name>DocumentRoot</name>
 <description>İstemciye görünür olan ana belge ağacının kök dizinini belirler.</description>
 <syntax>DocumentRoot <var>dizin-yolu</var></syntax>
-<default>DocumentRoot /usr/local/apache/htdocs</default>
+<default>DocumentRoot "/usr/local/apache/htdocs"</default>
 <contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
 </contextlist>
 
@@ -1218,6 +1258,9 @@ DocumentRoot /var/www/${servername}/htdo
    kodundan sonra bir URL veya hata iletisi) ile belirtilir. Apache httpd
    bazı durumlarda sorun/hata ile ilgili ek bilgi verecektir.</p>
 
+  <p>2.4.13 itibariyle, özdevinimli dizgeler ve URLler üretmek için yönerge
+   içinde <a href="../expr.html">ifade sözdizimi</a> kullanılabilir.</p>
+
   <p>URL’ler yerel yollarda (<directive
    module="core">DocumentRoot</directive>’a göre) bir bölü çizgisi (/) ile
    başlatılabileceği gibi istemci tarafından çözümlenecek tam bir URL
@@ -1229,6 +1272,7 @@ ErrorDocument 500 http://foo.example.com
 ErrorDocument 404 /cgi-bin/bad_urls.pl
 ErrorDocument 401 /subscription_info.html
 ErrorDocument 403 "Kusura bakmayın, bugün hizmet veremiyoruz."
+ErrorDocument 403 /cgi-bin/forbidden.pl?referrer=%{escape:%{HTTP_REFERER}}
   </highlight>
 
   <p>Bunlardan başka, Apache httpd’nin kendi hata iletilerinin kullanılacağı
@@ -1242,7 +1286,7 @@ ErrorDocument 403 "Kusura bakmayın, bug
   <highlight language="config">
 ErrorDocument 404 /cgi-bin/bad_urls.pl
 
-&lt;Directory /web/docs&gt;
+&lt;Directory "/web/docs"&gt;
  ErrorDocument 404 default
 &lt;/Directory&gt;
   </highlight>
@@ -1663,7 +1707,7 @@ ErrorLogFormat connection "[%{uc}t] [C:%
 <name>Files</name>
 <description>Dosya isimleriyle eşleşme halinde uygulanacak yönergeleri
  içerir.</description>
-<syntax>&lt;Files <var>dosya-adı</var>&gt; ... &lt;/Files&gt;</syntax>
+<syntax>&lt;Files "<var>dosya-adı</var>"&gt; ... &lt;/Files&gt;</syntax>
 <contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
 <context>directory</context><context>.htaccess</context>
 </contextlist>
@@ -1755,6 +1799,10 @@ ErrorLogFormat connection "[%{uc}t] [C:%
 
   <p>satırı en bilinen resim dosyası biçimleriyle eşleşecektir.</p>
 
+  <note>Düzenli ifadenin başlangıcındaki bir <code>.+</code>
+   <code>.png</code>veya <code>.gif</code> dosyalarının, örnek olarak,
+   eşleşmemesini garanti eder.</note>
+
   <p>2.4.8 itibariyle, isimli gruplar ve geriye başvurular elde edilmekte
    olup ilgili isim büyük harfe çevrildikren sonra "MATCH_" ile
    öncelendikten sonra ortama yazılmaktadır. Böylece yol elemanlarına
@@ -1765,7 +1813,7 @@ ErrorLogFormat connection "[%{uc}t] [C:%
    kullanılmalıdır.</p>
 
 <highlight language="config">
-&lt;FilesMatch ^(?&lt;sitename&gt;[^/]+)&gt;
+&lt;FilesMatch "^(?&lt;sitename&gt;[^/]+)"&gt;
   require ldap-group cn=%{env:MATCH_SITENAME},ou=combined,o=Example
 &lt;/FilesMatch&gt;
 </highlight>
@@ -1809,12 +1857,12 @@ ErrorLogFormat connection "[%{uc}t] [C:%
 
   <highlight language="config">
 # tüm dosyaların image/gif olarak sunulması için:
-&lt;Location /images&gt;
+&lt;Location "/images"&gt;
  ForceType image/gif
 &lt;/Location&gt;
 
 # normal MIME-türüne geri dönmek için:
-&lt;Location /images/mixed&gt;
+&lt;Location "/images/mixed"&gt;
  ForceType None
 &lt;/Location&gt;
   </highlight>
@@ -1823,6 +1871,22 @@ ErrorLogFormat connection "[%{uc}t] [C:%
    üretilen içerik türlerini geçersiz kılar. Duruk dosyaların haricindeki
    özkaynaklar için yanıt üretecinin genelde bir <code>Content-Type</code>
    belirttiği durumda bu yönerge etkisizdir.</p>
+
+  <note><title>Ek Bilgi</title>
+  <p><directive module="core" >SetHandler</directive> veya
+   <directive module="mod_mime">AddHandler</directive> gibi örtük yönergeler
+   geçerli isteğe uygulanmadığı takdirde, normalde bu yönergeler tarafından
+   belirlenen dahili eylemcinin ismi <directive>ForceType</directive>
+   yönergesi tarafından belirtilen içerik türü ile eşleşecek şekilde
+   belirlenir. Bu, bazı üçüncü parti modüller (mod_php gibi) tarafından
+   kullanılan tarihi bir uygulama olup, bu modüller istekle eşleşecek
+   modüllerin sorumluluğu almasını sağlamak için "sihirli" içerik türleri
+   kullanabilir. Bu tür "sihirli" içerik türlerini kullanan
+   yapılandırmalarda <directive module="core" >SetHandler</directive> veya
+   <directive module="mod_mime">AddHandler</directive> kullanımından
+   kaçınılmalıdır. </p>
+  </note>
+
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
@@ -1926,6 +1990,12 @@ takdirde uygulanacak yönergeleri barın
   <p>Bu yapılandırma bölümünün içinde sadece
    <a href="directive-dict.html#Context">dizin bağlamını</a> destekleyen
    yönergeler kullanılabilir.</p>
+
+  <note type="warning">
+  &lt;If&gt; sonrasında atanan <code>CONTENT_TYPE</code> gibi belli
+  değişkenler ve diğer yanıt başlıkları zaten yorumlanmış olacaklarından bu
+  yönerge için kullanılabilir olmayacaktır.
+  </note>
 </usage>
 
 <seealso><a href="../expr.html">Apache HTTP Sunucusundaki
@@ -2204,8 +2274,9 @@ Include conf/vhosts/*.conf
    zaman aşımı, boştaki istemcilerin bulunduğu bağlantıları bekleyen daha
    fazla sunucu sürecini meşgul edecektir.</p>
 
-  <p>İsme dayalı sanal konak bağlamında, yerel IP adresi ve portu ile en iyi
-   eşleşen ilk sanal konağın değeri kullanılır.</p>
+  <p>İsme dayalı sanal konak için <directive>KeepAliveTimeout</directive>
+   atanmamışsa, yerel IP adresi ve portu ile en iyi eşleşen ilk sanal
+   konağın değeri kullanılır.</p>
 </usage>
 </directivesynopsis>
 
@@ -2549,7 +2620,7 @@ sınırlar.</description>
 <name>Location</name>
 <description>İçerdiği yönergeler sadece eşleşen URL’lere uygulanır.
 </description>
-<syntax>&lt;Location <var>URL-yolu</var>|<var>URL</var>&gt; ...
+<syntax>&lt;Location "<var>URL-yolu</var>|<var>URL</var>"&gt; ...
 &lt;/Location&gt;</syntax>
 <contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
 </contextlist>
@@ -2596,7 +2667,7 @@ sınırlar.</description>
    uygulanmayacaktır.</p>
 
   <highlight language="config">
-&lt;Location /private1&gt;
+&lt;Location "/private1"&gt;
   # ...
 &lt;/Location&gt;
   </highlight>
@@ -2607,7 +2678,7 @@ sınırlar.</description>
    ve <code>/private2other</code> isteklerine uygulanmayacaktır.</p>
 
   <highlight language="config">
-&lt;Location /private2<em>/</em>&gt;
+&lt;Location "/private2<em>/</em>"&gt;
   # ...
 &lt;/Location&gt;
   </highlight>
@@ -2621,7 +2692,7 @@ sınırlar.</description>
    module="core">Directory</directive> ve <directive type="section"
    module="core">Files</directive> bölümlerini kullanın. Bunun istisnası,
    sunucunun tamamına bir yapılandırma uygulamak için kolay bir yol olan
-   <code>&lt;Location /&gt;</code> kullanımıdır.</p>
+   <code>&lt;Location "/"&gt;</code> kullanımıdır.</p>
   </note>
 
   <p>Kaynağa yapılan (vekil olmayan) tüm istekler için eşleşecek URL,
@@ -2660,7 +2731,7 @@ sınırlar.</description>
    uygulama yapabilirsiniz:</p>
 
   <highlight language="config">
-&lt;Location /status&gt;
+&lt;Location "/status"&gt;
  SetHandler server-status
  Require host example.com
 &lt;/Location&gt;
@@ -2677,14 +2748,14 @@ sınırlar.</description>
     type="section">Location</directive> yönergesinin düzenli ifadeli
     kullanımında bunu açıkça belirtmeniz gerekir.</p>
 
-   <p>Örneğin, <code>&lt;LocationMatch ^/abc&gt;</code> yönergesi
+   <p>Örneğin, <code>&lt;LocationMatch "^/abc"&gt;</code> yönergesi
     <code>/abc</code> ile eşleşecek ama <code>//abc</code> ile
     eşleşmeyecektir. <directive type="section">Location</directive>
     yönergesinin düzenli ifade içermeyen kullanımındaki davranış vekil
     isteklerinde kullanılana benzer ve doğrudan kaynağa yapılan (vekil
     olmayan) isteklerde çok sayıda bölü çizgisi dolaylı olarak tek bir bölü
     çizgisiyle eşleşecektir. Örneğin, <code>&lt;Location
-    /abc/def&gt;</code> belirtirseniz ve istek <code>/abc//def</code>
+    "/abc/def"&gt;</code> belirtirseniz ve istek <code>/abc//def</code>
     şeklinde olursa bu ikisi eşleşir.</p>
   </note>
 </usage>
@@ -2719,6 +2790,15 @@ uygulanır.</description>
   <p>yönergesi <code>/ek/veri</code> ve <code>/hususi/veri</code> alt
    dizgeleriyle eşleşecektir.</p>
 
+  <note><p>Eğer hedef, <code>/ek/veri</code> içeren değil de
+    <code>/ek/veri</code> ile başlayan bir URL ise düzenli ifadenin önüne
+    <code>^</code> getirmek gerekir.</p>
+
+  <highlight language="config">
+  &lt;LocationMatch "^/(ek|hususi)/veri"&gt;
+  </highlight>
+  </note>
+
   <p>2.4.8 itibariyle, isimli gruplar ve geriye başvurular elde edilmekte
    olup ilgili isim büyük harfe çevrildikren sonra "MATCH_" ile
    öncelendikten sonra ortama yazılmaktadır. Böylece yol elemanlarına
@@ -2729,9 +2809,9 @@ uygulanır.</description>
    kullanılmalıdır.</p>
 
 <highlight language="config">
-&lt;DirectoryMatch ^/var/www/combined/(?&lt;sitename&gt;[^/]+)&gt;
+&lt;LocationMatch "^/combined/(?&lt;sitename&gt;[^/]+)"&gt;
   require ldap-group cn=%{env:MATCH_SITENAME},ou=combined,o=Example
-&lt;/DirectoryMatch&gt;
+&lt;/LocationMatch&gt;
 </highlight>
 </usage>
 
@@ -4001,7 +4081,7 @@ sebep olur.</description>
    bir eylemci atamak için de kullanabilirsiniz. örnek:</p>
 
   <highlight language="config">
-&lt;FilesMatch \.php$&gt;
+&lt;FilesMatch "\.php$"&gt;
   SetHandler application/x-httpd-php
 &lt;/FilesMatch&gt;
   </highlight>
@@ -4314,10 +4394,10 @@ gerçekleşmesi için sunucunun geçmesi
   <highlight language="config">
 &lt;VirtualHost 10.1.2.3:80&gt;
  ServerAdmin webmaster@host.example.com
- DocumentRoot /www/docs/host.example.com
+ DocumentRoot "/www/docs/host.example.com"
  ServerName host.example.com
- ErrorLog logs/host.example.com-error_log
- TransferLog logs/host.example.com-access_log
+ ErrorLog "logs/host.example.com-error_log"
+ TransferLog "logs/host.example.com-access_log"
 &lt;/VirtualHost&gt;
   </highlight>
 
@@ -4329,10 +4409,10 @@ gerçekleşmesi için sunucunun geçmesi
   <highlight language="config">
 &lt;VirtualHost [2001:db8::a00:20ff:fea7:ccea]:80&gt;
  ServerAdmin webmaster@host.example.com
- DocumentRoot /www/docs/host.example.com
+ DocumentRoot "/www/docs/host.example.com"
  ServerName host.example.com
- ErrorLog logs/host.example.com-error_log
- TransferLog logs/host.example.com-access_log
+ ErrorLog "logs/host.example.com-error_log"
+ TransferLog "logs/host.example.com-access_log"
 &lt;/VirtualHost&gt;
   </highlight>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr?rev=1684949&r1=1684948&r2=1684949&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.xml.tr [utf-8] Thu Jun 11 17:15:37 2015
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1663259:1684314 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1684314 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
@@ -97,8 +97,8 @@ eşlenmesini sağlar ve URL yönlendirme
    aşağıdaki yapılandırma beklendiği gibi çalışacaktır:</p>
 
   <highlight language="config">
-Alias /foo/bar /baz
-Alias /foo /gaq
+Alias "/foo/bar" "/baz"
+Alias "/foo" "/gaq"
   </highlight>
 
   <p>Ama yukarıdaki iki satır ters sırada yerleştirilmiş olsaydı,
@@ -138,7 +138,7 @@ Alias /foo /gaq
    duyarlıdır.</p>
 
   <highlight language="config">
-Alias /image /ftp/pub/image
+Alias "/image" "/ftp/pub/image"
   </highlight>
 
   <p><code>http://example.com/image/foo.gif</code> şeklinde bir istek,
@@ -155,7 +155,7 @@ Alias /image /ftp/pub/image
    eğer</p>
 
   <highlight language="config">
-   Alias /icons/ /usr/local/apache/icons/
+   Alias "/icons/" "/usr/local/apache/icons/"
   </highlight>
 
   <p>diye bir tanım yaparsanız sona bir / ekleme ihtiyacından dolayı
@@ -178,8 +178,8 @@ Alias /image /ftp/pub/image
    dizine doğrudan erişim izni vermeniz gerekebilir.</p>
 
   <highlight language="config">
-Alias /image /ftp/pub/image
-&lt;Directory /ftp/pub/image&gt;
+Alias "/image" "/ftp/pub/image"
+&lt;Directory "/ftp/pub/image"&gt;
   Require all granted
 &lt;/Directory&gt;
   </highlight>
@@ -192,14 +192,15 @@ Alias /image /ftp/pub/image
    <directive type="section" module="core">LocationMatch</directive>
    bölümü içinde kullanılırsa <var>URL-yolu</var> görmezden gelinip <a
    href="../expr.html">ifade sözdizimi</a> kullanılarak
-   <var>dosya-yolu</var> yorumlanır.</p>
+   <var>dosya-yolu</var> yorumlanır.<br /> Bu sözdizimi Apache 2.4.13 ve
+   sonrasında kullanılabilmektedir.</p>
 
   <highlight language="config">
-&lt;Location /image&gt;
-  Alias /ftp/pub/image
+&lt;Location "/image"&gt;
+  Alias "/ftp/pub/image"
 &lt;/Location&gt;
-&lt;LocationMatch /error/(?&lt;NUMBER&gt;[0-9]+)&gt;
-  Alias /usr/local/apache/errors/%{env:MATCH_NUMBER}.html
+&lt;LocationMatch "/error/(?&lt;NUMBER&gt;[0-9]+)"&gt;
+  Alias "/usr/local/apache/errors/%{env:MATCH_NUMBER}.html"
 &lt;/LocationMatch&gt;
   </highlight>
  </usage>
@@ -209,8 +210,8 @@ Alias /image /ftp/pub/image
 <name>AliasMatch</name>
 <description>URL’leri dosya sistemi konumlarıyla düzenli ifadeleri kullanarak
 eşler.</description>
-<syntax>AliasMatch <var>düzenli-ifade</var>
-<var>dosya-yolu</var>|<var>dizin-yolu</var></syntax>
+<syntax>AliasMatch "<var>düzenli-ifade</var>"
+"<var>dosya-yolu</var>|<var>dizin-yolu</var>"</syntax>
 <contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context>
 </contextlist>
 
@@ -224,7 +225,7 @@ eşler.</description>
    yazılabilir:</p>
 
   <highlight language="config">
-AliasMatch ^/icons(.*) /usr/local/apache/icons$1
+AliasMatch "^/icons(.*)" "/usr/local/apache/icons$1"
   </highlight>
 
   <p><glossary ref="regex">Düzenli ifadeler</glossary>in tamamı
@@ -233,7 +234,7 @@ AliasMatch ^/icons(.*) /usr/local/apache
    kullanılabilir:</p>
 
   <highlight language="config">
-AliasMatch (?i)^/image(.*) /ftp/pub/image$1
+AliasMatch "(?i)^/image(.*)" "/ftp/pub/image$1"
   </highlight>
 
   <p><directive module="mod_alias">Alias</directive>
@@ -255,20 +256,20 @@ AliasMatch (?i)^/image(.*) /ftp/pub/imag
   <p>Örneğin aşağıdakini AliasMatch ile değiştirmek isteyelim:</p>
 
   <highlight language="config">
-Alias /image/ /ftp/pub/image/
+Alias "/image/" "/ftp/pub/image/"
   </highlight>
 
   <p>Bu eşdeğer DEĞİLdir - bunu yapmayın! Bu herhangi bir yerinde /image/
    dizgesi bulunan tüm istekleri /ftp/pub/image/ altına gönderecektir:</p>
 
   <highlight language="config">
-AliasMatch /image/ /ftp/pub/image/
+AliasMatch "/image/" "/ftp/pub/image/"
   </highlight>
 
   <p>Aynı etkiyi elde etmek için bu gerekiyor:</p>
 
   <highlight language="config">
-AliasMatch ^/image/(.*)$ /ftp/pub/image/$1
+AliasMatch "^/image/(.*)$" "/ftp/pub/image/$1"
   </highlight>
 
   <p>Şüphesiz, <directive module="mod_alias">Alias</directive> yönergesini
@@ -278,8 +279,8 @@ AliasMatch ^/image/(.*)$ /ftp/pub/image/
    farklı dosya çeşitlerini farklı dizinlerden sunmak isteyelim:</p>
 
   <highlight language="config">
-AliasMatch ^/image/(.*)\.jpg$ /files/jpg.images/$1.jpg<br/>
-AliasMatch ^/image/(.*)\.gif$ /files/gif.images/$1.gif
+AliasMatch "^/image/(.*)\.jpg$" "/files/jpg.images/$1.jpg"
+AliasMatch "^/image/(.*)\.gif$" "/files/gif.images/$1.gif"
   </highlight>
 
   <p>İstek URL'sinin başındaki bölü çizgileri, bu modüldeki yönergeler istek
@@ -320,10 +321,10 @@ yönlendirir.</description>
 
   <highlight language="config">
 # Farklı bir konaktaki bir URL'ye yönlendirme
-Redirect /hizmet http://iki.example.com/hizmet
+Redirect "/hizmet" "http://iki.example.com/hizmet"
 
 # Aynı konak üzerinde yönlendirme
-Redirect /bir /iki
+Redirect "/bir" "/iki"
   </highlight>
 
   <p>İstemcinin yaptığı <code>http://example.com/hizmet/fesmekan.txt</code>
@@ -387,26 +388,27 @@ Redirect /bir /iki
    <code>send_error_response</code> işlevine bakınız).</p>
 
   <highlight language="config">
-Redirect permanent /bir http://example.com/iki
-Redirect 303 /yedi http://example.com/baskabisey
+Redirect permanent "/bir" "http://example.com/iki"
+Redirect 30" "/yedi" http://example.com/baskabisey"
   </highlight>
 
   <p><directive>Redirect</directive> yönergesi URL-yolu içeren bir
    <directive type="section" module="core">Location</directive> veya
    <directive type="section" module="core">LocationMatch</directive>
    bölümü içinde görmezden gelinip URL <a href="../expr.html">ifade
-   sözdizimi</a> kullanılarak yorumlanır.</p>
+   sözdizimi</a> kullanılarak yorumlanır.<br /> Bu sözdizimi Apache
+   2.4.13 ve sonrasında kullanılabilmektedir.</p>
 
   <highlight language="config">
-&lt;Location /bir&gt;
-  Redirect permanent http://example.com/iki
-&lt;/Location&gt;<br />
-&lt;Location /three&gt;
-  Redirect 303 http://example.com/baskabisey
-&lt;/Location&gt;<br />
-&lt;LocationMatch /error/(?&lt;NUMBER&gt;[0-9]+)&gt;
-  Redirect permanent http://example.com/errors/%{env:MATCH_NUMBER}.html
-&lt;/LocationMatch&gt;<br />
+&lt;Location "/bir"&gt;
+  Redirect permanent "http://example.com/iki"
+&lt;/Location&gt;
+&lt;Location "/three"&gt;
+  Redirect 303 "http://example.com/baskabisey"
+&lt;/Location&gt;
+&lt;LocationMatch "/error/(?&lt;NUMBER&gt;[0-9]+)"&gt;
+  Redirect permanent "http://example.com/errors/%{env:MATCH_NUMBER}.html"
+&lt;/LocationMatch&gt;
   </highlight>
 
  </usage>
@@ -433,7 +435,7 @@ yönlendirme gönderir.</description>
    yazılabilir:</p>
 
   <highlight language="config">
-RedirectMatch (.*)\.gif$ http://baska.example.com$1.jpg
+RedirectMatch "(.*)\.gif$" "http://baska.example.com$1.jpg"
   </highlight>
 
   <p><directive module="mod_alias">Alias</directive> ve
@@ -494,7 +496,7 @@ URL’ye yönlendirir.</description>
    <code><em>dizin-yolu</em></code> ile başlayan betiklerle eşlenir.</p>
 
   <highlight language="config">
-ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/cgi-bin/
+ScriptAlias "/cgi-bin/" "/siteler/cgi-bin/"
   </highlight>
 
   <p><code>http://example.com/cgi-bin/foo</code> şeklindeki bir istek
@@ -502,8 +504,8 @@ ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/cgi-bin/
    olur. Bu yapılandırma aslında şuna eşdeğerdir:</p>
 
   <highlight language="config">
-Alias /cgi-bin/ /siteler/cgi-bin/
-&lt;Location /cgi-bin &gt;
+Alias "/cgi-bin/" "/siteler/cgi-bin/"
+&lt;Location "/cgi-bin" &gt;
   SetHandler cgi-script
   Options +ExecCGI
 &lt;/Location&gt;
@@ -513,7 +515,7 @@ Alias /cgi-bin/ /siteler/cgi-bin/
    ile birlikte de kullanabilirsiniz. Örnek:</p>
 
    <highlight language="config">
-ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/cgi-handler.pl
+ScriptAlias "/cgi-bin/" "/siteler/cgi-handler.pl"
   </highlight>
 
   <p>Bu senaryoda <code>/cgi-bin/</code>’den istenen tüm dosyalar sizin
@@ -534,7 +536,7 @@ ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/cgi-handl
    module="core">Options</directive> yönergelerini örnekteki gibi kullanın:
 
   <highlight language="config">
-&lt;Directory /usr/local/apache2/htdocs/cgi-bin &gt;
+&lt;Directory "/usr/local/apache2/htdocs/cgi-bin" &gt;
   SetHandler cgi-script
   Options ExecCGI
 &lt;/Directory&gt;
@@ -551,14 +553,15 @@ ScriptAlias /cgi-bin/ /siteler/cgi-handl
    içeren bir <directive type="section" module="core">Location</directive>
    veya <directive type="section" module="core">LocationMatch</directive>
    bölümü içindeyse görmezden gelinip URL ifadesi
-   <a href="../expr.html">ifade sözdizimi</a> kullanılarak yorumlanır.</p>
+   <a href="../expr.html">ifade sözdizimi</a> kullanılarak yorumlanır.
+   <br />Bu sözdizimi Apache 2.4.13 ve sonrasında kullanılabilmektedir.</p>
 
   <highlight language="config">
-&lt;Location /cgi-bin &gt;
-  ScriptAlias /web/cgi-bin/
+&lt;Location "/cgi-bin" &gt;
+  ScriptAlias "/web/cgi-bin/"
 &lt;/Location&gt;
-&lt;LocationMatch /cgi-bin/errors/(?&lt;NUMBER&gt;[0-9]+)&gt;
-  ScriptAlias /web/cgi-bin/errors/%{env:MATCH_NUMBER}.cgi
+&lt;LocationMatch "/cgi-bin/errors/(?&lt;NUMBER&gt;[0-9]+)"&gt;
+  ScriptAlias "/web/cgi-bin/errors/%{env:MATCH_NUMBER}.cgi"
 &lt;/LocationMatch&gt;<br />
   </highlight>
 
@@ -585,7 +588,7 @@ eşler ve hedefi bir CGI betiği olarak
    etkin kılmak için şu yazılabilir:</p>
 
   <highlight language="config">
-ScriptAliasMatch ^/cgi-bin(.*) /usr/local/apache/cgi-bin$1
+ScriptAliasMatch "^/cgi-bin(.*)" "/usr/local/apache/cgi-bin$1"
   </highlight>
 
   <p>AliasMatch yönergesindeki gibi, <glossary ref="rexex">düzenli
@@ -594,7 +597,7 @@ ScriptAliasMatch ^/cgi-bin(.*) /usr/loca
    eşleşmeli bir takma ad oluşturmak mümkünür:</p>
 
   <highlight language="config">
-ScriptAliasMatch (?i)^/cgi-bin(.*) /usr/local/apache/cgi-bin$1
+ScriptAliasMatch "(?i)^/cgi-bin(.*)" "/usr/local/apache/cgi-bin$1"
   </highlight>
 
   <p><directive module="mod_alias">Alias</directive> ve

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.xml.tr?rev=1684949&r1=1684948&r2=1684949&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.xml.tr [utf-8] Thu Jun 11 17:15:37 2015
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1636196:1673563 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1673563 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
@@ -84,7 +84,7 @@
 
   <highlight language="config">
 &lt;IfDefine ClosedForNow&gt;
- Redirect / http://otherserver.example.com/
+ Redirect "/" "http://otherserver.example.com/"
 &lt;/IfDefine&gt;
   </highlight>
 
@@ -106,7 +106,7 @@
 
   <highlight language="config">
 &lt;IfModule mod_mime_magic.c&gt;
- MimeMagicFile conf/magic
+ MimeMagicFile "conf/magic"
 &lt;/IfModule&gt;
   </highlight>
 
@@ -169,7 +169,7 @@
    dizin içeriğinin listelenmesi etkin kılınmaktadır.</p>
 
   <highlight language="config">
-&lt;Directory /var/web/dir1&gt;
+&lt;Directory "/var/web/dir1"&gt;
  Options +Indexes
 &lt;/Directory&gt;
   </highlight>
@@ -182,7 +182,7 @@
    erişime izin vermeyecektir.</p>
 
   <highlight language="config">
-&lt;Files gizli.html&gt;
+&lt;Files "gizli.html"&gt;
  Require all denied
 &lt;/Files&gt;
   </highlight>
@@ -198,8 +198,8 @@
    <code>gizli.html</code> dosyalarına erişimi yasaklar.</p>
 
   <highlight language="config">
-&lt;Directory /var/web/dir1&gt;<br />
- &lt;Files gizli.html&gt;<br />
+&lt;Directory "/var/web/dir1"&gt;<br />
+ &lt;Files "gizli.html"&gt;<br />
   Require all denied
  &lt;/Files&gt;<br />
 &lt;/Directory&gt;
@@ -219,7 +219,7 @@
    uygulanır.</p>
 
   <highlight language="config">
-&lt;LocationMatch ^/gizli&gt;
+&lt;LocationMatch "^/gizli"&gt;
   Require all denied
 &lt;/LocationMatch&gt;
   </highlight>
@@ -233,7 +233,7 @@
    veya dizin bulunması gerekli değildir.</p>
 
   <highlight language="config">
-&lt;Location /server-status&gt;
+&lt;Location "/server-status"&gt;
   SetHandler server-status
 &lt;/Location&gt;
   </highlight>
@@ -245,9 +245,9 @@
   >Location</directive> yönergesi için bu şöyle olurdu:</p>
 
   <highlight language="config">
-&lt;Location /foo&gt;
+&lt;Location "/foo"&gt;
 &lt;/Location&gt;
-&lt;Location /foo/bar&gt;
+&lt;Location "/foo/bar"&gt;
 &lt;/Location>
   </highlight>
 
@@ -255,16 +255,16 @@
    adlar</directive> tam tersi eşlenir:</p>
 
   <highlight language="config">
-Alias /foo/bar /srv/www/uncommon/bar
-Alias /foo /srv/www/common/foo
+Alias "/foo/bar" "/srv/www/uncommon/bar"
+Alias "/foo" "/srv/www/common/foo"
   </highlight>
 
   <p>Aynısı <directive module="mod_proxy">ProxyPass</directive>
    yönergeleri için de geçerlidir:</p>
 
   <highlight language="config">
-ProxyPass /special-area http://special.example.com smax=5 max=10
-ProxyPass / balancer://mycluster/ stickysession=JSESSIONID|jsessionid nofailover=On
+ProxyPass "/special-area" "http://special.example.com" smax=5 max=10
+ProxyPass "/" "balancer://mycluster/" stickysession=JSESSIONID|jsessionid nofailover=On
   </highlight>
  </section>
 
@@ -296,7 +296,7 @@ ProxyPass / balancer://mycluster/ sticky
    ismi kalıpları şöyle kullanılabilirdi:</p>
 
   <highlight language="config">
-&lt;Directory /home/*/public_html&gt;
+&lt;Directory "/home/*/public_html"&gt;
   Options Indexes
 &lt;/Directory&gt;
   </highlight>
@@ -305,7 +305,7 @@ ProxyPass / balancer://mycluster/ sticky
    erişimi bir defada yasaklayabiliriz:</p>
 
   <highlight language="config">
-&lt;FilesMatch \.(?i:gif|jpe?g|png)$&gt;
+&lt;FilesMatch "\.(?i:gif|jpe?g|png)$"&gt;
   Require all denied
 &lt;/FilesMatch&gt;
   </highlight>
@@ -317,8 +317,8 @@ ProxyPass / balancer://mycluster/ sticky
    mümkün olur.</p>
 
 <highlight language="config">
-&lt;DirectoryMatch ^/var/www/combined/(?&lt;SITENAME&gt;[^/]+)&gt;
-  require ldap-group cn=%{env:MATCH_SITENAME},ou=combined,o=Example
+&lt;DirectoryMatch "^/var/www/combined/(?&lt;SITENAME&gt;[^/]+)"&gt;
+  require ldap-group "cn=%{env:MATCH_SITENAME},ou=combined,o=Example"
 &lt;/DirectoryMatch&gt;
 </highlight>
  </section>
@@ -355,7 +355,7 @@ ProxyPass / balancer://mycluster/ sticky
    Örneğin, aşağıdaki yapılandırmayı ele alalım:</p>
 
   <highlight language="config">
-&lt;Location /dir/&gt;
+&lt;Location "/dir/"&gt;
   Require all denied
 &lt;/Location&gt;
   </highlight>
@@ -381,7 +381,7 @@ ProxyPass / balancer://mycluster/ sticky
    eşleyecek daha bir sürü yol bulunduğunu unutmayınız. Bu bakımdan dosya
    sisteminde yapacağınız kısıtlamalarda daima dosya sistemi taşıyıcılarını
    kullanmalısınız. Bununla birlikte bu kuralın da bir istisnası vardır.
-   Yapılandırma kısıtlamalarının bir <code>&lt;Location/&gt;</code> bölümü
+   Yapılandırma kısıtlamalarının bir <code>&lt;Location "/"&gt;</code> bölümü
    içine koyulması, bu bölüme konan yönergelerin etki alanının belli bir URL
    ile sınırlı olmaması nedeniyle mükemmelen güvenlidir.</p>
  </section>
@@ -422,7 +422,7 @@ ProxyPass / balancer://mycluster/ sticky
    kullanılmasını engelleyecektir.</p>
 
   <highlight language="config">
-&lt;Proxy http://www.example.com/*&gt;
+&lt;Proxy "http://www.example.com/*"&gt;
   Require all granted
 &lt;/Proxy&gt;
   </highlight>
@@ -479,7 +479,7 @@ ProxyPass / balancer://mycluster/ sticky
    yönergeler geçersiz kılınabileceği için).</li>
 
    <li><directive type="section" module="core">DirectoryMatch</directive>
-   (ve <code>&lt;Directory ~&gt;</code>).</li>
+   (ve <code>&lt;Directory "~"&gt;</code>).</li>
 
    <li><directive type="section" module="core">Files</directive> ve
    <directive type="section" module="core">FilesMatch</directive> aynı anda
@@ -498,8 +498,8 @@ ProxyPass / balancer://mycluster/ sticky
    sıraya göre işleme sokulurlar. Yukarıda 1. grup olan <directive
    type="section" module="core">Directory</directive> bölümü en kısa dizin
    elemanından en uzun dizin elemanına doğru işleme sokulur. Yani, örneğin,
-   <code>&lt;Directory /var/web/dir&gt;</code> bölümü <code>&lt;Directory
-   /var/web/dir/subdir&gt;</code> bölümünden önce işleme sokulacaktır. Eğer
+   <code>&lt;Directory "/var/web/dir"&gt;</code> bölümü <code>&lt;Directory
+   "/var/web/dir/subdir"&gt;</code> bölümünden önce işleme sokulacaktır. Eğer
    aynı uzunlukta çok sayıda dizin varsa <directive type="section"
    module="core">Directory</directive> bölümleri yapılandırma dosyasında
    bulundukları sıraya göre işleme sokulurlar. <directive
@@ -539,16 +539,16 @@ ProxyPass / balancer://mycluster/ sticky
    &gt; D &gt; E sırasıyla uygulanacaktır.</p>
 
   <highlight language="config">
-&lt;Location /&gt;
+&lt;Location "/"&gt;
   E
 &lt;/Location&gt;
 
-&lt;Files f.html&gt;
+&lt;Files "f.html"&gt;
   D
 &lt;/Files&gt;
 
 &lt;VirtualHost *&gt;
-&lt;Directory /a/b&gt;
+&lt;Directory "/a/b"&gt;
   B
 &lt;/Directory&gt;
 &lt;/VirtualHost&gt;
@@ -557,7 +557,7 @@ ProxyPass / balancer://mycluster/ sticky
   C
 &lt;/DirectoryMatch&gt;
 
-&lt;Directory /a/b&gt;
+&lt;Directory "/a/b"&gt;
   A
 &lt;/Directory&gt;
   </highlight>
@@ -571,12 +571,12 @@ ProxyPass / balancer://mycluster/ sticky
    olmalısınız!</p>
 
   <highlight language="config">
-&lt;Location /&gt;
+&lt;Location "/"&gt;
   Require all granted
 &lt;/Location&gt;
 
 # Alooo! Bu &lt;Directory&gt; bölümünün hiçbir hükmü yok.
-&lt;Directory /&gt;
+&lt;Directory "/"&gt;
   &lt;RequireAll&gt;
     Require all granted
     Require not host kkadam.example.com

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.xml.tr?rev=1684949&r1=1684948&r2=1684949&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/urlmapping.xml.tr [utf-8] Thu Jun 11 17:15:37 2015
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1562488:1673563 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1673563 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
@@ -137,7 +137,7 @@
    altında göstermek için <directive module="mod_alias">Alias</directive>
    yönergesi de kullanılabilir. Örneğin,</p>
 
-  <highlight language="config">Alias /belgeler /var/http</highlight>
+  <highlight language="config">Alias "/belgeler" "/var/http"</highlight>
 
   <p>yapılandırması ile
    <code>http://example.com/belgeler/dizin/dosya.html</code> URL’si için
@@ -154,7 +154,7 @@
    yararlanılabilir. Örneğin,</p>
 
   <highlight language="config">
-ScriptAliasMatch ^/~([a-zA-Z0-9]+)/cgi-bin/(.+) /home/$1/cgi-bin/$2
+ScriptAliasMatch "^/~([a-zA-Z0-9]+)/cgi-bin/(.+)" "/home/$1/cgi-bin/$2"
   </highlight>
 
   <p>satırı sayesinde <code>http://example.com/~user/cgi-bin/betik.cgi</code>
@@ -199,7 +199,7 @@ ScriptAliasMatch ^/~([a-zA-Z0-9]+)/cgi-b
    kullanılabilirdi:</p>
 
   <highlight language="config">
-AliasMatch ^/sayfalar/([a-zA-Z0-9]+)(/(.*))?$ /home/$1/public_html/$3
+AliasMatch "^/sayfalar/([a-zA-Z0-9]+)(/(.*))?$" "/home/$1/public_html/$3"
   </highlight>
 </section>
 
@@ -217,7 +217,7 @@ AliasMatch ^/sayfalar/([a-zA-Z0-9]+)(/(.
    bildirilmesi şöyle sağlanabilirdi:</p>
 
   <highlight language="config">
-Redirect permanent /foo/ http://example.com/bar/
+Redirect permanent "/foo/" "http://example.com/bar/"
   </highlight>
 
   <p>Bu atama sayesinde <code>/foo/</code> ile başlayan URL yolları
@@ -233,14 +233,14 @@ Redirect permanent /foo/ http://example.
    kullanabilirsiniz:</p>
 
   <highlight language="config">
-RedirectMatch permanent ^/$ http://example.com/ilksayfa.html
+RedirectMatch permanent "^/$" "http://example.com/ilksayfa.html"
   </highlight>
 
   <p>Bundan başka, bir sitedeki tüm sayfalara yapılan istekleri başka bir
    siteye geçici olarak yönlendirmek için şöyle bir şey yapabilirsiniz:</p>
 
   <highlight language="config">
-RedirectMatch temp .* http://mesela.example.com/ilksayfa.html
+RedirectMatch temp ".*" "http://mesela.example.com/ilksayfa.html"
   </highlight>
 </section>
 
@@ -260,10 +260,10 @@ RedirectMatch temp .* http://mesela.exam
    geliyormuş gibi sunmaktadır:</p>
 
   <highlight language="config">
-ProxyPass /foo/ http://dahili.example.com/bar/
-ProxyPassReverse /foo/ http://dahili.example.com/bar/
+ProxyPass "/foo/" "http://dahili.example.com/bar/"
+ProxyPassReverse "/foo/" "http://dahili.example.com/bar/"
 ProxyPassReverseCookieDomain dahili.example.com harici.example.com
-ProxyPassReverseCookiePath /foo/ /bar/
+ProxyPassReverseCookiePath "/foo/" "/bar/"
   </highlight>
 
   <p><directive module="mod_proxy">ProxyPass</directive> sunucuyu uygun
@@ -284,7 +284,7 @@ ProxyPassReverseCookiePath /foo/ /bar/
    kullanılarak istemciye sunuluyormuşçasına değiştirebilirsiniz.</p>
 
   <highlight language="config">
-Substitute s/dahili\.example\.com/harici.example.com/i
+Substitute "s/dahili\.example\.com/harici.example.com/i"
   </highlight>
 
   <p>HTML ve XHTML’de hiperbağları daha bilgece yeniden yazabilenMime
View raw message