httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From rbo...@apache.org
Subject svn commit: r1674086 [2/34] - /httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/
Date Thu, 16 Apr 2015 14:59:52 GMT
Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.html.tr.utf8?rev=1674086&r1=1674085&r2=1674086&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_alias.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Apr 16 14:59:48
2015
@@ -63,7 +63,10 @@ eşlenmesini sağlar ve URL yönlendirme
    sağlanan araçlar kullanılır.</p>
 
  </div>
-<div id="quickview"><h3 class="directives">Yönergeler</h3>
+<div id="quickview"><h3>Konular</h3>
+<ul id="topics">
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#order">İşlem Sırası</a></li>
+</ul><h3 class="directives">Yönergeler</h3>
 <ul id="toc">
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#alias">Alias</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#aliasmatch">AliasMatch</a></li>
@@ -74,16 +77,55 @@ eşlenmesini sağlar ve URL yönlendirme
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#scriptalias">ScriptAlias</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#scriptaliasmatch">ScriptAliasMatch</a></li>
 </ul>
-<h3>Konular</h3>
-<ul id="topics">
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#order">İşlem Sırası</a></li>
-</ul><h3>Ayrıca bakınız:</h3>
+<h3>Ayrıca bakınız:</h3>
 <ul class="seealso">
 <li><code class="module"><a href="../mod/mod_rewrite.html">mod_rewrite</a></code></li>
 <li><a href="../urlmapping.html">URL’lerin Dosya sistemi ile Eşlenmesi</a>
  </li>
 </ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="order" id="order">İşlem Sırası</a></h2>
+
+  <p>Farklı bağlamlarda bulunan <code class="directive"><a href="#alias">Alias</a></code>
ve <code class="directive"><a href="#redirect">Redirect</a></code>
+   yönergeleri standart <a href="../sections.html#mergin">katıştırma
+   kuralları</a> ile ilgili diğer yönergeler gibi işleme sokulur. Fakat
+   aynı bağlam dahilinde (örneğin, aynı <code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code>
bölümünde) çok fazla <code class="directive"><a href="#alias">Alias</a></code>
ve <code class="directive"><a href="#redirect">Redirect</a></code>
varsa bunlar belli bir
+   sıraya göre işleme sokulurlar.</p>
+
+  <p>İlk adımda, <code class="directive"><a href="#alias">Alias</a></code>’lardan
önce
+   bütün <code class="directive"><a href="#redirect">Redirect</a></code>
yönergeleri
+   işleme sokulur. Bu bakımdan bir <code class="directive"><a href="#redirect">Redirect</a></code>
veya <code class="directive"><a href="#redirectmatch">RedirectMatch</a></code>
ile eşleşen bir istek için
+   hiçbir <code class="directive"><a href="#alias">Alias</a></code>
+   uygulanmayacaktır. İkinci adımda yapılandırma dosyasında yer aldıkları
+   sıraya göre <code class="directive"><a href="#redirect">Redirect</a></code>
ve
+   <code class="directive"><a href="#alias">Alias</a></code> yönergeleri
işleme
+   sokulurlar, dolayısıyla ilk eşleşme öncelikli olmuş olur.</p>
+
+  <p>İlk eşleşmenin öncelikli olması sebebiyle, bu yönergelerin birden
+   fazlası aynı alt yola uygulandığı takdirde, tüm yönergelerin etkili
+   olabilmesi için en uzun yolu sıralamada en öne almalısınız. Örneğin
+   aşağıdaki yapılandırma beklendiği gibi çalışacaktır:</p>
+
+  <pre class="prettyprint lang-config">Alias /foo/bar /baz
+Alias /foo /gaq</pre>
+
+
+  <p>Ama yukarıdaki iki satır ters sırada yerleştirilmiş olsaydı,
+   <code>/foo</code> rumuzu daima <code>/foo/bar</code> rumuzundan
önce
+   eşleşecek, dolayısıyla ikinci yönerge yok sayılacaktı.</p>
+
+  <p><code class="directive"><a href="#alias">Alias</a></code>,
+   <code class="directive"><a href="#scriptalias">ScriptAlias</a></code>
ve
+   <code class="directive"><a href="#redirect">Redirect</a></code>
+   yönergeleri bir <code class="directive"><a href="../mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code>
veya <code class="directive"><a href="../mod/core.html#locationmatch">&lt;LocationMatch&gt;</a></code>
bölümü içinde kullanıldığında
+   bu yönergeler genel alanda tanımlanmış <code class="directive"><a href="#alias">Alias</a></code>,
+   <code class="directive"><a href="#scriptalias">ScriptAlias</a></code>
ve
+   <code class="directive"><a href="#redirect">Redirect</a></code>
yönergelerine göre
+   öncelik alırlar.</p>
+
+ </div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="Alias" id="Alias">Alias</a>
<a name="alias" id="alias">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>URL’leri
dosya sistemi konumlarıyla eşler.</td></tr>
@@ -542,48 +584,6 @@ eşler ve hedefi bir CGI betiği olarak
 
 
 </div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="order" id="order">İşlem Sırası</a></h2>
-
-  <p>Farklı bağlamlarda bulunan <code class="directive"><a href="#alias">Alias</a></code>
ve <code class="directive"><a href="#redirect">Redirect</a></code>
-   yönergeleri standart <a href="../sections.html#mergin">katıştırma
-   kuralları</a> ile ilgili diğer yönergeler gibi işleme sokulur. Fakat
-   aynı bağlam dahilinde (örneğin, aynı <code class="directive"><a href="../mod/core.html#virtualhost">&lt;VirtualHost&gt;</a></code>
bölümünde) çok fazla <code class="directive"><a href="#alias">Alias</a></code>
ve <code class="directive"><a href="#redirect">Redirect</a></code>
varsa bunlar belli bir
-   sıraya göre işleme sokulurlar.</p>
-
-  <p>İlk adımda, <code class="directive"><a href="#alias">Alias</a></code>’lardan
önce
-   bütün <code class="directive"><a href="#redirect">Redirect</a></code>
yönergeleri
-   işleme sokulur. Bu bakımdan bir <code class="directive"><a href="#redirect">Redirect</a></code>
veya <code class="directive"><a href="#redirectmatch">RedirectMatch</a></code>
ile eşleşen bir istek için
-   hiçbir <code class="directive"><a href="#alias">Alias</a></code>
-   uygulanmayacaktır. İkinci adımda yapılandırma dosyasında yer aldıkları
-   sıraya göre <code class="directive"><a href="#redirect">Redirect</a></code>
ve
-   <code class="directive"><a href="#alias">Alias</a></code> yönergeleri
işleme
-   sokulurlar, dolayısıyla ilk eşleşme öncelikli olmuş olur.</p>
-
-  <p>İlk eşleşmenin öncelikli olması sebebiyle, bu yönergelerin birden
-   fazlası aynı alt yola uygulandığı takdirde, tüm yönergelerin etkili
-   olabilmesi için en uzun yolu sıralamada en öne almalısınız. Örneğin
-   aşağıdaki yapılandırma beklendiği gibi çalışacaktır:</p>
-
-  <pre class="prettyprint lang-config">Alias /foo/bar /baz
-Alias /foo /gaq</pre>
-
-
-  <p>Ama yukarıdaki iki satır ters sırada yerleştirilmiş olsaydı,
-   <code>/foo</code> rumuzu daima <code>/foo/bar</code> rumuzundan
önce
-   eşleşecek, dolayısıyla ikinci yönerge yok sayılacaktı.</p>
-
-  <p><code class="directive"><a href="#alias">Alias</a></code>,
-   <code class="directive"><a href="#scriptalias">ScriptAlias</a></code>
ve
-   <code class="directive"><a href="#redirect">Redirect</a></code>
-   yönergeleri bir <code class="directive"><a href="../mod/core.html#location">&lt;Location&gt;</a></code>
veya <code class="directive"><a href="../mod/core.html#locationmatch">&lt;LocationMatch&gt;</a></code>
bölümü içinde kullanıldığında
-   bu yönergeler genel alanda tanımlanmış <code class="directive"><a href="#alias">Alias</a></code>,
-   <code class="directive"><a href="#scriptalias">ScriptAlias</a></code>
ve
-   <code class="directive"><a href="#redirect">Redirect</a></code>
yönergelerine göre
-   öncelik alırlar.</p>
-
- </div>
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_alias.html" hreflang="en"
rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_allowmethods.html.fr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_allowmethods.html.fr?rev=1674086&r1=1674085&r2=1674086&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_allowmethods.html.fr (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_allowmethods.html.fr Thu Apr 16 14:59:48
2015
@@ -51,6 +51,7 @@ est du style :</p>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#allowmethods">AllowMethods</a></li>
 </ul>
 <ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Commentaires</a></li></ul></div>
+
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="allowmethods" id="allowmethods">Directive</a>
<a name="AllowMethods" id="AllowMethods">AllowMethods</a></h2>
 <table class="directive">
@@ -84,7 +85,6 @@ d'imbrication :</p>
 remplacer l'implémentation "bricolée" des directives <code class="directive"><a
href="../mod/core.html#limit">Limit</a></code> et <code class="directive"><a
href="../mod/core.html#limitexcept">LimitExcept</a></code>.</p>
 
 </div>
-
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Langues Disponibles: </span><a href="../en/mod/mod_allowmethods.html"
hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_asis.html.fr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_asis.html.fr?rev=1674086&r1=1674085&r2=1674086&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_asis.html.fr (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_asis.html.fr Thu Apr 16 14:59:48 2015
@@ -47,12 +47,12 @@ HTTP</td></tr>
   <p>Pour des raisons historiques, ce module traitera aussi tout
   fichier dont le type MIME est <code>httpd/send-as-is</code>.</p>
 </div>
-<div id="quickview"><h3 class="directives">Directives</h3>
-<p>Ce module ne fournit aucune directive.</p>
-<h3>Sujets</h3>
+<div id="quickview"><h3>Sujets</h3>
 <ul id="topics">
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#usage">Mode d'emploi</a></li>
-</ul><h3>Voir aussi</h3>
+</ul><h3 class="directives">Directives</h3>
+<p>Ce module ne fournit aucune directive.</p>
+<h3>Voir aussi</h3>
 <ul class="seealso">
 <li><code class="module"><a href="../mod/mod_headers.html">mod_headers</a></code></li>
 <li><code class="module"><a href="../mod/mod_cern_meta.html">mod_cern_meta</a></code></li>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_asis.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_asis.html.ja.utf8?rev=1674086&r1=1674085&r2=1674086&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_asis.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_asis.html.ja.utf8 [utf-8] Thu Apr 16 14:59:48
2015
@@ -50,12 +50,12 @@
   <p>歴史的な理由により、このモジュールは mime タイプ
   <code>httpd/send-as-is</code> のファイルも処理します。</p>
 </div>
-<div id="quickview"><h3 class="directives">ディレクティブ</h3>
-<p>このモジュールにディレクティブはありません。</p>
-<h3>トピック</h3>
+<div id="quickview"><h3>トピック</h3>
 <ul id="topics">
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#usage">使用法</a></li>
-</ul><h3>参照</h3>
+</ul><h3 class="directives">ディレクティブ</h3>
+<p>このモジュールにディレクティブはありません。</p>
+<h3>参照</h3>
 <ul class="seealso">
 <li><code class="module"><a href="../mod/mod_headers.html">mod_headers</a></code></li>
 <li><code class="module"><a href="../mod/mod_cern_meta.html">mod_cern_meta</a></code></li>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_asis.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_asis.html.ko.euc-kr?rev=1674086&r1=1674085&r2=1674086&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_asis.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_asis.html.ko.euc-kr [euc-kr] Thu Apr 16
14:59:48 2015
@@ -48,12 +48,12 @@
   <p>과거에 이 모듈은 mime type이 <code>httpd/send-as-is</code>인
   파일도 처리했다.</p>
 </div>
-<div id="quickview"><h3 class="directives">지시어들</h3>
-<p>이 모듈에는 지시어가 없습니다.</p>
-<h3>주제</h3>
+<div id="quickview"><h3>주제</h3>
 <ul id="topics">
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#usage">사용법</a></li>
-</ul><h3>참고</h3>
+</ul><h3 class="directives">지시어들</h3>
+<p>이 모듈에는 지시어가 없습니다.</p>
+<h3>참고</h3>
 <ul class="seealso">
 <li><code class="module"><a href="../mod/mod_headers.html">mod_headers</a></code></li>
 <li><code class="module"><a href="../mod/mod_cern_meta.html">mod_cern_meta</a></code></li>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_auth_basic.html.fr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_auth_basic.html.fr?rev=1674086&r1=1674085&r2=1674086&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_auth_basic.html.fr (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_auth_basic.html.fr Thu Apr 16 14:59:48
2015
@@ -62,6 +62,7 @@
 <li><a href="../howto/auth.html">Mode d'emploi de
 l'authentification</a></li>
 </ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Commentaires</a></li></ul></div>
+
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="authbasicauthoritative" id="authbasicauthoritative">Directive</a>
<a name="AuthBasicAuthoritative" id="AuthBasicAuthoritative">AuthBasicAuthoritative</a></h2>
 <table class="directive">
@@ -281,7 +282,6 @@ Apache</td></tr>
    refuser l'accès.</div>
 
 </div>
-
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Langues Disponibles: </span><a href="../en/mod/mod_auth_basic.html"
hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_auth_basic.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_auth_basic.html.ja.utf8?rev=1674086&r1=1674085&r2=1674086&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_auth_basic.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_auth_basic.html.ja.utf8 [utf-8] Thu Apr
16 14:59:48 2015
@@ -66,6 +66,7 @@
 <li><code class="directive"><a href="../mod/mod_authz_core.html#&lt;satisfyone&gt;">&lt;SatisfyOne&gt;</a></code></li>
 <li><a href="../howto/auth.html">Authentication howto</a></li>
 </ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">コメント</a></li></ul></div>
+
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="AuthBasicAuthoritative" id="AuthBasicAuthoritative">AuthBasicAuthoritative</a>
<a name="authbasicauthoritative" id="authbasicauthoritative">ディレクティブ</a></h2>
 <table class="directive">
@@ -162,7 +163,6 @@ Digest Authentication was in force inste
 </table><p>このディレクティブの解説文書は
       まだ翻訳されていません。英語版をご覧ください。
       </p></div>
-
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>翻訳済み言語: </span><a href="../en/mod/mod_auth_basic.html"
hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_auth_basic.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_auth_basic.html.ko.euc-kr?rev=1674086&r1=1674085&r2=1674086&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_auth_basic.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_auth_basic.html.ko.euc-kr [euc-kr] Thu
Apr 16 14:59:48 2015
@@ -55,6 +55,7 @@
 <li><code class="directive"><a href="../mod/core.html#authname">AuthName</a></code></li>
 <li><code class="directive"><a href="../mod/core.html#authtype">AuthType</a></code></li>
 </ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Comments</a></li></ul></div>
+
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="AuthBasicAuthoritative" id="AuthBasicAuthoritative">AuthBasicAuthoritative</a>
<a name="authbasicauthoritative" id="authbasicauthoritative">지시어</a></h2>
 <table class="directive">
@@ -155,7 +156,6 @@ Digest Authentication was in force inste
 </table><p>The documentation for this directive has
       not been translated yet. Please have a look at the English
       version.</p></div>
-
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_auth_basic.html"
hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_auth_digest.html.fr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_auth_digest.html.fr?rev=1674086&r1=1674085&r2=1674086&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_auth_digest.html.fr (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_auth_digest.html.fr Thu Apr 16 14:59:48
2015
@@ -50,7 +50,11 @@ MD5</td></tr>
   via <code class="module"><a href="../mod/mod_ssl.html">mod_ssl</a></code>
constitue une bien meilleure
   alternative.</p>
 </div>
-<div id="quickview"><h3 class="directives">Directives</h3>
+<div id="quickview"><h3>Sujets</h3>
+<ul id="topics">
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#using">Utilisation
de l'authentification à base de
+condensés</a></li>
+</ul><h3 class="directives">Directives</h3>
 <ul id="toc">
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#authdigestalgorithm">AuthDigestAlgorithm</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#authdigestdomain">AuthDigestDomain</a></li>
@@ -59,11 +63,7 @@ MD5</td></tr>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#authdigestqop">AuthDigestQop</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#authdigestshmemsize">AuthDigestShmemSize</a></li>
 </ul>
-<h3>Sujets</h3>
-<ul id="topics">
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#using">Utilisation
de l'authentification à base de
-condensés</a></li>
-</ul><h3>Voir aussi</h3>
+<h3>Voir aussi</h3>
 <ul class="seealso">
 <li><code class="directive"><a href="../mod/mod_authn_core.html#authname">AuthName</a></code></li>
 <li><code class="directive"><a href="../mod/mod_authn_core.html#authtype">AuthType</a></code></li>
@@ -72,6 +72,48 @@ condensés</a></li>
 l'authentification</a></li>
 </ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Commentaires</a></li></ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="using" id="using">Utilisation de l'authentification à base de
+condensés</a></h2>
+
+  <p>Pour utiliser l'authentification à base de condensés MD5, vous
+  devez simplement remplacer <code>AuthType Basic</code> et <code class="directive"><a
href="../mod/mod_auth_basic.html#authbasicprovider">AuthBasicProvider</a></code>
respectivement
+  par <code>AuthType Digest</code> et <code class="directive"><a href="#authdigestprovider">AuthDigestProvider</a></code>
lorsque vous
+  configurez l'authentification, puis ajouter une directive <code class="directive"><a
href="#authdigestdomain">AuthDigestDomain</a></code> contenant au
+  moins la(les) URI(s) racine(s) de la zone à protéger.</p>
+
+  <p>On peut créer les fichiers utilisateur appropriés (au format
+  texte) à l'aide de l'outil <code class="program"><a href="../programs/htdigest.html">htdigest</a></code>.</p>
+
+  <div class="example"><h3>Exemple :</h3><pre class="prettyprint lang-config">&lt;Location
/private/&gt;
+  AuthType Digest
+  AuthName "private area"
+  AuthDigestDomain /private/ http://mirror.my.dom/private2/
+  
+  AuthDigestProvider file
+  AuthUserFile /web/auth/.digest_pw
+  Require valid-user
+&lt;/Location&gt;</pre>
+</div>
+
+  <div class="note"><h3>Note</h3>
+  <p>L'authentification à base de condensé a été conçue pour améliorer
+  la sécurité par rapport à l'authentification basique, mais il
+  s'avère que ce but n'a pas été atteint. Un attaquant de type
+  "man-in-the-middle" peut facilement forcer le navigateur à revenir à
+  une authentification basique. Même une oreille indiscrète passive
+  peut retrouver le mot de passe par force brute avec les moyens
+  modernes, car l'algorithme de hashage utilisé par l'authentification
+  à base de condensé est trop rapide. Autre problème, le stockage des
+  mots de passe sur le serveur n'est pas sûr. Le contenu d'un fichier
+  htdigest volé peut être utilisé directement pour l'authentification
+  à base de condensé. Il est donc fortement recommandé d'utiliser
+  <code class="module"><a href="../mod/mod_ssl.html">mod_ssl</a></code>
pour chiffrer la connexion.</p>
+  <p><code class="module"><a href="../mod/mod_auth_digest.html">mod_auth_digest</a></code>
ne fonctionne correctement que
+  sur les plates-formes où APR supporte la mémoire partagée.</p>
+  </div>
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="authdigestalgorithm" id="authdigestalgorithm">Directive</a>
<a name="AuthDigestAlgorithm" id="AuthDigestAlgorithm">AuthDigestAlgorithm</a></h2>
 <table class="directive">
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Sélectionne
l'algorithme utilisé pour calculer les
@@ -242,48 +284,6 @@ AuthDigestShmemSize 1M</pre>
 
 
 </div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="using" id="using">Utilisation de l'authentification à base de
-condensés</a></h2>
-
-  <p>Pour utiliser l'authentification à base de condensés MD5, vous
-  devez simplement remplacer <code>AuthType Basic</code> et <code class="directive"><a
href="../mod/mod_auth_basic.html#authbasicprovider">AuthBasicProvider</a></code>
respectivement
-  par <code>AuthType Digest</code> et <code class="directive"><a href="#authdigestprovider">AuthDigestProvider</a></code>
lorsque vous
-  configurez l'authentification, puis ajouter une directive <code class="directive"><a
href="#authdigestdomain">AuthDigestDomain</a></code> contenant au
-  moins la(les) URI(s) racine(s) de la zone à protéger.</p>
-
-  <p>On peut créer les fichiers utilisateur appropriés (au format
-  texte) à l'aide de l'outil <code class="program"><a href="../programs/htdigest.html">htdigest</a></code>.</p>
-
-  <div class="example"><h3>Exemple :</h3><pre class="prettyprint lang-config">&lt;Location
/private/&gt;
-  AuthType Digest
-  AuthName "private area"
-  AuthDigestDomain /private/ http://mirror.my.dom/private2/
-  
-  AuthDigestProvider file
-  AuthUserFile /web/auth/.digest_pw
-  Require valid-user
-&lt;/Location&gt;</pre>
-</div>
-
-  <div class="note"><h3>Note</h3>
-  <p>L'authentification à base de condensé a été conçue pour améliorer
-  la sécurité par rapport à l'authentification basique, mais il
-  s'avère que ce but n'a pas été atteint. Un attaquant de type
-  "man-in-the-middle" peut facilement forcer le navigateur à revenir à
-  une authentification basique. Même une oreille indiscrète passive
-  peut retrouver le mot de passe par force brute avec les moyens
-  modernes, car l'algorithme de hashage utilisé par l'authentification
-  à base de condensé est trop rapide. Autre problème, le stockage des
-  mots de passe sur le serveur n'est pas sûr. Le contenu d'un fichier
-  htdigest volé peut être utilisé directement pour l'authentification
-  à base de condensé. Il est donc fortement recommandé d'utiliser
-  <code class="module"><a href="../mod/mod_ssl.html">mod_ssl</a></code>
pour chiffrer la connexion.</p>
-  <p><code class="module"><a href="../mod/mod_auth_digest.html">mod_auth_digest</a></code>
ne fonctionne correctement que
-  sur les plates-formes où APR supporte la mémoire partagée.</p>
-  </div>
-</div>
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Langues Disponibles: </span><a href="../en/mod/mod_auth_digest.html"
hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_auth_digest.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_auth_digest.html.ko.euc-kr?rev=1674086&r1=1674085&r2=1674086&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_auth_digest.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_auth_digest.html.ko.euc-kr [euc-kr] Thu
Apr 16 14:59:48 2015
@@ -39,7 +39,11 @@
   <p>이 모듈은 HTTP Digest Authentication을 구현한다.
   그러나 많은 테스트를 거치지 않은 실험적인 모듈이다.</p>
 </div>
-<div id="quickview"><h3 class="directives">지시어들</h3>
+<div id="quickview"><h3>주제</h3>
+<ul id="topics">
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#using">Digest Authentication
사용하기</a></li>
+<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#msie">MS Internet
Explorer 문제 해결하기</a></li>
+</ul><h3 class="directives">지시어들</h3>
 <ul id="toc">
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#authdigestalgorithm">AuthDigestAlgorithm</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#authdigestdomain">AuthDigestDomain</a></li>
@@ -48,11 +52,7 @@
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#authdigestqop">AuthDigestQop</a></li>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#authdigestshmemsize">AuthDigestShmemSize</a></li>
 </ul>
-<h3>주제</h3>
-<ul id="topics">
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#using">Digest Authentication
사용하기</a></li>
-<li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#msie">MS Internet
Explorer 문제 해결하기</a></li>
-</ul><h3>참고</h3>
+<h3>참고</h3>
 <ul class="seealso">
 <li><code class="directive"><a href="../mod/core.html#authname">AuthName</a></code></li>
 <li><code class="directive"><a href="../mod/core.html#authtype">AuthType</a></code></li>
@@ -60,6 +60,75 @@
 <li><code class="directive"><a href="../mod/core.html#satisfy">Satisfy</a></code></li>
 </ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Comments</a></li></ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="using" id="using">Digest Authentication 사용하기</a></h2>
+
+  <p>MD5 Digest authentication은 매우 쉽게 사용할 수 있다.
+  <code>AuthType Basic</code>과 <code class="directive"><a href="../mod/mod_auth_basic.html#authbasicprovider">AuthBasicProvider</a></code>
대신
+  <code>AuthType Digest</code>와 <code class="directive"><a href="#authdigestprovider">AuthDigestProvider</a></code>를
+  사용하여 간단히 인증을 설정할 수 있다. 그리고 최소한 보호하려는
+  영역의 기본 URI을 <code class="directive"><a href="#authdigestdomain">AuthDigestDomain</a></code>
지시어에 사용한다.</p>
+
+  <p><a href="../programs/htdigest.html">htdigest</a> 도구를
+  사용하여 사용자 (문자)파일을 만들 수 있다.</p>
+
+  <div class="example"><h3>예제:</h3><p><code>
+   &lt;Location /private/&gt;<br />
+   <span class="indent">
+    AuthType Digest<br />
+    AuthName "private area"<br />
+    AuthDigestDomain /private/ http://mirror.my.dom/private2/<br />
+	<br />
+	AuthDigestProvider file<br />
+    AuthUserFile /web/auth/.digest_pw<br />
+    Require valid-user<br />
+   </span>
+   &lt;/Location&gt;
+  </code></p></div>
+
+  <div class="note"><h3>주의</h3> 
+  <p>Digest authentication은 Basic authentication보다 더
+  안전하지만, 브라우저가 지원해야 한다. 2002년 11월 현재 digest
+  authentication을 지원하는 브라우저에는 <a href="http://www.w3.org/Amaya/">Amaya</a>,
<a href="http://konqueror.kde.org/">Konqueror</a>, (Windows용은
+  질의문자열과 함께 사용하면 안되지만 - 해결방법은 아래 "<a href="#msie">MS
Internet Explorer 문제 해결하기</a>"를 참고)
+  Mac OS X와 Windows용 <a href="http://www.microsoft.com/windows/ie/">MS Internet
+  Explorer</a>, <a href="http://www.mozilla.org">Mozilla</a>,
+  <a href="http://channels.netscape.com/ns/browsers/download.jsp">Netscape</a>
버전 7, <a href="http://www.opera.com/">Opera</a>,
+  <a href="http://www.apple.com/safari/">Safari</a> 등이 있다.
+  <a href="http://lynx.isc.org/">lynx</a>는 digest authentication을
+  지원하지 <strong>않는다</strong>. digest authentication이
+  basic authentication 만큼 널리 구현되지 않았기때문에 모든
+  사용자가 지원하는 브라우저를 사용하는 경우에만 사용해야
+  한다.</p>
+  </div>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="msie" id="msie">MS Internet Explorer 문제 해결하기</a></h2>
+  <p>현재 Windows용 Internet Explorer는 Digest authentication
+  사용시 질의문자열이 있는 <code>GET</code> 요청을 RFC와 다르게
+  처리하는 문제가 있다. 몇가지 방법으로 이 문제를 해결할 수
+  있다.</p>
+
+  <p>
+  첫번째는 프로그램에 자료를 넘겨주기위해 <code>GET</code>
+  대신 <code>POST</code> 요청을 사용하는 방법이다. 이 방법이
+  가능하다면 가장 간단한 해결책이다.
+  </p>
+
+  <p>또, 아파치 2.0.51부터 <code>AuthDigestEnableQueryStringHack</code>
+  환경변수를 제공하여 문제를 해결한다. 요청에
+  <code>AuthDigestEnableQueryStringHack</code>을 설정하면
+  아파치는 MSIE 버그를 피해갈 조치를 취하고 요청 URI를 digest
+  비교에서 제외한다. 이 방법은 다음과 같이 사용한다.</p>
+
+  <div class="example"><h3>MSIE에서 Digest Authentication 사용하기:</h3><p><code>
+  BrowserMatch "MSIE" AuthDigestEnableQueryStringHack=On
+  </code></p></div>
+
+  <p>선택적인 환경변수 설정에 대한 자세한 내용은 <code class="directive"><a
href="../mod/mod_setenvif.html#browsermatch">BrowserMatch</a></code> 지시어를
+  참고하라.</p>
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="AuthDigestAlgorithm" id="AuthDigestAlgorithm">AuthDigestAlgorithm</a>
<a name="authdigestalgorithm" id="authdigestalgorithm">지시어</a></h2>
 <table class="directive">
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Description">설명:</a></th><td>digest
authentication에서 challenge와 response
@@ -214,75 +283,6 @@ URI들</td></tr>
   </code></p></div>
 
 </div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="using" id="using">Digest Authentication 사용하기</a></h2>
-
-  <p>MD5 Digest authentication은 매우 쉽게 사용할 수 있다.
-  <code>AuthType Basic</code>과 <code class="directive"><a href="../mod/mod_auth_basic.html#authbasicprovider">AuthBasicProvider</a></code>
대신
-  <code>AuthType Digest</code>와 <code class="directive"><a href="#authdigestprovider">AuthDigestProvider</a></code>를
-  사용하여 간단히 인증을 설정할 수 있다. 그리고 최소한 보호하려는
-  영역의 기본 URI을 <code class="directive"><a href="#authdigestdomain">AuthDigestDomain</a></code>
지시어에 사용한다.</p>
-
-  <p><a href="../programs/htdigest.html">htdigest</a> 도구를
-  사용하여 사용자 (문자)파일을 만들 수 있다.</p>
-
-  <div class="example"><h3>예제:</h3><p><code>
-   &lt;Location /private/&gt;<br />
-   <span class="indent">
-    AuthType Digest<br />
-    AuthName "private area"<br />
-    AuthDigestDomain /private/ http://mirror.my.dom/private2/<br />
-	<br />
-	AuthDigestProvider file<br />
-    AuthUserFile /web/auth/.digest_pw<br />
-    Require valid-user<br />
-   </span>
-   &lt;/Location&gt;
-  </code></p></div>
-
-  <div class="note"><h3>주의</h3> 
-  <p>Digest authentication은 Basic authentication보다 더
-  안전하지만, 브라우저가 지원해야 한다. 2002년 11월 현재 digest
-  authentication을 지원하는 브라우저에는 <a href="http://www.w3.org/Amaya/">Amaya</a>,
<a href="http://konqueror.kde.org/">Konqueror</a>, (Windows용은
-  질의문자열과 함께 사용하면 안되지만 - 해결방법은 아래 "<a href="#msie">MS
Internet Explorer 문제 해결하기</a>"를 참고)
-  Mac OS X와 Windows용 <a href="http://www.microsoft.com/windows/ie/">MS Internet
-  Explorer</a>, <a href="http://www.mozilla.org">Mozilla</a>,
-  <a href="http://channels.netscape.com/ns/browsers/download.jsp">Netscape</a>
버전 7, <a href="http://www.opera.com/">Opera</a>,
-  <a href="http://www.apple.com/safari/">Safari</a> 등이 있다.
-  <a href="http://lynx.isc.org/">lynx</a>는 digest authentication을
-  지원하지 <strong>않는다</strong>. digest authentication이
-  basic authentication 만큼 널리 구현되지 않았기때문에 모든
-  사용자가 지원하는 브라우저를 사용하는 경우에만 사용해야
-  한다.</p>
-  </div>
-</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="msie" id="msie">MS Internet Explorer 문제 해결하기</a></h2>
-  <p>현재 Windows용 Internet Explorer는 Digest authentication
-  사용시 질의문자열이 있는 <code>GET</code> 요청을 RFC와 다르게
-  처리하는 문제가 있다. 몇가지 방법으로 이 문제를 해결할 수
-  있다.</p>
-
-  <p>
-  첫번째는 프로그램에 자료를 넘겨주기위해 <code>GET</code>
-  대신 <code>POST</code> 요청을 사용하는 방법이다. 이 방법이
-  가능하다면 가장 간단한 해결책이다.
-  </p>
-
-  <p>또, 아파치 2.0.51부터 <code>AuthDigestEnableQueryStringHack</code>
-  환경변수를 제공하여 문제를 해결한다. 요청에
-  <code>AuthDigestEnableQueryStringHack</code>을 설정하면
-  아파치는 MSIE 버그를 피해갈 조치를 취하고 요청 URI를 digest
-  비교에서 제외한다. 이 방법은 다음과 같이 사용한다.</p>
-
-  <div class="example"><h3>MSIE에서 Digest Authentication 사용하기:</h3><p><code>
-  BrowserMatch "MSIE" AuthDigestEnableQueryStringHack=On
-  </code></p></div>
-
-  <p>선택적인 환경변수 설정에 대한 자세한 내용은 <code class="directive"><a
href="../mod/mod_setenvif.html#browsermatch">BrowserMatch</a></code> 지시어를
-  참고하라.</p>
-</div>
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_auth_digest.html"
hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |Mime
View raw message