httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1630367 - in /httpd/httpd/branches/2.4.x/docs: man/tr/ manual/ manual/mod/ manual/programs/ manual/vhosts/
Date Thu, 09 Oct 2014 10:50:01 GMT
Author: nilgun
Date: Thu Oct 9 10:50:01 2014
New Revision: 1630367

URL: http://svn.apache.org/r1630367
Log:
update transformations.

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/rotatelogs.8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.xml.fr
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.xml.ja
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.xml.ko
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dav.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/rotatelogs.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/rotatelogs.xml.meta
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.html.tr.utf8
  httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.xml.meta

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/rotatelogs.8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/rotatelogs.8?rev=1630367&r1=1630366&r2=1630367&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/rotatelogs.8 (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/man/tr/rotatelogs.8 Thu Oct 9 10:50:01 2014
@@ -19,7 +19,7 @@
 .el .ne 3
 .IP "\\$1" \\$2
 ..
-.TH "ROTATELOGS" 8 "2014-06-24" "Apache HTTP Sunucusu" "rotatelogs"
+.TH "ROTATELOGS" 8 "2014-10-06" "Apache HTTP Sunucusu" "rotatelogs"
 .nh
 .SH Ä°SÄ°M
 rotatelogs \- Apache günlüklerini döndürmek için borulu günlük kayıt
programı
@@ -68,7 +68,7 @@ Create log file for each interval, even 
 Zaman damgalarına bakılmaksızın bir dosya serisi açılır\&. Örneğin
-n3 belirtilirse "logfile", "logfile\&.1", "logfile\&.2" serisi açılır ve
"logfile" üzerine yazılır\&. 2\&.4\&.5 ve sonraki sürümler içindir\&.
 
 .TP
 \fIdosyaismi\fR
-.PP Günlük dosyasının ismi yoluyla birlikte belirtilir\&. \fIdosyaismi\fR
'%' karakterleri içeriyorsa bunlar strftime(3) biçem belirteçleri olarak ele alınır\&.
Aksi takdirde, özdevinimli olarak \fI\&.nnnnnnnnnn\fR uzantısı üretilir\&.
(\fB-t\fR seçeneği kullanılmadıkça) Uzantı saniye cinsindendir ve her iki
durumda da bu değer, mevcut döngü diliminin başlangıcına göre hesaplanır\&.
Örneğin, döndürmenin 86400 saniyede bir yapılacağı belirtilmişse,
strftime(3) biçeminde oluşturulan saat, dakika ve saniye alanları, 24 saatlik sürenin
başlangıcını (geceyarısı) göstermek üzere sıfırlarla doldurulur\&.
.PP strftime(3) dosyaismi biçemlemesi kullanılırken, günlük dosyası biçeminin
günlük dosyası döndürülürken her zaman farklı bir dosya ismi üretecek
yeterlilikte parçacıklı yapıya sahip 
 olduğundan emin olmalısınız\&. Aks takdirde döndürme işlemi yeni
bir dosya başlatmak yerine hep aynı dosyanın üzerine yazar\&. Örneğin,
\fIlogfile\fR için /var/logs/errorlog\&.%Y-%m-%d belirtilmişse 5 mega baytta bir
yeni bir günlük dosyasına başlanacaktır\&. Fakat 5 megabayta gün içinde
iki kez ulaşılırsa aynı günlük dosyası üretilir ve günlük hep
aynı dosyanın üzerine yazılır\&. 
+.PP Günlük dosyasının ismi yoluyla birlikte belirtilir\&. \fIdosyaismi\fR
'%' karakterleri içeriyorsa bunlar strftime(3) biçem belirteçleri olarak ele alınır\&.
Aksi takdirde, özdevinimli olarak \fI\&.nnnnnnnnnn\fR uzantısı üretilir\&.
(\fB-t\fR seçeneği kullanılmadıkça) Uzantı saniye cinsindendir ve her iki
durumda da bu değer, mevcut döngü diliminin başlangıcına göre hesaplanır\&.
Örneğin, döndürmenin 86400 saniyede bir yapılacağı belirtilmişse,
strftime(3) biçeminde oluşturulan saat, dakika ve saniye alanları, 24 saatlik sürenin
başlangıcını (geceyarısı) göstermek üzere sıfırlarla doldurulur\&.
.PP strftime(3) dosyaismi biçemlemesi kullanılırken, günlük dosyası biçeminin
günlük dosyası döndürülürken her zaman farklı bir dosya ismi üretecek
yeterlilikte parçacıklı yapıya sahip 
 olduğundan emin olmalısınız\&. Aks takdirde döndürme işlemi yeni
bir dosya başlatmak yerine hep aynı dosyanın üzerine yazar\&. Örneğin,
\fIlogfile\fR için /var/log/errorlog\&.%Y-%m-%d belirtilmişse 5 mega baytta bir
yeni bir günlük dosyasına başlanacaktır\&. Fakat 5 megabayta gün içinde
iki kez ulaşılırsa aynı günlük dosyası üretilir ve günlük hep
aynı dosyanın üzerine yazılır\&. 
 .TP
 \fIsüre\fR
 Günlük dosyasının yenisinin kaç saniyede bir açılacağı belirtilir\&.
Örneğin, bu süre 3600 saniye ise günlük dosyası her saat başında yenilenir;
86400 saniye ise her geceyarısı yenilenir\&. (Bu süre zarfında günlüğe
kaydedilecek bir olay gerçekleşmemişse dosya oluşturulmaz\&.) 
@@ -83,25 +83,25 @@ Koordinatlı evrensel zamana göre "
 
 .nf
 
-   CustomLog "|bin/rotatelogs /var/logs/logfile 86400" common
+   CustomLog "|bin/rotatelogs /var/log/logfile 86400" common
 
 .fi
 
 .PP
-nnnn, günlük kaydının başladığı sistem zamanı olmak üzere /var/logs/logfile\&.nnnn
dosyası oluşturulur\&. Bu zaman, daima döngü süresinin katları olacağından
bunu cron betiklerinizi eşzamanlamakta kullanabilirsiniz\&. Her döngü süresinin
sonunda (burada 24 saat sonra) yeni bir günlük dosyası açılır\&.
+nnnn, günlük kaydının başladığı sistem zamanı olmak üzere /var/log/logfile\&.nnnn
dosyası oluşturulur\&. Bu zaman, daima döngü süresinin katları olacağından
bunu cron betiklerinizi eşzamanlamakta kullanabilirsiniz\&. Her döngü süresinin
sonunda (burada 24 saat sonra) yeni bir günlük dosyası açılır\&.
 
 .nf
 
-   CustomLog "|bin/rotatelogs -l /var/logs/logfile\&.%Y\&.%m\&.%d 86400" common
+   CustomLog "|bin/rotatelogs -l /var/log/logfile\&.%Y\&.%m\&.%d 86400" common
 
 .fi
 
 .PP
-yyyy, yıl; mm, ay; dd, ayın gününü belirtmek üzere /var/logs/logfile\&.yyyy\&.mm\&.dd
dosyası oluşturulur\&. Her gün yerel zamanla geceyarısı yeni bir günlük
dosyasına geçilecektir\&.
+yyyy, yıl; mm, ay; dd, ayın gününü belirtmek üzere /var/log/logfile\&.yyyy\&.mm\&.dd
dosyası oluşturulur\&. Her gün yerel zamanla geceyarısı yeni bir günlük
dosyasına geçilecektir\&.
 
 .nf
 
-   CustomLog "|bin/rotatelogs /var/logs/logfile 5M" common
+   CustomLog "|bin/rotatelogs /var/log/logfile 5M" common
 
 .fi
 
@@ -110,7 +110,7 @@ Günlük dosyası 5 megabaytlık
 
 .nf
 
-   ErrorLog "|bin/rotatelogs /var/logs/errorlog\&.%Y-%m-%d-%H_%M_%S 5M"
+   ErrorLog "|bin/rotatelogs /var/log/errorlog\&.%Y-%m-%d-%H_%M_%S 5M"
 
 .fi
 
@@ -119,12 +119,12 @@ Hata günlüğünün 5 megabay
 
 .nf
 
-   CustomLog "|bin/rotatelogs -t /var/logs/logfile 86400" common
+   CustomLog "|bin/rotatelogs -t /var/log/logfile 86400" common
 
 .fi
 
 .PP
-/var/logs/logfile dosyasını oluşturur, sunucu başlatılırken ve günde
bir kere dosyanın tepesi kırpılır\&. Bu senaryoda ayrı bir sürecin (tail
gibi) dosyayı gerçek zamanlı işleyeceği umulur\&.
+/var/log/logfile dosyasını oluşturur, sunucu başlatılırken ve günde
bir kere dosyanın tepesi kırpılır\&. Bu senaryoda ayrı bir sürecin (tail
gibi) dosyayı gerçek zamanlı işleyeceği umulur\&.
 
 .SH "TAŞINABİLİRLİK"
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.html.tr.utf8?rev=1630367&r1=1630366&r2=1630367&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Oct 9 10:50:01 2014
@@ -584,7 +584,7 @@ CustomLog logs/access_log ortaksankon</p
 
 
   <p><code>%v</code> belirteci isteği sunan sanal konağın ismini günlüğe
-   yazmak için kullanılır. Daha sonra <a href="programs/other.html">split-logfile</a>
gibi bir program
+   yazmak için kullanılır. Daha sonra <a href="programs/split-logfile.html">split-logfile</a>
gibi bir program
    kullanarak, bu dosyadan her sanal konak için ayrı birer dosya elde
    edilebilir.</p>
  </div><div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="./images/up.gif"
/></a></div>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.xml.fr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.xml.fr?rev=1630367&r1=1630366&r2=1630367&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.xml.fr (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.xml.fr Thu Oct 9 10:50:01 2014
@@ -3,7 +3,7 @@
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.fr.xsl"?>
 <!-- French translation : Lucien GENTIS -->
 <!-- Reviewed by : Vincent Deffontaines -->
-<!-- English Revision : 1480903 -->
+<!-- English Revision: 1480903:1629731 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.xml.ja
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.xml.ja?rev=1630367&r1=1630366&r2=1630367&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.xml.ja [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.xml.ja [utf-8] Thu Oct 9 10:50:01 2014
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.ja.xsl"?>
-<!-- English Revision: 659902:1480903 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 659902:1629731 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.xml.ko
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.xml.ko?rev=1630367&r1=1630366&r2=1630367&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.xml.ko [euc-kr] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.xml.ko [euc-kr] Thu Oct 9 10:50:01 2014
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0" encoding="EUC-KR" ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.ko.xsl"?>
-<!-- English Revision: 105989:1480903 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 105989:1629731 (outdated) -->
 
 <!--
 Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.xml.meta?rev=1630367&r1=1630366&r2=1630367&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/logs.xml.meta Thu Oct 9 10:50:01 2014
@@ -8,7 +8,7 @@
 
  <variants>
   <variant>en</variant>
-  <variant>fr</variant>
+  <variant outdated="yes">fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
   <variant>tr</variant>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8?rev=1630367&r1=1630366&r2=1630367&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Oct 9 10:50:01
2014
@@ -31,7 +31,6 @@
 <a href="../ja/mod/core.html" hreflang="ja" rel="alternate" title="Japanese">&nbsp;ja&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/mod/core.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Apache
HTTP Sunucusunda daima mevcut olan çekirdek
 özellikler</td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr></table>
@@ -3065,15 +3064,22 @@ LogLevel info ssl_module:warn</pre>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="MergeTrailers" id="MergeTrailers">MergeTrailers</a>
<a name="mergetrailers" id="mergetrailers">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Determins
whether trailers are merged into headers</td></tr>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Trailer
alanlarının başlığa dahil edilip edilmeyeceğini belirler</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Syntax">Sözdizimi:</a></th><td><code>MergeTrailers
[on|off]</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Default">Öntanımlı:</a></th><td><code>MergeTrailers
off</code></td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Context">Bağlam:</a></th><td>sunucu
geneli, sanal konak</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Çekirdek</td></tr>
 <tr><th><a href="directive-dict.html#Module">Modül:</a></th><td>core</td></tr>
-<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>2.4.10
and later</td></tr>
-</table><p>Bu yönergenin belgesi henüz Türkçeye çevrilmedi.
-      Lütfen İngilizce sürümüne bakınız.</p></div>
+<tr><th><a href="directive-dict.html#Compatibility">Uyumluluk:</a></th><td>2.4.10
ve sonrası</td></tr>
+</table>
+  <p>Bu yönerge HTTP Trailer alanlarının dahili HTTP başlıklarına kopyalanıp
+   kopyalanmayacağını belirler. Kopyalama işlemi istek gövdesi tamamen
+   alındığında gerçekleşir, çoğu başlık işleminin çok sonra istek
+   başlıklarını inceleme veya değiştirme şansı olur.</p>
+  <p>Bu seçenek, Trailer alanlarını daima kopyalayan 2.4.10 öncesi
+   dağıtımlarla uyumluluk için vardır.</p>
+
+</div>
 <div class="top"><a href="#page-header"><img alt="top" src="../images/up.gif"
/></a></div>
 <div class="directive-section"><h2><a name="Mutex" id="Mutex">Mutex</a>
<a name="mutex" id="mutex">Yönergesi</a></h2>
 <table class="directive">

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.meta?rev=1630367&r1=1630366&r2=1630367&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/core.xml.meta Thu Oct 9 10:50:01 2014
@@ -12,6 +12,6 @@
   <variant outdated="yes">es</variant>
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dav.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dav.xml.meta?rev=1630367&r1=1630366&r2=1630367&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dav.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_dav.xml.meta Thu Oct 9 10:50:01 2014
@@ -9,7 +9,7 @@
  <variants>
   <variant>en</variant>
   <variant>fr</variant>
-  <variant outdated="yes">ja</variant>
+  <variant>ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8?rev=1630367&r1=1630366&r2=1630367&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Oct
 9 10:50:01 2014
@@ -30,7 +30,6 @@
 <a href="../ko/mod/mod_log_config.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/mod/mod_log_config.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 <table class="module"><tr><th><a href="module-dict.html#Description">Açıklama:</a></th><td>Sunucuya
yapılan isteklerin günlük kayıtlarının tutulması
 </td></tr>
 <tr><th><a href="module-dict.html#Status">Durum:</a></th><td>Temel</td></tr>
@@ -232,6 +231,12 @@
     <td>Aktarılan bayt sayısı (alınan ve gönderilen), istekler ve başlıklar
      dahil; sıfır olamaz. %I ve %O'nun birleşimidir. Bunu kullanmak için
      <code class="module"><a href="../mod/mod_logio.html">mod_logio</a></code>
etkinleştirilmelidir.</td></tr>
+<tr class="odd"><td><code>%{<var>ALANADI</var>}^ti</code></td>
+    <td>Sunucuya gönderilen istekteki <code><var>ALANADI</var>:</code>
+     Trailer satır(lar)ının içeriği.</td></tr>
+<tr><td><code>%{<var>VARNAME</var>}^to</code></td>
+    <td>Sunucudan gönderilen yanıttaki <code><var>ALANADI</var>:</code>
+     Trailer satır(lar)ının içeriği.</td></tr>
 </table>
 
   <h3><a name="modifiers" id="modifiers">Değiştiriciler</a></h3>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta?rev=1630367&r1=1630366&r2=1630367&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.meta Thu Oct 9 10:50:01
2014
@@ -11,6 +11,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8?rev=1630367&r1=1630366&r2=1630367&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/mod/quickreference.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Oct
 9 10:50:01 2014
@@ -636,7 +636,7 @@ processing</td></tr>
 <tr><td><a href="prefork.html#maxspareservers">MaxSpareServers <var>sayı</var></a></td><td>
10 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr"
colspan="4">Boştaki çocuk süreçlerin azami sayısı</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mpm_common.html#maxsparethreads">MaxSpareThreads
<var>number</var></a></td><td></td><td>s</td><td>M</td></tr><tr
class="odd"><td class="descr" colspan="4">Boştaki azami evre sayısını belirler</td></tr>
 <tr><td><a href="mpm_netware.html#maxthreads">MaxThreads <var>number</var></a></td><td>
2048 </td><td>s</td><td>M</td></tr><tr><td class="descr"
colspan="4">Set the maximum number of worker threads</td></tr>
-<tr class="odd"><td><a href="core.html#mergetrailers">MergeTrailers [on|off]</a></td><td>
off </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td
class="descr" colspan="4">Determins whether trailers are merged into headers</td></tr>
+<tr class="odd"><td><a href="core.html#mergetrailers">MergeTrailers [on|off]</a></td><td>
off </td><td>sk</td><td>Ç</td></tr><tr class="odd"><td
class="descr" colspan="4">Trailer alanlarının başlığa dahil edilip edilmeyeceğini
belirler</td></tr>
 <tr><td><a href="mod_cern_meta.html#metadir">MetaDir <var>directory</var></a></td><td>
.web </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr><td
class="descr" colspan="4">Name of the directory to find CERN-style meta information
 files</td></tr>
 <tr class="odd"><td><a href="mod_cern_meta.html#metafiles">MetaFiles on|off</a></td><td>
off </td><td>skdh</td><td>E</td></tr><tr class="odd"><td
class="descr" colspan="4">Activates CERN meta-file processing</td></tr>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/rotatelogs.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/rotatelogs.html.tr.utf8?rev=1630367&r1=1630366&r2=1630367&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/rotatelogs.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/rotatelogs.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Oct
 9 10:50:01 2014
@@ -28,7 +28,6 @@
 <a href="../ko/programs/rotatelogs.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/programs/rotatelogs.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p><code><strong>rotatelogs</strong></code>, Apache'nin
borulu günlük
   dosyaları özelliği ile birlikte kullanmak için tasarlanmış basit bir
@@ -131,7 +130,7 @@
    ismi üretecek yeterlilikte parçacıklı yapıya sahip olduğundan emin
    olmalısınız. Aks takdirde döndürme işlemi yeni bir dosya başlatmak yerine
    hep aynı dosyanın üzerine yazar. Örneğin, <var>logfile</var> için
-   <code>/var/logs/errorlog.%Y-%m-%d</code> belirtilmişse 5 mega baytta bir
+   <code>/var/log/errorlog.%Y-%m-%d</code> belirtilmişse 5 mega baytta bir
    yeni bir günlük dosyasına başlanacaktır. Fakat 5 megabayta gün içinde iki
    kez ulaşılırsa aynı günlük dosyası üretilir ve günlük hep aynı dosyanın
    üzerine yazılır.</p>
@@ -165,42 +164,42 @@
 <h2><a name="examples" id="examples">Örnekler</a></h2>
 
 <div class="example"><p><code>
-   CustomLog "|bin/rotatelogs /var/logs/logfile 86400" common
+   CustomLog "|bin/rotatelogs /var/log/logfile 86400" common
 </code></p></div>
 
   <p>nnnn, günlük kaydının başladığı sistem zamanı olmak üzere
-   /var/logs/logfile.nnnn dosyası oluşturulur. Bu zaman, daima döngü
+   /var/log/logfile.nnnn dosyası oluşturulur. Bu zaman, daima döngü
   süresinin katları olacağından bunu cron betiklerinizi eşzamanlamakta
   kullanabilirsiniz. Her döngü süresinin sonunda (burada 24 saat sonra)
   yeni bir günlük dosyası açılır.</p>
 
 <div class="example"><p><code>
-   CustomLog "|bin/rotatelogs -l /var/logs/logfile.%Y.%m.%d 86400" common
+   CustomLog "|bin/rotatelogs -l /var/log/logfile.%Y.%m.%d 86400" common
 </code></p></div>
 
   <p>yyyy, yıl; mm, ay; dd, ayın gününü belirtmek üzere
-   /var/logs/logfile.yyyy.mm.dd dosyası oluşturulur. Her gün yerel zamanla
+   /var/log/logfile.yyyy.mm.dd dosyası oluşturulur. Her gün yerel zamanla
   geceyarısı yeni bir günlük dosyasına geçilecektir.</p>
 
 <div class="example"><p><code>
-   CustomLog "|bin/rotatelogs /var/logs/logfile 5M" common
+   CustomLog "|bin/rotatelogs /var/log/logfile 5M" common
 </code></p></div>
 
   <p>Günlük dosyası 5 megabaytlık olunca yenisinin oluşturulmasını sağlar.
   </p>
 
 <div class="example"><p><code>
-   ErrorLog "|bin/rotatelogs /var/logs/errorlog.%Y-%m-%d-%H_%M_%S 5M"
+   ErrorLog "|bin/rotatelogs /var/log/errorlog.%Y-%m-%d-%H_%M_%S 5M"
 </code></p></div>
   <p>Hata günlüğünün 5 megabaytta bir
   <code>errorlog.YYYY-mm-dd-HH_MM_SS</code> biçemli bir isimle
   oluşturulmasını sağlar.</p>
 
 <div class="example"><p><code>
-   CustomLog "|bin/rotatelogs -t /var/logs/logfile 86400" common
+   CustomLog "|bin/rotatelogs -t /var/log/logfile 86400" common
 </code></p></div>
 
-   <p>/var/logs/logfile dosyasını oluşturur, sunucu başlatılırken ve günde
+   <p>/var/log/logfile dosyasını oluşturur, sunucu başlatılırken ve günde
    bir kere dosyanın tepesi kırpılır. Bu senaryoda ayrı bir sürecin (tail
    gibi) dosyayı gerçek zamanlı işleyeceği umulur.</p>
 

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/rotatelogs.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/rotatelogs.xml.meta?rev=1630367&r1=1630366&r2=1630367&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/rotatelogs.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/programs/rotatelogs.xml.meta Thu Oct 9 10:50:01
2014
@@ -10,6 +10,6 @@
   <variant>en</variant>
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.html.tr.utf8
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.html.tr.utf8?rev=1630367&r1=1630366&r2=1630367&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.html.tr.utf8 [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.html.tr.utf8 [utf-8] Thu Oct
 9 10:50:01 2014
@@ -28,7 +28,6 @@
 <a href="../ko/vhosts/name-based.html" hreflang="ko" rel="alternate" title="Korean">&nbsp;ko&nbsp;</a>
|
 <a href="../tr/vhosts/name-based.html" title="Türkçe">&nbsp;tr&nbsp;</a></p>
 </div>
-<div class="outofdate">Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce
sürüm geçerlidir.</div>
 
   <p>Bu belgede isme dayalı sanal konakların ne zaman, nasıl kullanılacakları
    açıklanmıştır.</p>

Modified: httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.xml.meta
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.xml.meta?rev=1630367&r1=1630366&r2=1630367&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.xml.meta (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.4.x/docs/manual/vhosts/name-based.xml.meta Thu Oct 9 10:50:01
2014
@@ -12,6 +12,6 @@
   <variant>fr</variant>
   <variant outdated="yes">ja</variant>
   <variant outdated="yes">ko</variant>
-  <variant outdated="yes">tr</variant>
+  <variant>tr</variant>
  </variants>
 </metafile>Mime
View raw message