httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1652701 - in /httpd/httpd/branches/2.4.x/docs: man/tr/ manual/ manual/howto/ manual/mod/ manual/programs/ manual/vhosts/
Date Sun, 18 Jan 2015 04:25:46 GMT
Author: nilgun
Date: Sun Jan 18 04:25:46 2015
New Revision: 1652701

URL: http://svn.apache.org/r1652701
Log:
update transformations.

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/rotatelogs.8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/public_html.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/public_html.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/rotatelogs.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/rotatelogs.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.xml.meta

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/rotatelogs.8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/rotatelogs.8?rev=1652701&r1=1652700&r2=1652701&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/rotatelogs.8 (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/rotatelogs.8 Sun Jan 18 04:25:46 2015
@@ -19,7 +19,7 @@
 .el .ne 3
 .IP "\\$1" \\$2
 ..
-.TH "ROTATELOGS" 8 "2014-10-06" "Apache HTTP Sunucusu" "rotatelogs"
+.TH "ROTATELOGS" 8 "2015-01-18" "Apache HTTP Sunucusu" "rotatelogs"
 .nh
 .SH Ä°SÄ°M
 rotatelogs \- Apache günlüklerini döndürmek için borulu günlük kayıt
programı
@@ -27,7 +27,7 @@ rotatelogs \- Apache günlüklerini
 .SH "KULLANIM"
 
 .PP
-\fBrotatelogs\fR [ -\fBl\fR ] [ -\fBL\fR \fIisim\fR ] [ -\fBp\fR \fIprogram\fR ] [ -\fBf\fR
] [ -\fBv\fR ] [ -\fBe\fR ] [ -\fBc\fR ] [ -\fBn\fR \fIdosya_sayısı\fR ] \fIdosyaismi\fR
\fIsüre\fR|\fIboyut\fR(B|K|M|G) [ \fIsaat_farkı\fR ]
+\fBrotatelogs\fR [ -\fBl\fR ] [ -\fBL\fR \fIisim\fR ] [ -\fBp\fR \fIprogram\fR ] [ -\fBf\fR
] [ -\fBt\fR ] [ -\fBv\fR ] [ -\fBe\fR ] [ -\fBc\fR ] [ -\fBn\fR \fIdosya_sayısı\fR
] \fIdosyaismi\fR \fIsüre\fR|\fIboyut\fR(B|K|M|G) [ \fIsaat_farkı\fR ]
 
 
 .SH "ÖZET"

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/public_html.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/public_html.html.tr.utf8?rev=1652701&r1=1652700&r2=1652701&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/public_html.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/public_html.html.tr.utf8 [utf-8] Sun Jan
18 04:25:46 2015
@@ -27,7 +27,6 @@
 <a href="../ko/howto/public_html.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/howto/public_html.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 
  <p>Çok kullanıcılı sistemlerde, <code class="directive"><a href="../mod/mod_userdir.html#userdir">UserDir</a></code>
yönergesi ile her kullanıcının kendi ev dizininde
   bir sitesi olması sağlanabilir.
@@ -37,7 +36,8 @@
 
  <p>Öntanımlı olarak bu dizinlere erişimin etkin olmadığını unutmayınız.
   <code class="directive"><a href="../mod/mod_userdir.html#userdir">UserDir</a></code>
yönergesini
-  kullanırken öntanımlı yapılandırma dosyasındaki</p>
+  kullanırken <code>conf/httpd.conf</code> öntanımlı yapılandırma
+  dosyasındaki</p>
 
   <div class="example"><p><code>
    #Include conf/extra/httpd-userdir.conf

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/public_html.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/public_html.xml.meta?rev=1652701&r1=1652700&r2=1652701&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/public_html.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/public_html.xml.meta Sun Jan 18 04:25:46
2015
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.html.tr.utf8?rev=1652701&r1=1652700&r2=1652701&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.html.tr.utf8 [utf-8] Sun Jan 18 04:25:46
2015
@@ -29,7 +29,6 @@
 <a href="./ko/install.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="./tr/install.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 
 
   <p>Bu belge Apache HTTP Sunucusunun sadece Unix ve Unix benzeri
@@ -44,7 +43,7 @@
    Kaynak Kodlu projenin yaptığı gibi <code>libtool</code> ve
    <code>autoconf</code> kullanır.</p>
 
-  <p>Eğer sadece sürüm yükseltiyorsanız (2.2.50’den 2.2.51’e yükseltmek
+  <p>Eğer sadece sürüm yükseltiyorsanız (2.4.9’dan 2.4.10’a yükseltmek
    gibi) lütfen doğrudan <a href="#upgrading">Yükseltme</a> bölümüne
    atlayınız.</p>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.meta?rev=1652701&r1=1652700&r2=1652701&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.meta Sun Jan 18 04:25:46 2015
@@ -13,6 +13,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8?rev=1652701&r1=1652700&r2=1652701&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] Sun Jan 18 04:25:46
2015
@@ -31,7 +31,6 @@
 <a href="../ja/mod/core.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/mod/core.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Apache
HTTP Sunucusunda daima mevcut olan çekirdek
 özellikler</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr></table>
@@ -2528,9 +2527,7 @@ sınırlar.</td></tr>
   <pre class="prettyprint lang-config">LimitRequestLine 4094</pre>
 
 
-  <div class="note">Normal şartlar altında öntanımlı değer değiştirilmemelidir.
Ayrıca,
-   kaynak kodu değiştirip yeniden derlemeden bu değeri 8190'dan büyük
-   yapamazsınız.</div>
+  <div class="note">Normal şartlar altında öntanımlı değer değiştirilmemelidir.</div>
 
   <div class="warning"><h3>Uyarı</h3>
   <p>İsme dayalı sanal konaklar kullanıldığında, bu yönergenin değeri,
@@ -3800,9 +3797,10 @@ kullanılacak konak adları için başka
    herhangi bir yerde görünebilirse de her göründüğü yerde bir öncekini
    iptal eder.</p>
 
-  <p>Bir <code class="directive">ServerName</code> ataması yapılmamışsa
sunucu IP
-   adresine atanmış sunucu ismi için bir ters DNS sorgusu yapacaktır.
-   <code class="directive">ServerName</code> yönergesinde bir port belirtilmediği
+  <p>Bir <code class="directive">ServerName</code> ataması yapılmamışsa
sunucu
+   istemciye görünen sunucu ismi için IP adresine bir ters DNS sorgusu yapacaktır.</p>
+
+  <p><code class="directive">ServerName</code> yönergesinde bir port
belirtilmediği
    takdirde sunucu, isteğin geldiği portu kullanacaktır. Öngörülebilirlik ve
    güvenilirlik açısından en iyisi <code class="directive">ServerName</code>
    yönergesini kullanarak açıkça bir konak ismi ve port belirtmektir.</p>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.meta?rev=1652701&r1=1652700&r2=1652701&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.meta Sun Jan 18 04:25:46 2015
@@ -12,6 +12,6 @@
   <variant outdated="yes">es</variant>
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/rotatelogs.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/rotatelogs.html.tr.utf8?rev=1652701&r1=1652700&r2=1652701&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/rotatelogs.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/rotatelogs.html.tr.utf8 [utf-8] Sun Jan
18 04:25:46 2015
@@ -28,7 +28,6 @@
 <a href="../ko/programs/rotatelogs.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/programs/rotatelogs.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p><code><strong>rotatelogs</strong></code>, Apache'nin
borulu günlük
   dosyaları özelliği ile birlikte kullanmak için tasarlanmış basit bir
@@ -49,6 +48,7 @@
   [ -<strong>L</strong> <var>isim</var> ]
   [ -<strong>p</strong> <var>program</var> ]
   [ -<strong>f</strong> ]
+   [ -<strong>t</strong> ]
   [ -<strong>v</strong> ]
   [ -<strong>e</strong> ]
   [ -<strong>c</strong> ]

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/rotatelogs.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/rotatelogs.xml.meta?rev=1652701&r1=1652700&r2=1652701&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/rotatelogs.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/rotatelogs.xml.meta Sun Jan 18 04:25:46
2015
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.html.tr.utf8?rev=1652701&r1=1652700&r2=1652701&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.html.tr.utf8 [utf-8] Sun Jan 18 04:25:46
2015
@@ -27,7 +27,6 @@
 <a href="./ko/sections.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="./tr/sections.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p><a href="configuring.html">Yapılandırma dosyaları</a>ndaki
    yönergeler sunucunun tamamına uygulanacağı gibi sadece belli dizinler,
@@ -282,7 +281,7 @@ ProxyPass / balancer://mycluster/ sticky
    mümkün olur.</p>
 
 <pre class="prettyprint lang-config">&lt;DirectoryMatch ^/var/www/combined/(?&lt;SITENAME&gt;[^/]+)&gt;
-  require ldap-group cn=%{env:SITENAME},ou=combined,o=Example
+  require ldap-group cn=%{env:MATCH_SITENAME},ou=combined,o=Example
 &lt;/DirectoryMatch&gt;</pre>
 
  

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.xml.meta?rev=1652701&r1=1652700&r2=1652701&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.xml.meta Sun Jan 18 04:25:46 2015
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.html.tr.utf8?rev=1652701&r1=1652700&r2=1652701&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.html.tr.utf8 [utf-8] Sun Jan
18 04:25:46 2015
@@ -28,7 +28,6 @@
 <a href="../ko/vhosts/name-based.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/vhosts/name-based.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Bu belgede isme dayalı sanal konakların ne zaman, nasıl kullanılacakları
    açıklanmıştır.</p>
@@ -86,6 +85,12 @@ Barındırma</a></li><li><a href="exampl
    <code class="directive"><a href="../mod/core.html#serveralias">ServerAlias</a></code>
yönergelerindeki
    isimlerle karşılaştırır.</p>
 
+  <p>Herhangi bir isme dayalı sanal konakta <code class="directive"><a
href="../mod/core.html#servername">ServerName</a></code> yönergesini kullanmazsanız,
sunucu
+   bu yönergeye sistem konak adından türetilmiş tam nitelenmiş alan adının
+   (FQDN) tanımlandığını varsayacaktır. Bu örtük atama sezgiselliğin
+   istenmediği bir sanal konak eşleşmesi ile sonuçlanabilir ve bu
+   önerilmez.</p>
+
  <h3><a name="defaultvhost" id="defaultvhost">Bir IP adresi ve port çifti için
öntanımlı isme dayalı sankon</a></h3>
  
   <p><code class="directive"><a href="../mod/core.html#servername">ServerName</a></code>
ve

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.xml.meta?rev=1652701&r1=1652700&r2=1652701&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.xml.meta Sun Jan 18 04:25:46
2015
@@ -12,6 +12,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>Mime
View raw message