httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From rbo...@apache.org
Subject svn commit: r1673857 [7/23] - in /httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual: ./ howto/ misc/ mod/ programs/ vhosts/
Date Wed, 15 Apr 2015 16:36:07 GMT
Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8?rev=1673857&r1=1673856&r2=1673857&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Apr 15 16:36:04 2015
@@ -94,97 +94,6 @@ yaptığı gibi dizin içeriğini listel
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#query">Sütun Sıralamada Sorgu Seçenekleri</a></li>
 </ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="query" id="query">Sütun Sıralamada Sorgu Seçenekleri</a></h2>
-  
-
-  <p>Apache 2.0.23’te Sütun Sıralama için Sorgu Seçenekleri yeniden
-   düzenlenip tamamen yeni bir sorgu seçenekleri grubu oluşturulmuştur.
-   Çıktı üzerinde kullanıcı denetimini tamamen ortadan kaldırmak için
-   <code class="directive"><a href="#indexoptions">IndexOptions</a></code> yönergesinin
-   <code><a href="#indexoptions.ignoreclient">IgnoreClient</a></code>
-   seçeneği kullanılabilir.</p>
-
-  <p>Sütun sıralama başlıklarının her biri hedefi kendisi olan birer hiper
-   bağ olup aşağıda sıralanan sorgu seçeneklerini kullanırlar. Bu
-   seçeneklerin her biri her dizin içerik listesi isteğine eklenebilir.</p>
-
-  <ul>
-   <li><code>C=N</code> dizini dosya adına göre sıralar</li>
-
-   <li><code>C=M</code> dizini son değişiklik zamanına ve ardından dosya
-    ismine göre sıralar.</li>
-
-   <li><code>C=S</code> dizini boyuta ve ardından dosya adına göre
-    sıralar</li>
-
-   <li class="separate"><code>C=D</code> dizini açıklamaya ve ardından
-    dosya adına göre sıralar.</li>
-
-   <li><code>O=A</code> artan sıralama uygulanır.</li>
-
-   <li class="separate"><code>O=D</code> azalan sıralama uygulanır.</li>
-
-   <li><code>F=0</code> listeleme basit listeleme biçiminde yapılır
-    (<code>FancyIndexing</code> seçeneği ile etkinleştirilen biçimde
-    değil)</li>
-
-   <li><code>F=1</code> listeleme <code>FancyIndexing</code> seçeneği ile
-    etkinleştirilen biçimde yapılır</li>
-
-   <li class="separate"><code>F=2</code> listeleme <code><a href="#indexoptions.fancyindexing">FancyIndexing</a></code> ve
-    <code><a href="#indexoptions.htmltable">HTMLTable</a></code> seçeneği
-    ile etkinleştirilen biçimde yapılır.</li>
-
-   <li><code>V=0</code> sürüme göre sıralama iptal edilir.</li>
-
-   <li class="separate"><code>V=1</code> sürüme göre sıralama etkin
-    kılınır.</li>
-
-   <li><code>P=<var>kalıp</var></code> sadece belirtilen
-    <code><em>kalıp</em></code> ile eşleşen dosyalar istelenir.</li>
-  </ul>
-
-  <p><code>P=<var>kalıp</var></code> sorgu seçeneğinin normalde <code class="directive"><a href="#indexignore">IndexIgnore</a></code> yönergesi işleme
-   sokulduktan sonra değerlendirildiğine ve dosya isimlerinin diğer
-   kendiliğinden içerik listeleme koşullarının konusu olmaya devam ettiğine
-   dikkat ediniz. <code class="module"><a href="../mod/mod_autoindex.html">mod_autoindex</a></code> modülündeki Sorgu
-   Seçenekleri çözümleyicisi tanımadığı bir seçeneğe rastlar rastlamaz
-   işlemi durdurur. Sorgu Seçenekleri yukarıda belirtilene uygun olarak iyi
-   biçimli olmak zorundadır.</p>
-
-  <p>Aşağıdaki basit örnekte sorgu seçeneklerinin kullanımı gösterilmiştir.
-   Son satırda bulunan "submit" düğmesindeki tanınmayan "X" girdisine
-   dikkat ediniz. "X=Göster" girdisi tüm seçenekler işlendikten sonra
-   <code class="module"><a href="../mod/mod_autoindex.html">mod_autoindex</a></code> tarafından son argüman olarak ele
-   alınacak ve çözümleme işlemi o noktada duracaktır.</p>
-
-  <div class="example"><pre>&lt;form action="" method="get"&gt;
- &lt;input type="text" name="P" value="*" /&gt; ile eşleşen
- &lt;select name="C"&gt;
-  &lt;option value="N" selected="selected"&gt;isme&lt;/option&gt;
-  &lt;option value="M"&gt; değişiklik tarihine&lt;/option&gt;
-  &lt;option value="S"&gt; boyuta&lt;/option&gt;
-  &lt;option value="D"&gt; açıklamaya&lt;/option&gt;
- &lt;/select&gt; göre
- &lt;select name="O"&gt;
-  &lt;option value="A" selected="selected"&gt; artan&lt;/option&gt;
-  &lt;option value="D"&gt; azalan&lt;/option&gt;
- &lt;/select&gt;
- &lt;select name="V"&gt;
-  &lt;option value="0" selected="selected"&gt;normal&lt;/option&gt;
-  &lt;option value="1"&gt; sürümlü&lt;/option&gt;
- &lt;/select&gt; sıralamayla bir
- &lt;select name="F"&gt;
-  &lt;option value="0"&gt; basit liste&lt;/option&gt;
-  &lt;option value="1" selected="selected"&gt; süslü liste&lt;/option&gt;
-  &lt;option value="2"&gt; tablolu liste&lt;/option&gt;
- &lt;/select&gt;
- &lt;input type="submit" name="X" value="Göster" /&gt;
-&lt;/form&gt;</pre></div>
-
-</div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="AddAlt" id="AddAlt">AddAlt</a> <a name="addalt" id="addalt">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Dosyaya göre seçilen simgenin yerinde gösterilecek metni belirler.
@@ -953,6 +862,97 @@ belirler.</td></tr>
    bakınız.</p>
 
 </div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="query" id="query">Sütun Sıralamada Sorgu Seçenekleri</a></h2>
+  
+
+  <p>Apache 2.0.23’te Sütun Sıralama için Sorgu Seçenekleri yeniden
+   düzenlenip tamamen yeni bir sorgu seçenekleri grubu oluşturulmuştur.
+   Çıktı üzerinde kullanıcı denetimini tamamen ortadan kaldırmak için
+   <code class="directive"><a href="#indexoptions">IndexOptions</a></code> yönergesinin
+   <code><a href="#indexoptions.ignoreclient">IgnoreClient</a></code>
+   seçeneği kullanılabilir.</p>
+
+  <p>Sütun sıralama başlıklarının her biri hedefi kendisi olan birer hiper
+   bağ olup aşağıda sıralanan sorgu seçeneklerini kullanırlar. Bu
+   seçeneklerin her biri her dizin içerik listesi isteğine eklenebilir.</p>
+
+  <ul>
+   <li><code>C=N</code> dizini dosya adına göre sıralar</li>
+
+   <li><code>C=M</code> dizini son değişiklik zamanına ve ardından dosya
+    ismine göre sıralar.</li>
+
+   <li><code>C=S</code> dizini boyuta ve ardından dosya adına göre
+    sıralar</li>
+
+   <li class="separate"><code>C=D</code> dizini açıklamaya ve ardından
+    dosya adına göre sıralar.</li>
+
+   <li><code>O=A</code> artan sıralama uygulanır.</li>
+
+   <li class="separate"><code>O=D</code> azalan sıralama uygulanır.</li>
+
+   <li><code>F=0</code> listeleme basit listeleme biçiminde yapılır
+    (<code>FancyIndexing</code> seçeneği ile etkinleştirilen biçimde
+    değil)</li>
+
+   <li><code>F=1</code> listeleme <code>FancyIndexing</code> seçeneği ile
+    etkinleştirilen biçimde yapılır</li>
+
+   <li class="separate"><code>F=2</code> listeleme <code><a href="#indexoptions.fancyindexing">FancyIndexing</a></code> ve
+    <code><a href="#indexoptions.htmltable">HTMLTable</a></code> seçeneği
+    ile etkinleştirilen biçimde yapılır.</li>
+
+   <li><code>V=0</code> sürüme göre sıralama iptal edilir.</li>
+
+   <li class="separate"><code>V=1</code> sürüme göre sıralama etkin
+    kılınır.</li>
+
+   <li><code>P=<var>kalıp</var></code> sadece belirtilen
+    <code><em>kalıp</em></code> ile eşleşen dosyalar istelenir.</li>
+  </ul>
+
+  <p><code>P=<var>kalıp</var></code> sorgu seçeneğinin normalde <code class="directive"><a href="#indexignore">IndexIgnore</a></code> yönergesi işleme
+   sokulduktan sonra değerlendirildiğine ve dosya isimlerinin diğer
+   kendiliğinden içerik listeleme koşullarının konusu olmaya devam ettiğine
+   dikkat ediniz. <code class="module"><a href="../mod/mod_autoindex.html">mod_autoindex</a></code> modülündeki Sorgu
+   Seçenekleri çözümleyicisi tanımadığı bir seçeneğe rastlar rastlamaz
+   işlemi durdurur. Sorgu Seçenekleri yukarıda belirtilene uygun olarak iyi
+   biçimli olmak zorundadır.</p>
+
+  <p>Aşağıdaki basit örnekte sorgu seçeneklerinin kullanımı gösterilmiştir.
+   Son satırda bulunan "submit" düğmesindeki tanınmayan "X" girdisine
+   dikkat ediniz. "X=Göster" girdisi tüm seçenekler işlendikten sonra
+   <code class="module"><a href="../mod/mod_autoindex.html">mod_autoindex</a></code> tarafından son argüman olarak ele
+   alınacak ve çözümleme işlemi o noktada duracaktır.</p>
+
+  <div class="example"><pre>&lt;form action="" method="get"&gt;
+ &lt;input type="text" name="P" value="*" /&gt; ile eşleşen
+ &lt;select name="C"&gt;
+  &lt;option value="N" selected="selected"&gt;isme&lt;/option&gt;
+  &lt;option value="M"&gt; değişiklik tarihine&lt;/option&gt;
+  &lt;option value="S"&gt; boyuta&lt;/option&gt;
+  &lt;option value="D"&gt; açıklamaya&lt;/option&gt;
+ &lt;/select&gt; göre
+ &lt;select name="O"&gt;
+  &lt;option value="A" selected="selected"&gt; artan&lt;/option&gt;
+  &lt;option value="D"&gt; azalan&lt;/option&gt;
+ &lt;/select&gt;
+ &lt;select name="V"&gt;
+  &lt;option value="0" selected="selected"&gt;normal&lt;/option&gt;
+  &lt;option value="1"&gt; sürümlü&lt;/option&gt;
+ &lt;/select&gt; sıralamayla bir
+ &lt;select name="F"&gt;
+  &lt;option value="0"&gt; basit liste&lt;/option&gt;
+  &lt;option value="1" selected="selected"&gt; süslü liste&lt;/option&gt;
+  &lt;option value="2"&gt; tablolu liste&lt;/option&gt;
+ &lt;/select&gt;
+ &lt;input type="submit" name="X" value="Göster" /&gt;
+&lt;/form&gt;</pre></div>
+
+</div>
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_autoindex.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_cache.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_cache.html.en?rev=1673857&r1=1673856&r2=1673857&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_cache.html.en (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_cache.html.en Wed Apr 15 16:36:04 2015
@@ -92,114 +92,6 @@
 <li><a href="../caching.html">Caching Guide</a></li>
 </ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Comments</a></li></ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="related" id="related">Related Modules and Directives</a></h2>
-  <table class="related"><tr><th>Related Modules</th><th>Related Directives</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="../mod/mod_disk_cache.html">mod_disk_cache</a></code></li><li><code class="module"><a href="../mod/mod_mem_cache.html">mod_mem_cache</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_disk_cache.html#cacheroot">CacheRoot</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_disk_cache.html#cachedirlevels">CacheDirLevels</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_disk_cache.html#cachedirlength">CacheDirLength</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_disk_cache.html#cacheminfilesize">CacheMinFileSize</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_disk_cache.html#cachemaxfilesize">CacheMaxFileSize</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_mem_cache.html#mcachesize">MCacheSize</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_m
 em_cache.html#mcachemaxobjectcount">MCacheMaxObjectCount</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_mem_cache.html#mcacheminobjectsize">MCacheMinObjectSize</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_mem_cache.html#mcachemaxobjectsize">MCacheMaxObjectSize</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_mem_cache.html#mcacheremovalalgorithm">MCacheRemovalAlgorithm</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_mem_cache.html#mcachemaxstreamingbuffer">MCacheMaxStreamingBuffer</a></code></li></ul></td></tr></table>
-</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="sampleconf" id="sampleconf">Sample Configuration</a></h2>
-  <div class="example"><h3>Sample httpd.conf</h3><p><code>
-   #<br />
-   # Sample Cache Configuration<br />
-   #<br />
-   LoadModule cache_module modules/mod_cache.so<br />
-   <br />
-   &lt;IfModule mod_cache.c&gt;<br />
-   <span class="indent">
-    #LoadModule disk_cache_module modules/mod_disk_cache.so<br />
-    # If you want to use mod_disk_cache instead of mod_mem_cache,<br />
-    # uncomment the line above and comment out the LoadModule line below.<br />
-    &lt;IfModule mod_disk_cache.c&gt;<br />
-    <span class="indent">
-     CacheRoot c:/cacheroot<br />
-     CacheEnable disk /<br />
-     CacheDirLevels 5<br />
-     CacheDirLength 3<br />
-    </span>
-    &lt;/IfModule&gt; <br />
-    <br />
-    LoadModule mem_cache_module modules/mod_mem_cache.so<br />
-    &lt;IfModule mod_mem_cache.c&gt;<br />
-    <span class="indent">
-     CacheEnable mem /<br />
-     MCacheSize 4096<br />
-     MCacheMaxObjectCount 100<br />
-     MCacheMinObjectSize 1<br />
-     MCacheMaxObjectSize 2048<br />
-    </span>
-    &lt;/IfModule&gt;<br />
-    <br />
-    # When acting as a proxy, don't cache the list of security updates<br />
-    CacheDisable http://security.update.server/update-list/<br />
-   </span>
-   &lt;/IfModule&gt;
-  </code></p></div>
-</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="thunderingherd" id="thunderingherd">Avoiding the Thundering Herd</a></h2>
- <p>When a cached entry becomes stale, <code class="module"><a href="../mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> will submit
- a conditional request to the backend, which is expected to confirm whether the
- cached entry is still fresh, and send an updated entity if not.</p>
- <p>A small but finite amount of time exists between the time the cached entity
- becomes stale, and the time the stale entity is fully refreshed. On a busy
- server, a significant number of requests might arrive during this time, and
- cause a <strong>thundering herd</strong> of requests to strike the backend
- suddenly and unpredictably.</p>
- <p>To keep the thundering herd at bay, the <code class="directive">CacheLock</code>
- directive can be used to define a directory in which locks are created for
- URLs <strong>in flight</strong>. The lock is used as a <strong>hint</strong>
- by other requests to either suppress an attempt to cache (someone else has
- gone to fetch the entity), or to indicate that a stale entry is being refreshed
- (stale content will be returned in the mean time).
- </p>
- <h3>Initial caching of an entry</h3>
-  
-  <p>When an entity is cached for the first time, a lock will be created for the
-  entity until the response has been fully cached. During the lifetime of the
-  lock, the cache will suppress the second and subsequent attempt to cache the
-  same entity. While this doesn't hold back the thundering herd, it does stop
-  the cache attempting to cache the same entity multiple times simultaneously.
-  </p>
- 
- <h3>Refreshment of a stale entry</h3>
-  
-  <p>When an entity reaches its freshness lifetime and becomes stale, a lock
-  will be created for the entity until the response has either been confirmed as
-  still fresh, or replaced by the backend. During the lifetime of the lock, the
-  second and subsequent incoming request will cause stale data to be returned,
-  and the thundering herd is kept at bay.</p>
- 
- <h3>Locks and Cache-Control: no-cache</h3>
-  
-  <p>Locks are used as a <strong>hint only</strong> to enable the cache to be
-  more gentle on backend servers, however the lock can be overridden if necessary.
-  If the client sends a request with a Cache-Control header forcing a reload, any
-  lock that may be present will be ignored, and the client's request will be
-  honoured immediately and the cached entry refreshed.</p>
-  <p>As a further safety mechanism, locks have a configurable maximum age.
-  Once this age has been reached, the lock is removed, and a new request is
-  given the opportunity to create a new lock. This maximum age can be set using
-  the <code class="directive">CacheLockMaxAge</code> directive, and defaults to 5
-  seconds.
-  </p>
- 
- <h3>Example configuration</h3>
-  
-  <div class="example"><h3>Enabling the cache lock</h3><p><code>
-   #<br />
-   # Enable the cache lock<br />
-   #<br />
-   &lt;IfModule mod_cache.c&gt;<br />
-   <span class="indent">
-    CacheLock on<br />
-    CacheLockPath /tmp/mod_cache-lock<br />
-    CacheLockMaxAge 5<br />
-   </span>
-   &lt;/IfModule&gt;
-  </code></p></div>
- 
-</div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="CacheDefaultExpire" id="CacheDefaultExpire">CacheDefaultExpire</a> <a name="cachedefaultexpire" id="cachedefaultexpire">Directive</a></h2>
 <table class="directive">
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Description:</a></th><td>The default duration to cache a document when no expiry date is specified.</td></tr>
@@ -667,6 +559,114 @@ LastModified date.</td></tr>
 <li><code class="directive"><a href="#cachestorenostore">CacheStoreNoStore</a></code></li>
 </ul>
 </div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="related" id="related">Related Modules and Directives</a></h2>
+  <table class="related"><tr><th>Related Modules</th><th>Related Directives</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="../mod/mod_disk_cache.html">mod_disk_cache</a></code></li><li><code class="module"><a href="../mod/mod_mem_cache.html">mod_mem_cache</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_disk_cache.html#cacheroot">CacheRoot</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_disk_cache.html#cachedirlevels">CacheDirLevels</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_disk_cache.html#cachedirlength">CacheDirLength</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_disk_cache.html#cacheminfilesize">CacheMinFileSize</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_disk_cache.html#cachemaxfilesize">CacheMaxFileSize</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_mem_cache.html#mcachesize">MCacheSize</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_m
 em_cache.html#mcachemaxobjectcount">MCacheMaxObjectCount</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_mem_cache.html#mcacheminobjectsize">MCacheMinObjectSize</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_mem_cache.html#mcachemaxobjectsize">MCacheMaxObjectSize</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_mem_cache.html#mcacheremovalalgorithm">MCacheRemovalAlgorithm</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_mem_cache.html#mcachemaxstreamingbuffer">MCacheMaxStreamingBuffer</a></code></li></ul></td></tr></table>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="sampleconf" id="sampleconf">Sample Configuration</a></h2>
+  <div class="example"><h3>Sample httpd.conf</h3><p><code>
+   #<br />
+   # Sample Cache Configuration<br />
+   #<br />
+   LoadModule cache_module modules/mod_cache.so<br />
+   <br />
+   &lt;IfModule mod_cache.c&gt;<br />
+   <span class="indent">
+    #LoadModule disk_cache_module modules/mod_disk_cache.so<br />
+    # If you want to use mod_disk_cache instead of mod_mem_cache,<br />
+    # uncomment the line above and comment out the LoadModule line below.<br />
+    &lt;IfModule mod_disk_cache.c&gt;<br />
+    <span class="indent">
+     CacheRoot c:/cacheroot<br />
+     CacheEnable disk /<br />
+     CacheDirLevels 5<br />
+     CacheDirLength 3<br />
+    </span>
+    &lt;/IfModule&gt; <br />
+    <br />
+    LoadModule mem_cache_module modules/mod_mem_cache.so<br />
+    &lt;IfModule mod_mem_cache.c&gt;<br />
+    <span class="indent">
+     CacheEnable mem /<br />
+     MCacheSize 4096<br />
+     MCacheMaxObjectCount 100<br />
+     MCacheMinObjectSize 1<br />
+     MCacheMaxObjectSize 2048<br />
+    </span>
+    &lt;/IfModule&gt;<br />
+    <br />
+    # When acting as a proxy, don't cache the list of security updates<br />
+    CacheDisable http://security.update.server/update-list/<br />
+   </span>
+   &lt;/IfModule&gt;
+  </code></p></div>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="thunderingherd" id="thunderingherd">Avoiding the Thundering Herd</a></h2>
+ <p>When a cached entry becomes stale, <code class="module"><a href="../mod/mod_cache.html">mod_cache</a></code> will submit
+ a conditional request to the backend, which is expected to confirm whether the
+ cached entry is still fresh, and send an updated entity if not.</p>
+ <p>A small but finite amount of time exists between the time the cached entity
+ becomes stale, and the time the stale entity is fully refreshed. On a busy
+ server, a significant number of requests might arrive during this time, and
+ cause a <strong>thundering herd</strong> of requests to strike the backend
+ suddenly and unpredictably.</p>
+ <p>To keep the thundering herd at bay, the <code class="directive">CacheLock</code>
+ directive can be used to define a directory in which locks are created for
+ URLs <strong>in flight</strong>. The lock is used as a <strong>hint</strong>
+ by other requests to either suppress an attempt to cache (someone else has
+ gone to fetch the entity), or to indicate that a stale entry is being refreshed
+ (stale content will be returned in the mean time).
+ </p>
+ <h3>Initial caching of an entry</h3>
+  
+  <p>When an entity is cached for the first time, a lock will be created for the
+  entity until the response has been fully cached. During the lifetime of the
+  lock, the cache will suppress the second and subsequent attempt to cache the
+  same entity. While this doesn't hold back the thundering herd, it does stop
+  the cache attempting to cache the same entity multiple times simultaneously.
+  </p>
+ 
+ <h3>Refreshment of a stale entry</h3>
+  
+  <p>When an entity reaches its freshness lifetime and becomes stale, a lock
+  will be created for the entity until the response has either been confirmed as
+  still fresh, or replaced by the backend. During the lifetime of the lock, the
+  second and subsequent incoming request will cause stale data to be returned,
+  and the thundering herd is kept at bay.</p>
+ 
+ <h3>Locks and Cache-Control: no-cache</h3>
+  
+  <p>Locks are used as a <strong>hint only</strong> to enable the cache to be
+  more gentle on backend servers, however the lock can be overridden if necessary.
+  If the client sends a request with a Cache-Control header forcing a reload, any
+  lock that may be present will be ignored, and the client's request will be
+  honoured immediately and the cached entry refreshed.</p>
+  <p>As a further safety mechanism, locks have a configurable maximum age.
+  Once this age has been reached, the lock is removed, and a new request is
+  given the opportunity to create a new lock. This maximum age can be set using
+  the <code class="directive">CacheLockMaxAge</code> directive, and defaults to 5
+  seconds.
+  </p>
+ 
+ <h3>Example configuration</h3>
+  
+  <div class="example"><h3>Enabling the cache lock</h3><p><code>
+   #<br />
+   # Enable the cache lock<br />
+   #<br />
+   &lt;IfModule mod_cache.c&gt;<br />
+   <span class="indent">
+    CacheLock on<br />
+    CacheLockPath /tmp/mod_cache-lock<br />
+    CacheLockMaxAge 5<br />
+   </span>
+   &lt;/IfModule&gt;
+  </code></p></div>
+ 
+</div>
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_cache.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_cache.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_cache.html.ja.utf8?rev=1673857&r1=1673856&r2=1673857&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_cache.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_cache.html.ja.utf8 [utf-8] Wed Apr 15 16:36:04 2015
@@ -100,50 +100,6 @@
 <li><a href="../caching.html">Caching Guide</a></li>
 </ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">コメント</a></li></ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="related" id="related">関連モジュールとディレクティブ</a></h2>
-  <table class="related"><tr><th>関連モジュール</th><th>関連ディレクティブ</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="../mod/mod_disk_cache.html">mod_disk_cache</a></code></li><li><code class="module"><a href="../mod/mod_mem_cache.html">mod_mem_cache</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_disk_cache.html#cacheroot">CacheRoot</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_disk_cache.html#cachedirlevels">CacheDirLevels</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_disk_cache.html#cachedirlength">CacheDirLength</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_disk_cache.html#cacheminfilesize">CacheMinFileSize</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_disk_cache.html#cachemaxfilesize">CacheMaxFileSize</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_mem_cache.html#mcachesize">MCacheSize</a></code></li><li><code class="directive"><a hre
 f="../mod/mod_mem_cache.html#mcachemaxobjectcount">MCacheMaxObjectCount</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_mem_cache.html#mcacheminobjectsize">MCacheMinObjectSize</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_mem_cache.html#mcachemaxobjectsize">MCacheMaxObjectSize</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_mem_cache.html#mcacheremovalalgorithm">MCacheRemovalAlgorithm</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_mem_cache.html#mcachemaxstreamingbuffer">MCacheMaxStreamingBuffer</a></code></li></ul></td></tr></table>
-</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="sampleconf" id="sampleconf">サンプル設定</a></h2>
-  <div class="example"><h3>Sample httpd.conf</h3><p><code>
-   #<br />
-   # Sample Cache Configuration<br />
-   #<br />
-   LoadModule cache_module modules/mod_cache.so<br />
-   <br />
-   &lt;IfModule mod_cache.c&gt;<br />
-   <span class="indent">
-    #LoadModule disk_cache_module modules/mod_disk_cache.so<br />
-    # If you want to use mod_disk_cache instead of mod_mem_cache,<br />
-    # uncomment the line above and comment out the LoadModule line below.<br />
-    &lt;IfModule mod_disk_cache.c&gt;<br />
-    <span class="indent">
-     CacheRoot c:/cacheroot<br />
-     CacheEnable disk /<br />
-     CacheDirLevels 5<br />
-     CacheDirLength 3<br />
-    </span>
-    &lt;/IfModule&gt; <br />
-    <br />
-    LoadModule mem_cache_module modules/mod_mem_cache.so<br />
-    &lt;IfModule mod_mem_cache.c&gt;<br />
-    <span class="indent">
-     CacheEnable mem /<br />
-     MCacheSize 4096<br />
-     MCacheMaxObjectCount 100<br />
-     MCacheMinObjectSize 1<br />
-     MCacheMaxObjectSize 2048<br />
-    </span>
-    &lt;/IfModule&gt;<br />
-    <br />
-    # When acting as a proxy, don't cache the list of security updates<br />
-    CacheDisable http://security.update.server/update-list/<br />
-   </span>
-   &lt;/IfModule&gt;
-  </code></p></div>
-</div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="CacheDefaultExpire" id="CacheDefaultExpire">CacheDefaultExpire</a> <a name="cachedefaultexpire" id="cachedefaultexpire">ディレクティブ</a></h2>
 <table class="directive">
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Description">説明:</a></th><td>期日が指定されていないときにドキュメントをキャッシュするデフォルトの期間</td></tr>
@@ -531,6 +487,50 @@
 <li><code class="directive"><a href="#cachestorenostore">CacheStoreNoStore</a></code></li>
 </ul>
 </div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="related" id="related">関連モジュールとディレクティブ</a></h2>
+  <table class="related"><tr><th>関連モジュール</th><th>関連ディレクティブ</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="../mod/mod_disk_cache.html">mod_disk_cache</a></code></li><li><code class="module"><a href="../mod/mod_mem_cache.html">mod_mem_cache</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_disk_cache.html#cacheroot">CacheRoot</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_disk_cache.html#cachedirlevels">CacheDirLevels</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_disk_cache.html#cachedirlength">CacheDirLength</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_disk_cache.html#cacheminfilesize">CacheMinFileSize</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_disk_cache.html#cachemaxfilesize">CacheMaxFileSize</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_mem_cache.html#mcachesize">MCacheSize</a></code></li><li><code class="directive"><a hre
 f="../mod/mod_mem_cache.html#mcachemaxobjectcount">MCacheMaxObjectCount</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_mem_cache.html#mcacheminobjectsize">MCacheMinObjectSize</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_mem_cache.html#mcachemaxobjectsize">MCacheMaxObjectSize</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_mem_cache.html#mcacheremovalalgorithm">MCacheRemovalAlgorithm</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_mem_cache.html#mcachemaxstreamingbuffer">MCacheMaxStreamingBuffer</a></code></li></ul></td></tr></table>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="sampleconf" id="sampleconf">サンプル設定</a></h2>
+  <div class="example"><h3>Sample httpd.conf</h3><p><code>
+   #<br />
+   # Sample Cache Configuration<br />
+   #<br />
+   LoadModule cache_module modules/mod_cache.so<br />
+   <br />
+   &lt;IfModule mod_cache.c&gt;<br />
+   <span class="indent">
+    #LoadModule disk_cache_module modules/mod_disk_cache.so<br />
+    # If you want to use mod_disk_cache instead of mod_mem_cache,<br />
+    # uncomment the line above and comment out the LoadModule line below.<br />
+    &lt;IfModule mod_disk_cache.c&gt;<br />
+    <span class="indent">
+     CacheRoot c:/cacheroot<br />
+     CacheEnable disk /<br />
+     CacheDirLevels 5<br />
+     CacheDirLength 3<br />
+    </span>
+    &lt;/IfModule&gt; <br />
+    <br />
+    LoadModule mem_cache_module modules/mod_mem_cache.so<br />
+    &lt;IfModule mod_mem_cache.c&gt;<br />
+    <span class="indent">
+     CacheEnable mem /<br />
+     MCacheSize 4096<br />
+     MCacheMaxObjectCount 100<br />
+     MCacheMinObjectSize 1<br />
+     MCacheMaxObjectSize 2048<br />
+    </span>
+    &lt;/IfModule&gt;<br />
+    <br />
+    # When acting as a proxy, don't cache the list of security updates<br />
+    CacheDisable http://security.update.server/update-list/<br />
+   </span>
+   &lt;/IfModule&gt;
+  </code></p></div>
+</div>
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>翻訳済み言語: </span><a href="../en/mod/mod_cache.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_cache.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_cache.html.ko.euc-kr?rev=1673857&r1=1673856&r2=1673857&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_cache.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_cache.html.ko.euc-kr [euc-kr] Wed Apr 15 16:36:04 2015
@@ -87,46 +87,6 @@
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#sampleconf">설정예</a></li>
 </ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Comments</a></li></ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="related" id="related">관련된 모듈과 지시어</a></h2>
-  <table class="related"><tr><th>관련된 모듈</th><th>관련된 지시어</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="../mod/mod_disk_cache.html">mod_disk_cache</a></code></li><li><code class="module"><a href="../mod/mod_mem_cache.html">mod_mem_cache</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_disk_cache.html#cacheroot">CacheRoot</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_disk_cache.html#cachesize">CacheSize</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_disk_cache.html#cachegcinterval">CacheGcInterval</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_disk_cache.html#cachedirlevels">CacheDirLevels</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_disk_cache.html#cachedirlength">CacheDirLength</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_disk_cache.html#cacheexpirycheck">CacheExpiryCheck</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_di
 sk_cache.html#cacheminfilesize">CacheMinFileSize</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_disk_cache.html#cachemaxfilesize">CacheMaxFileSize</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_disk_cache.html#cachetimemargin">CacheTimeMargin</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_disk_cache.html#cachegcdaily">CacheGcDaily</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_disk_cache.html#cachegcunused">CacheGcUnused</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_disk_cache.html#cachegcclean">CacheGcClean</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_disk_cache.html#cachegcmemusage">CacheGcMemUsage</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_mem_cache.html#mcachesize">MCacheSize</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_mem_cache.html#mcachemaxobjectcount">MCacheMaxObjectCount</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_mem_c
 ache.html#mcacheminobjectsize">MCacheMinObjectSize</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_mem_cache.html#mcachemaxobjectsize">MCacheMaxObjectSize</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_mem_cache.html#mcacheremovalalgorithm">MCacheRemovalAlgorithm</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_mem_cache.html#mcachemaxstreamingbuffer">MCacheMaxStreamingBuffer</a></code></li></ul></td></tr></table>
-</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="sampleconf" id="sampleconf">설정예</a></h2>
-  <div class="example"><h3>Sample httpd.conf</h3><p><code>
-   #<br />
-   # 예제 캐쉬 설정<br />
-   #<br />
-   LoadModule cache_module modules/mod_cache.so<br />
-   <br />
-   &lt;IfModule mod_cache.c&gt;<br />
-   <span class="indent">
-    #LoadModule disk_cache_module modules/mod_disk_cache.so<br />
-    &lt;IfModule mod_disk_cache.c&gt;<br />
-    <span class="indent">
-     CacheRoot c:/cacheroot<br />
-     CacheSize 256<br />
-     CacheEnable disk /<br />
-     CacheDirLevels 5<br />
-     CacheDirLength 3<br />
-    </span>
-    &lt;/IfModule&gt; <br />
-    <br />
-    LoadModule mem_cache_module modules/mod_mem_cache.so<br />
-    &lt;IfModule mod_mem_cache.c&gt;<br />
-    <span class="indent">
-     CacheEnable mem /<br />
-     MCacheSize 4096<br />
-     MCacheMaxObjectCount 100<br />
-     MCacheMinObjectSize 1<br />
-     MCacheMaxObjectSize 2048<br />
-    </span>
-    &lt;/IfModule&gt;<br />
-   </span>
-   &lt;/IfModule&gt;
-  </code></p></div>
-</div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="CacheDefaultExpire" id="CacheDefaultExpire">CacheDefaultExpire</a> <a name="cachedefaultexpire" id="cachedefaultexpire">지시어</a></h2>
 <table class="directive">
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Description">설명:</a></th><td>만기시간을 지정하지않은 문서를 캐쉬할 기본 기간.</td></tr>
@@ -443,6 +403,46 @@
 <li><code class="directive"><a href="#cachestorenostore">CacheStoreNoStore</a></code></li>
 </ul>
 </div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="related" id="related">관련된 모듈과 지시어</a></h2>
+  <table class="related"><tr><th>관련된 모듈</th><th>관련된 지시어</th></tr><tr><td><ul><li><code class="module"><a href="../mod/mod_disk_cache.html">mod_disk_cache</a></code></li><li><code class="module"><a href="../mod/mod_mem_cache.html">mod_mem_cache</a></code></li></ul></td><td><ul><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_disk_cache.html#cacheroot">CacheRoot</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_disk_cache.html#cachesize">CacheSize</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_disk_cache.html#cachegcinterval">CacheGcInterval</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_disk_cache.html#cachedirlevels">CacheDirLevels</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_disk_cache.html#cachedirlength">CacheDirLength</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_disk_cache.html#cacheexpirycheck">CacheExpiryCheck</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_di
 sk_cache.html#cacheminfilesize">CacheMinFileSize</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_disk_cache.html#cachemaxfilesize">CacheMaxFileSize</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_disk_cache.html#cachetimemargin">CacheTimeMargin</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_disk_cache.html#cachegcdaily">CacheGcDaily</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_disk_cache.html#cachegcunused">CacheGcUnused</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_disk_cache.html#cachegcclean">CacheGcClean</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_disk_cache.html#cachegcmemusage">CacheGcMemUsage</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_mem_cache.html#mcachesize">MCacheSize</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_mem_cache.html#mcachemaxobjectcount">MCacheMaxObjectCount</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_mem_c
 ache.html#mcacheminobjectsize">MCacheMinObjectSize</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_mem_cache.html#mcachemaxobjectsize">MCacheMaxObjectSize</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_mem_cache.html#mcacheremovalalgorithm">MCacheRemovalAlgorithm</a></code></li><li><code class="directive"><a href="../mod/mod_mem_cache.html#mcachemaxstreamingbuffer">MCacheMaxStreamingBuffer</a></code></li></ul></td></tr></table>
+</div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="sampleconf" id="sampleconf">설정예</a></h2>
+  <div class="example"><h3>Sample httpd.conf</h3><p><code>
+   #<br />
+   # 예제 캐쉬 설정<br />
+   #<br />
+   LoadModule cache_module modules/mod_cache.so<br />
+   <br />
+   &lt;IfModule mod_cache.c&gt;<br />
+   <span class="indent">
+    #LoadModule disk_cache_module modules/mod_disk_cache.so<br />
+    &lt;IfModule mod_disk_cache.c&gt;<br />
+    <span class="indent">
+     CacheRoot c:/cacheroot<br />
+     CacheSize 256<br />
+     CacheEnable disk /<br />
+     CacheDirLevels 5<br />
+     CacheDirLength 3<br />
+    </span>
+    &lt;/IfModule&gt; <br />
+    <br />
+    LoadModule mem_cache_module modules/mod_mem_cache.so<br />
+    &lt;IfModule mod_mem_cache.c&gt;<br />
+    <span class="indent">
+     CacheEnable mem /<br />
+     MCacheSize 4096<br />
+     MCacheMaxObjectCount 100<br />
+     MCacheMinObjectSize 1<br />
+     MCacheMaxObjectSize 2048<br />
+    </span>
+    &lt;/IfModule&gt;<br />
+   </span>
+   &lt;/IfModule&gt;
+  </code></p></div>
+</div>
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_cache.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_cern_meta.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_cern_meta.html.en?rev=1673857&r1=1673856&r2=1673857&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_cern_meta.html.en (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_cern_meta.html.en Wed Apr 15 16:36:04 2015
@@ -55,7 +55,6 @@
 <li><code class="module"><a href="../mod/mod_headers.html">mod_headers</a></code></li>
 <li><code class="module"><a href="../mod/mod_asis.html">mod_asis</a></code></li>
 </ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Comments</a></li></ul></div>
-
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="MetaDir" id="MetaDir">MetaDir</a> <a name="metadir" id="metadir">Directive</a></h2>
 <table class="directive">
@@ -121,6 +120,7 @@ meta information</td></tr>
   </code></p></div>
 
 </div>
+
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_cern_meta.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_cern_meta.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_cern_meta.html.ko.euc-kr?rev=1673857&r1=1673856&r2=1673857&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_cern_meta.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_cern_meta.html.ko.euc-kr [euc-kr] Wed Apr 15 16:36:04 2015
@@ -53,7 +53,6 @@
 <li><code class="module"><a href="../mod/mod_headers.html">mod_headers</a></code></li>
 <li><code class="module"><a href="../mod/mod_asis.html">mod_asis</a></code></li>
 </ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Comments</a></li></ul></div>
-
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="MetaDir" id="MetaDir">MetaDir</a> <a name="metadir" id="metadir">지시어</a></h2>
 <table class="directive">
@@ -113,6 +112,7 @@
   </code></p></div>
 
 </div>
+
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_cern_meta.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_cgi.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_cgi.html.en?rev=1673857&r1=1673856&r2=1673857&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_cgi.html.en (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_cgi.html.en Wed Apr 15 16:36:04 2015
@@ -79,6 +79,79 @@
 <li><a href="http://www.ietf.org/rfc/rfc3875">CGI Specification</a></li>
 </ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Comments</a></li></ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="ScriptLog" id="ScriptLog">ScriptLog</a> <a name="scriptlog" id="scriptlog">Directive</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Location of the CGI script error logfile</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Syntax:</a></th><td><code>ScriptLog <var>file-path</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Context:</a></th><td>server config, virtual host</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Status:</a></th><td>Base</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Module:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/mod_cgi.html">mod_cgi</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mod_cgid.html">mod_cgid</a></code></td></tr>
+</table>
+  <p>The <code class="directive">ScriptLog</code> directive sets the CGI
+  script error logfile. If no <code class="directive">ScriptLog</code> is given,
+  no error log is created. If given, any CGI errors are logged into the
+  filename given as argument. If this is a relative file or path it is
+  taken relative to the <code class="directive"><a href="../mod/core.html#serverroot">ServerRoot</a></code>.
+  </p>
+
+  <div class="example"><h3>Example</h3><p><code>
+   ScriptLog logs/cgi_log
+  </code></p></div>
+
+  <p>This log will be opened as the user the child processes run
+  as, <em>i.e.</em> the user specified in the main <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#user">User</a></code> directive. This means that
+  either the directory the script log is in needs to be writable
+  by that user or the file needs to be manually created and set
+  to be writable by that user. If you place the script log in
+  your main logs directory, do <strong>NOT</strong> change the
+  directory permissions to make it writable by the user the child
+  processes run as.</p>
+
+  <p>Note that script logging is meant to be a debugging feature
+  when writing CGI scripts, and is not meant to be activated
+  continuously on running servers. It is not optimized for speed
+  or efficiency, and may have security problems if used in a
+  manner other than that for which it was designed.</p>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="ScriptLogBuffer" id="ScriptLogBuffer">ScriptLogBuffer</a> <a name="scriptlogbuffer" id="scriptlogbuffer">Directive</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Maximum amount of PUT or POST requests that will be recorded
+in the scriptlog</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Syntax:</a></th><td><code>ScriptLogBuffer <var>bytes</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Default:</a></th><td><code>ScriptLogBuffer 1024</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Context:</a></th><td>server config, virtual host</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Status:</a></th><td>Base</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Module:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/mod_cgi.html">mod_cgi</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mod_cgid.html">mod_cgid</a></code></td></tr>
+</table>
+  <p>The size of any PUT or POST entity body that is logged to
+  the file is limited, to prevent the log file growing too big
+  too quickly if large bodies are being received. By default, up
+  to 1024 bytes are logged, but this can be changed with this
+  directive.</p>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="ScriptLogLength" id="ScriptLogLength">ScriptLogLength</a> <a name="scriptloglength" id="scriptloglength">Directive</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Size limit of the CGI script logfile</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Syntax:</a></th><td><code>ScriptLogLength <var>bytes</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Default:</a></th><td><code>ScriptLogLength 10385760</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Context:</a></th><td>server config, virtual host</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Status:</a></th><td>Base</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Module:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/mod_cgi.html">mod_cgi</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mod_cgid.html">mod_cgid</a></code></td></tr>
+</table>
+  <p><code class="directive">ScriptLogLength</code> can be used to limit the
+  size of the CGI script logfile. Since the logfile logs a lot of
+  information per CGI error (all request headers, all script output)
+  it can grow to be a big file. To prevent problems due to unbounded
+  growth, this directive can be used to set an maximum file-size for
+  the CGI logfile. If the file exceeds this size, no more
+  information will be written to it.</p>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="env" id="env">CGI Environment variables</a></h2>
   <p>The server will set the CGI environment variables as described
@@ -163,79 +236,6 @@
    not output anything on standard output or standard error).</p>
   
 </div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="directive-section"><h2><a name="ScriptLog" id="ScriptLog">ScriptLog</a> <a name="scriptlog" id="scriptlog">Directive</a></h2>
-<table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Location of the CGI script error logfile</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Syntax:</a></th><td><code>ScriptLog <var>file-path</var></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Context:</a></th><td>server config, virtual host</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Status:</a></th><td>Base</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Module:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/mod_cgi.html">mod_cgi</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mod_cgid.html">mod_cgid</a></code></td></tr>
-</table>
-  <p>The <code class="directive">ScriptLog</code> directive sets the CGI
-  script error logfile. If no <code class="directive">ScriptLog</code> is given,
-  no error log is created. If given, any CGI errors are logged into the
-  filename given as argument. If this is a relative file or path it is
-  taken relative to the <code class="directive"><a href="../mod/core.html#serverroot">ServerRoot</a></code>.
-  </p>
-
-  <div class="example"><h3>Example</h3><p><code>
-   ScriptLog logs/cgi_log
-  </code></p></div>
-
-  <p>This log will be opened as the user the child processes run
-  as, <em>i.e.</em> the user specified in the main <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#user">User</a></code> directive. This means that
-  either the directory the script log is in needs to be writable
-  by that user or the file needs to be manually created and set
-  to be writable by that user. If you place the script log in
-  your main logs directory, do <strong>NOT</strong> change the
-  directory permissions to make it writable by the user the child
-  processes run as.</p>
-
-  <p>Note that script logging is meant to be a debugging feature
-  when writing CGI scripts, and is not meant to be activated
-  continuously on running servers. It is not optimized for speed
-  or efficiency, and may have security problems if used in a
-  manner other than that for which it was designed.</p>
-
-</div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="directive-section"><h2><a name="ScriptLogBuffer" id="ScriptLogBuffer">ScriptLogBuffer</a> <a name="scriptlogbuffer" id="scriptlogbuffer">Directive</a></h2>
-<table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Maximum amount of PUT or POST requests that will be recorded
-in the scriptlog</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Syntax:</a></th><td><code>ScriptLogBuffer <var>bytes</var></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Default:</a></th><td><code>ScriptLogBuffer 1024</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Context:</a></th><td>server config, virtual host</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Status:</a></th><td>Base</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Module:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/mod_cgi.html">mod_cgi</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mod_cgid.html">mod_cgid</a></code></td></tr>
-</table>
-  <p>The size of any PUT or POST entity body that is logged to
-  the file is limited, to prevent the log file growing too big
-  too quickly if large bodies are being received. By default, up
-  to 1024 bytes are logged, but this can be changed with this
-  directive.</p>
-
-</div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="directive-section"><h2><a name="ScriptLogLength" id="ScriptLogLength">ScriptLogLength</a> <a name="scriptloglength" id="scriptloglength">Directive</a></h2>
-<table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Size limit of the CGI script logfile</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Syntax:</a></th><td><code>ScriptLogLength <var>bytes</var></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Default:</a></th><td><code>ScriptLogLength 10385760</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Context:</a></th><td>server config, virtual host</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Status:</a></th><td>Base</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Module:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/mod_cgi.html">mod_cgi</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mod_cgid.html">mod_cgid</a></code></td></tr>
-</table>
-  <p><code class="directive">ScriptLogLength</code> can be used to limit the
-  size of the CGI script logfile. Since the logfile logs a lot of
-  information per CGI error (all request headers, all script output)
-  it can grow to be a big file. To prevent problems due to unbounded
-  growth, this directive can be used to set an maximum file-size for
-  the CGI logfile. If the file exceeds this size, no more
-  information will be written to it.</p>
-
-</div>
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_cgi.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_cgi.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_cgi.html.ja.utf8?rev=1673857&r1=1673856&r2=1673857&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_cgi.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_cgi.html.ja.utf8 [utf-8] Wed Apr 15 16:36:04 2015
@@ -80,6 +80,82 @@
 <li><a href="http://hoohoo.ncsa.uiuc.edu/cgi/">CGI 規格書</a></li>
 </ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">コメント</a></li></ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="ScriptLog" id="ScriptLog">ScriptLog</a> <a name="scriptlog" id="scriptlog">ディレクティブ</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">説明:</a></th><td>CGI スクリプトのエラーログファイルの場所</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">構文:</a></th><td><code>ScriptLog <var>file-path</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">コンテキスト:</a></th><td>サーバ設定ファイル, バーチャルホスト</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">ステータス:</a></th><td>Base</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">モジュール:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/mod_cgi.html">mod_cgi</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mod_cgid.html">mod_cgid</a></code></td></tr>
+</table>
+  <p><code class="directive">ScriptLog</code> ディレクティブは CGI スクリプトの
+  エラーログファイルを設定します。<code class="directive">ScriptLog</code> が
+  設定されていないときは、
+  エラーログは作成されません。設定されているときは、CGI
+  のエラーはすべて引数として与えられているファイル名にログされます。
+  相対パスで指定されているときは、
+  <code class="directive"><a href="../mod/core.html#serverroot">ServerRoot</a></code>からの相対パスとして
+  扱われます。</p>
+
+  <div class="example"><h3>例</h3><p><code>
+   ScriptLog logs/cgi_log
+  </code></p></div>
+
+  <p>このログは子プロセスが実行されているユーザとしてオープンされます。
+  <em>すなわち</em>、<code class="directive"><a href="../mod/mpm_commmon.html#user">User</a></code> ディレクティブで指定された
+  ユーザです。これは、スクリプトログが書かれるディレクトリがそのユーザで
+  書き込み可能か、スクリプトファイルが手動で作成され、そのユーザで
+  書き込み可能になっている必要があるということです。スクリプトログを
+  アクセスログなどのためのログディレクトリに書かれるようにしたときは、
+  そのディレクトリを子プロセスを実行しているユーザの権限で
+  書き込み可能には<strong>しない</strong>ようにしてください。</p>
+
+  <p>スクリプトのログ収集は CGI スクリプトを書くときの
+  デバッグ用の機能として意図されていて、通常のサーバで
+  常に使用されるようには意図されていないということに注意してください。
+  速度や効率は最適化されておらず、設計された以外の方法で使用されると
+  セキュリティの問題があるかもしれません。</p>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="ScriptLogBuffer" id="ScriptLogBuffer">ScriptLogBuffer</a> <a name="scriptlogbuffer" id="scriptlogbuffer">ディレクティブ</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">説明:</a></th><td>スクリプトログに記録される PUT や POST リクエストの内容の上限</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">構文:</a></th><td><code>ScriptLogBuffer <em>bytes</em></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">デフォルト:</a></th><td><code>ScriptLogBuffer 1024</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">コンテキスト:</a></th><td>サーバ設定ファイル, バーチャルホスト</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">ステータス:</a></th><td>Base</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">モジュール:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/mod_cgi.html">mod_cgi</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mod_cgid.html">mod_cgid</a></code></td></tr>
+</table>
+  <p>大きな本体を受け取ったときにログファイルがすぐに大きくなりすぎる
+  問題を避けるために、ファイルにログ収集される PUT と POST
+  の本体の大きさは制限されています。デフォルトでは、1024
+  バイトまでがログ収集されますが、
+  このディレクティブはそれを変更することができます。 
+  </p>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="ScriptLogLength" id="ScriptLogLength">ScriptLogLength</a> <a name="scriptloglength" id="scriptloglength">ディレクティブ</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">説明:</a></th><td>CGI スクリプトのログファイルの大きさの上限</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">構文:</a></th><td><code>ScriptLogLength <var>bytes</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">デフォルト:</a></th><td><code>ScriptLogLength 10385760</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">コンテキスト:</a></th><td>サーバ設定ファイル, バーチャルホスト</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">ステータス:</a></th><td>Base</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">モジュール:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/mod_cgi.html">mod_cgi</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mod_cgid.html">mod_cgid</a></code></td></tr>
+</table>
+  <p><code class="directive">ScriptLogLength</code> は CGI スクリプトのログファイル
+  の大きさを制限するために使用することができます。ログファイルは
+  CGI のエラー毎に大量の情報 (リクエストのすべてのヘッダ、
+  すべての出力)をログしますので、すぐに大きなファイルになります。
+  この大きさの制限がないことによる問題を防ぐために、
+  このディレクティブを使って CGI のログファイルの
+  最大のファイルサイズを設定することができます。
+  ファイルがこの大きさを超えた場合は、それ以上は書き込まれません。</p>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="env" id="env">CGI 環境変数</a></h2>
   <p>サーバは <a href="http://hoohoo.ncsa.uiuc.edu/cgi/">CGI
@@ -171,82 +247,6 @@
   %stdout や %stderr はありません)。</p>
 
 </div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="directive-section"><h2><a name="ScriptLog" id="ScriptLog">ScriptLog</a> <a name="scriptlog" id="scriptlog">ディレクティブ</a></h2>
-<table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">説明:</a></th><td>CGI スクリプトのエラーログファイルの場所</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">構文:</a></th><td><code>ScriptLog <var>file-path</var></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">コンテキスト:</a></th><td>サーバ設定ファイル, バーチャルホスト</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">ステータス:</a></th><td>Base</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">モジュール:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/mod_cgi.html">mod_cgi</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mod_cgid.html">mod_cgid</a></code></td></tr>
-</table>
-  <p><code class="directive">ScriptLog</code> ディレクティブは CGI スクリプトの
-  エラーログファイルを設定します。<code class="directive">ScriptLog</code> が
-  設定されていないときは、
-  エラーログは作成されません。設定されているときは、CGI
-  のエラーはすべて引数として与えられているファイル名にログされます。
-  相対パスで指定されているときは、
-  <code class="directive"><a href="../mod/core.html#serverroot">ServerRoot</a></code>からの相対パスとして
-  扱われます。</p>
-
-  <div class="example"><h3>例</h3><p><code>
-   ScriptLog logs/cgi_log
-  </code></p></div>
-
-  <p>このログは子プロセスが実行されているユーザとしてオープンされます。
-  <em>すなわち</em>、<code class="directive"><a href="../mod/mpm_commmon.html#user">User</a></code> ディレクティブで指定された
-  ユーザです。これは、スクリプトログが書かれるディレクトリがそのユーザで
-  書き込み可能か、スクリプトファイルが手動で作成され、そのユーザで
-  書き込み可能になっている必要があるということです。スクリプトログを
-  アクセスログなどのためのログディレクトリに書かれるようにしたときは、
-  そのディレクトリを子プロセスを実行しているユーザの権限で
-  書き込み可能には<strong>しない</strong>ようにしてください。</p>
-
-  <p>スクリプトのログ収集は CGI スクリプトを書くときの
-  デバッグ用の機能として意図されていて、通常のサーバで
-  常に使用されるようには意図されていないということに注意してください。
-  速度や効率は最適化されておらず、設計された以外の方法で使用されると
-  セキュリティの問題があるかもしれません。</p>
-
-</div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="directive-section"><h2><a name="ScriptLogBuffer" id="ScriptLogBuffer">ScriptLogBuffer</a> <a name="scriptlogbuffer" id="scriptlogbuffer">ディレクティブ</a></h2>
-<table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">説明:</a></th><td>スクリプトログに記録される PUT や POST リクエストの内容の上限</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">構文:</a></th><td><code>ScriptLogBuffer <em>bytes</em></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">デフォルト:</a></th><td><code>ScriptLogBuffer 1024</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">コンテキスト:</a></th><td>サーバ設定ファイル, バーチャルホスト</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">ステータス:</a></th><td>Base</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">モジュール:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/mod_cgi.html">mod_cgi</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mod_cgid.html">mod_cgid</a></code></td></tr>
-</table>
-  <p>大きな本体を受け取ったときにログファイルがすぐに大きくなりすぎる
-  問題を避けるために、ファイルにログ収集される PUT と POST
-  の本体の大きさは制限されています。デフォルトでは、1024
-  バイトまでがログ収集されますが、
-  このディレクティブはそれを変更することができます。 
-  </p>
-
-</div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="directive-section"><h2><a name="ScriptLogLength" id="ScriptLogLength">ScriptLogLength</a> <a name="scriptloglength" id="scriptloglength">ディレクティブ</a></h2>
-<table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">説明:</a></th><td>CGI スクリプトのログファイルの大きさの上限</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">構文:</a></th><td><code>ScriptLogLength <var>bytes</var></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">デフォルト:</a></th><td><code>ScriptLogLength 10385760</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">コンテキスト:</a></th><td>サーバ設定ファイル, バーチャルホスト</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">ステータス:</a></th><td>Base</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">モジュール:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/mod_cgi.html">mod_cgi</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mod_cgid.html">mod_cgid</a></code></td></tr>
-</table>
-  <p><code class="directive">ScriptLogLength</code> は CGI スクリプトのログファイル
-  の大きさを制限するために使用することができます。ログファイルは
-  CGI のエラー毎に大量の情報 (リクエストのすべてのヘッダ、
-  すべての出力)をログしますので、すぐに大きなファイルになります。
-  この大きさの制限がないことによる問題を防ぐために、
-  このディレクティブを使って CGI のログファイルの
-  最大のファイルサイズを設定することができます。
-  ファイルがこの大きさを超えた場合は、それ以上は書き込まれません。</p>
-
-</div>
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>翻訳済み言語: </span><a href="../en/mod/mod_cgi.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_cgi.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_cgi.html.ko.euc-kr?rev=1673857&r1=1673856&r2=1673857&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_cgi.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_cgi.html.ko.euc-kr [euc-kr] Wed Apr 15 16:36:04 2015
@@ -77,6 +77,75 @@
 <li><a href="http://hoohoo.ncsa.uiuc.edu/cgi/">CGI 표준</a></li>
 </ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Comments</a></li></ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="ScriptLog" id="ScriptLog">ScriptLog</a> <a name="scriptlog" id="scriptlog">지시어</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">설명:</a></th><td>CGI 스크립트 오류로그파일의 위치</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">문법:</a></th><td><code>ScriptLog <var>file-path</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">사용장소:</a></th><td>주서버설정, 가상호스트</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">상태:</a></th><td>Base</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">모듈:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/mod_cgi.html">mod_cgi</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mod_cgid.html">mod_cgid</a></code></td></tr>
+</table>
+  <p><code class="directive">ScriptLog</code> 지시어는 CGI 스크립트
+  오류로그파일을 지정한다. <code class="directive">ScriptLog</code>를
+  사용하지않으면 오류로그를 만들지 않는다. 사용하면 아규먼트로
+  지정한 파일에 CGI 오류를 기록한다. 상대경로를 지정하면
+  <code class="directive"><a href="../mod/core.html#serverroot">ServerRoot</a></code>에 상대경로로
+  받아들인다.
+  </p>
+
+  <div class="example"><h3>예제</h3><p><code>
+   ScriptLog logs/cgi_log
+  </code></p></div>
+
+  <p>자식 프로세스를 실행하는 사용자, <em>즉</em> <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#user">User</a></code> 지시어로 지정한 사용자
+  권한으로 로그를 연다. 그래서 그 사용자가 스크립트 로그가
+  있는 디렉토리에 쓰기권한이 있던지, 직접 미리 파일을 만들어서
+  그 사용자에게 쓰기권한을 줘야 한다. 스크립트 로그를 주 로그
+  디렉토리에 둔다면 자식 프로세스를 실행하는 사용자에게 쓰기권한을
+  주기위해 디렉토리 권한을 변경하지 <strong>마라</strong>.</p>
+
+  <p>스크립트 로그는 CGI 스크립트를 작성할때 디버깅을 위한
+  용도이지 서버를 실행하는 동안 계속 사용하기위함이 아님을
+  주의하라. 속도와 효율성면에서 최적화가 안되있고, 설계한
+  목적이외의 방법으로 사용하면 보안상 문제가 될 수 있다.</p>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="ScriptLogBuffer" id="ScriptLogBuffer">ScriptLogBuffer</a> <a name="scriptlogbuffer" id="scriptlogbuffer">지시어</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">설명:</a></th><td>스크립트 로그에 기록할 PUT 혹은 POST 요청의 최대량</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">문법:</a></th><td><code>ScriptLogBuffer <var>bytes</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">기본값:</a></th><td><code>ScriptLogBuffer 1024</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">사용장소:</a></th><td>주서버설정, 가상호스트</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">상태:</a></th><td>Base</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">모듈:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/mod_cgi.html">mod_cgi</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mod_cgid.html">mod_cgid</a></code></td></tr>
+</table>
+  <p>큰 내용을 받아서 로그파일이 너무 빨리 커지는 현상을 막기위해
+  파일에 기록할 PUT 혹은 POST 내용의 크기를 제한한다. 기본적으로
+  1024 바이트까지 로그에 기록하지만, 이 지시어를 사용하여
+  수정할 수 있다.</p>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="ScriptLogLength" id="ScriptLogLength">ScriptLogLength</a> <a name="scriptloglength" id="scriptloglength">지시어</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">설명:</a></th><td>CGI 스크립트 로그파일의 크기 제한</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">문법:</a></th><td><code>ScriptLogLength <var>bytes</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">기본값:</a></th><td><code>ScriptLogLength 10385760</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">사용장소:</a></th><td>주서버설정, 가상호스트</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">상태:</a></th><td>Base</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">모듈:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/mod_cgi.html">mod_cgi</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mod_cgid.html">mod_cgid</a></code></td></tr>
+</table>
+  <p><code class="directive">ScriptLogLength</code>는 CGI 스크립트
+  로그파일의 크기를 제한한다. CGI 오류가 발생할때마다 (모든
+  요청 헤더, 모든 스크립트 출력 등) 많은 정보가 로그에
+  기록되기때문에 파일이 매우 커질 수 있다. 파일이 무한히 커지는
+  문제를 막기위해 이 지시어를 사용하여 CGI 로그파일의 최대
+  파일크기를 설정한다. 파일의 크기가 설정한 값을 넘으면 더
+  이상 정보를 기록하지않는다.</p>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="env" id="env">CGI 환경변수</a></h2>
   <p>서버는 다음과 같은 방법으로 <a href="http://hoohoo.ncsa.uiuc.edu/cgi/">CGI 표준</a>이 설명하는
@@ -157,75 +226,6 @@
    않았다면 %stdout과 %stderr 부분은 생략될 수 있다).</p>
   
 </div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="directive-section"><h2><a name="ScriptLog" id="ScriptLog">ScriptLog</a> <a name="scriptlog" id="scriptlog">지시어</a></h2>
-<table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">설명:</a></th><td>CGI 스크립트 오류로그파일의 위치</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">문법:</a></th><td><code>ScriptLog <var>file-path</var></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">사용장소:</a></th><td>주서버설정, 가상호스트</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">상태:</a></th><td>Base</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">모듈:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/mod_cgi.html">mod_cgi</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mod_cgid.html">mod_cgid</a></code></td></tr>
-</table>
-  <p><code class="directive">ScriptLog</code> 지시어는 CGI 스크립트
-  오류로그파일을 지정한다. <code class="directive">ScriptLog</code>를
-  사용하지않으면 오류로그를 만들지 않는다. 사용하면 아규먼트로
-  지정한 파일에 CGI 오류를 기록한다. 상대경로를 지정하면
-  <code class="directive"><a href="../mod/core.html#serverroot">ServerRoot</a></code>에 상대경로로
-  받아들인다.
-  </p>
-
-  <div class="example"><h3>예제</h3><p><code>
-   ScriptLog logs/cgi_log
-  </code></p></div>
-
-  <p>자식 프로세스를 실행하는 사용자, <em>즉</em> <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#user">User</a></code> 지시어로 지정한 사용자
-  권한으로 로그를 연다. 그래서 그 사용자가 스크립트 로그가
-  있는 디렉토리에 쓰기권한이 있던지, 직접 미리 파일을 만들어서
-  그 사용자에게 쓰기권한을 줘야 한다. 스크립트 로그를 주 로그
-  디렉토리에 둔다면 자식 프로세스를 실행하는 사용자에게 쓰기권한을
-  주기위해 디렉토리 권한을 변경하지 <strong>마라</strong>.</p>
-
-  <p>스크립트 로그는 CGI 스크립트를 작성할때 디버깅을 위한
-  용도이지 서버를 실행하는 동안 계속 사용하기위함이 아님을
-  주의하라. 속도와 효율성면에서 최적화가 안되있고, 설계한
-  목적이외의 방법으로 사용하면 보안상 문제가 될 수 있다.</p>
-
-</div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="directive-section"><h2><a name="ScriptLogBuffer" id="ScriptLogBuffer">ScriptLogBuffer</a> <a name="scriptlogbuffer" id="scriptlogbuffer">지시어</a></h2>
-<table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">설명:</a></th><td>스크립트 로그에 기록할 PUT 혹은 POST 요청의 최대량</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">문법:</a></th><td><code>ScriptLogBuffer <var>bytes</var></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">기본값:</a></th><td><code>ScriptLogBuffer 1024</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">사용장소:</a></th><td>주서버설정, 가상호스트</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">상태:</a></th><td>Base</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">모듈:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/mod_cgi.html">mod_cgi</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mod_cgid.html">mod_cgid</a></code></td></tr>
-</table>
-  <p>큰 내용을 받아서 로그파일이 너무 빨리 커지는 현상을 막기위해
-  파일에 기록할 PUT 혹은 POST 내용의 크기를 제한한다. 기본적으로
-  1024 바이트까지 로그에 기록하지만, 이 지시어를 사용하여
-  수정할 수 있다.</p>
-
-</div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="directive-section"><h2><a name="ScriptLogLength" id="ScriptLogLength">ScriptLogLength</a> <a name="scriptloglength" id="scriptloglength">지시어</a></h2>
-<table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">설명:</a></th><td>CGI 스크립트 로그파일의 크기 제한</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">문법:</a></th><td><code>ScriptLogLength <var>bytes</var></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">기본값:</a></th><td><code>ScriptLogLength 10385760</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">사용장소:</a></th><td>주서버설정, 가상호스트</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">상태:</a></th><td>Base</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">모듈:</a></th><td><code class="module"><a href="../mod/mod_cgi.html">mod_cgi</a></code>, <code class="module"><a href="../mod/mod_cgid.html">mod_cgid</a></code></td></tr>
-</table>
-  <p><code class="directive">ScriptLogLength</code>는 CGI 스크립트
-  로그파일의 크기를 제한한다. CGI 오류가 발생할때마다 (모든
-  요청 헤더, 모든 스크립트 출력 등) 많은 정보가 로그에
-  기록되기때문에 파일이 매우 커질 수 있다. 파일이 무한히 커지는
-  문제를 막기위해 이 지시어를 사용하여 CGI 로그파일의 최대
-  파일크기를 설정한다. 파일의 크기가 설정한 값을 넘으면 더
-  이상 정보를 기록하지않는다.</p>
-
-</div>
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_cgi.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_cgid.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_cgid.html.en?rev=1673857&r1=1673856&r2=1673857&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_cgid.html.en (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_cgid.html.en Wed Apr 15 16:36:04 2015
@@ -73,7 +73,6 @@
 <li><a href="../suexec.html">Running CGI programs under different
   user IDs</a></li>
 </ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Comments</a></li></ul></div>
-
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="CGIDScriptTimeout" id="CGIDScriptTimeout">CGIDScriptTimeout</a> <a name="cgidscripttimeout" id="cgidscripttimeout">Directive</a></h2>
 <table class="directive">
@@ -122,6 +121,7 @@ the cgi daemon</td></tr>
 
 
 </div>
+
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_cgid.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_cgid.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_cgid.html.ja.utf8?rev=1673857&r1=1673856&r2=1673857&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_cgid.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_cgid.html.ja.utf8 [utf-8] Wed Apr 15 16:36:04 2015
@@ -72,7 +72,6 @@
 <li><code class="module"><a href="../mod/mod_cgi.html">mod_cgi</a></code></li>
 <li><a href="../suexec.html">CGI プログラムを違うユーザ ID で実行する</a></li>
 </ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">コメント</a></li></ul></div>
-
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="CGIDScriptTimeout" id="CGIDScriptTimeout">CGIDScriptTimeout</a> <a name="cgidscripttimeout" id="cgidscripttimeout">ディレクティブ</a></h2>
 <table class="directive">
@@ -112,6 +111,7 @@ unset</code></td></tr>
 
 
 </div>
+
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>翻訳済み言語: </span><a href="../en/mod/mod_cgid.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_cgid.html.ko.euc-kr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_cgid.html.ko.euc-kr?rev=1673857&r1=1673856&r2=1673857&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_cgid.html.ko.euc-kr [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_cgid.html.ko.euc-kr [euc-kr] Wed Apr 15 16:36:04 2015
@@ -70,7 +70,6 @@
 <li><a href="../suexec.html">다른 사용자 ID로 CGI 프로그램
 실행하기</a></li>
 </ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Comments</a></li></ul></div>
-
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="CGIDScriptTimeout" id="CGIDScriptTimeout">CGIDScriptTimeout</a> <a name="cgidscripttimeout" id="cgidscripttimeout">지시어</a></h2>
 <table class="directive">
@@ -108,6 +107,7 @@ unset</code></td></tr>
 
 
 </div>
+
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>가능한 언어: </span><a href="../en/mod/mod_cgid.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |Mime
View raw message