httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From rbo...@apache.org
Subject svn commit: r1674086 [25/34] - /httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/
Date Thu, 16 Apr 2015 14:59:52 GMT
Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_so.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_so.html.tr.utf8?rev=1674086&r1=1674085&r2=1674086&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_so.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_so.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Apr 16 14:59:48 2015
@@ -54,66 +54,15 @@ yeniden başlatılması sırasında yük
    yeni sürüme göre değişiklik yapılması gerekir.</p>
   </div>
 </div>
-<div id="quickview"><h3 class="directives">Yönergeler</h3>
+<div id="quickview"><h3>Konular</h3>
+<ul id="topics">
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#windows">Yüklenebilir Modüllerin Windows için Oluşturulması</a></li>
+</ul><h3 class="directives">Yönergeler</h3>
 <ul id="toc">
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#loadfile">LoadFile</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#loadmodule">LoadModule</a></li>
 </ul>
-<h3>Konular</h3>
-<ul id="topics">
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#windows">Yüklenebilir Modüllerin Windows için Oluşturulması</a></li>
-</ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="directive-section"><h2><a name="LoadFile" id="LoadFile">LoadFile</a> <a name="loadfile" id="loadfile">Yönergesi</a></h2>
-<table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Belirtilen nesne dosyasını veya kütüphaneyi sunucu ile ilintiler.
-</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>LoadFile <em>dosya-ismi</em> [<em>dosya-ismi</em>] ...</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Eklenti</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_so</td></tr>
-</table>
-
-  <p><code class="directive">LoadFile</code> yönergesi ismi belirtilen kütüphaneleri
-   veya nesne dosyalarını sunucu başlatılırken veya yeniden başlatılırken
-   sunucu ile ilintiler. Yönerge, bazı modüllerin çalışması sırasında
-   gereken ek kodların yüklenmesi için kullanılır.
-   <code><em>dosya-ismi</em></code> olarak mutlak bir dosya yolu
-   belirtilebileceği gibi <code class="directive"><a href="../mod/core.html#serverroot">ServerRoot</a></code>’a
-   göreli bir dosya yolu da belirtilebilir.</p>
-
-  <p>Örnek:</p>
-
-  <pre class="prettyprint lang-config">LoadFile libexec/libxmlparse.so</pre>
-
-
-
-</div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="directive-section"><h2><a name="LoadModule" id="LoadModule">LoadModule</a> <a name="loadmodule" id="loadmodule">Yönergesi</a></h2>
-<table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Belirtilen nesne dosyasını veya kütüphaneyi sunucu ile ilintiler
-ve etkin modül listesine ekler.</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>LoadModule <em>modül dosya-ismi</em></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Eklenti</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_so</td></tr>
-</table>
-  <p><code class="directive">LoadModule</code> yönergesi
-   <code><em>dosya-ismi</em></code> ile belirtilen nesne dosyasını veya
-   kütüphaneyi sunucu ile ilintiler ve etkin modül listesine belirtilen
-   <code><em>modül</em></code> ismiyle ekler. <code><em>modül</em></code>,
-   modülün kaynak dosyasında <code>module</code> türündeki tek harici
-   değişkenin ismi olup modül belgelerinde <a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Modül Betimleyici</a> olarak
-   geçer. Örneğin,</p>
-
-  <pre class="prettyprint lang-config">LoadModule status_module modules/mod_status.so</pre>
-
-
-  <p>satırı ile ismi belirtilen dosya <code class="directive"><a href="../mod/core.html#serverroot">ServerRoot</a></code> dizini altındaki
-   <code>modules</code> alt dizininden yüklenir.</p>
-
-</div>
+<ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="windows" id="windows">Yüklenebilir Modüllerin Windows için Oluşturulması</a></h2>
@@ -190,6 +139,57 @@ ve etkin modül listesine ekler.</td></t
    yükleyebilirsiniz.</p>
 
 </div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="LoadFile" id="LoadFile">LoadFile</a> <a name="loadfile" id="loadfile">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Belirtilen nesne dosyasını veya kütüphaneyi sunucu ile ilintiler.
+</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>LoadFile <em>dosya-ismi</em> [<em>dosya-ismi</em>] ...</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Eklenti</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_so</td></tr>
+</table>
+
+  <p><code class="directive">LoadFile</code> yönergesi ismi belirtilen kütüphaneleri
+   veya nesne dosyalarını sunucu başlatılırken veya yeniden başlatılırken
+   sunucu ile ilintiler. Yönerge, bazı modüllerin çalışması sırasında
+   gereken ek kodların yüklenmesi için kullanılır.
+   <code><em>dosya-ismi</em></code> olarak mutlak bir dosya yolu
+   belirtilebileceği gibi <code class="directive"><a href="../mod/core.html#serverroot">ServerRoot</a></code>’a
+   göreli bir dosya yolu da belirtilebilir.</p>
+
+  <p>Örnek:</p>
+
+  <pre class="prettyprint lang-config">LoadFile libexec/libxmlparse.so</pre>
+
+
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="LoadModule" id="LoadModule">LoadModule</a> <a name="loadmodule" id="loadmodule">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Belirtilen nesne dosyasını veya kütüphaneyi sunucu ile ilintiler
+ve etkin modül listesine ekler.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>LoadModule <em>modül dosya-ismi</em></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Eklenti</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_so</td></tr>
+</table>
+  <p><code class="directive">LoadModule</code> yönergesi
+   <code><em>dosya-ismi</em></code> ile belirtilen nesne dosyasını veya
+   kütüphaneyi sunucu ile ilintiler ve etkin modül listesine belirtilen
+   <code><em>modül</em></code> ismiyle ekler. <code><em>modül</em></code>,
+   modülün kaynak dosyasında <code>module</code> türündeki tek harici
+   değişkenin ismi olup modül belgelerinde <a href="module-dict.html#ModuleIdentifier">Modül Betimleyici</a> olarak
+   geçer. Örneğin,</p>
+
+  <pre class="prettyprint lang-config">LoadModule status_module modules/mod_status.so</pre>
+
+
+  <p>satırı ile ismi belirtilen dosya <code class="directive"><a href="../mod/core.html#serverroot">ServerRoot</a></code> dizini altındaki
+   <code>modules</code> alt dizininden yüklenir.</p>
+
+</div>
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_so.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_speling.html.fr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_speling.html.fr?rev=1674086&r1=1674085&r2=1674086&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_speling.html.fr (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_speling.html.fr Thu Apr 16 14:59:48 2015
@@ -73,6 +73,7 @@ fautes de frappe mineures.</td></tr>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#checkspelling">CheckSpelling</a></li>
 </ul>
 <ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Commentaires</a></li></ul></div>
+
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="checkcaseonly" id="checkcaseonly">Directive</a> <a name="CheckCaseOnly" id="CheckCaseOnly">CheckCaseOnly</a></h2>
 <table class="directive">
@@ -135,7 +136,6 @@ majuscules</td></tr>
   </p>
 
 </div>
-
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Langues Disponibles: </span><a href="../en/mod/mod_speling.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_speling.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_speling.html.ja.utf8?rev=1674086&r1=1674085&r2=1674086&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_speling.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_speling.html.ja.utf8 [utf-8] Thu Apr 16 14:59:48 2015
@@ -76,6 +76,7 @@
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#checkspelling">CheckSpelling</a></li>
 </ul>
 <ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">コメント</a></li></ul></div>
+
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="CheckCaseOnly" id="CheckCaseOnly">CheckCaseOnly</a> <a name="checkcaseonly" id="checkcaseonly">ディレクティブ</a></h2>
 <table class="directive">
@@ -140,7 +141,6 @@
   期待とは違う挙動になるからです。</p>
 
 </div>
-
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>翻訳済み言語: </span><a href="../en/mod/mod_speling.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_speling.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_speling.html.ko.euc-kr?rev=1674086&r1=1674085&r2=1674086&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_speling.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_speling.html.ko.euc-kr [euc-kr] Thu Apr 16 14:59:48 2015
@@ -67,6 +67,7 @@
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#checkspelling">CheckSpelling</a></li>
 </ul>
 <ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Comments</a></li></ul></div>
+
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="CheckCaseOnly" id="CheckCaseOnly">CheckCaseOnly</a> <a name="checkcaseonly" id="checkcaseonly">지시어</a></h2>
 <table class="directive">
@@ -123,7 +124,6 @@
   </p>
 
 </div>
-
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_speling.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_ssl.html.fr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_ssl.html.fr?rev=1674086&r1=1674085&r2=1674086&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_ssl.html.fr (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_ssl.html.fr Thu Apr 16 14:59:48 2015
@@ -44,7 +44,15 @@ pour fournir le moteur de chiffrement.</
 
 <p>D'autres détails, discussions et exemples sont fournis dans la <a href="../ssl/">documentation SSL</a>.</p>
 </div>
-<div id="quickview"><h3 class="directives">Directives</h3>
+<div id="quickview"><h3>Sujets</h3>
+<ul id="topics">
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#envvars">Variables d'environnement</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#logformats">Formats de journaux
+personnalisés</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#notes">Information à propos de la requête</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#authzproviders">Fournisseurs d'autorisation
+disponibles avec Require</a></li>
+</ul><h3 class="directives">Directives</h3>
 <ul id="toc">
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#sslcacertificatefile">SSLCACertificateFile</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#sslcacertificatepath">SSLCACertificatePath</a></li>
@@ -115,134 +123,386 @@ pour fournir le moteur de chiffrement.</
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#sslverifyclient">SSLVerifyClient</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#sslverifydepth">SSLVerifyDepth</a></li>
 </ul>
-<h3>Sujets</h3>
-<ul id="topics">
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#envvars">Variables d'environnement</a></li>
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#logformats">Formats de journaux
-personnalisés</a></li>
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#notes">Information à propos de la requête</a></li>
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#authzproviders">Fournisseurs d'autorisation
-disponibles avec Require</a></li>
-</ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Commentaires</a></li></ul></div>
+<ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Commentaires</a></li></ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="directive-section"><h2><a name="sslcacertificatefile" id="sslcacertificatefile">Directive</a> <a name="SSLCACertificateFile" id="SSLCACertificateFile">SSLCACertificateFile</a></h2>
-<table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Fichier contenant une concaténation des certificats de CA
-codés en PEM pour l'authentification des clients</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Syntaxe:</a></th><td><code>SSLCACertificateFile <em>chemin-fichier</em></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Contexte:</a></th><td>configuration du serveur, serveur virtuel</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Statut:</a></th><td>Extension</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Module:</a></th><td>mod_ssl</td></tr>
-</table>
-<p>
-Cette directive permet de définir le fichier <em>tout-en-un</em> où vous
-pouvez rassembler les certificats des Autorités de Certification (CAs)
-pour les clients auxquels vous avez à faire. On les utilise pour
-l'authentification des clients. Un tel fichier contient la simple
-concaténation des différents fichiers de certificats codés en PEM, par
-ordre de préférence. Cette directive peut être utilisée à la place et/ou
-en complément de la directive <code class="directive"><a href="#sslcacertificatepath">SSLCACertificatePath</a></code>.</p>
-<div class="example"><h3>Exemple</h3><pre class="prettyprint lang-config">SSLCACertificateFile /usr/local/apache2/conf/ssl.crt/ca-bundle-client.crt</pre>
-</div>
+<div class="section">
+<h2><a name="envvars" id="envvars">Variables d'environnement</a></h2>
 
-</div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="directive-section"><h2><a name="sslcacertificatepath" id="sslcacertificatepath">Directive</a> <a name="SSLCACertificatePath" id="SSLCACertificatePath">SSLCACertificatePath</a></h2>
-<table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Répertoire des certificats de CA codés en PEM pour
-l'authentification des clients</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Syntaxe:</a></th><td><code>SSLCACertificatePath <em>chemin-répertoire</em></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Contexte:</a></th><td>configuration du serveur, serveur virtuel</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Statut:</a></th><td>Extension</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Module:</a></th><td>mod_ssl</td></tr>
-</table>
-<p>
-Cette directive permet de définir le répertoire où sont stockés les
-certificats des Autorités de Certification (CAs) pour les clients
-auxquels vous avez à faire. On les utilise pour vérifier le certificat
-du client au cours de l'authentification de ce dernier.</p>
-<p>
-Les fichiers de ce répertoire doivent être codés en PEM et ils sont
-accédés via des noms de fichier sous forme de condensés ou hash. Il ne
-suffit donc pas de placer les fichiers de certificats dans ce répertoire
-: vous devez aussi créer des liens symboliques nommés
-<em>valeur-de-hashage</em><code>.N</code>, et vous devez toujours vous
-assurer que ce répertoire contient les liens symboliques appropriés.</p>
-<div class="example"><h3>Exemple</h3><pre class="prettyprint lang-config">SSLCACertificatePath /usr/local/apache2/conf/ssl.crt/</pre>
-</div>
+<p>Ce module peut être configuré pour fournir aux espaces de nommage SSI
+et CGI de nombreux éléments d'informations concernant SSL par le biais
+de variables d'environnement supplémentaires. Par défaut, et pour
+des raisons de performances, ces informations ne sont pas fournies (Voir
+la directive <code class="directive">SSLOptions</code> StdEnvVars ci-dessous).
+Les variables générées se trouvent dans la table ci-dessous.
+Ces informations peuvent également être disponible sous des noms différents
+à des fins de compatibilité ascendante. Reportez-vous au chapitre <a href="../ssl/ssl_compat.html">Compatibilité</a> pour plus de détails à
+propos des variables de compatibilité.</p>
 
-</div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="directive-section"><h2><a name="sslcadnrequestfile" id="sslcadnrequestfile">Directive</a> <a name="SSLCADNRequestFile" id="SSLCADNRequestFile">SSLCADNRequestFile</a></h2>
-<table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Fichier contenant la concaténation des certificats de CA
-codés en PEM pour la définition de noms de CA acceptables</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Syntaxe:</a></th><td><code>SSLCADNRequestFile <em>chemin-fichier</em></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Contexte:</a></th><td>configuration du serveur, serveur virtuel</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Statut:</a></th><td>Extension</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Module:</a></th><td>mod_ssl</td></tr>
-</table>
-<p>Lorsque mod_ssl demande un certificat client, une liste de <em>noms
-d'Autorités de Certification acceptables</em> est envoyée au client au
-cours de la phase d'initialisation de la connexion SSL. Le client peut
-alors utiliser cette liste de noms de CA pour sélectionner un certificat
-client approprié parmi ceux dont il dispose.</p>
+<table class="bordered">
 
-<p>Si aucune des directives <code class="directive"><a href="#sslcadnrequestpath">SSLCADNRequestPath</a></code> ou <code class="directive"><a href="#sslcadnrequestfile">SSLCADNRequestFile</a></code> n'est définie, la liste
-de noms de CsA acceptables envoyée au client est la liste des noms de
-tous les certificats de CA spécifiés par les directives <code class="directive"><a href="#sslcacertificatefile">SSLCACertificateFile</a></code> et <code class="directive"><a href="#sslcacertificatepath">SSLCACertificatePath</a></code> ; en d'autres termes,
-c'est la liste des noms de CAs qui sera effectivement utilisée pour
-vérifier le certificat du client.</p>
+<tr>
+ <th><a name="table3">Nom de la variable :</a></th>
+ <th>Type de valeur :</th>
+ <th>Description :</th>
+</tr>
+<tr><td><code>HTTPS</code></td>             <td>drapeau</td>
+<td>HTTPS est utilisé.</td></tr>
+<tr><td><code>SSL_PROTOCOL</code></td>         <td>chaîne</td>
+<td>La version du protocole SSL (SSLv3, TLSv1, TLSv1.1, TLSv1.2)</td></tr>
+<tr><td><code>SSL_SESSION_ID</code></td>        <td>chaîne</td>
+<td>L'identifiant de session SSL codé en hexadécimal</td></tr>
+<tr><td><code>SSL_SESSION_RESUMED</code></td>      <td>chaîne</td>
+<td>Session SSL initiale ou reprise. Note : plusieurs requêtes peuvent
+être servies dans le cadre de la même session SSL (initiale ou reprise)
+si les connexions persistantes (HTTP KeepAlive) sont utilisées</td></tr>
+<tr><td><code>SSL_SECURE_RENEG</code></td>       <td>chaîne</td>
+<td><code>true</code> si la renégociation sécurisée est supportée,
+<code>false</code> dans le cas contraire</td></tr>
+<tr><td><code>SSL_CIPHER</code></td>          <td>chaîne</td>
+<td>Le nom de l'algorithme de chiffrement</td></tr>
+<tr><td><code>SSL_CIPHER_EXPORT</code></td>       <td>chaîne</td>
+<td><code>true</code> si l'algorithme de chiffrement est un algorithme
+exporté</td></tr>
+<tr><td><code>SSL_CIPHER_USEKEYSIZE</code></td>     <td>nombre</td>
+<td>Nombre de bits de chiffrement (réellement utilisés)</td></tr>
+<tr><td><code>SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE</code></td>     <td>nombre</td>
+<td>Nombre de bits de chiffrement (possible)</td></tr>
+<tr><td><code>SSL_COMPRESS_METHOD</code></td>      <td>chaîne</td>
+<td>Méthode de compression SSL négociée</td></tr>
 
-<p>Dans certaines situations, il est utile de pouvoir envoyer
-une liste de noms de CA acceptables qui diffère de la liste des CAs
-effectivement utilisés pour vérifier le certificat du client ;
-considérons par exemple le cas où le certificat du client est signé par
-des CAs intermédiaires. On peut ici utiliser les directives <code class="directive"><a href="#sslcadnrequestpath">SSLCADNRequestPath</a></code> et/ou <code class="directive"><a href="#sslcadnrequestfile">SSLCADNRequestFile</a></code>, et les noms de CA
-acceptables seront alors extraits de l'ensemble des certificats contenus
-dans le répertoire et/ou le fichier définis par cette paire de
-directives.</p>
+<tr><td><code>SSL_VERSION_INTERFACE</code></td>     <td>chaîne</td>
+<td>La version du programme mod_ssl</td></tr>
+<tr><td><code>SSL_VERSION_LIBRARY</code></td>      <td>chaîne</td>
+<td>La version du programme OpenSSL</td></tr>
+<tr><td><code>SSL_CLIENT_M_VERSION</code></td>     <td>chaîne</td>
+<td>La version du certificat client</td></tr>
+<tr><td><code>SSL_CLIENT_M_SERIAL</code></td>      <td>chaîne</td>
+<td>Le numéro de série du certificat client</td></tr>
+<tr><td><code>SSL_CLIENT_S_DN</code></td>        <td>chaîne</td>
+<td>Le DN sujet du certificat client</td></tr>
+<tr><td><code>SSL_CLIENT_S_DN_</code><em>x509</em></td> <td>chaîne</td>
+<td>Elément du DN sujet du client</td></tr>
+<tr><td><code>SSL_CLIENT_I_DN</code></td>        <td>chaîne</td>
+<td>DN de l'émetteur du certificat du client</td></tr>
+<tr><td><code>SSL_CLIENT_I_DN_</code><em>x509</em></td> <td>chaîne</td>
+<td>Elément du DN de l'émetteur du certificat du client</td></tr>
+<tr><td><code>SSL_CLIENT_V_START</code></td>      <td>chaîne</td>
+<td>Validité du certificat du client (date de début)</td></tr>
+<tr><td><code>SSL_CLIENT_V_END</code></td>       <td>chaîne</td>
+<td>Validité du certificat du client (date de fin)</td></tr>
+<tr><td><code>SSL_CLIENT_V_REMAIN</code></td>      <td>chaîne</td>
+<td>Nombre de jours avant expiration du certificat du client</td></tr>
+<tr><td><code>SSL_CLIENT_A_SIG</code></td>       <td>chaîne</td>
+<td>Algorithme utilisé pour la signature du certificat du client</td></tr>
+<tr><td><code>SSL_CLIENT_A_KEY</code></td>       <td>chaîne</td>
+<td>Algorithme utilisé pour la clé publique du certificat du client</td></tr>
+<tr><td><code>SSL_CLIENT_CERT</code></td>        <td>chaîne</td>
+<td>Certificat du client au format PEM</td></tr>
+<tr><td><code>SSL_CLIENT_CERT_CHAIN_</code><em>n</em></td>
+<td>chaîne</td>  <td>Certificats de la chaîne de certification du
+client au format PEM</td></tr>
+<tr><td><code>SSL_CLIENT_CERT_RFC4523_CEA</code></td>  <td>chaîne</td>
+<td>Numéro de série et fournisseur du certificat. le format correspond à
+celui de la CertificateExactAssertion dans la RFC4523</td></tr>
+<tr><td><code>SSL_CLIENT_VERIFY</code></td>       <td>chaîne</td>
+<td><code>NONE</code>, <code>SUCCESS</code>, <code>GENEROUS</code> ou
+<code>FAILED:</code><em>raison</em></td></tr>
+<tr><td><code>SSL_SERVER_M_VERSION</code></td>     <td>chaîne</td>
+<td>La version du certificat du serveur</td></tr>
+<tr><td><code>SSL_SERVER_M_SERIAL</code></td>      <td>chaîne</td>  <td>
 
-<p><code class="directive"><a href="#sslcadnrequestfile">SSLCADNRequestFile</a></code> doit
-spécifier un fichier <em>tout-en-un</em> contenant une concaténation des
-certificats de CA codés en PEM.</p>
+The serial of the server certificate</td></tr>
+<tr><td><code>SSL_SERVER_S_DN</code></td>        <td>chaîne</td>
+<td>DN sujet du certificat du serveur</td></tr>
+<tr><td><code>SSL_SERVER_S_DN_</code><em>x509</em></td> <td>chaîne</td>
+<td>Elément du DN sujet du certificat du serveur</td></tr>
+<tr><td><code>SSL_SERVER_I_DN</code></td>        <td>chaîne</td>
+<td>DN de l'émetteur du certificat du serveur</td></tr>
+<tr><td><code>SSL_SERVER_I_DN_</code><em>x509</em></td> <td>chaîne</td>
+<td>Elément du DN de l'émetteur du certificat du serveur</td></tr>
+<tr><td><code>SSL_SERVER_V_START</code></td>      <td>chaîne</td>
+<td>Validité du certificat du serveur (date de dédut)</td></tr>
+<tr><td><code>SSL_SERVER_V_END</code></td>       <td>chaîne</td>
+<td>Validité du certificat du serveur (date de fin)</td></tr>
+<tr><td><code>SSL_SERVER_A_SIG</code></td>       <td>chaîne</td>
+<td>Algorithme utilisé pour la signature du certificat du serveur</td></tr>
+<tr><td><code>SSL_SERVER_A_KEY</code></td>       <td>chaîne</td>
+<td>Algorithme utilisé pour la clé publique du certificat du serveur</td></tr>
+<tr><td><code>SSL_SERVER_CERT</code></td>        <td>chaîne</td>
+<td>Certificat du serveur au format PEM</td></tr>
+<tr><td><code>SSL_SRP_USER</code></td>         <td>chaîne</td>
+<td>nom d'utilisateur SRP</td></tr>
+<tr><td><code>SSL_SRP_USERINFO</code></td>       <td>chaîne</td>
+<td>informations sur l'utilisateur SRP</td></tr>
+<tr><td><code>SSL_TLS_SNI</code></td>          <td>string</td>
+<td>Contenu de l'extension SNI TLS (si supporté par ClientHello)</td></tr>
+</table>
 
-<div class="example"><h3>Exemple</h3><pre class="prettyprint lang-config">SSLCADNRequestFile /usr/local/apache2/conf/ca-names.crt</pre>
-</div>
+<p><em>x509</em> spécifie un élément de DN X.509 parmi
+<code>C,ST,L,O,OU,CN,T,I,G,S,D,UID,Email</code>. A partir de la version
+2.1 d'Apache, <em>x509</em> peut aussi comporter un suffixe numérique
+<code>_n</code>. Si le DN en question comporte plusieurs attributs de
+noms identiques, ce suffixe constitue un index débutant à zéro et
+permettant de sélectionner un
+attribut particulier. Par exemple, si le DN sujet du certificat du
+serveur comporte deux champs OU, on peut utiliser
+<code>SSL_SERVER_S_DN_OU_0</code> et <code>SSL_SERVER_S_DN_OU_1</code>
+pour référencer chacun d'entre eux. Un nom de variable sans suffixe
+<code>_n</code> est équivalent au même nom avec le suffixe
+<code>_0</code>, ce qui correspond au premier attribut (ou au seul)
+caractérisant le DN.
+Lorsque la table d'environnement est remplie en utilisant l'option
+<code>StdEnvVars</code> de la directive <code class="directive"><a href="#ssloptions">SSLOptions</a></code>, le premier attribut (ou le
+seul) caractérisant le DN est enregistré avec un nom sans suffixe ;
+autrement dit, aucune entrée possédant comme suffixe <code>_0</code>
+n'est enregistrée.</p>
 
-</div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="directive-section"><h2><a name="sslcadnrequestpath" id="sslcadnrequestpath">Directive</a> <a name="SSLCADNRequestPath" id="SSLCADNRequestPath">SSLCADNRequestPath</a></h2>
-<table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Répertoire contenant des fichiers de certificats de CA
-codés en PEM pour la définition de noms de CA acceptables</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Syntaxe:</a></th><td><code>SSLCADNRequestPath <em>chemin-répertoire</em></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Contexte:</a></th><td>configuration du serveur, serveur virtuel</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Statut:</a></th><td>Extension</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Module:</a></th><td>mod_ssl</td></tr>
-</table>
+<p>Le format des variables <em>*_DN</em> a changé depuis la version
+2.3.11 d'Apache HTTPD. Voir l'option <code>LegacyDNStringFormat</code>
+de la directive <code class="directive"><a href="#ssloptions">SSLOptions</a></code> pour
+plus de détails.</p>
 
-<p>Cette directive optionnelle permet de définir la liste de <em>noms de
-CAs acceptables</em> qui sera envoyée au client lorsqu'un certificat de
-client est demandé. Voir la directive <code class="directive"><a href="#sslcadnrequestfile">SSLCADNRequestFile</a></code> pour plus de
-détails.</p>
+<p><code>SSL_CLIENT_V_REMAIN</code> n'est disponible qu'à partir de la
+version 2.1.</p>
 
-<p>Les fichiers de ce répertoire doivent être codés en PEM et ils sont
-accédés via des noms de fichier sous forme de condensés ou hash. Il ne
-suffit donc pas de placer les fichiers de certificats dans ce répertoire
-: vous devez aussi créer des liens symboliques nommés
-<em>valeur-de-hashage</em><code>.N</code>, et vous devez toujours vous
-assurer que ce répertoire contient les liens symboliques appropriés.</p>
-<div class="example"><h3>Exemple</h3><pre class="prettyprint lang-config">SSLCADNRequestPath /usr/local/apache2/conf/ca-names.crt/</pre>
-</div>
+<p>Plusieurs variables d'environnement additionnelles peuvent être
+utilisées dans les expressions <code class="directive">SSLRequire</code>, ou
+dans les formats de journalisation personnalisés :</p>
 
-</div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="directive-section"><h2><a name="sslcarevocationcheck" id="sslcarevocationcheck">Directive</a> <a name="SSLCARevocationCheck" id="SSLCARevocationCheck">SSLCARevocationCheck</a></h2>
-<table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Active la vérification des révocations basée sur les CRL</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Syntaxe:</a></th><td><code>SSLCARevocationCheck chain|leaf|none</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Défaut:</a></th><td><code>SSLCARevocationCheck none</code></td></tr>
+<div class="note"><pre>HTTP_USER_AGENT    PATH_INFO       AUTH_TYPE
+HTTP_REFERER      QUERY_STRING     SERVER_SOFTWARE
+HTTP_COOKIE      REMOTE_HOST      API_VERSION
+HTTP_FORWARDED     REMOTE_IDENT     TIME_YEAR
+HTTP_HOST       IS_SUBREQ       TIME_MON
+HTTP_PROXY_CONNECTION DOCUMENT_ROOT     TIME_DAY
+HTTP_ACCEPT      SERVER_ADMIN     TIME_HOUR
+THE_REQUEST      SERVER_NAME      TIME_MIN
+REQUEST_FILENAME    SERVER_PORT      TIME_SEC
+REQUEST_METHOD     SERVER_PROTOCOL    TIME_WDAY
+REQUEST_SCHEME     REMOTE_ADDR      TIME
+REQUEST_URI      REMOTE_USER</pre></div>
+
+<p>Dans ces contextes, deux formats spéciaux peuvent aussi être utilisés
+:</p>
+
+<dl>
+ <dt><code>ENV:<em>nom_variable</em></code></dt>
+ <dd>Correspond à la variable d'environnement standard
+ <em>nom_variable</em>.</dd>
+
+ <dt><code>HTTP:<em>nom_en-tête</em></code></dt>
+ <dd>Correspond à la valeur de l'en-tête de requête dont le nom est
+ <em>nom_en-tête</em>.</dd>
+</dl>
+
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="logformats" id="logformats">Formats de journaux
+personnalisés</a></h2>
+
+<p>Lorsque <code class="module"><a href="../mod/mod_ssl.html">mod_ssl</a></code> est compilé dans le serveur Apache
+ou même chargé (en mode DSO), des fonctions supplémentaires sont
+disponibles pour le <a href="mod_log_config.html#formats">Format de journal personnalisé</a> du
+module <code class="module"><a href="../mod/mod_log_config.html">mod_log_config</a></code>. A ce titre, la fonction de
+format d'eXtension ``<code>%{</code><em>nom-var</em><code>}x</code>''
+peut être utilisée pour présenter en extension toute variable fournie
+par tout module, et en particulier celles fournies par mod_ssl et que
+vous trouverez dans la table ci-dessus.</p>
+<p>
+A des fins de compatibilité ascendante, il existe une fonction de format
+cryptographique supplémentaire
+``<code>%{</code><em>nom</em><code>}c</code>''. Vous trouverez toutes
+les informations à propos de cette fonction dans le chapitre <a href="../ssl/ssl_compat.html">Compatibilité</a>.</p>
+<div class="example"><h3>Exemple</h3><pre class="prettyprint lang-config">CustomLog logs/ssl_request_log "%t %h %{SSL_PROTOCOL}x %{SSL_CIPHER}x \"%r\" %b"</pre>
+</div>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="notes" id="notes">Information à propos de la requête</a></h2>
+
+<p><code class="module"><a href="../mod/mod_ssl.html">mod_ssl</a></code> enregistre des informations à propos de la
+requête que l'on peut restituer dans les journaux avec la chaîne de
+format <code>%{<em>nom</em>}n</code> via le module
+<code class="module"><a href="../mod/mod_log_config.html">mod_log_config</a></code>.</p>
+
+<p>Les informations enregistrées sont les suivantes :</p>
+
+<dl>
+ <dt><code>ssl-access-forbidden</code></dt>
+ <dd>Cette information contient la valeur <code>1</code> si l'accès a
+ été refusé suite à une directive <code class="directive">SSLRequire</code> ou
+ <code class="directive">SSLRequireSSL</code>.</dd>
+
+ <dt><code>ssl-secure-reneg</code></dt>
+ <dd>Si <code class="module"><a href="../mod/mod_ssl.html">mod_ssl</a></code> a été compilé avec une version
+ d'OpenSSL qui supporte la renégociation sécurisée, si SSL est utilisé
+ pour la connexion courante et si le client supporte lui aussi la
+ renégociation sécurisée, cette information contiendra la valeur
+ <code>1</code>. Si le client ne supporte pas la renégociation
+ sécurisée, l'information contiendra la valeur <code>0</code>. Si
+ <code class="module"><a href="../mod/mod_ssl.html">mod_ssl</a></code> n'a pas été compilé avec une version
+ d'OpenSSL qui supporte la renégociation sécurisée, ou si SSL n'est pas
+ utilisé pour la connexion courante, le contenu de l'information ne
+ sera pas défini.</dd>
+</dl>
+
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="authzproviders" id="authzproviders">Fournisseurs d'autorisation
+disponibles avec Require</a></h2>
+
+ <p><code class="module"><a href="../mod/mod_ssl.html">mod_ssl</a></code> propose quelques fournisseurs
+ d'autorisation à utiliser avec la directive <code class="directive"><a href="../mod/mod_authz_core.html#require">Require</a></code> du module
+ <code class="module"><a href="../mod/mod_authz_core.html">mod_authz_core</a></code>.</p>
+
+ <h3><a name="reqssl" id="reqssl">Require ssl</a></h3>
+
+  <p>Le fournisseur <code>ssl</code> refuse l'accès si une connexion
+  n'est pas chiffrée avec SSL. L'effet est similaire à celui de la
+  directive <code class="directive">SSLRequireSSL</code>.</p>
+
+
+  <pre class="prettyprint lang-config">Require ssl</pre>
+
+
+
+ 
+
+ <h3><a name="reqverifyclient" id="reqverifyclient">Require ssl-verify-client</a></h3>
+
+  <p>Le fournisseur <code>ssl</code> autorise l'accès si
+  l'utilisateur est authentifié via un certificat client valide. Ceci
+  n'a un effet que si <code>SSLVerifyClient optional</code> est actif.</p>
+
+  <p>Dans l'exemple suivant, l'accès est autorisé si le client est
+  authentifié via un certificat client ou par nom d'utilisateur/mot de
+  passe :</p>
+
+  <pre class="prettyprint lang-config">   Require ssl-verify-client<br />
+   Require valid-user</pre>
+
+
+ 
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="sslcacertificatefile" id="sslcacertificatefile">Directive</a> <a name="SSLCACertificateFile" id="SSLCACertificateFile">SSLCACertificateFile</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Fichier contenant une concaténation des certificats de CA
+codés en PEM pour l'authentification des clients</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Syntaxe:</a></th><td><code>SSLCACertificateFile <em>chemin-fichier</em></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Contexte:</a></th><td>configuration du serveur, serveur virtuel</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Statut:</a></th><td>Extension</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Module:</a></th><td>mod_ssl</td></tr>
+</table>
+<p>
+Cette directive permet de définir le fichier <em>tout-en-un</em> où vous
+pouvez rassembler les certificats des Autorités de Certification (CAs)
+pour les clients auxquels vous avez à faire. On les utilise pour
+l'authentification des clients. Un tel fichier contient la simple
+concaténation des différents fichiers de certificats codés en PEM, par
+ordre de préférence. Cette directive peut être utilisée à la place et/ou
+en complément de la directive <code class="directive"><a href="#sslcacertificatepath">SSLCACertificatePath</a></code>.</p>
+<div class="example"><h3>Exemple</h3><pre class="prettyprint lang-config">SSLCACertificateFile /usr/local/apache2/conf/ssl.crt/ca-bundle-client.crt</pre>
+</div>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="sslcacertificatepath" id="sslcacertificatepath">Directive</a> <a name="SSLCACertificatePath" id="SSLCACertificatePath">SSLCACertificatePath</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Répertoire des certificats de CA codés en PEM pour
+l'authentification des clients</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Syntaxe:</a></th><td><code>SSLCACertificatePath <em>chemin-répertoire</em></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Contexte:</a></th><td>configuration du serveur, serveur virtuel</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Statut:</a></th><td>Extension</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Module:</a></th><td>mod_ssl</td></tr>
+</table>
+<p>
+Cette directive permet de définir le répertoire où sont stockés les
+certificats des Autorités de Certification (CAs) pour les clients
+auxquels vous avez à faire. On les utilise pour vérifier le certificat
+du client au cours de l'authentification de ce dernier.</p>
+<p>
+Les fichiers de ce répertoire doivent être codés en PEM et ils sont
+accédés via des noms de fichier sous forme de condensés ou hash. Il ne
+suffit donc pas de placer les fichiers de certificats dans ce répertoire
+: vous devez aussi créer des liens symboliques nommés
+<em>valeur-de-hashage</em><code>.N</code>, et vous devez toujours vous
+assurer que ce répertoire contient les liens symboliques appropriés.</p>
+<div class="example"><h3>Exemple</h3><pre class="prettyprint lang-config">SSLCACertificatePath /usr/local/apache2/conf/ssl.crt/</pre>
+</div>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="sslcadnrequestfile" id="sslcadnrequestfile">Directive</a> <a name="SSLCADNRequestFile" id="SSLCADNRequestFile">SSLCADNRequestFile</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Fichier contenant la concaténation des certificats de CA
+codés en PEM pour la définition de noms de CA acceptables</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Syntaxe:</a></th><td><code>SSLCADNRequestFile <em>chemin-fichier</em></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Contexte:</a></th><td>configuration du serveur, serveur virtuel</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Statut:</a></th><td>Extension</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Module:</a></th><td>mod_ssl</td></tr>
+</table>
+<p>Lorsque mod_ssl demande un certificat client, une liste de <em>noms
+d'Autorités de Certification acceptables</em> est envoyée au client au
+cours de la phase d'initialisation de la connexion SSL. Le client peut
+alors utiliser cette liste de noms de CA pour sélectionner un certificat
+client approprié parmi ceux dont il dispose.</p>
+
+<p>Si aucune des directives <code class="directive"><a href="#sslcadnrequestpath">SSLCADNRequestPath</a></code> ou <code class="directive"><a href="#sslcadnrequestfile">SSLCADNRequestFile</a></code> n'est définie, la liste
+de noms de CsA acceptables envoyée au client est la liste des noms de
+tous les certificats de CA spécifiés par les directives <code class="directive"><a href="#sslcacertificatefile">SSLCACertificateFile</a></code> et <code class="directive"><a href="#sslcacertificatepath">SSLCACertificatePath</a></code> ; en d'autres termes,
+c'est la liste des noms de CAs qui sera effectivement utilisée pour
+vérifier le certificat du client.</p>
+
+<p>Dans certaines situations, il est utile de pouvoir envoyer
+une liste de noms de CA acceptables qui diffère de la liste des CAs
+effectivement utilisés pour vérifier le certificat du client ;
+considérons par exemple le cas où le certificat du client est signé par
+des CAs intermédiaires. On peut ici utiliser les directives <code class="directive"><a href="#sslcadnrequestpath">SSLCADNRequestPath</a></code> et/ou <code class="directive"><a href="#sslcadnrequestfile">SSLCADNRequestFile</a></code>, et les noms de CA
+acceptables seront alors extraits de l'ensemble des certificats contenus
+dans le répertoire et/ou le fichier définis par cette paire de
+directives.</p>
+
+<p><code class="directive"><a href="#sslcadnrequestfile">SSLCADNRequestFile</a></code> doit
+spécifier un fichier <em>tout-en-un</em> contenant une concaténation des
+certificats de CA codés en PEM.</p>
+
+<div class="example"><h3>Exemple</h3><pre class="prettyprint lang-config">SSLCADNRequestFile /usr/local/apache2/conf/ca-names.crt</pre>
+</div>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="sslcadnrequestpath" id="sslcadnrequestpath">Directive</a> <a name="SSLCADNRequestPath" id="SSLCADNRequestPath">SSLCADNRequestPath</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Répertoire contenant des fichiers de certificats de CA
+codés en PEM pour la définition de noms de CA acceptables</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Syntaxe:</a></th><td><code>SSLCADNRequestPath <em>chemin-répertoire</em></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Contexte:</a></th><td>configuration du serveur, serveur virtuel</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Statut:</a></th><td>Extension</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Module:</a></th><td>mod_ssl</td></tr>
+</table>
+
+<p>Cette directive optionnelle permet de définir la liste de <em>noms de
+CAs acceptables</em> qui sera envoyée au client lorsqu'un certificat de
+client est demandé. Voir la directive <code class="directive"><a href="#sslcadnrequestfile">SSLCADNRequestFile</a></code> pour plus de
+détails.</p>
+
+<p>Les fichiers de ce répertoire doivent être codés en PEM et ils sont
+accédés via des noms de fichier sous forme de condensés ou hash. Il ne
+suffit donc pas de placer les fichiers de certificats dans ce répertoire
+: vous devez aussi créer des liens symboliques nommés
+<em>valeur-de-hashage</em><code>.N</code>, et vous devez toujours vous
+assurer que ce répertoire contient les liens symboliques appropriés.</p>
+<div class="example"><h3>Exemple</h3><pre class="prettyprint lang-config">SSLCADNRequestPath /usr/local/apache2/conf/ca-names.crt/</pre>
+</div>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="sslcarevocationcheck" id="sslcarevocationcheck">Directive</a> <a name="SSLCARevocationCheck" id="SSLCARevocationCheck">SSLCARevocationCheck</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Active la vérification des révocations basée sur les CRL</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Syntaxe:</a></th><td><code>SSLCARevocationCheck chain|leaf|none</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Défaut:</a></th><td><code>SSLCARevocationCheck none</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Contexte:</a></th><td>configuration du serveur, serveur virtuel</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Statut:</a></th><td>Extension</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Module:</a></th><td>mod_ssl</td></tr>
@@ -2581,266 +2841,6 @@ certificat de la CA doit être référen
 </div>
 
 </div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="envvars" id="envvars">Variables d'environnement</a></h2>
-
-<p>Ce module peut être configuré pour fournir aux espaces de nommage SSI
-et CGI de nombreux éléments d'informations concernant SSL par le biais
-de variables d'environnement supplémentaires. Par défaut, et pour
-des raisons de performances, ces informations ne sont pas fournies (Voir
-la directive <code class="directive">SSLOptions</code> StdEnvVars ci-dessous).
-Les variables générées se trouvent dans la table ci-dessous.
-Ces informations peuvent également être disponible sous des noms différents
-à des fins de compatibilité ascendante. Reportez-vous au chapitre <a href="../ssl/ssl_compat.html">Compatibilité</a> pour plus de détails à
-propos des variables de compatibilité.</p>
-
-<table class="bordered">
-
-<tr>
- <th><a name="table3">Nom de la variable :</a></th>
- <th>Type de valeur :</th>
- <th>Description :</th>
-</tr>
-<tr><td><code>HTTPS</code></td>             <td>drapeau</td>
-<td>HTTPS est utilisé.</td></tr>
-<tr><td><code>SSL_PROTOCOL</code></td>         <td>chaîne</td>
-<td>La version du protocole SSL (SSLv3, TLSv1, TLSv1.1, TLSv1.2)</td></tr>
-<tr><td><code>SSL_SESSION_ID</code></td>        <td>chaîne</td>
-<td>L'identifiant de session SSL codé en hexadécimal</td></tr>
-<tr><td><code>SSL_SESSION_RESUMED</code></td>      <td>chaîne</td>
-<td>Session SSL initiale ou reprise. Note : plusieurs requêtes peuvent
-être servies dans le cadre de la même session SSL (initiale ou reprise)
-si les connexions persistantes (HTTP KeepAlive) sont utilisées</td></tr>
-<tr><td><code>SSL_SECURE_RENEG</code></td>       <td>chaîne</td>
-<td><code>true</code> si la renégociation sécurisée est supportée,
-<code>false</code> dans le cas contraire</td></tr>
-<tr><td><code>SSL_CIPHER</code></td>          <td>chaîne</td>
-<td>Le nom de l'algorithme de chiffrement</td></tr>
-<tr><td><code>SSL_CIPHER_EXPORT</code></td>       <td>chaîne</td>
-<td><code>true</code> si l'algorithme de chiffrement est un algorithme
-exporté</td></tr>
-<tr><td><code>SSL_CIPHER_USEKEYSIZE</code></td>     <td>nombre</td>
-<td>Nombre de bits de chiffrement (réellement utilisés)</td></tr>
-<tr><td><code>SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE</code></td>     <td>nombre</td>
-<td>Nombre de bits de chiffrement (possible)</td></tr>
-<tr><td><code>SSL_COMPRESS_METHOD</code></td>      <td>chaîne</td>
-<td>Méthode de compression SSL négociée</td></tr>
-
-<tr><td><code>SSL_VERSION_INTERFACE</code></td>     <td>chaîne</td>
-<td>La version du programme mod_ssl</td></tr>
-<tr><td><code>SSL_VERSION_LIBRARY</code></td>      <td>chaîne</td>
-<td>La version du programme OpenSSL</td></tr>
-<tr><td><code>SSL_CLIENT_M_VERSION</code></td>     <td>chaîne</td>
-<td>La version du certificat client</td></tr>
-<tr><td><code>SSL_CLIENT_M_SERIAL</code></td>      <td>chaîne</td>
-<td>Le numéro de série du certificat client</td></tr>
-<tr><td><code>SSL_CLIENT_S_DN</code></td>        <td>chaîne</td>
-<td>Le DN sujet du certificat client</td></tr>
-<tr><td><code>SSL_CLIENT_S_DN_</code><em>x509</em></td> <td>chaîne</td>
-<td>Elément du DN sujet du client</td></tr>
-<tr><td><code>SSL_CLIENT_I_DN</code></td>        <td>chaîne</td>
-<td>DN de l'émetteur du certificat du client</td></tr>
-<tr><td><code>SSL_CLIENT_I_DN_</code><em>x509</em></td> <td>chaîne</td>
-<td>Elément du DN de l'émetteur du certificat du client</td></tr>
-<tr><td><code>SSL_CLIENT_V_START</code></td>      <td>chaîne</td>
-<td>Validité du certificat du client (date de début)</td></tr>
-<tr><td><code>SSL_CLIENT_V_END</code></td>       <td>chaîne</td>
-<td>Validité du certificat du client (date de fin)</td></tr>
-<tr><td><code>SSL_CLIENT_V_REMAIN</code></td>      <td>chaîne</td>
-<td>Nombre de jours avant expiration du certificat du client</td></tr>
-<tr><td><code>SSL_CLIENT_A_SIG</code></td>       <td>chaîne</td>
-<td>Algorithme utilisé pour la signature du certificat du client</td></tr>
-<tr><td><code>SSL_CLIENT_A_KEY</code></td>       <td>chaîne</td>
-<td>Algorithme utilisé pour la clé publique du certificat du client</td></tr>
-<tr><td><code>SSL_CLIENT_CERT</code></td>        <td>chaîne</td>
-<td>Certificat du client au format PEM</td></tr>
-<tr><td><code>SSL_CLIENT_CERT_CHAIN_</code><em>n</em></td>
-<td>chaîne</td>  <td>Certificats de la chaîne de certification du
-client au format PEM</td></tr>
-<tr><td><code>SSL_CLIENT_CERT_RFC4523_CEA</code></td>  <td>chaîne</td>
-<td>Numéro de série et fournisseur du certificat. le format correspond à
-celui de la CertificateExactAssertion dans la RFC4523</td></tr>
-<tr><td><code>SSL_CLIENT_VERIFY</code></td>       <td>chaîne</td>
-<td><code>NONE</code>, <code>SUCCESS</code>, <code>GENEROUS</code> ou
-<code>FAILED:</code><em>raison</em></td></tr>
-<tr><td><code>SSL_SERVER_M_VERSION</code></td>     <td>chaîne</td>
-<td>La version du certificat du serveur</td></tr>
-<tr><td><code>SSL_SERVER_M_SERIAL</code></td>      <td>chaîne</td>  <td>
-
-The serial of the server certificate</td></tr>
-<tr><td><code>SSL_SERVER_S_DN</code></td>        <td>chaîne</td>
-<td>DN sujet du certificat du serveur</td></tr>
-<tr><td><code>SSL_SERVER_S_DN_</code><em>x509</em></td> <td>chaîne</td>
-<td>Elément du DN sujet du certificat du serveur</td></tr>
-<tr><td><code>SSL_SERVER_I_DN</code></td>        <td>chaîne</td>
-<td>DN de l'émetteur du certificat du serveur</td></tr>
-<tr><td><code>SSL_SERVER_I_DN_</code><em>x509</em></td> <td>chaîne</td>
-<td>Elément du DN de l'émetteur du certificat du serveur</td></tr>
-<tr><td><code>SSL_SERVER_V_START</code></td>      <td>chaîne</td>
-<td>Validité du certificat du serveur (date de dédut)</td></tr>
-<tr><td><code>SSL_SERVER_V_END</code></td>       <td>chaîne</td>
-<td>Validité du certificat du serveur (date de fin)</td></tr>
-<tr><td><code>SSL_SERVER_A_SIG</code></td>       <td>chaîne</td>
-<td>Algorithme utilisé pour la signature du certificat du serveur</td></tr>
-<tr><td><code>SSL_SERVER_A_KEY</code></td>       <td>chaîne</td>
-<td>Algorithme utilisé pour la clé publique du certificat du serveur</td></tr>
-<tr><td><code>SSL_SERVER_CERT</code></td>        <td>chaîne</td>
-<td>Certificat du serveur au format PEM</td></tr>
-<tr><td><code>SSL_SRP_USER</code></td>         <td>chaîne</td>
-<td>nom d'utilisateur SRP</td></tr>
-<tr><td><code>SSL_SRP_USERINFO</code></td>       <td>chaîne</td>
-<td>informations sur l'utilisateur SRP</td></tr>
-<tr><td><code>SSL_TLS_SNI</code></td>          <td>string</td>
-<td>Contenu de l'extension SNI TLS (si supporté par ClientHello)</td></tr>
-</table>
-
-<p><em>x509</em> spécifie un élément de DN X.509 parmi
-<code>C,ST,L,O,OU,CN,T,I,G,S,D,UID,Email</code>. A partir de la version
-2.1 d'Apache, <em>x509</em> peut aussi comporter un suffixe numérique
-<code>_n</code>. Si le DN en question comporte plusieurs attributs de
-noms identiques, ce suffixe constitue un index débutant à zéro et
-permettant de sélectionner un
-attribut particulier. Par exemple, si le DN sujet du certificat du
-serveur comporte deux champs OU, on peut utiliser
-<code>SSL_SERVER_S_DN_OU_0</code> et <code>SSL_SERVER_S_DN_OU_1</code>
-pour référencer chacun d'entre eux. Un nom de variable sans suffixe
-<code>_n</code> est équivalent au même nom avec le suffixe
-<code>_0</code>, ce qui correspond au premier attribut (ou au seul)
-caractérisant le DN.
-Lorsque la table d'environnement est remplie en utilisant l'option
-<code>StdEnvVars</code> de la directive <code class="directive"><a href="#ssloptions">SSLOptions</a></code>, le premier attribut (ou le
-seul) caractérisant le DN est enregistré avec un nom sans suffixe ;
-autrement dit, aucune entrée possédant comme suffixe <code>_0</code>
-n'est enregistrée.</p>
-
-<p>Le format des variables <em>*_DN</em> a changé depuis la version
-2.3.11 d'Apache HTTPD. Voir l'option <code>LegacyDNStringFormat</code>
-de la directive <code class="directive"><a href="#ssloptions">SSLOptions</a></code> pour
-plus de détails.</p>
-
-<p><code>SSL_CLIENT_V_REMAIN</code> n'est disponible qu'à partir de la
-version 2.1.</p>
-
-<p>Plusieurs variables d'environnement additionnelles peuvent être
-utilisées dans les expressions <code class="directive">SSLRequire</code>, ou
-dans les formats de journalisation personnalisés :</p>
-
-<div class="note"><pre>HTTP_USER_AGENT    PATH_INFO       AUTH_TYPE
-HTTP_REFERER      QUERY_STRING     SERVER_SOFTWARE
-HTTP_COOKIE      REMOTE_HOST      API_VERSION
-HTTP_FORWARDED     REMOTE_IDENT     TIME_YEAR
-HTTP_HOST       IS_SUBREQ       TIME_MON
-HTTP_PROXY_CONNECTION DOCUMENT_ROOT     TIME_DAY
-HTTP_ACCEPT      SERVER_ADMIN     TIME_HOUR
-THE_REQUEST      SERVER_NAME      TIME_MIN
-REQUEST_FILENAME    SERVER_PORT      TIME_SEC
-REQUEST_METHOD     SERVER_PROTOCOL    TIME_WDAY
-REQUEST_SCHEME     REMOTE_ADDR      TIME
-REQUEST_URI      REMOTE_USER</pre></div>
-
-<p>Dans ces contextes, deux formats spéciaux peuvent aussi être utilisés
-:</p>
-
-<dl>
- <dt><code>ENV:<em>nom_variable</em></code></dt>
- <dd>Correspond à la variable d'environnement standard
- <em>nom_variable</em>.</dd>
-
- <dt><code>HTTP:<em>nom_en-tête</em></code></dt>
- <dd>Correspond à la valeur de l'en-tête de requête dont le nom est
- <em>nom_en-tête</em>.</dd>
-</dl>
-
-</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="logformats" id="logformats">Formats de journaux
-personnalisés</a></h2>
-
-<p>Lorsque <code class="module"><a href="../mod/mod_ssl.html">mod_ssl</a></code> est compilé dans le serveur Apache
-ou même chargé (en mode DSO), des fonctions supplémentaires sont
-disponibles pour le <a href="mod_log_config.html#formats">Format de journal personnalisé</a> du
-module <code class="module"><a href="../mod/mod_log_config.html">mod_log_config</a></code>. A ce titre, la fonction de
-format d'eXtension ``<code>%{</code><em>nom-var</em><code>}x</code>''
-peut être utilisée pour présenter en extension toute variable fournie
-par tout module, et en particulier celles fournies par mod_ssl et que
-vous trouverez dans la table ci-dessus.</p>
-<p>
-A des fins de compatibilité ascendante, il existe une fonction de format
-cryptographique supplémentaire
-``<code>%{</code><em>nom</em><code>}c</code>''. Vous trouverez toutes
-les informations à propos de cette fonction dans le chapitre <a href="../ssl/ssl_compat.html">Compatibilité</a>.</p>
-<div class="example"><h3>Exemple</h3><pre class="prettyprint lang-config">CustomLog logs/ssl_request_log "%t %h %{SSL_PROTOCOL}x %{SSL_CIPHER}x \"%r\" %b"</pre>
-</div>
-</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="notes" id="notes">Information à propos de la requête</a></h2>
-
-<p><code class="module"><a href="../mod/mod_ssl.html">mod_ssl</a></code> enregistre des informations à propos de la
-requête que l'on peut restituer dans les journaux avec la chaîne de
-format <code>%{<em>nom</em>}n</code> via le module
-<code class="module"><a href="../mod/mod_log_config.html">mod_log_config</a></code>.</p>
-
-<p>Les informations enregistrées sont les suivantes :</p>
-
-<dl>
- <dt><code>ssl-access-forbidden</code></dt>
- <dd>Cette information contient la valeur <code>1</code> si l'accès a
- été refusé suite à une directive <code class="directive">SSLRequire</code> ou
- <code class="directive">SSLRequireSSL</code>.</dd>
-
- <dt><code>ssl-secure-reneg</code></dt>
- <dd>Si <code class="module"><a href="../mod/mod_ssl.html">mod_ssl</a></code> a été compilé avec une version
- d'OpenSSL qui supporte la renégociation sécurisée, si SSL est utilisé
- pour la connexion courante et si le client supporte lui aussi la
- renégociation sécurisée, cette information contiendra la valeur
- <code>1</code>. Si le client ne supporte pas la renégociation
- sécurisée, l'information contiendra la valeur <code>0</code>. Si
- <code class="module"><a href="../mod/mod_ssl.html">mod_ssl</a></code> n'a pas été compilé avec une version
- d'OpenSSL qui supporte la renégociation sécurisée, ou si SSL n'est pas
- utilisé pour la connexion courante, le contenu de l'information ne
- sera pas défini.</dd>
-</dl>
-
-</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="authzproviders" id="authzproviders">Fournisseurs d'autorisation
-disponibles avec Require</a></h2>
-
- <p><code class="module"><a href="../mod/mod_ssl.html">mod_ssl</a></code> propose quelques fournisseurs
- d'autorisation à utiliser avec la directive <code class="directive"><a href="../mod/mod_authz_core.html#require">Require</a></code> du module
- <code class="module"><a href="../mod/mod_authz_core.html">mod_authz_core</a></code>.</p>
-
- <h3><a name="reqssl" id="reqssl">Require ssl</a></h3>
-
-  <p>Le fournisseur <code>ssl</code> refuse l'accès si une connexion
-  n'est pas chiffrée avec SSL. L'effet est similaire à celui de la
-  directive <code class="directive">SSLRequireSSL</code>.</p>
-
-
-  <pre class="prettyprint lang-config">Require ssl</pre>
-
-
-
- 
-
- <h3><a name="reqverifyclient" id="reqverifyclient">Require ssl-verify-client</a></h3>
-
-  <p>Le fournisseur <code>ssl</code> autorise l'accès si
-  l'utilisateur est authentifié via un certificat client valide. Ceci
-  n'a un effet que si <code>SSLVerifyClient optional</code> est actif.</p>
-
-  <p>Dans l'exemple suivant, l'accès est autorisé si le client est
-  authentifié via un certificat client ou par nom d'utilisateur/mot de
-  passe :</p>
-
-  <pre class="prettyprint lang-config">   Require ssl-verify-client<br />
-   Require valid-user</pre>
-
-
- 
-
-</div>
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Langues Disponibles: </span><a href="../en/mod/mod_ssl.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_status.html.fr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_status.html.fr?rev=1674086&r1=1674085&r2=1674086&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_status.html.fr (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_status.html.fr Thu Apr 16 14:59:48 2015
@@ -80,16 +80,16 @@ du serveur</td></tr>
   2.3.6, le chargement de mod_status définit automatiquement
   <code class="directive"><a href="../mod/core.html#extendedstatus">ExtendedStatus</a></code> à On.</p>
 </div>
-<div id="quickview"><h3 class="directives">Directives</h3>
-<p>Ce module ne fournit aucune directive.</p>
-<h3>Sujets</h3>
+<div id="quickview"><h3>Sujets</h3>
 <ul id="topics">
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#enable">Activation du rapport d'état</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#autoupdate">Actualisation automatique</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#machinereadable">Fichier d'état lisible par une machine</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#troubleshoot">Utilisation de server-status pour la recherche de défauts de
   fonctionnement</a></li>
-</ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Commentaires</a></li></ul></div>
+</ul><h3 class="directives">Directives</h3>
+<p>Ce module ne fournit aucune directive.</p>
+<ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Commentaires</a></li></ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="enable" id="enable">Activation du rapport d'état</a></h2>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_status.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_status.html.ja.utf8?rev=1674086&r1=1674085&r2=1674086&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_status.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_status.html.ja.utf8 [utf-8] Thu Apr 16 14:59:48 2015
@@ -74,14 +74,14 @@
   <code class="directive"><a href="#extendedstatus">ExtendedStatus</a></code> 
   が <code>On</code> になっている必要があります。</p>
 </div>
-<div id="quickview"><h3 class="directives">ディレクティブ</h3>
-<p>このモジュールにディレクティブはありません。</p>
-<h3>トピック</h3>
+<div id="quickview"><h3>トピック</h3>
 <ul id="topics">
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#enable">Status を使用可能にする</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#autoupdate">自動更新</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#machinereadable">機械読み取り可能なステータスファイル</a></li>
-</ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">コメント</a></li></ul></div>
+</ul><h3 class="directives">ディレクティブ</h3>
+<p>このモジュールにディレクティブはありません。</p>
+<ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">コメント</a></li></ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="enable" id="enable">Status を使用可能にする</a></h2>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_status.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_status.html.ko.euc-kr?rev=1674086&r1=1674085&r2=1674086&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_status.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_status.html.ko.euc-kr [euc-kr] Thu Apr 16 14:59:48 2015
@@ -69,14 +69,14 @@
   <p>표준 아파치에는 "(*)"로 표시한 통계를 얻을 수 없다.
   이 정보를 보려면 컴파일시 옵션을 사용해야 한다.</p>
 </div>
-<div id="quickview"><h3 class="directives">지시어들</h3>
-<p>이 모듈에는 지시어가 없습니다.</p>
-<h3>주제</h3>
+<div id="quickview"><h3>주제</h3>
 <ul id="topics">
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#enable">Status 사용하기</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#autoupdate">자동 갱신</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#machinereadable">컴퓨터가 읽을 수 있는 Status 파일</a></li>
-</ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Comments</a></li></ul></div>
+</ul><h3 class="directives">지시어들</h3>
+<p>이 모듈에는 지시어가 없습니다.</p>
+<ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Comments</a></li></ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="enable" id="enable">Status 사용하기</a></h2>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_status.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_status.html.tr.utf8?rev=1674086&r1=1674085&r2=1674086&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_status.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_status.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Apr 16 14:59:48 2015
@@ -73,15 +73,15 @@
    olarak <code class="directive"><a href="../mod/core.html#extendedstatus">ExtendedStatus</a></code> yönergesinin
    değerini <code>On</code> yapacaktır.</p>
 </div>
-<div id="quickview"><h3 class="directives">Yönergeler</h3>
-<p>Bu modül yönerge içermez.</p>
-<h3>Konular</h3>
+<div id="quickview"><h3>Konular</h3>
 <ul id="topics">
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#enable">Durum Bilgisi Desteğinin Etkinleştirilmesi</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#autoupdate">Sayfanın Tazelenmesi</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#machinereadable">Makine Tarafından Okunabilen Durum Dosyası</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#troubleshoot">Sorun gidermek için server-status kullanımı</a></li>
-</ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
+</ul><h3 class="directives">Yönergeler</h3>
+<p>Bu modül yönerge içermez.</p>
+<ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="enable" id="enable">Durum Bilgisi Desteğinin Etkinleştirilmesi</a></h2>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_substitute.html.fr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_substitute.html.fr?rev=1674086&r1=1674085&r2=1674086&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_substitute.html.fr (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_substitute.html.fr Thu Apr 16 14:59:48 2015
@@ -48,6 +48,7 @@ du serveur HTTP Apache</td></tr></table>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#substitutemaxlinelength">SubstituteMaxLineLength</a></li>
 </ul>
 <ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Commentaires</a></li></ul></div>
+
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="substitute" id="substitute">Directive</a> <a name="Substitute" id="Substitute">Substitute</a></h2>
 <table class="directive">
@@ -174,7 +175,6 @@ Apache</td></tr>
 
 
 </div>
-
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Langues Disponibles: </span><a href="../en/mod/mod_substitute.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_suexec.html.fr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_suexec.html.fr?rev=1674086&r1=1674085&r2=1674086&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_suexec.html.fr (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_suexec.html.fr Thu Apr 16 14:59:48 2015
@@ -49,6 +49,7 @@ le groupe spécifiés</td></tr>
 <ul class="seealso">
 <li><a href="../suexec.html">Support de SuEXEC</a></li>
 </ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Commentaires</a></li></ul></div>
+
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="suexecusergroup" id="suexecusergroup">Directive</a> <a name="SuexecUserGroup" id="SuexecUserGroup">SuexecUserGroup</a></h2>
 <table class="directive">
@@ -77,7 +78,6 @@ doivent s'exécuter</td></tr>
 <li><code class="directive"><a href="../mod/mod_unixd.html#suexec">Suexec</a></code></li>
 </ul>
 </div>
-
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Langues Disponibles: </span><a href="../en/mod/mod_suexec.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_suexec.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_suexec.html.ja.utf8?rev=1674086&r1=1674085&r2=1674086&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_suexec.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_suexec.html.ja.utf8 [utf-8] Thu Apr 16 14:59:48 2015
@@ -53,6 +53,7 @@
 <ul class="seealso">
 <li><a href="../suexec.html">SuEXEC サポート</a></li>
 </ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">コメント</a></li></ul></div>
+
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="SuexecUserGroup" id="SuexecUserGroup">SuexecUserGroup</a> <a name="suexecusergroup" id="suexecusergroup">ディレクティブ</a></h2>
 <table class="directive">
@@ -76,7 +77,6 @@
 
 
 </div>
-
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>翻訳済み言語: </span><a href="../en/mod/mod_suexec.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_suexec.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_suexec.html.ko.euc-kr?rev=1674086&r1=1674085&r2=1674086&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_suexec.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_suexec.html.ko.euc-kr [euc-kr] Thu Apr 16 14:59:48 2015
@@ -51,6 +51,7 @@
 <ul class="seealso">
 <li><a href="../suexec.html">SuEXEC 지원</a></li>
 </ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Comments</a></li></ul></div>
+
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="SuexecUserGroup" id="SuexecUserGroup">SuexecUserGroup</a> <a name="suexecusergroup" id="suexecusergroup">지시어</a></h2>
 <table class="directive">
@@ -74,7 +75,6 @@
 
 
 </div>
-
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_suexec.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_suexec.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_suexec.html.tr.utf8?rev=1674086&r1=1674085&r2=1674086&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_suexec.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_suexec.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Apr 16 14:59:48 2015
@@ -49,6 +49,7 @@
 <ul class="seealso">
 <li><a href="../suexec.html">SuEXEC Desteği</a></li>
 </ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
+
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="SuexecUserGroup" id="SuexecUserGroup">SuexecUserGroup</a> <a name="suexecusergroup" id="suexecusergroup">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">
@@ -76,7 +77,6 @@
 <li><code class="directive"><a href="../mod/mod_unixd.html#suexec">Suexec</a></code></li>
 </ul>
 </div>
-
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_suexec.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_unique_id.html.fr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_unique_id.html.fr?rev=1674086&r1=1674085&r2=1674086&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_unique_id.html.fr (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_unique_id.html.fr Thu Apr 16 14:59:48 2015
@@ -46,12 +46,12 @@ identifiant unique pour chaque requête<
   raisons dont la nature se situe au delà de la portée de ce
   document.</p>
 </div>
-<div id="quickview"><h3 class="directives">Directives</h3>
-<p>Ce module ne fournit aucune directive.</p>
-<h3>Sujets</h3>
+<div id="quickview"><h3>Sujets</h3>
 <ul id="topics">
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#theory">Théorie</a></li>
-</ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Commentaires</a></li></ul></div>
+</ul><h3 class="directives">Directives</h3>
+<p>Ce module ne fournit aucune directive.</p>
+<ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Commentaires</a></li></ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="theory" id="theory">Théorie</a></h2>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_unique_id.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_unique_id.html.ja.utf8?rev=1674086&r1=1674085&r2=1674086&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_unique_id.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_unique_id.html.ja.utf8 [utf-8] Thu Apr 16 14:59:48 2015
@@ -50,12 +50,12 @@
   一意な識別子が便利な理由はいろいろありますが、
   このドキュメントの目的からは外れるため、ここでは説明しません。</p>
 </div>
-<div id="quickview"><h3 class="directives">ディレクティブ</h3>
-<p>このモジュールにディレクティブはありません。</p>
-<h3>トピック</h3>
+<div id="quickview"><h3>トピック</h3>
 <ul id="topics">
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#theory">理論</a></li>
-</ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">コメント</a></li></ul></div>
+</ul><h3 class="directives">ディレクティブ</h3>
+<p>このモジュールにディレクティブはありません。</p>
+<ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">コメント</a></li></ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="theory" id="theory">理論</a></h2>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_unique_id.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_unique_id.html.ko.euc-kr?rev=1674086&r1=1674085&r2=1674086&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_unique_id.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_unique_id.html.ko.euc-kr [euc-kr] Thu Apr 16 14:59:48 2015
@@ -46,12 +46,12 @@
   <code>UNIQUE_ID</code>를 설정한다. 유일한 식별자는 여러가지
   용도로 사용할 수 있지만, 설명은 이 문서의 범위를 넘어선다.</p>
 </div>
-<div id="quickview"><h3 class="directives">지시어들</h3>
-<p>이 모듈에는 지시어가 없습니다.</p>
-<h3>주제</h3>
+<div id="quickview"><h3>주제</h3>
 <ul id="topics">
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#theory">이론</a></li>
-</ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Comments</a></li></ul></div>
+</ul><h3 class="directives">지시어들</h3>
+<p>이 모듈에는 지시어가 없습니다.</p>
+<ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Comments</a></li></ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="theory" id="theory">이론</a></h2>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_unixd.html.fr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_unixd.html.fr?rev=1674086&r1=1674085&r2=1674086&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_unixd.html.fr (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_unixd.html.fr Thu Apr 16 14:59:48 2015
@@ -45,6 +45,7 @@ famille Unix.</td></tr>
 <ul class="seealso">
 <li><a href="../suexec.html">Support de suEXEC</a></li>
 </ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Commentaires</a></li></ul></div>
+
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="chrootdir" id="chrootdir">Directive</a> <a name="ChrootDir" id="ChrootDir">ChrootDir</a></h2>
 <table class="directive">
@@ -191,7 +192,6 @@ requêtes</td></tr>
 <li><code class="directive"><a href="../mod/mod_suexec.html#suexecusergroup">SuexecUserGroup</a></code></li>
 </ul>
 </div>
-
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Langues Disponibles: </span><a href="../en/mod/mod_unixd.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_unixd.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_unixd.html.tr.utf8?rev=1674086&r1=1674085&r2=1674086&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_unixd.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_unixd.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Apr 16 14:59:48 2015
@@ -44,6 +44,7 @@
 <ul class="seealso">
 <li><a href="../suexec.html">suEXEC desteği</a></li>
 </ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
+
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="ChrootDir" id="ChrootDir">ChrootDir</a> <a name="chrootdir" id="chrootdir">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">
@@ -179,7 +180,6 @@
 <li><code class="directive"><a href="../mod/mod_suexec.html#suexecusergroup">SuexecUserGroup</a></code></li>
 </ul>
 </div>
-
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_unixd.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_userdir.html.fr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_userdir.html.fr?rev=1674086&r1=1674085&r2=1674086&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_userdir.html.fr (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_userdir.html.fr Thu Apr 16 14:59:48 2015
@@ -50,6 +50,7 @@ avec le système de fichiers</a></li>
 <li><a href="../howto/public_html.html">Tutoriel
 public_html</a></li>
 </ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Commentaires</a></li></ul></div>
+
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="userdir" id="userdir">Directive</a> <a name="UserDir" id="UserDir">UserDir</a></h2>
 <table class="directive">
@@ -189,7 +190,6 @@ UserDir enabled user1 user2 user3</pre>
 </li>
 </ul>
 </div>
-
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Langues Disponibles: </span><a href="../en/mod/mod_userdir.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_userdir.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_userdir.html.ja.utf8?rev=1674086&r1=1674085&r2=1674086&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_userdir.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_userdir.html.ja.utf8 [utf-8] Thu Apr 16 14:59:48 2015
@@ -56,6 +56,7 @@
 <li><a href="../howto/public_html.html">public_html
 チュートリアル</a></li>
 </ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">コメント</a></li></ul></div>
+
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="UserDir" id="UserDir">UserDir</a> <a name="userdir" id="userdir">ディレクティブ</a></h2>
 <table class="directive">
@@ -182,7 +183,6 @@ Apache はリダイレクトが成功す
 チュートリアル</a></li>
 </ul>
 </div>
-
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>翻訳済み言語: </span><a href="../en/mod/mod_userdir.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_userdir.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_userdir.html.ko.euc-kr?rev=1674086&r1=1674085&r2=1674086&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_userdir.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_userdir.html.ko.euc-kr [euc-kr] Thu Apr 16 14:59:48 2015
@@ -51,6 +51,7 @@
 <li><a href="../howto/public_html.html">public_html
 투토리얼</a></li>
 </ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Comments</a></li></ul></div>
+
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="UserDir" id="UserDir">UserDir</a> <a name="userdir" id="userdir">지시어</a></h2>
 <table class="directive">
@@ -154,7 +155,6 @@ http://www.foo.com/bob/one/two.html으�
 투토리얼</a></li>
 </ul>
 </div>
-
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_userdir.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_userdir.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_userdir.html.tr.utf8?rev=1674086&r1=1674085&r2=1674086&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_userdir.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_userdir.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Apr 16 14:59:48 2015
@@ -53,6 +53,7 @@
  <a href="../howto/public_html.html">public_html eğitmeni</a>
 </li>
 </ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
+
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="UserDir" id="UserDir">UserDir</a> <a name="userdir" id="userdir">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">
@@ -175,7 +176,6 @@ UserDir enabled birey1 birey2 birey3</pr
 </li>
 </ul>
 </div>
-
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_userdir.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_usertrack.html.fr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_usertrack.html.fr?rev=1674086&r1=1674085&r2=1674086&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_usertrack.html.fr (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_usertrack.html.fr Thu Apr 16 14:59:48 2015
@@ -39,7 +39,10 @@ utilisateur sur un site
   <p>Ce module permet de suivre le parcours d'un utilisateur à travers
   votre site web en faisant appel aux cookies de navigateur.</p>
 </div>
-<div id="quickview"><h3 class="directives">Directives</h3>
+<div id="quickview"><h3>Sujets</h3>
+<ul id="topics">
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#logging">Journalisation</a></li>
+</ul><h3 class="directives">Directives</h3>
 <ul id="toc">
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#cookiedomain">CookieDomain</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#cookieexpires">CookieExpires</a></li>
@@ -47,10 +50,22 @@ utilisateur sur un site
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#cookiestyle">CookieStyle</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#cookietracking">CookieTracking</a></li>
 </ul>
-<h3>Sujets</h3>
-<ul id="topics">
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#logging">Journalisation</a></li>
-</ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Commentaires</a></li></ul></div>
+<ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Commentaires</a></li></ul></div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="logging" id="logging">Journalisation</a></h2>
+
+
+  <p><code class="module"><a href="../mod/mod_usertrack.html">mod_usertrack</a></code> définit un cookie qui peut être
+  journalisé via les formats configurables du module
+  <code class="module"><a href="../mod/mod_log_config.html">mod_log_config</a></code> :</p>
+
+  <pre class="prettyprint lang-config">LogFormat "%{Apache}n %r %t" usertrack
+CustomLog logs/clickstream.log usertrack</pre>
+
+
+
+</div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="cookiedomain" id="cookiedomain">Directive</a> <a name="CookieDomain" id="CookieDomain">CookieDomain</a></h2>
 <table class="directive">
@@ -200,21 +215,6 @@ s'applique</td></tr>
 
 
 
-</div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="logging" id="logging">Journalisation</a></h2>
-
-
-  <p><code class="module"><a href="../mod/mod_usertrack.html">mod_usertrack</a></code> définit un cookie qui peut être
-  journalisé via les formats configurables du module
-  <code class="module"><a href="../mod/mod_log_config.html">mod_log_config</a></code> :</p>
-
-  <pre class="prettyprint lang-config">LogFormat "%{Apache}n %r %t" usertrack
-CustomLog logs/clickstream.log usertrack</pre>
-
-
-
 </div>
 </div>
 <div class="bottomlang">Mime
View raw message