httpd-cvs mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nil...@apache.org
Subject svn commit: r1630352 - in /httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual: howto/public_html.xml.tr mod/core.xml.tr mod/mod_autoindex.xml.tr mod/mod_log_config.xml.tr stopping.xml.tr
Date Thu, 09 Oct 2014 09:24:43 GMT
Author: nilgun
Date: Thu Oct 9 09:24:43 2014
New Revision: 1630352

URL: http://svn.apache.org/r1630352
Log:
update for sync with English docs.

Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>

Modified:
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/public_html.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr
  httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/stopping.xml.tr

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/public_html.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/public_html.xml.tr?rev=1630352&r1=1630351&r2=1630352&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/public_html.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/howto/public_html.xml.tr [utf-8] Thu Oct 9 09:24:43
2014
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "../style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1363753:1591192 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1591192 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr?rev=1630352&r1=1630351&r2=1630352&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/core.xml.tr [utf-8] Thu Oct 9 09:24:43 2014
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1449541:1626059 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1626059 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -2637,6 +2637,8 @@ uygulanır.</description>
    birlikte kullanırsanız bu sınırlamalarla olan etkileşim <directive
    module="core">Satisfy</directive> yönergesi tarafından denetlenir.</p>
 
+  <p>Çok sayıda <directive>Require</directive> yönergesi mantıksal
VEYAlanmış gibi işlem yapar, fakat bazı kimlik kanıtlama modüllerinin diğerlerine eklemlenmiş
olarak kimlik kanıtlaması yapabilmesi için bunun açıkça yapılandırılması gerekebilir.
Bu amaçla <directive>AuthzLDAPAuthoritative</directive> yönergesini aktaran
<module>mod_authnz_ldap</module> modülü ile ilgili durum buna iyi bir örnektir.</p>
+
   <note><title>Denetimlerin alt dizinlerden kaldırılması</title>
   <p>Aşağıdaki örnekte korunmuş bir dizinin bir alt dizinindeki erişim
   denetimlerinin kaldırılması için <directive
@@ -3596,4 +3598,19 @@ gerçekleşmesi için sunucunun geçmesi
  çalışır?</a> belgesine bakınız.</seealso>
 </directivesynopsis>
 
+<directivesynopsis>
+<name>MergeTrailers</name>
+<description>Trailer alanlarının başlığa dahil edilip edilmeyeceğini belirler</description>
+<syntax>MergeTrailers [on|off]</syntax>
+<default>MergeTrailers off</default>
+<contextlist><context>server config</context><context>virtual host</context></contextlist>
+<compatibility>2.2.29 ve sonrası</compatibility>
+
+<usage>
+  <p>Bu yönerge HTTP Trailer alanlarının dahili HTTP başlıklarına kopyalanıp
kopyalanmayacağını belirler. Kopyalama işlemi istek gövdesi tamamen alındığında gerçekleşir,
çoğu başlık işleminin çok sonra istek başlıklarını inceleme veya değiştirme şansı
olur.</p>
+  <p>Bu seçenek, Trailer alanlarını daima kopyalayan 2.4.10 öncesi dağıtımlarla
uyumluluk için vardır.</p>
+</usage>
+</directivesynopsis>
+
+
 </modulesynopsis>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr?rev=1630352&r1=1630351&r2=1630352&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_autoindex.xml.tr [utf-8] Thu Oct 9 09:24:43
2014
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1540730:1598135 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1598135 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.gen.tr>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.gen.tr>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr?rev=1630352&r1=1630351&r2=1630352&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/mod/mod_log_config.xml.tr [utf-8] Thu Oct 9 09:24:43
2014
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version="1.0"?>
 <!DOCTYPE modulesynopsis SYSTEM "../style/modulesynopsis.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1307398:1619489 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1619489 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>
@@ -228,6 +228,13 @@
   <tr><td><code>%O</code></td>
     <td>Başlıklar dahil gönderilen bayt sayısı; sıfır olamaz.Bunu
      kullanmak için <module>mod_logio</module> etkin olmalıdır.</td></tr>
+
+  <tr><td><code>%{<var>ALANADI</var>}^ti</code></td>
+    <td>Sunucuya gönderilen istekteki <code><var>ALANADI</var>:</code>
Trailer satır(lar)ının içeriği.</td></tr>
+
+  <tr><td><code>%{<var>VARNAME</var>}^to</code></td>
+    <td>Sunucudan gönderilen yanıttaki <code><var>ALANADI</var>:</code>
Trailer satır(lar)ının içeriği.</td></tr>
+
   </table>
 
   <section id="modifiers"><title>Değiştiriciler</title>

Modified: httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/stopping.xml.tr
URL: http://svn.apache.org/viewvc/httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/stopping.xml.tr?rev=1630352&r1=1630351&r2=1630352&view=diff
==============================================================================
--- httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/stopping.xml.tr [utf-8] (original)
+++ httpd/httpd/branches/2.2.x/docs/manual/stopping.xml.tr [utf-8] Thu Oct 9 09:24:43 2014
@@ -1,7 +1,7 @@
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
 <!DOCTYPE manualpage SYSTEM "./style/manualpage.dtd">
 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="./style/manual.tr.xsl"?>
-<!-- English Revision: 1301748:1590664 (outdated) -->
+<!-- English Revision: 1590664 -->
 <!-- =====================================================
 Translated by: Nilgün Belma Bugüner <nilgun belgeler.org>
  Reviewed by: Orhan Berent <berent belgeler.org>Mime
View raw message