httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From rbo...@apache.org
Subject svn commit: r1673854 [32/32] - /httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/
Date Wed, 15 Apr 2015 16:33:46 GMT
Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.html.tr.utf8?rev=1673854&r1=1673853&r2=1673854&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_vhost_alias.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Apr 15 16:33:41 2015
@@ -72,6 +72,85 @@
 Sanal Barındırma</a></li>
 </ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="VirtualDocumentRoot" id="VirtualDocumentRoot">VirtualDocumentRoot</a> <a name="virtualdocumentroot" id="virtualdocumentroot">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bir sanal konağın belge kök dizinini devingen olarak yapılandırır.
+</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>VirtualDocumentRoot <em>hesaplanan-dizin</em>|none</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>VirtualDocumentRoot none</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Eklenti</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_vhost_alias</td></tr>
+</table>
+
+  <p><code class="directive">VirtualDocumentRoot</code> yönergesi sunucu ismine göre
+   belgelerin bulunacağı yeri Apache HTTP Sunucusunun saptamasını sağlar.
+   <code><em>hesaplanan-dizin</em></code>’in dönüşüm sonucu <code class="directive"><a href="../mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code> yönergesinin değeriymiş gibi
+   belge ağacının kök dizini olarak kullanılır.
+   <code><em>hesaplanan-dizin</em></code> yerine <code>none</code>
+   belirtilmişse <code class="directive">VirtualDocumentRoot</code> iptal edilmiş
+   olur. Bu yönerge <code class="directive"><a href="#virtualdocumentrootip">VirtualDocumentRootIP</a></code> yönergesinin kullanıldığı bağlamda
+   yer alamaz.</p>
+
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="VirtualDocumentRootIP" id="VirtualDocumentRootIP">VirtualDocumentRootIP</a> <a name="virtualdocumentrootip" id="virtualdocumentrootip">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bir sanal konağın belge kök dizinini devingen olarak yapılandırır.
+</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>VirtualDocumentRootIP <em>hesaplanan-dizin</em>|none</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>VirtualDocumentRootIP none</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Eklenti</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_vhost_alias</td></tr>
+</table>
+
+ <p><code class="directive">VirtualDocumentRootIP</code> yönergesi, dizinin
+  saptanmasında sunucu ismi yerine bağlantının sonlandığı sunucunun IP
+  adresini kullanması dışında <code class="directive"><a href="#virtualdocumentroot">VirtualDocumentRoot</a></code> gibidir.</p>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="VirtualScriptAlias" id="VirtualScriptAlias">VirtualScriptAlias</a> <a name="virtualscriptalias" id="virtualscriptalias">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bir sanal konağın CGI dizinini devingen olarak yapılandırır.
+</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>VirtualScriptAlias <em>hesaplanan-dizin</em>|none</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>VirtualScriptAlias none</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Eklenti</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_vhost_alias</td></tr>
+</table>
+
+  <p><code class="directive">VirtualScriptAlias</code> yönergesi, CGI betiklerinin
+   bulunacağı yeri Apache httpd’nin saptamasını sağlamak bakımından
+   <code class="directive"><a href="#virtualdocumentroot">VirtualDocumentRoot</a></code>
+   yönergesinin yaptığını yapar. <code>/cgi-bin/</code> ile başlayan
+   istekler için ise <code class="directive"><a href="../mod/mod_alias.html#scriptalias">ScriptAlias</a></code>
+   yönergesinin yaptığını yapar.</p>
+
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="VirtualScriptAliasIP" id="VirtualScriptAliasIP">VirtualScriptAliasIP</a> <a name="virtualscriptaliasip" id="virtualscriptaliasip">Yönergesi</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bir sanal konağın CGI dizinini devingen olarak yapılandırır.
+</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>VirtualScriptAliasIP <em>hesaplanan-dizin</em>|none</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>VirtualScriptAliasIP none</code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Eklenti</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_vhost_alias</td></tr>
+</table>
+
+  <p><code class="directive">VirtualScriptAliasIP</code> yönergesi, dizinin
+   saptanmasında sunucu ismi yerine bağlantının sonlandığı sunucunun IP
+   adresini kullanması dışında <code class="directive"><a href="#virtualscriptalias">VirtualScriptAlias</a></code> gibidir.</p>
+
+  
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="interpol" id="interpol">Dizin İsimlerinin Elde Edilmesi</a></h2>
   
@@ -221,85 +300,6 @@ Sanal Barındırma</a></li>
    <code>%V</code> ve <code>%A</code> <a href="mod_log_config.html#formats">biçem belirteçleri</a> bu modülle
    birlikte kullanıldığında çok yararlı olurlar.</p>
 </div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="directive-section"><h2><a name="VirtualDocumentRoot" id="VirtualDocumentRoot">VirtualDocumentRoot</a> <a name="virtualdocumentroot" id="virtualdocumentroot">Yönergesi</a></h2>
-<table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bir sanal konağın belge kök dizinini devingen olarak yapılandırır.
-</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>VirtualDocumentRoot <em>hesaplanan-dizin</em>|none</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>VirtualDocumentRoot none</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Eklenti</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_vhost_alias</td></tr>
-</table>
-
-  <p><code class="directive">VirtualDocumentRoot</code> yönergesi sunucu ismine göre
-   belgelerin bulunacağı yeri Apache HTTP Sunucusunun saptamasını sağlar.
-   <code><em>hesaplanan-dizin</em></code>’in dönüşüm sonucu <code class="directive"><a href="../mod/core.html#documentroot">DocumentRoot</a></code> yönergesinin değeriymiş gibi
-   belge ağacının kök dizini olarak kullanılır.
-   <code><em>hesaplanan-dizin</em></code> yerine <code>none</code>
-   belirtilmişse <code class="directive">VirtualDocumentRoot</code> iptal edilmiş
-   olur. Bu yönerge <code class="directive"><a href="#virtualdocumentrootip">VirtualDocumentRootIP</a></code> yönergesinin kullanıldığı bağlamda
-   yer alamaz.</p>
-
-
-</div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="directive-section"><h2><a name="VirtualDocumentRootIP" id="VirtualDocumentRootIP">VirtualDocumentRootIP</a> <a name="virtualdocumentrootip" id="virtualdocumentrootip">Yönergesi</a></h2>
-<table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bir sanal konağın belge kök dizinini devingen olarak yapılandırır.
-</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>VirtualDocumentRootIP <em>hesaplanan-dizin</em>|none</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>VirtualDocumentRootIP none</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Eklenti</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_vhost_alias</td></tr>
-</table>
-
- <p><code class="directive">VirtualDocumentRootIP</code> yönergesi, dizinin
-  saptanmasında sunucu ismi yerine bağlantının sonlandığı sunucunun IP
-  adresini kullanması dışında <code class="directive"><a href="#virtualdocumentroot">VirtualDocumentRoot</a></code> gibidir.</p>
-
-</div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="directive-section"><h2><a name="VirtualScriptAlias" id="VirtualScriptAlias">VirtualScriptAlias</a> <a name="virtualscriptalias" id="virtualscriptalias">Yönergesi</a></h2>
-<table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bir sanal konağın CGI dizinini devingen olarak yapılandırır.
-</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>VirtualScriptAlias <em>hesaplanan-dizin</em>|none</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>VirtualScriptAlias none</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Eklenti</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_vhost_alias</td></tr>
-</table>
-
-  <p><code class="directive">VirtualScriptAlias</code> yönergesi, CGI betiklerinin
-   bulunacağı yeri Apache httpd’nin saptamasını sağlamak bakımından
-   <code class="directive"><a href="#virtualdocumentroot">VirtualDocumentRoot</a></code>
-   yönergesinin yaptığını yapar. <code>/cgi-bin/</code> ile başlayan
-   istekler için ise <code class="directive"><a href="../mod/mod_alias.html#scriptalias">ScriptAlias</a></code>
-   yönergesinin yaptığını yapar.</p>
-
-
-</div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="directive-section"><h2><a name="VirtualScriptAliasIP" id="VirtualScriptAliasIP">VirtualScriptAliasIP</a> <a name="virtualscriptaliasip" id="virtualscriptaliasip">Yönergesi</a></h2>
-<table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Bir sanal konağın CGI dizinini devingen olarak yapılandırır.
-</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>VirtualScriptAliasIP <em>hesaplanan-dizin</em>|none</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>VirtualScriptAliasIP none</code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu geneli, sanal konak</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Eklenti</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>mod_vhost_alias</td></tr>
-</table>
-
-  <p><code class="directive">VirtualScriptAliasIP</code> yönergesi, dizinin
-   saptanmasında sunucu ismi yerine bağlantının sonlandığı sunucunun IP
-   adresini kullanması dışında <code class="directive"><a href="#virtualscriptalias">VirtualScriptAlias</a></code> gibidir.</p>
-
-  
-</div>
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../en/mod/mod_vhost_alias.html" hreflang="en" rel="alternate" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_watchdog.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_watchdog.html.en?rev=1673854&r1=1673853&r2=1673854&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_watchdog.html.en (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_watchdog.html.en Wed Apr 15 16:33:41 2015
@@ -53,7 +53,6 @@ core or, if a dynamic module, be loaded
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#watchdoginterval">WatchdogInterval</a></li>
 </ul>
 <ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Comments</a></li></ul></div>
-
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="WatchdogInterval" id="WatchdogInterval">WatchdogInterval</a> <a name="watchdoginterval" id="watchdoginterval">Directive</a></h2>
 <table class="directive">
@@ -68,6 +67,7 @@ core or, if a dynamic module, be loaded
 second.</p>
 
 </div>
+
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_watchdog.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a></p>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_xml2enc.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_xml2enc.html.en?rev=1673854&r1=1673853&r2=1673854&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_xml2enc.html.en (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mod_xml2enc.html.en Wed Apr 15 16:33:41 2015
@@ -58,6 +58,58 @@ for 2.2.x versions</td></tr></table>
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#alias">Unsupported Encodings</a></li>
 </ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Comments</a></li></ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="xml2EncAlias" id="xml2EncAlias">xml2EncAlias</a> <a name="xml2encalias" id="xml2encalias">Directive</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Recognise Aliases for encoding values</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Syntax:</a></th><td><code>xml2EncAlias <var>charset alias [alias ...]</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Context:</a></th><td>server config</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Status:</a></th><td>Base</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Module:</a></th><td>mod_xml2enc</td></tr>
+</table>
+  <p>This server-wide directive aliases one or more encoding to another
+  encoding. This enables encodings not recognised by libxml2 to be handled
+  internally by libxml2's encoding support using the translation table for
+  a recognised encoding. This serves two purposes: to support character sets
+  (or names) not recognised either by libxml2 or iconv, and to skip
+  conversion for an encoding where it is known to be unnecessary.</p>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="xml2EncDefault" id="xml2EncDefault">xml2EncDefault</a> <a name="xml2encdefault" id="xml2encdefault">Directive</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Sets a default encoding to assume when absolutely no information
+can be <a href="#sniffing">automatically detected</a></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Syntax:</a></th><td><code>xml2EncDefault <var>name</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Context:</a></th><td>server config, virtual host, directory, .htaccess</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Status:</a></th><td>Base</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Module:</a></th><td>mod_xml2enc</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Compatibility:</a></th><td>Version 2.4.0 and later; available as a third-party
+module for earlier versions.</td></tr>
+</table>
+  <p>If you are processing data with known encoding but no encoding
+  information, you can set this default to help mod_xml2enc process
+  the data correctly. For example, to work with the default value
+  of Latin1 (<var>iso-8859-1</var> specified in HTTP/1.0, use</p>
+  <pre class="prettyprint lang-config">xml2EncDefault iso-8859-1</pre>
+
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="directive-section"><h2><a name="xml2StartParse" id="xml2StartParse">xml2StartParse</a> <a name="xml2startparse" id="xml2startparse">Directive</a></h2>
+<table class="directive">
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Advise the parser to skip leading junk.</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Syntax:</a></th><td><code>xml2StartParse <var>element [element ...]</var></code></td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Context:</a></th><td>server config, virtual host, directory, .htaccess</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Status:</a></th><td>Base</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Module:</a></th><td>mod_xml2enc</td></tr>
+</table>
+  <p>Specify that the markup parser should start at the first instance
+  of any of the elements specified. This can be used as a workaround
+  where a broken backend inserts leading junk that messes up the parser (<a href="http://bahumbug.wordpress.com/2006/10/12/mod_proxy_html-revisited/">example here</a>).</p>
+  <p>It should never be used for XML, nor well-formed HTML.</p>
+
+</div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="section">
 <h2><a name="usage" id="usage">Usage</a></h2>
   <p>There are two usage scenarios: with modules programmed to work
@@ -132,58 +184,6 @@ the server of an unnecessary conversion.
 the conversion methods available on your platform, you can still alias
 them to a supported encoding using <code class="directive">xml2EncAlias</code>.</p>
 </div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="directive-section"><h2><a name="xml2EncAlias" id="xml2EncAlias">xml2EncAlias</a> <a name="xml2encalias" id="xml2encalias">Directive</a></h2>
-<table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Recognise Aliases for encoding values</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Syntax:</a></th><td><code>xml2EncAlias <var>charset alias [alias ...]</var></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Context:</a></th><td>server config</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Status:</a></th><td>Base</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Module:</a></th><td>mod_xml2enc</td></tr>
-</table>
-  <p>This server-wide directive aliases one or more encoding to another
-  encoding. This enables encodings not recognised by libxml2 to be handled
-  internally by libxml2's encoding support using the translation table for
-  a recognised encoding. This serves two purposes: to support character sets
-  (or names) not recognised either by libxml2 or iconv, and to skip
-  conversion for an encoding where it is known to be unnecessary.</p>
-
-</div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="directive-section"><h2><a name="xml2EncDefault" id="xml2EncDefault">xml2EncDefault</a> <a name="xml2encdefault" id="xml2encdefault">Directive</a></h2>
-<table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Sets a default encoding to assume when absolutely no information
-can be <a href="#sniffing">automatically detected</a></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Syntax:</a></th><td><code>xml2EncDefault <var>name</var></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Context:</a></th><td>server config, virtual host, directory, .htaccess</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Status:</a></th><td>Base</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Module:</a></th><td>mod_xml2enc</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Compatibility:</a></th><td>Version 2.4.0 and later; available as a third-party
-module for earlier versions.</td></tr>
-</table>
-  <p>If you are processing data with known encoding but no encoding
-  information, you can set this default to help mod_xml2enc process
-  the data correctly. For example, to work with the default value
-  of Latin1 (<var>iso-8859-1</var> specified in HTTP/1.0, use</p>
-  <pre class="prettyprint lang-config">xml2EncDefault iso-8859-1</pre>
-
-
-</div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="directive-section"><h2><a name="xml2StartParse" id="xml2StartParse">xml2StartParse</a> <a name="xml2startparse" id="xml2startparse">Directive</a></h2>
-<table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Advise the parser to skip leading junk.</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Syntax:</a></th><td><code>xml2StartParse <var>element [element ...]</var></code></td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Context:</a></th><td>server config, virtual host, directory, .htaccess</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Status:</a></th><td>Base</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Module:</a></th><td>mod_xml2enc</td></tr>
-</table>
-  <p>Specify that the markup parser should start at the first instance
-  of any of the elements specified. This can be used as a workaround
-  where a broken backend inserts leading junk that messes up the parser (<a href="http://bahumbug.wordpress.com/2006/10/12/mod_proxy_html-revisited/">example here</a>).</p>
-  <p>It should never be used for XML, nor well-formed HTML.</p>
-
-</div>
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mod_xml2enc.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a></p>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.html.de
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.html.de?rev=1673854&r1=1673853&r2=1673854&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.html.de (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.html.de Wed Apr 15 16:33:41 2015
@@ -61,7 +61,6 @@
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#threadstacksize">ThreadStackSize</a></li>
 </ul>
 <ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Kommentare</a></li></ul></div>
-
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="CoreDumpDirectory" id="CoreDumpDirectory">CoreDumpDirectory</a>-<a name="coredumpdirectory" id="coredumpdirectory">Direktive</a></h2>
 <table class="directive">
@@ -740,6 +739,7 @@ verwendet wird, die Client-Verbindungen
   </ul>
 
 </div>
+
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Verfügbare Sprachen: </span><a href="../de/mod/mpm_common.html" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.html.en?rev=1673854&r1=1673853&r2=1673854&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.html.en (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.html.en Wed Apr 15 16:33:41 2015
@@ -58,7 +58,6 @@ more than one multi-processing module (M
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#threadstacksize">ThreadStackSize</a></li>
 </ul>
 <ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Comments</a></li></ul></div>
-
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="CoreDumpDirectory" id="CoreDumpDirectory">CoreDumpDirectory</a> <a name="coredumpdirectory" id="coredumpdirectory">Directive</a></h2>
 <table class="directive">
@@ -787,6 +786,7 @@ client connections</td></tr>
   causes crashes with some common modules.</div>
 
 </div>
+
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../de/mod/mpm_common.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.html.ja.utf8?rev=1673854&r1=1673853&r2=1673854&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.html.ja.utf8 [utf-8] Wed Apr 15 16:33:41 2015
@@ -62,7 +62,6 @@
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#threadstacksize">ThreadStackSize</a></li>
 </ul>
 <ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">コメント</a></li></ul></div>
-
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="CoreDumpDirectory" id="CoreDumpDirectory">CoreDumpDirectory</a> <a name="coredumpdirectory" id="coredumpdirectory">ディレクティブ</a></h2>
 <table class="directive">
@@ -762,6 +761,7 @@ simultaneously</td></tr>
   </ul>
 
 </div>
+
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>翻訳済み言語: </span><a href="../de/mod/mpm_common.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.html.tr.utf8?rev=1673854&r1=1673853&r2=1673854&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_common.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Apr 15 16:33:41 2015
@@ -59,7 +59,6 @@
 <li><img alt="" src="../images/down.gif" /> <a href="#threadstacksize">ThreadStackSize</a></li>
 </ul>
 <ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
-
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="CoreDumpDirectory" id="CoreDumpDirectory">CoreDumpDirectory</a> <a name="coredumpdirectory" id="coredumpdirectory">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">
@@ -799,6 +798,7 @@ in *BSDs.</td></tr>
    da azaltmak bazı modüllerle çökmeye sebep olur.</div>
 
 </div>
+
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../de/mod/mpm_common.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_netware.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_netware.html.en?rev=1673854&r1=1673853&r2=1673854&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_netware.html.en (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/mpm_netware.html.en Wed Apr 15 16:33:41 2015
@@ -83,7 +83,6 @@
   ports Apache httpd uses</a>
 </li>
 </ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Comments</a></li></ul></div>
-
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="MaxThreads" id="MaxThreads">MaxThreads</a> <a name="maxthreads" id="maxthreads">Directive</a></h2>
 <table class="directive">
@@ -104,6 +103,7 @@
   </code></p></div>
 
 </div>
+
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../en/mod/mpm_netware.html" title="English">&nbsp;en&nbsp;</a></p>

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.html.de
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.html.de?rev=1673854&r1=1673853&r2=1673854&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.html.de (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.html.de Wed Apr 15 16:33:41 2015
@@ -84,48 +84,6 @@
  und Ports</a></li>
 </ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Kommentare</a></li></ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="how-it-works" id="how-it-works">Arbeitsweise</a></h2>
-  <p>Ein einzelner Steuerprozess ist für den Start von
-  Kindprozessen verantwortlich, die auf Verbindungen warten und diese
-  bedienen, sobald sie eintreffen. Der Apache versucht immer, mehrere
-  <dfn>freie</dfn> oder unbeschäftigte Serverprozesse vorzuhalten,
-  die zur Bedienung eingehender Anfragen bereit stehen. Auf diese Weise
-  müssen Clients nicht darauf warten, dass neue Kindprozesse
-  geforkt werden, bevor ihre Anfrage bearbeitet werden kann.</p>
-
-  <p><code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#startservers">StartServers</a></code>,
-  <code class="directive"><a href="#minspareservers">MinSpareServers</a></code>,
-  <code class="directive"><a href="#maxspareservers">MaxSpareServers</a></code> und
-  <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxclients">MaxClients</a></code> regulieren,
-  wie der Elternprozess Kindprozesse zur Bedienung von Anfragen erstellt.
-  Im Allgemeinen ist der Apache sehr selbstregulierend, so dass die meisten
-  Angebote die Voreinstellung dieser Direktiven nicht verändern
-  müssen. Systeme, die mehr als 256 gleichzeitige Anfragen bedienen
-  müssen, können <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxclients">MaxClients</a></code> erhöhen, während
-  Systeme mit begrenztem Arbeitsspeicher möglicherweise
-  <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxclients">MaxClients</a></code> heruntersetzen
-  müssen, um den Server vor Flatterverhalten (Arbeitsspeicherinhalte auf
-  Platte auslagern - und zurück) zu schützen. Weitere
-  Informationen zur Feinabstimmung der Prozesserstellung sind in den
-  <a href="../misc/perf-tuning.html">Performance-Hinweisen</a> zu
-  finden.</p>
-
-  <p>Währen der Elternprozess unter Unix normalerweise als
-  <code>root</code> gestartet wird, um sich an Port 80 binden zu können,
-  werden die Kindprozesse unter einem weniger privilegierten Benutzer
-  gestartet. Die Direktiven <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#user">User</a></code>
-  und <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#group">Group</a></code> werden dazu
-  verwendet, die Privilegien der Apache-Kindprozesse festzulegen. Die
-  Kindprozesse müssen in der Lage sein, alle Inhalte zu lesen, die
-  sie ausliefern sollen, sollten darüber hinaus jedoch so wenig wie
-  möglich Rechte besitzen.</p>
-
-  <p><code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxrequestsperchild">MaxRequestsPerChild</a></code>
-  bestimmt, wie häufig der Server Prozesse erneuert, indem er alte
-  beendet und neue startet.</p>
-</div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="MaxSpareServers" id="MaxSpareServers">MaxSpareServers</a>-<a name="maxspareservers" id="maxspareservers">Direktive</a></h2>
 <table class="directive">
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Beschreibung:</a></th><td>Maximale Anzahl der unbeschäftigten Kindprozesse des
@@ -185,6 +143,48 @@
 <li><code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#startservers">StartServers</a></code></li>
 </ul>
 </div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="how-it-works" id="how-it-works">Arbeitsweise</a></h2>
+  <p>Ein einzelner Steuerprozess ist für den Start von
+  Kindprozessen verantwortlich, die auf Verbindungen warten und diese
+  bedienen, sobald sie eintreffen. Der Apache versucht immer, mehrere
+  <dfn>freie</dfn> oder unbeschäftigte Serverprozesse vorzuhalten,
+  die zur Bedienung eingehender Anfragen bereit stehen. Auf diese Weise
+  müssen Clients nicht darauf warten, dass neue Kindprozesse
+  geforkt werden, bevor ihre Anfrage bearbeitet werden kann.</p>
+
+  <p><code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#startservers">StartServers</a></code>,
+  <code class="directive"><a href="#minspareservers">MinSpareServers</a></code>,
+  <code class="directive"><a href="#maxspareservers">MaxSpareServers</a></code> und
+  <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxclients">MaxClients</a></code> regulieren,
+  wie der Elternprozess Kindprozesse zur Bedienung von Anfragen erstellt.
+  Im Allgemeinen ist der Apache sehr selbstregulierend, so dass die meisten
+  Angebote die Voreinstellung dieser Direktiven nicht verändern
+  müssen. Systeme, die mehr als 256 gleichzeitige Anfragen bedienen
+  müssen, können <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxclients">MaxClients</a></code> erhöhen, während
+  Systeme mit begrenztem Arbeitsspeicher möglicherweise
+  <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxclients">MaxClients</a></code> heruntersetzen
+  müssen, um den Server vor Flatterverhalten (Arbeitsspeicherinhalte auf
+  Platte auslagern - und zurück) zu schützen. Weitere
+  Informationen zur Feinabstimmung der Prozesserstellung sind in den
+  <a href="../misc/perf-tuning.html">Performance-Hinweisen</a> zu
+  finden.</p>
+
+  <p>Währen der Elternprozess unter Unix normalerweise als
+  <code>root</code> gestartet wird, um sich an Port 80 binden zu können,
+  werden die Kindprozesse unter einem weniger privilegierten Benutzer
+  gestartet. Die Direktiven <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#user">User</a></code>
+  und <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#group">Group</a></code> werden dazu
+  verwendet, die Privilegien der Apache-Kindprozesse festzulegen. Die
+  Kindprozesse müssen in der Lage sein, alle Inhalte zu lesen, die
+  sie ausliefern sollen, sollten darüber hinaus jedoch so wenig wie
+  möglich Rechte besitzen.</p>
+
+  <p><code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxrequestsperchild">MaxRequestsPerChild</a></code>
+  bestimmt, wie häufig der Server Prozesse erneuert, indem er alte
+  beendet und neue startet.</p>
+</div>
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Verfügbare Sprachen: </span><a href="../de/mod/prefork.html" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.html.en
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.html.en?rev=1673854&r1=1673853&r2=1673854&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.html.en (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.html.en Wed Apr 15 16:33:41 2015
@@ -79,49 +79,6 @@
 uses</a></li>
 </ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Comments</a></li></ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="how-it-works" id="how-it-works">How it Works</a></h2>
-  <p>A single control process is responsible for launching child
-  processes which listen for connections and serve them when they
-  arrive. Apache httpd always tries to maintain several <dfn>spare</dfn>
-  or idle server processes, which stand ready to serve incoming
-  requests. In this way, clients do not need to wait for a new
-  child processes to be forked before their requests can be
-  served.</p>
-
-  <p>The <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#startservers">StartServers</a></code>,
-  <code class="directive"><a href="#minspareservers">MinSpareServers</a></code>,
-  <code class="directive"><a href="#maxspareservers">MaxSpareServers</a></code>, and
-  <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxrequestworkers">MaxRequestWorkers</a></code> regulate how
-  the parent process creates children to serve requests. In general,
-  Apache httpd is very self-regulating, so most sites do not need to
-  adjust these directives from their default values. Sites which
-  need to serve more than 256 simultaneous requests may need to
-  increase <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxrequestworkers">MaxRequestWorkers</a></code>,
-  while sites with limited memory may need to decrease <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxrequestworkers">MaxRequestWorkers</a></code> to keep the server from
-  thrashing (swapping memory to disk and back). More information
-  about tuning process creation is provided in the <a href="../misc/perf-tuning.html">performance hints</a>
-  documentation.</p>
-
-  <p>While the parent process is usually started as <code>root</code>
-  under Unix in order to bind to port 80, the child processes are
-  launched by Apache httpd as a less-privileged user. The <code class="directive"><a href="../mod/mod_unixd.html#user">User</a></code> and <code class="directive"><a href="../mod/mod_unixd.html#group">Group</a></code> directives are used to set
-  the privileges of the Apache httpd child processes. The child processes
-  must be able to read all the content that will be served, but
-  should have as few privileges beyond that as possible.</p>
-
-  <p><code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxconnectionsperchild">MaxConnectionsPerChild</a></code>
-  controls how frequently the server recycles processes by killing
-  old ones and launching new ones.</p>
-
-  <p>This MPM uses the <code>mpm-accept</code> mutex to serialize
-  access to incoming connections when subject to the thundering herd
-  problem (generally, when there are multiple listening sockets).
-  The implementation aspects of this mutex can be configured with the
-  <code class="directive"><a href="../mod/core.html#mutex">Mutex</a></code> directive. The <a href="../misc/perf-tuning.html">performance hints</a>
-  documentation has additional information about this mutex.</p>
-</div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="MaxSpareServers" id="MaxSpareServers">MaxSpareServers</a> <a name="maxspareservers" id="maxspareservers">Directive</a></h2>
 <table class="directive">
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Description:</a></th><td>Maximum number of idle child server processes</td></tr>
@@ -181,6 +138,49 @@ uses</a></li>
 <li><code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#minsparethreads">MinSpareThreads</a></code></li>
 </ul>
 </div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="how-it-works" id="how-it-works">How it Works</a></h2>
+  <p>A single control process is responsible for launching child
+  processes which listen for connections and serve them when they
+  arrive. Apache httpd always tries to maintain several <dfn>spare</dfn>
+  or idle server processes, which stand ready to serve incoming
+  requests. In this way, clients do not need to wait for a new
+  child processes to be forked before their requests can be
+  served.</p>
+
+  <p>The <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#startservers">StartServers</a></code>,
+  <code class="directive"><a href="#minspareservers">MinSpareServers</a></code>,
+  <code class="directive"><a href="#maxspareservers">MaxSpareServers</a></code>, and
+  <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxrequestworkers">MaxRequestWorkers</a></code> regulate how
+  the parent process creates children to serve requests. In general,
+  Apache httpd is very self-regulating, so most sites do not need to
+  adjust these directives from their default values. Sites which
+  need to serve more than 256 simultaneous requests may need to
+  increase <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxrequestworkers">MaxRequestWorkers</a></code>,
+  while sites with limited memory may need to decrease <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxrequestworkers">MaxRequestWorkers</a></code> to keep the server from
+  thrashing (swapping memory to disk and back). More information
+  about tuning process creation is provided in the <a href="../misc/perf-tuning.html">performance hints</a>
+  documentation.</p>
+
+  <p>While the parent process is usually started as <code>root</code>
+  under Unix in order to bind to port 80, the child processes are
+  launched by Apache httpd as a less-privileged user. The <code class="directive"><a href="../mod/mod_unixd.html#user">User</a></code> and <code class="directive"><a href="../mod/mod_unixd.html#group">Group</a></code> directives are used to set
+  the privileges of the Apache httpd child processes. The child processes
+  must be able to read all the content that will be served, but
+  should have as few privileges beyond that as possible.</p>
+
+  <p><code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxconnectionsperchild">MaxConnectionsPerChild</a></code>
+  controls how frequently the server recycles processes by killing
+  old ones and launching new ones.</p>
+
+  <p>This MPM uses the <code>mpm-accept</code> mutex to serialize
+  access to incoming connections when subject to the thundering herd
+  problem (generally, when there are multiple listening sockets).
+  The implementation aspects of this mutex can be configured with the
+  <code class="directive"><a href="../mod/core.html#mutex">Mutex</a></code> directive. The <a href="../misc/perf-tuning.html">performance hints</a>
+  documentation has additional information about this mutex.</p>
+</div>
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Available Languages: </span><a href="../de/mod/prefork.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.html.ja.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.html.ja.utf8?rev=1673854&r1=1673853&r2=1673854&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.html.ja.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.html.ja.utf8 [utf-8] Wed Apr 15 16:33:41 2015
@@ -86,51 +86,6 @@
 が使用するアドレスとポートの設定</a></li>
 </ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">コメント</a></li></ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="how-it-works" id="how-it-works">動作方法</a></h2>
-  <p>一つのコントロールプロセスが、
-  コネクションに対して listen して、しかるべき時に応答する
-  子プロセスを起動します。Apache は常に幾つかの<dfn>スペア</dfn>
-  かアイドルなサーバプロセスを維持していて、それらは入ってきた
-  リクエストに応答できるように待機しています。
-  このようにしてクライアントは、リクエストが応答される前に、
-  新しい子プロセスが fork されるのを待たなくてもよいように
-  なっています。</p>
-
-  <p>親プロセスがリクエストに応答するの子プロセスを
-  どのように生成するかは、
-  <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#startservers">StartServers</a></code>,
-  <code class="directive"><a href="#minspareservers">MinSpareServers</a></code>,
-  <code class="directive"><a href="#maxspareservers">MaxSpareServers</a></code>,
-  <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxclients">MaxClients</a></code>
-  で調整します。一般的に、Apache は非常に自律的なので、
-  大抵のサイトではこれらのディレクティブをデフォルト値から調整する
-  必要はないでしょう。
-  同時に 256 を超えるリクエストに応答しないといけないサイトでは、
-  <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxclients">MaxClients</a></code>
-  を増やす必要があるでしょう。
-  一方、メモリの限られているサイトでは、スラッシング
-  (メモリとディスク間で何度もスワップ) が起こるのを防ぐために
-  <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxclients">MaxClients</a></code>
-  を減らす必要があるでしょう。プロセス生成のチューニングに関する
-  詳しい情報は、<a href="../misc/perf-tuning.html">性能に関するヒント</a>
-  にあります。</p>
-
-  <p>通常 Unix では親プロセスは 80 番ポートにバインドするために
-  <code>root</code> で起動されますが、子プロセスやスレッドは
-  もっと低い権限のユーザで Apache によって起動されます。
-  <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#user">User</a></code> と
-  <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#group">Group</a></code>
-  ディレクティブは
-  Apache の子プロセスの権限を設定するのに用いられます。
-  子プロセスはクライアントに送るコンテンツ全てを読めないといけませんが、
-  可能な限り必要最小限の権限のみを持っているようにするべきです。</p>
-
-  <p><code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxrequestsperchild">MaxRequestsPerChild</a></code>
-  は、古いプロセスを停止して新しいプロセスを起動することによって、
-  どの程度の頻度でサーバがプロセスをリサイクルするかを制御します。</p>
-</div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="MaxSpareServers" id="MaxSpareServers">MaxSpareServers</a> <a name="maxspareservers" id="maxspareservers">ディレクティブ</a></h2>
 <table class="directive">
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Description">説明:</a></th><td>アイドルな子サーバプロセスの最大個数</td></tr>
@@ -183,6 +138,51 @@
 <li><code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#startservers">StartServers</a></code></li>
 </ul>
 </div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="how-it-works" id="how-it-works">動作方法</a></h2>
+  <p>一つのコントロールプロセスが、
+  コネクションに対して listen して、しかるべき時に応答する
+  子プロセスを起動します。Apache は常に幾つかの<dfn>スペア</dfn>
+  かアイドルなサーバプロセスを維持していて、それらは入ってきた
+  リクエストに応答できるように待機しています。
+  このようにしてクライアントは、リクエストが応答される前に、
+  新しい子プロセスが fork されるのを待たなくてもよいように
+  なっています。</p>
+
+  <p>親プロセスがリクエストに応答するの子プロセスを
+  どのように生成するかは、
+  <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#startservers">StartServers</a></code>,
+  <code class="directive"><a href="#minspareservers">MinSpareServers</a></code>,
+  <code class="directive"><a href="#maxspareservers">MaxSpareServers</a></code>,
+  <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxclients">MaxClients</a></code>
+  で調整します。一般的に、Apache は非常に自律的なので、
+  大抵のサイトではこれらのディレクティブをデフォルト値から調整する
+  必要はないでしょう。
+  同時に 256 を超えるリクエストに応答しないといけないサイトでは、
+  <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxclients">MaxClients</a></code>
+  を増やす必要があるでしょう。
+  一方、メモリの限られているサイトでは、スラッシング
+  (メモリとディスク間で何度もスワップ) が起こるのを防ぐために
+  <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxclients">MaxClients</a></code>
+  を減らす必要があるでしょう。プロセス生成のチューニングに関する
+  詳しい情報は、<a href="../misc/perf-tuning.html">性能に関するヒント</a>
+  にあります。</p>
+
+  <p>通常 Unix では親プロセスは 80 番ポートにバインドするために
+  <code>root</code> で起動されますが、子プロセスやスレッドは
+  もっと低い権限のユーザで Apache によって起動されます。
+  <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#user">User</a></code> と
+  <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#group">Group</a></code>
+  ディレクティブは
+  Apache の子プロセスの権限を設定するのに用いられます。
+  子プロセスはクライアントに送るコンテンツ全てを読めないといけませんが、
+  可能な限り必要最小限の権限のみを持っているようにするべきです。</p>
+
+  <p><code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxrequestsperchild">MaxRequestsPerChild</a></code>
+  は、古いプロセスを停止して新しいプロセスを起動することによって、
+  どの程度の頻度でサーバがプロセスをリサイクルするかを制御します。</p>
+</div>
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>翻訳済み言語: </span><a href="../de/mod/prefork.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |

Modified: httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.html.tr.utf8?rev=1673854&r1=1673853&r2=1673854&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/trunk/docs/manual/mod/prefork.html.tr.utf8 [utf-8] Wed Apr 15 16:33:41 2015
@@ -79,47 +79,6 @@
   portların ayarlanması</a></li>
 </ul><ul class="seealso"><li><a href="#comments_section">Yorum</a></li></ul></div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
-<div class="section">
-<h2><a name="how-it-works" id="how-it-works">Nasıl çalışır?</a></h2>
-  <p>Bağlantıları dinleyip gerektiğinde onlara hizmet sunan çocuk süreçleri
-   devreye almak tek bir denetim sürecinin sorumluluğundadır. Apache httpd
-   daima, gelen isteklere hizmet vermeye hazır bekleyen en fazla sayıda
-   sunucu sürecini <dfn>yedekte tutmaya</dfn> veya boşta bekletmeye
-   çalışır. Bu suretle, istemcilere isteklerinin sunulması için yeni çocuk
-   süreçlerin çatallanmasını beklemek gerekmez.</p>
-
-  <p>Ana sürecin istekleri sunacak çocuk süreçleri oluşturma işlemini nasıl
-   gerçekleştireceği <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#startservers">StartServers</a></code>, <code class="directive"><a href="#minspareservers">MinSpareServers</a></code>, <code class="directive"><a href="#maxspareservers">MaxSpareServers</a></code> ve <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxrequestworkers">MaxRequestWorkers</a></code> yönergeleri ile düzenlenir. Apache httpd
-   kendiliğinden her duruma çok iyi uyum sağladığından, genelde, çoğu
-   sitenin bu yönergelerin öntanımlı değerlerini değiştirmesi gerekmez.
-   Aynı anda 256’dan fazla isteğe hizmet sunacak sitelerin <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxrequestworkers">MaxRequestWorkers</a></code> değerini arttırmaları
-   gerekebilir. Ancak, fiziksel belleği yeterli olmayan sitelerin de
-   sunucunun belleği diske takaslamasını önlemek için bu değeri
-   azaltmaları gerekebilir. Süreç oluşturmanın ayarlanması ile ilgili daha
-   fazla bilgi edinmek için <a href="../misc/perf-tuning.html">başarım
-   arttırma ipuçları</a> belgesine bakınız.</p>
-
-  <p>Unix altında 80. portu dinleyebilmek için ana sürecin
-   <code>root</code> tarafından çalıştırılmış olması gerekirse de çocuk
-   süreçler Apache httpd tarafından daha az yetkili bir kullanıcının
-   aidiyetinde çalıştırılırlar. Apache httpd’nin çocuk süreçlerinin
-   kullanıcı ve gruplarını ayarlamak için <code class="directive"><a href="../mod/mod_unixd.html#user">User</a></code> ve <code class="directive"><a href="../mod/mod_unixd.html#group">Group</a></code>
-   yönergeleri kullanılır. Çocuk süreçlerin sunacakları içeriği okumaya
-   yetkili olmaları gerekir, fakat bu yetkinin mümkün olduğunca kısıtlı
-   tutulmasına çalışılmalıdır.</p>
-
-  <p><code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxconnectionsperchild">MaxConnectionsPerChild</a></code>
-   yönergesi ana sunucunun eski süreçleri öldürüp yenilerini oluşturmayı
-   ne kadar sıklıkla yapacağını denetler.</p>
-
-  <p>Bu MPM, gürleyen sürü sorunu ortaya çıktığında (genelde çok sayıda
-   dinlenen soket varlığında) gelen bağlantılara erişimi dizgileştirmek için
-   <code>mpm-accept</code> muteksini kullanır. Bu muteksin gerçeklenimle
-   ilgili hususları <code class="directive"><a href="../mod/core.html#mutex">Mutex</a></code> yönergesi ile
-   yapılandırılabilir. Bu muteks hakkında ek bilgi için <a href="../misc/perf-tuning.html">başarımın arttırılması</a>
-   belgesine bakınız.</p>
-</div>
-<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="MaxSpareServers" id="MaxSpareServers">MaxSpareServers</a> <a name="maxspareservers" id="maxspareservers">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Boştaki çocuk süreçlerin azami sayısı</td></tr>
@@ -180,6 +139,47 @@
 <li><code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#minsparethreads">MinSpareThreads</a></code></li>
 </ul>
 </div>
+<div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif" /></a></div>
+<div class="section">
+<h2><a name="how-it-works" id="how-it-works">Nasıl çalışır?</a></h2>
+  <p>Bağlantıları dinleyip gerektiğinde onlara hizmet sunan çocuk süreçleri
+   devreye almak tek bir denetim sürecinin sorumluluğundadır. Apache httpd
+   daima, gelen isteklere hizmet vermeye hazır bekleyen en fazla sayıda
+   sunucu sürecini <dfn>yedekte tutmaya</dfn> veya boşta bekletmeye
+   çalışır. Bu suretle, istemcilere isteklerinin sunulması için yeni çocuk
+   süreçlerin çatallanmasını beklemek gerekmez.</p>
+
+  <p>Ana sürecin istekleri sunacak çocuk süreçleri oluşturma işlemini nasıl
+   gerçekleştireceği <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#startservers">StartServers</a></code>, <code class="directive"><a href="#minspareservers">MinSpareServers</a></code>, <code class="directive"><a href="#maxspareservers">MaxSpareServers</a></code> ve <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxrequestworkers">MaxRequestWorkers</a></code> yönergeleri ile düzenlenir. Apache httpd
+   kendiliğinden her duruma çok iyi uyum sağladığından, genelde, çoğu
+   sitenin bu yönergelerin öntanımlı değerlerini değiştirmesi gerekmez.
+   Aynı anda 256’dan fazla isteğe hizmet sunacak sitelerin <code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxrequestworkers">MaxRequestWorkers</a></code> değerini arttırmaları
+   gerekebilir. Ancak, fiziksel belleği yeterli olmayan sitelerin de
+   sunucunun belleği diske takaslamasını önlemek için bu değeri
+   azaltmaları gerekebilir. Süreç oluşturmanın ayarlanması ile ilgili daha
+   fazla bilgi edinmek için <a href="../misc/perf-tuning.html">başarım
+   arttırma ipuçları</a> belgesine bakınız.</p>
+
+  <p>Unix altında 80. portu dinleyebilmek için ana sürecin
+   <code>root</code> tarafından çalıştırılmış olması gerekirse de çocuk
+   süreçler Apache httpd tarafından daha az yetkili bir kullanıcının
+   aidiyetinde çalıştırılırlar. Apache httpd’nin çocuk süreçlerinin
+   kullanıcı ve gruplarını ayarlamak için <code class="directive"><a href="../mod/mod_unixd.html#user">User</a></code> ve <code class="directive"><a href="../mod/mod_unixd.html#group">Group</a></code>
+   yönergeleri kullanılır. Çocuk süreçlerin sunacakları içeriği okumaya
+   yetkili olmaları gerekir, fakat bu yetkinin mümkün olduğunca kısıtlı
+   tutulmasına çalışılmalıdır.</p>
+
+  <p><code class="directive"><a href="../mod/mpm_common.html#maxconnectionsperchild">MaxConnectionsPerChild</a></code>
+   yönergesi ana sunucunun eski süreçleri öldürüp yenilerini oluşturmayı
+   ne kadar sıklıkla yapacağını denetler.</p>
+
+  <p>Bu MPM, gürleyen sürü sorunu ortaya çıktığında (genelde çok sayıda
+   dinlenen soket varlığında) gelen bağlantılara erişimi dizgileştirmek için
+   <code>mpm-accept</code> muteksini kullanır. Bu muteksin gerçeklenimle
+   ilgili hususları <code class="directive"><a href="../mod/core.html#mutex">Mutex</a></code> yönergesi ile
+   yapılandırılabilir. Bu muteks hakkında ek bilgi için <a href="../misc/perf-tuning.html">başarımın arttırılması</a>
+   belgesine bakınız.</p>
+</div>
 </div>
 <div class="bottomlang">
 <p><span>Mevcut Diller: </span><a href="../de/mod/prefork.html" hreflang="de" rel="alternate" title="Deutsch">&nbsp;de&nbsp;</a> |Mime
View raw message