httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From rbo...@apache.org
Subject svn commit: r1673826 - /httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/
Date Wed, 15 Apr 2015 15:26:09 GMT
Author: rbowen
Date: Wed Apr 15 15:26:08 2015
New Revision: 1673826

URL: http://svn.apache.org/r1673826
Log:
Applies patch from bz57189, thanks go to Tom Fredrik Blenning. Adds
Norwegin translations of error pages

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_FORBIDDEN.html.var
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_GONE.html.var
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_NOT_FOUND.html.var
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/README
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/contact.html.var

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var?rev=1673826&r1=1673825&r2=1673826&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_BAD_GATEWAY.html.var Wed Apr 15 15:26:08 2015
@@ -176,6 +176,24 @@ Body:----------nl--
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------nl--
 
+Content-language: nb
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
+Body:----------nb--
+<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="nb"
+--><!--#set var="TITLE" value="Ugyldig Gateway!"
+--><!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  Proxyserveren mottok et ugyldig svar fra
+  en oppstrøms server.
+
+ <!--#if expr="-n v('REDIRECT_ERROR_NOTES')" -->
+  <!--#include virtual="include/spacer.html" -->
+  <!--#echo encoding="none" var="REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
+ <!--#endif -->
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->  
+----------nb--
+
 Content-language: pl
 Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------pl--

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var?rev=1673826&r1=1673825&r2=1673826&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_BAD_REQUEST.html.var Wed Apr 15 15:26:08 2015
@@ -126,6 +126,19 @@ Body:----------nl--
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------nl--
 
+Content-language: nb
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
+Body:----------nb--
+<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="nb"
+--><!--#set var="TITLE" value="Ugyldig spørring!"
+--><!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  Din nettleser eller proxy sendte en forespørsel
+  som denne serveren ikke kunne forstå.
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" --> 
+----------nb--
+
 Content-language: pl
 Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------pl--

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_FORBIDDEN.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_FORBIDDEN.html.var?rev=1673826&r1=1673825&r2=1673826&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_FORBIDDEN.html.var (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_FORBIDDEN.html.var Wed Apr 15 15:26:08 2015
@@ -225,6 +225,30 @@ Body:----------nl--
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------nl--
 
+Content-language: nb
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
+Body:----------nb--
+<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="nb"
+--><!--#set var="TITLE" value="Adgang forbudt!"
+--><!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+ <!--#if expr="v('REDIRECT_URL') =~ m:/$:" -->
+
+  Du har ikke tilstrekkelige rettigheter for å få tilgang til den
+  ønskede katalogen. Det eksisterer ikke et indeksdokument, eller
+  katalogen er lesebeskyttet.
+
+ <!--#else -->
+
+  Du har ikke tilstrekkelige rettigheter for å få adgang til det
+  ønskede dokumentet. Objektet er lesebeskyttet, eller ikke lesbart
+  for serveren.
+
+ <!--#endif -->
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------nb--
+
 Content-language: pl
 Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------pl--

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_GONE.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_GONE.html.var?rev=1673826&r1=1673825&r2=1673826&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_GONE.html.var (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_GONE.html.var Wed Apr 15 15:26:08 2015
@@ -256,6 +256,32 @@ Body:----------nl--
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------nl--
 
+Content-language: nb
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
+Body:----------nb--
+<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="nb"
+--><!--#set var="TITLE" value="Ressursen er ikke lenger tilgjengelig!"
+--><!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  Den ønskede adressen er ikke lenger tilgjengelig hos denne
+  serveren og det finnes ingen adresse for videresending.
+
+ <!--#if expr="-n v('HTTP_REFERER')" -->
+
+  Venligst informer forfatteren bak 
+  <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER" -->">den
+  aktuelle siden</a> om at lenken er utdatert.
+ 
+ <!--#else -->
+
+  Om du fulgte en lenke fra en ekstern side, venligst kontakt
+  forfatteren bak den siden.
+
+ <!--#endif -->
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------nb--
+
 Content-language: pl
 Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------pl--

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var?rev=1673826&r1=1673825&r2=1673826&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR.html.var Wed Apr 15 15:26:08
2015
@@ -274,6 +274,34 @@ Body:----------nl--
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------nl--
 
+Content-language: nb
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
+Body:----------nb--
+<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="nb"
+--><!--#set var="TITLE" value="Serverfeil!"
+--><!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+ <!--#if expr="-n v('REDIRECT_ERROR_NOTES')" -->
+ 
+  Det inntraff en intern feil hos serveren, og det var ikke mulig å
+  gjennomføre din forespørsel.
+
+  <!--#include virtual="include/spacer.html" -->
+
+  Feilmelding:
+  <br /><!--#echo encoding="none" var="REDIRECT_ERROR_NOTES" -->
+
+ <!--#else -->
+
+  Det inntraff en intern feil hos serveren, og det var ikke mulig å
+  gjennomføre din forespørsel. Serveren er enten overbelastet, eller
+  CGI-skriptet inneholder feil.
+
+ <!--#endif -->
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------nb--
+
 Content-language: pl
 Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------pl--

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var?rev=1673826&r1=1673825&r2=1673826&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_LENGTH_REQUIRED.html.var Wed Apr 15 15:26:08
2015
@@ -136,6 +136,19 @@ Body:----------nl--
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------nl--
 
+Content-language: nb
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
+Body:----------nb--
+<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="nb"
+--><!--#set var="TITLE" value="Feil Content-Length!"
+--><!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  En forespørsel med <!--#echo var="REDIRECT_REQUEST_METHOD" -->
+  metoden krever en korrekt <code>Content-Length</code> header.
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------nb--
+
 Content-language: pl
 Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------pl--

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var?rev=1673826&r1=1673825&r2=1673826&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED.html.var Wed Apr 15 15:26:08
2015
@@ -126,6 +126,19 @@ Body:----------nl--
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------nl--
 
+Content-language: nb
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
+Body:----------nb--
+<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="nb"
+--><!--#set var="TITLE" value="Metoden er ikke tillatt!"
+--><!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  <!--#echo var="REDIRECT_REQUEST_METHOD" --> metoden er ikke
+  tillatt for den forespurte adressen.
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------nb--
+
 Content-language: pl
 Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------pl--

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_NOT_FOUND.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_NOT_FOUND.html.var?rev=1673826&r1=1673825&r2=1673826&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_NOT_FOUND.html.var (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_NOT_FOUND.html.var Wed Apr 15 15:26:08 2015
@@ -267,6 +267,33 @@ Body:----------nl--
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------nl--
 
+Content-language: nb
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
+Body:----------nb--
+<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="nb"
+--><!--#set var="TITLE" value="Objektet ble ikke funnet!"
+--><!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  Den etterspurte adressen finnes ikke på denne serveren.
+
+ <!--#if expr="-n v('HTTP_REFERER')" -->
+
+  Lenken på den
+  <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER" -->">forrige siden</a>

+ser ut til å være feil eller utdatert. Venligst informer forfatteren av
+  <a href="<!--#echo encoding="url" var="HTTP_REFERER" -->">siden</a>
+  om feilen.
+
+ <!--#else -->
+
+  Om du skrev inn adressen manuelt, vennligst kontroller stavingen og
+  forsøk igjen.
+
+ <!--#endif -->
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------nb--
+
 Content-language: pl
 Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------pl--

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var?rev=1673826&r1=1673825&r2=1673826&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_NOT_IMPLEMENTED.html.var Wed Apr 15 15:26:08
2015
@@ -119,6 +119,19 @@ Body:----------nl--
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------nl--
 
+Content-language: nb
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
+Body:----------nb--
+<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="nb"
+--><!--#set var="TITLE" value="Kan ikke behandle forspørsel!"
+--><!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  Serveren støtter ikke den handlingen som ønskes utført av
+  nettleseren.
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------nb--
+
 Content-language: pl
 Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------pl--
@@ -184,7 +197,7 @@ Content-language: sv
 Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------sv--
 <!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="sv"
---><!--#set var="TITLE" value="Kan ej utf&ouml;ra f&ouml;rfr&aring;gan!"
+--><!--#set var="TITLE" value="Kan ikke utf!"
 --><!--#include virtual="include/top.html" -->
 
   Servern st&ouml;djer inte den handling som &ouml;nskades

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var?rev=1673826&r1=1673825&r2=1673826&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_PRECONDITION_FAILED.html.var Wed Apr 15 15:26:08
2015
@@ -121,6 +121,19 @@ Body:----------nl--
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------nl--
 
+Content-language: nb
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
+Body:----------nb--
+<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="nb"
+--><!--#set var="TITLE" value="Nødvendig forutsetning ikke oppfyllt!"
+--><!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  Den nødvendige forutsetningen for forespørselen passerte ikke
+  vurderingen med positivt resultat.
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------nb--
+
 Content-language: pl
 Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------pl--

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var?rev=1673826&r1=1673825&r2=1673826&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE.html.var Wed Apr 15
15:26:08 2015
@@ -135,6 +135,20 @@ Body:----------nl--
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------nl--
 
+Content-language: nb
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
+Body:----------nb--
+<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="nb"
+--><!--#set var="TITLE" value="For stor enhet i forspørsel!"
+--><!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  <!--#echo var="REDIRECT_REQUEST_METHOD" --> metoden tillater ikke
+  de sendte data eller så overskrider datamengenden
+  kapasitetsbegrensningen.
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------nb--
+
 Content-language: pl
 Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------pl--

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var?rev=1673826&r1=1673825&r2=1673826&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_REQUEST_TIME_OUT.html.var Wed Apr 15 15:26:08
2015
@@ -129,6 +129,19 @@ Body:----------nl--
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------nl--
 
+Content-language: nb
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
+Body:----------nb--
+<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="nb"
+--><!--#set var="TITLE" value="Tidsgrense overskredet!"
+--><!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  Serveren stengte forbindelsen fordi nettleseren ikke avsluttet
+  forespørselen innen tidsgrensen.
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------nb--
+
 Content-language: pl
 Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------pl--

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var?rev=1673826&r1=1673825&r2=1673826&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_REQUEST_URI_TOO_LARGE.html.var Wed Apr 15 15:26:08
2015
@@ -128,6 +128,20 @@ Body:----------nl--
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------nl--
 
+Content-language: nb
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
+Body:----------nb--
+<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="nb"
+--><!--#set var="TITLE" value="Forespurt URI for stor!"
+--><!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  Lengden på adressen som etterspurtes overskrider
+  kapasitetsgrensen for denne serveren. Forespørselen kan
+  ikke prosesseres.
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------nb--
+
 Content-language: pl
 Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------pl--

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var?rev=1673826&r1=1673825&r2=1673826&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE.html.var Wed Apr 15 15:26:08
2015
@@ -138,6 +138,19 @@ Body:----------nl--
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------nl--
 
+Content-language: nb
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
+Body:----------nb--
+<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="nb"
+--><!--#set var="TITLE" value="Tjenesten er ikke tilgjengelig!"
+--><!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  Serveren er midlertidig ikke i stand til å utføre din
+  forespørsel. Vennligst prøv igjen senere.
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------nb--
+
 Content-language: pl
 Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------pl--

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var?rev=1673826&r1=1673825&r2=1673826&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_UNAUTHORIZED.html.var Wed Apr 15 15:26:08 2015
@@ -209,6 +209,27 @@ Body:----------nl--
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------nl--
 
+Content-language: nb
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
+Body:----------nb--
+<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="nb"
+--><!--#set var="TITLE" value="Autentisering kreves!"
+--><!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  Serveren kunne ikke verifisere at du har tillatelse til å besøke
+  adressen "<!--#echo encoding="url" var="REDIRECT_URL" -->". Enten
+  oppga du feil opplysninger (f.eks. feil passord) eller så støtter
+  ikke din nettleser dette autentiseringsystemet.
+
+ <!--#include virtual="include/spacer.html" -->
+
+  Om du har tillatelse til å besøke siden, vennligst kontroler ditt
+  brukernavn og passord og forsøk igjen.
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------nb--
+
+
 Content-language: pl
 Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------pl--

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var?rev=1673826&r1=1673825&r2=1673826&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE.html.var Wed Apr 15
15:26:08 2015
@@ -120,6 +120,18 @@ Body:----------nl--
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------nl--
 
+Content-language: nb
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
+Body:----------nb--
+<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="nb"
+--><!--#set var="TITLE" value="Mediatypen støttes ikke!"
+--><!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  Serveren støtter ikke den mediatypen som ble forespurt.
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------nb--
+
 Content-language: pl
 Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------pl--

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var?rev=1673826&r1=1673825&r2=1673826&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/HTTP_VARIANT_ALSO_VARIES.html.var Wed Apr 15 15:26:08
2015
@@ -133,6 +133,19 @@ Body:----------nl--
 <!--#include virtual="include/bottom.html" -->
 ----------nl--
 
+Content-language: nb
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
+Body:----------nb--
+<!--#set var="CONTENT_LANGUAGE" value="nb"
+--><!--#set var="TITLE" value="Variant varierer også!"
+--><!--#include virtual="include/top.html" -->
+
+  En variant av den forespurte enheten er i seg selv en forhandelbar
+  ressurs. Tilgang ikke mulig.
+
+<!--#include virtual="include/bottom.html" -->
+----------nb--
+
 Content-language: pl
 Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------pl--

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/README
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/README?rev=1673826&r1=1673825&r2=1673826&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/README (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/README Wed Apr 15 15:26:08 2015
@@ -24,6 +24,7 @@
  | Italian (it)     | Luigi Rosa                |
  | Japanese (ja)     | TAKAHASHI Makoto             |
  | Korean (ko)      | Jaeho Shin                |
+ | Norwegian Bokmål (nb) | Tom Fredrik Klaussen           |
  | Polish (pl)      | Tomasz Kepczynski            |
  | Romanian (ro)     | Andrei Besleaga             |
  | Serbian (sr)     | Nikola Smolenski             |

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/contact.html.var
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/contact.html.var?rev=1673826&r1=1673825&r2=1673826&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/contact.html.var (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/error/contact.html.var Wed Apr 15 15:26:08 2015
@@ -74,6 +74,13 @@ Indien u van oordeel bent dat deze serve
 de <a href="mailto:<!--#echo encoding="url" var="SERVER_ADMIN" -->">webmaster</a>
te contacteren.
 ----------nl--
 
+Content-language: nb
+Content-type: text/html; charset=UTF-8
+Body:----------nb--
+Om du tror dette skyldes en serverfeil, venligst kontakt
+<a href="mailto:<!--#echo encoding="url" var="SERVER_ADMIN" -->">webansvarlig</a>.
+----------nb--
+
 Content-language: pl
 Content-type: text/html; charset=UTF-8
 Body:----------pl--Mime
View raw message