httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1652700 - in /httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual: howto/public_html.xml.tr install.xml.tr mod/core.xml.tr programs/rotatelogs.xml.tr sections.xml.tr vhosts/name-based.xml.tr
Date Sun, 18 Jan 2015 04:24:21 GMT
Author: nilgun
Date: Sun Jan 18 04:24:21 2015
New Revision: 1652700

URL: http://svn.apache.org/r1652700
Log:
update for sync with English docs.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/public_html.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/rotatelogs.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.xml.tr

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/public_html.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/public_html.xml.tr?rev=1652700&r1=1652699&r2=1652700&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/public_html.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/howto/public_html.xml.tr [utf-8] Sun Jan 18 04:24:21
2015
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1591193:1649334 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1649334 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
@@ -40,7 +40,8 @@
 
  <p>Öntanımlı olarak bu dizinlere erişimin etkin olmadığını unutmayınız.
   <directive module="mod_userdir">UserDir</directive> yönergesini
-  kullanırken öntanımlı yapılandırma dosyasındaki</p>
+  kullanırken <code>conf/httpd.conf</code> öntanımlı yapılandırma
+  dosyasındaki</p>
 
   <example>
    #Include conf/extra/httpd-userdir.conf

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.tr?rev=1652700&r1=1652699&r2=1652700&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/install.xml.tr [utf-8] Sun Jan 18 04:24:21 2015
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1502534:1642311 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1642311 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
@@ -43,7 +43,7 @@
    Kaynak Kodlu projenin yaptığı gibi <code>libtool</code> ve
    <code>autoconf</code> kullanır.</p>
 
-  <p>Eğer sadece sürüm yükseltiyorsanız (2.2.50’den 2.2.51’e yükseltmek
+  <p>Eğer sadece sürüm yükseltiyorsanız (2.4.9’dan 2.4.10’a yükseltmek
    gibi) lütfen doğrudan <a href="#upgrading">Yükseltme</a> bölümüne
    atlayınız.</p>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.tr?rev=1652700&r1=1652699&r2=1652700&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] Sun Jan 18 04:24:21 2015
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1619884:1647230 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1647230 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
@@ -2514,9 +2514,7 @@ sınırlar.</description>
 
   <highlight language="config">LimitRequestLine 4094</highlight>
 
-  <note>Normal şartlar altında öntanımlı değer değiştirilmemelidir. Ayrıca,
-   kaynak kodu değiştirip yeniden derlemeden bu değeri 8190'dan büyük
-   yapamazsınız.</note>
+  <note>Normal şartlar altında öntanımlı değer değiştirilmemelidir.</note>
 
   <note type="warning"><title>Uyarı</title>
   <p>İsme dayalı sanal konaklar kullanıldığında, bu yönergenin değeri,
@@ -3775,9 +3773,11 @@ kullanılacak konak adları için başka
    herhangi bir yerde görünebilirse de her göründüğü yerde bir öncekini
    iptal eder.</p>
 
-  <p>Bir <directive>ServerName</directive> ataması yapılmamışsa sunucu
IP
-   adresine atanmış sunucu ismi için bir ters DNS sorgusu yapacaktır.
-   <directive>ServerName</directive> yönergesinde bir port belirtilmediği
+  <p>Bir <directive>ServerName</directive> ataması yapılmamışsa sunucu
+   istemciye görünen sunucu ismi için IP adresine bir ters DNS sorgusu
+   yapacaktır.</p>
+
+  <p><directive>ServerName</directive> yönergesinde bir port belirtilmediği
    takdirde sunucu, isteğin geldiği portu kullanacaktır. Öngörülebilirlik ve
    güvenilirlik açısından en iyisi <directive>ServerName</directive>
    yönergesini kullanarak açıkça bir konak ismi ve port belirtmektir.</p>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/rotatelogs.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/rotatelogs.xml.tr?rev=1652700&r1=1652699&r2=1652700&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/rotatelogs.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/rotatelogs.xml.tr [utf-8] Sun Jan 18 04:24:21
2015
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1615363:1645865 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1645865 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
@@ -44,6 +44,7 @@
   [ -<strong>L</strong> <var>isim</var> ]
   [ -<strong>p</strong> <var>program</var> ]
   [ -<strong>f</strong> ]
+   [ -<strong>t</strong> ]
   [ -<strong>v</strong> ]
   [ -<strong>e</strong> ]
   [ -<strong>c</strong> ]

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.xml.tr?rev=1652700&r1=1652699&r2=1652700&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/sections.xml.tr [utf-8] Sun Jan 18 04:24:21 2015
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1590671:1636196 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1636196 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
@@ -318,7 +318,7 @@ ProxyPass / balancer://mycluster/ sticky
 
 <highlight language="config">
 &lt;DirectoryMatch ^/var/www/combined/(?&lt;SITENAME&gt;[^/]+)&gt;
-  require ldap-group cn=%{env:SITENAME},ou=combined,o=Example
+  require ldap-group cn=%{env:MATCH_SITENAME},ou=combined,o=Example
 &lt;/DirectoryMatch&gt;
 </highlight>
  </section>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.xml.tr?rev=1652700&r1=1652699&r2=1652700&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.xml.tr [utf-8] Sun Jan 18 04:24:21
2015
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1618966:1647230 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1647230 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>
@@ -86,6 +86,13 @@ Barındırma</a></seealso>
    <directive module="core">ServerAlias</directive> yönergelerindeki
    isimlerle karşılaştırır.</p>
 
+  <p>Herhangi bir isme dayalı sanal konakta <directive
+   module="core">ServerName</directive> yönergesini kullanmazsanız, sunucu
+   bu yönergeye sistem konak adından türetilmiş tam nitelenmiş alan adının
+   (FQDN) tanımlandığını varsayacaktır. Bu örtük atama sezgiselliğin
+   istenmediği bir sanal konak eşleşmesi ile sonuçlanabilir ve bu
+   önerilmez.</p>
+
  <section id="defaultvhost">
  <title>Bir IP adresi ve port çifti için öntanımlı isme dayalı sankon</title>
   <p><directive module="core" >ServerName</directive> veMime
View raw message