httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From jaillet...@apache.org
Subject svn commit: r1677116 - /httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_FORBIDDEN.html.var
Date Fri, 01 May 2015 11:56:35 GMT
Author: jailletc36
Date: Fri May 1 11:56:35 2015
New Revision: 1677116

URL: http://svn.apache.org/r1677116
Log:
Fix typo. PR57879

Modified:
  httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_FORBIDDEN.html.var

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_FORBIDDEN.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_FORBIDDEN.html.var?rev=1677116&r1=1677115&r2=1677116&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_FORBIDDEN.html.var (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/error/HTTP_FORBIDDEN.html.var Fri May 1 11:56:35 2015
@@ -128,7 +128,7 @@ Body:----------ga--
 
   Níl cead agat rochtain a dhéanamh ar an aidhm faoi iarratais.
   Is féidir go bhfuil cosaint ar lé air, nó go bhfuil
-  s&eacute doléite don freastalaí.
+  sé doléite don freastalaí.
   
  <!--#endif -->
 Mime
View raw message